Archív

Příspěvek oštítkován ‘výroba’

HELIOS REVA finalistou soutěže IT produkt roku

02.02.2016 Bez komentářů

Řešení pro sběr dat z výroby – HELIOS REVA z produkce ASV Náchod – se v lednu stalo finalistou prestižní soutěže IT produkt roku. Soutěž vyhlašuje každoročně odborné vydavatelství IDG a přihlášené produkty hodnotí odborná porota.

ASV Náchod je partnerem společnosti Asseco Solutions, producenta známých ERP systémů HELIOS a jeho specializovaná řešení jsou se systémy HELIOS integrována.

HELIOS REVA se úspěšně umístil v kategorii Informační systémy a subkategorii Ekonomické a výrobní analýzy. Produkt funguje jako nezávislý monitoring výrobních zařízení. Umožňuje provádět sběr, monitorování a vyhodnocení výrobních a technologických dat. Díky integrovaným výrobním terminálům probíhá vizualizace a reportování dat. Systém poskytuje přesné hodnocení efektivity a využití strojních zařízení a on-line informace o stavu stroje. To má vliv na řízení jakosti a kontrolu technologické kázně. HELIOS REVA zprostředkuje též on-line  pohled na stav rozpracovanosti zakázky či zpětný audit z archivovaných dat. Výhodou je možnost sběru libovolných technologických informací.

Velmi důležitou vlastností tohoto řešení je, že umožňuje na obsluze stroje nezávislé měření a vyhodnocení skutečné doby práce zařízení. To je doplněno snímkem pracovního dne operátora a též monitoringem skutečných a požadovaných technologických dat zařízení (teploty, tlaky, atd.), včetně aktivního systému varování. Dokáže včas upozornit na nestandardní stavy zařízení či obsluhy. Měření je zobrazeno v datovém i grafickém reportingu, k dispozici on-line, včetně možnosti vzdáleného přístupu. HELIOS REVA může pracovat zcela nezávisle na ERP, ale ideální je právě využití možnosti jeho plné integrace se systémem HELIOS.

„Současný trend nazývaný Smart Factory již nikoho nenechává na pochybách, že maximální podpora výroby ze strany informačních technologií je dnes nutností,“ říká Jiří Flídr, jednatel ASV Náchod. „V rámci řešení HELIOS REVA nám však navíc jde o to, abychom zajistili opravdu širokou funkčnost a maximální uživatelský komfort a intuitivnost ovládání.“

Další zajímavé vlastnosti HELIOS REVA:

  • Komplexní funkčnost jak na CNC strojích řízených PLC, tak na zařízeních konvenčních
  • Uchování dat při výpadku datové sítě (až 48 hodin)
  • Systém varování a upozorňování na nestandardní stavy (stroj, operátor, atd.)
  • Řízení monitorování činnosti obslužných profesí (údržba, nástrojárna, atd.)
  • Zvýšení využití strojního parku a růst efektivity obsluhy
  • 100% dokladování kvality produkce, vč. traceability

Elektrotechnická zařízení v tradiční české firmě pomáhá vyrábět HELIOS Orange

01.09.2015 Bez komentářů

V Praze 1. září 2015 - Kořeny ryze české akciové společnosti IVEP sahají až do osmdesátých let 19. století.  Už o té doby jsou zde vyráběna nejrůznější elektrotechnická zařízení. Dnešní sortiment výroby je zaměřen především do oblasti energetiky, ale i elektrických systémů pro dopravu, průmysl a speciální aplikace. Od letošního června pomáhá managementu i pracovníkům společnosti IVEP informační systém HELIOS Orange z dílny Asseco Solutions.

Již o řadu let dříve zde používali informační systém Safír, zejména pro řízení výroby. Poté, kdy byl safír integrován do společnosti Asseco Solutions a skončila jeho podpora, rozhodla se společnost IVEP  začátkem roku 2015 přejít na další produkt z téže dílny – HELIOS Orange. Implementace a převedení na nový systém proběhly bez problémů, přičemž zaškolení pracovníků nyní probíhá.

„Od nového systému očekáváme především zprůhlednění a zrychlení procesů v naší firmě,“ říká Ing. Marek Chladil, MBA ředitel společnosti. „Co se týče možných finančních přínosů, to zatím není možné přesně říci, vzhledem k tomu, že se systémem HELIOS teprve začínáme pracovat. Předpokládáme však, že by přínos nového systému měl být patrný i po této stránce. S tím souvisí i fakt, že z hlediska mé pozice hodně očekávám od modulu HELIOS Controlling.“

Ve společnosti IVEP jsou implementovány tyto moduly a funkcionality:

Účetnictví, HELIOS Controlling, Pokladna, Oběh zboží, Dodatečné související náklady, Fakturace, Mzdy, Personalistika, Banka, majetek, Celní případy, Intrastat, Technická příprava výroby, Řízení výroby, Doprava, HELIOS Intelligence, Nástroje přizpůsobení, Číselníky, pomocné číselníky a Výdejna nářadí.

