Archív

Příspěvek oštítkován ‘strategie’

Výročí společnosti con4PAS

02.12.2013 Bez komentářů

Rok 2013 je významným milníkem v historii společnosti con4PAS. Je to desátý úspěšný rok, kterým tato společnost poskytuje své poradenské služby na trhu ICT.

Deset let v historii lidstva neznamená nic. Deset let v oboru ICT znamená celou věčnost. Za dobu svého působení společnost con4PAS získala pevné postavení v oblasti SAP poradenství. V současné době jí tvoří tým 35 odborníků a nabízí svým zákazníkům portfolio služeb, které je postaveno na 4 základních pilířích:

• Řízení vztahu se zákazníkem (řešení SAP Customer Relationship Management)
• Řízení vztahu s dodavateli (řešení SAP Supplier Relationship Management)
• SAP Business Intelligence (výkaznictví, reporting)
• con4PAS Uniprocess® (schvalovací workflow a automatizace firemních procesů)

„Řízení společnosti con4PAS je založeno na principu spokojenosti zákazníka, zaměstnance i zaměstnavatele – tzv. princip „spokojenosti 3 Z“.

Dodáváme řešení v souladu s požadavky zákazníků a jejich očekáváním. Podporujeme budování dlouhodobých vztahů se zákazníky založených na partnerství a vzájemné důvěře. Spokojenost zákazníka a pozitivní zhodnocení dodávky je pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů.

Zaměstnáváme specialisty s hlubokou znalostí produktů a zkušenostmi na projektech. Rozvíjíme zaměstnance prostřednictvím pravidelných vzdělávacích programů. Snažíme se, aby si rychle osvojili nové SAP technologie a mohli jsme nabídnout inovativní přístup našim zákazníkům. Staráme se a motivujeme zaměstnance, tak aby byli spokojení a spokojenost se odrážela i v jejich pracovních výsledcích. Jedině tak můžeme dosáhnout plného souladu mezi zákazníky, společností a jejími zaměstnanci,“ uvedl Petr Šebesta (foto), ředitel con4PAS.

Tým odborníků con4PAS poskytuje plnohodnotné služby v rozsahu od oborového business poradenství, až po samotnou implementaci a upgrade SAP systémů. Důkazem kvality
a profesionality dodávaných služeb jsou jak spokojeni zákazníci, tak certifikáty, které společnost con4PAS získala pro všechny oblasti poskytovaných služeb.

Business Development ředitel Jan Ferjo (foto) představuje výhled společnosti:

„Společnost con4PAS si zakládá na svém oborovém a produktovém know-how, kterým vešla v povědomí mnoha českých a mezinárodních zákazníků.  Jednou z hlavních priorit společnosti je spolupráce a rozšiřování interního týmu zaměstnanců o špičkové odborníky na danou oblast, kteří si svoje vědomosti nadále prohlubují jak na mezinárodních projektech, tak v úzké spolupráci s vývojovými středisky SAP jako např. ve Francii, Finsku a samozřejmě v centrále ve Walldorfu. Důkazem toho je naše zaangažovanost na interních vývojových projektech společnosti SAP ještě předtím, než jsou tyto uvolněny na trh.

Zakládáme si na naší reputaci a vztazích jak k našim zákazníkům, tak k partnerům, to znamená, že náš tým se rozšiřuje pomalu. Přílišný personální nárůst by devalvoval naši filozofii být partnerem naším zákazníkům na pouhý transakční vztah, co rozhodně nechceme připustit.

Strategie do budoucnosti je jasná – zůstat jedničkou v oblastech poskytovaných služeb a rozšiřovat řady spokojených zákazníků, kteří skrze naše know-how pochopí, že řešení SAP jsou natolik dobré, nakolik je zkušený partner dokáže aplikovat na jejich potřeby.“

Společnost Arrow Electronics podepsala konečnou smlouvu o akvizici společnosti Computerlinks

10.09.2013 Bez komentářů

Arrow ECS rozšiřuje nabídku produktů a geografickou působnost

ENGLEWOOD, USA – 27. srpna 2013 – Společnost Arrow Electronics Inc. (NYSE:ARW) dnes oznámila, že podepsala konečnou smlouvu, podle které společnost Arrow koupí společnost Computerlinks, value-added distributora s komplexní nabídkou IT řešení od mnoha předních světových technologických výrobců.

„Tato akvizice podpoří naši strategii poskytovat řešení datovým centrům budoucnosti a posílí naše postavení v tomto rychle rostoucím segmentu. Jsme potěšeni, že můžeme v Arrow přivítat tým společnosti Computerlinks,“ řekl Michael J. Long, předseda, prezident a CEO společnosti Arrow.

