Archív

Příspěvek oštítkován ‘report’

Čtvrý ročník odborné konference BI Forum 2012 je úspěšně za námi

19.11.2012 Bez komentářů

Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhl v Praze v konferenčním sále společnosti OKsystem již 4. ročník odborné konference BI Forum, jejíž zaměření bylo věnováno „business intelligence v moderním světě“.

Čtvrtý ročník byl rozdělen do dvou obsahových bloků a pokrýval témata: samoobslužné BIbig datanovinky a praktické ukázky BI nástrojů, případové studie nasazení BI nástrojů v praxi.

Po úvodním slovu pana Martina Procházky (ředitele OKsystemu), se v prvním dopoledním bloku představil Josef Krejčí (Oracle) se svou přednáškou s názvem Datové sklady bez rizika, kde kromě obsahu zaujal početné publikum i dokumentárním videem z přípravy Oracle týmu na americký poháru v jachtingu.

Druzí v pořadí byli Tomáš Hubálek a Jana Benáková z pořádající společnosti OKsystem, kteří ukázali možnosti využít BI bez zapojení IT oddělení.

Petr Urban (ARCDATA PRAHA) ukončil dopolední blok přednáškou o nových přístupech k vizualizaci a práci s daty.
Druhý blok zahájil Jan Hurda (Consider Solutions), který si získal publikum svým zajímavým příspěvkem na téma Continuous Monitoring Risk & Performance.

Robert Havránek (Microsoft) všem přítomným prezentoval praktické ukázky samoobslužného business intelligence v praxi.

Další v pořadí se představil Petr Podbraný (Oracle) s analýzou nestrukturovaných dat a konferenci uzavíral Petr Zeman (OKsystem), který odprezentoval případovou studii nasazení Oracle Exalytics u zákazníka z řad české veřejné správy.

Celou akci moderoval, před zaplněným sálem čítají více než 150 manažerů a IT specialistů z komerčního i veřejného sektoru, pan Petr Koubský. Věříme, že se s vámi setkáme i při jubilejním pátem ročníku konference BI Forum 2013.

Oracle Day 2012 – Praha

06.11.2012 Bez komentářů

Oracle Day 2012, největší setkání odborníků, zákazníků a partnerů Oracle, letos proběhlo 6. listopadu v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague.

Účastníci měli možnost seznámit se s aktuálními novinkami a trendy v oblasti podnikového softwaru a hardwaru včetně oznámení z konference Oracle OpenWorld, která se konala v září v americkém San Francisku.

Konferenci slavnostně zahájil Vítězslav Bogač (foto), Country Leader, Oracle Czech.

Úvodní přednášku s tématem „Your Vision Engineered“ přednesl Andrew Sutherland (foto), Senior Vice President společnosti Oracle.

Evžen Pavlovský (foto) ze společnosti Intel se zaměřil na datová centra.

Blok hlavních přednášek zakončil Jaroslav Blažek (foto) ze společnosti Accenture, který se věnoval přínosům spolupráce Oracle a Accenture.

Následně se přednášky rozčlenily do čtyř tématických bloků zaměřených na Big Data, datová centra, cloud a podnikové aplikace. Z následujícího náročného programu konference nás zaujalo:

Customer Experience: Empowering People, Powering Brands
Speaker: Karim Mokhnachi (foto), VP Marketing ECEMEA, Oracle

SaaS aplikační strategie Oracle – rychlejší inovace s menším rizikem
Speaker: Alexandr Pomazal (foto), Senior Sales Manager Applications, Oracle

NESS Czech: Málem neúspěšná implementace snadno a rychle, aneb stručný návod skvěle zvládnuté implementace e-Business Suite r.12 ve společnosti GE Aviation společností Ness Technologies

Speaker: Jaroslav Hervert, IT Leader in GE Aviation, BGA; Vladimír Kvíčera, ERP Project Leader in GE Aviation; Markéta Burešová, Delivery Manager, NESS Czech; Jiří Zouhar, Business Unit Manager, NESS Czech

 

Setkání s experty IBM

01.11.2012 Bez komentářů

Setkání s experty IBM Česká republika proběhlo dnes v „The Park“ na pražském Chodově. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s novinkami IBM v oblasti hardwaru, softwaru, expertních integrovaných systémů, cloudu a bezpečnosti dat.

