Archív

Příspěvek oštítkován ‘GTS’

GTS a T-Mobile uzavřely partnerství v poskytování mobilních služeb v ČR

04.02.2013 Bez komentářů

Praha, 4. února, 2013 – Telekomunikační operátor a poskytovatel služeb datových center GTS a mobilní telekomunikační operátor T-Mobile dnes oznámili uzavření společné dohody o provozování mobilních služeb v České republice.  Služby prvního skutečného virtuálního mobilního operátora (MVNO) na českém trhu, které se budou zaměřovat na segment firemních zákazníků, bude zajišťovat společnost GTS novou produktovou řadou s využitím sítě  T-Mobile. Partnerství obou společností, které jsou ve svém oboru lídry trhu, nabídne mnoho nových příležitostí i flexibilitu služeb řadě firem na českém trhu.

„Rozšíření našeho produktového portfolia o mobilní služby je pro nás významným milníkem a zároveň oceněním našeho inovačního potenciálu a obchodní síly. Tyto služby budou obohacením stávajících telekomunikačních řešení, která poskytujeme našim firemním zákazníkům. GTS tak nyní může plně zajistit celou řadu řešení, která naši zákazníci vyžadují, od datových a hlasových služeb přes komplexní ICT služby, nově až po mobilní služby. Naše partnerství se společností  T-Mobile je důkazem toho, že budeme našim zákazníkům i nadále nabízet služby té nejlepší kvality,” uvedl David Šita (foto), generální ředitel, GTS Czech.

Díky dlouholetému působení v České republice a napříč regionem střední Evropy, sledovala společnost GTS Czech výrazný rozvoj potřeb svých zákazníků během posledních několika let. Nárůst využití mobilních telefonů a přesun firemních aplikací do cloudu způsobil překročení tradičních hranic v oblasti telekomunikací. Mobilní služby společnosti GTS budou plně konvergovaným produktem pro maloobchodní i velkoobchodní zákazníky. Firma bude moci využívat mobilních služeb ke zlepšení komunikace i produktivity na pracovištích a zároveň usnadní svým zákazníkům kontrolu nad fixními a mobilními náklady.

„Dohoda se společností GTS Czech je prvním krokem při naplňování naší velkoobchodní strategie,“ říká Milan Vašina (foto), generální ředitel T-Mobile ČR, a dodává „Hledali jsme odborného a spolehlivého partnera, který bude schopen vyhovět vysokým technickým i obchodním požadavkům, které jsme si pro tento druh spolupráce stanovili, a z nichž nemůžeme slevovat. Jsme přesvědčeni, že ve společnosti GTS jsme takového partnera našli.“

GTS chystá spuštění mobilních služeb v průběhu léta. Další informace týkající se této služby budou zveřejněny v blízké době.

GTS zajišťuje pro PwC služby privátního cloudu v regionu střední a východní Evropy

16.10.2012 Bez komentářů

Praha, 16. října 2012 – Skupina GTS Central Europe (GTS), přední telekomunikační operátor s vlastní sítí ve střední a východní Evropě, poskytuje společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) služby na základě nové pětileté smlouvy. Řešení privátního cloudu je vytvořeno tak, aby pokrylo potřeby téměř 50 kanceláří PwC ve více než 25 zemích v regionu střední a východní Evropy. Společnosti GTS a PwC od návrhu, přes instalaci až po samotné poskytování služby velmi úzce spolupracovaly, aby se vytvořilo dokonalé řešení na míru, které bude vyhovovat těm nejvyšším požadavkům na kvalitu.

„Velice nás těší, že můžeme poskytovat služby tak významné společnosti, jakou PwC bezesporu je. GTS v rámci svých služeb poskytuje jak primární, tak sekundární datová centra a optické propojení mezi nimi zajišťující plně redundantní prostředí. V tuto chvíli, kdy je již kompletně dokončena výstavba a instalace, jsme PwC plně k dispozici při migraci dat a veškerých dalších operací prováděných v jejich privátním cloudu,“ vysvětluje David Šita (foto), generální ředitel GTS Czech.

