Štítek: e-fakturace

Tieto ve spolupráci s Ruukki začne v Rusku vydávat elektronické faktury

Společnosti Tieto a Ruukki uzavřely dohodu o zahájení vydávání elektronických faktur v Rusku. Elektronická fakturace v ruském zastoupení Ruukki bude realizována prostřednictvím služby vyvinuté firmou Tieto a ruským podnikem SKB Kontur. Společnost Ruukki přechází na elektronické finanční procesy ve všech svých provozech a rozšíření elektronické fakturace do Ruska je logickým pokračováním tohoto vývoje.

„Rusko představuje pro zákazníky společnosti Tieto důležitý trh. Je proto přirozené, že Tieto v regionech, v nichž jsou jeho klienti aktivní, systematicky a logicky rozvíjí své služby elektronické fakturace. Ruský trh má svá specifika, takže spolupráce se zkušeným místním partnerem je velmi důležitá. A jsme obzvláště rádi, že můžeme své služby odstartovat v rámci projektu sdíleného s firmou Ruukki. Zajistíme tak kompatibilitu poskytovaných služeb s jejich provozními procesy,“ řekl Tapani Turunen (foto), ředitel společnosti Tieto pro elektronickou fakturaci.

Elektronické faktury zpracovává 82 % firem bez elektronického podpisu, do budoucna se tak vystavují značnému riziku

Téměř čtyři pětiny firem si elektronicky přijatou fakturu vytisknou a dále ji uchovávají pouze v tištěné podobě. Okolo 20 % firem fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne dokonce opakovaně. A necelá pětina firem, které elektronické faktury zpracovávají, požaduje po svých dodavatelích připojit k elektronické faktuře také elektronický podpis. Údaje vyplynuly z odpovědí 245 středně velkých a velkých firem s ročním obratem nad 100 milionů korun v rámci aktuálního průzkumu společnosti CCV Informační systémy.

„Spoléhat systémově ve středně velké firmě na vzájemné odkazování dokladů jako hlavní nástroj k zajištění požadovaných náležitostí daňového dokladu může být v konečném důsledku rizikem. Není totiž jisté, jak vše následně obstojí před daňovou kontrolou,“ varuje Petr Ondrášek (foto) ze společnosti CCV Informační systémy a zároveň zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a dodává: „V posledních dnech se navíc objevily zavádějící informace, které interpretují novelu zákona o DPH tak, že při elektronické fakturaci nebude již dále třeba elektronický podpis a časové razítko. Opak je však pravdou – proto se Národní fórum usneslo, že bude důrazně upozorňovat na nežádoucí důsledky v účetní praxi plátců daně, pokud by nepoužívali při vystavení a doručení faktur ve formě elektronických dokumentů elektronický podpis nebo EDI.“

Nepoužívání elektronických značek při e-fakturaci přinese firmám rizika

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, doporučuje v souvislosti se změnami, které se chystají od 1. ledna 2013 a týkají se zrovnoprávnění elektronické a „papírové“ fakturace, aby firmy i úřady nebraly na lehkou váhu zajištění neporušenosti obsahu daňových dokladů, věrohodnosti jejich původu a čitelnosti.

„Česká republika má výhodu, protože uvedené podmínky určitě splní i jeden z důležitých prvků eGovernmentu, systém datových schránek. Jinak ale mnoho možností, jak u elektronických dokladů zajistit uvedené požadavky, není, a proto elektronický podpis spolu se systémy EDI zůstanou v obecné rovině i nadále velmi používanými variantami,“ říká Petr Kuchař (foto), člen představenstva ICT Unie a také vedoucí její pracovní skupiny Elektronické standardy výměny dat.

Přechod na elektronické faktury ušetří v rámci EU 240 miliard EUR. Bude novela o DPH impulsem i pro české firmy?

Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy přináší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU.

Pokud bude včas a řádně dokončen legislativní proces, vejde od 1. ledna 2013 v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci. Novela byla 25. října 2012 vrácena Senátem s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny, kde se uskuteční její projednávání v rámci 49. schůze naplánované na 4. prosince 2012. „V případě, že tato evropská směrnice nebude včas implementována do našeho právního řádu, pak se bude možné, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, dovolávat vůči státu jejího účinku,“ upozorňuje Barbora Procházková (foto), právnička z advokátní kanceláře Central European Advisory Group, specialistka na oblast práva informačních technologií a elektronických komunikací.

IT projekt roku v Senátu: Elektronická fakturace a důvěryhodný archiv od CCV ušetří OBI ČR ročně tisíce hodin práce

V Senátu Parlamentu ČR se 13. 11. 2012 uskutečnilo představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku. CCV Informační systémy zde zaznamenala úspěch se svým řešením elektronické fakturace a důvěryhodné elektronické archivace obchodních a logistických dokladů ve společnosti OBI Česká republika. Zástupce Senátu, odborné porotce, členy CACIO a další přítomné projekt zaujal především svojí komplexností a mimořádně krátkou dobou návratnosti. CCV koncipovalo řešení jako ucelenou B2B platformu pro obchodní partnery a společnosti OBI ČR jej poskytuje jako službu (SaaS).

ICT Unie se zabývá budoucností elektronických faktur v rámci EU

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se aktivně podílí na činnosti Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Fórum bylo zřízeno Evropskou komisí a je jejím poradním orgánem. Zástupce ICT Unie Petra Kuchaře nominovalo pro účast na zasedáních v Bruselu Ministerstvo vnitra ČR. Podle průzkumů ICT Unie lze na každé nevystavené papírové faktuře ušetřit až 50 korun nákladů, přičemž elektronický doklad je výrazně „bezpečnější“.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close