Rozšíření PureSystems pomůže zákazníkům IBM zkrotit velká data
Globální společnosti se každodenně potýkají s masivním množstvím dat. IBM rozšířilo svou rodinu expertních integrovaných systémů PureSystems o nový produkt PureData System, aby jim pomohla tento příliv dat zpracovat. Zákazníci díky němu mohou data efektivněji spravovat, během několika minut je analyzovat a získané poznatky chytře využít k naplnění konkrétních obchodních cílů napříč organizací, ať už v oblasti marketingu, prodeje nebo při obchodních operacích.

Foto: Ivo Šmerda

IBM posiluje technologii zabezpečení, cloudu a analytických nástrojů
Společnost IBM představila nové technologie, které orga-nizacím pomohou se současnými nejpalčivějšími problémy – požadavky na vyšší bezpečnost, využitím výhod cloud computingu a s organizací a analýzou velkého množství dat. Novinky se týkají v dnešní době nejvýkonnějšího podnikového systému Power Systems, špičkového diskového ukládání dat a klíčových aktualizací softwaru nejnovějších mainframů IBM.

Foto: Milan Král

Informix Warehouse Accelerator představuje moderní a vysoce výkonnou databázovou technologii 3. generace pro zpracování analytických dotazů. Technologie je zcela transparentní pro existující aplikace, nevyžaduje žádné speciální ladění analytických dotazů a nevyžaduje žádný specializovaný HW, ani další specializované SW komponenty. Výhodami technologie je možnost současného provádění transakčních a analytických zpracování bez vzájemného ovlivňování výkonnosti, jednoduchá implementace a několikaset násobné zrychlení zpracování analytických dotazů ve srovnání s tradičními relačními databázemi.

Foto: Jan Musil

IBM spustila řadu celosvětových iniciativ, které mají klientům pomoci využít výhody cloud computingu. S rostoucím počtem zákazníků přecházejících na cloud computing se zvyšuje také poptávka po takzvaných poskytovatelích řízených služeb (Managed Service Providers, MSP). Ti organizacím pomáhají nasadit cloudové služby rychleji, jednodušeji, bezpečněji a úsporněji. IBM hodlá rozšířit svůj cloudový ekosystém a umožnit tak těmto poskytovatelům vyvíjet řešení a služby na základě produktů IBM SmartCloud a PureSystem postavených na otevřených standardech.

Foto: Petr Leština

IBM přichází s dosud nejširší nabídkou bezpečnostních softwarových nástrojů pro komplexní ochranu dat a identit. Ty reagují na poptávku organizací, které zavádějí cloudová a mobilní řešení nebo řešení pro velká data a potřebují zajistit jejich bezpečnost.

Foto: Dušan Mondek

Diskuse na téma současných trendů …

… a ukázka IBM PureSystemu na závěr.

Moderní databáze 2012 – Architektura informačních systémů

12.10.2012 Bez komentářů

Společnost KOMIX s.r.o. uspořádala již 24. ročník tradiční konference Moderní databáze – Architektura informačního systému. Hlavním tématem letošního ročníku konference bylo Zpracování velkých objemů dat a transakcí.

Úvodní slovo – RNDr. Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti KOMIX s.r.o.

NoSQL databáze – současný stav vývoje - Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Motivací pro NoSQL databáze je dosažení horizontální škálovatelnosti databázového zpracování v dynamickém prostředí distribuovaných databází, které obsahující nestrukturovaná data bez pevného databázového schématu. Popíšeme základní charakteristiky těchto databází se zřetelem na jejich datový model, možnosti dotazování, implementaci a transakční zpracování. Ukážeme rovněž zatím spíše kontraverzní postavení NoSQL databází v architektuře informačního systému podniku. Závěrem zmíníme alternativy k NoSQL, zejména ve vztahu k relačním databázím, tj. NewSQL databáze, které splňují technické parametry NoSQL a současně zachovávají možnosti SQL.

