Archív

Příspěvek oštítkován ‘management’

Juraj Pavol bude podporovat rozvoj partnerského programu EMC

27.01.2016 Bez komentářů

Vedení společnosti EMC Czech Republic dnes oznámilo, že Juraj Pavol (30) byl povýšen do funkce Channel Sales Managera pro Českou republiku a Slovensko v rámci české pobočky EMC Corp.

Juraj od roku 2013 zastává pozici account managera pro zákazníky v segmentu „mid-market“ v EMC Czech Republic. Než nastoupil do EMC, pracoval ve společnostech HP a DELL.

Juraj bude členem týmu nového Channel Sales Managera pro trhy východní Evropy, Markuse Fischera. Společně s ním bude mít Juraj za úkol podporovat rozvoj partnerského programu.

Juraj Pavol vystudoval střední průmyslovou školu v Mostě. Mluví anglicky, polsky a rusky. Ve volném čase rád jezdí na motorce, hraje golf a cestuje.

Životní cyklus zaměstnance ve firmě

26.01.2016 Bez komentářů

Dne 22.1. se v konferenčních prostorách hotelu Jurys Inn v Praze konal první ze série seminářů „Životní cyklus zaměstnance ve firmě“ na téma: „Recruitment a marketing“. Semináře se zúčastnilo 35 odborníků z řad HR ředitelů, manažerů, konzultantů a personalistů.

Na snímku stojící vlevo Jana Boštíková, vedoucí HR & Payroll services Mazars a Ivana Martinková Folwarczná (vpravo), HR konzultantka společnosti Vilímková Dudák & Partners.

HOCHTIEF CZ chystá novou personální politiku

19.01.2016 Bez komentářů

Do společnosti HOCHTIEF CZ nastoupila na pozici vedoucí útvaru Personální řízení Adriana De Martini (34 let), která se zaměřuje zejména na rozvoj potenciálu a schopností zaměstnanců, získávání nových talentů a implementaci moderních personálních postupů. Její specializací je odvětví průmyslu a technologií. Klade důraz na efektivitu práce a dodržování etických principů.

Mgr. Adriana De Martini (foto) vystudovala obory psychologie a andragogika-personální řízení na Univerzitě Karlově, část studia absolvovala na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu. Pět let pracovala v rakouské personálně-poradenské společnosti HILL International, zkušenosti v oboru má ale více než 10 let. Mimo jiné z interní personalistiky či neziskové sféry, kde spolupracovala s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty UK.

Adriana De Martini je vdaná, bydlí v Praze a hovoří anglicky a německy. Mezi její zájmy patří potápění, jízda na horském kole, lezení a lyžování.

Na pozici vedoucí útvaru Personální řízení nahradila Mgr. Kateřinu Kopeckou, která odešla na mateřskou dovolenou.

Adriana De Martini:

Jako konzultant jsem se v oblasti průmyslu a technologií často setkávala se dvěma extrémy. V části firem byly pohovory spíše povídáním u kávy a kompetenční požadavky na zaměstnance měly strukturu Popisu pracovní pozice užívané v dávné minulosti. Zároveň se ale paradoxně často jednalo o firmy, které stály o to expandovat a být dynamické. Opačný extrém pak byl spojený s aplikací zdánlivě moderních HR metod, většinou ovšem naprosto nepodložených, spíše výstřelků. Šlo třeba o líbivé, ale statisticky nedostatečně podložené a neprůkazné psychodiagnostické testy nebo screeningy, nebo řekněme koučovací pokusy. Často se také jednalo o postupy jako video-pohovory či assessment centra, které zejména u technických profesí jsou přinejmenším s otazníkem.

V HOCHTIEFu se oběma těmto extrémům chceme vyhnout a uplatňovat efektivní postupy i nástroje, mající vnitřní smysl a logiku. Tento princip stojí z mého pohledu na třech pilířích:

HR je strategickým partnerem exekutivních částí společnosti, naplňuje tedy roli Business Partnera divizí, potažmo vedoucích pracovníků. Díky decentralizované struktuře naší společnosti leží velká část personální práce na jednotlivých vedoucích pozicích. Zároveň jsme firma, která stojí výsostně na lidech, jejich kvalitě a motivaci. Business Partner proto u nás není pouze dobře znějícím pojmem, nýbrž nutností. Spolupráce mezi ním a manažery je nezbytná a je podpořena společnými strategickými cíly. Role HR je proto zejména o sdílení a předávání know-how souvisejícího s řízením lidí, o vyhodnocování rizik i přínosů zvažovaných postupů, o odborném a odpovědném přenesení personálně manažerské práce na ty nejpověřenější, totiž na vedoucí pracovníky. Personálnímu oddělení je z tohoto pohledu svěřena velká důvěra.

