Archív

Příspěvek oštítkován ‘školství’

Talent program v J.K.R. podpoří studenty

08.02.2013 Bez komentářů

Pro vybrané studenty posledních dvou ročníků vysokých a středních škol připravila společnost J.K.R., dodavatel podnikových informačních systémů Byznys ERP, rozvojový Talent program, který jim poskytne odborné zázemí a pomůže jim rozvinout praktické dovednosti, které mohou uplatnit při dalším studiu a v budoucím zaměstnání.

„Rozvojové programy umožňují předávání praktických dovedností a znalostí, ke kterým by jinak měli studenti obtížný přístup. Věříme, že zkušenosti získané v rámci těchto stáží studentům pomohou při jejich dalším studiu, hledání zaměstnání i přímo v pracovním procesu,“ říká Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R.

Do Talent programu společnosti J.K.R. se mohou hlásit studenti středních a vysokých škol, ideálně se zaměřením na ekonomiku a informatiku. Pro pracoviště v Příbrami, Liberci a v Brně jsou otevřeny pozice programátor, tester, softwarový architekt a analytik. Do programu pro konzultanty ERP systémů se mohou hlásit studenti v lokalitách Příbram, Praha, Brno a Teplice.

Další informace o Talent programu společnosti J.K.R. a možnost přihlášení jsou na www.jkr.eu/kariera.

Tags: , ,

VMware rozšiřuje spolupráci s akademickou sférou

04.02.2013 Bez komentářů

Praha, 4. února 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, navazuje užší spolupráci s Fakultou informačních technologií a managementu Univerzity Hradec Králové. Odborníci VMware zde budou kompletně vyučovat nový předmět „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Kurz bude zahájen v letním semestru akademického roku 2012/2013 a úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional – osvědčení vysoké úrovně znalostí v oblasti virtualizace a cloud computingu.

Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník (foto), Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, který se rovněž bude na výuce podílet, a dodává: „VMware má veliký zájem o to, aby mohl své zkušenosti předat budoucím IT profesionálům, a umožnil jim tak uspět v tomto zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru.“

Certifikace VMware Technical Sales Professional (VTSP) potvrzuje profesionální znalost technologií a produktů VMware a umožňuje jejímu nositeli poskytovat zákazníkům služby v oblasti výběru nejvhodnějších produktů pro dané řešení, obsluhovat demo ukázky produktů a působit jako technický konzultant. Studenti tak v případně úspěšného složení VTSP zkoušky získají kromě zápočtu i certifikát, který výrazně zvyšuje jejich kvalifikaci a opravňuje je k poskytování odborného poradenství v oblasti technologií VMware.

Fakulta informatiky a managementu je moderní a progresivní škola s širokými možnostmi pro studenty, kteří chtějí vyniknout v oblasti IT a podnikání. Fakulta využívá technologie VMware k virtualizaci serverové infrastruktury, desktopů a k provozu vlastního privátního cloudu.

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 4,61 miliard USD v roce 2012 má VMware více než 480 tisíc zákazníků a 55 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

Laboratoře CZ.NIC se rozšiřují do Plzně

31.01.2013 Bez komentářů

Praha, 31. ledna 2013 – Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény .CZ, rozšiřuje kapacity svého výzkumného centra Laboratoře CZ.NIC o novou pobočku, kterou otevírá v Plzni. Stejně jako v pražské centrále nebo v brněnském sídle laboratoří i zde se budou výzkumníci a vývojáři věnovat především projektům týkající se bezpečnosti a stability Internetu a rozvoje internetové infrastruktury. Laboratoře CZ.NIC byly otevřeny v roce 2009 a mezi jejich celosvětově úspěšné projekty patří například směrovací démon BIRD nebo DNS server Knot DNS.

„V roce 2010 jsme otevřeli pobočku našich laboratoří v Brně a to především na základě dlouhodobé a úspěšné spolupráce s technickými fakultami brněnských vysokých škol. Podobné je to i v tomto případě. Rádi bychom začali více spolupracovat s technicky zaměřenými školami ze západu Čech. Počítáme tedy s tím, že novou pobočku obsadíme především studenty a absolventy plzeňských technických fakult,“ říká k otevření plzeňské pobočky Ondřej Surý (foto), vedoucí Laboratoří CZ.NIC.

