Archív

Příspěvek oštítkován ‘Ness’

Ness vidí na trhu příležitosti a personálně posiluje

10.02.2015 Bez komentářů

Praha – 10. února 2015 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, po nedávném posílení managementu nabírá další odborníky a upevňuje svou obchodní pozici v oblasti aplikace moderních technologií a outsourcingu.

Společnost Ness Technologies vlastněná americkou investiční skupinou Rohatyn Group (vlastní např. i banku JPMorgan Chase) vidí na trhu řadu příležitostí.

Firmy dnes bojují s nutností snižovat náklady na provoz IT, zároveň ale potřebují inovovat, aby obstály v konkurenci. Proto Outsourcing IT služeb zažívá určitou renesanci. Už začala éra inteligentních energetických sítí Smart Grid, zdravotnictví čeká na eHealth, prudce se rozvíjí oblast Mobilit a stále aktuálnějším a závažným tématem je IT bezpečnost. A to nejen v souvislosti s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti. Podle analýzy totiž na tuzemském pracovním trhu chybí asi 12 tisíc zkušených bezpečnostních expertů. A ve hře není nic menšího, než zabezpečení dat a informační infrastruktury státu a rozpočtových organizací.
A protože IT je obor postavený na lidech, jejich nápadech a myšlenkách, klade Ness Technologies důraz především na kvalitu svých týmů. Kromě zkušených odborníků do nich přináší inovativní kreativitu i spolupráce se studenty vysokých škol.

„Ness spolupracuje se studenty už při studiu. Ti si mohou vybrat pro téma své diplomové práce aktuální problém, který řeší u zákazníků naše týmy. Student se může podílet na řešení skutečného problému, k tomu má možnost placené praxe, mentoringu, naši specialisté pořádají na katedrách přednášky… Ness je díky kontaktu s vysokými školami kreativnější v inovacích, což následně oceňují naši zákazníci,“ říká Pavel Mičánek (foto), Head of Human Resources, Ness Technologies v ČR.

Ness Technologies se také v roli řešitele účastní grantů pro Technologickou agenturu a mezinárodní spolupráce v rámci programů EU Horizon2020. V loňském roce bylo společné řešení Ness, Vodafone a olomoucké univerzity nominováno na cenu Česká inovace v kategorii „Inovativní firma“.

O Ness Technologies
Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií, specializuje se na vývoj softwarových produktů a aplikací, systémovou integraci, konzultace a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, nearshore i offshore dodávek. Pomáhá zákazníkům ve více než 20 zemích realizovat jejich obchodní i technologické cíle. Kolem 5 000 odborníků v pobočkách v Severní Americe, Evropě a Indii a téměř 500 v Praze, Brně a Ostravě spojuje výhody globálního know-how i místních znalostí. Na českém trhu patří společnost k leadrům v oblasti business a IT služeb. Více na www.ness.cz

Tags:

Ness pomohl společnosti Daikin se systémy pro efektivnější práci

11.12.2014 Bez komentářů

Praha, 11. listopadu 2014 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, realizoval pro společnost Daikin Europe projekt, v jehož rámci zavedl SAP ERP systém pro hlavní finanční, logistické a výrobní procesy dceřiné společnosti Daikin Industries Czech Republic.

Hlavním důvodem bylo sjednotit, harmonizovat a zefektivnit procesy všech společností v rámci skupiny Daikin a umožnit rychle reagovat na měnící se potřeby trhu. Výsledkem je i snížení nákladů na uvedené činnosti, vyšší efektivita skladového hospodářství a lepší výrobní plánování. Zajímavou výhodou je možnost vizualizace informací z výroby, která podporuje rychlé a přesné manažerské rozhodování.

Při práci na projektu odborníci Ness Technologies úzce spolupracovali se týmem Daikin v Belgii i s odborníky mateřské společnosti v Japonsku, kteří se podíleli na přípravě exportu velkého objemu dat z předchozího systému.

„Společnost Ness Technologies jsme vybrali v pečlivě připraveném výběrovém řízení s mezinárodní konkurencí. Společnost Ness dodala SAP ERP v dohodnutém čase i rozpočtu a prokázala své kvality pro dodávky takovýchto mezinárodních projektů. Ocenili jsme zejména velkou flexibilitu a chladnou hlavu při řešení problémů, které se vyskytnou u každého takto rozsáhlého projektu… Ale Ness jsme znali už z jiných projektů, které pro nás úspěšně realizoval v roce 2009,“ říká Geert Baroen (foto), projektový manažer společnosti Daikin.