Společnost Computerlinks se sídlem v Mnichově v Německu působí v Evropě, v severní Americe, na Středním východě a v Asii. Obrat pro rok 2013 se odhaduje na 700 milionů euro (950 milionů dolarů podle účetních pravidel platných v USA) a očekává se, že tato akvizice přinese v prvním roce po uzavření zvýšení zisku na akcii ve výši 0,20-0,24 $, kromě vlivu amortizace souvisejících nehmotných aktiv. Kupní cena činí zhruba 230 milionů euro (300 milionů dolarů). Akvizice podléhá schválení ze strany příslušných státních orgánů a očekává se, že bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí 2013.

Společnost Arrow Electronics (www.arrow.com) je celosvětovým poskytovatelem produktů, služeb a řešení průmyslovým a komerčním uživatelům elektronických komponent a podnikových výpočetních řešení. Společnost Arrow působí jako distributor pro více než sto tisíc výrobců OEM, smluvních výrobců a komerčních zákazníků, a to prostřednictvím celosvětové sítě více než 470 poboček v 55 zemích.

Až 70 miliard na bezpečnostní systémy v Rusku

11.03.2013 Bez komentářů

V Ruské federaci se čím dál tím více dbá na bezpečnostní systémy. Možnosti se nabízejí v oblasti ochrany před přírodními i průmyslovými katastrofami. Jedná se o zařízení signalizující nebezpečí záplav, sněhových lavin, zemětřesení, nebo také úniky nebezpečných látek z podniků. V Rusku je rovněž mnoho příležitostí pro zajištění vodních staveb, některé z nichž jsou již ve značně opotřebovaném stavu. V neposlední řadě je V RF velké množství požárů a jejich obětí.

Několik čísel, která poukazují na možnosti, které se v tomto směru v Ruské federaci nabízejí:

Plocha oblastí pravidelně postižených záplavami je zde okolo 500 tis. km² – 746 měst z toho 40 velkých měst a tisíce obydlených míst o celkovém počtu obyvatel 5,0 milionu, celá řada hospodářských objektů a více než 7 milionů hektarů zemědělské půdy. Více než 20 milionů obyvatel žije v oblastech, které jsou ohroženy stupněm zemětřesení vyšším než 7. Každoročně v Rusku vzniká 250 000 požárů v podnicích a v obytných domech. Při požárech umírá více než 19 000 obyvatel.

V průmyslu je nejvíce technických havárií na dálkových potrubích, objektech zásobování plynem a v uhelném průmyslu.

V současné době je v Rusku více než 2,5 tisíc chemicky nebezpečných objektů, více než 1,5 tisíc radioaktivně nebezpečných zařízení, přibližně 8 tisíc objektů potenciálně nebezpečných z hlediska výbuchu a požáru a více než 30 tisíc vodních staveb.

Většina ze zmíněných objektů představuje potenciální nebezpečí. V zóně dosahu následků žije více než 90 milionů obyvatel. Situace je komplikována výrazným zhoršením výrobních aktiv a snížením technologické disciplíny (v 70 procentech případů ohrožení se jedná o „lidský faktor“).

Otázky bezpečnosti se stále více dostávají do popředí a můžeme očekávat zvýšenou míru jejich financování. Vicepremiér Ruské federace Dmitrij Rogozin v červnu 2012 k technickému i přírodnímu nebezpečí prohlásil, že dozrála nezbytnost vytvořit systém včasného varování lidí a přijmout opatření pro odvrácení nebezpečí. „Je zapotřebí naučit se předpokládat tyto události a naučit se ochránit zdraví a životy občanů“.

V souvislosti s tímto prohlášením se také začalo hovořit o systému, který by monitoroval 50 tisíc nebezpečných a 5 tisíc obzvláště nebezpečných objektů ať již technického, či přírodního charakteru.

V závislosti na zhodnocení jejich stávajícího stavu bude z rozpočtu vyčleněno od 7 do 70 miliard rublů, které budou uvolněny na zabezpečení těchto objektů.

Podle některých odborníků je stanovený úkol svým rozsahem srovnatelný s budováním kosmického odvětví nebo výzkumem a vytvořením jaderných zbraní. Možnosti jsou obrovské.

Kromě výše zmiňovaného jsou i další oblasti, kde je možné uplatnit další bezpečnostní zařízení:

V Ruské federaci je 900 nápravných kolonií, 7 věznic, 230 vazebních zařízení a více než 160 institucí působících v režimu vazebních zařízení.