Integrované systémy Oracle pro svět SQL i NoSQL - Josef Krejčí, ORACLE Česká republika
Většina organizací ve snaze o chytřejší fungování ukládá čím dál větší objemy dat a používá stále sofistikovanější postupy pro jejich zpracování a analyzování. Ve spojení s požadavky na rychlejší zpracování a na snižování nákladů na IT se to může jevit jako neřešitelný problém. Zajímavé řešení však již několik let představuje rozrůstající se rodina integrovaných systémů Oracle. Na přednášce bude představena Oracle NoSQL Database, možnosti její integrace s tradiční Oracle Database a integrované systémy představující výkonnou a spolehlivou platformu pro provoz obou databázových technologií.

NETEZZA – to pravé řešení pro analytický datový sklad - Martin Pavlík, IBM Česká republika
Na konci roku 2010 posílila společnost IBM své portfolio v oblasti datových skladů zakoupením společnosti Netezza. Ta vznikla v roce 2000 a o 3 roky později přišla jako 1. na světě na trh s konceptem tzv. data warehouse appliance – tj. kombinací HW úložiště dat a vlastního serveru s příslušným obslužným SW pro oblast datových skladů, jejichž základními znaky jsou výkonnost a zejména pak jednoduchost. Přednáška bude zaměřena na vysvětlení základních technologických konceptů, na kterých Netezza stojí, vymezení této platformy oproti ostatním dodavatelům a bude obsahovat i praktickou ukázku.

Nasazení CloverETL v projektu datové integrace - David Štáva, Javlin a.s.
CloverETL je profesionální ETL nástroj, jehož rozsah aplikací sahá od datových migrací, přes validaci dat a datové sklady k pokročilé analýze Event Processing. Přednáška se zaměří na trendy v datové integraci a roli ETL v nich. Dále uvede přednosti CloverETL v projektech datové integrace včetně příkladu projektu pro ČSSZ (ve spolupráci se společností Komix), kde CloverETL nahradil proprietální ETL a také představí nejnovější verzi CloverETL uvolněnou na trh v posledních dnech.

Informix Warehouse Accelerator - Jan Musil, IBM Česká republika
Informix Warehouse Accelerator představuje moderní a vysoce výkonnou databázovou technologii 3. generace pro zpracování analytických dotazů. Technologie je zcela transparentní pro existující aplikace, nevyžaduje žádné speciální ladění analytických dotazů a nevyžaduje žádný specializovaný HW, ani další specializované SW komponenty. Výhodami technologie je možnost současného provádění transakčních a analytických zpracování bez vzájemného ovlivňování výkonnosti, jednoduchá implementace a několikaset násobné zrychlení zpracování analytických dotazů ve srovnání s tradičními relačními databázemi.

Už máte svůj IDOL? - Josef Neumann, HP Česká republika
Co zajímavého přináši spojení HP, Autonomy a Vertica? Datová singularita, hrozba nebo příležitost? Jaké příležitosti a inovace skýtá potenciál nového přístupu ke zpracování a vytěžování semistrukturovaných, nestrukturovaných a strukturovaných dat?

Zpracování proudů dat o událostech v reálném čase - Jiří Gregor, Galeos, a.s.
Zpracování událostí v reálném čase (CEP – Complex Event Processing) opouští zažité modely práce s informacemi, ve kterých je rozhodování založeno na datech z datových skladů nebo relačních databází. Zpracování totiž musí proběhnout tak rychle, že není možné ani žádoucí zdržovat se ukládáním dat. Cílem je zpracovat v co nejkratším čase obrovské množství dat z různých zdrojů, vyhledat mezi nimi souvislosti, porovnat je s připravenými scénáři a vydat doporučení nebo automaticky provést rozhodnutí. Technologie CEP nacházejí uplatnění všude tam, kde je rychlost naprosto kritickým parametrem, například v algoritmickém obchodování na kapitálových trzích, v telekomunikacích, telematice nebo v bankovnictví.

Linked Data a jejich aplikace v praxi - Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Matematiko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Linked Data je nový koncept pro práci s daty na webu. Vzniká tzv. web dat – tj. web, který je tvořen provázanými a strojově čitelnými daty. V první části přednášky se posluchači dozví, co Linked Data jsou a uvidí reálná Linked Data, např. od vlády Velké Británie, medicínská Linked Data, atd. Ve druhé části jim budou představeny existující nástroje pro práci s Linked Data. V poslední části se potom seznámí s výsledky výzkumu týmu MFF UK v oblasti Linked Data i s jeho praktickými výstupy, např. s českými daty publikovanými dle principů Linked Data.

