Archív

Příspěvek oštítkován ‘mobilní řešení’

Společnost RSA cílí na pokročilé hrozby a útoky typu „převzetí účtu“ s novým řešením RSA® Adaptive Authentication

26.11.2012 Bez komentářů

PRAHA, 26. listopadu 2012: RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC, dnes oznámila významná vylepšení svého řešení RSA® Adaptive Authentication On Premise, které organizacím z široké škály oborů pomáhá dosáhnout vhodné rovnováhy mezi zabezpečením pokročilým hrozbám, jako jsou trojské koně Zeus, Citadel nebo nedávno objevený Gozi Prinimalka, a snahou poskytnout uživatelům prostředí pro pohodlnou práci.

Podle nedávného výzkumu společnosti Aite Group způsobily útoky typu převzetí účtu v roce 2011 společnostem ztráty přes 400 milionů dolarů. Odhaduje se, že toto číslo se do roku 2016 zvýší o 94 % – na téměř 800 milionů dolarů. Řešení RSA Adaptive Authentication založené na jádru RSA® Risk Engine je navrženo s cílem snižovat riziko těchto útoků. Využívá přitom technologie big data – k ověření aktivity uživatelů používá sadu více než 100 různých ukazatelů rizika, včetně identifikace zařízení a profilů chování. Odhaduje se, že na převzetí uživatelských účtů se zaměřuje 30 milionů malwarových hrozeb. Nejnovější řešení RSA Adaptive Authentication je vytvořeno s cílem reagovat na měnící se požadavky zákazníků na pohodlné a snadné používání softwaru a současné zajištění efektivního zabezpečení proti ohrožení podvody v kyberprostoru.

Vylepšená obrana proti trojským koním

Organizace neustále bojují s novými podobami pokročilých hrozeb. V řešení RSA Adaptive Authentication On Premise jsou nově začleněny další funkce rozpoznávání trojských koní, včetně ochrany před útoky s využitím proxy IP adres a injektáží kódu HTML. Řešení tak uživatele ochrání proti technikám Man in the Browser (MITB) a Man in the Middle (MITM), které se uplatnily v nejnovějších útocích typu trojských koní – včetně útoku Gozi Prinimalka – jež usilovaly o napadení účtů koncových uživatelů. Řešení RSA Adaptive Authentication rozpoznává anomální interakce a upozorní na ně organizaci, která se může rozhodnout je blokovat, sledovat nebo si před dokončením transakce vyžádat další ověření. Řešení RSA Adaptive Authentication přináší následující nové funkce:

Ochrana proti injektáži HTML – Rozpoznává podvodné změny v zobrazení prohlížečů koncových uživatelů spojené s útoky MITB, jež se pokoušejí manipulovat s platbami nebo získat další údaje uživatele, jako jsou čísla sociálního pojištění, platebních karet nebo kódy PIN.
Rozlišení lidských a strojových útoků – Chrání proti pokročilým trojským koním, jež útočí pomocí automatizovaných skriptů, podvodně přidávají příjemce plateb a převádějí peníze na účty bílých koní. Software RSA Adaptive Authentication využívá inovativní ochranu proti lidským a strojovým útokům, která rozpoznává, zda je datový vstup spojen s pohyby myši nebo zadáváním z klávesnice. Navíc toto řešení rozlišuje také uživatele, kteří mají v prohlížeči zapnutou funkci automatického dokončování, a příslušně upraví hodnocení rizik.
Rozpoznání útoků typu proxy – Útoky typu proxy využívají kyberpodvodníci k přihlášení do banky z proxy IP adresy. To jim umožňuje proniknout do účtu uživatele prostřednictvím jeho skutečné IP adresy a dosáhnout tak kladného výsledku při identifikaci zařízení. Řešení RSA Adaptive Authentication určí, kdy přihlášení nebo transakce probíhá prostřednictvím adresy proxy, jež není pro uživatele identifikovaného pomocí skutečné IP adresy běžná, a dynamicky podle toho upraví reakci na riziko.

Nové prostředky mobilní ochrany

Společnost RSA aktualizovala inovativní vyhrazený model vyhodnocování rizik v řešení RSA Adaptive Authentication On Premise tak, aby zahrnoval informace o poloze a vylepšené rozpoznávání mobilních zařízení. Informace o poloze se shromažďují prostřednictvím WiFi, triangulace mobilních vysílačů a technologie GPS. Cílem je rozpoznat polohy, které jsou pro daného uživatele nové, pokusy o podvodné transakce vzhledem k nereálným rozdílům rychlosti pohybu po zemi a situace, kdy pokus o přístup přichází z oblasti známé jako vysoce riziková. Dále se shromažďují charakteristiky mobilních zařízení, ať už prostřednictvím platformy RSA Adaptive Authentication pro mobilní zařízení nebo přímo prostřednictvím sady SDK (Software Development Kit).

