Archív

Příspěvek oštítkován ‘Unicorn’

Nový generální ředitel Unicorn Systems a.s.

04.01.2016 Bez komentářů

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Unicorn Systems a.s. se od 1. ledna 2016 stává Jan Jaroš (foto). Ve funkci nahradí Jiřího Mráze, který se k 31. 12. 2015 rozhodl ukončit své působení na obou pozicích.

Jan Jaroš je absolventem Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Kariéru v IT započal v roce 1994, když nastoupil do Unicornu jako programátor. Od roku 1996 v Unicornu působil na pozici ředitele obchodní divize. V roce 1997 se stal ředitelem dceřiné společnosti Unicorn Education a Unicorn Distribution. V roce 2002 byl jmenován obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti Unicorn zodpovědným za péči o klíčové klienty, komunikaci s partnery a rozvoj obchodních aktivit Unicornu v ČR i v zahraničí.

Jsem moc rád za projevenou důvěru a těším se na to, že budeme společně se všemi spolupracovníky pokračovat v budování Unicornu coby spolehlivého dodavatele informačních systémů. Firmy, která dlouhodobě poskytuje vysokou přidanou hodnotu i konkurenční výhodu svým klientům a spolupracovníkům umožňuje pracovat na projektech využívajících špičkové informační technologie, zároveň podporuje jejich profesní růst i rozvoj,“ uvedl Jan Jaroš.

Unicorn Systems otevřel pobočku v Nizozemí

17.09.2014 Bez komentářů

11.09.2014 -Společnost Unicorn Systems otevřela zahraniční pobočku v nizozemském Arnhemu. Slavnostní otevření proběhlo 10. září 2014 za přítomnosti Jaroslava Horáka, českého velvyslance v Nizozemí, zástupců klientů, nizozemské samosprávy a managementu společnosti.

Unicorn Systems realizuje v Nizozemí několik rozsáhlých IT projektů zejména v oblasti energetiky. Mezi jeho největší klienty patří energetická společnost TenneT, BritNed a APX-ENDEX. Pobočka Unicorn Systems v Nizozemí se postupně rozšíří a zaměstná až 30 seniorních ICT specialistů, kteří zajistí bezproblémovou realizaci IT projektů v západní Evropě ve spolupráci s vývojovými centry Unicorn Systems v České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Vedle oblasti energetiky a utilit hodlá společnost Unicorn Systems prostřednictvím pobočky v Nizozemsku realizovat také IT projekty pro banky a pojišťovny.

Unicorn Systems díky 5 vývojovým centrům v České republice a dalším dvěma na Slovensku a na Ukrajině úspěšně realizuje projekty po celé Evropě. Nově otevřená pobočka v Nizozemí je díky své geografické pozici ideální možnost, jak bkonrádýt klientům v západní Evropě co nejblíže a moci promptně reagovat na jejich požadavky.

Jan Konrád (foto), International Services Director, Unicorn Systems, se netají většími ambicemi: „Pobočka v Nizozemí je první pobočkou Unicorn Systems v západní Evropě. Do budoucna chceme síť poboček významně rozšířit, abychom byli ve všech evropských regionech schopni poskytnout svým klientům lokální podporu, zefektivnit realizaci projektů a zintenzivnit obchodní aktivity.“

Tags:

Zákazník SOS? Zákazník SAS!

25.01.2011 Bez komentářů

David_Seibert_eprofilPraha (25. ledna 2011) – Odpolední program konference SAS FORUM Praha 2011, která se koná ve středu 16. února 2011 v hotelu Carlo Boscolo na Praze 1, nabídne čtyři paralelní odborné sekce. Každá z nich se úzce zaměřuje na určitou problematiku a přináší odpovědi na klíčové otázky daného segmentu. V každé sekci pak účastníci naleznou nejen zajímavé osobnosti, aktuální témata, důležité poznatky a inspiraci, ale také odpovědi a návody na otázky, které je v každodenním byznysu pálí.