„Ve výběrovém řízení nás zaujal především zodpovědný přístup společnosti GTS, ve kterém se vždy snažila zapracovat veškeré naše požadavky, které jsme na služby měly. Velice dobře se jí tak podařilo porozumět našim potřebám a reagovat na ně flexibilním a škálovatelným řešením. Tato nová platforma cloudu značně zlepší úroveň a pružnost služeb aplikací a zároveň sníží celkové náklady a komplexitu,“ říká Kish Rathor, regionální ředitel pro IT, PwC.

Kromě služeb, které jsou poskytovány PwC, má GTS ve své nabídce rozsáhlou řadu ICT produktů specializovaných na potřeby firem nejrůznějších velikostí. Nedávná vylepšení produktů GTS Virtual Private Server a GTS Virtual Hosting Environment dala navíc zákazníkům větší možnost kontroly. IaaS služby společnosti GTS využívají své rozsáhlé regionální sítě jako základu, díky kterému jejich koncová řešení zaručují perfektní výkon pro všechny zákazníky v regionu střední a východní Evropy.

O skupině GTS:
Skupina GTS Central Europe (GTS) je předním poskytovatelem řešení založených na infrastruktuře v zemích střední a východní Evropy. GTS vlastní a provozuje rozsáhlou optickou síť a datová centra pokrývající celý region. V České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku nabízí skupina regionální dosah s hustými lokálními sítěmi a nabízí tak širokou paletu služeb. Od základních hlasových a datových služeb až po rozsáhlé virtuální privátní sítě a managed služby datových center spojuje skupina GTS nejnovější technologie se svou rozsáhlou sítí a poskytuje tak vedoucí zákaznická řešení v oboru. S téměř dvacetiletou bohatou historií fungování ve střední a východní Evropě je skupina zavázána poskytovat hodnotné služby s vynikající kvalitou svým téměř 40 tisícům zákazníků z oblasti firem, operátorů a veřejné správy. Pro více informací navštivte prosím www.gtsce.com.

GTS Central Europe postaví pro polské Ministerstvo spravedlnosti datovou síť

05.09.2011 Bez komentářů

Piotr_Sieluk_eprofilPraha, 5. září 2011 – Skupina GTS Central Europe (GTS), přední poskytovatel integrovaných telekomunikačních řešení ve střední a východní Evropě, vyhrála tendr na vybudování širokopásmové sítě pro polské Ministerstvo spravedlnosti. Smlouva v hodnotě 6 milionů EUR byla uzavřena na tři roky.

Polská pobočka skupiny GTS Poland tak postaví privátní a zabezpečenou IP VPN síť, která propojí subjekty spadající po Ministerstvo spravedlnosti umístěné napříč celým Polskem. Celý projekt je strategicky důležitý, protože zajistí správný přenos informací mezi 483 lokalitami. Díky službám skupiny GTS budou celkové náklady Ministerstva na telekomunikace (hrazené ze státního rozpočtu) nižší.

Nová síť bude zahrnovat:
• jednotky spravující centrální registry,
• centra informační správy,
• účetní a HR systém (ERP),
• centrálně běžící aplikace,
• zvukový a obrazový záznamový systém soudních jednání.

GTS navíc bude zajišťovat spojení mezi:
• klíčovými propojovacími body Ministerstva spravedlnosti a VPN sítěmi lokalit běžných soudů,
• odvolacími soudy, okresními a krajskými soudy a organizačními jednotkami Ministerstva spravedlnosti.

„Díky dlouhodobému rozvíjení strategie naší společnosti jsme úspěšní v získávání zákazníků z veřejného sektoru. Uvědomujeme si hodnotu nově získané zakázky a jsme připraveni ji naplňovat díky našim bohatým zkušenostem a velkému potenciálu ve výstavbě širokopásmových sítí jak na národní, tak lokální úrovni. Klademe důraz na vysokou kvalitu služeb a generování reálných úspor, což je důležité zejména pro subjekty veřejné správy,“ řekl Piotr Sieluk (foto), generální ředitel GTS Poland.

Nová síť bude vybudována s využitím IP technologie a bude mít mnohem lepší technické parametry než předchozí řešení, které tak bude kompletně nahrazeno ověřenou technologií skupiny GTS.