IVEP

Kořeny ryze české akciové společnosti IVEP sahají až do osmdesátých let devatenáctého století, kdy inženýři Bartelmus a Donát založili v Brně první českou továrnu na elektrické stroje a zařízení všeho druhu. V roce 1927 se továrna stala součástí koncernu Škodových závodů v Plzni. V roce 1949 došlo k osamostatnění a přejmenování na EJF Brno, z jejichž vývojového střediska vznikl v roce 1966 Výzkumný ústav elektrických přístrojů a rozváděčů, jehož právním nástupcem je IVEP.

Společnost IVEP vyrábí elektronická zařízení, mezi něž patří jak venkovní, tak i vnitřní přístroje VN. Dále poskytuje služby v oblasti elektrických přístrojů a rozváděčů. S dalšími firmami spolupracuje také na výrobě dílců pro silnoproudou elektrotechniku, montáži elektrických přístrojů a strojírenské výrobě. Kromě uvedeného výrobního programu je IVEP schopna zajistit i výrobu modifikací a speciální provedení podle přání zákazníků. K dnešnímu dni zde vyvinuli již téměř 2000 řešení pro zákazníky z celého světa. S produkty a službami společnosti IVEP se můžeme setkat na pěti kontinentech ve více než 50 zemích.
Bližší informace lze nalézt na www.ivep.cz

 

Informační systém HELIOS Orange u největšího výrobce garážových vrat

10.04.2014 Bez komentářů

Společnost LOMAX & Co byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stál jediný majitel, který ji přivedl až na samý vrchol v oboru podnikání. Společnost je dnes největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet, plotů a bran v České republice. Značka LOMAX se stala synonymem pro bezpečnost, robustnost a dlouhou životnost.

Společnost podniká na trzích v ČR, SR a Rakousku. Veškerá výroba probíhá v Bořeticích, kde má LOMAX ústředí. O obchod se dále stará pobočka v Hustopečích a zastoupení v Brně a Hodoníně. Maloobchodní síť si firma řídí jen ve svém regionu, o ty ostatní pečují smluvní partneři. Těch je více než 50 ve všech třech zemích. V každém regionu působí dva až tři výhradní zástupci, kteří zabezpečují obchod, marketing a servis výhradně jen pro značku LOMAX. Ti mohou spolupracovat s desítkami dalších firem, čímž celý obchodní model získává na robustnosti. Jeho úspěch je patrný především v ČR, kde konkurence za značkou LOMAX zaostává.

Nespornou konkurenční výhodou společnosti je individualizovaná produkce. Vlastní válcovací linka umožňuje dát vratům jakýkoliv design, proto lze vyrábět podle přesných požadavků zákazníka, čímž se LOMAX výrazně odlišuje od většiny tuzemské i zahraniční konkurence.

Typické problémy s IT a jejich tradiční řešení

Firma od počátku využívala několik dílčích softwarových aplikací, které zajišťovaly automatizaci veškeré nezbytné agendy podléhající legislativním předpisům. Hodnototvorný řetězec však řídila pomocí tabulek v MS Excel, což se brzy ukázalo jako nedostatečné řešení. Takto roztříštěná IT infrastruktura přinesla požadavky na změnu, zejména kolem roku 2005, kdy se firma výrazněji rozrostla. K těm nejdůležitějším patřily konsolidace a centralizace datové základny, pořizovaní údajů do systému jen jedenkrát a možnost zpětné analýzy průběhu veškerých činností, především v oblasti řízení zakázek.

V roce 2007 bylo uskutečněno výběrové řízení na informační systém ERP a jeho dodavatele. V něm nejlépe uspěla společnost Inmedias, partner Asseco Solutions, která nabídla pořízení a implementaci ERP systému HELIOS Orange včetně zajištění souvisejících servisních služeb.

„Chtěli jsme, aby od počátku probíhalo veškeré zpracování dat spojené s generováním přidané hodnoty přímo v systému, ať už se to týká objednávky materiálu, řízení zakázky či dalších součástí hodnototvorného řetězce. Zároveň jsme požadovali komplexní pokrytí podpůrných procesů spojených s legislativou, zahrnujících např. účetnictví nebo zpracování mezd. V neposlední řadě jsme očekávali integraci všech aktivit v jednom jednotném systému, který bude možné postupně rozvíjet dle našich požadavků,“ říká Radim Helešic, který ve společnosti odpovídá za investice do IT a administraci ERP systému. „Postupem času jsme si objednali také zakázkový vývoj v některých oblastech, např. modul Válcování,“ dodává.

