Archív

Příspěvek oštítkován ‘komerční sdělení’

Podnikový informační systém pro projektově orientované firmy od Aquasoftu

26.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ - Pod názvem Arowana Projecta začíná Aquasoft nově nabízet kompletní podnikový informační systém pro projektově orientované společnosti. Řešení podporuje projektové řízení a další důležité podnikové procesy a zároveň uživatelům slouží i jako nástroj na získávání aktuálních informací pro strategická i operativní manažerská rozhodování.

Pro úspěch projektově orientovaných firem je klíčové sledování ziskovosti projektů, finančních, materiálových i personálních nákladů a správná kalkulace očekávaných výnosů z projektů. Oborové řešení s názvem Arowana Projecta je šité na míru projektově orientovaných firem. Arowana podporuje jak celý životní cyklus projektu, od prvního kontaktu se zákazníkem a vzniku předběžného plánu až po akceptaci zákazníkem, uzavření a vyhodnocení projektu, tak všechny ostatní běžné podnikové procesy. Arowana nabízí kompletní a provázaný pohled napříč všemi souvisejícími procesy ve firmě. Uživatelé tak mohou hodnotit projekty v kontextu jejich vlivu na podnikové procesy a cíle. Nabízené řešení používá firma Aquasoft rovněž pro své potřeby v oblasti podpory klíčových firemních procesů.

Petr Franc (foto), generální ředitel společnosti Aquasoft, o Arowaně říká: „Hlavním přínosem, který hodnotíme na základě vlastní zkušenosti, je mnohem přesnější a spolehlivější predikce budoucího vývoje výnosů, využití realizačních kapacit a dalších klíčových ukazatelů pro manažerské rozhodování.“

Řešení zahrnuje úplnou ERP funkčnost. Kromě modulu projektového řízení, obsahuje i moduly pro personalistiku, obchod, finance, nákup, prodej, účetnictví a manažerské výstupy. Podle přání zákazníka Aquasoft implementuje systém buď jako celek nebo pouze vybrané moduly, které integruje do stávajících informačních systémů.

Součástí Arowany je plánování, sledování a hodnocení projektů. Plánování projektů je v Arowaně založeno na cenových kalkulacích, které obsahují prognózy příjmů a výdajů. Na základě těchto údajů Arowana predikuje vytížení kapacit. Při kontrole vytížení získají uživatelé Arowany nejen informaci o procentuálním využití dostupné kapacity v čase, ale i odhad budoucího vývoje. Díky tomu může vedení firmy včas rozhodnout o využití přebytečné nebo o zajištění chybějící kapacity. Průběžné a konečné hodnocení projektů provádí Arowana vzájemným porovnáváním skutečných hodnot a prognóz. Podle těchto výsledků navrhuje Arowana finanční ohodnocení zaměstnanců, kteří se na projektech podílí. Dále pak Arowana Projecta obsahuje například unikátní rozšíření modulu pro personalistiku o systém finanční motivace zaměstnanců, systém na definování a vyhodnocování cílů zaměstnanců dle jejich výkonů jak v projektech, tak dle úrovně plnění jejich osobních cílů s přímým dopadem do výpočtu výkonových bonusů.

Systém je pojmenován podle asijské ryby Arowana, která je považována za „rybí Rolls Royce“ a která představuje hojnost, štěstí a prosperitu.

O Aquasoftu
Aquasoft patří mezi přední domácí firmy v České republice zaměřené na dodávky softwarových aplikací. Na trhu působí od roku 1996. . Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu vývojových a integračních projektů zahrnujících geograficky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy. Tým více než 100 kvalifikovaných profesionálů zaručuje nejen prémiovou kvalitu poskytovaných služeb, ale také ryze osobní přístup ke každému klientovi.

SAPCON změnil jméno na itelligence

19.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ - Název společnosti SAPCON, a.s., se ke dni 12. září 2012 změnil na itelligence, a.s.. Byla tak dokončena fúze obou společností.