První z odborných sekcí se zaměří na zákazníka a její více než příznačný název zní: „Zákazník SOS! SAS!“.  Sekci řídí a moderuje David Seibert (foto), známá osobnost českého marketingu. O čem bude řeč? „Hovoří se o tom stále, že zákazník je ten nejdůležitější bod v životě firmy. Často se pod tímto vzletným vyjádřením skrývá pouze proklamace, za kterou není vidět žádná konkrétní činnost kromě pár televizních spotů a direct mailů. Konkurenční boj se však vyostřuje a proto nasazují úspěšné firmy efektivnější nástroje pro akvizici nových zákazníků i obsluhu těch stávajících,“ říká David Seibert a dodává: „Systematická práce s vytipovanými zákazníky, prediktivní modely nebo automatizované kampaně  jsou dnes realitou už i v České republice. V posledním roce se možnosti rozšířili i o lepší sledování chování zákazníků na webu a na sociálních sítích. Nasazení moderních marketingových metod však nepřináší výsledky samo o sobě, pro úspěch jsou důležité schopnosti firem aplikovat je na konkrétní situaci. A o tom budeme na konferenci hovořit.“

Jiri_Mohout_eprofilDruhá sekce se zaměří na trendy a novinky v řešení společnosti SAS. Moderovat ji bude konzultant společnosti SAS Jiří Mohout (foto) a účastníci se seznámí se stále diskutovanějšími tématy, kterými jsou FRAUD neboli detekce podvodů (a to nejen v pojišťovnictví), FORECASTING neboli efektivní plánování budoucnosti, optimalizace nákladů a collections, tedy vymáhání pohledávek. „V zahraničí jsou tato řešení s úspěchem hojně využívána a společnost SAS má v této oblasti bohaté zkušenosti. Tuto sekci jsme tedy připravili pro ty, kteří by podobná řešení a výhody, které z nich vyplývají, uvítali i v prostředí České republiky,“ říká Petra Lávičková, marketingová a PR manažerka společnosti SAS.

Kyjonka_Brabec_eprofilSekce IT – Počítejte s námi se zaměří na to, jak může IT oddělení lépe podporovat byznys společnosti díky novým možnostem a zkušenostem. Sekci řídí Vladimír Kyjonka (foto), Business Intelligence Advisor společnosti SAS společně s Petrem Brabcem (foto), Managing Directorem společnosti Unicorn Systems. O čem bude řeč? „Podíváme se na datovou kvalitu a téma řízení dat. Připraveny jsou dvě zajímavé case study a uděláme si „výlet“ do historie dat od 14. století po současnost,“ přibližuje témata sekce Vladimír Kyjonka.

Právě pro tuto sekci spojila společnost SAS své síly se společností Unicorn, která má dlouholetou praxi právě ve spolupráci s IT odděleními.

Čtyřlístek odpoledních sekcí uzavírá akademická sekce pro vysoké školy. „Společnost SAS již více než tři dekády spolupracuje se vzdělávacími institucemi po celém světě. Pomáhá studentům získat praktické znalosti a dovednosti a prosadit se tak lépe na trhu práce,“ říká Lenka Herrmanová, Academy Manager společnosti SAS, která sekci řídí a moderuje. I letos je pro akademický sektor připravena tato speciální sekce s množstvím informací, nových poznatků a praktických zkušeností.

Hlavním partnerem konference SAS FORUM Praha 2011 je společnost UNICORN Systems. Partneři konference jsou dále společnost GfK Czech, CFO klub a Marketingový institut. Hlavním mediálním partnerem je ekonomický týdeník EURO.

Dodávka testování a Quality Assurance pro Českou pojišťovnu

07.06.2010 Bez komentářů

Milan_GarajPraha 25. května 2010 – Unicorn Systems podepsal se společností Česká pojišťovna tříletou smlouvu, na jejímž základě poskytuje fix-price/fix-time testování a podílí se na quality assurance klíčového systému pro správu smluv životního pojištění.

Unicorn Systems zahájil fix-price/fix-time testování a quality assurance klíčového systému pro správu smluv životního pojištění České pojišťovny. Testování pokrývá celý proces od definování rozsahu testů přes detailní analýzu testů, přípravu a provádění různých typů testů (assembly, systémové, integrační, zátěžové) až po rozvoj automatizovaných regresních testů. Cílem quality assurance je průběžné zlepšování všech fází releasového rozvoje tohoto systému.

Jedná se o provozní systém pro správu smluv životního pojištění. Tento systém je neustále rozšiřován o nové produkty, které se od roku 2004 stávají velmi komplexními, jako například produkt Dynamik plus s funkcí investičního zámku.