Lidský faktor jako hlavní bariéra implementačního projektu

Implementační projekt byl tradičně zahájen úvodní analýzou. Během tří měsíců se podařilo do cílového konceptu řešení naformulovat nejen hlavní vize a očekávání firmy, ale především upřesnit veškeré požadavky na chod procesů. Následovala první fáze implementace. Byly nasazeny moduly pokrývající účetnictví, fakturaci, mzdovou agendu a výkaznictví, dále funkcionalita pro skladové hospodářství, řízení objednávkového cyklu a veškeré související logistické procesy. Zároveň byly vždy se spuštěním nové oblasti v systému uzavírány agendy v původních aplikacích.

V rámci této fáze projektu bylo nejobtížnější prosadit změnu v myšlení pracovníků. Mnozí z nich byli zvyklí řídit svou agendu v MS Excel, a proto nějakou dobu trvalo, než překonali nechuť k novému ERP řešení a začali jej systematicky plnit daty.

Technologická příprava výroby jako zdroj budoucích přínosů

Implementace pokračovala zabezpečením technologické přípravy výroby (TPV). Příslušní pracovníci dostali za úkol zpracovat vzorové karty, včetně vzorců s propočty a na jejich základě začali testovat generování výrobků. LOMAX v současnosti disponuje řádově tisícovkami variant produktů, které jsou uloženy v informačním systému. Například ke garážovým vratům, které jsou podle technických parametrů rozděleny do čtyř hlavních segmentů, existuje více než 400 vzorových karet, z nichž každá obsahuje 300 až 400 materiálových položek. Při zadání zakázky do informačního systému pak je pro daný typ výrobku vybráno např. 30 vzorových karet. Systém následně prochází další požadavky, jako je pohon vrat, kování apod. a provede výběr položek dle zadání. Na konci zůstane např. 20 vzorových karet, které přesně odpovídají údajům vloženým na začátku celého procesu.

Obr. 1 Vzorová karta produktu

Během implementačního projektu tak bylo nutné v rámci TPV naprogramovat všechny možné varianty řešení, což bylo velmi zdlouhavé a náročné. Tento přístup však přinesl své ovoce. Informační systém nyní dokáže při generování výrobků a příslušných výrobních příkazů projít stovky položek a výrazně celý cyklus TPV zkrátit.

Jak byl výrobní proces po částech začleňován do informačního systému, začaly se objevovat nové požadavky, které v cílovém konceptu implementace nebyly nijak zohledněny. K těm zásadním patří např. kompletní evidence výrobních operací přes dotykové terminály.

Obr. 2 Průvodka na výrobní příkaz

Zkušenosti z implementace a přínosy

HELIOS Orange byl předán do provozu v březnu 2008. Využívá dvouvrstvé architektury klient/server a technologie tlustého klienta. Se systémem nyní pracuje 45 uživatelů. Zkušenost s implementací a provozem systému je tedy více jak pětiletá. Jaké hlavní poznatky a doporučení zazněly od pracovníka odpovědného za investice do IT?

„Mnoho času a práce jsme věnovali skladovým položkám. Chtěli jsme, aby příslušné operace, jako je naskladnění nebo vyskladnění materiálu, byly co nejméně závislé na zkušenosti konkrétního pracovníka. Požadovali jsme, aby HELIOS Orange umožňoval automatické vyskladnění tak, aby odpovědný pracovník nemusel o prováděné operaci přemýšlet a vnášet do ní případné chyby. Vše ale závisí na kvalitně provedené analýze toku materiálu a nastolení pořádku ve skladových položkách. To se ovšem velmi špatně činí po konverzi starých neočištěných dat v novém systému, který je v rutinním provozu. Proto jednoznačně doporučuji převádět již konsolidovaná data a dát si práci s jejich přípravou v úvodní fázi implementačního projektu,“ uvádí své první doporučení Radim Helešic.

Nasazení HELIOS Orange jednoznačně pomohlo vyřešit viditelné problémy v oblasti IT. Šlo především o sjednocení a centralizaci datové základny a propojení podnikových procesů. Systém tak nyní může zajistit pořizování údajů jen jedenkrát z jednoho místa a zároveň poskytovat jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech. Důležitá je rovněž automatizace podnikových procesů a plnění každodenních rutinních agend, která umožnila výrazně zkrátit pracovní časy, termíny dodávek a minimalizovat chyby plynoucí z pořizování údajů jednotlivými pracovníky.