Společnost SAPCON bude nově působit pod brandem itelligence. Současný předseda představenstva SAPCON, a.s. Rajmund Pavla, se tak stává předsedou představenstva itelligence, a.s.

itelligence AG získala 51 % akcií české konzultační společnosti pro produkty SAP SAPCON v říjnu 2008. itelligence AG je nadnárodní konzultační společnost, která se zabývá především nasazováním systému SAP pro střední a menší podniky a korporace.

Jako konzultační společnost pro střední trhy působí itelligence AG úspěšně na českém trhu již 14 let a pomáhá se SAP roll-out projekty v České republice a Jihovýchodní Evropě pro společnosti založené v Německu tak jinde ve světě.  Akvizicí se společností SAPCON, která pů

SAPCON úzce spolupracuje se společností itelligence AG sídlící v Německu již od roku 2008. Důvodem pro tuto spolupráci bylo získání strategického partnera a rozšíření spektra zákazníků.sobí na českém trhu od roku 2005, výrazně posílala svoji pozici na tuzemském trhu zejména v oblasti IT řešení a systémové integrace.

„Spolupráce s itelligence je od samého počátku výborná. Díky dostatečnému a bohatému zázemí, které nám poskytuje, se můžeme zaměřit na velké a náročné projekty a získat nové zákaznické segmenty. Zároveň nám pomáhá se svými mezinárodními zkušenostmi v zastřešení nadnárodních projektů a roll-outů“, říká Rajmund Pavla (foto), předseda představenstva itelligence, a. s.

Norbert Rotter (foto), CFO, itelligence AG dodává: “Naše růstová strategie pro východní Evropu se realizuje zde v České republice. Společně budeme schopni nabízet našim zákazníkům vysoce účinná řešení SAP pod brandem společnosti itelligence.”

Společnost KOMIX klade důraz na ochranu zdraví svých zaměstnanců a na péči o životní prostředí

13.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost KOMIX s.r.o. úspěšně absolvovala dva recertifikační audity a byly jí uděleny certifikáty potvrzující shodu systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které jsou platné do roku 2015.

KOMIX tak prokázal, že splňuje veškeré požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a že si uvědomuje svou odpovědnost k životnímu prostředí a podniká proto kroky k jeho ochraně.

Hlavním smyslem aplikace normy ČSN OHSAS 18001:2008, pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), je vést organizace k tomu, aby identifikovaly rizika, navrhly a zavedly opatření, která všude tam, kde je to možné, odstraní nebo minimalizují jejich dopad na zaměstnance. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 klade důraz na to, aby společnosti snižovaly dopad své činnosti na životní prostředí a realizovaly efektivní systém řízení, který vede k jeho ochraně.

Oba recertifikované managementy jsou součástí integrovaného managementu společnosti KOMIX s.r.o. „Díky těmto certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě, včetně zabezpečení kvality řízení projektu i bezpečnosti informací. Zároveň také mají potvrzeno, že respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ konstatuje Jiří Feřtek (foto), manažer kvality společnosti KOMIX s.r.o.

Hlavním cílem společnosti KOMIX s.r.o. je prostřednictvím informačních technologií usnadňovat lidem život, zefektivnit jejich práci a firmám poskytnout dlouhodobou konkurenční výhodu. Tento cíl podporuje také integrovaný management společnosti a jeho jednotlivé certifikované managementy.

O společnosti KOMIX:

Česká společnost KOMIX s.r.o. je systémovým integrátorem zaměřeným na poskytování a provoz ucelených řešení informačních systémů. KOMIX dodává informační systémy nebo samostatné aplikace vyvinuté na klíč podle požadavků zákazníka, ale implementuje i standardizovaná řešení z oblastí řízení vztahů se zákazníky nebo řešení zaměřená na reporting a řízení firem. Na trhu působí od roku 1992. Více informací najdete na www.komix.cz.