Na rozvoj soudů bude v letech 2013–2020 využito 90,5 miliard rublů.

Pro ruské podnikatele hraje vážnou roli osobní bezpečnost. V Rusku je podle Deloitte 375.000 dolarových milionářů (informace z roku 2011). Podle prognózy této společnosti jich v roce 2020 bude 1,2 milionu. Čísla o počtech jsou různá a někdy se i velmi výrazně liší, podle jiného odhadu jich mělo být dvakrát méně. Skutečností však zůstává, že je zde velký počet osob, pro které je jejich osobní bezpečnost zásadní a jsou do ní ochotni investovat poměrně velké částky.

V souvislosti s tímto trendem existuje celá řada obchodních příležitostí i poměrně velkého rozsahu. Je pouze otázkou, zdali těchto příležitostí využijí i české společnosti.

Autor Mgr. Petr Kvíčala (foto) se zabývá business developmentem v zaměření na Rusko a další post-sovětské státy. http://petrkvicala.cz/

Ness zakládá novou divizi a nabízí produkty středním firmám

23.01.2013 Bez komentářů

Praha – 23. leden 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, oznámil založení nové organizační jednotky, Product Sales. Jejím cílem je doplnit stávající obchodní model a nabídnout moderní software třetích stran a vlastní řešení, která byla dosud dostupná jen velkým zákazníkům, i středně velkým společnostem. Řízením týmu Product Sales byla pověřena Hana Součková, zastávající současně pozici marketingové ředitelky společnosti Ness Technologies v ČR.

„V první fázi chceme firmám nabídnout tři produkty v oblastech cloudu, mobility a business intelligence, které zlepšují dostupnost i bezpečnost firemních dat a rovněž přispívají ke spolupráci zaměstnanců. To jsou témata, která zajímají střední firmy, a proto v nich vidíme značný potenciál. Stávající portfolio přitom budeme postupně doplňovat o další produkty,“ říká Hana Součková (foto).

Ness staví svoji cloudovou nabídku na spolehlivých aplikacích Google Apps, zahrnujících vzájemně provázané služby komunikace a spolupráce. Díky možnostem online sdílení dokumentů, snadné tvorby webového obsahu a vzájemné integrace všech služeb zvyšuje produkt efektivitu spolupráce zaměstnanců, a to při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Ness dále představuje nabídku v oblasti mobility, kterou reaguje na rostoucí mobilizaci firemních dat a dokumentů. Kromě vývoje vlastních aplikací poskytuje například správu firemních i zaměstnaneckých mobilních zařízení, integraci mobilních řešení s firemními informačními systémy nebo zabezpečení dat v mobilním prostředí.

Pro oblast business intelligence Ness nabízí unikátní aplikaci QlikView. Ta umožňuje s nízkými náklady a bez pomoci odborníků snadno vytvářet přehledné analýzy dat z nejrůznějších pohledů pro rychlé a správné rozhodování. Prostředí aplikace je intuitivní a nabízí okamžitou odezvu i v případě datových objemů v řádu miliard záznamů. Výhody a efektivita uvedených produktů cílí nejen na střední firmy, ale také na organizace veřejné správy.

Společnost OKsystem představila nové plány

10.12.2012 Bez komentářů

Společnost OKsystem na dnešní předvánoční tiskové konferenci bilancovala uplynulý rok 2012, který byl podle slov Martina Procházky (foto), ředitele společnosti, více než pestrý. Významně je zasáhly především zvláštní způsoby při zadávání zakázek u jednoho z klíčových klientů, které se samozřejmě promítly i do částečného snížení počtu pracovníků.

Vedení společnosti to však nijak neodradilo od pokračování ve vývoji stávajících aplikací a nastavilo si i další nové cíle pro příští rok, kdy kromě významného posílení obchodního oddělení odstartovalo i budování obchodního zastoupení na východním pobřeží Spojených států amerických.

Ředitel vývojové divize Ivo Rosol (foto vpravo) představil jak stávající klíčové projekty OKbase (modulární systém pro komplexní řízení lidských zdrojů), OKsmart (integrační software pro čipové karty) a plány na jejich další rozvoj, tak i nové aktivity na poli vývoje mobilních aplikací, kde již zaznamenali i několik zajímavých úspěchů. Jedním z nich je například úspěšná realizace oficiální mobilní aplikace pro Mezinárodní florbalovou federaci (IFF).