Nelze opomenout zavedení zpětné dohledatelnosti komponent a reklamačního řízení. Systém umožňuje založit reklamační zakázku, k níž se připojí původní výrobní zakázka a tím má příslušný pracovník k dispozici kompletní rozpad kusovníku a zpracování jednotlivých dílů. Dostupné jsou rovněž informace o tom, kdy byla zakázka přijata, odsouhlasena, zpracována v TPV atd. Nyní se nemůže stát, že by někdo neoprávněně reklamoval výrobek, např. s komponentou, která nebyla součástí původního produktu.

Obr. 3 Záznam neshody pro reklamační řízení

Významný přínos představuje i možnost online sledování zakázek v jakékoliv jejich produkční fázi.

Vliv na hospodaření firmy a další rozvoj systému

Implementace HELIOS Orange se promítla přímo do zlepšení ukazatelů hospodaření firmy. Radim Helešic k tomu uvádí: „Dříve jsme byli schopni vyprodukovat maximálně 400 vrat měsíčně. Dnes si můžeme dovolit tuto kapacitu navýšit až na 650 kusů těchto produktů. Nasazení nového informačního systému umožnilo optimalizovat podnikové procesy a zvýšit průtok zakázky našimi provozy. Jeho přínos v této oblasti však můžeme jen odhadovat, neboť na celkovém růstu firmy se podílí více různých faktorů. Například u produktivity práce odhadujeme zvýšení jen díky HELIOS Orange až o 20 %. Nejviditelněji se zlepšení tohoto ukazatele projevilo v již zmiňované technologické přípravě výroby.“

Se systémem HELIOS Orange je rovněž spokojen management firmy. Proto také průběžně podporuje investice do dalšího rozvoje IT v celém podniku. Konkrétním příkladem může být projekt vývoje webového rozhraní pro konfiguraci produktů přímo na straně zákazníka, jehož řešitelem je opět společnost Inmedias.

Obr. 4 Tvorba nabídky prostřednictvím webového konfigurátoru

K nejbližším plánovaným krokům patří přechod na úkolovou mzdu. Již nyní je na pilotním projektu vybraných středisek vidět, že se firma díky HELIOS Orange opět posune o notný kus před konkurenci.

Doc. Ing. Petr Sodomka, CSc.
Centrum pro výzkum informačních systémů

Čeští IT experti z Capgemini pracují pro koncern Volkswagen

07.02.2013 Bez komentářů

Praha, 18. ledna 2013Mezi základní oborové pilíře konzultační společnosti Capgemini Czech Republic patří bankovnictví, finance, telekomunikace a státní správa. Nyní své portfolio služeb rozšířila o oblast automobilového průmyslu, když vytvořila zcela nový tým osmi expertů zaměřený na uvádění IT řešení do praxe.

Nový tým působí v Mladé Boleslavi. Pracuje především pro závody koncernu Volkswagen, kde má na starosti kompletní implementaci systému řízení výroby. Systém vyvinuli kolegové z Capgemini Německo, Češi se na vývoji podíleli.

Nový tým se velmi rychle etabloval. Radek Pacalt (foto), vedoucí mladoboleslavského týmu k tomu uvedl: „Capgemini ČR pracuje na zakázkách nejen v České republice, ale i v Maďarsku, Polsku, Německu a na Slovensku. Výhled do roku 2014 je přitom natolik zajímavý, že uvažujeme o zdvojnásobení týmu. Byli bychom tak schopni pružně reagovat na požadavky Volkswagenu.“

Byznys ERP má 1500 instalací

08.11.2012 Bez komentářů

Za více než 20 let působení na českém a slovenském trhu s podnikovými informačními systémy realizovala společnost JKR 1 500 instalací systémů Byznys ERP. Pokračuje tak kontinuální rozvoj uživatelské báze podnikových informačních systémů Byznys ERP, který započal již v roce 1991. Mezi zákazníky společnosti J.K.R. jsou především střední a větší organizace ze všech oblastí podnikání.

„Přestože si řada konkurentů stěžuje na slabou poptávku, nám se díky kvalitnímu produktu a týmu zkušených odborníků daří rozšiřovat řady uživatelů Byznys ERP. Jedním z důvodů je také fakt, že nabízíme rychlejší a vyšší návratnost investic než ostatní,“ řekl Jiří Rákosník, obchodní ředitel J.K.R.