Ochrana bankomatů

Řešení RSA Adaptive Authentication ve své nejnovější verzi obsahuje také ochranu proti podvodnému převzetí účtu v kanálu bankomatů. Vyhodnocuje totiž rizika u aktivity specifické pro bankomaty, a to na základě data a času přístupu, částky transakce, frekvence výběrů, vlastníka bankomatu a jeho ID a polohy. S ohledem na rostoucí počet podvodných převzetí účtů prostřednictvím bankomatů a útoků pomocí výběrů přes bílé koně bylo řešení RSA Adaptive Authentication vylepšeno tak, aby tyto hrozby rozpoznávalo a monitorovalo. Do bankomatů přitom není nutné instalovat další software.

Dostupnost

Řešení RSA Adaptive Authentication On Premise 7.0 je již dostupné.

Vybrané materiály:

• Další informace o řešeních společnosti RSA® pro správu identit a ochranu dat
• Blog Speaking of Security: Emerging Threats and Account Takeover Fraud Needs an Innovative Defense Approach (Nové hrozby a podvodná převzetí účtu vyžadují inovativní přístup k ochraně)
• Podcast Speaking of Security: Protecting Banking Users from Online Account Takeover (Ochrana uživatelů bankovnictví před převzetím účtu online)
• Infografika: Řešení podvodů díky ověřování založenému na vyhodnocování rizik

Nové vedení PayPal ve střední a východní Evropě

31.10.2012 Bez komentářů

Praha, Česká republika, 29. října 2012 – Společnost PayPal Central & Eastern Europe oznámila změny v struktuře vedení společnosti. Matt Komorowski a Ganna Yevtushenko budou nyní pod vedením Damiena Perillata, ředitele PayPal Central & Eastern Europe, zodpovědní za prodej a obchodní rozvoj společnosti ve střední a východní Evropě. Změny byly realizovány s ohledem na řízení růstu příjmů z mezinárodního obchodu, rozvoj služeb, založených na mobilní platformě, nebo průnik PayPal do offline světa kamenných prodejen. Nedílnou součástí bude zaměření se na potřeby a přání zákazníků v jednotlivých zemích regionu střední a východní Evropy.

„Střední a východní Evropa je svědkem obrovského vzestupu elektronického obchodování v posledních několika letech. Jsme přesvědčeni, že nová strategie a vedení PayPal bude přínosem jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Jednou z priorit pro tento region bude rozvoj přes hraničního obchodu, který celosvětově představuje 25% TPV. Tento podíl je ještě větší v regionu střední a východní Evropy“, říká Damien Perillat, ředitel PayPal Central & Eastern Europe. „PayPal bude své aktivity soustředit také na maloobchodníky, kteří získají díky PayPal možnost vícekanálového obchodování. Placení mobilem je klíčem k úspěchu v době, kdy hranice on-line a off-line obchodování se stírají,“ dodal Damien Perillat.

Nový tým bude zodpovědný za rozvoj mobilního bezkontaktního placení a uvedení platebního systému PayPal do kamenných prodejen v pobočkách PayPal ve střední a východní Evropě.

Mobilní řešení
PayPal představila mobilní aplikaci již více než polovině trhu ve střední a východní Evropě, a to včetně produktu v podobě „mobilní expresní pokladny“ nebo „knihovny mobilních plateb“ pro vývojáře. Zákazníci využívají mobilní funkce v mnoha případech různými způsoby, a proto se PayPal snaží vytvářet produkty, které mapují aktivity běžného zákazníka v různých zemích. V následujících letech bude nové vedení silně zaměřovat aktivity PayPal na navázání dlouhodobých partnerství s místními dopravci, vývojáři aplikací a platforem a dalšími partnery, kteří budou přinášet stále nové služby pro zákazníky PayPal v jednotlivých zemích. PayPal očekává nárůst objemu mobilních transakcí na 10 miliard dolarů v tomto roce, což je nárůst 150% oproti minulému roku.

Přes hraniční obchod
PayPal radikálně zjednodušil fungování přeshraničního obchodu při manipulaci se širokou škálou typů plateb a dále nabízí nové bezpečnostní normy. S více než 100 miliony aktivních účtů ve 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal nyní umožňuje ještě efektivnější globální nakupování online, a to i v české měně.