Právní aspekty cloud computingu - Mgr. Viktor Rosmann, AK Dáňa, Pergl & Partneři
Příspěvek pojednává především o právní problematice sdílených služeb a bezpečnosti dat v nich obsažených z hlediska platného práva. Osvětluje institut cloudových SLA smluv uzavíraných mezi poskytovatelem a zákazníkem v oblasti ICT, včetně obligatorních a dalších náležitostí.
Nasazení CloverETL v projektu datové integrace

SDMT – Zpracování dat s velmi složitou strukturou - Ing. Jan Vrána, KOMIX s.r.o.
Pod pojmem „veliká“ nebo „rozsáhlá“ data jsou většinou vnímána data velikého objemu – s velikým počtem řádků a/nebo sloupců jejichž zpracování klade vysoké nároky na paměť, disky a procesor. Tento příspěvek pojednává o jiném typu složitosti nebo rozsáhlosti dat a o systému SDMT, který tento typ dat efektivně zpracovává. Jedná se o data velmi složitá svou strukturou. Výzvou pro budování systému SDMT byla data sestávající z mnoha tisíc entit a stovek tisíc atributů, které podléhají změnám a je potřeba nad nimi efektivně vyhodnocovat složité dotazy.

Podle IDC je cloud computing v České republice na vzestupu

01.10.2012 Bez komentářů

Praha, 26. září 2012 – Více než stovka IT odborníků z celé republiky se setkala 20. září 2012 v pražském hotelu Hilton na konferenci IDC Cloud Computing Roadshow, která přinesla nejnovější pohledy a trendy v oblasti cloud computingu.

Akce je součástí úspěšné mezinárodní série odborných konferencí IDC Cloud Computing Roadshow, která letos navštíví 15 zemí střední a východní Evropy. Příspěvky se zabývaly přínosy a riziky spojenými s užíváním cloud computingu, ukázaly možné právní nástrahy a v neposlední řadě hodnotily spolehlivost cloudových řešení. Přednášky osvěžila živá debata na téma cloud a bourání vžitých konvencí, do které se kromě panelistů zapojila i řada účastníků.

„Využití cloudu je v České republice na vzestupu a dynamika dalšího růstu bude záviset na řadě faktorů – na straně poptávky především na ochotě subjektů přizpůsobit IT procesy a otevřít se myšlence sdílených kapacit, aby plně využily výhod tohoto modelu. Na straně nabídky na ceně licencí pro poskytovatele a zdali poskytovatelé veřejného cloudu přesvědčí korporátní sféru o bezpečnosti a spolehlivosti tohoto modelu,“ říká Vladimír Kroa, ředitel výzkumu v oblasti IT služeb ve společnosti IDC.

„Jedním z významných témat cloud computingu je ochrana dat, a to nejen z technického, ale i právního hlediska. Před přechodem na tento model využívání ICT by si každý zákazník i dodavatel měl ujasnit, jaké služby vlastně budou poskytovány a jaká data budou v cloudu zpracovávána. České i evropské právo například velice přísně reguluje export osobních údajů, existuje i řada sektorových chráněných informací (jako jsou bankovní údaje, utajované informace, advokátní i lékařské tajemství apod.). Smlouvy by tyto otázky měly řešit. Stejně tak by měly garantovat postupy pro řešení neočekávaných událostí, jako je nedostupnost dat nebo jejich poškození, ale též jejich neoprávněné zveřejnění apod. Kromě toho musí být smlouvy vždy formulovány natolik jasně, aby jim rozuměli nejen IT pracovníci zúčastněných stran, ale i jejich manažeři a samozřejmě pro případ sporu i soudy. Jednou z oblastí, na kterou strany často zapomínají, je pak tzv. exit plán, tedy postupy pro okamžik zániku smlouvy. Exit plán by měl dát jistotu oběma stranám v tom, jak budou data umístěna v cloudu vrácená zákazníkovi tak, aby nebyla ohrožena kontinuita jeho provozu,“ říká Tomáš Nielsen (foto), právník společnosti Nielsen Meinl.