Podnikové informační systémy Byznys ERP patří mezi nejlepší řešení pro komplexní řízení organizací na českém a slovenském trhu. Nezávislé průzkumy řadí Byznys ERP dlouhodobě mezi 4 nejrozšířenější informační systémy pro malé, střední i velké organizace a vysoko jeho kvality hodnotí i konzultanti, analytici a odborná veřejnost.

Zákazníkem s pořadovým číslem 1 500 se stala společnost OCZ Vrchlabí, která se 400 zaměstnanci vyrábí LCD displeje a moduly a vychází z tradic a zkušeností české Tesly a japonsko-německého Optrexu. Na Byznys ERP přechází OCZ Vrchlabí ze systému SAP. V první fázi bude Byznys ERP hlavním systémem pro ekonomiku a sklady, bude také hlavním reportovacím nástrojem pro vlastníky, do budoucna se počítá s užším propojením s oblastí výroby.

O společnosti OCZ Vrchlabí
OCZ Vrchlabí je česká společnost, která vychází z tradic a zkušeností české Tesly a japonsko-německého Optrexu ve své hlavní činnosti,  výrobě LCD displejů a modulů. Podrobnější informace naleznete na www.ocz-vr.com.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. Více informací naleznete na www.jkr.eu.

Neuronová síť pomáhá společnosti Unipetrol RPA odhadovat složení vyráběného produktu

06.11.2012 Bez komentářů

Software od  StatSoftu pomáhá společnosti významnou měrou při snížení četnosti odběru vzorků, stabilizaci kvality a při maximalizaci produkce žádané kvality výrobku. Díky možnosti okamžitého odhadu složení vyráběného produktu lze včasně reagovat a učinit případné kroky, které vedou k nápravě technologického procesu. Včasná reakce tak výrazně snižuje případné ztráty. Software STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu ušetří společnosti Unipetrol za jeden rok řádově miliony Kč.

Praha, 20. června 2012 –StatSoft CR poskytla společnosti Unipetrol RPA k instalaci jeden ze svých nástrojů: STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu. Software funguje jako nástroj pro vytvoření modelu neuronové sítě, která slouží pro okamžitý odhad složení vyráběných produktů, jakými jsou například polymery nebo saze.

„Pro kvalitní výrobu našich produktů je samozřejmě nutné dodržet jejich předepsané složení. Aby toho mohlo být dosaženo, provádíme v průběhu výroby pravidelně analytické rozbory pro potřeby mezioperativní a finální kontroly. Tento proces odběru vzorků a jejich analýzy v laboratořích je náročný jak časově, tak z hlediska lidských zdrojů i po finanční stránce“, uvádí Ing. Jiří Schöngut, CSc., vedoucí odboru rozvoje procesů ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.

Řešení společnost našla v podobě softwaru, který umožňuje okamžitou predikci kvalitativních parametrů proudů (poloproduktů či finálních produktů) na základě běžně dostupných procesních parametrů. Požadovaný nástroj, tzv. virtuální senzor je tedy v podobě systému zvaného automatizovaná neuronová síť, jež umí exportovat algoritmus výpočtu (natrénovanou síť) v podobě kódu do jiného softwaru, jakým je například MS Excel. „Konkrétní postup je následující: Na základě historických dat vytvoří software STATISTICA model neuronové sítě. Ten se následně implementuje do programu Excel. Již zmíněný model využívá dostupné procesní údaje a vypočítává predikci kvalitativních parametrů (například složení) sledovaného proudu“, říká Michaela Modálková (foto), jednatel společnosti StatSoft CR, s.r.o. Díky takto zpracovaným datům může pak operátor daného procesu okamžitě učinit příslušné kroky, které vedou k nápravě technologického procesu, a nemusí čekat na zdlouhavý proces laboratorní analýzy.

Instalaci softwaru zvládli pro dvoudenním školení samotní zástupci společnosti Unipetrol RPA. „Nejsložitějším procesem je výběr dat, se kterými má neuronová síť pracovat“, shrnuje Ing. Schöngut.

Společnost Blata nasadila Infor10 ERP Business (SyteLine) pro vyšší efektivitu výroby motocyklů

06.08.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Infor oznámila, že Blata, česká společnost z odvětví výroby motocyklů, přesné výroby a výroby pro letecký průmysl, zprovoznila podnikový systém Infor10 ERP Business (SyteLine). Aplikace, kterou nasadila firma ITeuro, implementační partner Infor, pokrývá veškeré procesy v podniku, od prodeje a vývoje až po výrobu a podporu zákazníků. Od systému společnost především očekává podporu sofistikovaných výrobních procesů, které znesnadňují kopírování produktů. Systém byl uveden do provozu 1. června 2012.

