Díky platformě SUSE CaaS (kontejner jako služba) fungují aplikace snadněji a zákazníci mohou být agilnější

Nová platforma je součástí rostoucího portfolia softwarově definované infrastruktury společnosti SUSE, která integruje technologie open source s cílem umožnit inovace nové generace, které jsou důležité pro zákazníky

BEIJING (LinuxCon+ContainerCon+CloudOpen China) – 20. června 2017 – Společnost SUSE® spustila vývojovou a hostingovou platformu pro kontejnerové aplikace a služby CaaS (Container as a Service, kontejner jako služba). Řešení je novou významnou součástí rostoucího softwarově definovaného portfolia infrastruktury společnosti SUSE, které integruje technologie open source coby motor inovací nové generace, jež jsou důležité pro zákazníky. Platforma SUSE CaaS umožňuje IT společnostem a vývojářům poskytovat, spravovat a škálovat kontejnerové aplikace a služby tak, aby lépe a rychleji naplňovali své obchodní cíle.

Organizace, které se snaží zlepšit agilitu svého podnikání, používají pro podporu kontejnerizace svých aplikací přístup softwarově definované infrastruktury. Většina z nich buď vytváří kontejnery ze stávajících aplikací přímo, nebo využívají moderní přístup architektury mikroslužeb. Platforma SUSE CaaS podporuje obě možnosti, čímž pomáhá zákazníkům reagovat rychleji a snižovat provozní náklady.

„Inovace v oblasti kontejnerů zlepšuje způsob, jakým jsou aplikace vyvíjeny a provozovány, ale firmy nechtějí samy vytvářet a udržovat komplexní a bezpečnou kontejnerovou infrastrukturu,“ uvedl Thomas Di Giacomo, CTO společnosti SUSE. „Chtějí se zaměřovat na vytváření aplikací, které přinášejí hodnotu pro jejich podnikání. SUSE proto poskytuje snadno použitelné řešení pro infrastrukturu kontejnerů, které jim pomáhá nasadit novou generaci aplikací založených na cloudech a postupně migrovat tradiční a stávající aplikace.“

Platforma SUSE CaaS se skládá ze tří klíčových komponent – orchestrace pomocí Kubernetes, účelově vytvořeného operačního systému (SUSE MicroOS) pro mikroslužby a kontejnery, a konfiguračních funkcí – které poskytují zákazníkům a partnerům následující výhody:

  • Kratší doba uvedení na trh díky schopnosti platformy fungovat ihned po nasazení, která umožňuje zákazníkům ladit řízení pomocí systému Kubernetes na podnikové úrovni, nasazovat odolné a přitom pružné kontejnerové služby, maximalizovat přenositelnost a vyvíjet aplikace v důvěryhodném výpočetním prostředí.
  • Zvýšená provozní efektivita díky automatizaci úkolů správy nasazení a plné podpoře životního cyklu aplikací kontejnerů pomocí sady vestavěných nástrojů. Ty poskytují možnosti pro správu registru na místě, vytváření obrazů kontejnerů, bezpečné záplatování obrazů kontejnerů, bezpečnou spolupráci a používání důvěryhodných obrazů z registru SUSE.
  • Uplatnění DevOps pro lepší správu životního cyklu aplikace. Propojuje vývojáře a IT provozy pomocí jediné a jednotné kontejnerové platformy, což pomáhá šetřit čas potřebný pro vývoj a provozy. Umožňuje také snadné nasazení mikroslužeb a umožňuje koexistenci konfigurací a programových kódů.

„Společnost SUSE má jasnou představu o několika hlavních způsobech využití její platformy CaaS, včetně umožnění implementací DevOps a mikroslužeb pro rychlejší a více automatizované vydávání aplikací pro různé infrastruktury,“ řekl Jay Lyman, hlavní analytik řízení cloudů a kontejnerů ve společnosti 451 Research. „O platformu SUSE CaaS se pravděpodobně budou nejvíce zajímat organizace, které pomocí kontejnerů potřebují zajistit bezpečnost na podnikové úrovni, spolehlivost a škálovatelnost.“

Vyjádření partnerů využívajících platformu SUSE CaaS

Craig Parker, šéf divize Integrated Systems Business společnosti Fujitsu pro EMEA, řekl: „Vzhledem k tomu, že se snažíme se vybavit naše zákazníky nejnovějšími inovacemi v oblasti používání kontejnerů, poskytuje nám platforma SUSE CaaS strategickou volbu pro přijetí moderního řešení kontejnerové infrastruktury a současně nám šetří náklady na budování a udržování vlastních sad kontejnerových nástrojů. Navíc integrace SUSE MicroOS a Kubernetes nám dávají dobré možnosti pro provoz aplikací založených na kontejnerech na hardwaru Fujitsu a jejich údržbu s minimální nutností zasahovat manuálně.“

Will Ochandarena, hlavní vedoucí produktového managementu společnosti MapR Technologies, uvedl: „Stavové aplikační kontejnery jsou kritickou součástí inteligentních aplikací nové generace. Ucelená a komplexní správa kontejnerů, kterou platforma SUSE CaaS poskytuje, skvěle doplňuje trvale poskytované datové služby zajišťované datovým úložištěm Cloud-Scale MapR-XD, které umožňuje aplikacím v reálném čase zpracovávat analýzy založené na datech.“

Tim McIntire, spoluzakladatel společnosti StackIQ, řekl: „Jsme rádi, že kromě podpory řešení SUSE Linux Enterprise Server 12 můžeme spolupracovat se SUSE i na tomto projektu a podporovat jejich platformu CaaS. Naši společní zákazníci tak mohou využívat bleskové nasazení kontejnerových farem na čistém hardwaru s Open Source Stacki a těží z vyššího výkonu při provozování kontejnerů přímo na čistém hardwaru.“

Další informace o platformě SUSE CaaS jsou k dispozici na adrese www.suse.com/products/caas-platform.

O společnosti SUSE

Společnost SUSE jako průkopník v oblasti open source softwaru poskytuje spolehlivý linuxový operační systém, cloudovou infrastrukturu a řešení pro ukládání dat, jež firmám přinášejí větší míru kontroly a flexibility. Firma má za sebou více než 20 let, během nichž vynikala v inženýrské oblasti, poskytovala špičkové služby a bezkonkurenční ekosystém partnerství. To vše je hnacím momentem pro vývoj produktů a podpory, jež jejím zákazníkům pomáhají zvládat složité situace, snižovat náklady a spolehlivě zajišťovat služby, u nichž nesmí dojít k výpadkům. Dlouhodobě budované vztahy společnosti také umožňují reagovat a dodávat stále více inteligentní inovace, kterou její zákazníci potřebují. Další informace jsou k dispozici na adrese www.suse.com.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close