Archív

Příspěvek oštítkován ‘představenstvo’

Nový generální ředitel Unicorn Systems a.s.

04.01.2016 Bez komentářů

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Unicorn Systems a.s. se od 1. ledna 2016 stává Jan Jaroš (foto). Ve funkci nahradí Jiřího Mráze, který se k 31. 12. 2015 rozhodl ukončit své působení na obou pozicích.

Jan Jaroš je absolventem Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Kariéru v IT započal v roce 1994, když nastoupil do Unicornu jako programátor. Od roku 1996 v Unicornu působil na pozici ředitele obchodní divize. V roce 1997 se stal ředitelem dceřiné společnosti Unicorn Education a Unicorn Distribution. V roce 2002 byl jmenován obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti Unicorn zodpovědným za péči o klíčové klienty, komunikaci s partnery a rozvoj obchodních aktivit Unicornu v ČR i v zahraničí.

Jsem moc rád za projevenou důvěru a těším se na to, že budeme společně se všemi spolupracovníky pokračovat v budování Unicornu coby spolehlivého dodavatele informačních systémů. Firmy, která dlouhodobě poskytuje vysokou přidanou hodnotu i konkurenční výhodu svým klientům a spolupracovníkům umožňuje pracovat na projektech využívajících špičkové informační technologie, zároveň podporuje jejich profesní růst i rozvoj,“ uvedl Jan Jaroš.

Filip Linhart jmenován do čela vedení společnosti SHERLOG eVito

28.01.2013 Bez komentářů

Praha, 28. ledna 2013 – Společnost SHERLOG eVito, která se zabývá poskytováním telemedicínských služeb, představila management své firmy. Předsedou jejího představenstva, odpovědným za řízení společnosti, se stal Filip Linhart. Pozici místopředsedy představenstva obsadil Lubomír Myslík.

Před příchodem do SHERLOG eVito Linhart (foto) (39) působil více než deset let ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, kde vedl oddělení business developmentu odpovědné za rozvoj nových příležitostí v oblasti ICT, telematiky a eHealth. Jeho dřívější praxe zahrnovala různé manažerské pozice v oblasti obchodu, marketingu, projektového řízení a business developmentu. Linhart vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul MBA zaměřený na finance a management na Rochester Institute of Technology (US Business School v Praze). Studoval také obchodní právo na University of Limerick v Irsku. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má 4letého syna. Svůj volný čas nejraději tráví sportem a cestováním.

Lubomír Myslík (foto) (35) je ve společnosti SHERLOG eVito odpovědný za vývoj nových technologií a IT bezpečnost. Svou kariéru zahájil Myslík na úrovni mateřské společnosti Secar Bohemia již před osmi lety, kde se přes různé pozice vypracoval až do křesla ředitele oddělení research & development. Zároveň řídí i další dceřinou firmu SHERLOG Trace. Vystudoval Dopravní fakultu ČVUT Praze. Hovoří anglicky, španělsky, německy a rusky. Je ženatý a má tři děti. Mezi jeho zájmy patří sport, příroda a cestování.

O společnosti SHERLOG eVito

Společnost SHERLOG eVito, a.s., je novým členem Secar Bohemia Group, jejíž tradice sahá do roku 1992. Společnost má bohaté zkušenosti s vývojem high tech hardwaru i softwaru a zároveň s poskytováním přidružených služeb. V současnosti má více než 150 zaměstnanců a disponuje silným multidisciplinárním týmem složeným z expertů v jednotlivých oborech – medicína, IT, monitoring a komunikace. Více na www.evito.cz.

Bezpečnostní expert, Karel Obluk, přichází na pozici předsedy představenstva společnosti Lamantine Software

15.11.2012 Bez komentářů

Brno, 15. Listopadu 2012 – Lamantine Software, výrobce software pro správu hesel Sticky Password, oznamuje příchod bývalého technického ředitele AVG Technologies Karla Obluka (foto) na pozici předsedy představenstva.

