Archív

Příspěvek oštítkován ‘školství’

V Česku oblíbené akademické tituly už nemají takovou váhu jako dříve

09.06.2016 Bez komentářů

Češi rádi používají u svého jména své akademické tituly, mnoho lidí dokonce studuje vysokou školu jen kvůli titulu před nebo za jménem. Vysokoškolské vzdělání však není ve všech případech pro zajímavou kariéru nejdůležitější.

„Mnoho lidí si v Česku myslí, že se vysoké školy studují jen kvůli získání titulu. Přispívá tomu také situace ve státní správě, kde pracovníkům často nezbývá, než si vysokoškolské vzdělání doplnit, pokud nechtějí přijít o svou práci, nebo když chtějí povýšit,“ říká Erika Hejčová (foto) z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Především v západní Evropě mají studenti zcela jinou motivaci. ,,Znám situaci v Dánsku, kde mladí lidé jdou na vysokou školu, aby studovali obor, který je zajímá, a prohloubili si tak své znalosti. U nás to slýchávám méně,“ uvádí Erika Hejčová.

V rámci uplatnění při výběru nové práce už titul není pro uchazeče tím nejdůležitějším kritériem. Záleží však na odvětví.  Například na pozici lékaře se samozřejmě bez studia medicíny přihlásit nelze. V segmentech IT, strojírenství, výroby nebo služeb titul naopak nehraje při výběru kandidáta nejdůležitější roli.

V Česku ve srovnání se západní Evropou přežívá zvyk uvádět vysokoškolský titul na vizitce a používat jej i v situacích, kdy to není důležité. „Zajímal mě názor mého okolí a zjistila jsem , že nadpoloviční většina lidí souhlasí s uváděním titulu na vizitky. Mají pocit, že získají jakousi výhodnější pozici před člověkem, se kterým jednají nebo přijdou do styku,“ podotýká Erika Hejčová z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Prosazuje se však zahraniční trend, kdy se akademické tituly na vizitky neuvádějí. Výjimkou jsou lékaři nebo absolventi prestižních škol. „Do životopisů či občanských průkazů však doporučujeme titul rozhodně uvádět. Dříve se tituly lidé navzájem také rádi oslovovali, dnes je tento jev běžný spíše ve státní správě, zdravotnictví a na vysokých školách,“ uzavírá Erika Hejčová.

V mnoha firmách uchazeč spíše než titulem zaboduje tím, že zná cizí jazyky. Až 90 % společností uvádí angličtinu jako jednu z podmínek pro přijetí. Znalost jazyků hraje stále zásadnější roli, protože v Česku rozvíjí své podnikatelské aktivity mnoho zahraničních investorů.

Zejména v oblasti IT na pozicích vývojářů je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 téměř nutností. Řada společností pracuje v multikulturních týmech a angličtina je na denním pořádku, mnohdy se stává dokonce oficiálním jazykem v rámci společnosti.

Podstatným kritériem, důležitějším než akademický titul, je vedle znalosti jazyků také dosavadní praxe uchazečů. Každý zaměstnavatel dnes oceňuje praxi při studiu vysoké školy a váží si kandidátů s víceletou zkušeností v oboru.

Firmy také vysoce hodnotí projevený zájem uchazečů o pracovní pozici a o organizaci jako takovou. Klíčovým úspěchem je vždy dobrá prezentace sama sebe a umění prodat své zkušenosti, znalosti a přínos pro danou společnost.

Tags: , ,

Nové sdružení Smart City Cluster chce být hlavní platformou pro rozvoj inteligentních měst v Česku

28.12.2015 Bez komentářů

Praha, 28. prosince 2015 Společnost Schneider Electric ohlašuje vznik nové platformy pro rozvoj a podporu inteligentních měst v Česku. Sdružení nese název Smart City Cluster a spojuje zástupce byznysu, akademického světa a odborné veřejnosti. Cílem skupiny propagovat koncept inteligentního města, tzv. Smart City, jako východisko při hledání energeticky úsporných opatření, snížení ekologické zátěže nebo řešení dopravních problémů. To vše za využití pokročilých smart-technologií.