Foto – Copyright ©2012 Zdeněk Vitek (pro fotografie v původní kvalitě kontaktujte autora / for images with original size, contact to author)

 

Nové vedení PayPal ve střední a východní Evropě

31.10.2012 Bez komentářů

Praha, Česká republika, 29. října 2012 – Společnost PayPal Central & Eastern Europe oznámila změny v struktuře vedení společnosti. Matt Komorowski a Ganna Yevtushenko budou nyní pod vedením Damiena Perillata, ředitele PayPal Central & Eastern Europe, zodpovědní za prodej a obchodní rozvoj společnosti ve střední a východní Evropě. Změny byly realizovány s ohledem na řízení růstu příjmů z mezinárodního obchodu, rozvoj služeb, založených na mobilní platformě, nebo průnik PayPal do offline světa kamenných prodejen. Nedílnou součástí bude zaměření se na potřeby a přání zákazníků v jednotlivých zemích regionu střední a východní Evropy.

„Střední a východní Evropa je svědkem obrovského vzestupu elektronického obchodování v posledních několika letech. Jsme přesvědčeni, že nová strategie a vedení PayPal bude přínosem jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Jednou z priorit pro tento region bude rozvoj přes hraničního obchodu, který celosvětově představuje 25% TPV. Tento podíl je ještě větší v regionu střední a východní Evropy“, říká Damien Perillat, ředitel PayPal Central & Eastern Europe. „PayPal bude své aktivity soustředit také na maloobchodníky, kteří získají díky PayPal možnost vícekanálového obchodování. Placení mobilem je klíčem k úspěchu v době, kdy hranice on-line a off-line obchodování se stírají,“ dodal Damien Perillat.

Nový tým bude zodpovědný za rozvoj mobilního bezkontaktního placení a uvedení platebního systému PayPal do kamenných prodejen v pobočkách PayPal ve střední a východní Evropě.

Mobilní řešení
PayPal představila mobilní aplikaci již více než polovině trhu ve střední a východní Evropě, a to včetně produktu v podobě „mobilní expresní pokladny“ nebo „knihovny mobilních plateb“ pro vývojáře. Zákazníci využívají mobilní funkce v mnoha případech různými způsoby, a proto se PayPal snaží vytvářet produkty, které mapují aktivity běžného zákazníka v různých zemích. V následujících letech bude nové vedení silně zaměřovat aktivity PayPal na navázání dlouhodobých partnerství s místními dopravci, vývojáři aplikací a platforem a dalšími partnery, kteří budou přinášet stále nové služby pro zákazníky PayPal v jednotlivých zemích. PayPal očekává nárůst objemu mobilních transakcí na 10 miliard dolarů v tomto roce, což je nárůst 150% oproti minulému roku.

Přes hraniční obchod
PayPal radikálně zjednodušil fungování přeshraničního obchodu při manipulaci se širokou škálou typů plateb a dále nabízí nové bezpečnostní normy. S více než 100 miliony aktivních účtů ve 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal nyní umožňuje ještě efektivnější globální nakupování online, a to i v české měně.

Přístup k domácím trhům
S novým vedením a týmem, pocházejícím z různých trhů střední a východní Evropy, se bude PayPal zaměřovat na rozšíření globálního know-how a navázání spolupráce s místními partnery. PayPal umožní domácím finančním společnostem, aby transfer peněz byl rychlejší než tomu bylo doposud, což přinese výhody nejen zákazníkům, ale také maloobchodníkům. Kromě toho  také pomůže obchodníkům zvýšit míru konverze a prodeje tím, že umožní okamžitý přístup k milionům zákazníků v regionu střední a východní Evropy i mimo ni.

O PayPal
PayPal je rychlejší a bezpečnější způsob jak platit a mít zaplaceno online. Tato služba umožňuje svým klientům posílat peníze bez toho, aby zveřejnily své finanční informace. Mohou tak flexibilně využívat prostředky na svém PayPal účtu, bankovním účtu, jakož i z platební karty. S více než 100 miliony aktivních účtů ze 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal umožňuje globální nakupování online. V loňském roce 2011 dosáhla společnost PayPal objemu 4 miliard USD v oblasti uskutečněných mobilních plateb, což je více než 5krát větší objem plateb operovaných v roce 2010. Letos PayPal očekává zvýšení objemu uskutečněných mobilních plateb na 7 miliard USD.
Platební systém PayPal provozovaný společností eBay (NASDAQ: EBAY) poskytuje klientům na celém světě tři nejvýznamnější on-line platební služby: globální online platební transakce skrz PayPal účet, Payflow Gateway a službu Bill Me Later. Společnost PayPal sídlí v San Jose v Kalifornii a její mezinárodní ředitelství se nachází v Singapuru.  Více informací lze nalézt na www.paypal.com.

