Štítek: zdravotnictví

ARBES pomáhá řídit zdravotnictví ve Středočeském kraji

Krajský úřad Středočeského kraje zavedl manažerský informační systém ARBES Hospital BI, který sjednocuje a zjednodušuje konsolidační reporting, čímž napomáhá celkovému zefektivnění ekonomického řízení všech krajských zdravotnických zařízení.

„Z dlouhodobého pohledu je možné očekávat daleko větší přínos ve snížení neefektivně spotřebovaných finančních prostředků a ve zvýšení výnosů, a to díky optimalizaci hospodaření zdravotnických zařízení. Tento přínos je velmi těžko měřitelný, ale zajisté bude dosahovat řádů milionů korun ročně pro každé zdravotnické zařízení zapojené do projektu,“ řekl k tomu Tomáš Denemark (foto), ředitel divize ekonomických a finančních systémů ARBES Technologies.

Filip Linhart jmenován do čela vedení společnosti SHERLOG eVito

polečnost SHERLOG eVito, která se zabývá poskytováním telemedicínských služeb, představila management své firmy. Předsedou jejího představenstva, odpovědným za řízení společnosti, se stal Filip Linhart. Pozici místopředsedy představenstva obsadil Lubomír Myslík.

Před příchodem do SHERLOG eVito Linhart (foto) (39) působil více než deset let ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, kde vedl oddělení business developmentu odpovědné za rozvoj nových příležitostí v oblasti ICT, telematiky a eHealth. Jeho dřívější praxe zahrnovala různé manažerské pozice v oblasti obchodu, marketingu, projektového řízení a business developmentu. Linhart vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul MBA zaměřený na finance a management na Rochester Institute of Technology (US Business School v Praze). Studoval také obchodní právo na University of Limerick v Irsku. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má 4letého syna. Svůj volný čas nejraději tráví sportem a cestováním.

HP zajistí dostupnost elektronických lékařských záznamů v polském Národnímu centru CSIOZ

Divize HP Enterprise Services oznámila uzavření kontraktu ve výši 27 milionů dolarů s polským Národním centrem pro zdravotnické informační systémy (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ). Tento úřad, který je součástí polského ministerstva zdravotnictví, se podílí na vývoji místních elektronických zdravotnických systémů.

„Díky elektronickým zdravotním záznamům bude k dispozici nepřetržitý přístup ke kompletnímu přehledu o zdravotním stavu jednotlivých pacientů, což umožní jejich přesnější diagnózu i léčbu,“ řekl Pawel Czajkowski (foto), generální ředitel HP Polsko. „HP má bohaté zkušenosti se zaváděním a poskytováním elektronických zdravotnických systémů v řadě zemí Evropské unie. Odborné týmy HP díky tomu získaly jedinečné vědomosti a praxi, které nyní přispějí ke zlepšení zdravotnictví také v Polsku.“

Fujitsu vyvíjí pro nevidomé navigaci do vnitřních prostor

Společnost Fujitsu se spolu s Japonským národním institutem pro informace a komunikační technologie (NICT) dohodly na vývoji nového navigačního systému, který bude určený do vnitřních prostor. Pomáhat má především nevidomým ve snazší orientaci na místech, kde jsou nefunkční klasické GPS technologie. Navigace bude probíhat v reálném čase prostřednictvím hlasového výstupu, který bude přicházet z uživatelova smartphonu.

NICT a Fujitsu společně pracují i na vývoji dalších technologií, které budou nevidomým pomáhat orientovat se v prostoru vně i venku. Jedná se o vývoj přídavných senzorů, které dokážou detekovat překážky nacházející se kdekoliv v cestě. „Taková technologie by však nakonec mohla pomoci nejen nevidomým. V blízké budoucnosti může sloužit také jako navigační systém pro návštěvníky veřejných míst jako jsou nemocnice, úřady, muzea či nákupní centra,“ uvedl Jan Šplíchal (foto), produktový a PR manažer Fujitsu Technology Solutions Česká republika.

10 let českého eHealthu – systém ovlivňují názory více než 20 zájmových skupin

Popis dosavadního stavu, problémů a především návrhy pro zlepšení českého eHealthu nabízí analýza pracovní platformy RESTART, která byla představena ve středu 4. 4. 2012 v prostoru Creative Gate.

„Je evidentní, že v současnosti neexistuje žádná koncepce, jak efektivně uplatňovat technologie v řízení důležitých agend ve zdravotnictví. Je načase, aby vznikl konsensus, co opravdu potřebujeme a co je užitečné a smysluplné, jinak budeme nadále tápat a vyhazovat peníze oknem“, dodává spoluzakladatelka platformy RESTART Adriana Krnáčová.

Řešení elektronické výměny zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina získalo ocenění IT projekt roku 2011

„Ukazuje se, že projekt eMeDocS, realizovaný produktovou platformou ISAC (Integration Share And Communication System) firmy ICZ a.s., je efektivním, bezpečným a s legislativou plně kompatibilním řešením krajského eHealth,“ říká koordinátor eHealth Kraje Vysočina Mgr. David Zažímal.

Foto (zleva): Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky, Kraj Vysočina; Mgr. David Zažímal, vedoucí oddělení, Nemocnice Jihlava

Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika

„Cíle HP v mnoha ohledech zcela reflektují záměry ICT Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti.

Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan Kameníček (foto), generální ředitel HP Česká republika.

Tieto představuje nové řešení priority ošetření pacientů

Společnost Tieto začala nabízet řešení Manchester Triage System jako integrální součást svého nemocničního informačního systému iMedOne.

„Naše nové řešení pomůže lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům zlepšit kvalitu zdravotní péče a zajistit optimální řízení času a priorit při poskytování urgentní lékařské pomoci,“ řekl Michael Waldbrenner (foto), viceprezident pro zdravotnictví a sociální služby společnosti Tieto v regionu střední Evropy.

Tieto oznamuje změnu ve středoevropském vedení oddělení pro zdravotnictví a sociální služby

Společnost Tieto jmenovala Michaela Waldbrennera (foto) (46) novým ředitelem Oddělení zdravotnictví a sociálních služeb pro region střední Evropy. Dosavadní ředitel Andreas Lange se bude věnovat novým projektům, mimo společnost Tieto.

„Těším se svoji novou roli a především na kontakt s našimi zákazníky po několika letech intenzivní práce na našem produktu iMedOne,“ řekl Michael Waldbrenner. „Osobně znám mnoho zaměstnanců svého oddělení a těším se na rozšíření naší pozice v Německu a dalších evropských zemích s tímto skvělým týmem.“

Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR s technologickou podporou KAKTUS Software

Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, oznámila, že úspěšně implementovala Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR (http://ap.mzcr.cz/), který integruje informace o 82 organizacích přímo řízených Ministerstvem. Uživatel tak najde na jednom místě kontaktní informace a množství doplňkových informací, agendy a činnosti těchto institucí, aniž by potřebné údaje musel složitě vyhledávat po internetu.

„Agendový portál přispěje k lepší orientaci při hledání potřebných informací především pro laickou veřejnost,“ říká Leoš Heger (foto), ministr zdravotnictví ČR.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close