Archív

Příspěvek oštítkován ‘VUT Brno’

Maturanti mají šanci být přijati na vysokou školu ještě i nyní

21.07.2011 Bez komentářů

Petr_Fiedler20. července 2011, Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně vyhlásila druhou šanci pro studenty, kteří se chtějí přihlásit na vysokou školu. FEKT nabízí kvalitní vzdělání na moderní fakultě s tradicí.

Studenti si mohou podávat přihlášky od 10. 7. do 10. 8. 2011. Druhé kolo přijímacího řízení je určené pro studenty, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. I letos je možné být přijat nejen na základě výsledků ze střední školy, ale i na základě výsledků z Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. Druhé kolo je určeno jak zájemcům standardní prezenční formu studia, tak pro zájemce o tzv. kombinovanou formu studia, která probíhá převážně o víkendech a která je vhodná pro studium při zaměstnání.

Výhodou druhého kola je, že si studenti mohou „vybrat“, které z nastavených kritérií pro přijetí splní, a které je pro ně nejvýhodnější. Od absolutoria přípravného kurzu na fakultě s výborným hodnocením, přes průměr známek na střední škole, dobrý výsledek u maturity z matematiky nebo fyziky, až ke splnění kritérií u Národních srovnávacích zkoušek.

„Chceme být opravdu variabilní a co nejvíce otevření studentům. Chceme také podpořit ty studenty, kteří dosáhli vynikajících výsledků v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách, i ti mají možnost dostat se na naši fakultu bez přijímacích zkoušek,“ dodává Petr Fiedler.

FEKT patří mezí nejvýznamnější elektrotechnické fakulty v České a Slovenské republice. Její význam dokresluje také množství podaných přihlášek ke studiu, a také velká poptávka po absolventech této fakulty. „Velmi si ceníme zájmu o spolupráci od nejrůznějších firem, které si vybírají naše studenty do svých řad,“ podtrhává moderní trend a velkou poptávku po absolventech elektrotechniky proděkan Fiedler. Mezi významné partnery fakulty patří zejména společnosti FEI Company, ON Semiconductor, ABB, Honeywell a mnohé další. Ročně tyto společnosti poptávají stovky absolventů a studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Více informací mohou zájemci o studium získat na prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz, nebo na http://www.feec.vutbr.cz/studium/admissions.php.cz.

Úspěšný 17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011 za námi

12.05.2011 Bez komentářů

EEICTStudenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií VUT v Brně se 28. 4. sešli, aby změřili své síly s příspěvky na soutěžní konferenci STUDENT EEICT 2011. Letos se jednalo o konferenci s rekordní účastí, to když se sešlo téměř 350 příspěvků.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – práce středoškolských studentů, bakalářské, magisterské a doktorandské práce. Studenti se představili formou osobní prezentace se svými příspěvky před odbornými komisemi. Odborné komise, ve kterých zasedají zástupci akademické i průmyslové sféry, vyhodnotili nejlepší práce v jednotlivých sekcích. Pro ty nejúspěšnější byly připraveny velmi atraktivní finanční i věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže. Nejlepší příspěvky v doktorské sekci budou uveřejněny v časopise Electroscope a některé vybrané články také na TZB INFO.

„Již 17. ročník konference Student EEICT lze celkově hodnotit jako velmi úspěšný a to hned z několika hledisek. Prvním nejvýraznějším, je rekordní počet přihlášených příspěvků, kterých bylo bezmála 350. Po nezbytných recenzních řízeních bylo do soutěže přijato, opět rekordních, 291 článků. Dalším výrazným pokrokem je získání celé řady nových mediálních a odborných partnerů, díky kterým se i širší veřejnost dozví více o této již velmi prestižní studentské soutěži. Nelze opomenout i doprovodnou akci JobFair FEKT, díky které se mohli sponzoři a další partnerské společnosti prezentovat před velkým množstvím potencionálních zaměstnanců. Celý finálový den byl velmi náročný i na logistiku a proto patří poděkování i všem organizátorům, členům komisí a zejména studentům, kteří se konference aktivně účastnili,“ dodává předseda organizačního výboru celé akce, doc. Ing. Jiří Háze, Ph. D. z Ústavu mikroelektroniky.