V plzeňské pobočce se budou pracovníci Laboratoří CZ.NIC věnovat především vývoji a výzkumu, který je zaměřený na systém doménových jmen (DNS). Vedle této technologie bude pozornost věnována také protokolu IPv6, jenž řeší problém s docházejícím počtem volných IP adres verze 4 nezbytných pro připojení k Internetu.

„V našich laboratořích vznikla za poměrně krátkou dobu řada projektů určených především české internetové komunitě. Za všechny bych rád jmenoval klienta pro přístup do datových schránek – Datovka, nebo DNSSEC Validátor, který ověřuje bezpečnost internetových stránek pomocí technologie DNSSEC,“ doplnil Ondřej Filip (foto), výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. „Poměrně velkou mezinárodní pozornost si potom získaly směrovací démon BIRD oceněný LINX Awards nebo DNS server Knot DNS.“

Aktivity Laboratoří CZ.NIC se opírají i o mezinárodní spolupráci, například s organizacemi IETF (Internet Engineering Task Force), RIPE (Réseaux IP Européens) či DNS-OARC (DNS Operations, Analysis, and Research Center). Hlavním účelem spolupráce je testování nových nástrojů určených pro rozvoj Internetu v odlišných prostředích různých registrů národních domén.

O Laboratořích CZ.NIC
Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení CZ.NIC, které se zabývá výzkumem v oblasti Internetu, internetovými protokoly, analýzami síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci CZ.NIC. Náplň práce Laboratoří CZ.NIC je zaměřena na prospěch lokální internetové komunity, nicméně její přesah je mezinárodní. Zaměstnanci Laboratoří se aktivně účastní mezinárodních pracovních skupin organizací, které se zabývají vývojem internetových protokolů, monitoringem síťových provozů a administrací Internetu obecně. Více informací o Laboratořích CZ.NIC a jejich činnosti najdete na internetové stránce http://labs.nic.cz.

Cisco oznamuje záměr převzít českou firmu Cognitive Security

30.01.2013 Bez komentářů

Praha 30. ledna 2013 – Společnost Cisco oznámila svůj záměr převzít českou soukromou firmu Cognitive Security. Ta se zaměřuje na výzkum v oblasti síťové bezpečnosti a detekci pokročilých forem kybernetického ohrožení s využitím prvků umělé inteligence. Bezpečnostní řešení Cognitive Security umožňují provádět v reálném čase takzvanou behaviorální analýzu dat protékajících sítí, identifikovat aktuální bezpečnostní hrozby a dále je analyzovat. Využívají přitom řadu sofistikovaných softwarových technologií.

„Velice mě těší, že Cisco chce provést v České republice akvizici, která je zároveň první akvizicí firmy v regionu střední a východní Evropy. Jde o velké ocenění inovačního potenciálu a síly IT odvětví v naší zemi, obzvláště v tak strategické oblasti, jakou je kybernetická bezpečnost,“ řekl Jiří Devát (foto), generální ředitel Cisco ČR.

Oblast IT bezpečnosti se v poslední době výrazně proměňuje stále intenzivnějším využíváním cloudových služeb a mobility. Tradiční bezpečnostní postupy už přitom často nestačí k dokonalé ochraně uživatelů před novými bezpečnostními hrozbami, které se objevují. Současné kybernetické útoky jsou přesněji cílené, komplexnější a ničivější než kdy dříve. Technologie Cognitive Security umožňují identifikovat a detekovat bezpečnostní anomálie a v kombinaci s metodami aktivní ochrany sítě umožní společnosti Cisco nabídnout zákazníkům unikátní řešení jejich bezpečnostních potřeb.

Cílem společnosti Cisco je poskytovat uživatelům sítí integrovaná bezpečnostní řešení, která jim umožní naplno využít výhody podnikání ve světě mobility a cloudu. Propojením systému globální detekce bezpečnostních hrozeb, který má k dispozici Cisco, s možnostmi behaviorální analýzy v reálném čase od Cognitive Security, vznikne integrovaný nástroj pro řízení bezpečnosti inteligentních sítí a aktivní ochranu před pokročilými kybernetickými hrozbami.

Společnost Cognitive Security dlouhodobě spolupracuje s pražskou ČVUT a v rámci společného projektu aplikuje výsledky výzkumu ČVUT v oblasti síťové bezpečnosti. Cisco a Cognitive Security hodlají vědecko-výzkumnou spolupráci s ČVUT dále rozšiřovat.

