Archív

Příspěvek oštítkován ‘dobročinnost’

Co mohou přinést Americké online kurzy našim středoškolákům?

18.12.2015 Bez komentářů

Praha 18. prosince 2015 - Studenti Gymnázia Jana Keplera v Praze a Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou mohou v průběhu jarního semestru 2016 studovat v elitním virtuálním programu CTYOnline Univerzity Johnse Hopkinse. Tuto příležitost dostali i díky společnosti CertiCon a. s., která školám darovala celkem 100.000 Kč na zaplacení části kurzovného. Kurzy CTYOnline jsou v České republice organizovány pod záštitou Centra pro talentovanou mládež (CTM).

Mezinárodně akreditované kurzy CTYOnline umožňují nadaným českým středoškolákům poměřovat své schopnosti ve virtuálních třídách s těmi nejlepšími studenty na světě. Již na střední škole mají možnost studovat kurzy prestižní americké univerzity a získat mezinárodní certifikát. Čeští studenti se dlouhodobě pohybují mezi nejúspěšnějšími absolventy těchto on-line kurzů, které jsou zaměřeny především na matematiku, technické a přírodovědné obory, a to i přesto, že jsou vyučovány v angličtině. Bohužel se školy stále potýkají s finančními problémy a nemohou své studenty řádně podporovat, kurzovné je pro řadu studentů překážkou ve studiu.

Od roku 2010, díky podpoře krajanů sdružených do nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, kurzy CTYOnline úspěšně absolvovalo téměř 1000 nadaných českých a slovenských studentů z více než 60 středních škol. Společnost CertiCon na rozvoj studentů přispěla Gymnáziu Jana Keplera 30.000 Kč a Biskupskému gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou 70.000 Kč.

„Velice si vážíme Vašich aktivit pro podporu těch nejlepších, motivovaných studentů středních škol. Naše rozhodnutí chápejte, prosím, i jako projev ocenění proaktivního přístupu vedení obou gymnázií při organizaci nadstandardní výchovy našich středoškoláků,“ napsal v dopise ředitelům škol a CTM Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (foto), předseda představenstva společnosti CertiCon a ředitel CIIRC na ČVUT. Dále dodal, že jako učitel na vysoké škole ví, jak je důležité studenty motivovat a připravit na život po skončení studia.

Kurzy CTYOnline seznamují české středoškoláky detailně nejen se studovaným oborem, ale také s principy univerzitního studia v jiných zemích. Získají tak výhodu, kterou budou moci uplatnit, pokud budou chtít v budoucnu vycestovat a navštěvovat nějakou zahraniční univerzitu. Tento program jim také zvyšuje možnosti přijetí na české a evropské univerzity a uplatnění na trhu práce. 

Registrace do kurzů CTYOnline, jarní semestr 2016, probíhají od 7. prosince 2015 do 10. ledna 2016. 

CertiCon, a.s. je česká IT společnost, která se již od roku 1996 zabývá inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení zejména pro zdravotnictví, automobilový průmysl a telekomunikace. Svým klientům poskytuje komplexní servis zahrnující podporu, poradenství a vývoj produktů šitých na míru jejich potřebám. Díky svým výsledkům a způsobu práce byla společnost CertiCon a.s. vybrána, aby jako národní šampion reprezentovala Českou republiku v renomované soutěži European Business Awards 2015/2016, a to konkrétně v kategorii Ocenění za inovace (UKTI Award for Innovation). (www.certicon.cz, www.certiconglobal.com)

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. (CTM) organizuje program CTYOnline pro nadané středoškoláky v České a Slovenské republice a prezenční program Objevitelské soboty pro nadané a zvídavé žáky ve věku 5 – 15 let. Je spolupracující organizací College Board, USA, pro organizaci Advanced Placement testů v České republice a Slovensku. (www.objevitelske-soboty.cz).