GTS vyhrála tendr díky svým kvalitním řešením a konkurenceschopné ceně a porazila tak řadu velkých telekomunikačních společností v Polsku.

GTS Czech rozšiřuje své datové centrum v Ostravě

01.06.2011 Bez komentářů

David_Sita_eprofilPraha, 1. června 2011 – Telekomunikační operátor GTS Czech pokračuje v posilování pozice skupiny GTS v oblasti datových center a otevřel tento týden nový sál ve svém ostravském centru. To provozuje společně se svým strategickým partnerem, společností K2 atmitec. Důvodem vzniku nového sálu je především stále rostoucí poptávka zákazníků po těchto službách.

„Skupina GTS a sesterská společnost CE Colo je největším poskytovatelem služeb datových center v České republice i celém regionu střední a východní Evropy. Díky přizpůsobování produktového portfolia požadavkům našich zákazníků se nám daří v tomto segmentu stále růst a registrujeme stále větší poptávku firem po těchto službách. Proto jsme se rozhodli pro investici do nového datového sálu, který rozšíří nabídku komplexních služeb moderního datového centra zákazníkům z Ostravy a okolí. Spolupráce společností GTS Czech a K2 atmitec tak úspěšně pokračuje a těží z ní i zákazníci, kteří získávají široké spektrum služeb dostupné na jednom místě,“ řekl David Šita (foto), generální ředitel společnosti GTS Czech.

Marek_Kucera_eprofil„Se společností GTS spolupracujeme již rok, tedy od spuštění našeho datového centra. Vzájemnou spolupráci hodnotíme velmi pozitivně a úspěšně, což potvrzuje také partnerství i v případě spuštění třetího datového sálu,“ doplňuje Marek Kučera (foto), výkonný ředitel K2 atmitec s.r.o.

Moderní datový sál ostravského centra je postavený s využitím nejnovějších technologií a zkušeností skupiny GTS v této oblasti. Nabízí kapacitu 30 racků a samostatnou přípravnu pro zákazníky. Všechny technologie jsou vybudovány ve standardu Tier III nebo Tier IV. Sál využívá systém zastřešené studené uličky a umožňuje tak v porovnání s jinými datovými centry vyšší efektivitu využití zdrojů.

GTS Czech a sesterská společnost CE Colo provozuje v České republice celkem sedm datových center – tři v Praze (v ulicích Vinohradská, U nákladového nádraží a Nad Elektrárnou), dvě v Brně (v ulicích Veveří a Výstaviště) a dvě v Ostravě (v ulicích Na desátém a Koksární) s celkovou plochou přes 4000 m2.

GTS Czech klade ve všech svých datových centrech velký důraz na zajištění fyzické bezpečnosti i provozní dostupnosti. Jsou tak vybavena nejmodernějšími zařízeními fyzické bezpečnosti, ke kterým patří čipové karty na vstup do datového centra, požární bezpečnostní dveře, speciální bezpečnostní klíče, dálkově dohlížené dveřní zámky, recepční služba a samozřejmě uzamykatelný rack. Nepřerušené napájení umístěných serverů i v případě výpadku elektrické energie zajišťují UPS a dieselové agregáty. Bezpečnost poskytuje i centrální hasicí systém na bázi FM 200 a výkonné klimatizace nepřetržitě sledující hodnoty teploty a vlhkosti. Samozřejmostí je neustálý proaktivní dohled všech technologických komponent datového centra.

Všechna datová centra jsou připojena přímo na páteřní síť GTS Czech. Optická plně zálohovaná síť nabízí mezi hlavními uzly rychlost N x 10 Gbit/s. Mezinárodní konektivita o rychlosti 2 x 10 Gbit/s je zajišťována v rámci skupiny GTS Central Europe, jejíž je GTS Czech součástí.

Ředitelem nové divize marketingu GTS Czech se stal Pavel Brabenec

14.04.2011 Bez komentářů

Pavel_Brabenec_eprofilPraha, 14. dubna 2011 – Společnost GTS Czech, telekomunikační operátor a poskytovatel služeb datových center, změnila od dubna organizační strukturu.

Všechny marketingové role včetně marketingové komunikace, segmentového marketingu, produktového řízení a komplexních zákaznických řešení byly sjednoceny do jedné divize.