Zhruba roční projekt zahrnoval koncept, nastavení systému a zadání pro programové úpravy, migraci dat, vypracování technické dokumentace, testy, školení uživatelů a následnou podporu provozu.

„Samozřejmě nás těší, že jsme pro tak významnou společnost úspěšně dodali celé řešení, včetně poměrně náročné fáze uvedení do provozu. Zhodnocujeme tak naše zkušenosti z řady dalších projektů a dlouhodobého zaměření na tento typ služeb. Výsledkem jsou systémy, které dokážeme maximálně přizpůsobit zákazníkům a jejich businessu,“ říká Karol Kubeczka (foto), ředitel sektoru Utilitity & Manufacturing, Ness Technologies. „Poskytujeme kombinaci vyspělých technologií a návratnosti investic. Také proto se na nás 85 % klientů obrací opakovaně nebo jsou našimi stálými zákazníky,“ dodává Kubeczka.

O společnosti Daikin

Daikin Europe NV je významným evropským výrobcem klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel a chladicích zařízení. V celé Evropě má asi 5500 zaměstnanců a výrobní základny v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a Velké Británii. Daikin staví na inovativním přístupu k rozvoji produktů ve spojení s maximální kvalitou. S více než 50 lety zkušeností v designu a výrobě topných i chladicích zařízení, je Daikin lídrem na trhu v oblasti technologií tepelných čerpadel. Více na www.daikin.cz

Tags: ,

Ness zakládá novou divizi a nabízí produkty středním firmám

23.01.2013 Bez komentářů

Praha – 23. leden 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, oznámil založení nové organizační jednotky, Product Sales. Jejím cílem je doplnit stávající obchodní model a nabídnout moderní software třetích stran a vlastní řešení, která byla dosud dostupná jen velkým zákazníkům, i středně velkým společnostem. Řízením týmu Product Sales byla pověřena Hana Součková, zastávající současně pozici marketingové ředitelky společnosti Ness Technologies v ČR.

„V první fázi chceme firmám nabídnout tři produkty v oblastech cloudu, mobility a business intelligence, které zlepšují dostupnost i bezpečnost firemních dat a rovněž přispívají ke spolupráci zaměstnanců. To jsou témata, která zajímají střední firmy, a proto v nich vidíme značný potenciál. Stávající portfolio přitom budeme postupně doplňovat o další produkty,“ říká Hana Součková (foto).

Ness staví svoji cloudovou nabídku na spolehlivých aplikacích Google Apps, zahrnujících vzájemně provázané služby komunikace a spolupráce. Díky možnostem online sdílení dokumentů, snadné tvorby webového obsahu a vzájemné integrace všech služeb zvyšuje produkt efektivitu spolupráce zaměstnanců, a to při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Ness dále představuje nabídku v oblasti mobility, kterou reaguje na rostoucí mobilizaci firemních dat a dokumentů. Kromě vývoje vlastních aplikací poskytuje například správu firemních i zaměstnaneckých mobilních zařízení, integraci mobilních řešení s firemními informačními systémy nebo zabezpečení dat v mobilním prostředí.

Pro oblast business intelligence Ness nabízí unikátní aplikaci QlikView. Ta umožňuje s nízkými náklady a bez pomoci odborníků snadno vytvářet přehledné analýzy dat z nejrůznějších pohledů pro rychlé a správné rozhodování. Prostředí aplikace je intuitivní a nabízí okamžitou odezvu i v případě datových objemů v řádu miliard záznamů. Výhody a efektivita uvedených produktů cílí nejen na střední firmy, ale také na organizace veřejné správy.

Český Ness modernizuje jihoafrického operátora Telkom SA

17.12.2012 Bez komentářů

Praha – 17. prosince 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, se podílí na modernizaci infrastruktury jihoafrického telefonního operátora Telkom SA. Projekt zahrnuje systém pro evidenci a přidělování telefonních čísel, implementaci číslovacího plánu a jeho strategické plánování, podporu pro přenositelnost čísel, network routing a tariff management.