PayPal CEE: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Ukrajina.

Cisco a Citrix rozšiřují své partnerství do oblasti networkingu, cloudu a mobility

22.10.2012 Bez komentářů

Praha, 22. 10. 2012 – na konferenci Citrix Synergy, kde se mobilita pracovní síly prolíná s cloudovými službami, oznámily společnosti Cisco a Citrix výrazné rozšíření svého úspěšného partnerství v oblasti virtualizace desktopů, a to hned ve třech hlavních strategických oblastech: cloudovém networkingu, orchestraci cloudu a mobilním pracovním stylu.

Cisco a Citrix věří, že se IT průmysl nachází na počátku důležité architektonické změny: éry cloudu a mobility. Cisco a Citrix proto chtějí spojovat nejlepší technologie svého druhu do inovativních řešení tak, aby pomohly přímým zákazníkům i poskytovatelům služeb zvládnout změny na trhu a přizpůsobit jim své business modely.

Rozšíření vzájemného partnerství bude zahrnovat rozsáhlé investice do lidí i zdrojů, aby byly v co nejvyšší míře podporovány technologické inovace, integrace a validace jednotlivých řešení, podpora zákazníků a investice spojené se vstupem na trh v globálním měřítku.

Důležité oblasti spolupráce:

Cloud Networking – Cisco rozvíjí své služby L4 – L7 v datacentrech a cloudových infrastrukturách s integrovanou multiservisní architekturou. Cisco Cloud Network Services je přístup založený na ekosystému, který zahrnuje nejlepší aplikace společnosti Cisco, jejích partnerů a síťových služeb. Spojení těchto technologií do integrovaného řešení pomůže podnikům a poskytovatelům služeb doručovat skutečnou automatizaci cloudových služeb s velmi pokročilou úrovní síťové i aplikační inteligence pro urychlení zavádění služby.

Jakožto součást této strategie mají Cisco a Citrix v úmyslu společně integrovat Citrix NetScaler application delivery controller (ADC) pro hladkou koexistenci sítě Cisco a bezpečnostních služeb, jakými jsou Cisco Wide Area Application Services (WAAS) a Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). Obě společnosti mají také v úmyslu integrovat Cisco Nexus 1000V s řešením Citrix XenServer, aby umožnily podnikům a poskytovatelům služeb stavět cloudy založené na klíčové open source technologii. Cisco bude i nadále pokračovat v plné podpoře současných zákazníků, kteří pracují s řešeními na bázi produktové řady Application Control Engine (ACE), a zároveň bude doporučovat Citrix NetScaler jako alternativu pro zákazníky, kteří budou chtít nasadit ADC nové generace.

Orchestrace cloudu – Cisco a Citrix mají v úmyslu vyvinout integrované cloudové řešení pro společnosti i poskytovatele služeb založené na těch nejlepších produktech z nabídky obou společností. Výsledná podoba bude zahrnovat Cisco Unified Computing System (UCS), Cisco Nexus Series a komponenty Cisco Open Network Environment (ONE), stejně jako přední řešení pro orchestraci cloudu od společnosti Citrix – Citrix Cloud Platform, poháněnou Apache CloudStack. Až bude vývoj tohoto řešení dokončen, umožní společnostem i poskytovatelům služeb dodávat velmi efektivní veřejné, hybridní a privátní cloudy.

Mobilní pracovní styl – Cisco a Citrix mají v plánu vyvinout řešení pro zajištění mobility pracovní síly a BYOD, které nabídne mobilním uživatelům unifikovaný způsob zabezpečeného přístupu k businessovým aplikacím, datům, hlasovým a nástrojům pro spolupráci z jakéhokoliv zařízení a odkudkoliv. Až bude společné řešení dokončeno, propojí technologie pro týmovou spolupráci dodávané společností Cisco (včetně těsnější integrace Cisco Jabber klient) se samoobslužným klientem pro mobilní přístup Citrix Receiver a řešením Citrix CloudGateway pro správu podnikové mobility. Sjednocené řešení bude také zahrnovat Citrix ShareFile pro zabezpečené cloudové „follow-me-data“ služby poskytované napříč nejrůznějšími uživatelskými zařízeními.