Celý den byl velmi hektický a předávání cen a výsledků se natáhlo do večerních hodin. Následoval bohatý raut pro všechny účastníky. Studenti se také mohli poprvé letos podívat na JobFair FEKT 2011, kde se představilo více než 10 společnosti z oblasti IT, elektrotechniky, atd. „Je jen velká škoda, že jsme museli téměř deset dalších společností odmítnout z kapacitních důvodů,“ posteskl si PR manažer fakulty, Jiří Wagner.

Další ročník studentské soutěže a konference je naplánován na 26. 4. 2012. „Naším cílem je celou akci opět posunout o kus dále, tento rok jsme si nastavili vysokou laťku, tak uvidíme, zda se nám podaří ji přeskočit i v dalším roce,“ dodává Wagner, který je zároveň členem organizačního výboru konference.

Celá akce se konala pod záštitou rektora VUT a děkanů obou fakult. Odborným garantem se stala agentura CzechInvest, mediálními partnery byli deník Právo, rádio KISS Hády, brněnská Televize, technické Nakladatelství BEN, AZ elektro, VysokeSkoly.cz, nakladatelství Tribune, T+T Technika a trh, TZB info, Sdělovací Technika, Kult, Metropolis live, studenstskefinance.cz, IDG, ABC Linuxu, IT Biz, systemyonline.cz, strechy.mise.cz, Do Práce!, Průvodce pomaturitním vzděláváním, Stáže, studak.cz, HALÓ noviny, Ikaros, Inside. Všem partnerům děkujeme.

Více informací o konferenci lze získat na www.feec.vutbr.cz/EEICT/ nebo na www.feec.vutbr.cz.

Technické obory na vzestupu

21.03.2011 Bez komentářů

Jiri_WagnerZajímavou pozici na trhu práce mají studenti technických oborů, zejména těch elektrotechnických, o které je velký zájem. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně ještě zvyšuje atraktivitu svých studentů a absolventů pomocí spolupráce s firmami, které vybavují učebny a odborné laboratoře svými přístroji.

Jedním z těchto přístrojů je také rastrovací nanomikroskop TESCAN MIRA LMU, tento mikroskop stál téměř pět milionů korun a patří k nejlepším ve své kategorii.

Na mikroskopu si mohou studenti vyzkoušet povrchové analýzy s obrovským rozlišením (až 1,5 nm). Mikroskop přináší i mnoho dalších užitečných postupů, které si studenti mohou vyzkoušet, např. litografie – vytváření velkého množství motivů na velmi malých plochách a další.

Na tomto a dalších přístrojích studenti získávají konkrétní dovednosti a znalosti. Na ně pak mohou navazovat právě v partnerských společnostech, které studenty zaměstnávají.

Mezi partnerské společnosti patří, např. ABB, Honeywell, FEI Company, ČEZ a mnohé další.

Fakulta také dbá na jazykovou vybavenost studentů, zejména po odborné stránce.

Pokud si chtějí studenti zajistit opravdu velkou šanci uspět na trhu práce, mohou si stále podávat přihlášky ke studiu na fakultě elektrotechniky až do 31. března 2011.

Více informací o studiu a fakultě najdou na www.feec.vutbr.cz.

Blíží se konference ABAF 2011

20.03.2011 Bez komentářů

ABAFFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s americkou skupinou Electrochemical Society chystají již 12. ročník mezinárodní konference Advanced batteries, accumulators and Fuel Cells (ABAF). Tato konference proběhne v Brně od 11. – 14. září 2011.

Na konferenci se sjíždějí odborníci z celé střední a východní Evropy i z celého světa. Konference za svou dobu sdružila odbornou i část laické veřejnosti.