5 tipů, když si zřizujete webové stránky

13.09.2012 Bez komentářů

Rozhodli jste se podnikat na internetu, založit si blog, nebo se pochlubit na síti svou prací? Špatně udělané stránky ale návštěvníky spíše odrazují. Inspirujte se tipy, které se vyplatí při tvorbě webových stránek zohlednit.

Možná jste se rozhodli využít prostor a možnosti, které internet nabízí, a chcete zkusit prostřednictvím svých webových stránek vydělávat peníze. Možná potřebujete na internetu prezentovat svou firmu, pochlubit se svou prací, nebo se „jen“ podělit o své postřehy a názory. Pokud ale nebudete respektovat základní pravidla tvorby webových stránek, nemáte nejmenší šanci nalákat na ně dostatečný počet návštěvníků, nebo je dokonce přimět, aby se na ně znovu vraceli. Následující zásady se vám skutečně vyplatí dodržovat:

1. Jasný obsah

Jestliže si nechcete dělat stránky jen pro sebe a své nejbližší přátele, ale rádi byste nalákali i další návštěvníky, je nezbytně nutné, abyste si promysleli jasný a poutavý obsah, který budete na svých stránkách nabízet. Stránky, kde se budete snažit provozovat e-shop s železářským zbožím současně se svou soukromou fotogalerií a blogem o výcviku psů, nikdy nemohou působit seriózním dojmem a jejich návštěvníci budou mít jen mizivou motivaci znovu se na ně vrátit. Zvolte si pro svůj web jasný obsah, který má šanci upoutat. Nechtějte v rámci jedné adresy obsáhnout co nejvíc témat, protože výsledek potom bude nutně rozpačitý. Výhodou je samozřejmě, pokud se vám podaří najít na internetovém trhu díru a nabídnout obsah, který nemá na internetu velkou konkurenci. Jen velmi těžko se vám například podaří prorazit s internetovým prodejem mobilních telefonů, protože vaše konkurence bude obrovská a navíc budete mít v porovnání s ní mnohem horší startovní pozici. Hledejte proto obory a témata, která nejsou tolik frekventovaná.

2. Vhodná doména

V případě volby domény platí jednoduché pravidlo: čím jednodušší, údernější a snadněji zapamatovatelný název, tím lépe. Vycházejte z toho, že jméno vašeho webu mohou potenciální návštěvníci pouze zaslechnout a měli by si je být schopni bez větších obtíží zapamatovat. Z tohoto důvodu nejsou příliš praktické cizojazyčné názvy, o kterých část lidí vůbec netuší, jak se píší. Ze stejného důvodu se snažte vyhýbat zbytečným tečkám a dalším znaménkům v názvu webových stránek. Ideálně by měl název vašeho webu odrážet jeho obsah a nějak s ním souviset. Pokud například zvolíte pro své fotografické portfolio název electronics.flower.cz, jen málokdo si složitý název zapamatuje, ještě méně lidí jej napíše správně a jen mizivému procentu se tento nic neříkající název spojí se skutečným obsahem stránky. Jakmile objevíte to správné jméno pro své stránky, nezapomeňte si je co nejrychleji zaregistrovat. Jestliže si nejste jisti, jak na to, svěřte registraci domény odborníkům.

3. Nápaditá grafika

Podařené grafické zpracování stránek dokáže zaujmout a přitáhnout pozornost, ale stejně tak nekvalitní grafika umí dokonale zlikvidovat a „zazdít“ sebekvalitnější obsah stránek. Pokud se však v tomto oboru nepohybujete, zapomeňte na to, že dokážete grafickou podobu webu ztvárnit svépomocí. V tomto případě se vám velmi vyplatí najmout si na tvorbu stránek profesionální pomoc. Nemusí jít přitom o investici, která vás zruinuje na několik dalších let. Například webhostingová společnost Banan.cz nabízí profesionální webhosting, k tomu webové stránky šité na míru zákazníkovi a kompletní administrování obsahové části webu zcela zdarma. Jestliže uvažujete o tvorbě svých webových stránek, určitě vyzkoušejte její služby.