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) se soustřeďuje na výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České a Slovenské republiky. Fond je nástupcem The American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948 (http://www.afcsls.org).

The Center for Talented Youth (CTY) se zaměřuje na identifikaci a podporu vysoce nadaných studentů od útlého dětství. CTY je neziskový institut americké Johns Hopkins University. Od roku 1979 se CTY soustředí na vysoce nadané studenty a připravuje pro ně náročné a motivující studijní programy (http://cty.jhu.edu).

Končí Movember, měsíc mužů s knírkem

29.11.2012 Bez komentářů

Statisíce mužů po celém světě mají za sebou měsíc cíleně pěstovaného knírku. Vyjádřili tak podporu charitativní kampani s názvem Movember (složenina anglického slangového výrazu pro knírek a názvu měsíce listopad), jejíž cílem je poukázat na nejběžnější formu rakoviny v mužské populaci rakovinu prostaty a zároveň vybrat co největší finanční obnos pro nadační fond Muži proti rakovině. K akci se připojili i právníci z advokátních kanceláří Ambruz & Dark/Deloitte Legal a zaměstnanci společnosti Deloitte (foto).

Na rakovinu prostaty každoročně v České republice zemře přes tisíc šest set mužů. Do Movemberu, hnutí, které vzniklo v roce 2003 v Austrálii,  se kromě firem také hojně zapojují  sportovní kluby či populární osobnosti. Vousatá kampaň vešla ve známost především díky sociálním sítím, jejichž prostřednictvím se celosvětově na boj proti rakovině prostaty dosud vybralo 14 milionů dolarů.

 

Ness společně s partnery podpořil děti z dětských domovů

23.11.2012 Bez komentářů

Praha – 21. listopadu 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, letos uspořádal další ročník charitativních golfových turnajů Ness Golf Cup pod heslem „Hrajeme srdcem“. Akce probíhaly od května do října tohoto roku a vynesly celkem 75 000 korun pro nadační fond Srdce na dlani, který podporuje děti v dětských domovech a jehož je Ness partnerem.

„Pomoc společnosti Ness je skutečně znát. Získané finanční prostředky hodláme použít zejména na individuální a skupinové terapie s psychology, kteří se specializují právě na problematiku dětí z dětských domovů. Ness však pomáhá i jinak,“ říká Tereza Stopková, ředitelka nadačního fondu Srdce na dlani. „Děti si velice cení pravidelných návštěv zaměstnanců s rodinami, kteří s nimi vyrážejí na výlety do přírody. Pro starší děti je pro další profesní život nesmírně přínosná možnost získat první pracovní zkušenosti formou praxe organizované ve spolupráci s Nessem,“ dodává Stopková.

„Jsme opravdu rádi, že se nám i letos podařilo vybrat prostředky, kterými můžeme podpořit děti z dětských domovů. Nově jsme navíc v letošním roce pro účastníky charitativních golfových turnajů připravili i nadstavbový program pod názvem Ness Family Tour, jehož záměrem bylo vytvořit silnější propojení našich charitativních aktivit a našich partnerů, což se podařilo,“ říká Hana Součková, ředitelka marketingu Ness Technologies v ČR.

Každý účastník charitativního golfového turnaje dostal přívěsek s unikátním kódem, díky kterému se pak někdo z jeho rodiny mohl zúčastnit webového kvízu zaměřeného na činnost nadačního fondu Srdce na dlani a život dětí v dětských domovech. Úspěch v kvízu znamenal možnost získat rodinné vstupné podle vlastního výběru na některou z pražských zajímavostí v rámci okruhu Ness Family Tour, tedy například do zoologické zahrady, na Neviditelnou výstavu, do Národního technického muzea, dinoparku a na další místa.

„Připadalo nám zajímavé využít téma rodiny i tímto směrem. A bohatá a úspěšná účast nám potvrdila, že to lidé stejně tak pochopili,“ dodává Součková.