„Naším cílem je být hlavní a sjednocující skupinou pro oblast inteligentních měst v Česku. Chceme být zároveň partnerem státní správy i municipalit při hledání optimálních řešení pro rozvoj měst a obcí. Dále budeme spolupracovat s vysokými školami a podporovat výzkum a vývoj inovací. Do budoucna plánujeme vytvořit databázi technologických řešení a současně navrhneme i možnosti jejich finančního krytí,“ říká Jaroslav Žlábek (foto), generální ředitel společnosti Schneider Electric, která je jedním ze zakládajících členů sdružení.

Mezi členy Smart City Clusteru patří: Schneider Electric, ČVUT, E.ON, Česká spořitelna, Technologické centrum Písek, Atos.  Další členové budou přibývat. „Nejsme uzavřenou skupinou a hledáme další zájemce, kteří přispějí k rozvoji našeho spolku i samotného konceptu inteligentních měst. Veškeré naše aktivity budeme provozovat jako neziskové,“ uzavírá Jaroslav Žlábek, viceprezident sdružení a generální ředitel Schneider Electric.

Nejlepší mladý ajťák v ČR je z Pardubic. Vyhrál 6. ročník soutěže IT-SLOT

18.12.2015 Bez komentářů

Celostátní soutěže s názvem IT-SLOT se zúčastnilo více než tři tisíce dětí z osmých a devátých tříd základních škol. Do finále postoupilo 45 nejlepších. Ti poměřili své síly 16. prosince v Soukromé střední škole výpočetní techniky v Praze (SSŠVT), která soutěž pořádala. Stejně jako vloni byl nejlepší Ondřej Cach z pardubické ZŠ Polabiny I. Druhý byl jeho spolužák Dalibor Havlíček a třetí příčku obsadil Václav Vinkl ze ZŠ Kladno, Amálská.

Z celkem 181 základních škol z celé České republiky měla právě ZŠ Polabiny I ve finále nejvíce žáků a to celkem šest. Co se měst týče, měla největší zastoupení Praha, kterou reprezentovali žáci Z osmi základních škol – ZŠ a MŠ Fryčovická, ZŠ Mendelova, ZŠ Špitálská, ZŠ Šestajovice, ZŠ Litvínovská, ZŠ Líbeznice, ZŠ Písnická a ZŠ Petřiny – jih. Nejlépe umístěná dívka, Jana Součková, byla také z kladenské školy v Amálské ulici.

Cílem soutěže IT-SLOT (zkratka Systém Logických Otázek) bylo především prohloubit zájem žáků o informační technologie a zajímavou formou podporovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh byla zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích, tedy internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování.

Rozhodovaly body i čas

Druhá část soutěžních úloh byla věnována matematickému a logickému myšlení. „Pořadí výherců určilo počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhodl čas, za který byly otázky zodpovězeny,“ vysvětlil pravidla soutěže Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky, která pořádala soutěž již pošesté.

Šestý ročník soutěže IT-SLOT odstartoval už v listopadu, kdy školy registrovaly své žáky do prvního kola. To probíhalo 24. a 25. listopadu formou online testu na všech zapsaných školách. „Tímto bychom chtěli všem účastníkům poděkovat za účast v soutěži IT-SLOT. Zároveň děkujeme vyučujícím, kteří se podíleli na realizaci soutěže v prvním kole na jednotlivých školách,“ uvedl Martin Vodička.

Nejlepší žáci si odnesli také hodnotné ceny díky partnerským firmám Dell a business communication, jejichž zástupci Pavel Halfar, obchodní ředitel Dell, a Jan Ježek, jednatel a majitel business communication, byli přítomni také na vyhlášení výsledků, které probíhalo na SSŠVT ihned po finále. Tři nejlépe umístěné školy získaly monitor, projektor nebo tablet. Pro žáky připravila SSŠVT ceny v podobě tabletů, sluchátek, powerbank či flashdisků.

