Archív

Příspěvek oštítkován ‘Novell’

Novell Tour 2012

20.04.2012 Bez komentářů

Novell Tour 2012 je setkání odborníků, uživatelů a obchodních partnerů společnosti Novell ve více než 15 zemích a 25 městech Evropy, Spojených států a Kanady.

V Praze se tato konference uskutečnila dne 19. 4. 2012 v Kongresovém a školicím centru OKsystem.

Zástupci společnosti Novell představili osvědčené nástroje a řešení, která mohou výrazně zvýšit úroveň produktivity každé firmy nebo instituce, zjednodušit jejich provoz a zejména minimalizovat náklady a rizika.

Foto zleva: Michal Zeizinger, Zdislav Lilling, Martin Řehořek, Tomáš Řemelka.

Prezentace zákazníka – foto: Hana Jedličková, Novell; Josef Lukeš, Psychiatrická léčebna Bohnice.

Prezentace zahraničních partnerů – foto (zleva):  Hubert Schweinesbein, Director Partner Sales EMEA, SEP AG;  Václav Šamša, Společník, Továrna na dokonalé programy s.r.o.; Karel Sagl, Novell.


Přednáška Identity Management (IDM) a eDirectory – Radek Novák, Novell; Jaromír Látal, Datron.

Diskuse …

Losování dotazníků a předání cen šťastným výhercům …

Oficiální ukončení akce s představením Novell týmu v ČR …

Další příjemně strávený den, nechyběl ani tučňák!

Vypnutí Czech POINT(ů) nehrozí

01.03.2012 Bez komentářů

Praha, Česká republika – 1. března 2012 – Ve středu 29. 2. 2012 podepsali zástupci Ministerstva vnitra ČR a společnosti Novell Professional Services Česká republika, s.r.o. smlouvy na Správu, podporu a údržbu centrály Czech POINT.

Uzavřením smlouvy byl dokončen proces vedoucí k zajištění plynulého provozu jednoho ze základních pilířů českého eGovernmentu.

Aleš Kučera, generální ředitel společnosti Novell Professional Services Česká republika, k tomu uvedl: „Podepsáním této smlouvy považuji celou vzniklou situaci za vyřešenou.“

Projekt, který začal vydáváním výpisů z Informačního systému veřejné správy na kontaktních místech veřejné správy, byl postupně doplňován o další agendy a funkcionality. Od prvního dne svého provozu slouží k plné spokojenosti občanů této republiky, kterým šetří jejich čas při komunikaci s úřady, a rovněž tak úředníků orgánů veřejné moci, kteří jej využívají při své práci.

Novell se stal správcem systému Czech POINT na základě výběrového řízení a spravuje systém od začátku projektu, přičemž za celou dobu provozu byl zaznamenán pouze jeden výpadek v délce několika minut.

Foto archiv MV ČR: Ocenění od náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka převzal ředitel společnosti Novell Aleš Kučera (vpravo).

Slavnostní otevření školicího střediska na VŠB-TU Ostrava

06.09.2011 Bez komentářů

Novell_VŠB_TU_Ostrava_eprofilSpolečnost Novell-Praha 5. září slavnostně zahájila provoz autorizovaného školicího střediska na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Otevřením nového školicího střediska se VŠB-TU Ostrava stala první akademickou institucí v České republice, aktivně participující na celosvětovém programu Novell Academic Training Partners.

Nové školicí středisko je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi a koncipováno jako multiplatformní učebna s nejmodernější technikou, zaměřená na zajištění výuky specializovaných předmětů. Projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zásadního zkvalitnění výukového procesu pro posluchače studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a přímé podpory jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Učebna školicího střediska bude také využívána k samostatné práci studentů, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových a bakalářských prací a také pro týmovou práci.

Foto (zleva): Jindřich Zimola, ředitel regionálního centra severní Morava AutoCont CZ a.s., Ing. Jiří Kysela, generální ředitel Dell Computer spol. s.r.o., Ing. Aleš Kučera, generální ředitel Novell-Praha, s.r.o., prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava, a Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka EkF VŠB-TU Ostrava.