Přístup k domácím trhům
S novým vedením a týmem, pocházejícím z různých trhů střední a východní Evropy, se bude PayPal zaměřovat na rozšíření globálního know-how a navázání spolupráce s místními partnery. PayPal umožní domácím finančním společnostem, aby transfer peněz byl rychlejší než tomu bylo doposud, což přinese výhody nejen zákazníkům, ale také maloobchodníkům. Kromě toho  také pomůže obchodníkům zvýšit míru konverze a prodeje tím, že umožní okamžitý přístup k milionům zákazníků v regionu střední a východní Evropy i mimo ni.

O PayPal
PayPal je rychlejší a bezpečnější způsob jak platit a mít zaplaceno online. Tato služba umožňuje svým klientům posílat peníze bez toho, aby zveřejnily své finanční informace. Mohou tak flexibilně využívat prostředky na svém PayPal účtu, bankovním účtu, jakož i z platební karty. S více než 100 miliony aktivních účtů ze 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal umožňuje globální nakupování online. V loňském roce 2011 dosáhla společnost PayPal objemu 4 miliard USD v oblasti uskutečněných mobilních plateb, což je více než 5krát větší objem plateb operovaných v roce 2010. Letos PayPal očekává zvýšení objemu uskutečněných mobilních plateb na 7 miliard USD.
Platební systém PayPal provozovaný společností eBay (NASDAQ: EBAY) poskytuje klientům na celém světě tři nejvýznamnější on-line platební služby: globální online platební transakce skrz PayPal účet, Payflow Gateway a službu Bill Me Later. Společnost PayPal sídlí v San Jose v Kalifornii a její mezinárodní ředitelství se nachází v Singapuru.  Více informací lze nalézt na www.paypal.com.

PayPal CEE: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Ukrajina.

IBM Connections podpoří „social business“ analytickými nástroji

08.10.2012 Bez komentářů

IBM Social BusinessArmonk, New York, 12. září 2012 – Společnost IBM uvádí novou, již čtvrtou, verzi přední softwarové platformy pro firemní spolupráci IBM Connections. Ta slučuje vyspělé analytické nástroje, monitorování dat v reálném čase a rychlejší sítě pro spolupráci uvnitř i vně firmy. Řešení lze využít formou klasické softwarové licence, prostřednictvím služby IBM SmartCloud nebo pomocí široké řady mobilních zařízení.

Sociální software IBM již využívají v rámci svých investic do „social business“ přední společnosti z celého světa, například Bayer MaterialScience, Colgate-Palmolive Company, LeasePlan, Primerica nebo Teach for America. Podle průzkumu Forrester Research se očekává, že trh se sociálními aplikacemi vzroste do roku 2016 o 61 % .

Firmám přitom v současnosti chybějí vhodné nástroje, s jejichž pomocí by dokázaly uchopit obrovské množství informací a efektivně s nimi pracovat. Podle průzkumu IBM CEO Study sociální platformy k propojení se zákazníky využívá jen 16 % dotázaných ředitelů. Během následujících pěti let by se však toto číslo mělo vyšplhat na 57 %. Nedávno realizovaná studie IBM, při níž bylo dotázáno 1 700 marketingových ředitelů, odhalila, že 82 % z nich plánuje v příštích třech až pěti letech využití sociálních médií navýšit.

Sociální software IBM využívá přes 60 % společností z žebříčku Fortune 100. Po platformě IBM pro social business je silná poptávka především v regulovaných odvětvích. 41 % uživatelů Connections 4 beta působí v bankovnictví, finančním sektoru a ve zdravotnictví.

Řešení IBM Connections integruje přehledy aktivit, údaje v kalendářích, wiki stránky, blogy, nové funkce e-mailu a navíc uživateli vyznačuje data relevantní pro jeho práci. Podporuje okamžitou spolupráci pomocí jediného kliknutí a také budování bezpečných sociálních komunit uvnitř i vně organizace. Pomáhá tak upevňovat loajalitu zákazníků a zlepšit obchodní výsledky. Nová funkce e-mailu v rámci platformy IBM Connections umožňuje zjednodušený přístup do pracovní elektronické pošty v kontextu prostředí sociálních sítí.

Společnosti nyní mohou integrovat a analyzovat obrovská množství dat a snadněji propojovat tyto poznatky s firemními procesy a na základě toho činit rychlejší a přesnější rozhodnutí. Důkladnější pochopení zákazníků, tržních trendů a názorů zaměstnanců pomáhá firmám odhalit některé zásadní vzorce chování, a tedy nejen pohotově reagovat na změny na trhu, ale především předvídat následky budoucích kroků.