Výsledky - 2. kolo
Pořadí Jméno Škola Počet bodů
1. Cach Ondřej Polabiny 1, Pardubice 25
2. Havlíček Dalibor Polabiny 1, Pardubice 24
3. Vinkl Václav ZŠ Kladno, Kladno 22
4. Španko Roman ZŠ a MŠ Fryčovická, PRAHA 22
5. Houda Jan ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno, Bezno 22
6. Kováč Jakub Polabiny 1, Pardubice 20
7. Vavřík David ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice 20
8. Zemko Jan ZŠ a MŠ L.Kuby 48, České Budějovice 19
9. KUBÍK Jakub ZŠ TGM KUTNÁ HORA, Kutná Hora 19
10. Šolc Jarmil Masarykova základní škola, Stará Paka 19
11. Kežlínek David Základní škola, Praha 4, Mendelova 550, Praha 4 – Jižní Město 19
12. Jelínek Milan ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice 19
13. Rom Benjamin ZŠ Oblačná, Liberec 17
14. Martínek Roman ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 17
15. Součková Jana ZŠ Kladno, Kladno 17
16. NEJEDLÝ Matěj Základní škola Špitálská, Praha 9 – Vysočany 17
17. Macháčková Monika ZŠ šestajovice, okres Praha – východ, Šestajovice 17
18. Hlavicová Alena ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice 17
19. Trnka Matěj ZŠ Litvínovská 500, Praha 16
20. Králíčková Magda Polabiny 1, Pardubice 16
21. Jakeš Jan Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, Líbeznice 16
22. Pitela Daniel ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372, Benešov 16
23. Kubát Ondřej ZŠ, ZUŠ a MŠ, Lipnice nad Sázavou 16
24. Filipská Kristýna ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice 16
25. Boušková Michaela ZŠ Kladno, Kladno 16
26. Netrval Marek Základní škola Nýrsko, Školní ulice, Nýrsko 16
27. Šebestová Kateřina ZŠ Písnická, Praha 4 – Kamýk 15
28. Grinin Daniel ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice 15
29. Musílková Michaela Polabiny 1, Pardubice 15
30. Jandová Klára ZŠ a MŠ Petřiny-jih, Praha 6 15
31. Vostradovský Rudolf Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, Děčín 15
32. Honejsková Petra ZŠ Kolín III., Lipanská 420, Kolín 14
33. Zeithammerová Karolína ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice 13
34. Příhoda Matěj ZŠ Oblačná, Liberec 13
35. Šafka Dominik ZŠ a MŠ L.Kuby 48, České Budějovice 12
36. Slavětínská Tereza Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, Děčín 11
37. Šlambor Jakub Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, Děčín 10
38. Bajer Jan Masarykova základní škola, Stará Paka 10
39. Jirousková Tereza 15. základní škola Plzeň, Plzeň 10
40. Pavlovová Aneta Základní škola Nýrsko, Školní ulice, Nýrsko 10
41. Tumpachová Adéla Polabiny 1, Pardubice 10
42. Gremlicová Michaela Základní škola Pečky, okres Kolín, Pečky 9

Co mohou přinést Americké online kurzy našim středoškolákům?

18.12.2015 Bez komentářů

Praha 18. prosince 2015 - Studenti Gymnázia Jana Keplera v Praze a Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou mohou v průběhu jarního semestru 2016 studovat v elitním virtuálním programu CTYOnline Univerzity Johnse Hopkinse. Tuto příležitost dostali i díky společnosti CertiCon a. s., která školám darovala celkem 100.000 Kč na zaplacení části kurzovného. Kurzy CTYOnline jsou v České republice organizovány pod záštitou Centra pro talentovanou mládež (CTM).

Mezinárodně akreditované kurzy CTYOnline umožňují nadaným českým středoškolákům poměřovat své schopnosti ve virtuálních třídách s těmi nejlepšími studenty na světě. Již na střední škole mají možnost studovat kurzy prestižní americké univerzity a získat mezinárodní certifikát. Čeští studenti se dlouhodobě pohybují mezi nejúspěšnějšími absolventy těchto on-line kurzů, které jsou zaměřeny především na matematiku, technické a přírodovědné obory, a to i přesto, že jsou vyučovány v angličtině. Bohužel se školy stále potýkají s finančními problémy a nemohou své studenty řádně podporovat, kurzovné je pro řadu studentů překážkou ve studiu.