Partnerství s nadačním fondem Srdce na dlani je jednou z řady aktivit společnosti Ness Technologies v rámci jejího CSR programu. Další činnosti se týkají například ochrany životního prostředí, dárcovství krve, podpory sportu, zachování rovných příležitostí, vzdělávání, osobního rozvoje a dalších oblastí.

MIBCON získal prestižní cenu VIA BONA 2012 za podporu nadačního fondu Klíček

08.10.2012 Bez komentářů

MIBCON Via Bona Jan HolíkPraha, 1.října 2012 – Společnost Mibcon získala prestižní cenu Via Bona 2012. Jde o veřejné ocenění jednotlivců i společností za dobročinné úsilí v České republice za dlouhodobou podporu Nadačního fondu Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým.

V březnu 2009 zaměstnanci a vedení společnosti Mibcon iniciovali firemní projekt pod heslem „Daruj jeden pracovní den na charitu“. Myšlenkou bylo věnovat finanční zisk z jednoho odpracovaného dne na dobročinné účely. Jako motivace přispělo i to, že společnost následně vždy dorovnává darovanou částku stejným dílem.

„Pro Klíček jsme ti, kteří je již po několik let drží svou podporou v chodu a finanční jistotě, pro MIBCON se Klíček stal tím „naším Klíčkem“ a všichni to tak cítíme“ uvedl Jan Holík (foto), ředitel společnosti Mibcon.

O ceně VIA BONA
Ceny Via Bona, za individuální a firemní filantropii, uděluje Nadace Via společně s Nadací The Kellner Family Foundation, ve spolupráci s velvyslanectvím USA. Cena Via Bona je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.
Více informací na www.cenaviabona.cz

O Nadačním fondu Klíček
Zakladatelé nadačního fondu Klíček manželé Markéta a Jiří Královcovi na sklonku léta 1997 dostali pro nadaci darem starou vesnickou školu se zahradou v krásné přírodě středního Posázaví a začali budovat dětský hospic. V roce 2004 skončila náročná rekonstrukce staré školní budovy, a ta začala sloužit rodinám s relativně soběstačnými dětmi a v mnoha ohledech se přiblížila prvotní představě otevřeného domu, který nabízí především odlehčovací péči pro rodiny, které mají vážně nemocné, ale stále ještě relativně soběstačné dítě.
Hlavní cíle Nadačního fondu Klíček:
- zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin;
- napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí;
- posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě;
- pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení;
- vybudovat dětský hospic;
- podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech;
- posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec vs. instituce;
- otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem zdravých a světem nemocných.
Více informací na www.klicek.org

O společnosti MIBCON a.s.
MIBCON a.s. je přední poradenská společnost zaměřená na optimalizaci a implementaci kompletních firemních procesů. Působí na českém trhu i v zahraničí od roku 1998. Od roku 2001 je certifikovaným partnerem společnosti SAP. Snahou společnosti MICBON a.s. je profesionální pomoc při zavádění nového informačního systému nebo technologií zejména v oblastech EPM – řízení výkonnosti (strategické řízení, plánování & konsolidace, reporty & analýzy, datové sklady), Enterprise Performance, SAP ERP, WebTech – technologie pro business (webové portály, servisně orientovaná architektura, integrační broker, technologie Adobe). Mezi další poskytované služby patří vedení projektů, příprava zadávací dokumentace, kontrola kvality projektů, tvorba procesních map a analýz, systémová integrace, poradenství jak při výběru technických řešení tak při jejich implementaci.
Více informací na www.mibcon.cz

