Archív

Příspěvek oštítkován ‘RFID’

Tieto uvádí řešení pro bezkontaktní karty

21.09.2011 Bez komentářů

Maris_Ozolins_eprofilOstrava – 21. září 2011 – First Investment Bank a společnost Tieto uvádějí na bulharský trh první řešení bezkontaktních platebních karet. Toto řešení, založené na bezdrátové technologii, umožňuje obchodníkům nabízet svým zákazníkům flexibilní a rychlý způsob plateb a tím zvyšovat efektivitu svého podnikání. First Investment Bank je jednou z největších bank v Bulharsku a současně předním hráčem v oboru platebních karet v této zemi.
Systém bezkontaktních karet poskytuje zjevné výhody v oboru rychloobrátkového spotřebního zboží i v zábavním průmyslu. Řešení společnosti Tieto přináší obchodníkům okamžité úspory, protože urychluje platební proces a zároveň zajišťuje vysoce zabezpečený datový přenos. Řešení bezkontaktních karet nabízí dnešním spotřebitelům novou úroveň pohodlí a bezpečnosti u pokladny. Platební proces trvá jen několik sekund, přičemž zákazníci mohou díky bezdrátové technologii zaplatit pouhým přiložením platební karty ke čtecímu zařízení.

Mariana Sadjaklieva, ředitelka oddělení karet ve First Investment Bank, říká: „Chceme nabízet lepší služby a dát najevo naše ambice, schopnosti a odhodlání být předním hráčem v oblasti platebních karet. Systém bezkontaktních karet je odpovědí na potřebu moderních platebních služeb, protože přináší obchodníkům konkurenční výhodu a umožňuje zákazníkům platit za jejich nákupy jednodušším způsobem. Díky odborným znalostem a zkušenostem společnosti Tieto byl tento systém navržen, vyvinut i integrován efektivně a bez jakýchkoli problémů.“

Maris Ozolins (foto), ředitel divize platebních karet ve společnosti Tieto, se přidává k vizi budoucnosti placení: „Bezkontaktní kartové systémy jsou jedním z nejnovějších trendů v bankovnictví. Chceme stát v čele vytváření nových platebních řešení a zajišťovat, že budou poskytovat nové konkurenční výhody našim zákazníkům, kteří usilují o přední postavení na trhu.“

Minerva ČR a Eagle Europe rozšiřují přínosy automatického sběru dat pro lokální i nadnárodní výrobce

03.06.2011 Bez komentářů

Petr_Koptik_eprofilPraha, 2. června 2011 – Minerva ČR, exklusivní dodavatel QAD Enterprise Applications v České a Slovenské republice, oznamuje spolupráci s britskou společností Eagle Europe a podepsání distribuční smlouvy na prodej a implementaci řešení čárových kódů určené především pro nadnárodní výrobní společnosti. Eagle Europe je produktovým partnerem QAD a řešení čárových kódů RF Express® pro QAD. je plně integrované s ERP systémem QAD a disponuje rozsáhlou funkcionalitou, kterou požadují především nadnárodní společnosti používající ERP systém QAD. Řešení je však vhodné i pro lokální firmy vyžadující hlubokou funkcionalitu v dané oblasti.

Petr Koptík (foto), obchodní ředitel Minervy ČR okomentoval podpis smlouvy:
 
„Minerva ČR bude v České a Slovenské republice dodávat a implementovat RF Express® pro QAD jako standardní řešení elektronického sběru dat především pro nadnárodní společnosti. Minerva ČR již v minulosti spolupracovala s produktovým partnerem QAD, Eagle Europe. Impulsem pro podpis smlouvy se stala skutečnost, že stále více nadnárodních výrobců používá ve světě RF Express a vyžadují jej i v závodech v ČR a SR. Požadavky a potřeby našich zákazníků jsou pro nás důležité a chceme poskytovat služby a produkty, které budou splňovat jejich nároky.“

Robert Freeman, ředitel společnosti Eagle Europe, k novému partnerství uvedl:

„Jsme potěšeni, že jsme mohli uzavřít smlouvu s Minervou ČR, která implementuje QAD EA s vysokou kvalitou v České i Slovenské republice. Máme několik společných zákazníků a věřím, že partnerství pomůže k vyšší úrovni služeb v tomto důležitém evropském region. Rovněž se těšíme na spolupráci s Minervou, která bude dodávat naše přední řešení automatického sběru dat mnoha lokálním a nadnárodním společnostem ve východní Evropě.“