Od roku 2010, díky podpoře krajanů sdružených do nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, kurzy CTYOnline úspěšně absolvovalo téměř 1000 nadaných českých a slovenských studentů z více než 60 středních škol. Společnost CertiCon na rozvoj studentů přispěla Gymnáziu Jana Keplera 30.000 Kč a Biskupskému gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou 70.000 Kč.

„Velice si vážíme Vašich aktivit pro podporu těch nejlepších, motivovaných studentů středních škol. Naše rozhodnutí chápejte, prosím, i jako projev ocenění proaktivního přístupu vedení obou gymnázií při organizaci nadstandardní výchovy našich středoškoláků,“ napsal v dopise ředitelům škol a CTM Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (foto), předseda představenstva společnosti CertiCon a ředitel CIIRC na ČVUT. Dále dodal, že jako učitel na vysoké škole ví, jak je důležité studenty motivovat a připravit na život po skončení studia.

Kurzy CTYOnline seznamují české středoškoláky detailně nejen se studovaným oborem, ale také s principy univerzitního studia v jiných zemích. Získají tak výhodu, kterou budou moci uplatnit, pokud budou chtít v budoucnu vycestovat a navštěvovat nějakou zahraniční univerzitu. Tento program jim také zvyšuje možnosti přijetí na české a evropské univerzity a uplatnění na trhu práce. 

Registrace do kurzů CTYOnline, jarní semestr 2016, probíhají od 7. prosince 2015 do 10. ledna 2016. 

CertiCon, a.s. je česká IT společnost, která se již od roku 1996 zabývá inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení zejména pro zdravotnictví, automobilový průmysl a telekomunikace. Svým klientům poskytuje komplexní servis zahrnující podporu, poradenství a vývoj produktů šitých na míru jejich potřebám. Díky svým výsledkům a způsobu práce byla společnost CertiCon a.s. vybrána, aby jako národní šampion reprezentovala Českou republiku v renomované soutěži European Business Awards 2015/2016, a to konkrétně v kategorii Ocenění za inovace (UKTI Award for Innovation). (www.certicon.cz, www.certiconglobal.com)

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. (CTM) organizuje program CTYOnline pro nadané středoškoláky v České a Slovenské republice a prezenční program Objevitelské soboty pro nadané a zvídavé žáky ve věku 5 – 15 let. Je spolupracující organizací College Board, USA, pro organizaci Advanced Placement testů v České republice a Slovensku. (www.objevitelske-soboty.cz).

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) se soustřeďuje na výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České a Slovenské republiky. Fond je nástupcem The American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948 (http://www.afcsls.org).

The Center for Talented Youth (CTY) se zaměřuje na identifikaci a podporu vysoce nadaných studentů od útlého dětství. CTY je neziskový institut americké Johns Hopkins University. Od roku 1979 se CTY soustředí na vysoce nadané studenty a připravuje pro ně náročné a motivující studijní programy (http://cty.jhu.edu).

Talent program v J.K.R. podpoří studenty

08.02.2013 Bez komentářů

Pro vybrané studenty posledních dvou ročníků vysokých a středních škol připravila společnost J.K.R., dodavatel podnikových informačních systémů Byznys ERP, rozvojový Talent program, který jim poskytne odborné zázemí a pomůže jim rozvinout praktické dovednosti, které mohou uplatnit při dalším studiu a v budoucím zaměstnání.

„Rozvojové programy umožňují předávání praktických dovedností a znalostí, ke kterým by jinak měli studenti obtížný přístup. Věříme, že zkušenosti získané v rámci těchto stáží studentům pomohou při jejich dalším studiu, hledání zaměstnání i přímo v pracovním procesu,“ říká Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R.

Do Talent programu společnosti J.K.R. se mohou hlásit studenti středních a vysokých škol, ideálně se zaměřením na ekonomiku a informatiku. Pro pracoviště v Příbrami, Liberci a v Brně jsou otevřeny pozice programátor, tester, softwarový architekt a analytik. Do programu pro konzultanty ERP systémů se mohou hlásit studenti v lokalitách Příbram, Praha, Brno a Teplice.

Další informace o Talent programu společnosti J.K.R. a možnost přihlášení jsou na www.jkr.eu/kariera.