Zaměstnanci Cognitive Security se v rámci Cisco zapojí do skupiny Security Technology Group, kterou vede senior vice-president Chris Young. Akvizice Cognitive Security by podle odhadů měla být dokončena ve třetím kvartálu fiskálního roku 2013 (3. kvartál fiskálního roku Cisco zahrnuje měsíce únor-duben) v souladu s obvyklými postupy pro dokončení transakce.

SSŠVT: Nadprůměrná IT škola díky kvalitě výuky i vybavení, potvrdili komisaři

28.01.2013 Bez komentářů

Praha, 28. leden 2013 – Kvalitních pracovníků IT není nikdy dost. Ačkoli jejich kariérní dráha je spojována spíše s dokončením vysoké školy, první kroky odborného vzdělávání absolvují na středních školách. O tom ví své zástupci Soukromé školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT), která patří mezi nejvýznamnější IT školy v Česku s celorepublikovou působností. Rozhodující roli při oslovení nových žáků hrají přitom dvě veličiny: kvalita výuky a vybavení. To ostatně potvrdila i Česká školní inspekce, která ve své hodnotící zprávě zařadila SSŠVT mezi nadprůměrné školy. V tomto roce chce škola jít opět dále a zavést do výuky tablety. 

Soukromá střední škola výpočetní techniky byla uplynulého roku podrobena inspekci, která ji ohodnotila jako nadprůměrnou školu. Důvodem proto je kvalitní výuka, která jde ruku v ruce s materiálním zázemím. „To ostatně odlišuje naši školu od ostatních. Neznamená to totiž, že když dva dělají totéž, že je to totéž. V tomto kontextu je potřeba zmínit i nemalé investice do rozvoje ICT, což v době, která není příliš z hlediska financí příznivá, považuji za nemalý úspěch. Stejně tak považuji za úspěch nízké školné, které činí naší školu dostupnou pro širokou skupinu studentů,“ doplňuje ředitel školy Martin Vodička. Nově vybavená učebna ICT s počítači DELL s kvalitními 23“ monitory je toho důkazem.

Výuka by měla být „co nejnázornější“. Princip činnosti počítače souvisí se základními přírodními zákony. Právě proto Soukromá střední škola výpočetní techniky na pražském Proseku zakoupila pro výuku předmětů Fyzika a Elektrotechnika vybavení od firmy Vernier. Jde o senzory, které lze přes speciální rozhraní připojit k počítači a student může snadno a velice názorně měřit téměř libovolnou fyzikální veličinu. Žáci například pomocí sonaru studují pohyby vozíčku, elektronickým tlakoměrem zaznamenávají změny tlaku mezi přízemím a druhým patrem, jednoduše znázorňují voltampérovou charakteristiku žárovky nebo dokonce detektorem radioaktivního záření proměřují intenzitu záření certifikovaného vzorku. Navíc pro mobilní měření lze místo připojení k počítači s výhodou využít špičkový datalogger LabQuest, u kterého ocení nejen komplexní analýzu dat, ale i kvalitní dotykový displej.

Rok 2013? Další modernizace výuky

Podle ředitele Martina Vodičky se začíná jevit docela zajímavým nástrojem pro vylepšení výuky využití IPadů nebo tabletů. „Proto i naše škola chce jít v duchu tohoto moderního trendu a do výuky tato zařízení vhodně zařadit,“ prozrazuje ředitel Vodička z http://www.sssvt.cz/.

Nejenom výukou škola žije: soutěže i mimoškolní aktivity

Pro žáky základních škol uspořádala škola, pod partnerstvím firmy DELL, tradiční soutěž IT-SLOT. Této vědomostní soutěže se zúčastnilo 123 škol a 2567 žáků. Finále soutěže IT-SLOT vyhrál Robin Krempaský z Gymnázia a SOŠ Orlová-Lutyně.

Veliký úspěch měl loni i zahraniční vodácký zájezd na řeku Hron, který SSŠVT pro žáky uspořádala. Soukromá střední škola má totiž vlastní flotilu lodí, „kuchyni“, stany. Dá se tedy říct, že je v tomto ohledu prakticky samostatná. Ale to není vše. „Radost nám udělalo i to, že naše škola byla vybrána k účasti na studijní cestě do Evropského parlamentu ve Štrasburku,“ říká Aleš Kratochvíl z marketingu SSŠVT. A na poli sportovním? 5. místo ve středoškolské florbalové lize jistě potěšilo.

