Štítek: certifikace

Kurs Certified KPI Professional poprvé v Praze

Jedinečnou příležitost k získání špičkové mezinárodní kvalifikace v oboru měření a řízení výkonnosti firem a organizací představuje kurs Certified KPI Professional, který se bude konat ve dnech 17. – 19. září 2014 v Praze. Kurs má významné mezinárodní renomé a zajišťuje ho společnost The KPI Institute se sídlem v Melbourne v Austrálii. Organizační podporu v Praze poskytuje společnost KOMIX s.r.o., která rovněž poskytuje konzultace v oblasti měření a řízení výkonnosti.
„Schopnost efektivně měřit výkonnost každé organizace je jedním z hlavních předpokladů k zajištění jejího růstu. K tomu je nutné správně stanovit měřitelné ukazatele, tzv. „KPI“ – Key Performance Indicators, jejichž vývoj ukazuje směr, kterým se organizace pohybuje. V kurse Certified KPI Professional získají účastníci všechny potřebné znalosti k tomu, aby KPI dokázali správně nastavit a následně vyhodnotit,“ říká Miroslav Bauer (foto), Senior Business Consultant společnosti KOMIX.

VMware rozšiřuje spolupráci s akademickou sférou

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, navazuje užší spolupráci s Fakultou informačních technologií a managementu Univerzity Hradec Králové. Odborníci VMware zde budou kompletně vyučovat nový předmět „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Kurz bude zahájen v letním semestru akademického roku 2012/2013 a úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional – osvědčení vysoké úrovně znalostí v oblasti virtualizace a cloud computingu.

„Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník (foto), Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, který se rovněž bude na výuce podílet, a dodává: „VMware má veliký zájem o to, aby mohl své zkušenosti předat budoucím IT profesionálům, a umožnil jim tak uspět v tomto zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru.“

CQS potvrzuje: KOMIX poskytuje produkty a služby na nejvyšší úrovni

Společnost KOMIX s.r.o. opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb. Na konci roku 2012 totiž úspěšně proběhly ve společnosti KOMIX dozorové audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1. Audity provedla v plánovaném termínu akreditovaná certifikační společnost CQS.

Systém managementu kvality, dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, je ve společnosti KOMIX zaveden, udržován a neustále zlepšován již 10 let. „Mohlo by se zdát, že po deseti letech je dozorový audit pouze rutina, ale opak je pravdou,“ řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek (foto). „Je potřeba se neustále zlepšovat. Požadavky jednotlivých norem se při vydání nových revizí postupně mění a zpřísňují, stejně tak jako se neustále mění požadavky trhu a jednotlivých zákazníků na kvalitu produktů a poskytovaných služeb,“ pokračoval Jiří Feřtek.

Společnost KOMIX klade důraz na ochranu zdraví svých zaměstnanců a na péči o životní prostředí

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost KOMIX s.r.o. úspěšně absolvovala dva recertifikační audity a byly jí uděleny certifikáty potvrzující shodu systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které jsou platné do roku 2015.

Oba recertifikované managementy jsou součástí integrovaného managementu společnosti KOMIX s.r.o. „Díky těmto certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě, včetně zabezpečení kvality řízení projektu i bezpečnosti informací. Zároveň také mají potvrzeno, že respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ konstatuje Jiří Feřtek (foto), manažer kvality společnosti KOMIX s.r.o.

Microsoft ocenil nejlepší IT projekty realizované u zákazníků v Česku

Jako autoři vítězných projektů tak byly letos oceněny společnosti KPCS CZ v kategorii Business Productivity, STORMWARE v kategorii Data Management a Business Intelligence, Dell Computer v kategorii Privátní cloud a správa infrastruktury, Webcom v kategorii Microsoft Dynamics ERP, CDL SYSTEM v kategorii Microsoft Dynamics CRM, Asseco Central Europe v kategorii Vývoj software a webových aplikací a AutoCont CZ v kategorii Veřejné cloudové služby Microsoft. Cenu generálního ředitele za inovativní řešení získala společnost TRASK solutions za řešení globálního 2D a 3D car konfigurátoru s přímým napojením na výrobní data ve společnosti Škoda Auto.