Tags: , ,

VMware rozšiřuje spolupráci s akademickou sférou

04.02.2013 Bez komentářů

Praha, 4. února 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, navazuje užší spolupráci s Fakultou informačních technologií a managementu Univerzity Hradec Králové. Odborníci VMware zde budou kompletně vyučovat nový předmět „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Kurz bude zahájen v letním semestru akademického roku 2012/2013 a úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional – osvědčení vysoké úrovně znalostí v oblasti virtualizace a cloud computingu.

Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník (foto), Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, který se rovněž bude na výuce podílet, a dodává: „VMware má veliký zájem o to, aby mohl své zkušenosti předat budoucím IT profesionálům, a umožnil jim tak uspět v tomto zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru.“

Certifikace VMware Technical Sales Professional (VTSP) potvrzuje profesionální znalost technologií a produktů VMware a umožňuje jejímu nositeli poskytovat zákazníkům služby v oblasti výběru nejvhodnějších produktů pro dané řešení, obsluhovat demo ukázky produktů a působit jako technický konzultant. Studenti tak v případně úspěšného složení VTSP zkoušky získají kromě zápočtu i certifikát, který výrazně zvyšuje jejich kvalifikaci a opravňuje je k poskytování odborného poradenství v oblasti technologií VMware.

Fakulta informatiky a managementu je moderní a progresivní škola s širokými možnostmi pro studenty, kteří chtějí vyniknout v oblasti IT a podnikání. Fakulta využívá technologie VMware k virtualizaci serverové infrastruktury, desktopů a k provozu vlastního privátního cloudu.

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 4,61 miliard USD v roce 2012 má VMware více než 480 tisíc zákazníků a 55 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

Laboratoře CZ.NIC se rozšiřují do Plzně

31.01.2013 Bez komentářů

Praha, 31. ledna 2013 – Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény .CZ, rozšiřuje kapacity svého výzkumného centra Laboratoře CZ.NIC o novou pobočku, kterou otevírá v Plzni. Stejně jako v pražské centrále nebo v brněnském sídle laboratoří i zde se budou výzkumníci a vývojáři věnovat především projektům týkající se bezpečnosti a stability Internetu a rozvoje internetové infrastruktury. Laboratoře CZ.NIC byly otevřeny v roce 2009 a mezi jejich celosvětově úspěšné projekty patří například směrovací démon BIRD nebo DNS server Knot DNS.

„V roce 2010 jsme otevřeli pobočku našich laboratoří v Brně a to především na základě dlouhodobé a úspěšné spolupráce s technickými fakultami brněnských vysokých škol. Podobné je to i v tomto případě. Rádi bychom začali více spolupracovat s technicky zaměřenými školami ze západu Čech. Počítáme tedy s tím, že novou pobočku obsadíme především studenty a absolventy plzeňských technických fakult,“ říká k otevření plzeňské pobočky Ondřej Surý (foto), vedoucí Laboratoří CZ.NIC.

V plzeňské pobočce se budou pracovníci Laboratoří CZ.NIC věnovat především vývoji a výzkumu, který je zaměřený na systém doménových jmen (DNS). Vedle této technologie bude pozornost věnována také protokolu IPv6, jenž řeší problém s docházejícím počtem volných IP adres verze 4 nezbytných pro připojení k Internetu.

„V našich laboratořích vznikla za poměrně krátkou dobu řada projektů určených především české internetové komunitě. Za všechny bych rád jmenoval klienta pro přístup do datových schránek – Datovka, nebo DNSSEC Validátor, který ověřuje bezpečnost internetových stránek pomocí technologie DNSSEC,“ doplnil Ondřej Filip (foto), výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „Poměrně velkou mezinárodní pozornost si potom získaly směrovací démon BIRD oceněný LINX Awards nebo DNS server Knot DNS.“

Aktivity Laboratoří CZ.NIC se opírají i o mezinárodní spolupráci, například s organizacemi IETF (Internet Engineering Task Force), RIPE (Réseaux IP Européens) či DNS-OARC (DNS Operations, Analysis, and Research Center). Hlavním účelem spolupráce je testování nových nástrojů určených pro rozvoj Internetu v odlišných prostředích různých registrů národních domén.