Například úvodní stránka Connections nabízí jednotné prostředí, kde mohou uživatelé sledovat obsah a využívat materiál třetích stran prostřednictvím sociálního rozhraní, a to hned vedle firemního obsahu, včetně e-mailu a kalendáře. Propojení s novými zprávami – přehledy aktivit – umožňuje, aby zaměstnanci kteréhokoliv oddělení měli přehled o strukturovaných i nestrukturovaných informacích jako jsou příspěvky z Twitteru a Facebooku, informace o počasí, videa, logovací soubory, aplikace SAPu nebo dokumenty s elektronickým podpisem.

Mobilní aplikace dopravní databanky Cargopass se umístila na 2. místě v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012

26.09.2012 Bez komentářů

Brno 25. září 2012 – Společnost CargoPass, provozovatel druhé největší dopravní databanky, se účastnila 7. ročníku soutěže o nejefektivnější projekt na českém internetu se svou mobilní aplikací dopravní databanky. Odborná porota aplikaci ocenila 2. místem v kategorii doprava a cestovní ruch.

Mobilní aplikace dovoluje uživatelům Cargopassu využívat svoji dopravní databanku bez omezení. Díky ní mají zákazníci možnost řešit aktuální potřeby dopravy i v terénu a bez použití počítače.

Práce v dopravě je velmi hektická a bez dopravních databank se většina dopravních dispečerů neobejde. Mnohdy je vyžadováno pracovní nasazení i mimo pracovní dobu, a proto jsme hledali způsob jak zákazníkům ušetřit čas a přitom zvýšit efektivitu jejich práce,“ uvedl Martin Toncar, ředitel společnosti CargoPass.

CargoPass pro svou dopravní databanku uvedl mobilní aplikaci optimalizovanou pro Android i iOS již v říjnu 2011. Jedná se tedy o první mobilní aplikaci tohoto druhu pro obor dopravy v ČR. Ačkoli je Cargopass poměrně mladá databanka, úspěšně se profiluje jako inovátor informačních systémů a řešení pro dopravu.

Jedná se o další krok podporující naši původní myšlenku – být mobilní. Jako první jsme zákazníkům nabídli dopravní databanku v mobilním telefonu. To znamená 15 20 tisíc nabídek dopravy a poptávek po dopravě denně, které zákazníci s naší mobilní aplikací nezmeškají. Snažíme se našim uživatelům práci zjednodušovat. Umístění v této soutěži je důkazem, že jdeme správným směrem,“ uvedla Adéla Hoffmannová ze společnosti CargoPass.

Internet Effectiveness Awards je soutěž, jejímž cílem je vybrat nejefektivnější projekty na českém internetu, které byly uvedeny v průběhu roků 2011 – 2012. Jednotlivé projekty vyhodnotila odborná porota složená z novinářů, členů profesních asociací, nezávislých odborníků, akademiků a manažerů úspěšných internetových projektů.

O projektu Cargopass

Cargopass je moderní dopravní databanka určená dopravním, spedičním a výrobním firmám.Vstoupila na trh v roce 2009 jako internetová B2B aplikace, která se ale snažila nabídnout něco víc než ostatní. Celá koncepce Cargopassu proto vznikla na myšlence být mobilní. Dopravní trh je velmi konzervativní, proto bylo velkým krokem  přesunutí dopravní databanky z desktopové aplikace na  internet. Na vývoji systému Cargopass první generace pracovala společnost Compass Communication, která byla dříve v historii známá především díky emailovému klientovi email.cz. Cargopass, jakožto jeden z mnohých projektů  společnosti Compass Communication, se vyvíjí od roku 2008 ajiž po dvou letech provozu získal systém přes 4 000 registrovaných uživatelů z řad spedičních a dopravních firem. Systém byl od počátku navržen tak, aby splňoval požadavky jak spedičních a dopravních firem, tak výrobců.

Foto (zleva): Juraj Lipták a Adéla Hoffmannová, Cargopass s.r.o.

Holding Cleverlance Group „holduje“ vývoji mobilních aplikací

24.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ: Dnes si jen málokdo ve vyspělém technologickém světě dokáže představit život bez mobilních technologií. Firmy kladou důraz na to, aby jejich zaměstnanci, zejména na obchodních či IT pozicích, měli rychlý přístup k informacím, a to v jakoukoliv dobu a z kteréhokoliv místa. Společnosti holdingu Cleverlance Group si tento požadavek uvědomují, proto své služby rozšířili o nabídku mobilních aplikací zaměřených nejen na firemní klienty, ale i domácí uživatele.

