Archív

Příspěvek oštítkován ‘měření’

SCHNEIDER ELECTRIC generálním partnerem konference ŠETRNÉ BUDOVY 2012

10.05.2012 Bez komentářů

Společnost SCHNEIDER ELECTRIC je celosvětový leader v oblasti energy efficiency v budovách a datových centrech, ve vývoji smart grids a v budování infrastruktury pro elektromobilitu. Poskytuje rovněž celosvětový servis, garantuje prostřednictvím svých technologií energetické úspory až do výše 30 % z nákladů na energie a zaměřuje se na návratnost investic vložených do technologií, které nabízí. Jako přední světová společnost proto převzala generální partnerství konference Šetrné Budovy 2012 a podporuje rozhodnutí, že tato konference bude tzv. „karbon neutral“.

SCHNEIDER ELECTRIC v rámci myšlenky KARBON NEUTRAL KONFERENCE zabezpečuje veškerá měření a případné matematické výpočty k získání dat souvisejících s uhlíkovou stopu, kterou za sebou nechá tato konference. Konference Šetrné budovy 2012 probíhá dnes od 9.00 hodin v kongresovém hotelu Clarion v Praze ve Freyově ulici ve Vysočanech.

Energetika každé budovy produkuje velké množství CO2. Systém dodaný společností Schneider Electric pro tuto konferenci sbírá data o spotřebách energií v jednotlivých částech patra ve čtyřech oddělených měřeních, kde lze sledovat aktuální spotřebu. Na základě následné analýzy dat je možné odhalit anomálie, které všichni běžně přehlíží, a podceňují je z hlediska provozních nákladů. Proto má systém integrovanou část sledování nákladů za energie, aby měl provozní manager dostatečný přehled nejen o energetickém toku, ale i o finančních nákladech. Zcela běžně po implementaci takovýchto systémů měření klesá spotřeba až o 10 %. Je to způsobeno pouhou „vizualizací aktuální spotřeby“ a informovaností spotřebitele.

Předání daru ČVUT

25.11.2011 Bez komentářů

Jiri_Vodrazka_eprofilDne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty  ČVUT  v Praze předání věcného daru v podobě dvou kusů Analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16 sítí SDH. Zařízení bude využito v Laboratoři přenosové techniky a doplní vybavení pro diagnostiku laboratorní sítě SDH využité pro výuku budoucích odborníků na oblast telekomunikací. Součástí laboratoře je i DWDM systém (dodaný společností RLC Praha, a.s.), systém pasivní optické sítě a systémy metalické přístupové sítě ADSL/VDSL.

Dar předávali do rukou Doc. Ing. Jiřího Vodrážky, Ph.D. zástupci společnosti RLC Praha a.s. pan Jaromír Šíma (jednatel společnosti) a paní Marcela Kucbelová (obchodní ředitelka).

Anritsu_MP1552BProstředky optických komunikací jsou náplní studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, zejména oboru Sítě elektronických komunikací a Komunikační technika. V těchto oborech se vzdělávají bakaláři a inženýři pro praxi v oblasti telekomunikací, sítí a obecně sdělovací techniky. Uvedenou oblastí se na Katedře telekomunikační techniky zabývá pracovní skupina Přenosová média a systémy http://www.fel.cvut.cz/vv/tymy/prenosy.html.

RLC Praha a.s. je středně velkou, ryze českou firmou působící na trhu komunikačních technologií od roku 1993 a své aktivity orientuje do oblasti dodávek a zajištění provozu systémů komunikační infrastruktury se speciálním zaměřením na optické spoje (www.rlc.cz).

Foto: Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL.

BUREAU VERITAS kontroluje radiaci zboží z Japonska

05.05.2011 Bez komentářů

Marcel_Skala_eprofilPraha 4. května 2011 – Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas reaguje na následky jaderné havárie a poskytuje měření úrovně radioaktivní povrchové kontaminace zboží přímo v Japonsku, před jeho naloděním. Měření se provádí pomocí přenosného Radiometru Radiagem 2000 se snímačem SAB 100 nebo jeho ekvivalentem.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. se rozhodla pomoci českým dovozcům zboží z Japonska, především z oblastí postižených ionizujícím radioaktivním zamořením. Zajišťuje měření úrovně radioaktivní povrchové kontaminace zboží speciálním  přenosným detektorem, navrženým pro  měření alfa, beta a gama záření. Inspektor provádí kontrolu přímo v přístavu, před naloděním zboží. Nejprve kontroluje gama záření, v případě zvýšené 0.1?Sv / h, indikuje přítomnost znečištění. Poté probíhá měření beta záření m / s na jednom určeném povrchu, dále alfa.
Žádný certifikát není vystaven v případě, že měření překračují některý z následujících limitů:

Alpha:> 0,04 Bq / cm ?
Beta:> 0,4 Bq / cm ? a trojnásobná úroveň vm / s
Gama:> 0,1 mSv / h nebo dvojnásobek běžné úrovně

Zkontrolované zboží musí být rychle naloženo do kontejneru a inspektor potvrdí a vizuálně se přesvědčí, že neexistuje žádné další znečištění umístěním balení na dané místo.

„Služby Bureau Veritas na úseku mezinárodního obchodu mají velkou tradici. Obvykle mají charakter kvalitativních a kvantitativních kontrol, které usnadňují pohyb zboží mezi jednotlivými státy. Po nukleární katastrofě v Japonsku bylo Bureau Veritas požádáno, aby provádělo kontroly a měření ionizujícího záření u zboží, které se exportuje z této země,“ doplňuje Marcel Skála (foto), obchodní ředitel Bureau Veritas.

Povrchově kontaminovaným předmětem (SCO) se rozumí pevný předmět, který není sám o sobě radioaktivní, ale který má na svém povrchu radioaktivní materiál.

Kontaminací se rozumí přítomnost radioaktivní látky na povrchu.

Stanovení úrovně gama záření v prostředí. Normální úroveň radiace se liší v různých místech. Na přesné interpretování výsledků je důležité stanovit běžnou úroveň radiace pro místo, kde jsou výrobky monitorovány („běžná úroveň“).
Údaje budou zaznamenány 10 metrů od jakéhokoliv zboží, v ?Sv / h pro gama záření am / s (množství za sekundu) v beta verzi (nejstabilnější zobrazená hodnota, počítání od 1 do 10).

Kontrola znečištění. Radioaktivní kontaminace se šíří vzduchem a radioaktivními částicemi prachu.
Pro beta a alfa záření musí být provedena kontrola rovného povrchu nad 100 cm ?:
- Pro předměty / palety / kartony / balení: horní a spodní povrchy;
- Pro výrobky (auta, sudy,..): vrch, spodek a alespoň jedna strana;
- Pro kontejnery: hlavní uzávěr, podlaha a pokud možno, horní roh.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.

Ness dodá chytrou datovou centrálu pro ČEZ Měření

09.03.2011 Bez komentářů

Mirko_Kalous_eprofilPraha – 9. března 2011 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních business řešení a služeb v oblasti informačních technologií, dnes oznámil podpis smlouvy s konsorciem společností zastoupených společností HP Česká republika na implementaci datové centrály Powel ELIN a návazného rozhraní SAP NetWeaver v hodnotě jednoho milionu dolarů. Řešení společnosti Ness je součástí vítězné nabídky konsorcia dodavatelů pilotního projektu smart meteringu pro společnost ČEZ Měření, která poskytuje Skupině ČEZ elektroměrové služby.

ELIN bude jedním z datových center pro nové způsoby měření elektrické energie ve Skupině ČEZ. Systém bude pomocí inteligentních měřičů sbírat data o spotřebě energie, vyhodnocovat je a využívat k optimalizaci řízení elektrické sítě s cílem lépe uspokojit potřeby zákazníků, distributorů i obchodníků.

„V současné době je projekt WPP AMM, který má, mimo jiné, ověřit jednotlivé funkční celky systému AMM, jedním z klíčových projektů ČEZ Měření. Zkušenosti z nějchceme využít pro další rozhodování o případném roll-outu systému AMM v distribuční síti společnosti ČEZ Distribuce, potažmo v České republice,“ říká Ondřej Mamula, vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření s.r.o. „Společnost Ness s námi v rámci Skupiny ČEZ spolupracuje na řadě projektů a věříme jí i tentokrát jak při samotné implementaci, tak i v oblasti rozhraní AMM na ostatní systémy v rámci Skupiny,“ dodává Mamula.

„Snažíme se být připraveni tak, abychom byli schopni efektivně naplnit úkol Evropské unie nainstalovat v relativně krátkém čase více než 3 mil. chytrých měřidel. Tento náročný úkol je veden zejména evropskou iniciativou „20-20-20″, která si klade za cíl snížit spotřebu energie a emise CO2 o 20 % do roku 2020, při zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů o 20 %. Současně vyžaduje, aby 80 % spotřebitelů bylo do roku 2020 vybaveno inteligentními měřiči,“ říká František Müller, technologický vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření.