Výzkum ukázal podobu pracovního prostředí budoucnosti – 1 osoba x 6 zařízení @ dvě třetiny pracovního stolu

25.09.2012 Bez komentářů

Praha, 25. září 2012Podle nejnovějšího oznámení společnosti Citrix, lídra v oblasti mobilních a cloudových technologií, se organizace pustí do redukování kancelářských prostor a do roku 2020 budou tyto prostory zredukovány téměř o pětinu. Pracovní prostředí budoucnosti bude nabízet pouze sedm pracovních stolů na každých deset zaměstnanců a každá osoba bude přistupovat do korporátní IT sítě průměrně ze šesti různých pracovních zařízení. Získané údaje ukazují, že v roce 2020 bude standardem jen šest pracovních stolů na deset zaměstnanců v Singapuru, Nizozemí, Americe i Spojeném království. Nejvyšší počet pracovních stolů na deset zaměstnanců se v roce 2020 očekává v Japonsku (8,77), Jižní Koreji (7,95) a v Německu (7,9).

Téměř každá organizace v rámci nezávislého výzkumu organizovaného společností Vanson Bourne v srpnu 2012 přiznala, že se chystá rekonstruovat nebo měnit podobu kancelářských prostor, aby bylo vytvořeno příjemné a atraktivní pracovní prostředí. Budoucí pracovní prostředí tak bude co nejvíce podporovat kreativitu i vzájemnou spolupráci zaměstnanců, kterým bude umožněno pracovat odkudkoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení tak, že se práce stane tím, co lidé dělají, a ne jen místem, kam lidé jdou.

Report Citrix Workplace of the Future, v rámci kterého bylo dotázáno 1900 IT decision makerů na seniorských pozicích napříč devatenácti zeměmi, ukazuje, že třetina lidí (29%) již nebude déle pracovat jen z jejich klasického kancelářského pracovního prostředí. Namísto toho budou zaměstnanci pracovat i z různých jiných lokací – 64% z domova, 60% z míst spojených s firemními projekty či terénními místy a 50% z pracovních prostor zákazníků či partnerů. Předpokládá se, že lidé budou běžně přistupovat k podnikovým aplikacím, datům i službám z veřejných míst, jakými jsou hotely, letiště, kavárny anebo přímo z pozemního dopravního prostředku.

Trend směřující k menšímu počtu zaměstnanců pracujících z kanceláře, který souvisí s užíváním nejrůznějších pracovních zařízení pro přístup ke korporátním aplikacím, datům a službám z mnoha odlišných lokací mimo tradiční kancelářské prostředí, je globálním trendem nazývaným mobilní pracovní styl (mobile workstyle). Mobilní pracovní styl celosvětově naplno přijala už téměř čtvrtina organizací (24%). Podle výzkumu bude mít tento pracovní styl přijato do poloviny roku 2014 až osmdesát tři procent organizací.

Mobilní pracovní styl je hromadně a rychle přijímán, protože nabízí mnoho výhod. Z globálního průzkumu vyplývá, že:

  • Organizacím umožňuje workshifting (možnost zaměstnanců pracovat flexibilně – v nejvhodnějším čase a lokaci) vytvářet flexibilnější a agilnější pracovní prostředí (73%), snižovat náklady na zaměstnance (53%), snižovat náklady na nemovitosti (48%) a pomáhá přitahovat (47%) a udržovat (44%) top talenty ve společnosti.
  • Zaměstnanci získávají díky workshiftingu více flexibility (65%), zvyšuje se jejich osobní produktivita (62%), snižuje se čas potřebný na dojíždění (61%) a zlepšuje se pracovní i životní balance (55%). Současně podle průzkumu pomáhá tento přístup trávit více času se zákazníky (48%).
  • Většina společností (83%) bude využívat iniciativy BYOD (bring your own device), aby zvládla spravovat rostoucí počet nejrůznějších zařízení, které zaměstnanci využívají pro přístup ke korporátní síti. Zaměstnanci si budou obecně sami vybírat a kupovat svá zařízení a 76% organizací přiznalo, že jim tato zařízení částečně nebo i plně proplatí.
  • Osmdesát procent organizací, které již workshifting a BYOD přijaly, zaznamenalo přímý výsledek v souvislosti se snižováním nákladů. Devadesát šest procent organizací teprve přijímajících mobilní pracovní styl bude investovat do přestavby pracovního prostředí, aby vytvořily více inspirativní, spolupracující a flexibilní pracovní prostředí vybavené nejnovějšími technologiemi.
  • Organizace očekávají redukci prostoru pracovního prostředí během následujících dvou let o sedm procent, následně o šestnáct procent do roku 2020. Společnosti, které už workshifting přijaly, mají v současnosti o patnáct procent méně pracovních stolů než ty, které zatím tento přístup, který pomáhá k redukci nákladů za pronájem či údržbu nemovitostí, nepřijaly.