Společnost Cleverlance Enterprise Solutions a.s. nabízí firemním zákazníkům framework pro velmi snadné vytváření vlastních mobilních aplikací Right Time, který firmám dokáže ušetřit až 50 % nákladů, které by jinak musely investovat do rozvoje a údržby aplikací. Využitím Right Time může firma zefektivnit práci svých zaměstnanců, kteří se pohybují v terénu. Díky ojedinělým parametrům získalo toto řešení ocenění IT produkt roku 2011. Platforma Right Time je navržena tak, aby ji bylo možné rychle a jednoduše integrovat s běžně používanými ERP a CRM firemními systémy. Zaměstnanec firmy získá přes mobilní telefon či tablet přístup k firemním datům prakticky kdykoli a odkudkoli. V případě, že podnikový informační systém podporuje workflow či řízení projektů, lze také odesílat úkoly jednotlivým uživatelům. Veškerá data jsou automaticky šifrována. Kromě zvýšení efektivity a kontroly si společnosti cení uživatelského komfortu a přesnosti zadávaných dat. Údaje je možné propojit i s fotoaparátem, GPS modulem či s aplikací pro čtení čárových kódů.

Z „dílny“ Cleverlance pochází další užitečný nástroj pro uživatele iPhonů, kteří jsou zároveň klienty České spořitelny. Aplikace Složenka, která je součástí mobilního bankovnictví České spořitelny, dokáže složenku nejen naskenovat, ale zároveň takto získaná data převést do platebního příkazu, který klient pouze potvrdí. Není tedy nutné, aby vyplňoval další údaje. Úhrada složenky tak může proběhnout ve dvou krocích.

Firma TrustPort, a.s., člen holdingu Cleverlace Group, je na poli informačních technologií známá díky svému antivirovému řešení TrustPort Antivirus. Vývojáři firmy se letos zaměřili na aplikace pro chytré telefony. Během posledního čtvrt roku firma vydala dvě aplikace pro uživatele smartphonů a tabletů pod operačními systémy Android a iOS. Portunes je aplikace sloužící jako bezpečné úložiště citlivých informací, jako jsou údaje o kreditních kartách, bankovních účtech, uživatelských jménech a heslech, PINy, soukromé poznámky atd. Program je určen každému, kdo chce mít své poznámky a hesla spolehlivě chráněny, přitom však vyžaduje přístup ke svým datům odkudkoli, nezávisle na tom, zda pracuje na notebooku či chytrém telefonu. Data jsou synchronizována s mobilním zařízením přes cloudové úložiště. Vše je zašifrováno nejsilnějším šifrovacím algoritmem AES 256.

Ne každý si je dnes vědom toho, že jeho mobilní telefon může být odposloucháván či sledován i bez připojení k internetu, aniž by o tom dotyčný věděl. Posílání citlivých údajů přes SMS zprávy či maily je často velmi riskantní. Existuje řada špionážního softwaru, který může monitorovat vše, co uživatel na mobilním telefonu či počítači právě dělá. Proto firma TrustPort vyvinula bezpečnostní řešení, které je zdarma přístupné všem, kteří nechtějí, aby někdo sledoval jejich mailové zprávy či SMS zprávy. Šifrovací aplikaci Skytale využijí například byznysmeni, kteří jsou zvyklí posílat citlivé údaje přes SMS či mail. Zašifrovanou zprávu si nepřečte nikdo jiný kromě příjemce, který společně s odesílatelem zná tajné heslo. Soukromé šifrované zprávy jsou vždy během datového přenosu mezi dvěma chytrými telefony či počítači v bezpečí.

Většině operací, které dříve probíhaly na stolních počítačích, již odzvonilo. Ať už jde o bankovní úkony či psaní poznámek na pevný disk počítače. Uživatelé výrobcům informačních technologií vyslali jasný signál: vyrábějte co nejjednodušší aplikace, které šetří náš čas. Pro firmy holdingu Cleverlance je naslouchání zákazníkům a plnění jejich požadavků prioritou, proto budou v brzké době na trh uvedeny další užitečné aplikace jak pro firemní klienty, tak i pro domácí uživatele.

Samsung a eClub ČVUT vyhlásily programátorskou soutěž

21.08.2012 Bez komentářů

Praha, 21. srpna 2012 – eClub ČVUT ve spolupráci s českým zastoupením Samsung Electronics vyhlásil soutěž pro všechny studenty českých vysokých škol, kteří rádi programují a vyvíjí aplikace pro moderní mobilní zařízení. Studenti budou soutěžit o nejlepší aplikaci ve dvou kategoriích – pro tablety Samsung GALAXY Tab a přístroje Samsung GALAXY Note. Soutěžní projekty, jejichž podnikatelský plán bude třeba obhájit před mezinárodní porotou, je možné přihlásit do 1. 11. 2012.