Adastra dostala ocenění VIA BONA za podporu občanského sdružení Cesta domů

26.09.2012 Bez komentářů

Praha, 26. září 2012 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra se stala držitelem prestižní ceny VIA BONA 2012 v kategorii „Otevírání nových cest“. Tato kategorie oceňuje ty, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. V roce 2011 byla hlavní partnerem kampaně „Nebojme se zbytečně“ občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Adastra se pustila do tématu, kterému se většina z nás, včetně firemních dárců, spíše vyhýbá. Financovala spot, po kterém běhá mráz po zádech, i když v něm nenajdete žádné drastické scény. Jeho cílem totiž není děsit, ale burcovat, bořit tabu, připomínat to, co víme už od malička: že umírání je přirozenou součástí života. Základ spotu tvoří známá dětská říkačka, kterou jsme se rozpočítávali:

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
ty opustíš tenhle svět.
Štěstí – neštěstí,
láska – manželství
kámen – vidle – motyka,
že se tě smrt netýká?

Spot, který letos na jaře vysílala Česká televize a promítal se také v kinech, najdete na www.umirani.cz

O ceně VIA BONA

Ceny Via Bona, za individuální a firemní filantropii, uděluje Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Více informací na www.cenaviabona.cz

O občanském sdružení Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Cesta domů provozuje v Praze domácí hospic, poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i prostřednictvím internetu, zaměřuje se také na tzv. odlehčovací služby v domácnostech klientů, propůjčuje pomůcky, nabízí služby veřejné paliativní knihovny, věnuje se ediční a edukační činnosti a také provozuje pro pozůstalé klub Podvečer a web Vzpomínky. Více informací na www.cestadomu.cz

Benefiční aukce uměleckých děl ArtForum/ICZ přispěla částkou 592.500 korun na pomoc postiženým dětskou mozkovou obrnou

12.03.2012 Bez komentářů

Praha, 12. března 2012 – Ve středu 7. března 2012 se v pražském paláci Žofín uskutečnil v pořadí již čtrnáctý ročník Benefiční aukce projektu ArtForum/ICZ. Během slavnostního večera bylo vydraženo celkem 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů. Výtěžek aukce, který dosáhl částky 592.500 korun, poputuje na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

V pořadí již čtrnáctá benefiční aukce od založení virtuální galerie ArtForum zaznamenala i v tomto roce příznivou účast klientů a partnerů společnosti ICZ, kteří dražbu uměleckých děl pro charitativní účely se zájmem podporují. Svá díla do dražby věnovala jako již tradičně řada v Česku i ve světě uznávaných grafiků, sklářů, sochařů, fotografů a dalších výtvarníků.

Za nejvyšší částku, 95.000 Kč, byla vydražena zlacená cínová plastika „Hygie III.“ od Olbrama Zoubka. Na druhém místě se pak umístil s hodnotou 35.000 Kč lept „Probuzení III.“ od Ladislava Kuklíka, následovaný fotografií „Hrušeň“ od Sáry Saudkové, která dosáhla výše 30.000 Kč. Rekordmanem s nejvyšším nárůstem vyvolávací ceny se stala litografie „Sladovna“ od Jiřího Boudy, která svou vyvolávací částku 2.000 Kč více než zdesetinásobila na konečných 21.000 Kč.

Celý výtěžek aukce ve výši 592.500 Kč slavnostně předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku Olze Loulové, místopředsedkyni Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, v jehož prospěch bude vybraná částka použita.

„Jsem velmi potěšen, že se dnešní aukce setkala s takovým ohlasem. Náš dosavadní příspěvek všech čtrnácti benefičních večerů na pomoc potřebným tak již dosáhl částky 9,260.000 korun a znamená pro nás další motivaci s tradicí charitativních aukcí ArtForum/ICZ pokračovat i v dalších letech,“ říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Součástí večera, moderovaného Janem Čenským, byla rovněž gratulace k životnímu jubileu šestici umělců, vystavujících v rámci virtuální galerie ArtForum, většinou těch, kteří svá díla věnovali i v rámci charitativního večera. Blahopřání a malý dárek si tak z rukou Petra Krause, ředitele ArtFora, odnesli: mezinárodně uznávaný sklářský výtvarník René Roubíček (90), sklářský výtvarník Jaromír Rybák (60), sklář, sklářský výtvarník, pedagog a zakladatel a majitel sklárny AJETO Petr Novotný (60), malířka a grafička Emma Srncová, grafik, malíř a ilustrátor Karel Demel (70) a grafička, malířka a ilustrátorka Marina Richterová.