Aktivní přístup k řízení globálního trendu mobilního pracovního stylu

Aby mohly organizace bezpečně spravovat korporátní data, k nimž přistupují mobilní pracovníci z nejrůznějších míst díky využívání širokého spektra zařízení s nejrůznějšími platformami, musejí aktivně řídit lidi, data i aplikace skrze správnou firemní politiku a vhodná technologická řešení.

Při zavádění mobilního pracovního stylu musejí organizace zajistit, aby byla citlivá data spravovaná správně. Šedesát pět procent organizací považuje právě způsobilost za klíčovou součást firemní politiky mobilního pracovního stylu. Za klíčové důvody pro uvolnění financí na BYOD je taktéž považováno zajištění dostatečné úrovně právní a technické kontroly nad všemi zařízeními a správa vlastních dat a současně využití výhody možnosti potenciálních úspor díky přesunu správy a údržby zařízení na zaměstnance a externí spolupracovníky.

Společnosti se spoléhají na kombinované doplňující se technologie pro správu jejich současné i budoucí strategie mobilního pracovního stylu. Všechny technologie, které to umožňují, jsou zaměřeny hlavně na zabezpečení správy dat a aplikací včetně desktopové virtualizace, na mobilitu podnikového managementu stejně jako na online sdílení souborů, online konference a služby pro kolaboraci zaměstnanců pracujících z nejrůznějších míst.

Miloš Hrnčár (foto), Area Vicepresident, Eastern EMEA, Citrix: Společnosti stále více podporují své zaměstnance, aby mohli normálně fungovat i mimo tradiční pracovní prostředí na svých vlastních zařízeních, což se pozitivně projevuje na efektivitě a pomáhá dané organizaci rychleji reagovat, zlepšit produktivitu a snížit náklady na pronájem nebo údržbu nemovitosti i na správu zařízení. Organizace průběžně investují do tvorby příjemného pracovního prostředí, které podněcuje kreativitu, upevňuje vzájemnou spolupráci zaměstnanců i inovace. Celkovým výsledkem je pak lépe fungující společnost, která se může pyšnit vysokou kvalitou zaměstnanců, kteří v daném prostředí vykonávají svoji práci nejlépe, jak mohou. Technologie umožňující pracovní prostředí budoucnosti jsou už dostupné i ověřené, a tak mohou být plány na lepší pracovní prostředí jednoduše realizovány. Skutečnými vítězi pak budou ti, kdo zvládnou management zaměstnanců i správnou firemní kulturu, která bude novodobé pracovní prostředí podporovat.

O metodě výzkumu

Výzkum v rámci Citrix Workplace of the Future report byl nezávisle realizovaný společností Vanson Bourne v srpnu 2012 aje založen na rozhovorech s 1900 IT profesionály na seniorských pozicích. Průzkumu se zúčastnilo 100 IT profesionálů z každé z 19 zemí – Francie, Německa, Ruska, Švédska, Nizozemí, Spojeného království, Brazílie, Kanady, Spojených států amerických, Austrálie, Číny, Hongkongu, Indie, Japonska, Malajsie, Singapuru, Jižní Koreje, Taiwanu a Thajska. Tři čtvrtiny respondentů byli ze společností s 1000 a více zaměstnanci, jedna čtvrtina byla z organizací, které mají 500 – 999 zaměstnanců.

Workshop Exact: moderní řízení lidských zdrojů

19.06.2012 Bez komentářů

Společnost Exact Software uspořádala v Hotelu Barceló Praha workshop zaměřený na praktické ukázky řízení lidských zdrojů.

Řízení lidských zdrojů může být jednou z nejsložitějších a nejcitlivějších oblastí ve společnosti. Dotýká se každého zaměstnance.

A protože HR se dotýká každého oddělení, zařízení a funkce, potýká se se spoustou administrativní práce způsobené opakovaným vkládáním dat z papírových formulářů, e-mailů, tabulek a databází používaných v ostatních částech společnosti.