Jejím ředitelem se stal Pavel Brabenec, dosavadní ředitel divize produktů a projektového řízení.

Vrankova_Tereza_eprofilTereza Vránková (foto), která doposud působila jako ředitelka marketingové komunikace GTS Czech, se nově stala ředitelkou marketingové komunikace mateřské skupiny GTS Central Europe (GTS CE).

PR manažerka GTS Czech Lucie Řeřichová pak nyní rovněž zastává stejnou pozici v rámci skupiny GTS CE.

„Úkolem nově vytvořené divize marketingu je řízení a tvorba produktů, služeb a řešení důsledně vycházející ze znalostí potřeb zákazníků. Efektivní způsob komunikace s nimi pak jen umocní výbornou zákaznickou zkušenost s GTS Czech jako preferovaným poskytovatelem telco a ICT služeb,“ říká Pavel Brabenec (foto), ředitel divize marketingu společnosti GTS Czech.

Pavel Brabenec je i nadále přímo podřízen Davidovi Šitovi, generálnímu řediteli GTS Czech. Tereza Vránková i Lucie Řeřichová jsou po současných změnách přímo podřízeni Miloši Mastníkovi, viceprezidentovi pro marketing skupiny GTS CE. Ředitelka marketingové komunikace Tereza Vránková i PR manažerka Lucie Řeřichová mají nyní za cíl sjednotit marketingové, respektive PR aktivity v rámci regionu střední a východní Evropy a koordinovat tyto aktivity v jednotlivých zemích. Lucii Řeřichové zůstává i nadále odpovědnost za PR GTS Czech na českém trhu.

Pavel Brabenec vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVÚT v Praze se specializací na telekomunikační systémy a na University of Pittsburgh ve Spojených státech získal titul MBA. Během své více než osmnáctileté telekomunikační praxe pracoval v různých telekomunikačních společnostech. V Českém Telecomu zastával pozici výkonného ředitele pro plánování a návrh sítí, řízení zákaznických řešení a projektů. Do společnosti GTS Czech přišel na začátku roku 2008 ze společnosti IBM Global Business Services, kde pracoval čtyři roky ve funkci manažera zákaznických řešení pro telekomunikační operátory v rámci regionu střední a východní Evropy, Afriky a Blízkého východu.

Ve volném čase se Pavel Brabenec (41) věnuje cestování, sportu a kultuře. Mezi jeho nejoblíbenější sportovní aktivity patří přístrojové potápění, cyklistika, lyžování, vysokohorská turistika a jízda na koni. Je ženatý a má dva syny. Plynně hovoří anglicky a dorozumí se také rusky.

Pátý ročník konference a výstavy IT Security Workshop se koná 22. března 2011 v Praze.

21.02.2011 Bez komentářů

IT Security WorkshopV Praze dne 21.2.2011 – Virtualizační technologie a novinky v oblasti komunikací se na trhu objevují již několik let. Rok 2010 byl přelomový nejen co se týče jejich dalšího rozvoje a dostupnosti, ale především ve smyslu masového rozšíření těchto nástrojů mezi podniky všech velikostí. Vedle obrovských možností, které tyto trendy přinášejí, s sebou však nesou celou řadu rizik pro bezpečnost firemních dat a citlivých informací. Právě těmto hrozbám musí nyní bezpečnostní odborníci společností čelit.  

Propojení privátního a pracovního života pracovníků je spojen s vyššími požadavky na mobilitu, což vede k zvyšujícímu se počtu mobilních zařízení připojených do podnikové sítě. Systémy pro sdílení dat a usnadnění komunikace ve firmě jsou vedle většího komfortu atraktivní díky tomu, že podporují produktivitu práce a poskytují v dnešní době tolik potřebnou flexibilitu. Z hlediska IT bezpečnosti se takovýmto otevřením firemní informační sítě společnosti stávají odkázanými na chování zaměstnanců a jejich přístup k bezpečnostní politice. Používáním zakázaných aplikací a nástrojů sociálních sítí však mohou zaměstnanci i neúmyslně zapříčinit únik dat, či umožnit vniknutí útočníka do systému.