„Jako další formu podpory mladých podnikavců jsme se rozhodli vyhlásit soutěž, ve které se dají vyhrát nejen hodnotné ceny, ale také stipendium, nebo přístup na vybrané akce v akcelerátoru Node 5,“ říká zakladatel a vedoucí eClubu Jan Šedivý (foto) z katedry kybernetiky ČVUT.

Jan Vaníček (foto), Content Manager společnosti Samsung k tomu dodává: „Do budoucna vidíme velikou perspektivu a potenciál ve využití tabletů GALAXY Note, a proto podporujeme studenty ve vývoji nových aplikací, které budou speciálně navrženy pro tato zařízení, zejména pak pro využití stylusu S Pen.“

Kromě stipendia výherci získají Samsung GALAXY Note, který patří mezi nejnovější tablety společnosti Samsung. Samsung GALAXY Note disponuje 1,4 GHz dvoujádrovým procesorem, dokonale čitelným displejem a intuitivnějším ovládáním, s využitím pera S-Pen (stylus), kterým se přístroj ovládá stejně snadno, jako kdybyste pracovali s papírem.

Další cenou je Samsung GALAXY Tab 2 10.1, inovovaný tablet s vynikajícím displajem krytým Gorilla glass, dvoujádrovým procesorem, integrovaným GSM modulem, MicroSD paměťovou kartou a dalšími uživatelsky příjemnými vlastnostmi.

Více informací a podmínky soutěže naleznete na stránce: http://www.eclub.cvutmedialab.cz/summer-12

Fujitsu vyvíjí pro nevidomé navigaci do vnitřních prostor

31.07.2012 Bez komentářů

Praha, 31. července 2012 – Společnost Fujitsu se spolu s Japonským národním institutem pro informace a komunikační technologie (NICT) dohodly na vývoji nového navigačního systému, který bude určený do vnitřních prostor. Pomáhat má především nevidomým ve snazší orientaci na místech, kde jsou nefunkční klasické GPS technologie. Navigace bude probíhat v reálném čase prostřednictvím hlasového výstupu, který bude přicházet z uživatelova smartphonu.

Navigace ve venkovních prostorech, známá jako GPS, je dnes běžnou záležitostí, nelze ji však používat i v prostorech uvnitř. V nově vyvíjeném navigačním systému společností Fujitsu slouží k měření vzdálenosti předmětů od zdroje UWB bezdrátová technologie, která za pomocí rádiových vln dokáže určit velmi přesnou polohu předmětů i ve vnitřních prostorech, v reálném čase a s přesností s maximální odchylkou do 30 centimetrů.

V místnosti bude instalováno několik mobilních základen, které budou vysílat informace o pozici sledované osoby a pozici předmětů přímo do počítače. Počítač takto získaná data zpracuje a přepošle je dále do mobilního telefonu se speciální aplikací. Hlasový výstup z telefonu pak bude směrovat uživatele po prostoru k vybranému cíli/předmětu.

NICT a Fujitsu společně pracují i na vývoji dalších technologií, které budou nevidomým pomáhat orientovat se v prostoru vně i venku. Jedná se o vývoj přídavných senzorů, které dokážou detekovat překážky nacházející se kdekoliv v cestě. „Taková technologie by však nakonec mohla pomoci nejen nevidomým. V blízké budoucnosti může sloužit také jako navigační systém pro návštěvníky veřejných míst jako jsou nemocnice, úřady, muzea či nákupní centra,“ uvedl Jan Šplíchal (foto), produktový a PR manažer Fujitsu Technology Solutions Česká republika.

Služba NajduTe.cz začala sloužit rodičům

25.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ - Alarmující policejní statistiky hovoří až o tisícovkách pohřešovaných dětí ročně v důsledku útěků z domova nebo únosů. Společnost GOPE Systems nyní přichází s novou službou NajduTe.cz, která slouží rodičům ke sledování polohy a efektivní ochraně dětí prostřednictvím mobilního telefonu. Tato moderní služba funguje za spolupráce Policie České republiky, ministerstva vnitra a dalších významných státních složek.