„Partneři opět dokázali, že i díky menším investicím do moderních a fungujících řešení mohou pomoci zákazníkům výrazně snížit náklady, zlepšit firemní procesy a zvýšit produktivitu jejich zaměstnanců. Množství realizovaných projektů v oblastech veřejného i privátního cloudu navíc potvrzuje rostoucí trend služeb cloud computingu,“ řekl Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft v České republice.

Microsoft odstartoval čtrnáctý ročník soutěže Microsoft Awards

„Posláním soutěže Microsoft Awards je podporovat partnery, kteří dokážou nejlépe využít nových technologií od Microsoftu k poskytnutí co největší přidané hodnoty pro české zákazníky. Vítězství je pro ně výjimečnou příležitostí, jak se mezi více než třemi tisící certifikovaných partnerů zviditelnit a získat tím na trhu určitou konkurenční výhodu,“ řekl Roman Cabálek (foto), generální ředitel společnosti Microsoft.

Více informací o Microsoft Awards 2012 a přihlašovací formulář naleznete na webu soutěže: https://partner.microsoft.com/cze/40178606.

Zlínská Univerzita Tomáše Bati zahajuje školení v certifikačním školicím středisku KNX

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s firmou Schneider Electric dnes zahájila certifikační kurzy pro zájemce o projektování, kvalifikovanou montáž a servis systémů inteligentní elektroinstalace s možností získat certifikát standardu managementu budov KNX. Tento standard sjednocuje všechny aplikace v domácnostech i kancelářských budovách od kontroly osvětlení, klimatizace, ventilace, alarmu, vodního hospodářství, monitoringu až po energetický management budov.

Foto: Slavnostní zahájení certifikačního kurzu KNX

Společnost KOMIX úspěšně potvrdila kvalitu svých produktů a poskytovaných služeb

Systémový integrátor KOMIX s.r.o. úspěšně absolvoval v závěru roku 2011 recertifikační audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1 a dozorové audity pro oblast environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14001) a řízení jakosti projektů (dle ČSN ISO 10006). Společnost KOMIX tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní služeb a svou snahu o neustálé zlepšování produktů a služeb s cílem uspokojení potřeb zákazníka.

„Naše společnost již od samého počátku své činnosti intenzivně pracuje na dodržování standardů, jak v oblasti vývoje software, tak i v oblasti IT služeb. Jsme rádi, že auditoři společnosti CQS si mohli ověřit, že normy, které se týkají certifikovaných managementů, dodržujeme a řídíme se jimi. Zároveň nám pomáhají udržet naši výkonnost na velmi vysoké úrovni a neustále se zlepšovat,“ řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek (foto).

S&T CZ získala akreditaci SAP pro aktivní řízení jakosti

„Akreditaci bereme jako ocenění celého našeho týmu a jeho nasazení. Jde nám o to, aby klienti získali jasnou důvěru v to, že produkty SAP dokážou pozitivně ovlivnit úspěch jejich podnikání,“ uvedl generální ředitel S&T CZ Kamil Krus (foto).

„Tím, že využíváme principy jakosti společnosti SAP, můžeme zákazníkům zajistit hladkou implementaci, protože jsme schopni s ohledem na obchodní požadavky předem stanovit očekávané přínosy. Tato akreditace je tak potvrzením práce, kterou děláme a jejímž prostřednictvím dosahujeme efektivní implementace obchodních procesů s využitím řešení SAP a za účelem splnění těch nejnáročnějších standardů.“

Algotech BSC jako první společnost v ČR získala specializaci na Oracle JD Edwards EnterpriseOne

„Na získání této významné certifikace jsme opravdu hrdí a je dalším významným mezníkem rozvoje naší společnosti, který se nám v letošním roce podařilo naplnit. Získání specializace Oracle JD Edwards EnterpriseOne dává současným i potenciálním zákazníkům jasný signál o tom, že implementace ERP systému od naší společnosti je pro ně zárukou kvality,“ říká František Zeman (foto), generální ředitel Algotech BSC pro Českou a Slovenskou republiku.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close