O Soukromé střední škole výpočetní techniky Praha (SSŠVT)

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. je střední odborná škola s dlouholetou tradicí, fungující od r. 1994. Studentům nabízí studium specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy. V současné době patří mezi nejmoderněji softwarově i hardwarově vybavené školy v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS. Více informací o společnosti naleznete na http://www.sssvt.cz/.

Tags:

Finále soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií

26.10.2012 Bez komentářů

Dne 25. října 2012 se na půdě FEL ČVUT Praha konalo slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší diplomové práce v oblasti IT – studentské soutěže Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY 2012).

Do finále se dostalo 8 studentů – autorů nejlepších diplomových prací z celkového počtu 1 513 diplomových IT prací obhájených na 13 českých a slovenských univerzitách.

Více o soutěži najdete na: www.acm-spy.cz a www.acm-spy.sk

Evropští odborníci v boji proti plagiátorům se sejdou v Brně

18.10.2012 Bez komentářů

Brno, 18. 10. 2012 - Mezinárodní konference s názvem Plagiarism across Europe and Beyond bude vyústěním několikaleté snahy zapojených českých i zahraničních partnerů, kteří navrhují efektivní nástroje pro boj proti plagiátorům. Hostitelem akce bude Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) která je jedním z hlavních řešitelů tohoto unikátního a potřebného projektu. Konference se koná 12.–13. června 2013, uzávěrka pro příspěvky je již 9. 11. 2012.

Konference zaměřená zejména na politiky boje proti plagiátorství, tomuto mimořádně aktuálnímu a citlivému problému, je v České republice zcela unikátní. „Dokonce i na evropské úrovni se tomuto tématu příliš pozornosti nevěnuje,“ podotýká Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. z Ústavu informatiky na PEF MENDELU a dodává, že lze považovat za velkou čest, že k pořádání konference vybrána právě Provozně ekonomická fakulta.

Setkání nabídne platformu pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů pro prevenci plagiátorství. Přístupy k řešení tohoto problému se ve světě značně liší, zvláště pak z hlediska postihů. Cílem celého projektu, jehož vyvrcholením je tato konference, je nalézt způsob, jak sjednotit pravidla boje proti plagiátorství a postihy studentů v rámci Evropské unie. Mendelova univerzita již z výsledků několikaleté spolupráce těží. Přispěla k výraznému vylepšení jejího vlastního antiplagiátorského systému.

Zájemci o účast na konferenci se mohou na stránkách http://ippheae.eu/ přihlásit do 9. 11. 2012, kdy je stanovena uzávěrka abstraktů.

Za PR oddělení PEF MENDELU
Ing. Jiří Urbánek

Red Hat se v České republice rozrůstá a otevírá v Brně novou budovu pro dalších 200 lidí

10.10.2012 Bez komentářů

PRAHA – 8. října 2012 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel open source řešení, pokračuje v České republice v růstu a slavnostně v Brně otevřel novou kancelářskou budovu pro dalších 200 lidí. Red Hat jen za poslední rok zaměstnal v Brně přes 100 nových zaměstnanců a nyní v brněnské pobočce pracuje více než 500 lidí.

Výzkumné a vývojové centrum v Brně je jedno z největších vývojářských center společnosti Red Hat na světě a významně přispívá k celkovému vývoji technologií Red Hat. Brněnské centrum získalo během šesti let své existence řadu různých ocenění, včetně ocenění „Nejlepší zaměstnavatel 2010/2011“, které uděluje společnost Aon Hewitt.

„Lidé jsou pro nás vždy na prvním místě. Snažíme se přilákat nejlepší odborníky z celého světa a růst brněnské pobočky je důkazem, že se nám to daří,“ říká Paul Cormier, výkonný viceprezident a prezident pro produkty a technologie, Red Hat.

Brněnské centrum úspěšně spolupracuje i s vysokými školami, jako jsou například Vysoké učení technické v Brně nebo Žilinská univerzita v Žilině. Studenti se mohou účastnit výzkumných projektů a programu dlouhodobých studentských brigád. Red Hat oproti předchozímu roku zdvojnásobil rozpočet na tento typ spolupráce a v současně době pracuje přibližně 80 studentů na komunitních projektech.