4. Méně je někdy více

Představa, jak budete na svých stránkách vydělávat statisíce, je sice lákavá, ale minimálně v začátcích velmi nepravděpodobná. Řada provozovatelů webových stránek se bohužel nechá unést představou snadného zisku a zahltí svůj web reklamami, na nichž doufá vydělat vytoužené miliony. Jenže přemíra blikajících a vyskakujících bannerů a reklamních oken působí rušivě a odvádí pozornost návštěvníků od samotného obsahu webu. S reklamami na svých stránkách proto zacházejte velmi uvážlivě a pokuste se najít i jiný zdroj příjmu než pouze reklamní bannery.

5. Přehledná struktura

Pokud už se vám podařilo nalákat návštěvníky na vaše stránky, vaším cílem by mělo být, aby tam zůstali co nejdéle, našli to, co hledají a chtěli se v budoucnu znovu vrátit. A to se vám nikdy nepodaří bez přehledné struktury webu a snadné orientace na něm. Zamyslete se nad tím, jakou strukturu by vaše stránky měly mít, do jakých rubrik jejich obsah členit a jak usnadnit orientaci v něm. Jestliže budou vaši zákazníci například deset minut na stránkách marně hledat kontakt na vás, buďte ujištěni, že do zdárného konce to dotáhnou skutečně jen ti nejzarputilejší, kterých bude pouhé procento. Podívejte se na své oblíbené weby a zkuste se zamyslet nad tím, jakým způsobem mají obsah členěný ony.

Autor: Tomáš Dobeš

Schneider Electric v Bratislavě sídlí v kancelářích, které myslí za vás

12.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Schneider Electric předvedla své nové bratislavské sídlo. Kanceláře jsou vybaveny nejmodernějším technickým řešením pro management budov a rodinných domů.

Na čtyřech podlažích o rozloze 1960m2 jsou instalovány stovky snímačů a několik inteligentních řídících systémů. Systémy vyhodnocují vnější podmínky a vliv počasí a podle počtu přítomných osob na pracovišti aktivně upravují vnitřní teplotu a intenzitu světla tak, aby zaměstnanci měli optimální pracovní komfort a provoz kanceláří byl přitom maximálně úsporný.

Podobně inteligentní řešení použila ve své nové budově v Praze – Stodůlkách i Komerční banka.

Propočty ekonomů i techniků dokazují, že instaluje – li si nájemce či majitel v kancelářských, skladovacích nebo výrobních prostorách inteligentní řešení na ovládání tepla, chladu a světla, pohybuje se návratnost investice od dvou do pěti let. A vzhledem k tomu, že cena energií stoupá a cena technologií klesá, bude se návratnost ještě dále zkracovat.

„Inteligentní technologie dokáží při provozu kancelářské budovy i rodinného domu ušetřit na energiích až 30% provozních nákladů. Například rodinný dům v ceně 2 až 3 milióny korun lze vybavit inteligentní technologií na ovládání topení, světla a žaluzií za částku zhruba od 50.000,- českých korun, samozřejmě podle počtu členů sysému. Takováto investice se rodině vrátí nejen v úspoře energií, ale i v úsporách při případných změnách, kde kolikrát stačí systém „přeprogramovat“ a minimálně se zasahuje do samotné instalace. Naše bratislavské sídlo je výkladní skříní portfólia technologií pro řízení energií v budově. Rovněž je to však příklad udržitelného rozvoje výstavby v Evropě. Čím dál tím více totiž platí jednoduché pravidlo – nejlevnější je ta energie, kterou vůbec nespotřebujeme!“, připomíná Jaroslav Žlábek (foto), generální ředitel Schneider Electric v České republice a na Slovensku.