„Bude to již 12. konference v sérii, a zúčastnili se jí doposud již vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného Východu,“ dodává hlavní organizátorka konference Doc. Ing. Marie Sedlaříková CSc., z Ústavu elektrotechnologie.

Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice efektivních zdrojů, prodlužování životnosti baterií, atd.

„Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie,“ dodává doc. Sedlaříková.

Těžištěm této konference je studium poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné problémy).

Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie. „Považujeme tato témata za velmi aktuální a významné, proto se snažíme s dalšími odborníky o renesanci témat,“ dodává doc. Sedlaříková.

Na konferenci se objeví celá plejáda známých českých odborníků. Z dalších významných osobností přijede Prof. Stefan Koller a God z University v Grazu,  Dr. Germano Ferrara  a Prof. Sunseri z  University v Palermu (Sicilie), dále  prof. Vito Di Noto z Univerzity v Padově, (Italie) a kolegové z University v  La Platě ( Argentina) a z University v Illinois ( USA) a pravděpodobně i prof. Edmund Peled (Bar-Ilan University, Istrael).

„Myslím si, že tento rok bude co do obsazenosti kapacitami nejbohatší, konference určitě nabídne zajímavý zážitek všem,“ přibližuje Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc, ze stejného ústavu.

Veškeré bližší informace o mezinárodní konferenci ABAF 2011 můžete nalézt na webových stránkách www.aba-brno.cz, nebo na stránkách www.feec.vutbr.cz.

32. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

10.03.2011 Bez komentářů

Petr_BacaFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádá již 32. ročník mezinárodní konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE). Letošní ročník se koná od 5. 9. do 7. 9. 2011.

Toto oblíbené setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získání nových poznatků a rozšíření stávajících vědomostí, ale vede také k neformálním diskusím a k navázání nových kontaktů účastníků semináře.

„Letošní rok jsme se také posunuli dál v oblasti prezentace výsledných příspěvků konference. V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky,“ dodává hlavní organizátor konference, doc. Ing. Petr Bača, Ph. D. (foto), z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.

Letošní ročník se ponese ve znamení těchto témat:

• Základní informace o problematice zdrojů elektrické energie, případně o jejich zkušebnictví, schvalovacím řízení, normalizaci, bezpečnosti a ekologii.
• Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických zdrojů elektrické energie.
• Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu, vývoje a aplikace klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
• Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie. Prezentace výrobců a dovozců přístrojů a zařízení úzce spjatých s problematikou zdrojů el. energie sloužících pro jejich monitorování, řízení atd.

32. ročník konference se bude konat v prostorách hotelu Sport V Hotel v Hrotovicích okrese Třebíč, cca 200 km od Prahy a 50 km od Brna. „Součástí konference bude také zajímavý doprovodný program, který bude postupně uveřejňován na webových stránkách. Ty tento rok zažijí obměnu, a tak se mohou účastníci konference těšit na další oživení tohoto setkání,“ uzavírá předseda organizačního výboru, doc. Bača.

Představení konference mohou zájemci také nově najít na www.youtube.com/FEKTVUT a nebo také na www.facebook.com/FEKTVUT a oficiálních stránkách konference www.nzee.cz.

21. ročník mezinárodní konference Radioelektronika klepe na dveře

09.03.2011 Bez komentářů

Zbynek_Raida_eprofilÚstav radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a další technické univerzity pořádají již 21. ročník mezinárodní konference Radioelektronika. Letošní ročník se koná od 19. až 20 dubna. 2011 v hotelu Myslivna v Brně – Kohoutovicích.

Konference je pořádána jako tradiční setkání výzkumníků, akademických pracovníků, firem a studentů, kteří se ve své odborné práci zabývají zejména bezdrátovými komunikačními systémy. „Jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit tradici setkávání kolegů ze střední Evropy, které spojuje zájem o komunikační technologie. Věříme, že naše partnerství nám všem pomáhá posunout náš obor dále,“ dodává hlavní organizátor konference a vedoucí Ústavu radioelektroniky, prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (foto).