„Projekt jsme zahájili workshopem s IT managementem společnosti Telkom SA loni v říjnu, samotnou modernizace IT architektury jsme odstartovali letos v březnu a hotovi bychom měli být do tří let. To je – vzhledem k rozsahu zadání – pro zákazníka velmi zajímavý termín,“ říká Jan Vobruba (foto), Business Development Manager společnosti Ness Technologies v ČR. „Mezi hlavní přednosti nového systému patří především možnost rychlého zavádění nových služeb a úspory plynoucí z konsolidace více systémů do jednoho efektivnějšího,“ dodává Vobruba.

Důvodem vstup Nessu do projektu, jako strategického partnera společnosti Oracle Communications, bylo unikátní know-how a zkušenosti odborníků Ness s podobnými projekty. Ness Technologies totiž disponuje v regionu CEE unikátním týmem a jeho OSS/BSS kompetenční centrum v oblasti optimalizace infrastruktury spolupracuje například také s Telefónicou O2. Telekomunikační divize Ness využívá produkty Oracle UIM, OSM, ASAP a IPAM.

Na realizaci jihoafrického projektu se dále podílí mimo jiné Deloitte Consulting a lokální partner Mobile Obsession.

Ness společně s partnery podpořil děti z dětských domovů

23.11.2012 Bez komentářů

Praha – 21. listopadu 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, letos uspořádal další ročník charitativních golfových turnajů Ness Golf Cup pod heslem „Hrajeme srdcem“. Akce probíhaly od května do října tohoto roku a vynesly celkem 75 000 korun pro nadační fond Srdce na dlani, který podporuje děti v dětských domovech a jehož je Ness partnerem.

„Pomoc společnosti Ness je skutečně znát. Získané finanční prostředky hodláme použít zejména na individuální a skupinové terapie s psychology, kteří se specializují právě na problematiku dětí z dětských domovů. Ness však pomáhá i jinak,“ říká Tereza Stopková, ředitelka nadačního fondu Srdce na dlani. „Děti si velice cení pravidelných návštěv zaměstnanců s rodinami, kteří s nimi vyrážejí na výlety do přírody. Pro starší děti je pro další profesní život nesmírně přínosná možnost získat první pracovní zkušenosti formou praxe organizované ve spolupráci s Nessem,“ dodává Stopková.

„Jsme opravdu rádi, že se nám i letos podařilo vybrat prostředky, kterými můžeme podpořit děti z dětských domovů. Nově jsme navíc v letošním roce pro účastníky charitativních golfových turnajů připravili i nadstavbový program pod názvem Ness Family Tour, jehož záměrem bylo vytvořit silnější propojení našich charitativních aktivit a našich partnerů, což se podařilo,“ říká Hana Součková, ředitelka marketingu Ness Technologies v ČR.

Každý účastník charitativního golfového turnaje dostal přívěsek s unikátním kódem, díky kterému se pak někdo z jeho rodiny mohl zúčastnit webového kvízu zaměřeného na činnost nadačního fondu Srdce na dlani a život dětí v dětských domovech. Úspěch v kvízu znamenal možnost získat rodinné vstupné podle vlastního výběru na některou z pražských zajímavostí v rámci okruhu Ness Family Tour, tedy například do zoologické zahrady, na Neviditelnou výstavu, do Národního technického muzea, dinoparku a na další místa.

„Připadalo nám zajímavé využít téma rodiny i tímto směrem. A bohatá a úspěšná účast nám potvrdila, že to lidé stejně tak pochopili,“ dodává Součková.

Partnerství s nadačním fondem Srdce na dlani je jednou z řady aktivit společnosti Ness Technologies v rámci jejího CSR programu. Další činnosti se týkají například ochrany životního prostředí, dárcovství krve, podpory sportu, zachování rovných příležitostí, vzdělávání, osobního rozvoje a dalších oblastí.

Ness představuje kompetenční centrum mobility, řešení pro rozvoj firemní mobilní strategie

09.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, představil kompetenční centrum mobility. Jeho cílem je zachytit nastupující mobilní trendy a vytvořit řešení, která poskytnou korporátním zákazníkům nástroje pro rozvoj jejich nové firemní mobilní strategie.

„Mobilní zařízení a služby umožňují zaměstnancům přístup k podnikovým datům a dokumentům bez ohledu na čas a místo, a díky tomu stoupá produktivita pracovníků. Navíc mobilita představuje další prostor, jehož využití může výrazně pozitivně ovlivnit samotný business.“ říká Jan Čaboun (foto), Mobile Competence Manager společnosti Ness Technologies. „S množstvím nově připojených mobilních zařízení se však zároveň zvedají firemní náklady na mobilní komunikaci, rostou nároky na správu zařízení a podporu uživatelů, zhoršuje se firemní bezpečnost a znesnadňuje se péče o firemní IT infrastrukturu. Činnost kompetenčního centra mobility se zaměřuje jednak na podporu podnikových mobilních strategií, ale i na zvýšení bezpečnosti a efektivity podnikové mobilní komunikace,“ dodává Čaboun.