Inspirací pro nové sídlo Schneider Electric v Bratislavě je lidský mozek – jeho síť neuronů. Každý z více než dvou set prvků inteligentní sítě reaguje dle „vlastního rozumu“. Jednotlivé prvky pak jako mozkové neurony reagují na podněty jiných snímačů a fungují jako samostatné inteligentní řídící systémy. Zároveň také platí, že selhání jednoho prvku tudíž nezpůsobí nefunkčnost celého systému. Jesliže například vypadne jeden detektor přítomnosti osob ve velkoprostorové kanceláři, jeho práci „vykryje“ sousední detektor.

Uživatelé si nejvíce pochvalují tepelnou a světelnou pohodu na pracovišti během dne. Systém pracuje se slunečním světlem, teplotou venku a dodávkou tepla i chladu a optimalizuje vše od teploty po intenzitu světla – hledá optimální stav mezi požadavkem na ergonomii pracovního prostředí a požadavkem na úsporu energií.

Systém pozná, že zda jste či nejste v kanceláři!
Osvětlení je řešeno na principu virtuálních zón. Jestli se v budoucnosti uživatelé rozhodnou pro jiné uspořádání kanceláří – například pro jiné příčky, nebudou potřebovat elektrikáře, aby jim natáhli nové vedení. V počítačovém systému stačí vytvořit nové uspořádání zón – skupin světelných bodů.

Světlo:
• 32 inteligentních řídících systémů (distribuované řídící DI/DO moduly)

V kancelářích jsou instalované řídící stanice, které ovládají skupiny radiátorů a chladicích jednotek (fan-coil). Stanice sleduje teplotu a přítomnost člověka a dynamicky upravuje teplotu. Podobně dynamicky se řídí teplota uvnitř, když se venku střídají roční období.
Systém se samozřejmě chová jinak v režimu obsazených kanceláří a jinak, když jsou kanceláře prázdné a nikdo nepracuje.

Teplota:
• 52 zónových regulátorů Xenta 121

Kanceláře jsou vybavené vnitřními roletami a vnějšími žaluziemi. Podobně jako je tomu při regulaci teploty, ovládání žaluzií rozpoznává, jestli se v prostoru někdo nachází nebo je tam prázdno. Pokud vstoupíte do prázdné místnosti, která je „zabedněná“, senzor okamžitě vyšle signál pro zvednutí žaluzií a rolet. Venkovní žaluzie řídí venkovní snímač, který sleduje intenzitu světla na fasádě budovy. Systém totiž sám upravuje intenzitu světla tak, aby i dostatečně stínil při práci s monitorem počítače. Pracovník si ale samozřejmě může polohu žaluzií upravit i sám dle vlastní potřeby. Po „ručním“ zásahu se automatika na dvě hodiny deaktivuje a poté se opět přepne do automatického režimu.

Žaluzie:
• 60 inteligentních systémů na řízení žaluzií

Základní koncepce, se kterou technici pracovali při tvorbě inteligentní kanceláře je automatizace všech procesů. Pracovník si může pomocí ovládacího panelu u dveří individuálně přizpůsobit osvětlení, vytápění i chlazení a může to dokonce udělat i přes internetový prohlížeč rovnou z domu. Praxe nám však dokazuje, že automatika oproti člověku dokáže uspořit 30 – 40% nákladů za energie.

Snímače a ovládací panely:
• 54 multifunkční snímače osvětlení a přítomnosti osob
• 60 ovládacích panelů pro uživatele
• 4 vnější snímače ozáření fasády
• 1 meteostanice
• 20 měřičů spotřeby elektrické energie
• 11 kalorimetrických měřičů tepla a chladu

O společnosti Schneider Electric
Společnost Schneider Electric, světový expert na ovládání energie, patří k průkopníkům úsporných energetických řešení. Podniká ve více než 100 zemích. Nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická.
Firma má více než 130 000 zaměstnanců. V roce 2011 dosáhla obratu 22,4 miliardy eur.