Technologie WiFi pomůže zlepšit péči o pacienty v Masarykově onkologickém ústavu

07.03.2011 Bez komentářů

Jiri_Devat_fotoPraha, 7. března 2011 – Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ) získal letos v únoru se svým projektem Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče použitím technologie WiFi cenu za nejlepší projekt roku 2010 v kategorii Most Innovation Mobility / Virtual Enterprise společnosti Cisco v evropském regionu. Cena byla předána na konferenci Cisco Live 2011 v Londýně. Cílem projektu bylo umožnit přístup ke zdravotnické dokumentaci přímo u lůžka pacienta pomocí PC Tabletů a lokalizace hospitalizovaného pacienta a vybraných zdravotnických přístrojů a zařízení. Jedná se o ojedinělé řešení ve zdravotnickém zařízení v ČR. V porotě usedlo 11 odborníků ze společností Cisco, Accenture, IDC, Ovum a zástupců médií.

Projekt, který realizovala firma UNIS COMPUTERS a.s., byl řešen na technologii Cisco. Masarykův onkologický ústav v Brně získal na tento projekt dotaci z Integrovaného operačního programu Evropské unie pro regionální rozvoj.

„Často se stává, že lékař potřebuje mít u lůžka pacienta obrazovou dokumentaci či jeho laboratorní vyšetření, jelikož jeho aktuální stav například neodpovídá nálezu, který lékař vyšetřuje. Aniž by tedy lékař musel odbíhat k centrálnímu počítači, vidí na přenosném počítači, jaké jsou pacientovy výsledky laboratorních či jiných vyšetření. Pro lékaře to znamená úsporu času, pro pacienty lepší péči. Čas potřebný na administrativu se tak zredukoval o 15 procent,“ řekl MUDr. Marek Svoboda, PhD, náměstek pro rozvoj, vědu a výuku z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Bezdrátová síť rovněž umožnila MOÚ zavést nové lokalizační metody postavené na technologii RFID.  Pacienti, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, jsou vybaveni speciálními pacientskými tagy s RFID čipy. Toto malé zařízení, upevněné na ruku pacienta pomocí pásku, mu umožní po stisku tlačítka přivolat pomoc při náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu, zvláště pokud se nachází mimo lůžko.  Po stisku tlačítka na tagu je vysláno tísňové volání na zdravotnický tag sestry na oddělení, kde je pacient hospitalizován. Sestra pak pomocí lokalizačního programového vybavení zjistí, kde se přesně pacient nachází, a zajistí okamžitou lékařskou pomoc. Pomocí pacientského tagu jsou také indentifikovány připady, kdy dezorientovaný pacient opustí bezpečnou zónu (vstup do podzemního podlaží nebo pokus o nepovolené opuštění ústavu).

tablet2Vybrané lékařské přístroje a zdravotnický mobiliář jsou označeny přístrojovými tagy. Tato označení umožní ochránit přístroje před zcizením zasláním informace na vybraný zdravotnický tag při opuštění povolené zóny (opuštění areálu). Dále umožní zjistit nahlédnutím do lokalizačního softwaru, kde se požadovaný přístroj nachází, pro možnost využití na jiném oddělení nebo je možné tento systém využít pro rychlé zpracování inventur.

„Zlepšení péče o pacienty představuje pro nemocnice a další zdravotnické instituce ten nejdůležitější úkol, a to navzdory ekonomickým omezením. Propojení všech zdravotnických aplikací, systémů a lékařských přístrojů do společné sítě urychluje rozhodování lékařů, usnadňuje sdílení zdravotnické dokumentace a zvyšuje dostupnost lékařských zařízení. Takovéto technické řešení představuje digitální nervový systém zdravotnického zařízení, prostředí pro efektivní a kvalitní práci lékařů.“ řekl Jiří Devát (foto), generální ředitel Cisco ČR.

„Instalaci bezdrátové sítě a zprovoznění celého systému jsme zvládli během tří měsíců. Jsem rád, že se podařilo tento projekt ve velmi krátkém čase zrealizovat. Nasazení tohoto řešení pomůže lékařům zefektivnit jejich práci a pacienti mohou získat lepší péči a služby. Další přidanou hodnotou vybudované WiFi sítě je pro pacienty rozšíření možnosti být v kontaktu prostřednictvím vlastního notebooku se svými blízkými,“ řekl Petr Lacina, ředitel technické sekce ze společnosti UNIS COMPUTERS.

Celá síť je založena na technologii Cisco Medical Grade Network (Secure Wireless), Mobile Care a architektuře Context Aware Healthcare. Bezdrátová síť Cisco Unified Wireless Network poskytuje mobilní přístup do Nemocničního informačního systému, systému obrazové dokumentace PACS (Picture Archiving and Communication System) a elektronických zdravotních záznamů.