Pro zajištění optimalizované, monitorované a řízené uživatelské zkušenosti s přístupem k virtuálním aplikacím a desktopům Windows z mobilních zařízení, začlení společnost Citrix řešení Cisco MediaNet do produktů Citrix XenDesktop a XenApp. Pro dosažení potřebné míry zabezpečení u mobilních pracovníků propojí Cisco a Citrix nástroje Citrix Receiver, Citrix Access Gateway a CloudGateway se zabezpečeným přístupovým portfoliem Cisco, jež zahrnuje Cisco AnyConnect, Cisco ASA a Cisco Identity Services Engine (ISE).

Silné partnerství: Od oznámení partnerství v loňském roce na konferenci Citrix Synergy došlo k tomu, že společnosti Cisco a Citrix více než zdvojnásobily objem společného businessu nasazením desítek tisíc nových virtuálních desktopů malým i velkým zákazníkům z nejrůznějších států. To bylo možné pouze díky úspěšné implementaci inteligentního řešení Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) do Citrix XenDesktop.  Společnosti Cisco a Citrix jsou si dobře vědomy transformace, která probíhá v podnikových sítích kvůli tomu, že společnosti chtějí podporovat mobilní přístup k aplikacím kdykoliv a odkudkoliv. Cisco a Citrix chtějí využít tuto příležitost a dodávat klientům společné řešení, které vyhoví všem jejich požadavkům. Díky kombinaci vyspělých technologií Cisco v oblasti networkingu, nástrojů pro spolupráci a výpočetních kapacit s virtualizačním softwarem společnosti Citrix bude možné dodávat první skutečně vyspělé řešení virtuálních desktopů.

O společnosti Cisco
Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětový lídr v networkingu, který ovlivňuje to, jak se lidé spojují, komunikují a spolupracují. Více o společnosti Cisco naleznete na www.cisco.com

O společnosti Citrix Systems, Inc.
Citrix (NASDAQ:CTXS) je společnost ovlivňující práci lidí, IT a fungování businessu v éře cloudu. Díky předním technologiím z oblasti cloudu, spolupráce, networkingu a virtualizace podporuje Citrix rozvoj mobilního pracovního stylu a cloudových služeb a zjednodušuje komplexní firemní IT více jak 260 000 společnostem. Citrix zasahuje denně až 75 procent internetových uživatelů a spolupracuje s více jak 10 000 společnostmi ve100 zemích. Roční obrat v roce 2011 byl 2.21 miliardy dolarů. Více naleznete na www.citrix.com

Společnost EMC jmenovala na pozici technologického ředitele Johna Roeseho

15.10.2012 Bez komentářů

PRAHA, 12. října 2012: Společnost EMC Corporation dnes oznámila, že její management na pozici technologického ředitele posílil John Roese (foto), zkušený veterán, který se v oboru IT pohybuje už 20 let. Roese se bude zodpovídat Jeremy Burtonovi, výkonnému viceprezidentovi pro produktové operace a marketing, a bude mít klíčovou úlohu při formování technologické strategie společnosti EMC, která právě zahajuje novou fázi růstu a budování vedoucího postavení na trhu s využitím tří přelomových trendů v IT – technologií cloud, big data a iniciativy Důvěryhodné IT.

Jeff Nick, který zastával roli ředitele společnosti EMC pro technologie v posledních osmi letech, přešel v týmu technologického vedení do nové role. Bude se zodpovídat Paulu Maritzovi, který ve společnosti EMC působí na pozici Chief Strategist, a zaměří se na oblast big data a rozvíjející se iniciativy jednotlivých aplikací.

Roese má více než dvacetileté zkušenosti na vedoucích postech v oboru IT a může se pochlubit dvacítkou udělených patentů a patentů v řízení. Naposledy působil jako senior viceprezident a generální ředitel oddělení výzkumu a vývoje v severoamerické divizi společnosti Huawei. V minulosti zastával také roli vedoucího manažera centra Huawei Enterprise Global Competency Center, které zajišťuje inovace a inkubátor pro podnikové technologie, ale také podporu prodeje, marketingu a provozu pro týmy prodeje a marketingu řešení Huawei Enterprise po celém světě. Před příchodem do společnosti Huawei byl ředitelem technologií společnosti Nortel. Na této pozici vysokého manažera pro technologie a výzkum a vývoj globálně zodpovídal za 12 000 zaměstnanců a roční rozpočet 1,7 miliardy dolarů. Ještě předtím působil jako technologický ředitel společnosti Broadcom Corporation a ředitel pro technologie, marketing a zabezpečení informací ve společnosti Enterasys Networks. Svou kariéru zahájil John Roese ve společnosti Cabletron Systems, kde postupně vyrůstal až do pozice technologického ředitele.