Více informací lze získat na http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/cz/

Infor uzavřel nové distribuční partnerství se společností ePLICAR

04.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Infor oznámila, že se firma ePLICAR připojila k programu Infor Partner Network (IPN) a bude dodávat podnikový aplikační software Infor a poskytovat další služby. ePLICAR se zaměři na prodej a služby spojené s aplikacemi Infor LN, a Infor EPM (Enterprise Performance Management) v České republice. Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb s vice než 70 000 zákazníky. Přibližně jedna čtvrtina obratu ze softwarových licencí je generována prostřednictvím prodejního kanálu v rámci partnerské sítě IPN.

Novinky
• Uzavřením nového partnerství se společností ePLICAR Infor posiluje svou přítomnost v České republice a své zaměření na automobilový průmysl v regionu. Mezi zákazníky společnosti ePLICAR se například řadí Faurecia, Hella, SAS Autotechnik, Knorr Bremse a další.
• Infor je tradičním dodavatelem řešení do automobilového průmyslu, k uživatelům řešení Infor LN v České republice se řadí například Motorpal, ROMPA CZ nebo Daido Metal, v oblasti řešení business intelligence pak například společnost Gumotex.
• IPN je program, který se zaměřuje na pomoc distribučním partnerům Infor s cílem úspěšného podnikání s produkty a službami Infor a poskytování zákaznické podpory nejvyšší kvality.
• V roce 2012 Infor doposud ohlásil rekordní počet inovací včetně více než stovky nových produktů plánovaných k uvedení do konce letošního roku. Tyto inovace dále zahrnují odvětvové sady Infor10 Industry Suites, specializované aplikace postavené na integrační technologii Infor ION využívající otevřených standardů k integraci Infor a non-Infor aplikací, a technologie Infor Workspace. Designed expressly for the unique demands of a specific industry, Odvětvové sady Infor10 Industry Suites, specificky navržené s ohledem na jedinečné potřeby jednotlivých odvětví, jsou již a minimalizují potřebu rozsáhlých dodatečných úprav, které často vedou k dlouhým a nákladným implementacím.

Komentář ePLICAR
„Společnost Infor je na českém trhu vnímána jako tradiční dodavatel softwarových aplikací specificky přizpůsobených požadavkům výrobních odvětví,“ řekl Jiří Obermaier, jednatel ze společnosti ePLICAR. „Zejména v automobilovém průmyslu má díky svým řešením a jedinečnému know-how silnou pozici, a proto byla pro naši firmu zaměřující se na automotive přirozenou volbou. Nyní budeme moci českým a slovenským výrobcům poskytovat produkty a služby v ještě větší šíři a vyšší kvalitě a především větší komplexnost řešení.“

Komentář Infor
„Jsme rádi, že můžeme přivítat tým společnosti ePLICAR i s jeho hlubokými zkušenostmi z automobilového odvětví v komunitě našich partnerů,“ řekla Monika Vitásková (foto), manažerka pro nepřímý prodej Infor Česká republika. „ePLICAR je partner, který svým zákazníkům poskytuje specifickou expertízu a vysokou přidanou hodnotu, díky kterým umožňuje výrobním podnikům zefektivňovat své podnikání a lépe konkurovat na trhu.“

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na www.infor.com.

KPMG na špičce žebříčku nejlepších světových poradců pro outsourcing

30.08.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – KPMG International obsadila první příčku letošního žebříčku The World’s Best Outsourcing Advisors, který každoročně sestavuje asociace IAOP® (International Association of Outsourcing Professionals®). Na vedoucí pozici mezi dvaceti nejlepšími poradenskými firmami postoupila z loňského druhého místa. Nezávislá porota hodnotila různá kritéria včetně spokojenosti klientů, objemu výnosů a globálního působení.

„V České republice je poptávka po poradenských službách v oblasti outsourcingu vysoká, neboť během posledních deseti let se Česko, a zejména Praha, stala významnou lokalitou pro střediska sdílených služeb a poskytovatele služeb outsourcingu podnikových procesů,“ uvádí David Scott (foto), Partner, Management Consulting, KPMG Česká republika.