Celou akci dále zpříjemnilo vystoupení jazzové kapely Aurora JaSBand a vylosování výherců benefiční tomboly, do níž přispěla sklárna AJETO třemi skleněnými objekty. Aukci licitoval Jan Neumann z aukčního domu Meissner-Neumann.

TechSoup rozdal za první rok neziskovkám software za více než 26 milionů korun

12.12.2011 Bez komentářů
TechSoup rozdal za první rok neziskovkám software za více
než 26 milionů korun
Moderní a legální software přestal být pro neziskový sektor nedostupným snem a stal se realitou i u nás. Během prvních 12 měsíců se do softwarového dárcovského programu TechSoup zapojilo již téměř 500 českých neziskových organizací a knihoven.
Praha, 12. prosince 2011
Softwarový dárcovský program TechSoup slaví první výročí své existence v České republice. Zájem o program předčil veškerá očekávání. Od prosince 2010 se na webu www.techsoup.cz zaregistrovalo již téměř 500 neziskových organizací a knihoven a bylo vyřízeno 274 objednávek. České organizace získaly již více než 3 000 softwarových licencí v celkové hodnotě převyšující 26 milionů korun.
Mateřská organizace TechSoup Global, jejímž hlavním partnerem je od počátku společnost Microsoft, existuje již od roku 1987 a doposud zajistila 160 tisícům neziskových organizací ve 37 zemích přístup k softwaru předních světových IT společností. Celková hodnota darovaného software již překročila 2,7 miliardy dolarů.
„Za dobu své roční existence dosáhl program TechSoup mimořádných úspěchů. Ty ve výsledku zajistily, že mnohem více organizací získává příležitost k rozvoji vlastní konkurenceschopnosti prostřednictvím kvalitního softwarového vybavení. Díky tomu mohou neziskové organizace lépe podporovat komunity, o něž pečují. Dalším přínosem programu je pak podpora lokální ekonomiky, v jejímž rozvoji hraje neziskový sektor zcela unikátní roli,“ uvedl Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.
„Úspěch programu TechSoup nás nesmírně těší. Neziskovkám přináší obrovský potenciál pro rozvoj a další profesionalizaci jejich fungování. Zároveň se ukazuje velký zájem neziskovek o další informace, přenos know-how a vzdělávání v oblasti informačních technologií.  Právě na tyto oblasti se proto v příštím roce zaměříme. Doufáme také, že ke spolupráci získáme i další IT společnosti,“ řekl k výročí Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.
„Jsem hodně velký optimista, ale takový úspěch jsem vůbec nečekala. Těší mě, když jsme u něčeho nového a  já program TechSoup považuji nejen za nový, ale za převratný. S naším dlouholetým partnerem Microsoftem se vždycky vyplatí jít na neprozkoumané pole a vyplnit ho něčím, co chybí.  S Microsoftem spolupracujeme už více než 16 let na projektu Počítače proti bariérám. Díky tomu známe neziskový sektor velice dobře. Víme, že darovat počítač neziskovce už dnes nestačí. Díky TechSoup vzniká velice neformální platforma pro výměnu zkušeností nejen v oblasti informačních technologii, ale i v dalších oblastech jako je PR či marketing. To považujeme za velice přínosné,“ dodává Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77.
Chod programu v Česku zajišťují Nadace VIA, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a Sdružení VIA. Zaregistrované české neziskové organizace a veřejné knihovny vyhovující kritériím si prostřednictvím e-shopu mohou každé dva roky od společnosti Microsoft objednat 10 produktů,
od každého z nich až 50 licencí. Nabídka obsahuje také možnost objednání 4 produktů ročně od společnosti SAP a 1 produktu ročně od společnosti GiftWorks. Nabídka softwarových produktů zahrnuje operační systémy, kancelářské aplikace, serverová nebo CRM řešení. Software věnují IT společnosti darem, neziskové organizace následně hradí jen drobný administrativní poplatek, který slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského systému.
Více informací o programu včetně kompletní nabídky softwaru najdete na www.techsoup.cz

