Šest technologických trendů, které změní rovnováhu sil digitálním světě ve prospěch velkých firem

24.04.2014 Bez komentářů
Šest technologických trendů, které změní rovnováhu sil digitálním světě ve prospěch velkých firem

Zdá se, že éra inovativních a na moderní technologie zaměřených start-upů coby subjektů, které na trhu udávají tón a které díky tomu rostou rychleji než jejich velcí a zavedení konkurenti, je podle aktuální studie společnosti Accenture (NYSE: ACN) minulostí; velké podniky totiž začínají využívat výhod plynoucích z jejich postavení na trhu, schopností svých lidí a možností škálování k tomu, aby se proměnily na skutečně digitální společnosti.

„Technologická vize Accenture 2014 identifikuje šest trendů v oblasti moderních technologií, které umožňují velkým podnikům přebírat roli začínajících malých firem hrajících dosud první housle při posouvání hranic inovací a využívání výhod digitálních technologií v rámci konkurenčního boje,“ říká Tomáš Volek (foto), ředitel pro technologie, Accenture Česká republika.

AutoCont projekty bodovaly při předávání cen Microsoft Awards 2014

18.04.2014 1 komentář
AutoCont projekty bodovaly při předávání cen Microsoft Awards 2014

Společnost AutoCont CZ a.s. získala z mnoha realizovaných projektů v posledním roce 3 ocenění v rámci soutěže Microsoft Awards.
Společné foto (zleva): David Frantík, Public manager MS; Martin Répal, projekt manager ECM v AC; Vladimír Kaplan, projekt manager ČSOB; Biljana Weber, ředitelka MS ČR

Trendy z pohledu NetApp

18.04.2014 Bez komentářů
Trendy z pohledu NetApp

Odborníci společnosti NetApp, předního poskytovatele cloudových řešení, zpracovali ze svých zkušeností a dialogu s lidmi z oboru několik předpovědí, jaké trendy budou dominovat flashovým, cloudovým a softwarovým odvětvím. Ohlížejí se i za předcházejícím rokem 2013 a porovnávají, které předpovědi se naplnily.

Institut CEMI chce stipendiem podpořit vzdělávání handicapovaných

17.04.2014 Bez komentářů
Institut CEMI chce stipendiem podpořit vzdělávání handicapovaných

Vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na on-line manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, se rozhodl formou stipendia podpořit vzdělávání zdravotně hendikepovaných lidí. V rámci programu tak mohou vybraní zájemci získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat titul MBA či LL.M.

Zlínská oční klinika si na své konto připsala další světové prvenství

17.04.2014 Bez komentářů
Zlínská oční klinika si na své konto připsala další světové prvenství

V úterý 15. dubna primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka (foto) implantoval pacientovi novou čočku pro korekci vetchozrakosti. Tato čočka nové generace a převratné konstrukce byla implantována vůbec poprvé na světě.

Difrakční optika na umělé čočce rozděluje světlo na více ohnisek a díky tomu jsou pacienti po zákroku schopni zaostřit na více vzdáleností. Ideální skupinou pro tento typ zákroku jsou pacienti ve věku od 40 do 60 let. „Po zákroku pacientům zčásti stále funguje jejich původní čočka a zároveň jim pomáhá čočka nová, která koriguje vadu vidění do dálky. Se čtením a viděním na blízko jim pomůže difrakční optika,“ popsal Pavel Stodůlka.

Richard Malíř nastupuje jako Sales Engineer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Axis Communications

16.04.2014 Bez komentářů
Richard Malíř nastupuje jako Sales Engineer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Axis Communications

Společnost Axis Communications dnes oznámila, že na novou pozici Sales Engineer pro Českou republiku a Slovensko nastupuje Richard Malíř (foto).

Richard Malíř přichází ze společnosti Wolters Kluwer ČR, kde působil na pozici Product Manager pro projekt Kleos v ČR. Profesní zkušenosti v oblasti Security CCTV získal ve společnosti Robert Bosch na pozici Product Manager pro ČR a SR a rovněž na pozici Service Manager značky Blaupunkt (Bosch Group) pro střední a východní Evropu.

Schneider Electric nabízí online certifikaci specialistům pro datová centra

16.04.2014 Bez komentářů
Schneider Electric nabízí online certifikaci specialistům pro datová centra

Globální specialista v energetickém managementu Schneider Electric spustil program certifikovaného online školení Data Center Certified Associate (DCCA), který je přístupný v rámci on-line vzdělávacího portálu Energy University.

