Archív

Příspěvek oštítkován ‘TESCO SW’

Výzkum ČVUT podpoří inovace české IT firmy

13.04.2011 Bez komentářů

Daniel_Macek_eprofilOlomouc/Praha 13. dubna 2011 – Olomoucká společnost TESCO SW bude společně s ČVUT rozvíjet informační systém Buildpass, který navrhuje a optimalizuje náklady na obnovu a údržbu objektů po dobu jejich životnosti.

Tým vědeckých pracovníků stavební fakulty ČVUT vyvinul sofistikovaný matematický aparát, který provádí kvalifikované odhady nákladů obnovy pro bytové domy, administrativní budovy a inženýrské stavby. Ten se stane součástí informačního systému FaMa+ společnosti TESCO SW. Současně bude v letošním roce spuštěn portál, který umožní on-line využívání systému Buildpass i pro jednodušší stavby. Každý investor si tak již bude moci předem posoudit náklady obnovy na stavbu během jejího celého životního cyklu.

„Na počátku našeho úsilí byla snaha pomoci veřejné správě s úsporami nákladů na výstavbu a údržbu škol, nemocnic či mostů,“ říká doc. Daniel Macek (foto)z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, který s myšlenkou Buildpassu přišel a vyvinul první verzi softwaru. „Dnes je to dobrý příklad aplikovaného výzkumu, který by mohl státu ušetřit miliardy,“ dodává. Aplikaci lze využít již ve fázi vyhodnocování projektových variant, kdy dalším kritériem při výběru nejlepší varianty jsou předpokládané náklady na obnovu objektu. Na projektu pracovalo od roku 2005 osm odborníků a jde o unikátní řešení ekonomiky staveb i v mezinárodním srovnání.

Josef_Tesarik_eprofil„Koncepce aplikace Buildpass vychází ze základních referenčních databází objektů a konstrukčních prvků, které umožní rychle získat cenné výsledky i uživatelům, kteří nejsou v této oblasti odborníky,“ popisuje výhody softwaru Josef Tesařík (foto), ředitel společnosti TESCO SW.

Programátoři z TESCO SW plánují rozšířit aplikaci o další funkcionality, zrychlit zpracování velkého množství dat a zjednodušit práci s nimi, aby se vylepšil uživatelský komfort. Každý uživatel si bude moci zvolit míru detailů a modifikovat navržené modely podle vlastního zadání.

„Buildpass půjde využít jak na efektivní plánování velkých a rozsáhlých staveb veřejné správy, tak i pro běžné občany pro určení tržní ceny jejich nemovitosti,“ vysvětluje Tesařík. Tato služba bude přístupná odborníkům i laikům také prostřednictvím připravovaného portálu FaMa Services, který jim již v letošním roce nabídne i řadu dalších aplikací pro komplexní správu nemovitostí.

ČVUT a společnost TESCO SW podepsaly v březnu 2011 smlouvu na prodej licence aplikace Buildpass a další spolupráci. Demoverze s uvedením příkladu panelového domu v Milovicích je pro zájemce přístupná na webové adrese www.buildpass.eu.

Rodná čísla skončí, nahradí je identifikátory bez osobních údajů

10.03.2011 Bez komentářů

Josef_Tesarik_eprofilOlomouc/Praha 10. března 2011 – Olomoucká společnost TESCO SW zvítězila ve výběrovém řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů na vytvoření unikátního informačního systému ORG. Jeho hlavním posláním je nahradit rodná čísla identifikátory, které nebudou obsahovat žádné zjevné osobní údaje. Zavedením nového systému je podmíněno zdárné dokončení projektu elektronické veřejné správy (eGovernment) v České republice. Celá zakázka o rozsahu 130 milionů korun je částečně financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a má být dokončena v roce 2012.

„Smyslem systému je ochrana identity občanů před zneužitím,“ říká Josef Tesařík (foto), generální ředitel TESCO SW. Informační systém ORG se stane samostatnou funkční součástí všech základních registrů ve státní správě. Stávající rodné číslo v budoucnu nahradí neveřejný a jedinečný základní identifikátor fyzické osoby, z něhož nebude nijak možné odvodit žádné citlivé osobní údaje jako datum narození, pohlaví apod. Identifikátory pro jednotlivé agendy státní správy budou odvozeny právě od těchto základních identifikátorů.

Součástí informačního systému ORG bude vysoce sofistikovaný matematický aparát, který ve spolupráci s předními odborníky na šifrování zajistí, že nebude možné z dílčích agendových identifikátorů zpětně odvodit ani základní, ani jiné identifikátory stejné osoby v dalších agendách veřejné správy. Informační systém ORG bude jediným místem, kde budou uloženy matice identifikátorů fyzických osob pro jejich vzájemný převod mezi jednotlivými agendami. Pro zajištění naprosté bezpečnosti osobních dat ORG bude možné převádět identifikátory z jedné agendy na identifikátory v jiné agendě pouze na základě autorizovaného požadavku.