„Velmi mě těší, že mohu posílit Lamantine Software a navázat tak na spolupráci s řadou bývalých kolegů“, říká Obluk. „Poté, co jsem letos opustil AVG, hledám nové investiční příležitosti i možnosti zúročení svých zkušeností v prostředí začínajících i úspěšně se rozvíjejících firem. Lamantine, disponuje výbornou technologií a já jsem rád, že mohu pomoci prosadit ji na mezinárodním poli.“

V době, kdy si stále více uživatelů internetu uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, má Sticky Password velmi dobré předpoklady k dalšímu rozšiřování uživatelské základny. Dnes technologii Sticky Password používá více než milion uživatelů. Kromě správy a zabezpečení hesel a dalších osobních údajů využívají i spolehlivé vyplňování on-line formulářů na jedno kliknutí. Samozřejmostí je výběr z nejvýkonnějších šifrovacích algoritmů v oboru, ochrana před phishingovými útoky, keyloggery a krádežemi identity.

„Jsem též velmi rád, že budu mít příležitost opět s Karlem spolupracovat,“ říká Petr Bílek, ředitel Lamantine Software. „Chceme využít jeho zkušeností z AVG, kde řídil vývoj, podílel se na určování dlouhodobé produktové strategie a nějaký čas zastával i funkci CEO. Slibujeme si od něj komplexní pohled na naše podnikání a cenné rady pro další směřování naší firmy.“

Karel Obluk začal svou kariéru v roce 1991 jako vývojář a později vedoucí vývojového týmu ve společnosti VEMA. V roce 2003 přišel do firmy Grisoft, kde v průběhu deseti let vedl výzkum a vývoj, působil jako technický ředitel a po vice než rok byl také členem představenstva a byl pověřený řízením celé společnosti. Ve stejné době byl také členem představenstva iniciativy AMTSO.

O Lamantine Software
Lamantine Software se specializuje na vývoj kompaktní, robustní bezpečnostní technologie, která pomáhá domácnostem a malý firmám chránit jejich osobní a firemní údaje proti hackerům, phishingu a dalším formám útoků, včetně těch, které využívají sociálního inženýrství. Vlajkovému produktu společnosti – Sticky Password, dalo důvěru více než milion uživatelů na celém světě. Sticky Password je k dispozici v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. V současné době je dostupný pro Windows XP, Windows Vista, Windows7 a8 aApple iPhone.

Servodata podávají žalobu na bývalého člena představenstva

06.11.2012 Bez komentářů

Praha, 6. listopadu 2012 – Společnost Servodata přistoupila k právním krokům vůči Janu Knyttlovi, který byl do srpna 2012 ředitelem obchodní divize a členem představenstva akciové společnosti. Jan Knyttl se dopustil mnohačetného porušení právních předpisů i individuálně uzavřených smluvních závazků vůči společnosti, a to jako člen statutárního orgánu Servodat.

Jan Knyttl v období předcházejícím jeho odchodu ze společnosti Servodata jako zaměstnanec společnosti porušoval mimo jiné ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce, když v době trvání svého pracovního poměru zjevně a záměrně jednal v rozporu se zájmy svého zaměstnavatele.

Současně Jan Knyttl porušil i řadu svých zákonných povinností, které měl jako člen představenstva společnosti Servodata. Jde zejména o povinnost postupovat při výkonu funkce člena představenstva s péčí řádného hospodáře (§ 567 odst. 1 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku) či povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti (§ 567 odst. 2 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku).

Jednání Jana Knyttla bylo rovněž v rozporu se stanovami společnosti Servodata (konkrétně s článkem XX. odst. 1 stanov) a s ustanovením § 194 odst. 5 obchodního zákoníku o povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Na základě aktivit Jana Knyttla dokonce někteří pracovníci Servodat, v dané době jeho podřízení, podali výpovědi se záměrem působit u konkurenční společnosti. Jan Knyttl také ještě v době trvání své funkce v představenstvu seznamoval zákazníky Servodat se svým záměrem přejít ke konkurenční společnosti se zjevným úmyslem přimět tyto zákazníky, aby přestali využívat služeb společnosti Servodata a stejné služby v budoucnosti objednávali u společnosti konkurenční.

V neposlední řadě porušil Jan Knyttl své smluvní závazky vůči společnosti Servodata, vyplývající z ustanovení o zákazu konkurence, ke kterým se zavázal ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené před jeho jmenováním do příslušných funkcí.

Po svém odchodu ze společnosti Servodata pokračuje Jan Knyttl ve své činnosti zvýhodňující konkurenční subjekt na trhu, zneužívá důvěrných informací společnosti Servodata a jejího dobrého jména u zákazníků, čímž naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 51 obchodního zákoníku (porušování obchodního tajemství) a § 48 obchodního zákoníku (parazitování na pověsti).