Problematika bezpečnosti mobilních zařízení bude spolu s dalšími aktuálními tématy, jako je ochrana virtualizované IT infrastruktury či obrana proti stále se zdokonalujícím útočníkům, hlavními pilíři programu letošního ročníku konference IT Security Workshop. Nové hrozby vyžadují nejen komplexní, ale také podmínkám a uživatelům přizpůsobené řešení IT bezpečnosti. V roce 2011 bude poprvé věnována velká pozornost problematice lokálně specifických rizik, která mohou pro společnosti znamenat vážné ohrožení informačního systému.

Pátý ročník IT Security Workshopu, kterého se letos opět účastní významní hráči na trhu IT bezpečnosti, nabídne přehlídku služeb a produktů, které umožňují zachovat důvěryhodnost, dostupnost a integraci dat a citlivých informací zpracovávaných a uchovávaných v informačních systémech. Konference bude doplněna o výstavu, kde budou návštěvníci moci diskutovat s IT odborníky a získat praktické rady pro řešení konkrétních problémů.

O programu
Program konference opět zahájí Igor Hák, autor stránek Viry.cz, a ve své přednášce seznámí návštěvníky se současnými trendy počítačové havěti, přičemž nebude chybět ani náhled do budoucna.

Současnými výzvami pro poskytovatele bezpečnostních řešení se také budou zabývat hlavní partner konference ESET software, i další významný partner GTS Czech. Problematiku uvedou do souvislostí a představí možnosti komplexního řešení řízení IT bezpečnosti. Svůj pohled na nové hrozby a způsob, jak jim efektivně čelit, návštěvníkům přiblíží také společnost Comguard, která předvede to nejnovější od McAfee.
V dalším příspěvku ukáže Robert Houser ze společnost GFI jak sledovat a rozpoznat důležité události generované všemi druhy síťových zařízení. Konkrétním problémům budování Security Operation Centra se pak bude věnovat dvojice zástupců z RSA Security.

Zajímavou částí programu budou jistě také praktické příspěvky společností TNS a INVEA-TECH, zahrnující ukázku použití firewallu vyvíjeného s důrazem na lokální rizika, a případovou studii z nasazení monitorovacího řešení FlowMon na různě rozsáhlé sítě.

Konferenční program doplní i zahraniční host Tomasz Pokora z Brocade, který se zaměří na bezpečnost uchovávání dat v SAN (Storage Area Network) sítích, a vysvětlí, jak je nutno tyto bezpečnostní modely přizpůsobit nejnovějším virtualizačním technologiím.
Dále se konference zúčastní společnosti SkyVera a Askon International.

Více informací a registrace
Již pátý ročník IT Security Workshopu se uskuteční v úterý 22. března 2011 v pražském kongresovém centru U Hájků. Podrobný program, spolu s registračním formulářem a profily partnerů konference, naleznete na www.itsw.cz.

Z GTS Central Europe odchází Adam Sawicki

28.01.2011 Bez komentářů

Adam_Sawicki_eprofilPraha, 28. ledna 2011 – Tříleté působení Adama Sawického ve skupině GTS Central Europe (GTS), která vstupuje do další fáze svého rozvoje, dnes končí. Adam Sawicki byl zodpovědný za vedení skupiny GTS v kritické fázi jejího růstu, která zahrnovala spuštění jednotné regionální strategie pro střední a východní Evropu i změnu orientace firmy na firemní segment. Pro skupinu GTS se z mnoha úhlů pohledu jednalo o průlomové období. Pozici generálního ředitele skupiny GTS převezme Danny Bottoms.

Skupina GTS, která pokrývá střední a východní Evropu, významně zvýšila během funkčního období Adama Sawického jako generálního ředitele svou působnost a to jak díky zlepšení efektivity jednotlivých obchodních jednotek, tak dobře plánovanými akvizicemi. V letech 2008 a 2009 proběhla restrukturalizace a reorganizace skupiny. V roce 2010 pak GTS úspěšně uskutečnila tři akvizice v regionu, což potvrdilo její vedoucí pozici. Rok 2011 začal další akvizicí a vytvořením nové nezávislé společnosti v rámci skupiny GTS, CE Colo. Ta je první firmou zaměřenou na datová centra pokrývající region střední a východní Evropy.