O Laboratořích CZ.NIC
Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení CZ.NIC, které se zabývá výzkumem v oblasti Internetu, internetovými protokoly, analýzami síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci CZ.NIC. Náplň práce Laboratoří CZ.NIC je zaměřena na prospěch lokální internetové komunity, nicméně její přesah je mezinárodní. Zaměstnanci Laboratoří se aktivně účastní mezinárodních pracovních skupin organizací, které se zabývají vývojem internetových protokolů, monitoringem síťových provozů a administrací Internetu obecně. Více informací o Laboratořích CZ.NIC a jejich činnosti najdete na internetové stránce http://labs.nic.cz.

Cisco oznamuje záměr převzít českou firmu Cognitive Security

30.01.2013 Bez komentářů

Praha 30. ledna 2013 – Společnost Cisco oznámila svůj záměr převzít českou soukromou firmu Cognitive Security. Ta se zaměřuje na výzkum v oblasti síťové bezpečnosti a detekci pokročilých forem kybernetického ohrožení s využitím prvků umělé inteligence. Bezpečnostní řešení Cognitive Security umožňují provádět v reálném čase takzvanou behaviorální analýzu dat protékajících sítí, identifikovat aktuální bezpečnostní hrozby a dále je analyzovat. Využívají přitom řadu sofistikovaných softwarových technologií.

„Velice mě těší, že Cisco chce provést v České republice akvizici, která je zároveň první akvizicí firmy v regionu střední a východní Evropy. Jde o velké ocenění inovačního potenciálu a síly IT odvětví v naší zemi, obzvláště v tak strategické oblasti, jakou je kybernetická bezpečnost,“ řekl Jiří Devát (foto), generální ředitel Cisco ČR.

Oblast IT bezpečnosti se v poslední době výrazně proměňuje stále intenzivnějším využíváním cloudových služeb a mobility. Tradiční bezpečnostní postupy už přitom často nestačí k dokonalé ochraně uživatelů před novými bezpečnostními hrozbami, které se objevují. Současné kybernetické útoky jsou přesněji cílené, komplexnější a ničivější než kdy dříve. Technologie Cognitive Security umožňují identifikovat a detekovat bezpečnostní anomálie a v kombinaci s metodami aktivní ochrany sítě umožní společnosti Cisco nabídnout zákazníkům unikátní řešení jejich bezpečnostních potřeb.

Cílem společnosti Cisco je poskytovat uživatelům sítí integrovaná bezpečnostní řešení, která jim umožní naplno využít výhody podnikání ve světě mobility a cloudu. Propojením systému globální detekce bezpečnostních hrozeb, který má k dispozici Cisco, s možnostmi behaviorální analýzy v reálném čase od Cognitive Security, vznikne integrovaný nástroj pro řízení bezpečnosti inteligentních sítí a aktivní ochranu před pokročilými kybernetickými hrozbami.

Společnost Cognitive Security dlouhodobě spolupracuje s pražskou ČVUT a v rámci společného projektu aplikuje výsledky výzkumu ČVUT v oblasti síťové bezpečnosti. Cisco a Cognitive Security hodlají vědecko-výzkumnou spolupráci s ČVUT dále rozšiřovat.

Zaměstnanci Cognitive Security se v rámci Cisco zapojí do skupiny Security Technology Group, kterou vede senior vice-president Chris Young. Akvizice Cognitive Security by podle odhadů měla být dokončena ve třetím kvartálu fiskálního roku 2013 (3. kvartál fiskálního roku Cisco zahrnuje měsíce únor-duben) v souladu s obvyklými postupy pro dokončení transakce.

SSŠVT: Nadprůměrná IT škola díky kvalitě výuky i vybavení, potvrdili komisaři

28.01.2013 Bez komentářů

Praha, 28. leden 2013 – Kvalitních pracovníků IT není nikdy dost. Ačkoli jejich kariérní dráha je spojována spíše s dokončením vysoké školy, první kroky odborného vzdělávání absolvují na středních školách. O tom ví své zástupci Soukromé školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT), která patří mezi nejvýznamnější IT školy v Česku s celorepublikovou působností. Rozhodující roli při oslovení nových žáků hrají přitom dvě veličiny: kvalita výuky a vybavení. To ostatně potvrdila i Česká školní inspekce, která ve své hodnotící zprávě zařadila SSŠVT mezi nadprůměrné školy. V tomto roce chce škola jít opět dále a zavést do výuky tablety. 