Konference je odborně zaměřena zejména na níže uvedené čtyři oblasti:

- elektronické obvody,
- zpracování signálů,
- mikrovlnná technika,
- optoelektronika.

Důležitou součástí konference Radioelektronika jsou neformální diskuse, navazování nových kontaktů a podpora talentovaných studentů. Studentské práce jsou nezávisle hodnoceny jednotlivými členy programového výboru konference a autorům nejlépe hodnocených prací je udělena finanční odměna ve výši 10 000 Kč. „Všechny příspěvky, které budou recenzenty doporučeny k zařazení do sborníku konference, budou tradičně publikovány v mezinárodních databázích IEEE Xplore a ISI Web of Knowledge,“ dodává prof. Raida.

Významnou roli při pořádání konference hrají v letošním roce brněnská centra aplikovaného výzkumu SIX (Centrum senzorických informačních a komunikačních systémů, http://www.six.feec.vutbr.cz), CVVOZE (Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, http://www.uvee.feec.vutbr.cz/CVVOZE/) a ALISI (Aplikační laboratoře mikrotechnologií a nanotechnologií, http://alisi.isibrno.cz/). Vybudování všech tří center je finančně podpořeno operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace. Všechna tři centra sázejí na úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci, kterou chtějí v rámci konference prezentovat.

Zlatými sponzory letošního ročníku konference jsou firmy H test, Agilent Technologies a Rohde & Schwarz. Konferenci letos dále podporuje více než desítka stříbrných sponzorů a partnerských firem. Většina sponzorů a partnerů připravuje pro konferenci výstavní stánek a prezentaci v sekci s tradičním názvem Industrial Forum.

Podrobné informace o konferenci mohou zájemci najít na oficiálních webových stránkách konference http://www.radioelektronika.cz nebo také na www.facebook.com/FEKTVUT

Farnell Technologický den na FEKT VUT v Brně

07.03.2011 Bez komentářů

IMG_9316Dne 17. 2. 2011 proběhl na Ústavu mikroelektroniky již druhý Technologický den se společností Farnell.

Zástupci společnosti Farnell, předního světového distributora elektronických, elektrických a průmyslových výrobků, domluvili skupinu přednášejících, kteří informovali studenty o novinkách v elektronickém průmyslu a umožnili tak studentům kontakt přímo se světovými výrobci elektronických komponentů. Jednalo se o zástupce společnosti Texas Instruments, Osram, FEI a Tyco electronics.

IMG_9291Jednotliví přednášející seznámili studenty s posledními trendy v oblasti mikrokontrolerů, LED osvětlení, konektorů a dalších zajímavých oblastí, například elektronové mikroskopie a také s novinkami v oblasti návrhových systémů.

Zájem studentů o tuto akci byl velký, svědčí o tom 90 registrovaných účastníků. Celkově navštívilo tento zajímavý projekt více než 150 studentů, kteří si mohli dokonce odnést zajímavé ceny a odměny. „Technologický den byl plánován na celé odpoledne, také proto bylo pro studenty zajištěno občerstvení formou malého rautu, což většina studentů velmi ocenila,“ dodává hlavní pořadatel této akce Ing. Pavel Šteffan, Ph. D. Technologický den byl hodnocen kladně jak ze strany studentů, tak přednášejících odborníků. Studenti dokonce mohli ohodnotit jednotlivé přednášky na Facebooku fakulty, www.facebook.com/FEKTVUT.

 „Společnost Farnell navázala na vynikající spolupráci s ústavem mikroelektroniky na FEKT VUT v Brně již druhým ročníkem úspěšného technologického dne. Šlo o jedinečnou příležitost pro studenty získat informace o zajímavých technologiích a nabídkách s možností přímo prodiskutovat své dotazy se zástupci výrobců elektronických komponent,“ dodává Ing. Marek Konečný (Regional Sales Manager – South Eastern Europe)

Poslední příležitost, jak se přihlásit na 18. ročník mezinárodní konference EDS

24.01.2011 Bez komentářů

Jiri_HazeRegistrace na již 18. ročník mezinárodní konference IMAPS, Electronic Devices and Systems, Brno 2011 (EDS) se blíží. Případní zájemci o publikování výstupů své vědecké činnosti na této mezinárodní konferenci mají čas již jen do 31. ledna 2011. Konferenci pořádá Ústav mikroelektroniky (UMEL), Ústav fyziky (UFYZ) FEKT VUT v Brně ve spolupráci s celosvětovou profesní organizací IMAPS – International Microelectronics and Packaging Society (Czech and Slovak Chapter).