Přes vleklou ekonomickou krizi opouští Adam Sawicki firmu ve výborné finanční kondici. Pod jeho vedením zvýšila skupina GTS v každém roce jak svoje cash flow, tak ukazatel EBITDA.

„Adam Sawicki provedl reorganizaci skupiny GTS. Ta umožnila dosáhnout ziskovosti a úrovně peněžního toku, která zajistila skupině GTS místo mezi současnými vedoucími telekomunikačními hráči na trhu. Úspěšně vedl GTS v období recese a strategii přijatou před krizí, v roce 2007, přitom nejen úspěšně plnil, ale dokonce její očekávání překračoval. Díky tomu provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl během těchto tří let o téměř jednu třetinu,“ řekl Krzysztof Krawczyk, Managing Partner private equity fondu Innova Capital, který je spolumajitelem skupiny GTS.

Před působením ve skupině GTS byl Adam Sawicki zakladatelem a po řadu let generálním ředitelem polské pobočky společnosti TeliaSonera. Současně také zastával pozici výkonného ředitele společnosti TeliaSonera UK v Londýně a byl také členem správní rady TeliaSonera Wholesale (skupina TeliaSonera AB). Adam Sawicki je absolventem Fakulty ekonomie a obchodní administrativy na univerzitě ve Stockholmu a zúčastnil se řady odborných programů pro vedoucí pracovníky na Harvard Business School, Stanfordské univerzitě a obchodních školách IMD a INSEAD.

Danny_BottomsPozici generálního ředitele převezme Danny Bottoms, který přichází do skupiny GTS ze společnosti Cavalier Telephone, operátora působícího na východě USA. Jako prezident a generální ředitel vedl společnost více než dva roky před její akvizicí společností PAETEC v roce 2010. Před vedením společnosti Cavalier Telephone zastával funkci provozního ředitele televizní společnosti Showtime Arabia, která z Dubaje pokrývá region Středního východu a severní Afriky. Po více než pět let byl také prezidentem a generálním ředitelem společnosti OnFiber, a to před její akvizicí společností Qwest Communications. Danny Bottoms má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti telekomunikací a médií, pracoval také v řadě manažerských pozic ve firmách MasTec, Qwest, a MCI. Je držitelem bakalářského titulu věd chemického inženýrství na University of Iowa v USA.

GTS kupuje Sitel Data Centrum a zakládá samostatnou společnost CE Colo – největšího hráče na trhu datových center v regionu CEE

25.01.2011 Bez komentářů

Adam_Sawicki_eprofilPraha, 25. ledna 2011 – Skupina GTS Central Europe (GTS), vedoucí telekomunikační operátor s vlastní sítí a poskytovatel služeb datových center v regionu střední a východní Evropy (CEE), oznámila akvizici společnosti Sitel Data Centrum v Praze. To zahrnuje největší peeringový bod ve střední a východní Evropě a nabízí na zákaznické ploše 2270 m2 své služby zákazníkům jako Tesco, Interoute nebo Mobilkom. Jeho tržby za rok 2010 činily 6,3 milionu EUR.

Skupina GTS rovněž představila nově založenou firmu pro datová centra CE Colo. Její součástí se stane všech třináct datových center skupiny GTS v regionu střední a východní Evropy i nově zakoupené datové centrum Sitel.

„V souladu s naší dříve oznámenou strategií v oblasti datových center pokračujeme nedávnou akvizicí Sitel Data Centrum v posilování naší pozice. Jsem přesvědčen o tom, že naše úsilí nabídnout jako největší poskytovatel služeb datových center v regionu střední a východní Evropy kompletní regionální řešení naši zákazníci ocení,“ řekl Adam Sawicki (foto), generální ředitel skupiny GTS. „Protože se naše divize datových center za poslední rok velmi rozrostla, rozhodli jsme se vyčlenit tuto část našeho podnikání do nové samostatné firmy s názvem CE Colo. Jedná se o první a jedinou regionální společnost zaměřenou na datová centra ve střední a východní Evropě, která potvrzuje naši pozici průkopníka a lídra regionálního telekomunikačního trhu.“

Datové centrum Sitel se nachází v Praze 10 a má rozlohu 2 270 m2 zákaznické plochy s možností rozšíření o dalších 700 m2. Využívá jej přibližně 130 firem, mezi které patří Tesco, Interoute, Mobilkom, Active 24 nebo Teleplan. Datové centrum Sitel je také křižovatkou téměř všech národních a mezinárodních datových a internetových sítí. Nabízí rovněž infrastrukturu 8. největšího peeringového bodu v Evropě a prochází tak přes něj 55 % veškerého internetového provozu v České republice. Součástí akvizice je i 145 kilometrů optických tras, které propojují řadu dalších klíčových POP bodů po celé Praze.