Řízení prostřednictvím cílů je další výraznou součástí moderního přístupu. Ukazuje se, že takto početnou a vnitřně diverzifikovanou společnost není efektivní řídit na bázi předpisů a pokynů. Pracujeme tedy na tom, aby veškeré personální činnosti obsahovaly každému srozumitelný a sdílený cíl, motivační část a vnitřní procesní logiku. Přestože personálními činnostmi naplňujeme vize a cíle společnosti, díváme se na ně očima zaměstnance a ptáme se, za jakých podmínek bude ta která činnost motivující a tedy kvalitně realizovaná. Tímto prizmatem vytváříme a realizujeme například vzdělávací strategii, či pro zaměstnance často méně atraktivní oblast – podporu výkonu.

Soustředíme se na potenciál v oblasti náboru – nejde nám pouze o hotové zkušenosti. O této oblasti se hodně mluví, z vlastní praxe ale vím, že naprostá většina firem vlastně není ochotna riskovat a investovat. Potenciál proto nahrazuje již hotovými kandidáty. Ve stavebnictví je ale tato cesta dlouhodobě neudržitelná a my vnímáme svůj díl zodpovědnosti za rozvoj mladé generace stavařů. Upřednostnění potenciálu je pro nás také cesta, jak získat motivované, flexibilní a v daný moment levnější zaměstnance, do nichž rádi investujeme v rámci Talent Managementu – Manažerské akademie, jazykových školení, praxí, atd. Dbáme zároveň o maximální využití synergie, kterou nám poskytuje různorodá věková skladba našich zaměstnanců, kombinující zkušenosti a nadhled starších s energií a inovací mladších zaměstnanců.

Kromě uvedených tří základních východisek se moderní přístup týká také námi užívaných nástrojů, například různých variant kompetenčních, strukturovaných a jiných řízených pohovorů, podpořených standardizovanými metodami odhalování potenciálu. Osobně těžím také z psychologického backgroundu či praxe z technologických firem. U nich je obecně zapotřebí volit užívané nástroje opravdu pečlivě.

 

Zdeněk Brůna se stal novým členem managementu sdružení CZ.NIC

19.01.2016 Bez komentářů

Na začátku tohoto roku se novým členem managementu sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, stal Zdeněk Brůna (foto). Jako technický ředitel bude mít na starosti zejména provoz a rozvoj systému pro správu domén s koncovkou .cz. Práce pro sdružení CZ.NIC není pro Zdeňka Brůnu ničím novým, od roku 2008 byl aktivním členem kolegia sdružení, v němž za společnost ACTIVE 24 zastupoval registrátory domén.

Jaromír Talíř (foto), dosavadní technický ředitel CZ.NIC, se v rámci managementu posunul na pozici Technický partner. Náplní jeho práce bude především rozšiřování systému správy domén (FRED), a to i v zahraničí, a zdokonalování služby mojeID.

Změna v našem programátorském a administrátorském týmu souvisí s dalším rozvojem nejen tohoto oddělení, ale celého sdružení CZ.NIC. Zdeněk Brůna se jako člen kolegia sdružení podílel řadu let na jeho chodu, nepřichází tedy do neznámého prostředí. Výhodou kolegy Brůny je jistě také to, že jako dlouholetý a nyní již bývalý technický ředitel společnosti ACTIVE 24 zná velice dobře prostředí registrátorů, tedy jejich potřeby a problémy. Věřím, že Zdeněk Brůna a Jaromír Talíř vytvoří silný tandem, který se bude vhodně doplňovat a inspirovat,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Zdeněk Brůna vystudoval v letech 1994 až 2000 obor Ekonomika a řízení v elektrotechnice a energetice na ČVUT FEL. Již při studiích začal pracovat pro společnost ICZ, kde působil do roku 2003 jako projektový manažer v oddělení outsourcingových služeb. Další jeho kariérní zastávkou byla práce pro ACTIVE 24, kde nejdříve zastával pozici vedoucího serverhousingové divize a manažera pro klíčové zákazníky. Od listopadu 2005 zde potom působil jako technický ředitel. Zdeněk Brůna se na chodu sdružení podílel řadu let, a to jako člen kolegia CZ.NIC, kde od roku 2008 zastupoval komoru registrátorů.

