Štítek: eGovernment

GORDIC otevírá úřady veřejnosti

Informační systém GINIS společnosti GORDIC plně podporuje stále žádanější otevřená data (OpenData), tedy různé statistiky, rozpočty a databáze, ale i...

ALTRON realizuje novou zakázku pro emirát Sharjah

ALTRON realizuje mezinárodní zakázku od vlády emirátu Sharjah, který je třetím největším státem v rámci Spojených arabských emirátů. Pro vládní instituci, která realizuje projekty e-Governmentu, bude ALTRON dodávat pět kompletních mikrodatových center, která budou spolupracovat s centrálním vládním datovým centrem emirátu Sharjah.
Co o nové zakázce říká generální ředitel skupiny ALTRON, Jiří Krátký (foto), se dočtete v článku (asi minuta čtení).

Česká republika zaostává v ICT za vyspělými zeměmi i průměrem EU

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dnes představila kampaň, jejímž cílem je propagovat plné využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) v zájmu občanů, firem i celé společnosti. Dosud se tak neděje (či děje jen v omezené míře) a Česko v řadě ukazatelů výrazně zaostává nejen za nejvyspělejšími zeměmi, ale i za průměrem Evropské unie.

Foto: Superúředník se dnes vetřel i na tiskovou konferenci ICTunie.

Mikulov zažil úřednický protest proti informačním technologiím

Nejen občané Mikulova, ale i návštěvníci celorepublikové informační konference zažili úřednický protest. Členové Asociace superúředníků zorganizovali veřejný manifest proti zavádění informačních a komunikačních technologií ve státní správě a ve veřejném životě. Hlavním cílem akce bylo vyjádření svobodného názoru na zrušení ICT technologií a prezentace možných kladných dopadů pro občany České republiky.

ICT Unie upozorňuje na rizika vyplývající z faktu, že provoz systému základních registrů dosud není smluvně zajištěn

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je znepokojena řadou nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Nechce však pouze reagovat na již nastalé problémy, ale upozorňuje také předem na potenciální rizika.

Dne 1. července 2012 byl spuštěn ostrý provoz „srdce“ eGovernmentu České republiky – tj. systém základních registrů veřejné správy. ICT Unie ocenila tento krok, který výrazně posunuje pozici České republiky v digitalizaci státní správy v rámci EU a měl by zásadně zefektivnit její výkon.

O to více zarážející je fakt, že do dnešního dne není smluvně zajištěna podpora a provoz pěti z celkem šesti komponent systému základních registrů.

ICT Unie nechce a nebude hodnotit důvody tohoto stavu, ale považuje současnou situaci za kritickou. Případná nefunkčnost systému základních registrů může znehodnotit nejen samotnou koncepci eGovernmentu, ale může dojít i k ohrožení dalších klíčových informačních systémů státní správy, které se již k systému základních registrů připojily.

„Vyzýváme odpovědné instituce, tedy Ministerstvo vnitra ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a Český statistický úřad, aby tuto situaci neprodleně vyřešily,“ prohlásil Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

Softwarová firma Aquasoft pomáhá vývojářům pracujícím na napojení agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů (ISZR) uveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů.

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit knihovnu umožňující typové volání všech služeb rozhraní ISZR, jednoduše pochopitelné pro každého vývojáře, který kdy v MS Visual Studiu přidal referenci na jakoukoli webovou službu. Knihovna umožňuje volat kteroukoli z více než 170 stávajících služeb rozhraní ISZR, pracovat s rozhraním ISZR na obecné úrovni, například využít sdílení datových typů mezi službami, dále pak jednotný způsob volání všech služeb, sjednocení různých tříd se stejným významem pomocí rozhraní (interfaces), typovou práci s XsdChoices a další. To jsou hlavní přidané hodnoty této knihovny,“ doplňuje Milan Kolář (foto), vývojář knihovny, Aquasoft.

Strasti a slasti základních registrů v DEN D

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Předkladatelé zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech jistě předpokládali, že nesou do Vlády silně výbušný materiál se záměrem vytvořit centrální registry veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází. Jeho explozivní sílu a dosah zřejmě tušili jen velmi mlhavě. Sama myšlenka je chvályhodná a převratná, její realizace je však chvályhodná o podstatně méně. Z hektického shonu posledních týdnů a měsíců je zřejmé, že ti, kteří by měli projekty ZR držet pevně v rukou, spíš doufají, že se rozjetý kolos podaří udržet v běhu alespoň přibližně správným směrem. Z jejich pohledu se jistě zdá, že se kritické datum 1.7.2012, kdy mají Základní registry (ZR) začít poskytovat referenční údaje o obyvatelích a firmách, přiblížilo rychlostí světla.

Se značně smíšenými pocity jejich počínání sledují další dva početné tábory aktérů. V prvním jsou úředníci státní správy, kterým se v pondělí 2.7. od základů změní svět tak zásadním způsobem, že si to mnohdy ani nejsou ochotni představit. Přitom úroveň jejich informovanosti je v mnoha směrech velmi vágní a nelze se divit, že den D očekávají s velmi smíšenými pocity.

Vypnutí Czech POINT(ů) nehrozí

Ve středu 29. 2. 2012 podepsali zástupci Ministerstva vnitra ČR a společnosti Novell Professional Services Česká republika, s.r.o. smlouvy na Správu, podporu a údržbu centrály Czech POINT.

Uzavřením smlouvy byl dokončen proces vedoucí k zajištění plynulého provozu jednoho ze základních pilířů českého eGovernmentu.

Aleš Kučera, generální ředitel společnosti Novell Professional Services Česká republika, k tomu uvedl: „Podepsáním této smlouvy považuji celou vzniklou situaci za vyřešenou.“

Foto archiv MV ČR: Ocenění od náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka převzal ředitel společnosti Novell Aleš Kučera (vpravo).

Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika

„Cíle HP v mnoha ohledech zcela reflektují záměry ICT Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti.

Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan Kameníček (foto), generální ředitel HP Česká republika.

S úrovní elektronizace veřejné správy je spokojeno jen 13 procent manažerů firem v ČR, zjistil průzkum ICT Unie

Necelá sedmina zástupců vedení firem vyjádřila spokojenost se stavem elektronizace veřejné správy v Česku. Naopak nespokojena či velmi nespokojena je dohromady téměř polovina, tj. 47 procent respondentů. Podle více než poloviny manažerů v ČR, konkrétně 54 procent, případné zastavení projektů elektronizace veřejné správy negativně ovlivní další vývoj tuzemské ekonomiky. To jsou některá zjištění z průzkumu ICT Unie.

„Alarmujícím zjištěním je, že nespokojenost s úrovní elektronizace veřejné správy v naší zemi vyjadřují zejména velké a střední firmy. Pro celkové zvýšení konkurenceschopnosti stát zatím udělal dost málo – vláda koncem září schválila strategii konkurenceschopnosti ČR a je načase začít na jejím naplňování intenzivně pracovat,“ zdůraznil Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close