Vývojový model společnosti Red Hat propojuje zákazníky, komunitu a partnery a umožňuje vytvářet výkonná a inovativní Open Source řešení.

Brněnské centrum významně přispívá k rozvoji Red Hat technologií a je důležitou hnací silou lokálního softwarového průmyslu. V nové budově  budou zaměstnaní především SW inženýři zaměření na virtualizaci, middleware, cloud a tvorbu operačního systému.

O společnosti Red Hat, Inc.
Red Hat, přední světový poskytovatel open source řešení, využívá síly komunitního vývoje a přináší spolehlivé a vysoce výkonné technologie v oblasti cloudu, Linuxu, middleware, ukládání dat a virtualizace. Red Hat rovněž nabízí oceňovanou podporu, školení a konzultační služby. Red Hat je spojovací článek v celosvětové síti podniků, partnerů a open source komunity a pomáhá vytvořit inovativní technologie, které umožní zákazníkům růst a připraví je na budoucnost IT. Více informací najdete na stránce http://www.redhat.com/.

SAP pomáhá lepšímu uplatnění IT studentů v praxi

17.09.2012 Bez komentářů

14. září 2012 – V Drážďanech se na konci minulého týdne na konferenci SAP Academic Conference sešli zástupci fakult a partneři z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky, kteří se účastní programu SAP University Alliances. Cílem setkání je výměna zkušeností a diskuse o nových možnostech výuky, výzkumu a vývoje s pomocí softwaru společnosti SAP. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci zemí ze střední a východní Evropy, jako například Maďarsko, Polsko, Srbsko nebo Slovinsko. Bohužel zatím chyběli zástupci z České republiky.

„V České republice nyní probíhá první představení tohoto programu vybraným fakultám. Cílem programu SAP University Alliances je poskytnout vysokoškolským studentům a profesorům přístup k demo-systémům a vzdělávacím podkladům řešení SAP. Věříme, že prakticky orientovaná výuka, a zvláště v oblasti IT, by byla pro náš pracovní trh velmi prospěšná. Po IT specialistech se znalostí SAP je dlouhodobě vysoká poptávka a jejich uplatnění na trhu práce je dobré. Současné snahy v oblasti vzdělávání, kdy by mělo docházet k častější a užší spolupráci škol a firem, vytváří vhodné prostředí pro zapojení univerzit do tohoto programu a věřím, že i v České republice budou brzy studenti, kteří tuto možnost dostanou a pomohou tak alespoň částečně uspokojit poptávku po pokročilé IT gramotnosti, která na současném českém pracovním trhu přetrvává,“ řekl Jakub Černý, Marketing Manager, SAP ČR.

Vysoký zájem o kvalifikované IT specialisty na českém pracovním trhu potvrdil také mluvčí společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz Tomáš Dombrovský (foto): „Poptávka tuzemských firem po nových zaměstnancích v segmentu IT se dlouhodobě drží na velmi vysoké úrovni, v uplynulém měsíci tvořila bezmála 11 % ze všech 20 712 pozic vystavených na Jobs.cz. K nejžádanějším profesím patří programátoři, vedoucí vývoje a SW architekti, dále IT analytici, IT konzultanti a také databázoví specialisté. Některé z těchto pozic se nyní firmám daří obsazovat jen s obtížemi, volných uchazečů s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi je na trhu velmi málo.“

Uchazeč o práci, který má navíc i praktickou zkušenost, je pro zaměstnavatele mnohem zajímavější a k tomu by také prakticky zaměřená výuka v rámci SAP University Alliances měla přispívat. Také nástupní platy mladých IT specialistů patří k těm nejvyšším.

„IT profese patří dlouhodobě k nadprůměrně ohodnoceným – například nástupní mzda databázových specialistů činí v průměru 42 tisíc Kč měsíčně, u programátorů se nyní pohybuje kolem 44 tisíc Kč měsíčně, v případě IT analytiků v průměru 47 tisíc Kč a SW architektům firmy nabízejí průměrně 56 tisíc Kč měsíčně. Některé firmy se navíc soustředí na navazování spolupráce s nadějnými IT talenty již během studií, část z nich přitom také rozvíjí komplexní partnerské programy s vybranými fakultami,“ doplnil Tomáš Dombrovský.