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas má nového ředitele divize IVS, Simona Palupčíka

05.01.2016 Bez komentářů

Praha, 5. ledna 2016 –  Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas má nového ředitele divize IVS (kontrolní periodické služby, BOZP, požární ochrana a ekologie). Od ledna 2016 do funkce nastoupil Ing. Simon Palupčík, MBA. Na své pozici bude zodpovědný za veškeré provozní, technické, finanční a obchodní činnosti zmíněné divize, její řízení, vedení pracovníků a komunikaci s klienty. Reportovat bude generálnímu řediteli Ing. Jakubu Kejvalovi.

„Mým cílem je navázat na práci svého předchůdce, zvýšit podíl na trhu a poskytovat klientům komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou,“ říká nový ředitel divize IVS, který ve funkci nahradil Ing. Júlia Beličku.

Simon Palupčík vystudoval Fakultu strojní na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a dále pak Sheffield Hallam Universitu (MBA). Od roku 2003 působí na manažerských pozicích v oblasti poskytování služeb certifikace, inspekce a testování. V rámci své profesní kariéry pracoval mimo jiné v Českém institutu pro akreditaci, Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, SGS CZECH REPUBLIC a TÜV SÜD Czech, kde dosud zastřešoval zejména obchodní a rozvojové aktivity divize Industry&Real Estate na pozici business development manager.

TAB Board CZ se rozšiřuje z Prahy do dalších regionů

10.09.2014 Bez komentářů

Praha 8. září – Společnost TAB Board, exkluzivní členská organizace, která pomáhá podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, produktivity a seberealizace, oficiálně vstupuje na český trh.
V současné době již fungují první boardy v Praze, byl jmenován nový generální ředitel pro ČR Šimon Mastný a společnost se rozšiřuje do dalších regionů.

Oficiální ohlášení vstupu společnosti na český trh se uskutečnilo ve středu 10. září v rámci slavnostního velkého zahájení v rezidenci amerického velvyslance a za osobní přítomnosti zástupce velvyslance USA Stevena Kashketta a rovněž za přítomnosti Jasona Zickermanna, výkonného ředitele a prezidenta nadnárodní společnosti The Alternative Board.

V rámci slavnostního večera byl také oficiálně oznámen nový regionální ředitel TAB Board CZ pro Středočeský kraj.

Koncept TAB Boardu je založen na kombinaci poradních boardů, individuálních koučovacích schůzek s certifikovanými kouči TAB a použití patentovaných nástrojů a prostředků, které spojují podnikatele s tisíci jejich kolegy po celém světě. Prostřednictvím TAB Boardu podnikatelé získají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, které majitelům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn.

O společnosti TAB Board
The Alternative Board® (TAB) založil v roce 1990 v USA Allen Fishman a v současné době TAB poskytuje služby podnikatelům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Mexiku, Irsku, na Novém Zélandu a v Německu. V průběhu 23 let stovky facilitátorů poskytovaly pro více než 15 000 majitelů firem po celém světě komplexní podporu TAB, včetně organizování měsíčních zasedání boardů, osobního koučinku, strategického rozvoje a dalších služeb s využitím TAB certifikovaných nástrojů.
Začátkem roku 2014 vstoupila tato globální společnost na český trh pod názvem TAB Board CZ.

Foto – Copyright ©2014 Zdeněk Vitek (pro fotografie v původní kvalitě kontaktujte autora / for images with original size, contact to author)

Ivo Němeček se stává nových generálním ředitelem Cisco ČR

02.09.2014 Bez komentářů

Aktivity společnosti Cisco v České republice povede od 1. září 2014 v pozici dočasného generálního ředitele Ivo Němeček. Jeho předchůdce Jiří Devát se rozhodl z firmy odejít

Praha 2. září 2014 – Od 1. září 2014 nahrazuje odcházejícího Jiřího Deváta v čele české pobočky společnosti Cisco Ivo Němeček. Funkce se ujímá dočasně do nástupu nového generálního ředitele. Jiří Devát se rozhodl čelit novým profesním výzvám mimo společnost Cisco. Jiří vedl českou pobočku více než 3 roky a významně se zasloužil o její úspěchy.

Ivo Němeček nastoupil do společnosti Cisco ČR v roce 1996 a dosud byl vedoucím týmu systémových inženýrů. Více než 8 let je také členem vedení českého zastoupení firmy. Ivo Němeček je držitelem certifikace CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), je profesionálem v oblasti IP sítí a bezpečnosti a má inženýrský titul v oboru matematiky. Má více než dvacetiletou praxi v IT a telekomunikacích. Před příchodem do Cisco pracoval ve společnosti Novell. V minulosti působil i jako odborný asistent na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde se mimo jiné věnoval zrakově postiženým a nevidomým studentům.