„Díky akvizici Sitel Data Centrum jsme největším poskytovatelem služeb datových center v České republice s 35% podílem. Navíc po loňské akvizici společnosti Interware získala skupina GTS, respektive firma CE Colo, pozici předního na operátorovi nezávislého hráče na maďarském trhu a posílili jsme tak celkovou nabídku v regionu střední a východní Evropy,“ řekl Jan Daan Luycks, ředitel firmy CE Colo, nového člena skupiny GTS. „Do naší společnosti CE Colo zabývající se výstavbou a řízením datových center bude převedeno všech 14 datových center skupiny GTS.“

Akvizice Sitel Data Centrum je v souladu se strategií skupiny GTS v této oblasti. V návaznosti na narůstající poptávku po službách datových center v regionu střední a východní Evropy oznámila GTS v březnu 2010 plány na expanzi. V létě 2010 rozšířila GTS svá polská datová centra o 500 m2 a dále otevřela nové centrum o rozloze 700 m2 v Praze. Zároveň také koupila maďarskou společnost Interware, poskytovatele služeb datových center o kapacitě 1075 m2. V roce 2010 převzala skupina GTS také rumunského operátora Datek a slovenského operátora Dial Telecom.

Firma CE Colo tak nyní provozuje v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku celkem 14 datových center. Ta nabízí na zákaznické ploše přes 13 000 m2 kapacitu pro více než 2 000 zákazníků.

GTS Czech spustila vlastní SMS centrum a nové služby

19.01.2011 Bez komentářů

Stanislav_Kovar_eprofilPraha, 17. ledna 2011 – Telekomunikační operátor GTS Czech spustil na začátku tohoto roku své vlastní SMS centrum a související dvě nové služby určené pro zákazníky z řad firem, veřejné a státní správy a velkoobchodu. Služba GTS Premium SMS umožňuje realizaci spotřebitelských soutěží, hlasování a mobilních plateb v rámci prodeje drobného zboží, služeb nebo obsahu. Příkladem je například platba za parkování, jízdenku nebo úhrada přístupového kódu. Druhý produkt GTS SMS Gate je pak inteligentní SMS bránou pro hromadné odesílání informačních SMS, a to jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí.

„Naše nová SMS platforma nám umožňuje dále rozšířit nabídku poskytovaných služeb a posílit naši pozici tradičního poskytovatele služeb s přidanou hodnotou pro zákazníky firemních hlasových i datových služeb a také pro jiné telekomunikační operátory,“ říká Stanislav Kovář (foto), manažer projektu SMS ze společnosti GTS Czech.

Součástí obou služeb jsou i související uživatelské aplikace určené například pro odesílání SMS nebo pro řízení SMS účtu. Zákazník si ale může vybrat i přímou integraci SMS služeb do svého komplexního IT řešení a GTS pak zajistí přímé propojení na jeho vlastní aplikace a systémy. Služby jsou vhodné například pro zákazníky z řad marketingových agentur, státní správy nebo měst a obcí.

Nové SMS centrum je plně integrováno do infrastruktury společnosti GTS a splňuje tak nejnáročnější požadavky na spolehlivost poskytovaných služeb. Veškeré SMS zprávy jsou během přenosu maximálně zabezpečeny a je zajištěn nepřetržitý dohled na bezchybný provoz služby po celé její trase. SMS centrum je nezávisle propojeno s českými i zahraničními operátory, což zajišťuje možnost optimalizace směrování SMS zpráv. Připojení zákazníků je nabízeno prostřednictvím protokolu HTTPS, UCP/EMI, XML nebo SMPP.