Konference se uskuteční 22. – 23. června 2011 v novém sídle Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) na Technické 10. Zkratka konference pochází z anglických slov Electronic Devices and Systems. Mezinárodní konference má za cíl poskytovat místo k prezentaci a diskusi v mnoha oblastech elektroniky a elektrotechniky jako jsou například nové elektronické součástky, obvody a systémy, ale také problematika technologií a materiálů.

Každoročně se konference účastní přispěvatelé z celé střední Evropy například ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, ale také ze vzdálenějších zemí, jako Belgie, Itálie, Španělska nebo ze zemí bývalého Sovětského svazu. Ročně je na konferenci po náročném dvoukolovém recenzním řízení přijato přibližně 80 odborných příspěvků. Nejlepší příspěvky jsou následně ve formě speciálních čísel uveřejňovány v impaktovaném časopise Radioengeneerig (IF – 0,3, http://www.radieng.cz/) a recenzovaném časopise  Electroscope (http://www.electrosope.czu.cz/), který je veden v seznamu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Účastníci konference tak mají velmi velkou šanci prezentovat výsledky své vědecké práce nejen ve formě příspěvku na konferenci. V letošním ročníku se také doufá o zařazení sborníku z konference EDS do databáze Thompson Reuters.

Konference od letošního roku přináší hned několik podstatných změn. „Letošní ročník bude výjimečný z několika hledisek,“ dodává předseda organizačního výboru a prezident IMAPS, CZ&SK Chapter, doc. Ing. Jiří Háze, Ph. D.  (foto) z Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT v Brně: „nejvýznamnější je změna termínu konání konference. Původně se konala na začátku září, což nebylo optimální s ohledem na období dovolených. Nově se tedy konference koná v druhé polovině června. Další změnou je již zmíněná nově navázaná spolupráce s impaktovaným časopisem Radioengineering a snad i zapsání konference do mezinárodně uznávané databáze Thompson Reuters. V neposlední řadě se také snažíme vyjít vstříc našim průmyslovým partnerům. Součástí konference tedy bude i workshop, kde si mohou firmy vzájemně předávat své zkušenosti z praxe a navazovat nové spolupráce. Srdečně tedy všechny zveme do Brna na tuto konferenci.“

Zájemci o účast na konferenci se mohou dozvědět více na webových stránkách konference na http://www.imaps.cz/eds2011/.

17. ročník studentské soutěže a konference STUDENT EEICT 2011 se blíží

19.01.2011 Bez komentářů

Jiri_HazeStudenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií VUT v Brně se mohou těšit na další ročník populární soutěžní konference. Tento rok na ně čeká rozšíření o nové odborné sekce a hodnotné ceny pro ty nejúspěšnější.

Konference se uskuteční v novém sídle Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) na Technické 10. Zkratka pochází z anglického označení oborů, které studenti obou fakult studují (Electrical Engineering, Information and Communication Technologies). Do soutěže se mohou zapojit také středoškolští studenti, což pro ně může znamenat také zajímavý bonus. Středoškoláci s nejlepšími projekty  budou mít možnost zažádat si o prominutí přijímacích zkoušek na FEKT a budou přijati na základě výsledku právě z této konference. „Věříme, že i toto může motivovat studenty středních škol, aby šli na technicky zaměřenou školu. Takové obory totiž mají velkou budoucnost,“ dodává výkonný předseda rady EEICT, doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (foto)

Konference přináší zajímavý pohled mladých lidí na vědu, výzkum a aktuální odborná témata. Mohou srovnat své znalosti a dovednosti v konkurenci s ostatními studenty. Navíc se mohou setkat se zástupci partnerských firem, které si vybírají studenty do svých projektů jako budoucí zaměstnance.