„Poprvé ve více než 20leté historii Servodat jsme nuceni takto razantně zasáhnout proti našemu bývalému zaměstnanci, dokonce členovi nejvyššího vedení a představenstva firmy. Za celým problémem vidíme především nečestný konkurenční boj, proti kterému se hodláme bránit všemi právními prostředky,“ řekl Rostislav Jirkal (foto), akcionář a předseda představenstva společnosti Servodata.

S ohledem na skutečnost, že výše popsané protiprávní aktivity Jana Knyttla (foto) mohly ve svých důsledcích vést i k poškozením třetích stran, vyzývá společnost Servodata všechny zákazníky a obchodní partnery, u nichž škoda vznikla, aby se připojili k souvisejícím právním krokům a za tímto účelem kontaktovali buď přímo generálního ředitele společnosti Servodata, nebo se obrátili na Daniela Chamráda, právního zástupce společnosti Servodata.

„Důvěra našich obchodních partnerů je pro nás nesmírně důležitá. Právě proto jsme připraveni každý podnět prošetřit a přispět k jeho nápravě za všech okolností,“ dodal Rostislav Jirkal.

Personální změny ve společnosti ANECT

30.10.2012 Bez komentářů

Petr Paukner ke dni 31. října 2012 ukončil svou činnost ve funkci člena představenstva společnosti ANECT, novým členem představenstva se stává od 1. listopadu 2012 současný ředitel ANECT Slovensko Pavol Valko (foto). V uplynulých dvou letech Petr Paukner svým aktivním přispěním a odborným rozhledem pomohl ANECT v nelehké době posunout dál.

Pavol Valko se narodil v roce 1960. Inženýrský titul získal na Elektrotechnické fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě se zaměřením na telekomunikační techniku.

Po ukončení vysokoškolských studií pracoval Pavol Valko jako pracovník oddělení vývoje integrovaných obvodů ve státním podniku Tesla Piešťany. Zkušenosti z oblasti dálkového přenosu dat získal u mobilního operátora EuroTel (dnes Slovak Telekom), kde pracoval na pozici technika v technické laboratoři přenosu dat.

Znalosti z oblasti síťových technologií plně rozvinul ve společnosti BGS partners CS, a to jako projektant komunikačních infrastruktur v oblasti rozlehlých datových sítí. Od roku 1998 zastává pozici ředitele společnosti ANECT na Slovensku.

Pavol Valko hovoří anglicky a rusky. Ve svém volném čase se rád věnuje cyklistice.

ČD – Telematika investuje do vlastní optické infrastruktury

25.09.2012 Bez komentářů

Neustálá expanze společnosti ČD – Telematika na poli výstavby vlastní optické infrastruktury vzbuzuje zájem klientů i profesní veřejnosti.

Přinášíme proto otevřený rozhovor s místopředsedou představenstva společnosti Ing. Václavem Studeným (foto).

Kolik jste v loňském roce do optické sítě investovali?

V minulém roce jsme do vlastní optické sítě investovali řádově několik desítek milionů korun. Tyto investice byly primárně určeny k posilování důležitých tras zejména ve východních a jižních Čechách, které s nárůstem zákazníků i provozu vyžadovaly posílení kapacity. Významná část investic byla rovněž směřována do výstavby úplně nových tras, a to v metropolitních sítích. Jednalo se tak například o sítě v Českých Budějovicích, Písku, Hradci Králové, České Třebové, ale i v našem hlavním městě.

Mimo toto posílení tras jsme realizovali výstavbu optických sítí pro naše partnery z řad poskytovatelů mobilních hlasových a datových služeb.

Celkem tedy v loňském roce ČD – Telematika investovala do vlastní infrastruktury devítimístnou částku.

Jakou investici předpokládáte pro letošní rok?

I tento rok předpokládáme další navýšení investic jak do vlastní sítě (budou souviset s opětovným posílením těch plně využitých), tak do výstavby v doposud nepokrytých lokalitách. Obnovení a posílení naší infrastruktury plánujeme v regionu severní, západní a střední Čechy.

Od začátku roku 2012 jsme realizovali pokrytí v dosud nedotčeném Benešovsku a v okolí Třince. I nadále rozšiřujeme přístupovou optickou síť ve městech, tzn. tam, kde již máme infrastrukturu, ale chceme být geograficky blíže našim odběratelům, v tomto případě především zákazníkům z řad lokálních ISP. V neposlední řadě se zabýváme rovněž řešením výstavby optických kabelů pro zákazníky z akademické sféry, případně statní správy.