Podle předsedy IAOP® Michaela Corbetta je v dnešním ekonomickém prostředí pro koncové uživatele důležitější než kdykoli předtím snadno najít a vybrat vhodnou společnost, která splní jejich potřeby outsourcingu. „Žebříčky The Global Outsourcing 100® a The World’s Best Outsourcing Advisorsjsou pro společnosti, které hledají prověřené lídry či stoupající hvězdy v oblasti outsourcingu, nepostradatelné,“ říká Corbett.

Aplikace Skytale od TrustPortu šifruje SMS i mailové zprávy

28.08.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – TrustPort, výrobce bezpečnostního softwaru, dnes vydává novou aplikaci Skytale – unikátní nástroj pro šifrování tajných zpráv jedním kliknutím.

“Ne každý si je vědom toho, že jeho mobilní telefon může být odposloucháván či sledován i bez připojení k internetu, aniž by o tom dotyčný věděl. Posílání citlivých údajů přes SMS zprávy či maily je často velmi riskantní. Existuje řada špionážního softwaru, který může monitorovat vše, co uživatel na mobilním telefonu či počítači právě dělá. Proto jsme se rozhodli vyvinout takové bezpečnostní řešení, které bude zdarma přístupné všem, kteří nechtějí, aby někdo sledoval jejich mailové zprávy či SMS zprávy. Naši šifrovací aplikaci Skytale využijí například byznysmeni, kteří jsou zvyklí posílat citlivé údaje přes SMS či mail”, říká Marcela Parolková (foto), obchodní ředitelka firmy TrustPort.

Aplikace Skytale zabraňuje třetím stranám číst soukromé zprávy. Nikdo jiný si nepřečte zašifrovanou zprávu kromě příjemce, který bude společně s odesílatelem znát tajné heslo. Soukromé šifrované zprávy jsou vždy během datového přenosu mezi dvěma chytrými telefony či počítači v bezpečí. Dokonce ani poskytovatel mobilních služeb ani internetový podvodník si nebudou schopni zprávy zašifrované pomocí aplikace Skytale přečíst.

Hlavní vlastnosti aplikace Skytale:

  • Šifrování SMS a textových zpráv v mailu
  • Podpora nejpoužívanějších mailových klientů
  • Šifrování až šesti SMS najednou (přibližně 960 znaků SMS)
  • Nejsilnější šifrovací algoritmus (256 AES) jedním kliknutím
  • Možnost volby zasílání šifrovaných zpráv více příjemcům
  • Jednoduché uživatelské rozhraní
  • Zabezpečený datový přenos

Skytale je samostatná freewarová aplikace pro Android, iPhone a OS X. Tento software je nabízen také jako součást těchto bezpečnostních produktů: TrustPort Internet Security, TrustPort Total Protection and TrustPort Tools.

Více informací o aplikaci Skytale: http://www.trustport.com/cz/produkty/trustport-skytale

Odkazy pro stažení aplikace zdarma: iTunes: http://itunes.apple.com/us/app/skytale/id546314648

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trustport.skytale

ARBES rozšiřuje své aktivity do oblasti ECM a BPM

22.08.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – V rámci svého strategického rozvoje rozšiřuje společnost ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, své služby i do oblasti zpracování obsahu a automatizace obchodních procesů. Řešení ARBES ECM/BPM jsou postavena na vyspělé a osvědčené platformě EMC Documentum, která pro své vynikající vlastnosti a vysokou spolehlivost patří k vyhledávaným technologiím v bankovním i nebankovním světě.

Nejen finanční instituce, ale i komerční podniky a organizace veřejné správy dnes často řeší problémy se zpracováním a řízením informačních dokumentů a firemního obsahu. Protože komunikace se zákazníky se začíná posouvat z tištěné formy do formy elektronické, vznikají nové nároky na rychlost komunikace, ukládání všech zpráv, digitalizaci dokumentů, archivaci a obecně také zajištění přístupu k citlivým informacím jen pro autorizované osoby. „Nové řešení ARBES ECM usnadní transformaci dokumentů z formy tištěné do digitální, a to s maximální mírou vytěžení dat v tištěném originále. Součástí celého řešení je i archivace dat a přístup k dokumentům formou portálu, kde mohou uživatelé dle svých oprávnění vyhledávat dokumenty a pracovat s nimi, a to jak ze svých notebooků a PC, tak i z mobilních zařízení – tabletů a chytrých telefonů,“ přiblížil řešení Jan Denemark (foto), který ve společnosti ARBES Technologies povede nově vznikající divizi ECM/BPM a očekává, že o řešení projeví nemalý zájem nejen stávající, ale i noví klienti.