Kompetenční centrum mobility společnosti Ness, na jehož činnosti se podílí šest specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti mobilních řešení, se zaměřuje na mobilní bezpečnost, správu podnikových mobilních zařízení, vývoj a správu podnikových mobilních aplikací a na poskytování odborných konzultací.

„Například mobilní telefony či tablety zaměstnanců, obsahující citlivá firemní data, jsou tak stále „zajímavější“ pro případné využití resp. zneužití třetími stranami. Vysoké je i riziko ztráty nebo krádeže. Ness proto poskytuje řešení, které umožní podstatné zvýšení bezpečnosti firemních dat v mobilních zařízeních. Spolu s tím nabízí jednotnou správu mobilních platforem s různými operačními systémy a poskytuje efektivní uživatelskou podporu,“ vysvětluje Čaboun.

Nové mobilní aplikace, které budou uživatelé moci využívat pro přístup k podnikovým informačním systémům, respektují možnosti jednotlivých mobilních platforem a podnikových systémů a zvyšují tak efektivitu práce mimo kancelář. Dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti Nessu v oblasti mobilních řešení pomáhají zákazníkům při rozvoji mobilní podnikové strategie a tvorbě mobilní koncepce dle podmínek a záměrů konkrétního zákazníka.

Kompetenční centrum mobility navazuje na dosavadní zkušenosti z řady projektů a implementovaných služeb, které Ness v minulosti realizoval pro mobilní operátory a korporátní zákazníky. Jednalo se například o O2 Office Connector, Orange Business Mail a další.

Ness představuje GRID4LIFE, platformu spojující kompetenční centrum a vlastní koncept inteligentních sítí

04.06.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ Praha – 4. června 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, představil platformu GRID4LIFE, která spojuje kompetenční centrum s vlastním konceptem inteligentních sítí (Smart Grid). Cílem této koncepce je připravit řešení s distribuovanou technologickou inteligencí a důrazem na praktické využití v reálném životě.

Kompetenční centrum je funkčně zaměřená organizační struktura, prostřednictvím které dochází k integraci a jednotnému řízení zdrojů a procesů. Spojením měřicích a řídicích přenosových a distribučních sítí vznikla platforma GRID4LIFE, která vytváří prostředí pro další funkcionality, jakými jsou například elektromobilita, inteligentní domy, chytrá města a další. Kompetenční centrum zaměstnává 15 zkušených odborníků s praxí v ICT projektech v oblasti utilit, telekomunikací a Business Intelligence.

„Ačkoliv toto kompetenční centrum působí v Praze, jeho aktivity pokryjí regiony v různých evropských státech. V tuto chvíli se jedná o projektech v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a předpokládáme zahájení dalších v oblasti střední a východní Evropy, zejména v adriatickém regionu,“ říká Jiří Stich (foto), Business Development Director divize Utilities & Manufacturing, NESS Technologies. „Tyto ambiciózní cíle chceme naplnit i za pomoci našich partnerů, kterými jsou například společnosti Elektrosystem, Powel AS z Norska, kanadský Corinex Communication, ZPA Smart Energy, Landys+Gyr, Transtech, Intel a další,“ dodává Stich.

Projekt navazuje na zkušenosti Nessu získané v rámci projektů s Wide Pilot Project Automatic Meter Management (WPP AMM) pro ČEZ Měření a o implementace jednotného dispečerského řídicího systému pro ČEZ Distribuce.

O společnosti Ness
Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb (TOP 4, IDC 2009). Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

Ness posiluje obchodní tým divize Finance

28.05.2012 Bez komentářů

Praha – 28. května 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil posílení divize Finance. Strategic Account Managerem se stal Ivan Volf, Goran Djukanovic jako Senior Business Development Manager má na starosti region EMEA a na střední zákazníky z finančního sektoru se zaměřuje Monika Halířová na pozici Senior Account Managera. Petr Kamínek posílil divizní management a má na starosti dlouhodobý rozvoj nových řešení.