Bozena_Jirku_eprofilPraha, 12. prosince 2011 - Softwarový dárcovský program TechSoup slaví první výročí své existence v České republice. Zájem o program předčil veškerá očekávání. Od prosince 2010 se na webu www.techsoup.cz zaregistrovalo již téměř 500 neziskových organizací a knihoven a bylo vyřízeno 274 objednávek. České organizace získaly již více než 3 000 softwarových licencí v celkové hodnotě převyšující 26 milionů korun.

Mateřská organizace TechSoup Global, jejímž hlavním partnerem je od počátku společnost Microsoft, existuje již od roku 1987 a doposud zajistila 160 tisícům neziskových organizací ve 37 zemích přístup k softwaru předních světových IT společností. Celková hodnota darovaného software již překročila 2,7 miliardy dolarů.

Roman_Cabalek_eprofil„Za dobu své roční existence dosáhl program TechSoup mimořádných úspěchů. Ty ve výsledku zajistily, že mnohem více organizací získává příležitost k rozvoji vlastní konkurenceschopnosti prostřednictvím kvalitního softwarového vybavení. Díky tomu mohou neziskové organizace lépe podporovat komunity, o něž pečují. Dalším přínosem programu je pak podpora lokální ekonomiky, v jejímž rozvoji hraje neziskový sektor zcela unikátní roli,“ uvedl Roman Cabálek (foto), generální ředitel společnosti Microsoft.

Jiri_Barta_eprofil„Úspěch programu TechSoup nás nesmírně těší. Neziskovkám přináší obrovský potenciál pro rozvoj a další profesionalizaci jejich fungování. Zároveň se ukazuje velký zájem neziskovek o další informace, přenos know-how a vzdělávání v oblasti informačních technologií.  Právě na tyto oblasti se proto v příštím roce zaměříme. Doufáme také, že ke spolupráci získáme i další IT společnosti,“ řekl k výročí Jiří Bárta (foto), ředitel Nadace VIA.

„Jsem hodně velký optimista, ale takový úspěch jsem vůbec nečekala. Těší mě, když jsme u něčeho nového a  já program TechSoup považuji nejen za nový, ale za převratný. S naším dlouholetým partnerem Microsoftem se vždycky vyplatí jít na neprozkoumané pole a vyplnit ho něčím, co chybí.  S Microsoftem spolupracujeme už více než 16 let na projektu Počítače proti bariérám. Díky tomu známe neziskový sektor velice dobře. Víme, že darovat počítač neziskovce už dnes nestačí. Díky TechSoup vzniká velice neformální platforma pro výměnu zkušeností nejen v oblasti informačních technologii, ale i v dalších oblastech jako je PR či marketing. To považujeme za velice přínosné,“ dodává Božena Jirků (foto), ředitelka Nadace Charty 77.

Chod programu v Česku zajišťují Nadace VIA, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a Sdružení VIA. Zaregistrované české neziskové organizace a veřejné knihovny vyhovující kritériím si prostřednictvím e-shopu mohou každé dva roky od společnosti Microsoft objednat 10 produktů, od každého z nich až 50 licencí. Nabídka obsahuje také možnost objednání 4 produktů ročně od společnosti SAP a 1 produktu ročně od společnosti GiftWorks. Nabídka softwarových produktů zahrnuje operační systémy, kancelářské aplikace, serverová nebo CRM řešení. Software věnují IT společnosti darem, neziskové organizace následně hradí jen drobný administrativní poplatek, který slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského systému.