Ing. Milan Garaj (foto v titulku), vrchní ředitel úseku vývoje v České pojišťovně, se vyjádřil: „České pojišťovně se díky spolupráci s Unicorn Systems podařilo zajistit systematické testování klíčového systému pro správu smluv životního pojištění formou fix-price/fix-time kontraktu, a získat tak pod kontrolu náklady na testování tohoto systému.“

Jiri_MrazGenerální ředitel společnosti Unicorn Systems Jiří Mráz dodává: „Tato změna formy spolupráce dokládá přidanou hodnotu řešení projektů formou fix-price pro naše klienty a schopnost Unicorn Systems takovéto projekty úspěšně realizovat. Česká pojišťovna získává profesionální službu v jasně definované kvalitě, kvantitě, termínech a rozpočtu.“

Úspěch českých firem na poli evropské energetiky

26.01.2010 Bez komentářů

Vladimir_KovarPraha, 25. ledna 2010 – Společnost Unicorn Systems ve spolupráci se společností ELEKTROSYSTEM zvítězily ve výběrovém řízení, které bylo vypsáno jedenácti provozovateli přenosových soustav (TSO) sdružených v rámci iniciativy TSC (TSO Security Cooperation) a zajišťujících dodávku elektrické energie pro 170 milionů obyvatel Evropy. České softwarové společnosti tak společně dodají softwarovou platformu pro bezpečnostní analýzu provozu přenosových sítí.

Iniciativa TSC (www.tso-security-cooperation.eu/) představuje sdružení evropských provozovatelů přenosových sítí (TSO) z Holandska, Německa, Švýcarska, Polska, České republiky a Rakouska. Cílem spolupráce je vytvoření metod a nástrojů k lepší správě provozních nároků energetických přenosových sítí se zaměřením na integraci energie z větrných elektráren, narůstajícímu množství přeshraničních obchodů mezi jednotlivými TSO a zvyšujícím se nárokům na přenos elektrické energie v Evropě obecně. V současnosti má iniciativa 11 členů a v blízké budoucnosti lze očekávat její rozšiřování – příkladem je maďarský MAVIR, který již získal statut pozorovatele.

Na konci července roku 2009 organizace TSC spustila varovný monitorovací systém RAAS (Real-time Awareness & Alarming system), který umožnil rychlou reakci jednotlivých správců sítí na okamžité změny v sousedních systémech. Následně v srpnu došlo k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele IT platformy pro sdílení dat a vyhodnocování bezpečnosti provozu (Common Tool for Data Exchange and Security Assesment – CTDS System). Tento nástroj poskytne všem členům okamžitý přístup k datům a k vyhodnocení výsledků. Společnosti Unicorn Systems společně s ELEKTROSYSTEM v něm byly díky svým znalostem a dlouholetým zkušenostem v silné mezinárodní konkurenci vybrány jako nejlepší kandidáti.

Vladimír Kovář (foto), předseda představenstva holdingu Unicorn k tomuto uvedl: „Vítězství v tomto výběrovém řízení pro nás bylo z hlediska naší dlouhodobé strategie klíčové a velmi si ho ceníme. V oblasti evropské energetiky se jedná o jeden z nejdůležitějších projektů následujících deseti let. Plně potvrzuje schopnost Unicorn Systems působit za hranicemi ČR a stát se skutečným globálním hráčem.“

Jan Smrž, předseda představenstva ELEKTROSYSTEM a.s. k tomu dodává: „Úspěch v tomto výběrovém řízení je vyústěním naší práce v oblasti vývoje a realizace systémů pro řízení energetických soustav za období dvaceti let existence naší společnosti. Vysoce si ho ceníme a je pro nás potěšující, že právě ELEKTROSYSTEM může přispět ke zlepšení koordinace činnosti evropských TSO, která v současné době nabývá na stále větší důležitosti. Věřím, že společně s Unicornem tento úkol zvládneme.“

Systém CTDS bude využíván ke shromažďování informací o stavu a plánech provozu přenosových soustav a na jejich základě k bezpečnostním analýzám a simulacím na nadnárodní úrovni. CTDS s sebou přinese změnu; obzvlášť v době s neustále rostoucím objem nepredikovatelné větrné energie. Na rozdíl od stávajícího stavu, systém CTDS bude postupně až v reálném čase shromažďovat a vyhodnocovat provozní data, upozorňovat na potenciální hrozby a doporučovat nápravná opatření; účastníci TSC iniciativy budou tyto informace sdílet a budou tak schopni účinně předcházet havarijním situacím.