Exact Synergy HRM umožňuje malým a středním organizacím vybrat si podstatné z obvyklých praktik (best practices) bez nutnosti implementovat nepotřebné funkce.  Samoobslužný systém správy informací potom minimalizuje rutinní transakce HR, zlepšuje spokojenost zaměstnance a provozního managementu a podporuje rychlost a efektivitu.

Foto: Petr Marc, Exact Software

Foto nahoře: Zástupce společnosti TÜV SÜD Czech Ivo Michek představil systém správy odborností v T’UV SÜD, založený na Exact Synergy HRM a nastavení vyhodnocování bonusů pro výkonné zaměstnance napojené na reálná čísla ze zakázek a správu odborností uvnitř společnosti (přidělování, ověřování, výstupy).

 

Mobilní aplikace roku 2012

13.06.2012 Bez komentářů

Ve fantastické atmosféře Fushion hotelu Prague byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Mobilní aplikace roku 2012.

Pořadatelem ankety byla společnost Internet Info s.r.o., vydavatel serveru Lupa.cz.

Pořad excelentně moderovali – foto (zleva):  Patrick Zandl, Petr Koubský a Ján Simkanič.

Pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Aplikace Autor
Doprava Jízdní řády MAFRA
Hry a zábava Shadowgun MADFINGER Games
Komunikace České SMS Alex Studnička
Mapy a navigace Mapy.cz Seznam.cz
Média iDnes pro Android František Hejl pro MAFRA
Nástroje avast! Mobile Security Inmite pro Avast Software
Peníze a nakupování Era smartbanking Československá obchodní banka
Práce, obchod, podnikání Brigády do kapsy od Jobs.cz LMC
Vzdělání a kultura Slovník Apps Dev Team
Zdraví a životní styl Meteor – CHMI meteoradar Androworks


Foto (zleva) – cenu přebírají: Pavel Fidrmuc – Project Manager, MAFRA; Anna Pořízková – Sales & Marketing Manager, MADFINGER Games; Alex Studnička – Spoluzakladatel A&A Code, vlastník AppStore dev licence, nativní programátor

Foto: Ivan Mikula – Manažer produktového týmu, Seznam.cz

Foto: Hlavní cenu z kategorie Nástroje převzal zástupce společnosti Avast Software
Foto: David Drázský – PR, marketing, konzultace, Androworks

Foto: Alice Filipovičová – Segmental Marketing – SPOC for marketing communication, ČSOB

Foto: cenu přebírá vylosovaný hlasující Milan Kohlíček

Canon představil komplexní řešení

06.06.2012 Bez komentářů

Společnost Canon CZ uspořádala včera ve svém pražském sídle Na Santince workshop pro partnery a novináře.

Náplní tohoto zajímavého workshopu bylo nejen představení nových strojů imageRUNNER ADVANCE 4000 a i-SENSYS, ale i praktická ukázka jejich nasazení jako komplexního řešení pro různě velké pracovní skupiny, včetně propojení se softwarem uniFLOW.

Daniel Míka, Product Business Developer, Office Products, Canon CZ&SK  předvádí, jak snadné je tisknout z domova

Roman Dvořák, Business Solutions Consultant, Canon CZ vysvětluje jak je zajištěna bezpečnost informací před zneužitím

Petr Hnilička, Product Specialist OPP, Canon CZ vysvětluje, jak to všechno funguje

 

UltrabookTM – nová generace osobních počítačů inspirovaná společností Intel

06.06.2012 Bez komentářů

5. června 2012 — V nádherných prostorách Českého muzea hudby v Praze dnes společnost Intel představila novou vlnu Ultrabooků, které budou postaveny na procesorech Intel Core třetí generace (původně označovaných jako Ivy Bridge). Nejnovější  systémy na platformě Ultrabook opět zvedly laťku v oblasti uživatelského komfortu, energetické účinnosti a zabezpečení. Vedle toho nabídnou nové přístroje až dvojnásobný grafický a multimediální výkon.

Ještě během tohoto roku čekají platformu Ultrabook další zlepšení, která umožní přirozenější a intuitivnější ovládání včetně ovládání hlasem. Co se týče designu, objeví se na trhu tradiční zavírací notebooky i modely, které bude možné předělat na tablet.