„Náš obchodní tým jsme rozšířili o dva speciální týmy. Jeden pro malé a střední finanční firmy. V rámci tohoto směru, je naší strategií přenést naše zkušeností, které máme z velkých bank a finančních institucí, k širšímu počtu zákazníků z finančního sektoru a nabídnout jim obdobná řešení, ovšem přizpůsobená jejich potřebám,“ říká Michal Janatka (foto), obchodní ředitel divize Finance Ness Technologies v ČR a dodává: „Druhý tým se specializuje zejména na sousední země a jadranský region, tedy oblasti, kde má řada našich zákazníků pobočky. My jim tak můžeme nabídnout cennou regionální podporu a zároveň exportovat naše unikátní know-how.“

Posílení týmů Ness Technologies v ČR souvisí s dlouhodobou strategií rozvoje nových řešení, která těží z bohatého know-how a odpovídají aktuálním potřebám zákazníků.

Ivan Volf (foto), Senior Account Manager pro sektor Finance, přichází ze společnosti Hewlett-Packard. „Mým hlavním cílem pro nejbližší období je rozvinout pozici společnosti Ness u svěřených zákazníků podporou stávajících aplikací a rozvojem nových řešení,“ říká Volf, který v minulosti zastával vedoucí pozice rovněž ve společnostech SAP, CSC Computer Sciences či IBM Czech Republic. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou, potápěním nebo modelářstvím.

Dosavadní Business Development Manager s odpovědností za kompetenci Business Intelligence Petr Kamínek (foto) se stává členem managementu divize, s odpovědností za rozvoj nových řešení v rámci celé divize Finance. „Mým úkolem je pomocí nových řešení zajistit rozvoj divize Finance jak u stávajících klientů, tak i v nových segmentech,“ vysvětluje Kamínek, mezi jehož koníčky patří geocaching, plavání a LARP.

Goran Djukanovic (foto) přichází do Nessu s více než 25 lety zkušeností v oblasti Sales & Business Development. Nový Senior Business Development Manager CEE se zaměřením na zahraniční trhy v minulosti působil v evropských zastoupeních společností Texas Instruments, Global Payments a American Express. „Mým cílem je nejen přivést nové zákazníky ale také najít potenciální globální partnery, kteří nás podpoří i lokálně, na každém trhu zvlášť,“ dodává Djukanovic, který se ve volném čase věnuje rodině a přátelům.

Monika Halířová přichází do Nessu na pozici Senior Account Manager v divizi Finance s více než dvaceti lety zkušeností z vedoucích pozic v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. „V Nessu chci využít svých praktických zkušeností z oblasti řízení a rozvoje distribučních sítí při nacházení nových obchodních příležitosti u stávajících i nových klientů,“ říká Monika Halířová, která dříve působila v LBBW Bank CZ, Allianz pojišťovně, UniCredit Bank a v České spořitelně. Mezi její záliby patří horská turistika a vaření.

Strategické partnerství pro penzijní reformu

26.10.2011 Bez komentářů

Praha – 25. říjen 2011 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil uzavření strategického partnerství s firmou TurboConsult, v rámci kterého budou společně nabízet penzijním společnostem komplexní zabezpečení jejich potřeb vyvolaných blížícím se startem důchodové reformy.

Technologickým jádrem nabízených služeb je provozní informační systém pro penzijní společnosti FinAge®. Toto řešení vychází z původního systému PEFIS® vytvořeného společností TurboConsult, který penzijní fondy už v minulosti úspěšně používaly. Nový produkt FinAge® komplexně pokryje potřeby penzijních společností provozujících II. a III. pilíř důchodové reformy.

Vladimir_Jares_eprofilVladimír Jareš, generální ředitel společnosti TurboConsult, k tomu říká: „FinAge® představuje generačně nové řešení, které jsme postavili na bázi konceptu našeho ověřeného bankovního systémemu. Integruje funkcionalitu původního produktu PEFIS® s novými funkčními celky zabezpečujícími požadavky důchodové reformy. Je určen jak pro penzijní fondy, které se budou transformovat na penzijní společnosti, tak pro penzijní společnosti, které svou činnost zahájí tzv. ‚od nuly‘, bez klientů transformovaného fondu III. pilíře.“

Strategické partnerství obou společností přinese na trh ucelenou nabídku služeb, které zahrnují business poradenské a IT služby. Poradenství pomůže současným penzijním fondům při rekonstrukci jejich business architektury, která je nezbytná pro jejich přerod v penzijní společnosti. IT služby se budou podílet na vytvoření adekvátní informační a technické architektury penzijních společností.