Více informací o programu včetně kompletní nabídky softwaru najdete na www.techsoup.cz

Předání daru ČVUT

25.11.2011 Bez komentářů

Jiri_Vodrazka_eprofilDne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty  ČVUT  v Praze předání věcného daru v podobě dvou kusů Analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16 sítí SDH. Zařízení bude využito v Laboratoři přenosové techniky a doplní vybavení pro diagnostiku laboratorní sítě SDH využité pro výuku budoucích odborníků na oblast telekomunikací. Součástí laboratoře je i DWDM systém (dodaný společností RLC Praha, a.s.), systém pasivní optické sítě a systémy metalické přístupové sítě ADSL/VDSL.

Dar předávali do rukou Doc. Ing. Jiřího Vodrážky, Ph.D. zástupci společnosti RLC Praha a.s. pan Jaromír Šíma (jednatel společnosti) a paní Marcela Kucbelová (obchodní ředitelka).

Anritsu_MP1552BProstředky optických komunikací jsou náplní studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, zejména oboru Sítě elektronických komunikací a Komunikační technika. V těchto oborech se vzdělávají bakaláři a inženýři pro praxi v oblasti telekomunikací, sítí a obecně sdělovací techniky. Uvedenou oblastí se na Katedře telekomunikační techniky zabývá pracovní skupina Přenosová média a systémy http://www.fel.cvut.cz/vv/tymy/prenosy.html.

RLC Praha a.s. je středně velkou, ryze českou firmou působící na trhu komunikačních technologií od roku 1993 a své aktivity orientuje do oblasti dodávek a zajištění provozu systémů komunikační infrastruktury se speciálním zaměřením na optické spoje (www.rlc.cz).

Foto: Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL.

CDI.CZ a Projekt Čtení pomáhá

21.10.2011 Bez komentářů

Richard_Dick_eprofilČeská softwarová společnost CDI.CZ, s.r.o., která má více než 17-ti letou tradici, úspěšně podporuje charitativní projekt Martina Romana „Čtení pomáhá“. Ve spolupráci s dalším partnery kromě projektového managementu poskytuje služby i v oblastech tvorby a provozu portálu www.ctenipomaha.cz

Projekt Čtení pomáhá je určen žákům základních a středních škol. Cílem je zvýšení dětské čtenářské gramotnosti a aktivizace sociálního cítění, aby žáci a studenti poznali, jaké to je pomáhat druhým.

Mladí čtenáři si po registraci mohou ověřit své znalosti přečtených knih prostřednictvím krátkých testů. Za každý správně vyplněný test obdrží kredit 50 Kč, který mohou věnovat na jednu z vybraných charit s konkrétním lidským příběhem. Každá charita získává kredity až do předem nastavené výše a uzavírá se v případě dovršení potřebné částky. Uzavřená charita následně peníze obdrží od donátora projektu, Martina Romana. Ten vznik projektu sám popsal takto:

Myslím, že je správné pomáhat potřebným a vést k tomu od malička i děti. A když jsem viděl studii PISA, jak špatně na tom jsou v průměru české děti s porozuměním čtenému textu, napadlo mě pokusit se skloubit obojí dohromady.“ 

Projekt byl spuštěn 8. dubna letošního roku a k dnešnímu dni se do něj zapojilo 60 674 čtenářů, kteří správně vyplnili 121 638 testů, čímž přispěli částkou 5 413 550 Kč na pomoc lidem i zvířatům.

Zapojení do IEA – Internet Effectiveness Awards

CHL2Projekt Čtení pomáhá se úspěšně zúčastnil letošního ročníku soutěže IEA v kategorii Charita, lidská práva a životní prostředí, kde postoupil až do finále a nakonec vybojoval druhou příčku.