„Po celém světě je velká poptávka po kvalifikovaných specialistech pro datová centra, kteří jsou schopni čelit nárokům a požadavkům tohoto rychle se vyvíjejícího odvětví, a to vše zdůrazňuje důležitost certifikace,” komentuje Michelle Souza (foto), programová manažerka Energy University Schneider Electric.

Organizátoři nejprestižnější boxlakrosové události v Evropě podpoří Nadační fond Algo

16.04.2014 Bez komentářů
Organizátoři nejprestižnější boxlakrosové události v Evropě podpoří Nadační fond Algo

Ve dnech 23. – 26. 4. 2014 proběhne v Praze – Radotíně nejprestižnější boxlakrosová událost v Evropě – Memoriál Aleše Hřebeského, kterou pořádá lakrosový klub Custodes TJ Sokol Radotín, na památku svého hráče, který se na podzim roku 1993 stal zbytečnou obětí dopravní nehody. Organizátoři této akce – lakrosový klub Custodes TJ Sokol Radotín – podpoří při příležitosti pořádání této akce Nadační fond Algo.

Tento box lakrosový turnaj má již dlouhou tradici a pravidelně se ho účastní nejlepší týmy z Evropy, ale také např. týmy z Kanady a USA.

V letošním roce se organizátoři rozhodli na této akci podpořit Nadační fond Algo založený v roce 2012 společností Algotech, a to konkrétně tímto nadačním fondem pořádanou sbírku na invalidní vozík pro 19letého Janka, který bydlí právě v místě konání turnaje – v Praze, Radotíně. „Snahou našeho klubu je nejen vyhrávat sportovní utkání, ale ve stylu našeho hesla „lakros, víc než sport“ především pomocí sportu vychovávat ty „správné“ lidičky, kteří se v životě prosadí a zároveň nebudou slepí k okolnímu světu,“ říká ředitel turnaje Jan Barák, zároveň jeden z iniciátorů podpory pro Janka.

KDP: Zefektivnění výběru daní v ČR je i otázkou oddělení poctivých daňových subjektů od těch rizikových

16.04.2014 Bez komentářů
KDP: Zefektivnění výběru daní v ČR je i otázkou oddělení poctivých daňových subjektů od těch rizikových

Efektivní výběr daní by se podle Komory daňových poradců ČR, ale i náměstkyně ministra financí ČR, měl odehrávat na poli cíleně zaměřených kontrol odvádění daní.
Cestou je podle náměstkyně ministra MFČR elektronizace daňové správy a analytická práce s daty za účelem odhalení potenciálně rizikových daňových subjektů. Kontinuálním vyhodnocováním dat získaných v elektronické podobě lze snáze určit například subjekty zapojené např. do tzv. „kolotočových“ či řetězových podvodů a zároveň snížit zatížení poctivých daňových subjektů.

„Na základě dnešních daňových kauz vyhodnocujeme, jaká data nám v jednotlivých případech chyběla a v jakém časovém okamžiku, a na jejich získání se budeme následně zaměřovat,“ řekla Mgr. Simona Hornochová (foto), náměstkyně ministra financí ČR, k plánované další elektronizaci daňových výkazů. Díky analýzám dat z těchto výkazů pak může ministerstvo financí detekovat rizikové chování daňových subjektů a včas zasáhnout. „Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí,“ dodala Mgr. Simona Hornochová.

Cisco ve spolupráci s partnery připravuje Intercloud, globální cloud cloudů

15.04.2014 Bez komentářů
Cisco ve spolupráci s partnery připravuje Intercloud, globální cloud cloudů

Snaha o nákladově efektivní a rychlé nasazení nových aplikací a služeb vede firmy stále častěji k využívání cloudu. Vzniká tak velké množství soukromých, veřejných i hybridních řešení. Společnost Cisco se rozhodla ve spolupráci se svými partnery vybudovat Intercloud, jakousi síť cloudů, která překonává limity a omezení dosavadních lokálních řešení. Globální Intercloud společnosti Cisco umožní rozvoj služeb vedoucích k naplnění konceptu Internet of Everything (IoE).

„Cisco Intercloud představuje prvý skutečně globálně budovaný cloud, jejichž využívání strmě stoupá s narůstající mobilitou i dalšími trendy ve využívání informačních technologií,“ říká Jiří Devát (foto), generální ředitel Cisco Česká republika a dodává: „Intercloud přináší našim partnerům i zákazníkům zcela novou kvalitu – téměř neomezenou škálovatelnost při lokální dostupnosti, především však prostředí pro budování bezkonkurenčního rozsahu aplikací a služeb.“