„Společnost HP, jako zástupce konsorcia, považuje tento projekt za jeden z nejvýznamnějších v rámci svých aktivit na českém trhu,“ říká Petr Bulička, obchodní ředitel divize Enterprise Services. „Proto jsme rádi, že jedním z našich partnerů je společnost Ness Technologies, která díky svým zkušenostem z velkých projektů nejen ve Skupině ČEZ, ale i jinde, bude přínosem pro úspěšnou realizaci projektu,“ věří Bulička.

„Oblast energetiky a distribuce energií patří dlouhodobě mezi priority společnosti Ness. Naši zákazníci už vědí, že máme v této oblasti silné know-how i velké zkušenosti a inovace, se kterými průběžně přicházíme, vycházejí z aktuálních trendů na trhu,“  říká Mirko Kalous (foto), generální ředitel Ness Technologies v ČR, a dodává: „Jsme rádi, že tímto projektem pokračuje naše velice úspěšná spolupráce se skupinou ČEZ nejen v České republice“.

Vítězné konsorcium dodavatelů zahrnuje HP, NESS, L+G, ZPA, EMH, Schrack, ADD.
Na řešení se dále podílí firmy Logica, ModemTec, Pontech, Goerlitz, Echelon a další.

Součástí projektu je dodávka cca 35.000 inteligentních elektroměrů a jejich propojení s technickými a obchodními systémy Skupiny ČEZ. Cílem projektu je ověřit schopnost dostupných technologií inteligentního měření naplnit v podmínkách České republiky náročné požadavky EU.

Fakulta zvyšuje konkurenceschopnost svých studentů

18.12.2010 Bez komentářů

Lab16Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně příštím školním roce rozšíří své portfolio nabízených služeb pro studenty o projekt LabVIEW Academy. Díky němu mohou získat studenti fakulty mezinárodně uznávané vzdělání v oblasti sběru a zpracování dat, ukončené zkouškou a po jejím úspěšném složení i mezinárodním certifikátem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

Začátkem října byla na základě dlouholeté spolupráce Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně a firmy National Instruments (Austin, Texas, USA) podepsána smlouva o přistoupení k projektu LabVIEW Academy Program. Fakulta tímto získala přístup k výukovým materiálům společnosti National Instruments a její podporu pro akademickou sféru. Velkou výhodou bude pro studenty možnost bezplatného získání certifikátu CLAD, to je jinak možné pouze v rámci placených firemních kurzů. Certifikát je mezinárodně uznáván.

V principu se tedy jedná o další možnost rozšíření odborné kvalifikace studentů, podobně jako v případě Certifikátu Microsoft nebo Osvědčení CISCO Academie, které již fakulta studentům nabízí. Tím se zvýší možnost uplatnění studentů v praxi.

„Software LabVIEW je jedním z hlavních produktů americké firmy National Instruments, v oblasti sběru, zpracování a prezentace dat získaných měřením má celosvětové dominantní postavení, podobně jako Microsoft v oblasti kancelářských aplikací,“ dodává jeden z hlavních koordinátorů projektu na fakultě, doc. Ing. Petr Beneš, Ph. D., z Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. VUT již několik let platí kampusovou školní licenci. „Software i hardware firmy NI je běžně používán nejen ve výuce a výzkumu na VUT, ale především v komerčních firmách, např. ve firmě Honeywell, Siemens, ABB, atd., slouží např. i k řízení grafitových kolimátorů na synchrotronu v CERN, byl použit k řízení experimentů a sběru dat při vývoji raketoplánu, testování funkčnosti mobilních telefonů apod.“ dodává Ing. Miloslav Čejka, CSc., garant poskytovaných kurzů.

Tímto krokem fakulta zkompletovala doplňkové vzdělání na fakultě, čímž se snaží zvyšovat kvalifikaci svých studentů a absolventů, kteří mají potom větší šanci na uplatnění v soukromém sektoru. Studenti fakulty se již během studia mohou zapojovat do projektů výzkumných center – CVVOZE, SIX nebo do projektu centra excelence CEITEC. Více informací o možnostech studia mohou studenti získat na chystaném dnu otevřených dveří, který se uskuteční 7. ledna v nové Aule fakulty na Technické 10.