Jan _Svatos_eprofilJan Svatoš, ředitel divize Finance společnosti Ness Technologies dodává: „V České republice jsme jedním z předních systémových integrátorů, dlouhodobě se orientujeme na poradenství a technologická řešení pro finanční instituce. Mezi naše zákazníky patří vedle řady významných bank, pojišťoven a leasingových společností i tři z největších penzijních fondů – Penzijní fond Stabilita, Penzijní fond České spořitelny a Penzijní fond Komerční banky. Ty si Ness zvolily jako svého partnera pro oblast řízení vztahů a komunikace se zákazníky. Strategickým partnerstvím se společností TurboConsult jsme naši nabídku rozšířili a dnes můžeme nabídnout komplexní pokrytí IT potřeb budoucích penzijních společností.“

CVCI získá 100 % akcií společnosti Ness Technologies

Sachi_Gerlitz_eprofilTeaneckk, NJ – 10. června 2011 – Společnost Ness Technnologies, Inc. (NASDAQ: NSTC and TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních business řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámila, že uzavřela konečnou smlouvu o fúzi, podle níž společnost globálního investičního fondu private equity Citi Venture Capital International (CVCI) získá Ness Technologies za 307 milionů USD, zaplacených v hotovosti.

Podle této smlouvy dostanou akcionáři společnosti Ness v hotovosti 7,75 USD za běžnou akcii, což představuje nárůst tržní ceny oproti nominální o 177,6 % nad cenu, s níž akcie Ness uzavíraly burzovní den na trhu Nasdaq Global Select Market 9. června 2011, tj. v poslední den obchodování před tímto oznámením.

Představenstvo společnosti na základě jednohlasného doporučení tzv. Zvláštního výboru nestranných členů představenstva společnosti schválilo transakci -  v nejlepším zájmu společnosti Ness Technologies a jejích akcionářů.

„Věříme, že tato transakce nabídne akcionářům atraktivní hodnotu a že představuje pro Ness, našich více než 500 zákazníků a 6 900 zaměstnanců, velkou příležitost dalšího růstu společně s CVCI,“ prohlásil Sachi Gerllitz (foto), předseda představenstva a generální ředitel Ness Technologies. „Těšíme se, že transakci úspěšně završíme a budeme i dále poskytovat nadstandardní řešení a služby naší silné zákaznické základně, že budeme dále posilovat vedoucí postavení na našich trzích a pokračovat v realizaci našeho strategického plánu.“

„Jsme velmi rádi, že máme možnost navýšit svoji investici ve společnosti Ness,“ dodal Bob Khanna, výkonný ředitel společnosti CVCI. „Ness je jedničkou v několika segmentech trhu IT, je partnerem technologických lídrů a má skvělou pověst v realizaci komplexních projektů. Těšíme se na spolupráci s jejím vedením, zaměstnanci a partnery a chceme, aby se společnost Ness stala pro své klienty ještě cennějším partnerem a ještě efektivněji využívala potenciál své globální sítě.“

Pro úspěšné završení transakce je nutné splnit několik podmínek, včetně schválení transakce ze strany akcionářů společnosti, souhlas regulátora a další běžné podmínky. Společnost Ness očekává, že k  transakci dojde do tří až šesti měsíců. Další informace k této transakci jsou k dispozici na www.ness.com.

O společnosti Citi Venture Capital International
CVCI je lídrem v oblasti private equity na trzích nových ekonomik a v současné době vlastní aktiva v hodnotě převyšující 7 miliard USD. CVCI disponuje mezinárodně integrovaným investičním týmem, který se skládá z více než 45 profesionálů z celého světa. CVCI má kanceláře v Singapuru, Bombaji, Novém Dillí, Hongkongu, Londýně, New Yorku a Santiague. Fondy, pro něž CVCI vykonává investiční poradenství, drží značné investice ve společnostech v oblasti podnikových řešení a mezinárodního outsourcingu. V těchto oblastech má CVCI tradičně velké zkušenosti a hlubokou znalost globálních trendů a faktorů, které tento segment ovlivňují.
CVCI je členem Citi Capital Advisors, globální alternativní platformy pro správu aktiv, která nabízí široké spektrum inovativních strategií a produktů pro investory se silným finančním zázemím.

Tags: , ,