Štítek: EU dotace

Nový portál SitIT.cz usnadní spolupráci akademických pracovišť s IT praxí

Dnes byl na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy představen nový specializovaný portál SitIT.cz, dostupný na stejnojmenné adrese www.sitit.cz. Jde o další z výstupů projektu SoSIReČR (Sociální síť informatiků v regionech ČR), který řeší naléhavou potřebu akademických pracovišť, ale i odborníků z IT praxe: vzájemně se informovat o zaměření svých výzkumů, aktivitách svých výzkumných týmů, o řešených projektech a znalostních profilech jednotlivých řešitelů.

ICZ realizovala projekt Digitalizace Archivu města Brna

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost ICZ, významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, dokončila realizaci projektu Digitalizace Archivu města Brna. Ten bude do budoucna sloužit k digitalizaci a dlouhodobému uložení vybraných historických dokumentů, které zároveň zpřístupní badatelům a veřejnosti přes webový portál.

„Z hlediska digitalizace je zajímavostí i zápis historických dokumentů, kde je použit ručně psaný švabach, u kterého nelze použít automatické rozeznávání textu OCR. Na převodu dokumentů tedy budou muset pracovat kromě operátorů i znalci švabachu, kteří se budou rekrutovat z řad pracovníků muzeí a studentů historie,“ doplňuje Jan Staníček (foto), projektový manažer ICZ.

CZECHACCELERATOR 2011 – 2014 OTEVÍRÁ IV. VÝZVU

Od konce června do 14. září 2012 se inovativní české podniky mohou hlásit do IV. výzvy projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 agentury CzechInvest. Šanci získávat zkušenosti v zahraničí tak dostávají další firmy, které chtějí rozvíjet podnikatelské plány a projekty, hledat partnera pro byznys a získat zkušenosti ve světových technologických inkubátorech.

„Každá z firem, která se do projektu CzechAccelerator přihlásí a uspěje, ukáže, že má Česká republika na poli mezinárodní konkurenceschopnosti své pevné místo. Příležitost mohou nadějné inovativní společnosti využít především díky Operačnímu programu Podnikání a inovace, prostřednictvím kterého je lze podporovat,“ uvádí Martin Kuba (foto), ministr průmyslu a obchodu.

Díky CzechAccelerátoru 2011 – 2014 mohou české firmy dobývat globální trhy

Až do 8. května 2012 se inovativní české podniky mohou hlásit do III. prodloužené výzvy projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 agentury CzechInvest.

„Podobné projekty k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti a budování inovacemi poháněné ekonomiky mají takřka všechny vyspělé země. Jsme rádi, že díky Operačnímu programu Podnikání a inovace, ze kterého je CzechAccelerator financován, mají tuto šanci proniknout do světa
i české společnosti,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (foto).

CzechAccelerator 2011 – 2014 nabízí inovativním firmám další šanci prosadit se ve světě

Nové možnosti pro podnikání, kapitál či strategického partnera budou moct inovativní české firmy hledat už v pěti destinacích, které jim nabízí program agentury CzechInvest CzechAccelerator 2011 – 2014. Agentura vyhlásila v pořadí III. výzvu k předkládání přihlášek k absolvování programu na východním či západním pobřeží USA, v Izraeli, Švýcarsku a Singapuru 20. února 2012, příjem ukončí 22. dubna 2012.

Foto z dnešní tiskové konference, na které byl program CzechAccelerator 2011 – 2014 představen široké novinářské veřejnosti.

Evropská komise podpoří v rámci Digitální agendy pro Evropu projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu

„Podpora Evropské komise směrovaná ke zřízení a provozu širokopásmových sítí přístupu k Internetu by měla zahrnovat všechny technické prostředky, které splňují kriterium ‘širokopásmovosti’ a řeší zadání, jež je předmětem podpory Komise bez ohledu na to, jaká technologie je v přístupové síti použita – samozřejmě s ohledem na trvalou udržitelnost a možnost dalšího rozvoje takové sítě za důsledného dodržování principu technologické neutrality,“ uvedl k návrhu Evropské komise prezident České asociace elektronických komunikací Zdeněk Vaníček (foto).

Ekonomická situace v ČR: Firmy si daleko více hlídají zakázky a peníze

České firmy a podnikatelé stále více využívají podporu z operačních programů Evropské unie. Do roku 2013 rozdělí program Podnikání a inovace devadesát miliard korun. Právě do tohoto programu spadá zavádění informačních systémů, které pomáhají zlepšit vnitřní chod podniků a vnějších vztahů se zákazníky. Podle marketingových odborníků je tento způsob investice k zefektivnění fungování českých firem v době prohlubující se ekonomické krize výborným tahem.

„Program ICT v podnicích umožňuje malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na pořizování a rozšiřování informačních a komunikačních technologií – hardwaru i softwaru. Díky procesní analýze, která odhalí slabá místa vnitřního chodu podniku a navrhne jejich optimalizaci, můžeme lépe přizpůsobit informační systém na míru klienta a docílit tak úspory jeho nákladů a zvýšení obratu,“ popisuje Emil Vařeka (foto) z brněnské společnosti Icontio, která připravuje pro firmy informační systémy k jejich řízení.

ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní agendy

Představitelé ICT Unie varují, že více než roční odklady implementace projektů elektronizace státní správy a samosprávy ohrozí dokončení projektu eGovernmentu. Může tím dojít ke značným finančním ztrátám na straně státu, ale i k růstu byrokratické zátěže občanů a firem.

„Pokud se naplánované projekty nedokončí a nepropojí se navazující systémy, pak jsou zcela ztraceny všechny související investice,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák (foto).

CoolPeople otevírá bezplatné kurzy pro IT specialisty

„Na současném trhu panuje postkrizový obezřetný optimismus, postupně se spouští komerční projekty. Trendem je stále IT pracovníky zaměstnávat jako kmenové zaměstnance. Až se spustí krizové množství projektů, dojde k nárůstu ceny práce a poměr se posune k najímání externistů, kteří jsou sice dražší, ale užívají se jen po omezenou dobu konání projektu,“ řekl Milan Čálek, zakladatel společnosti CoolPeople.

Foto z tiskové konference konané dnes v “Cool” prostředí hotelu Mövenpick – zleva: Milan Čálek, Marek Novotný, Markéta Provazníková.

Rodná čísla skončí, nahradí je identifikátory bez osobních údajů

„Smyslem systému je ochrana identity občanů před zneužitím,“ říká Josef Tesařík (foto), generální ředitel TESCO SW. Informační systém ORG se stane samostatnou funkční součástí všech základních registrů ve státní správě. Stávající rodné číslo v budoucnu nahradí neveřejný a jedinečný základní identifikátor fyzické osoby, z něhož nebude nijak možné odvodit žádné citlivé osobní údaje jako datum narození, pohlaví apod. Identifikátory pro jednotlivé agendy státní správy budou odvozeny právě od těchto základních identifikátorů.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close