Novinky

  • Hlavní výzvu pro společnost Blata dnes představuje kopírování a výroba jejích napodobenin v Číně – proto se snažila vymyslet, jak tomuto zabránit a soustřeďuje se na výrobu větších motocyklů a komponent pro automobilový a letecký průmysl, které není tak snadné napodobit.
  • Až 80 % komponent si firma vyvíjí a vyrábí sama a vytváří také marketingové materiály, návody, dokumentace pro zajištění homologace a dodržování norem v automobilové a letecké výrobě.  Byly zavedeny sofistikovanější výrobní postupy a nový podnikový systém Infor10 ERP Business (SyteLine). Hlavním důvodem volby řešení Infor byl integrovaný modul APS pro pokročilé plánování výroby umožňující synchronizovat materiál a výrobní kapacity se zákaznickými objednávkami a minimalizovat provozní náklady.
  • Mezi nejdůležitější očekávané přínosy systému patří lepší řízení firmy, efektivnější plánování, vyšší kvalita výroby a dodržování přesných termínů dodávek. Hlavní cílem je vyšší efektivita výroby a schopnost se stejnými zdroji vyrobit více produktů díky lepšímu naplánování.

Komentář Blata

„Hledali jsme řešení, které by mělo v sobě již integrovánu funkcionalitu pro pokročilé plánování výroby,“ řekl Pavel Blata (foto), majitel společnosti Blata s.r.o. „Toto zadání splnila společnosti ITeuro, která nám dodala systém Infor10 ERP Business (SyteLine), od kterého očekáváme podporu širokého spektra výrobních činností a dalšího rozvoje firmy.“

Komentář Infor

„Malé a středně velké výrobní společnosti v České republice dnes vyžadují řešení, které jim umožní zefektivnit výrobu a čelit globální konkurenci,“ řekla Monika Vitásková (foto), manažerka pro nepřímý prodej Infor Česká republika. „Infor10 ERP Business (SyteLine) společně s funkcionalitou APS pro pokročilé plánování výroby jim nabízí potenciál zlepšit své výrobní procesy a lépe uspokojit potřeby zákazníků.“

O společnosti Blata

Společnost Blata se soustřeďuje na vývoj, design a výrobu motocyklů, přesnou výrobu a výrobu pro letecký průmysl. Zakladatelé BLATA, s.r.o. podnikají v oblasti vývoje a výroby malých motocyklů, jako jsou minibiky, motocykly a motorové koloběžky, již od roku 1989. Během své existence si BLATA vybudovala silnou pozici a dnes patří ke společnostem, které celosvětově určují charakter a směr vývoje v segmentu minibiků. Současně však společnost BLATA vstupuje i na pole homologovaných silničních motocyklů. BLATA disponuje kvalitními výrobky vysoké technické úrovně, které jsou schopny zaujmout nové pozice na trhu.

O ITeuro

Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O společnosti Infor

Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na www.infor.com.

SEZ Krompachy využívají řešení Infor k vyšší provozní efektivitě

30.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že společnost SEZ Krompachy, dodavatel elektrotechnických produktů a zařízení, využívá řešení Infor ERP Process iBusiness (System21) k zajištění vyšší provozní efektivity a lepší evidence podnikového majetku. ERP iBusiness je globální řešení navržené s cílem pomoci výrobcům elektrotechniky pokrýt všechny klíčové podnikové procesy, včetně financí, nákupu, prodeje, logistiky a výroby a integrovaného řešení čárových kódů.

V rámci svého původního systému se společnost SEZ Krompachy potýkala s absencí grafických tiskových výstupů, chybějícími převody výstupních dat do Excelu, uživatelským prostředím a končící podporou stávajícího řešení. Firmě rovněž scházel modul evidence podnikového majetku a podpora nadstavbových a agregovaných dat. Chybějící funkcionality byly řešeny neintegrovaným pomocným softwarem na bázi PC.

V současné době jsou tyto výzvy řízeny řešením Infor ERP Process iBusiness (System21), které vedle požadovaných funkcionalit poskytuje uživatelům také komfortnější uživatelské prostředí a jistotu podpory do budoucna. Ke klíčovým přínosům řešení patří rychlejší přístup k operativním informacím, kvalitnější tiskové sestavy určené pro zákazníky a dodavatele a účinná evidence podnikového majetku. Jednou z dalších výhod nové verze je její otevřenost a propojitelnost s řadou dalších vertikálních řešení z portfolia společnosti Infor.