„Mezi mé hlavní úkoly v pozici generálního ředitele patří, kromě zajištění bezproblémového chodu pobočky, péče o rozvoj naší partnerské sítě, která je naprosto jedinečná rozsahem i dovednostmi. Kromě toho se budu velmi aktivně věnovat segmentu menších a středně velkých zákazníků,“ říká Ivo Němeček (foto), nový generální ředitel společnosti Cisco ČR. „Zákazníci vnímají přínos sítí a komunikačních technologií pro rozvoj podnikání. Rozšiřují a virtualizují svá datová centra, využívají videokonference pro komunikaci s partnery i zákazníky, připojují do sítí nová, dosud méně běžná zařízení a berou vážně zabezpečení informací. Stále větší roli ve firemní i mimofiremní komunikaci přitom sehrávají mobilní sítě a mobilita. Právě v těchto oblastech vidím velký potenciál pro náš další růst,“ vysvětluje Ivo Němeček

Tags: ,

TAB Board CZ: Ekonomická krize se změnila v setrvalý stav, překonat stagnaci pomáhají poznatky z jiných odvětví

31.07.2014 Bez komentářů

Praha, 31. července 2014 – Mnoho podnikatelů má dnes pocit, že ekonomická krize vůbec neskončila a že jejich podnikání již několik let stagnuje, přičemž světlo na konci tunelu není vidět. The Alternative Board® (TAB Board), exkluzivní členská organizace, která pomáhá podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, produktivity a seberealizace, tvrdí, že se tato krize změnila na setrvalý stav a ke zlepšení výkonnosti je proto třeba zvážit nové podnikatelské strategie.

„Čeští podnikatelé s nostalgií vzpomínají na období před rokem 2008 a čekají, kdy se zlaté čas opět vrátí,“ řekl Šimon Mastný (foto), generální ředitel TAB Board CZ. „Je nutné si přiznat, že tyto časy jsou nenávratně pryč, a přijmout fakt, že podnikatelské prostředí bude již jenom náročnější. Kdo si to přizná a dokáže přizpůsobit svou strategii novým podmínkám, ten přežije a bude úspěšný i v nových časech.“

Jak přizpůsobit novou podnikatelskou strategii? Jedním ze způsobů je diskuse se svými podnikatelskými kolegy z jiných odvětví. Na tomto konceptu je právě založen TAB Board, tj. na kombinaci poradních boardů, individuálních koučovacích schůzek s certifikovanými kouči TAB a použití patentovaných nástrojů a prostředků, které spojují vlastníky firem s tisíci jejich kolegy po celém světě.

Prostřednictvím společných setkávání podnikatelé získávají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, která vlastníkům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn. Na základě průzkumu společnosti TAB Board, kterého se začátkem roku 2014 zúčastnilo 619 majitelů firem z celého světa, bylo zjištěno, že:

  • 88 % podnikatelů, kteří jsou členy TAB, uvedlo, že se jejich zisky v roce 2013 zvýšily.
  • Pokud jde o poradenství v oblasti podnikání, 74 % členů TAB nejvíce věří svému boardu.
  • 92 % členů TAB potvrzuje, že prostřednictvím boardu mohou získat poznatky z jiných odvětví, které jim pomohou se lépe rozhodovat při své podnikatelské činnosti.

„Členství v TAB Boardu je pro mě hodně inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních rad a podnětů, jak se posunout dál a tím si „dobíjím své baterky“. Na diskuzích v TAB Boardu oceňuji pohled “zvenčí”, čímž rovnou získávám odpověď na otázky, které mě do té doby vůbec ani nenapadly. To mi pak dodá chuť se znovu do svých problémů opřít a věci pozitivně vyřešit,“ řekl Marek Hanzl ze společnosti AGILO.CZ

O společnosti TAB Board

The Alternative Board® (TAB) založil v roce 1990 v USA Allen Fishman a v současné době TAB poskytuje služby podnikatelům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě,  Mexiku, Irsku, na Novém Zélandu a v Německu. V průběhu 23 let stovky facilitátorů poskytovaly pro více než 15 000 majitelů firem po celém světě komplexní podporu TAB, včetně organizování měsíčních zasedání boardů, osobního koučinku, strategického rozvoje a dalších služeb s využitím TAB certifikovaných nástrojů. Začátkem roku 2014 vstoupila tato globální společnost na český trh pod názvem TAB Board CZ.