Prevence útěků dětí z domova a jejich únosů
Služba NajduTe.cz výrazným způsobem omezuje riziko útěku dětí z domova nebo jejich únosů. Hlavním stavebním kamenem k jejímu provozu je především mobilní síť, která je z
99 % rozprostřena po celém území České republiky. „Díky tomu jsme schopni provést bleskovou lokalizaci každého mobilního zařízení. Co možná nejpřesnější polohu telefonu následně určíme prostřednictvím vysílačů BTS, mezi kterými se přístroj pohybuje,“ vysvětluje Mikoláš Herskovič, jednatel společnosti GOPE Systems.

Služba NajduTe.cz zjistí polohu dítěte do 9,5 sekundy
Novodobé sledování mobilního telefonu pomocí služby NajduTe.cz s sebou nese hned několik významných výhod. „Absolutní předností tohoto řešení je skutečnost, že funguje všude, kde má mobilní telefon signál, na rozdíl od běžných systémů GPS, které v budovách, tunelech, metru, či v garážích nemají sebemenší šanci, protože k určení polohy potřebují příjem signálu z družic. A ten se do garáže nebo budovy pokaždé nedostane. Každý zapnutý mobilní telefon najdeme vždy a všude do 9,5 vteřiny i v místech, kde GPS systémy naprosto selhávají,“ zdůrazňuje Mikoláš Herskovič, jednatel společnosti GOPE Systems.

Rodiče se obejdou bez drahých technologických doplňků
Další výhodou služby NajduTe.cz je to, že rodiče nemusí pro dohledání polohy dítěte vlastnit žádné moderní technologie, GPS moduly a podobné doplňky, které stojí spoustu peněz. Řešení je funkční s naprosto každým mobilním telefonem, a to bez nutnosti instalace jakýchkoli programů. Děti navíc patří mezi veliké milovníky novodobé techniky, proto je vysoce pravděpodobné, že budou mít svůj mobil neustále při ruce.

Co mají rodiče dělat, kdy neví, kde je jejich dítě?
Pokud rodiče pohřešují své dítě, mohou v rámci služby NajduTe.cz kontaktovat linku operačního centra na telefonním čísle 840 55 77 55. Na nepřetržitě fungující centrále mají k dispozici profesionální personál, který provede rychlou a přesnou lokalizaci mobilního telefonu dítěte. Operační centrum je sofistikované a důkladně zabezpečené pracoviště podléhající zvláštním provozním režimům. „Naši operátoři jsou vyškolení profesionálové a čistý trestní rejstřík je u nich samozřejmostí. Vždy pracují pod dozorem osob, které jsou držiteli platného osvědčení fyzické osoby, vydaného Národním bezpečnostním úřadem. Mohou tedy přistupovat k citlivým informacím a zpracovávat je,“ zdůrazňuje Mikoláš Herskovič, jednatel společnosti GOPE Systems.

Spojení NajduTe.cz a Policie České republiky
Služba NajduTe.cz funguje ve spojení s několika významnými státními složkami, mezi něž patří především Policie České republiky. „Díky bleskové spolupráci s touto institucí a svižnému zjištění polohy pohřešované osoby je proces vyhledání dítěte opravdu flexibilní. V případě, že nahlásí rodiče na policii zmizení dítěte, nechť nezapomenou uvést, že mají aktivovanou službu NajduTe.cz. Policie se na nás sama obrátí,“ říká jednatel společnosti GOPE Systems k projektu, který je realizován rovněž ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mobilním operátorem T-Mobile a dalšími partnery.

Aktivace služby NajduTe.cz
Aktivací služby NajduTe.cz můžete snadno předcházet situaci, kdy nevíte, kde je vaše dítě a bojíte se o něj. Nebo se jen chcete přesvědčit, že je vše v pořádku. Ochrana dětí by měla být vždy na prvním místě. Není nic snazšího, než zvednout telefon, kontaktovat operační centrum a ujistit se, že je vaše dítě tam, kde má být: na tréninku, doma nebo v kroužku. Aktivace služby NajduTe.cz je snadná. Stačí si vybrat jeden z pěti nabízených produktových tarifů, poté zavolat na bezplatné telefonní číslo a sdělit operátorovi aktivační kód ze zakoupené karty. Následně je třeba odeslat vyplněný aktivační formulář, který musí být úředně ověřený, což lze zajistit na České poště. Ve smluvený čas operátor zájemci o službu zpětně zavolá a dokončí její aktivaci.

