Archív

Příspěvek oštítkován ‘Raiffeisenbank’

Datové schránky pronikají do bankovnictví a přinášejí řadu výhod

24.08.2011 Bez komentářů

Jaroslav_Krupka_eprofilPraha, 24. srpna 2011 – Pro uživatele datových schránek se chystá významná změna, která zvýší uživatelský komfort a usnadní komunikaci s jejich okolím. Prezident Václav Klaus totiž v pondělí podepsal novelu zákona o informačních systémech veřejné správy. Ta nabízí uživatelům možnost přihlásit se prostřednictvím jediného uživatelského účtu nejen do datové schránky, ale i k jejich individuálním uživatelským účtům, jakými jsou například internetové bankovnictví, nebo internetové obchodování.

V bankovnictví se ale využívání datových schránek začíná prosazovat i jiným způsobem. Například Raiffeisenbank nově svým klientům nabízí využití datových schránek pro komunikaci při žádosti a následné správě úvěru.

Novela zákona také umožňuje bankám získat autorizaci pro provozování kontaktního místa Czech POINT. Ta by platila 5 let a roční poplatek za ni činí dva miliony korun.

„Uživatelům datových schránek se snažíme jejich používání co nejvíce zjednodušit a usnadnit jim komunikaci s veškerými subjekty, se kterými komunikovat musí či potřebují. Proto jim prostřednictvím tohoto zákona chceme nabídnout možnost využívat pouze jedno jediné heslo a jeden jediný přístup ke všem jejich uživatelským účtům,“ říká Jaroslav Krupka (foto), předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy PSP ČR.

„Uživatelský poplatek spojený s touto službou je ustanoven na 100 Kč ročně a pokryje veškeré náklady spojené s rozšířením funkčnosti v informačním systému datových schránek. Využití služby ale nebude povinné, bude záležet jen na uživateli, zda se rozhodne jednotný přístup využít či ne.“ dodává Krupka.

Podle novely je charakter poplatku především regulační a zaručuje stávající kvalitu a bezpečnost informačního systému datových schránek. Zároveň se však rozšiřují stávající možnosti úhrady za odeslání datové zprávy a nově bude umožněno také hrazení datové zprávy příjemcem. Služba tak bude fungovat na stejném principu jako telefonování na účet volaného či u listovní pošty služba „poštovné hradí příjemce“. V důsledku změn zákona získají jak podnikatelé, tak nepodnikající fyzické osoby vyšší uživatelský komfort.

Přístup do internetového bankovnictví propojený se systémem datových schránek s sebou přináší řadu možností do budoucna. Například si lze představit, že elektronické faktury či došlé do datové schránky bude možné platit jediným kliknutím přímo z připojeného bankovnictví.

Vyšší komfort při komunikaci například nabízí nově firemní klientele Raiffaisenbank, která je první bankou v České republice, se kterou je možné při žádosti o úvěr a jeho následné správě komunikovat prostřednictvím datové schránky. Hlavními výhodami tohoto moderního přístupu je vyšší rychlost vyřízení žádostí, menší administrativní náročnost a také nižší cena oproti zasílání podkladů doporučenou zásilkou.

Vaclav_Stetina_eprofilMožnost využití datových schránek při žádosti a následné správě úvěru je pro nás důležitý krok v naší snaze poskytovat klientům komfortní služby. I nadále tak chceme integraci datových schránek rozvíjet a proto vítáme tuto novelu zákona, která nám tuto cestu může významným způsobem usnadnit,“ uvedl ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank Václav Štětina (foto).

 Veškerá povolení související s rozšířením využití datových schránek bude vydávat Ministerstvo vnitra, aby i nadále byla zajištěna dostatečná bezpečnost při používání informačního systému datových schránek. Zvyšování kvality informačního systému datových schránek vede nejen k vyššímu uživatelskému komfortu, ale také k poskytování tzv. hladce fungujících služeb e-Governmentu, ke kterým se Česká republika v rámci Evropského akčního plánu “eGovernment” zavázala v roce 2010 v Malmö.

StringData nasazením svého systému LoanOffice zefektivní správu pohledávek v Raiffeisenbank a.s.

09.06.2011 Bez komentářů

Dlouhy_Petr_eprofilPraha 9.6.2011 - Společnost StringData, přední dodavatel informačních technologií a systémů, oznamuje, že započala s nasazením svého systému LoanOffice ve společnosti Raiffeisenbank a.s. Po předchozí úspěšné spolupráci se Raiffeisenbank a.s. rozhodla pro implementaci ověřeného produktu LoanOffice, který značně zjednodušuje správu a vymáhání pohledávek.

V bankovním domě Raiffeisenbank byl na počátku tohoto roku zahájen projekt nasazení produktu LoanOffice. V rámci přípravné fáze byla realizována vstupní analýza a příprava zakládací dokumentace. V současné době se projekt nachází v prováděcí fázi a probíhá etapa detailní analýzy potřeb pro přizpůsobení produktu LoanOffice v prostředí Raiffeisenbank a.s. Spuštění pilotního provozu je naplánováno na druhou polovinu roku 2011.

Společnost StringData již delší dobu eviduje zvýšený zájem o konzultace i moderní nástroje podpory v oblasti řešení správy pohledávek, na kterou se zaměřuje klíčový produkt LoanOffice. Primární příčiny zvyšující se poptávky po systematizaci aktiv spojených s vymáháním identifikovala v prudce rostoucím počtu delikventních případů a následné hrozbě zvýšených ztrát způsobených nedostatečnými zdroji pro jejich efektivní správu. Zejména společnosti z finančního sektoru, jako je Raiffeisenbank a další velké bankovní instituce, hledají řešení, které jim usnadní a zefektivní správu a vymáhání pohledávek.

„Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce se společností Raiffeisenbank. Jsme potěšeni, že se rozhodli implementovat další produkt z našeho portfolia, který jim, jak věříme, pomůže stabilizovat nárůst zdrojů pro zvládnutí administrativy spojené s vymáháním pohledávek.“ uvádí Petr Dlouhý (foto), Sales & Marketing Director StringData s.r.o.