„Minulý rok jsem se zúčastnila této soutěže a otevřela mi nejen oči, ale také další možnosti uplatnění a spolupráce. Všem účast doporučuji, vyzkouší si opravdu co v nich je,“ dodává jedna z úspěšných účastnic STUDENT EEICT 2010, studentka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Eliška Hutová.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích – práce středoškolských studentů, bakalářské, magisterské a doktorandské práce. Studenti se musí přihlásit a zaslat své práce do 4. března. Finále soutěže je stanoveno na 28. dubna, kdy studentky a studenti představí formou osobní prezentace své příspěvky před odbornými komisemi. Odborné komise, ve kterých zasedají zástupci akademické i průmyslové sféry, vhodnotí nejlepší práce v jednotlivých sekcích. Autoři těchto prací pak na závěrečném slavnostním vyhlašování vítězů získávají hodnotné finanční a věcné odměny. Závěrečný raut je pak pomyslnou třešničkou na dortu, jako odměna pro všechny účastníky.

Více informací o konferenci lze získat na www.feec.vutbr.cz/EEICT/ nebo na http://www.feec.vutbr.cz/.

Fakulta zvyšuje konkurenceschopnost svých studentů

18.12.2010 Bez komentářů

Lab16Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně příštím školním roce rozšíří své portfolio nabízených služeb pro studenty o projekt LabVIEW Academy. Díky němu mohou získat studenti fakulty mezinárodně uznávané vzdělání v oblasti sběru a zpracování dat, ukončené zkouškou a po jejím úspěšném složení i mezinárodním certifikátem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

Začátkem října byla na základě dlouholeté spolupráce Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně a firmy National Instruments (Austin, Texas, USA) podepsána smlouva o přistoupení k projektu LabVIEW Academy Program. Fakulta tímto získala přístup k výukovým materiálům společnosti National Instruments a její podporu pro akademickou sféru. Velkou výhodou bude pro studenty možnost bezplatného získání certifikátu CLAD, to je jinak možné pouze v rámci placených firemních kurzů. Certifikát je mezinárodně uznáván.

V principu se tedy jedná o další možnost rozšíření odborné kvalifikace studentů, podobně jako v případě Certifikátu Microsoft nebo Osvědčení CISCO Academie, které již fakulta studentům nabízí. Tím se zvýší možnost uplatnění studentů v praxi.

„Software LabVIEW je jedním z hlavních produktů americké firmy National Instruments, v oblasti sběru, zpracování a prezentace dat získaných měřením má celosvětové dominantní postavení, podobně jako Microsoft v oblasti kancelářských aplikací,“ dodává jeden z hlavních koordinátorů projektu na fakultě, doc. Ing. Petr Beneš, Ph. D., z Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. VUT již několik let platí kampusovou školní licenci. „Software i hardware firmy NI je běžně používán nejen ve výuce a výzkumu na VUT, ale především v komerčních firmách, např. ve firmě Honeywell, Siemens, ABB, atd., slouží např. i k řízení grafitových kolimátorů na synchrotronu v CERN, byl použit k řízení experimentů a sběru dat při vývoji raketoplánu, testování funkčnosti mobilních telefonů apod.“ dodává Ing. Miloslav Čejka, CSc., garant poskytovaných kurzů.

Tímto krokem fakulta zkompletovala doplňkové vzdělání na fakultě, čímž se snaží zvyšovat kvalifikaci svých studentů a absolventů, kteří mají potom větší šanci na uplatnění v soukromém sektoru. Studenti fakulty se již během studia mohou zapojovat do projektů výzkumných center – CVVOZE, SIX nebo do projektu centra excelence CEITEC. Více informací o možnostech studia mohou studenti získat na chystaném dnu otevřených dveří, který se uskuteční 7. ledna v nové Aule fakulty na Technické 10.