Službu NajduTe.cz lze koupit například v:
• Planeo Elektro
• Czc.cz, MacZone.cz, Netrade.cz, Softech.cz atd.
• Postupně pak v dalších internetových obchodech, maloobchodní síti, benzinkách

Foto zleva: Mikoláš Herskovič – jednatel společnosti GOPE Systems; Martin Klimakovský – bezpečnostní expert ; Petra Binková – odbor prevence kriminality (Ministerstvo vnitra ČR)

Ness představuje kompetenční centrum mobility, řešení pro rozvoj firemní mobilní strategie

09.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, představil kompetenční centrum mobility. Jeho cílem je zachytit nastupující mobilní trendy a vytvořit řešení, která poskytnou korporátním zákazníkům nástroje pro rozvoj jejich nové firemní mobilní strategie.

„Mobilní zařízení a služby umožňují zaměstnancům přístup k podnikovým datům a dokumentům bez ohledu na čas a místo, a díky tomu stoupá produktivita pracovníků. Navíc mobilita představuje další prostor, jehož využití může výrazně pozitivně ovlivnit samotný business.“ říká Jan Čaboun (foto), Mobile Competence Manager společnosti Ness Technologies. „S množstvím nově připojených mobilních zařízení se však zároveň zvedají firemní náklady na mobilní komunikaci, rostou nároky na správu zařízení a podporu uživatelů, zhoršuje se firemní bezpečnost a znesnadňuje se péče o firemní IT infrastrukturu. Činnost kompetenčního centra mobility se zaměřuje jednak na podporu podnikových mobilních strategií, ale i na zvýšení bezpečnosti a efektivity podnikové mobilní komunikace,“ dodává Čaboun.

Kompetenční centrum mobility společnosti Ness, na jehož činnosti se podílí šest specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti mobilních řešení, se zaměřuje na mobilní bezpečnost, správu podnikových mobilních zařízení, vývoj a správu podnikových mobilních aplikací a na poskytování odborných konzultací.

„Například mobilní telefony či tablety zaměstnanců, obsahující citlivá firemní data, jsou tak stále „zajímavější“ pro případné využití resp. zneužití třetími stranami. Vysoké je i riziko ztráty nebo krádeže. Ness proto poskytuje řešení, které umožní podstatné zvýšení bezpečnosti firemních dat v mobilních zařízeních. Spolu s tím nabízí jednotnou správu mobilních platforem s různými operačními systémy a poskytuje efektivní uživatelskou podporu,“ vysvětluje Čaboun.

Nové mobilní aplikace, které budou uživatelé moci využívat pro přístup k podnikovým informačním systémům, respektují možnosti jednotlivých mobilních platforem a podnikových systémů a zvyšují tak efektivitu práce mimo kancelář. Dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti Nessu v oblasti mobilních řešení pomáhají zákazníkům při rozvoji mobilní podnikové strategie a tvorbě mobilní koncepce dle podmínek a záměrů konkrétního zákazníka.

Kompetenční centrum mobility navazuje na dosavadní zkušenosti z řady projektů a implementovaných služeb, které Ness v minulosti realizoval pro mobilní operátory a korporátní zákazníky. Jednalo se například o O2 Office Connector, Orange Business Mail a další.

Mobilní aplikace roku 2012

13.06.2012 Bez komentářů

Ve fantastické atmosféře Fushion hotelu Prague byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Mobilní aplikace roku 2012.

Pořadatelem ankety byla společnost Internet Info s.r.o., vydavatel serveru Lupa.cz.

Pořad excelentně moderovali – foto (zleva):  Patrick Zandl, Petr Koubský a Ján Simkanič.

Pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Aplikace Autor
Doprava Jízdní řády MAFRA
Hry a zábava Shadowgun MADFINGER Games
Komunikace České SMS Alex Studnička
Mapy a navigace Mapy.cz Seznam.cz
Média iDnes pro Android František Hejl pro MAFRA
Nástroje avast! Mobile Security Inmite pro Avast Software
Peníze a nakupování Era smartbanking Československá obchodní banka
Práce, obchod, podnikání Brigády do kapsy od Jobs.cz LMC
Vzdělání a kultura Slovník Apps Dev Team
Zdraví a životní styl Meteor – CHMI meteoradar Androworks


Foto (zleva) – cenu přebírají: Pavel Fidrmuc – Project Manager, MAFRA; Anna Pořízková – Sales & Marketing Manager, MADFINGER Games; Alex Studnička – Spoluzakladatel A&A Code, vlastník AppStore dev licence, nativní programátor

Foto: Ivan Mikula – Manažer produktového týmu, Seznam.cz

Foto: Hlavní cenu z kategorie Nástroje převzal zástupce společnosti Avast Software
Foto: David Drázský – PR, marketing, konzultace, Androworks

Foto: Alice Filipovičová – Segmental Marketing – SPOC for marketing communication, ČSOB

Foto: cenu přebírá vylosovaný hlasující Milan Kohlíček