Komentář SEZ Krompachy

„Bylo nutné nahradit zastaralý informační systém, který přestával stačit nárokům na podnikání v globálním a dnes tak náročném elektrotechnickém průmyslu,“ řekl Ing. Dušan Török, ředitel rozvoje výrobní základny v SEZ Krompachy. „Infor10 ERP Process iBusiness (System21) poskytl kompletní podporu všem našim administrativním a výrobním procesům a pomohl zvýšit celkovou efektivitu. Ze strany společnosti Infor oceňujeme odborný přístup, dobře zvládnutou implementaci systému a jistotu podpory řešení do budoucna.”

Komentář Infor

„Současná turbulentní situace na trhu nutí všechny nejen výrobní společnosti pracovat efektivně a maximálně využívat informační systém tak, aby dokázaly reagovat s ohledem k situaci na trhu a dělat správná rozhodnutí v ten správný čas,“ řekl Filip Myška (foto), account manažer, Infor Česká republika. “Jsme potěšeni tím, že se společnost SEZ Krompachy soustředila nejen na upgrade ERP systému, ale i na rozšíření jeho funkcionality, která společnosti pomůže výrazně zlepšit práci s daty a soustředit se na stěžejní činnosti obchodu a výroby. Rovněž nás těší, že kvalita práce implementačního týmu a zároveň nové verze přivedla management společnosti SEZ Krompachy k úvahám o využití ERP i ve svých dceřiných společnostech.“

O společnosti SEZ Krompachy

Společnost SEZ Krompachy a.s. působí na elektrotechnickém trhu více než 60 let a je tradičním výrobcem přístrojů nízkého a vysokého napětí, mezi které patří hlavně jističe do 125 A, chrániče, vačkové spínače, rozváděče, domovní elektroinstalační materiál, vnější a vnitřní napáječe a odpínače. Zároveň má vlastní nástrojárnu, kde se vyrábí nástroje a formy. V dceřiné firme SEZ Plaset vyrábí plastové výlisky. Společnost SEZ Krompachy v současnosti exportuje do více než 30 zemí po celém světě. Společnost zaměstnává 400 pracovníků, více informací lze nalézt na http://www.sezkrompachy.sk/.

O společnosti Infor

Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na http://www.infor.com/.

Rodina HELIOS se systémem SAFÍR posiluje výrobu

24.02.2012 Bez komentářů

Svoji pozici mezi dodavateli systémů pro výrobní podniky posiluje nyní společnost Asseco Solutions, a.s., producent podnikových informačních systémů HELIOS. V únoru 2012 převzala kompletní tým pracovníků společnosti ARCON Technology s.r.o. a současně nabyla veškerá práva k renomovaným systémům pro oblast výroby – SAFÍR a SAFÍR Plus, které jsou produkty ARCONU.

Cílem transakce je posílit postavení systémů HELIOS na trhu specializovaných softwarů pro výrobní firmy. Moduly pro přípravu a řízení výrobních činností již jsou integrovanou součástí několika systémů HELIOS (Green, Orange a Spin). Nyní se však rodina HELIOS rozrostla o kompletní systém pro řízení výrobního podniku. Kromě veškerých práv k systému SAFÍR, resp. SAFÍR Plus přešel k letošnímu 20. únoru do společnosti Asseco Solutions celý tým pracovníků ARCON Technology, včetně jejího ředitele, pana Jana Mlejnského.

Aktuální prioritou Asseco Solutions spolu s týmem SAFÍRU je nyní zajištění kontinuity zmíněných informačních systémů a zejména podpory všech současných uživatelů. V dlouhodobém plánu pak je společně vyvinout novou generaci kvalitního software pro řízení výrobního podniku v rámci portfolia systémů HELIOS.

„Vítáme do rodiny HELIOS pracovníky s vynikajícím know-how v oblasti výroby. Věřím, že společně s týmem SAFÍRu dokážeme z HELIOSu stvořit i boha výroby…“ říká Stanislav Sýkora, generální ředitel Asseco Solutions ČR.

„Zákazníci SAFÍRu mají nyní v rodině HELIOS před sebou jistotu budoucnosti s podstatně rozšířenými možnostmi. Společně s týmem HELIOS budeme pracovat na zajištění rozvoje software pro výrobní podniky v opravdu výjimečné kvalitě, přičemž nemenší důraz klademe i na systémovou podporu a služby,“ říká Jan Mlejnský (foto), jednatel ARCON Technology.