Martin Vařbuchta, Retail Marketing Manager Czech & Slovak Republic, Intel Czech Tradings

František Fait (vlevo), Enterprise Technology Specialist, Intel Corporation – předvádí Intel® Anti-Theft Technology

Novinky

  • Jsme svědky nebývalé míry inovace v oblasti osobních počítačů. Na scéně se objevují modely, které nabízejí jak tradiční design notebooku, tak design moderních tabletů. Aktuálně je ve vývoji 30 počítačů typu Ultrabook, z nichž 10 lze konvertovat do tabletu.
  • Intel nabízí uživatelům platformy Ultrabook zcela novou úroveň zabezpečení, díky které lze skutečně udržet důvěrnost dat. Tyto nové funkce zabezpečení jsou integrované přímo do čipu a provázané se softwarem a dalšími službami, takže umožňují nejlépe uchránit to, čeho si uživatelé cení nejvíce, totiž identity a dat.
  • Intel investuje do urychlení vývoje ultrabooků značné prostředky. Investiční divize Intelu zřídila speciální fond, jehož záměrem je investovat do společností, které se zabývají inovacemi v oblasti softwaru, hardwaru a baterií.

Ultrabook bezdrátově posílá Full HD obraz přímo do TV

Klíčové aspekty platformy Ultrabook

Štíhlý design

Zařízení typu Ultrabook musí mít následující specifikace: pokud je displej menší než 14 palců, tak přípustná tloušťka je 18 mm, pokud je displej větší, tak je přípustná tloušťkamaximálně  21 mm, přičemž řada aktuálních modelů je ještě tenčí.

Rychlá odezva

Všechna zařízení typu Ultrabook postavená na procesorech Intel Core třetí generace se z režimu spánku vzbudí prakticky v okamžiku – konkrétně jim přechod z režimu hlubokého spánku (S4) do režimu plného využití (interakce s klávesnicí) trvá pouhých sedm sekund a probuzení z režimu „spánku“ je ještě daleko rychlejší. Zároveň si tyto přístroje musí udržet svou flexibilitu i při aktivním výkonu, to znamená, že budou nahrávat a spouštět oblíbené aplikace rychleji.

Delší životnost baterie

Zařízení typu Ultrabook musí nabídnout minimálně 5 hodin životnosti baterie, přičemž doporučená výdrž je 8 hodin, a to dokonce i u těch nejtenčích počítačů.

Zabezpečení

Technologie Intel Anti-Theft (Intel AT) je hardwarová technologie, jež umožňuje identifikovat ztracený nebo odcizený Ultrabook a zabezpečit data uložená na pevném disku počítače. V případě nalezení lze počítač během několika okamžiků plně reaktivovat do plné funkčnosti. Služby podporující Intel AT dnes nabízí Absolute Software*, Intel, Norton* a McAfee*.

Modely Ultrabook jsou vybaveny technologií Intel® Identify Protection, jež poskytuje ochranu při on-line transakcích, jako je nakupování, internetové bankovnictví nebo hraní her. Pro ověření identifikace se používají hardwarové nástroje, které jsou odborníky považovány za věrohodnější než ověření totožnosti pouze prostřednictvím hardwaru.

Rychlý I/O

Ultrabooky postavené na procesorech třetí generace musí mít buď USB 3.0, nebo Thunderbolt – to kvůli rychlému přenosu dat.

Procesor

Modely jsou poháněny procesory Intel Core pro Ultrabook .

Výkon Ultrabooku v praxi předvedl mistr světa Hakki Junior

Další specifikace

Intel plánuje svou iniciativu Ultrabook na více let, přičemž doufá, že svým uživatelům nabídne naprosto nekompromisní a uspokojující zážitek. Třetí fáze začne v roce 2013, kdy Intel očekává, že většina výrobců přejde na novou platformu postavenou na procesoru pracovně označovaném Haswell.

Modely z roku 2013 postavené na procesorech Haswell nabídnou delší životnost baterie (v některých případech až více než 10 dní v režimu connected stand by), a to zejména díky až 20x nižší spotřebě v pohotovostním režimu.

A takto vypadají Intel® Core™ čipy vyrobené 22nm technologií s 3D tri-Gate tranzistory