Masarykův onkologický ústav v Brně se zabývá léčbou nádorových onemocnění už od roku 1935. Vloni zde bylo ambulantně ošetřeno 190 779 pacientů a k hospitalizaci přijato 9043 pacientů. Ústav je zařazen do sítě třinácti Komplexních onkologických center, což dává garanci kvalitní, špičkové zdravotní péče na základě nejnovějších poznatků medicíny. Je jediným onkologickým centrem s celostátní působností, které má současně renomé v zahraničí.

Řízený sklad od CCV Informační systémy nově také v ZKD Sušice

17.01.2011 Bez komentářů

Vladimir Teply_eprofilBrno, 17. ledna 2011 – Západočeské konzumní družstvo (ZKD) Sušice, člen skupiny COOP, si ve výběrovém řízení pro implementaci nového informačního systému na řízení svého logistického centra vybralo společnost CCV Informační systémy, která uspěla se svým specializovaným oborovým řešením CCV Řízený sklad. Vítězné řešení je založené na platformě Microsoft Dynamics a představuje špičkový systém pro řízení skladového hospodářství (WMS – Warehouse Management System). Moderní logistické centrum bude zásobovat rychloobrátkovým zbožím více jak 400 prodejen. Díky nárůstu objemu manipulovaného zboží dojde ke zvýšení obratu velkoobchodního skladu až na jednu miliardu korun.

„Naše prodejny denně navštěvuje okolo 30 tisíc spotřebitelů. Obstát v dnešním konkurenčním boji však znamená nabízet zákazníkovi nejenom zajímavý sortiment za dobrou cenu, ale poskytnout mu celkový servis, který očekává. Jeho důležitou součástí je bezchybná a efektivní logistika, proto jsme pro projekt modernizace našeho logistického centra zvolili skladové řešení od společnosti CCV Informační systémy,“ vysvětluje volbu dodavatele Ing. Roman Bruzl, předseda ZKD Sušice.

Stěžejním požadavkem na nový informační systém bylo ucelené pokrytí logistických procesů a jejich vzájemná provázanost. Z těchto důvodů bylo zvoleno WMS řešení CCV Řízený sklad, které využívá on-line komunikující mobilní terminály pro řízení manipulace se zbožím a lepší organizaci práce skladníků, ve druhé etapě doplněné technologií hlasového navádění pro komunikaci skladníků s počítačem, který řídí celý skladovací proces, také pomocí hlasu. „Zavedení stabilního on-line systému pro řízení skladové logistiky s vysokým stupněm technologické vyspělosti umožní nejen zvýšení produktivity práce způsobené výrazným zrychlením a zjednodušením skladových a meziskladových operací, ale také snížení nákladů na provoz skladu,“ komentuje konkrétní přínosy Ing. Vladimír Teplý (foto), architekt řešení CCV Řízený sklad.

Výrazné zefektivnění procesů
Hlavními přínosy řešení CCV Řízený sklad jsou využití on-line komunikujících radiofrekvenčních terminálů pro automatizovanou identifikaci EAN kódů zboží a pokrytí veškerých procesů skladové logistiky se schopností automatického zaznamenávání a řízení všech skladových operací. Využitím těchto terminálů zároveň dochází k úplnému odstranění papírového oběhu dokladů pro skladové pohyby zboží, což umožní odbourat náklady spojené s tiskem příkazů vychystání a podobně. Podmínkou je řádné označení zboží čitelným čárovým EAN kódem. Využití moderních technologií a automatické identifikace zboží navíc umožní výrazný nárůst kapacity skladu, a to spolu s minimální hrozbou jeho kolapsu ve špičkách a eliminací chyb způsobených lidským selháním.

Moderní logistické centrum s kvalitním dodavatelským servisem
Příprava a zahájení modernizace velkoobchodu v Sušici probíhaly v průběhu roku 2010 s cílem vytvořit moderní logistické centrum, které bude zásobovat více jak 400 prodejen potravinářským sortimentem a zbožím denní potřeby. Zadavatel hodnotil a posuzoval ve výběrovém řízení kromě vítězného řešení od CCV Informační systémy také další nabídky nejvýznamnějších specializovaných dodavatelů WMS řešení.

Vzhledem k nárůstu kapacity skladu a objemu manipulovaného zboží dojde ke zvýšení obratu modernizovaného velkoobchodního skladu na takřka jednu miliardu korun, což bude znamenat i vytvoření nových pracovních míst v Sušici. Cílená a systémově řízená organizace skladu navíc zrychlí přípravu objednávek a sníží čas potřebný na jejich realizaci, čímž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění dodavatelského servisu. Celý proces modernizace bude dokončen v průběhu letošního roku.