Máte v plánu vybudovat nejrozsáhlejší optickou síť u nás? Případně jak toho chcete dosáhnout?

Naše optická sít hraje stěžejní roli v přenosu dat v celé České republice. Zaměřujeme se převážně na obchodní spolupráci s velkoodběrateli, korporátními zákazníky a také se zákazníky ve státní správě.

Zda budeme plánovat vybudování nejrozsáhlejší optické sítě u nás, závisí na podmínkách trhu v dalším období.

Určitě bychom se chtěli prostřednictvím páteřních tras naší sítě rozšiřovat, a to zejména do volných regionů. Na druhou stranu nemáme ambice k růstu do celých měst formou FTTx ani záměr věnovat se připojení domácností a menších firem. Spíše se zaměříme na to, abychom pro sítě našich partnerů a zákazníků poskytli právě naší páteřní síť, a to pro připojení do internetu či datových center, našich vlastních či komerčních.

Závěrem lze tedy říci, že nemůžeme srovnat velikost sítě, pokud cílíme pouze na určitou část trhu.

Do čeho kromě optické infrastruktury investuje telekomunikační úsek ČD Telematiky nejvíce? 

Jak už jsem zmínil, největší podíl investic jsme alokovali do optické infrastruktury. S tím jsou samozřejmě spojeny také investice do síťových platforem, které běží nad touto sítí, v našem případě je to DWDM zařízení a ethernetová MPLS L2/L3 síť. Do těchto prvků jsme v letech 2010 až 2011 významně investovali tak, abychom byli připraveni na nárůst poptávky po větších kapacitách. To nám dnes umožňuje používat DWDM platformy pro vlnové délky, které umějí přenést na optickém páru vláken až 80 kanálů, kde každý kanál umí vyhradit až 100Gbit/s okruh. Tato kapacita se dá směle považovat za inovativní a ojedinělou na trhu v ČR.

V případě Ethernet/MPLS sítí umožňujeme mimo jiné pokrýt transport TV obsahu pro provozovatele IPTV, u nichž s příchodem nových technologií, jako je HD nebo 3D TV, výrazně roste požadavek na objem přenášených dat. I proto se letos i v příštím roce připravujeme s naší Ethernet L2 sítí na obnovu zařízení v cca 120 lokalitách.

I v budoucnu budeme inovovat a zavádět nové standardy v naší ethernetové síti a IP síti tak, jak je tomu již nyní. Důkazem je protokol Ipv6, ve kterém jsme jedničkou na komerčním trhu poskytovatelů.

S nárůstem přenosových kapacit dat na síti se rovněž zvyšuje poptávka po jejich uložení.

ČD – Telematika disponuje zabezpečenou a hlavně nezávislou housingovou infrastrukturou ve vlastních datacentrech. Dnes provozujeme celkem tři, dvě v Praze a jedno v Pardubicích. Vzhledem k výraznému nárůstu klientů připravujeme další rozšíření stávajících datacenter, případně výstavbu nových. Právě investice do datacenter budou co do objemu představovat největší podíl v příštích letech.

Do jaké míry využíváte síť společnosti Telefónica Czech Republic? Do jaké míry využívá Telefónica tu vaši? 

Se společností Telefónica spolupracujeme velmi úzce v mnoha oblastech telekomunikačních služeb. Pokud jde o využití jedné či druhé sítě, spolupracujeme s Telefónicou jako s každým jiným velkoobchodním partnerem na telekomunikačním trhu. Vzhledem k tomu, že obě společnosti vlastní velmi rozsáhlou a robustní síť,  je jejich vzájemné využití minimální.

Martina Mošková novou generální ředitelkou Asseco Solutions SR

28.08.2012 Bez komentářů

V Praze 28. srpna 2012 - Novou generální ředitelkou společnosti Asseco Solutions SR se, s účinností od 1. července 2012, stala Ing. Martina Mošková (foto). Ta ve společnosti působila již od roku 2007 na pozici finanční ředitelky.

Po více než 20 letech je to první velká změna na pozici generálního ředitele této společnosti, jímž byl od dosud Ing. Peter Lang (foto). Podílel se na založení úspěšné společnosti, která od začátku 90. let, ještě pod názvem DATALOCK, vyvíjela informační systém.

„V budúcnosti sa budem z pozície predsedu predstavenstva viac venovať strategickému rozvoju firmy, produktovému portfóliu a našim významným obchodným partnerom z komerčnej a verejnej sféry ako na Slovensku, tak aj v Čechách,“ říká nyní již bývalý generální ředitel.