Soukromá střední škola výpočetní techniky byla uplynulého roku podrobena inspekci, která ji ohodnotila jako nadprůměrnou školu. Důvodem proto je kvalitní výuka, která jde ruku v ruce s materiálním zázemím. „To ostatně odlišuje naši školu od ostatních. Neznamená to totiž, že když dva dělají totéž, že je to totéž. V tomto kontextu je potřeba zmínit i nemalé investice do rozvoje ICT, což v době, která není příliš z hlediska financí příznivá, považuji za nemalý úspěch. Stejně tak považuji za úspěch nízké školné, které činí naší školu dostupnou pro širokou skupinu studentů,“ doplňuje ředitel školy Martin Vodička. Nově vybavená učebna ICT s počítači DELL s kvalitními 23“ monitory je toho důkazem.

Výuka by měla být „co nejnázornější“. Princip činnosti počítače souvisí se základními přírodními zákony. Právě proto Soukromá střední škola výpočetní techniky na pražském Proseku zakoupila pro výuku předmětů Fyzika a Elektrotechnika vybavení od firmy Vernier. Jde o senzory, které lze přes speciální rozhraní připojit k počítači a student může snadno a velice názorně měřit téměř libovolnou fyzikální veličinu. Žáci například pomocí sonaru studují pohyby vozíčku, elektronickým tlakoměrem zaznamenávají změny tlaku mezi přízemím a druhým patrem, jednoduše znázorňují voltampérovou charakteristiku žárovky nebo dokonce detektorem radioaktivního záření proměřují intenzitu záření certifikovaného vzorku. Navíc pro mobilní měření lze místo připojení k počítači s výhodou využít špičkový datalogger LabQuest, u kterého ocení nejen komplexní analýzu dat, ale i kvalitní dotykový displej.

Rok 2013? Další modernizace výuky

Podle ředitele Martina Vodičky se začíná jevit docela zajímavým nástrojem pro vylepšení výuky využití IPadů nebo tabletů. „Proto i naše škola chce jít v duchu tohoto moderního trendu a do výuky tato zařízení vhodně zařadit,“ prozrazuje ředitel Vodička z http://www.sssvt.cz/.

Nejenom výukou škola žije: soutěže i mimoškolní aktivity

Pro žáky základních škol uspořádala škola, pod partnerstvím firmy DELL, tradiční soutěž IT-SLOT. Této vědomostní soutěže se zúčastnilo 123 škol a 2567 žáků. Finále soutěže IT-SLOT vyhrál Robin Krempaský z Gymnázia a SOŠ Orlová-Lutyně.

Veliký úspěch měl loni i zahraniční vodácký zájezd na řeku Hron, který SSŠVT pro žáky uspořádala. Soukromá střední škola má totiž vlastní flotilu lodí, „kuchyni“, stany. Dá se tedy říct, že je v tomto ohledu prakticky samostatná. Ale to není vše. „Radost nám udělalo i to, že naše škola byla vybrána k účasti na studijní cestě do Evropského parlamentu ve Štrasburku,“ říká Aleš Kratochvíl z marketingu SSŠVT. A na poli sportovním? 5. místo ve středoškolské florbalové lize jistě potěšilo.

O Soukromé střední škole výpočetní techniky Praha (SSŠVT)

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. je střední odborná škola s dlouholetou tradicí, fungující od r. 1994. Studentům nabízí studium specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy. V současné době patří mezi nejmoderněji softwarově i hardwarově vybavené školy v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS. Více informací o společnosti naleznete na http://www.sssvt.cz/.

Tags:

Finále soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií

26.10.2012 Bez komentářů

Dne 25. října 2012 se na půdě FEL ČVUT Praha konalo slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší diplomové práce v oblasti IT – studentské soutěže Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY 2012).

Do finále se dostalo 8 studentů – autorů nejlepších diplomových prací z celkového počtu 1 513 diplomových IT prací obhájených na 13 českých a slovenských univerzitách.

Více o soutěži najdete na: www.acm-spy.cz a www.acm-spy.sk