Roese je také zakládajícím partnerem poradenské společnosti ICT Advisory Group LLC, uznávaným autorem, často přednáší na významných konferencích a působí v poradních orgánech četných technologických společností.

O společnosti EMC
Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.

Tieto a Aditro spolupracují na e-commerce řešeních pro magistráty a krajské úřady

09.10.2012 Bez komentářů

TietoOstrava – 8. října 2012 – Společnosti Tieto a Aditro uzavřely strategické partnerství pro řešení e commerce. Cílem spolupráce je získat vedoucí postavení na trhu cloudových řešení e-commerce, určených pro magistráty a krajské úřady. Výhody plynoucí z těchto řešení zahrnují především lepší sledování nákupů a tedy i lepší řízení veřejných rozpočtů.

„Ohlédneme-li se zpět, zavedení e-commerce do magistrátů či krajských úřadů bylo poměrně nákladné a náročné na zdroje a přínosy e-commerce se projevovaly pomaleji. Nové služby a zkušenosti společností Tieto a Aditro tento proces velmi usnadňují a umožňují dosáhnout finančních úspor rychleji. Další výhodou je rozšíření možností sledování nákupů prostřednictvím statistik a tudíž i lepší finanční management,“ vysvětluje Magnus Högvall, ředitel služeb společnosti Aditro.

Kombinace odborných znalostí společnosti Tieto v oblasti integrace IT a cloudových služeb a zkušeností společnosti Aditro s finančními podnikovými procesy a informační logistikou zkvalitní služby dodávané zákazníkům z řad magistrátů a krajských úřadů a podstatně zjednoduší jejich každodenní práci. Společnost Tieto bude především zodpovědná za technickou infrastrukturu a služby pro sdílení klíčových podnikových informací i za nástroje a procesy potřebné pro zapojení třetích stran.

Společnost Tieto je hlavním poskytovatelem IT služeb společnosti Aditro od roku 2006. Obě společnosti jsou předními dodavateli služeb nákupních procesů, fakturačních procesů a elektronické fakturace pro švédskou samosprávu.

„Velmi nás těší, že jsme rozšířili naši spolupráci se společností Tieto, a těšíme se na společný rozvoj služeb a řešení, která našim zákazníkům usnadní život,“ dodal Högvall.

„Vstup na nový trh se společností Aditro je pro nás dalším významným krokem. Uvědomujeme si, že zákazníci požadují efektivnější a jednodušší řešení e-commerce. Společně budeme schopni těmto požadavkům plně vyhovět,“ řekl Lennart Larsson, marketingový ředitel společnosti Tieto.

O společnosti Tieto
Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže našim zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S téměř 18 000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT. www.tieto.com

O společnosti Aditro
Aditro je předním dodavatelem řešení a služeb pro řízení lidských zdrojů, mezd a financí. Prostřednictvím nových e-commerce řešení pomohou společnosti Tieto a Aditro svým zákazníkům optimalizovat pracovní procesy. Komplexní nabídce služeb společnosti Aditro důvěřují tisíce zákazníků, kteří jsou obsluhováni více než 1 300 profesionály ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku a Estonsku. Během více než půlstoletí své existence si Aditro vybudovalo a upevnilo přední pozici mezi poskytovateli řešení HRM a FRM v severských zemích. Aditro má bohaté know-how a zkušenosti se zjednodušením pracovních procesů, které poskytne firmám větší prostor pro jejich další rozvoj. www.aditro.se

ČD – Telematika investuje do vlastní optické infrastruktury

25.09.2012 Bez komentářů

Neustálá expanze společnosti ČD – Telematika na poli výstavby vlastní optické infrastruktury vzbuzuje zájem klientů i profesní veřejnosti.

Přinášíme proto otevřený rozhovor s místopředsedou představenstva společnosti Ing. Václavem Studeným (foto).

Kolik jste v loňském roce do optické sítě investovali?

V minulém roce jsme do vlastní optické sítě investovali řádově několik desítek milionů korun. Tyto investice byly primárně určeny k posilování důležitých tras zejména ve východních a jižních Čechách, které s nárůstem zákazníků i provozu vyžadovaly posílení kapacity. Významná část investic byla rovněž směřována do výstavby úplně nových tras, a to v metropolitních sítích. Jednalo se tak například o sítě v Českých Budějovicích, Písku, Hradci Králové, České Třebové, ale i v našem hlavním městě.

Mimo toto posílení tras jsme realizovali výstavbu optických sítí pro naše partnery z řad poskytovatelů mobilních hlasových a datových služeb.