Foto: z dnešní tiskové snídaně TAB Board CZ v Café Imperial, Praha

Foto – Copyright ©2014 Zdeněk Vitek (pro fotografie v původní kvalitě kontaktujte autora / for images with original size, contact to author)

Kurs Certified KPI Professional poprvé v Praze

14.07.2014 Bez komentářů

Praha, 14. července 2014 – Jedinečnou příležitost k získání špičkové mezinárodní kvalifikace v oboru měření a řízení výkonnosti firem a organizací představuje kurs Certified KPI Professional, který se bude konat ve dnech 17. – 19. září 2014 v Praze. Kurs má významné mezinárodní renomé a zajišťuje ho společnost The KPI Institute se sídlem v Melbourne v Austrálii. Organizační podporu v Praze poskytuje společnost KOMIX s.r.o., která rovněž poskytuje konzultace v oblasti měření a řízení výkonnosti.

„Schopnost efektivně měřit výkonnost každé organizace je jedním z hlavních předpokladů k zajištění jejího růstu. K tomu je nutné správně stanovit měřitelné ukazatele, tzv. „KPI“ – Key Performance Indicators, jejichž vývoj ukazuje směr, kterým se organizace pohybuje. V kurse Certified KPI Professional získají účastníci všechny potřebné znalosti k tomu, aby KPI dokázali správně nastavit a následně vyhodnotit,“ říká Miroslav Bauer (foto), Senior Business Consultant společnosti KOMIX.

Kurs je určen především pro vrcholové i střední manažery a specialisty z výkonných i podpůrných útvarů, jako např. finance, audit, obchod, marketing, řízení projektů, řízení zdrojů a kvality, logistika, strategické plánování a řízení.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru a účasti bude kurs v angličtině.  Pro účastníky kursu je hlavním přínosem, kromě řady praktických dovedností a postupů, především možnost sdílení mezinárodních zkušeností a osvojení „Best Practices“ v oboru řízení výkonnosti.

Více informací o kursu, jeho obsahu, cílech a přínosech je možné získat na webových stránkách www.smartkpis.com nebo jakékoliv konkrétní dotazy lze směřovat na pana Ing. Miroslava Bauera, email: bauer@komix.cz, tel.: +420 724 324 599.

Šimon Mastný generálním ředitelem TAB Board CZ

23.06.2014 Bez komentářů

Praha, 23. června 2014The Alternative Board® (TAB Board), exkluzivní členská organizace, která pomáhá podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, produktivity a seberealizace, oznámila, že generálním ředitelem české pobočky TAB Board CZ se stal Šimon Mastný (foto). Ve své pozici bude Šimon Mastný naplňovat strategii společnosti postavenou jak na zvyšování počtu zapojených členů, tak na rozšiřování aktivit do jednotlivých regionů České republiky a zakládání regionálních franšíz.

Koncept TAB Boardu je založen na kombinaci poradních boardů, individuálních koučovacích schůzek s certifikovanými kouči TAB a použití patentovaných nástrojů a prostředků, které spojují vlastníky firem s tisíci jejich kolegy po celém světě. Prostřednictvím TAB Boardu podnikatelé získají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, která vlastníkům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn.

Před nástupem do čela TAB Board CZ pracoval Šimon Mastný na top manažerských pozicích v oblasti informačních technologií a poradenství. Působil jak v ČR, tak i na regionálních pozicích – jako Country Manager ve společnosti Logica, regionální manažer v Euronet Worldwide nebo jako manažer zodpovědný za finanční sektor ve firmě SAP ČR. Šimon Mastný je ženatý, mezi jeho koníčky patří lyžování, cyklistika a rodina.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat na tak zodpovědné pozici právě Šimona, se všemi jeho dlouholetými zkušenostmi z oblasti obchodního poradenství a manažerskými dovednostmi,“ řekl Jason Zickermann (foto), výkonný ředitel TAB Boards International. „Česká republika se stala po Velké Británii, Irsku a Německu další evropskou zemí a první zemí ve střední a východní Evropě, kde máme přímé zastoupení. Pevně věřím, a zkušenosti z jiných zemí to prokázaly, že pomůžeme celé řadě českých podnikatelů v dosahování jejich pracovních i osobních cílů prostřednictvím vzájemné výměny reálných zkušeností.“

O společnosti TAB Board

The Alternative Board® (TAB) založil v roce 1990 v USA Allen Fishman a v současné době TAB poskytuje služby podnikatelům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě,  Mexiku, Irsku, na Novém Zélandu a v Německu. V průběhu 23 let stovky facilitátorů poskytovaly pro více než 15 000 majitelů firem po celém světě komplexní podporu TAB, včetně organizování měsíčních zasedání boardů, osobního koučinku, strategického rozvoje a dalších služeb s využitím TAB certifikovaných nástrojů. Začátkem roku 2014 vstoupila tato globální společnost na český trh pod názvem TAB Board CZ.