Česká zbrojovka Uherský Brod optimalizuje zásoby s moduly AMC od firmy Berghof

11.01.2012 Bez komentářů
Česká zbrojovka Uherský Brod optimalizuje zásoby s moduly AMC
od firmy Berghof
PRAHA, 9. ledna 2012 – Společnost Česká zbrojovka a.s., tradiční výrobce ručních palných zbraní v České republice s vysokým zahraničním renomé, nasazuje softwarový modul AMC/SRM od společnosti Berghof, který pomůže firmě optimalizovat stav zásob, výrazně redukovat skladové plochy a ve finále uvolnit nemalé peněžní toky (cashflow).
SRM – SamoRegulační Mechanismy, jako jeden z modulů komplexního řešení AMC – Adaptive Manufacturing Control, automatizovaně počítá prognózy budoucí potřeby výrobků, polotovarů i materiálu na základě stávajících potřeb, historických dat a statistických pravděpodobností. Na základě zjištěných informací navrhuje vhodné dispoziční strategie pro systém ERP a průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace.
„Jako většina společností s velmi širokým portfoliem výrobků se i Česká zbrojovka periodicky potýká s neúměrnou výší zásob,“ říká Ing. Mojmír Šťastný z divize průmyslového inženýrství, Česká zbrojovka a.s. „I sebelepší ERP systém pro řízení výroby je náchylný na kvalitu vstupních dat, a proto jsme se rozhodli implementovat právě moduly AMC od společnosti Berghof. Nejvíce si slibujeme od funkcionality definované jako „regulační smyčka“. Automatická zpětná vazba sníží pracnost při údržbě parametrů řídicího systému přímo v nákupním oddělení a umožní výrazné snížení skladových zásob.“
Implementace modulů AMC/SRM v České zbrojovce právě probíhá, s produktivním provozem se počítá v polovině roku 2012. Systém bude poskytovat kvalitnější data pro existující podnikové řešení SAP a Infor ERP SyteLine, které je v podniku využíváno v oblasti řízení výroby, materiálového a kapacitního plánování, pokročilého plánování a rozvrhování výroby.
Po implementaci a odladění AMC/SRM přinese kvalitnější plánování, snížení objemu finančních prostředků vázaných v zásobách, uvolnění cashflow, zkrácení doby obratu zásob, zvýšení spolehlivosti dodávek, redukci skladovacích ploch a předcházení škodám při likvidaci přebytečných či znehodnocených zásob. Snížení režijních nákladů a větší pružnost by měl v konečném důsledku poznat především koncový zákazník České zbrojovky.

Mojmir_Stastny_eprofilPraha, 9. ledna 2012 – Společnost Česká zbrojovka a.s., tradiční výrobce ručních palných zbraní v České republice s vysokým zahraničním renomé, nasazuje softwarový modul AMC/SRM od společnosti Berghof, který pomůže firmě optimalizovat stav zásob, výrazně redukovat skladové plochy a ve finále uvolnit nemalé peněžní toky (cashflow).

SRM – SamoRegulační Mechanismy, jako jeden z modulů komplexního řešení AMC – Adaptive Manufacturing Control, automatizovaně počítá prognózy budoucí potřeby výrobků, polotovarů i materiálu na základě stávajících potřeb, historických dat a statistických pravděpodobností. Na základě zjištěných informací navrhuje vhodné dispoziční strategie pro systém ERP a průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace.

„Jako většina společností s velmi širokým portfoliem výrobků se i Česká zbrojovka periodicky potýká s neúměrnou výší zásob,“ říká Ing. Mojmír Šťastný (foto) z divize průmyslového inženýrství, Česká zbrojovka a.s. „ I sebelepší ERP systém pro řízení výroby je náchylný na kvalitu vstupních dat, a proto jsme se rozhodli implementovat právě moduly AMC od společnosti Berghof. Nejvíce si slibujeme od funkcionality definované jako „regulační smyčka“. Automatická zpětná vazba sníží pracnost při údržbě parametrů řídicího systému přímo v nákupním oddělení a umožní výrazné snížení skladových zásob.“

Implementace modulů AMC/SRM v České zbrojovce právě probíhá, s produktivním provozem se počítá v polovině roku 2012. Systém bude poskytovat kvalitnější data pro existující podnikové řešení SAP a Infor ERP SyteLine, které je v podniku využíváno v oblasti řízení výroby, materiálového a kapacitního plánování, pokročilého plánování a rozvrhování výroby.

Po implementaci a odladění AMC/SRM přinese kvalitnější plánování, snížení objemu finančních prostředků vázaných v zásobách, uvolnění cashflow, zkrácení doby obratu zásob, zvýšení spolehlivosti dodávek, redukci skladovacích ploch a předcházení škodám při likvidaci přebytečných či znehodnocených zásob. Snížení režijních nákladů a větší pružnost by měl v konečném důsledku poznat především koncový zákazník České zbrojovky.