Martina Mošková konstatuje: „Dôvera spoločnosti ma teší a zaväzuje zároveň. Verím, že sa mi podarí nadviazať na doterajšie úspechy, a tiež presadiť a podporiť nové myšlienky pre ďalší úspešný rozvoj Asseco Solutions.“

Ing. Martina Mošková
Vystudovala obor Účetnictví a auditorství na fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Před svým nástupem na pozici ředitelky úseku financí ve společnosti DATALOCK, kde pracuje od roku 2007, působila na manažerských pozicích v oblasti ekonomiky ve společnostech Ringier Slovakia a.s., Bratislava a NRC a.s., Trenčín. V roce 2008 byla jmenována členkou představenstva společnosti DATALOCK.

Asseco Solutions, a.s.
Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Do představenstva Servodat byl jmenován Petr Cenek

21.08.2012 Bez komentářů

Praha, 21. srpna 2012 – Novým členem představenstva společnosti Servodata byl jmenován Petr Cenek (foto), dlouholetý finanční ředitel firmy. Nahradí Jana Knyttla, který ze společnosti Servodata odchází.

Petr Cenek (*1969) pracuje ve společnosti Servodata od roku 2003. Kromě finančního řízení firmy, odpovědnosti za vedení účetnictví a reportingu patří do jeho kompetencí rovněž jednání o financování projektů s dodavateli, bankami, partnery i zákazníky Servodat. Před nástupem do Servodat působil Petr Cenek jako finanční ředitel Evropské Cestovní Pojišťovny. Kariéru v oblasti financí zahájil v české pobočce KPMG a poté úspěšně pokračoval ve společnosti Kraft Jacobs Suchard.

Petr Cenek vystudoval mezinárodní finance, hospodářskou politiku a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a průběžně se věnuje dalšímu vzdělávání ve svém oboru. Mluví anglicky, německy a rusky.

„I díky finančnímu řízení Petra Cenka jsou Servodata výkonnou a efektivní firmou s výbornými vztahy s výrobci, partnery a zákazníky. Proto bylo rozhodnutí o jeho jmenování na uvolněnou pozici v představenstvu rychlé a jednoznačné,“ řekl Rostislav Jirkal, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Servodata.

Vzhledem k neočekávaným skutečnostem neproběhne změna na pozici ředitele obchodní divize Abakus společnosti Servodata, kterou opouští Jan Knyttl, způsobem oznámeným v tiskové zprávě ze dne 26. července 2012. Petr Linek, který měl převzít vedení divize po odcházejícím Janu Knyttlovi, do společnosti Servodata nenastoupí.

Do jmenování nového ředitele povede divizi Abakus obchodní ředitel Servodat Martin Malý.

Generační výměna v představenstvu společnosti Minerva Česká republika, a.s.

17.07.2012 Bez komentářů

Praha, 2. července 2012 – Minerva Česká republika oznamuje personální změny v představenstvu společnosti. Na valné hromadě společnosti konané dne 27. června 2012 byl zvolen nový člen představenstva Michal Vokáč, který ve společnosti působí od roku 2001 jako konzultant a od začátku roku 2012 zastává funkci vedoucího Service Desku.

Z představenstva odešel Ing. Zdeněk Vokáč, který nadále v Minervě ČR vykonává funkci ředitele pro kvalitu a rozvoj. Své dlouholeté zkušenosti uplatní v dozorčí radě, do níž byl na valné hromadě jmenován.

Minerva ČR se bude i nadále soustřeďovat na produkty a služby pro výrobní a distribuční společnosti, zejména v České a Slovenské republice.

Jmenování nového výkonného ředitele společnosti WEBCOM a. s.

02.07.2012 Bez komentářů

Od 1. 7. 2012 se výkonným ředitelem a předsedou představenstva společnosti WEBCOM a. s. stává Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, který doposud zastával pozici obchodního a marketingového ředitele společnosti.

Stanislav Hlobilek vystudoval Palackého univerzitu v Olomouci. Již 15 let se pohybuje v oblasti podnikových informačních systémů. Dříve pracoval jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Karat Software a.s..

Po celou dobu své profesní dráhy se věnuje prodeji a implementaci ERP systémů. Do společnosti WEBCOM a. s. přišel v roce 2006, členem managementu se stal v lednu 2007 a působil na pozici obchodního a marketingového ředitele.