„Zmíněná kategorie je zaměřena spíše než na efektivitu, tak na výši nebo rozsah užitku v oblastech: pomoc lidem, ochrana lidských práv, ochrana přírody, životního prostředí a ochrana kulturního bohatství. Měřítkem úspěchu je celkový užitek, výše fund-raisingu, zapojení veřejnosti do řešení problému apod. vztažené k nákladům na projekt.“  

Do soutěže byl projekt přihlášen s daty za období prvních tří měsíců (ke dni 8.7. 2011), kdy bylo do projektu přihlášeno 42 048 čtenářů, kteří provedli 75 534 úspěšných testů a tím věnovali 3 362 100 Kč na 43 charit, nichž bylo uzavřených 35. S touto úspěšností byl projekt vyhodnocen jako druhý nejefektivnější v uvedené soutěžní kategorii.

Prezentace projektu

Web www.ctenipomaha.cz pochází z dílny CDI.CZ, společnosti zabývající se řízením a vývojem softwarových řešení na zakázku. Webová prezentace vychází ze základní myšlenky projektu, kterou je oslovit dětské čtenáře. Jednoduchá ovladatelnost a dobré navigační prvky umožnily i těm nejmladším a nejméně zkušeným čtenářům snadno se zapojit.

„Je pro nás velkou ctí spolupracovat na projektu tohoto typu a mít možnost podílet se na podpoře dobré věci. Těší nás obrovský zájem o projekt z řad škol a knihoven z celé České republiky a ohlasy mnoha studentů základních a středních škol,“  říká Richard Dick (foto), ředitel společnosti CDI.CZ projektový manažer projektu Čtení pomáhá.

Pioneer Investments umožní dalším gymnazistům studium na prestižních anglických školách

03.08.2011 Bez komentářů

OSF_1Nadace Open Society Fund Praha (OSF) převzala 31. července 2011 z rukou ředitelky marketingu investiční skupiny Pioneer Investments Dany Řezníkové šek na 80 000 korun. Díky této podpoře budou moci studentky Pavlína Škodová a Tereza Růžičková po jeden akademický rok studovat na prestižních anglických středních školách, které by pro ně jinak byly finančně zcela nedostupné.

Pioneer Investments podporuje program „Stipendia pro studenty středních škol“ již osmým rokem.

„Podpoře studentů, kteří mají předpoklady dosahovat prvotřídních výsledků, ale finanční situace by jim znemožnila této schopnosti naplno využít, přikládáme prvořadý význam. Velmi nás těší, že můžeme pomoci dalším dvěma nadaným dívkám v osobním rozvoji,“ uvedla Dana Řezníková z Pioneer Investments. „Věřím, že studium v zahraničí jim přinese nejen cenné životní zkušenosti, ale také pomůže obstát i v mezinárodní konkurenci,“ dodává.

„Studentky a studenti z našeho stipendijního programu získávají v zahraničí velmi kvalitní jazykové znalosti a mezinárodní zkušenosti. Během studia ale také seznamují britské a americké studenty s českou kulturou a přispívají tak k dobrému jménu Česka v zahraničí,“ uvedla Zdenka Almerová, finanční ředitelka Nadace OSF.

Investiční skupina Pioneer Investments spolupracuje s Nadací Open Society Fund od roku 2005. Během tohoto období umožnila studium v zahraničí již deseti mladým lidem, z nichž některým se podařilo získat stipendia i na zahraničních vysokých školách.

Charitativní aktivity jsou nedílnou součástí firemní kultury skupiny Pioneer Investments, jež vychází z přesvědčení, že prosperující firma by měla zároveň převzít část spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti. Pioneer Investments v ČR a SR se zaměřuje především na lokální projekty a na podporu kultury a vzdělanosti. V České republice je skupina také partnerem Nadace Charty 77 a spolupodílí se na organizaci a ocenění laureátů Ceny Jaroslava Seiferta.