Vyšší efektivitu fungování organizace nepřináší jen kvalitní řízení dokumentů a obsahu, ale i specializované softwarové nástroje pro podporu a řízení obchodních procesů. ARBES Technologies se v rámci svého řešení postaveného na platformě EMC Documentum zaměří především na automatizaci specifických procesů finančních institucí, jako je například schvalování úvěrů či vymáhání pohledávek, ale i na běžnou softwarovou podporu podnikových procesů v oblasti toku objednávek, faktur a podobně.
Prvním krokem pro nabídku řešení a služeb v oblasti ECM/BPM bylo uzavření partnerství se společností EMC, výrobcem platformy Documentum, kterou ARBES Technologies hodlá implementovat.  „ARBES Technologies jsme vyhodnotili jako perspektivního partnera se silným ekonomickým zázemím, který díky své pozici úspěšného dodavatele pro finanční sektor jistě dosáhne svých obchodních cílů při nabídce služeb v oblasti ECM a BPM,“ uvedl Vladimír Váňa (foto), Territory Manager společnosti EMC.

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.

Novým zákazníkem Českých Radiokomunikací je mlýnská skupina UNIMILLS

22.08.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání a poskytovatel telekomunikačních a ICT služeb, budou pro mlýnskou skupinu UNIMILLS zajišťovat datové, hlasové a ICT služby. České Radiokomunikace převedly celou firemní IT infrastrukturu do virtuálního prostředí. UNIMILLS tak nyní provozuje veškeré své IT služby formou outsourcingu při zachování požadované kvality a dostupnosti, společnost také dosáhla značných úspor na nákladech. Díky službě Smart Cloud Českých Radiokomunikací totiž firma nemusí pořizovat vlastní servery, včetně síťové infrastruktury a softwarového vybavení. UNIMILLS má nyní také propojeny všechny firemní pobočky v České republice do jedné vysokorychlostní a bezpečné privátní sítě.

„Naše služba Smart Cloud zajišťuje zákazníkovi značnou flexibilitu v rozhodování do budoucna a možnost platit jen za služby a výkon, které momentálně potřebuje pro svoje podnikání. Jsme potěšeni, že si tak velká a významná společnost vybrala právě nás,“ říká Kamil Levinský (foto), generální ředitel Českých Radiokomunikací.

„Důvodem pro převod naší IT struktury do virtuálního datového centra bylo stěhování sídla společnosti do nové kancelářské budovy, kde bychom jinak museli nahradit stávající starší hardwarové vybavení, které již nebylo výrobcem podporováno,“ říká Bohumír Blažek, ředitel strategického nákupu společnosti UNIMILLS a dodává: „Outsourcing provozu IT byl tedy nejvýhodnějším řešením, jak z pohledu technického provedení, tak i z hlediska návratnosti nákladů. České Radiokomunikace nabídly ze všech uchazečů nejlepší a nejvýhodnější řešení.“

Společnost UNIMILLS je součástí skupiny GoodMills Group GmbH, koncernu se sídlem v Rakousku, který tvoří největší mlýnské uskupení v Evropě. Společnost provozuje v České republice mlýny Mladá Boleslav, Litoměřice, Pardubice a dceřinou společnost DELTA MLÝNY Kyjov.

České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 49 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti. České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb a jako první v České Republice spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také komplexní portfolio telekomunikačních a ICT služeb prostřednictvím vlastní infrastruktury pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.