Celkem tedy v loňském roce ČD – Telematika investovala do vlastní infrastruktury devítimístnou částku.

Jakou investici předpokládáte pro letošní rok?

I tento rok předpokládáme další navýšení investic jak do vlastní sítě (budou souviset s opětovným posílením těch plně využitých), tak do výstavby v doposud nepokrytých lokalitách. Obnovení a posílení naší infrastruktury plánujeme v regionu severní, západní a střední Čechy.

Od začátku roku 2012 jsme realizovali pokrytí v dosud nedotčeném Benešovsku a v okolí Třince. I nadále rozšiřujeme přístupovou optickou síť ve městech, tzn. tam, kde již máme infrastrukturu, ale chceme být geograficky blíže našim odběratelům, v tomto případě především zákazníkům z řad lokálních ISP. V neposlední řadě se zabýváme rovněž řešením výstavby optických kabelů pro zákazníky z akademické sféry, případně statní správy.

Máte v plánu vybudovat nejrozsáhlejší optickou síť u nás? Případně jak toho chcete dosáhnout?

Naše optická sít hraje stěžejní roli v přenosu dat v celé České republice. Zaměřujeme se převážně na obchodní spolupráci s velkoodběrateli, korporátními zákazníky a také se zákazníky ve státní správě.

Zda budeme plánovat vybudování nejrozsáhlejší optické sítě u nás, závisí na podmínkách trhu v dalším období.

Určitě bychom se chtěli prostřednictvím páteřních tras naší sítě rozšiřovat, a to zejména do volných regionů. Na druhou stranu nemáme ambice k růstu do celých měst formou FTTx ani záměr věnovat se připojení domácností a menších firem. Spíše se zaměříme na to, abychom pro sítě našich partnerů a zákazníků poskytli právě naší páteřní síť, a to pro připojení do internetu či datových center, našich vlastních či komerčních.

Závěrem lze tedy říci, že nemůžeme srovnat velikost sítě, pokud cílíme pouze na určitou část trhu.

Do čeho kromě optické infrastruktury investuje telekomunikační úsek ČD Telematiky nejvíce? 

Jak už jsem zmínil, největší podíl investic jsme alokovali do optické infrastruktury. S tím jsou samozřejmě spojeny také investice do síťových platforem, které běží nad touto sítí, v našem případě je to DWDM zařízení a ethernetová MPLS L2/L3 síť. Do těchto prvků jsme v letech 2010 až 2011 významně investovali tak, abychom byli připraveni na nárůst poptávky po větších kapacitách. To nám dnes umožňuje používat DWDM platformy pro vlnové délky, které umějí přenést na optickém páru vláken až 80 kanálů, kde každý kanál umí vyhradit až 100Gbit/s okruh. Tato kapacita se dá směle považovat za inovativní a ojedinělou na trhu v ČR.

V případě Ethernet/MPLS sítí umožňujeme mimo jiné pokrýt transport TV obsahu pro provozovatele IPTV, u nichž s příchodem nových technologií, jako je HD nebo 3D TV, výrazně roste požadavek na objem přenášených dat. I proto se letos i v příštím roce připravujeme s naší Ethernet L2 sítí na obnovu zařízení v cca 120 lokalitách.

I v budoucnu budeme inovovat a zavádět nové standardy v naší ethernetové síti a IP síti tak, jak je tomu již nyní. Důkazem je protokol Ipv6, ve kterém jsme jedničkou na komerčním trhu poskytovatelů.

S nárůstem přenosových kapacit dat na síti se rovněž zvyšuje poptávka po jejich uložení.

ČD – Telematika disponuje zabezpečenou a hlavně nezávislou housingovou infrastrukturou ve vlastních datacentrech. Dnes provozujeme celkem tři, dvě v Praze a jedno v Pardubicích. Vzhledem k výraznému nárůstu klientů připravujeme další rozšíření stávajících datacenter, případně výstavbu nových. Právě investice do datacenter budou co do objemu představovat největší podíl v příštích letech.

Do jaké míry využíváte síť společnosti Telefónica Czech Republic? Do jaké míry využívá Telefónica tu vaši? 

Se společností Telefónica spolupracujeme velmi úzce v mnoha oblastech telekomunikačních služeb. Pokud jde o využití jedné či druhé sítě, spolupracujeme s Telefónicou jako s každým jiným velkoobchodním partnerem na telekomunikačním trhu. Vzhledem k tomu, že obě společnosti vlastní velmi rozsáhlou a robustní síť,  je jejich vzájemné využití minimální.