Štítek: měření

Předání daru ČVUT

Dne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze předání věcného daru v podobě dvou kusů Analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16 sítí SDH. Zařízení bude využito v Laboratoři přenosové techniky a doplní vybavení pro diagnostiku laboratorní sítě SDH využité pro výuku budoucích odborníků na oblast telekomunikací.

Dar předávali do rukou Doc. Ing. Jiří Vodrážky, Ph.D. zástupci společnosti RLC Praha a.s. pan Jaromír Šíma (jednatel společnosti) a paní Marcela Kucbelová (obchodní ředitelka).

Foto: Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL.

BUREAU VERITAS kontroluje radiaci zboží z Japonska

„Služby Bureau Veritas na úseku mezinárodního obchodu mají velkou tradici. Obvykle mají charakter kvalitativních a kvantitativních kontrol, které usnadňují pohyb zboží mezi jednotlivými státy. Po nukleární katastrofě v Japonsku bylo Bureau Veritas požádáno, aby provádělo kontroly a měření ionizujícího záření u zboží, které se exportuje z této země,“ doplňuje Marcel Skála (foto), obchodní ředitel Bureau Veritas.

Ness dodá chytrou datovou centrálu pro ČEZ Měření

Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních business řešení a služeb v oblasti informačních technologií, dnes oznámil podpis smlouvy s konsorciem společností zastoupených společností HP Česká republika na implementaci datové centrály Powel ELIN a návazného rozhraní SAP NetWeaver v hodnotě jednoho milionu dolarů. Řešení společnosti Ness je součástí vítězné nabídky konsorcia dodavatelů pilotního projektu smart meteringu pro společnost ČEZ Měření, která poskytuje Skupině ČEZ elektroměrové služby.

„Oblast energetiky a distribuce energií patří dlouhodobě mezi priority společnosti Ness. Naši zákazníci už vědí, že máme v této oblasti silné know-how i velké zkušenosti a inovace, se kterými průběžně přicházíme, vycházejí z aktuálních trendů na trhu,“ říká Mirko Kalous (foto), generální ředitel Ness Technologies v ČR, a dodává: „Jsme rádi, že tímto projektem pokračuje naše velice úspěšná spolupráce se skupinou ČEZ nejen v České republice“.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close