Rozvoj talentů, podpora praktického vzdělání a užší spolupráce se vzdělávacími institucemi je také cílem SAP University Alliances programu. Účastní se ho více než 1 250 fakult z více než 50 zemí. Podporuje prakticky orientovanou vysokoškolskou výuku, která umožní budoucí vyšší uplatnění absolventů. Lektorům, profesorům a více než 200 000 studentům Nabízí snazší přístup k řešením společnosti SAP i dalším inovativním technologiím a propojuje software s aktivní výukou. Součástí programu jsou kompetenční centra, která poskytují školení vyučujícím, pomáhají s tvorbou výukových materiálů a vyvíjejí nové strategie výuky. Studenti díky programu SAP University Alliances získávají unikátní znalosti, které jim umožňují získat lepší pracovní nabídky.

Během letošní konference v Drážďanech byly uzavřeny nové dohody o spolupráci s Podnikatelskou fakultou (Faculty of Business Studies) ve Slovinsku, s Cape Peninsula University of Technology v jihoafrickém Kapském městě, s Univerzitou aplikovaných věd v německém Brandeburku (University of Applied Sciences) a dánskou University of Aarhus, z níž má vysokoškolský titul i Jim Hagemann Snabe, jeden z výkonných ředitelů společnosti SAP.

Příští setkání SAP Academic Conference EMEA se uskuteční 19.–20. srpna 2013 v Mnichově. Podrobnější informace o programu SAP University Alliances naleznete zde: http://uac.sap.com/

 

Soutěž Diplomová práce roku 2012 zná své vítěze

14.09.2012 Bez komentářů

Praha, 13. 9. 2012 – V pražském hotelu Diplomat se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Diplomová práce roku 2012, kterou organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. V pěti soutěžních kategoriích bylo přihlášeno dohromady 91 prací, z nichž odborná porota vybrala ty nejlepší. Celková částka určená na odměny pro oceněné soutěžící dosáhla 340 tisíc korun.

Finálové kolo soutěže, kde vybraní studenti před odbornou porotou složenou z vysokoškolských pedagogů a zástupců ICT firem obhajovali své práce, se uskutečnilo dnes odpoledne na akademické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Vítězné práce byly následně vyhlášeny v rámci slavnostního večera v hotelu Diplomat, jehož se kromě oceněných studentů zúčastnili zástupci partnerů soutěže i řady dalších firem a organizací působících v oblasti ICT, představitelé akademické sféry a zástupci MŠMT a MPO. Úvodní slovo pronesli Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Jednotlivé kategorie soutěže a jejich vítězové:

Systémy pro podporu řízení vývoje software – Martin Kacvinský (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost Česká pošta

Flexibilní IT služby – David Vávra (FEL ČVUT)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost T-Systems

Podnikové informační systémy, ostatní IT práce – Ondřej Mikšík (VUT Brno)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software

Změny v přístupu pořizování a provozování ICT v podnicích a státní/veřejné správě – Kamil Řezáč (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost AutoCont

Využití cloud technologií v praxi, integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů – Štěpán Kozák (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost Telefónica

Odměna pro vítěze v každé z pěti kategorií činila 50 000 korun, 2. místo bylo ohodnoceno částkou 10 000 korun, 3. místo částkou 5 000 korun a soutěžící na 4. až 6. příčce získali 1 000 korun. Někteří ocenění studenti obdrželi také nabídku pracovní pozice ve společnosti, která je partnerem dané kategorie.

„Soutěž přinesla mnoho opravdu kvalitních a podnětných prací, jež mají reálnou šanci dospět k praktickému, případně i komerčnímu využití. Potěšitelné je, že roste schopnost sebeprezentace studentů, i když určité rezervy v tomto směru přetrvávají. ICT Unie touto soutěží významně přispívá k propojení čerstvých absolventů se světem podnikání. Děkuji firmám, které se staly partnery soutěže a jednotlivé kategorie finančně podpořily,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Nad letošním, již 7. ročníkem soutěže převzaly záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery jednotlivých soutěžních kategorií se staly společnosti Česká pošta, T-Systems, ABRA Software, AutoCont a Telefónica. Hlavním partnerem za studentskou obec je Česká studentská unie (ČeSU).

Další informace o soutěži najdete na www.diplomovaprace.cz