Archív

Příspěvek oštítkován ‘Intel’

Průzkum Intel: Češi mají největší potřebu chránit si na sociálních sítích soukromí

09.10.2012 Bez komentářů

• Průzkum společnosti Intel o chování na sociálních sítích zjistil v devíti zemích Evropy a Blízkého východu výraznou potřebu chránit své soukromí, trvá na tom i 97 oslovených Čechů  ze sta. Současně je absolutní většina uživatelů sociálních sítí v ČR přesvědčena, že lidé o sobě na sociálních sítích šíří příliš mnoho osobních informací.

• Přesycení informacemi může vyvolávat úzkost či apatii, varuje psycholožka Lenka Čadová. Za hranou zahlcení informacemi z internetu jsou aktuálně tři z pěti uživatelů sociálních sítí.

• Největší poptávka po kodexu slušného chování je v ČR – provoz na sociálních sítích a internetu by měla podle dotazovaných upravovat pravidla „mobilní etikety“, kterou by již od dětského věku uživatelům vštěpovali rodiče. Myslí si to 90 % respondentů z ČR.

• V žebříčku otravného chování Čechům v online prostředí nejvíce vadí odhalování soukromí, šiřitelé banalit a sprostá slova.

Praha, 6. září 2012 – I pod náporem sociálních sítí lidé nadále vyznávají hodnoty, které zůstávají neměnné – ať už jde o reálný nebo digitální svět. Tak například 91 % oslovených se shoduje na tom, že existují jistá témata, která by měla zůstat soukromá a neměla by být probírána on-line. Potvrdil to nedávný průzkum  o našem chování na sociálních sítích, který si v devíti zemích Evropy a Blízkého býchodu včetně České republiky nechala mezi uživateli sociálních sítí zpracovat společnost Intel.

„Potřeba chránit své soukromí před sdílením na sociálních sítích je velmi silná ve všech zemích zapojených do průzkumu , ale nejvíce na ní lpí Češi. Tato soukromá tabu jsou na sociálních sítích nedotknutelná pro 97 oslovených Čechů ze sta,“ komentoval jeden z hlavních výsledků průzkumu Pavel Svoboda, PR manažer společnosti Intel. Současně je absolutní většina respondentů z ČR – 96 %, tedy opět největší míra ze všech zemí – přesvědčena, že lidé na sociálních sítích o sobě šíří příliš mnoho osobních informací.

V průzkumu odpovědělo 58 % dotazovaných, že se cítí být přehlceno informacemi, které si s nimi ostatní on-line vyměňují. Psycholožka Lenka Čadová přehlcení informacemi zažívá nejen u svých klientů, ale i ve svém okolí. „Nejběžnější a zcela přirozenou obrannou reakcí je nezájem, apatie. V některých lidech může přesycení informacemi vyvolat stres nebo úzkost.“

Největší poptávka po kodexu slušného chování je v ČR

Ze všech evropských zemí je mezi respondenty z ČR také nejvyšší míra přesvědčení (80 %), že by měla existovat určitá pravidla pro to, co lidé uveřejňují na sociálních sítích. Proč právě Češi nejvíce inklinují k zavedení explicitních pravidel „mobilní etikety“, která by upravovala provoz na sociálních sítích, vysvětluje psycholožka Lenka Čadová. „Zažívají-li lidé tlaky z okolí, mají větší potřebu soukromí, které je základní lidskou potřebou a propůjčuje nejistému a úzkostmi pronásledovanému člověku větší ochranu před vnějším světem.“

Graf 1: Existují témata, která by se nikdy neměla sdílet on-line. S tímto tvrzením nejsilněji rezonují Češi, pro které je ochrana soukromí otázkou číslo 1 na sociálních sítích. Celkem v devíti zemích Evropy a Blízkého východu odpovídalo 4374 respondentů. (Zdroj: Intel UltraYou)

Podle Lenky Čadové právě v období „krize“ potřeba soukromí a větší ochrany sebe a blízkých roste. Situace v prostředí internetu a sociálních sítí s jejich manipulacemi se pak jeví jako dokreslení převládající atmosféry ve společnosti. „Ani ve společnosti se lidé nesetkávají s morálním chováním a jednáním. Když nejsou funkční pravidla ve společnosti a právo a morálka jsou v krizi, sociálně dezorientovaní lidé potřebují funkční systém a začnou ho vytvářet sami, alespoň ve virtuálním světě nebo na sociálních sítích,“ dovozuje psycholožka Čadová.

Na mobilní etiketu s mámou a tátou

Podle téměř čtyř pětin respondentů v průzkumu UltraYou naše zacházení s fotografiemi a videi na sociálních sítích svědčí o nízké úrovni mobilní etikety. Domnívají se, že bychom se na internetu měli chovat zdvořileji. S tím souvisí i značná podpora tvrzení, že by uživatelé sociálních sítí měli více přemýšlet, jaký obraz o sobě u druhých vytvářejí.

Všeobecně silná poptávka po mobilní etiketě, která by definovala pravidla chování na sociálních sítích, je zřejmá i ze ztotožnění respondentů s tvrzením, že mobilní etiketu by si měly děti osvojovat s pomocí rodičů. 89 % celkově oslovených se domnívá, že je to správná cesta, myslí si to také 90 % Čechů. Nejvýrazněji je tento názor podporován Egypťany (95 %), i nejmenší zaznamenaná hodnota je nicméně velmi vysoká – 84 % v Nizozemsku. Při osvojování společenských pravidel na internetu by Lenka Čadová vsadila spíše na jejich kodifikovanou formu, ovšem s tím, že lidé potřebují vzor, který budou moci následovat. „Nezastupitelnou roli u dětí musí sehrát jistě rodiče, ale také škola a širší společenství, které nám předávají pravidla chování. Dnes jsou sociální sítě běžnou součástí života. Ke zvýšení mediální gramotnosti může vést jen změna hodnot ve společnosti a ke změně pomalu dochází,“ tvrdí Lenka Čadová.

Co a kdo nás na internetu nejvíce štve – odhalování soukromí, šiřitelé banalit a sprostá slova

Co se týče prohřešků proti etiketě, Češi (společně s Turky) za největší společenské faux pas na sociálních sítích považují uveřejňování informací, které jsou považovány za soukromé. Mezi největší prohřešek proti mobilní etiketě je řadí 68 % českých respondentů.

„Po soukromých informacích figuruje v našem národním řebříčku otravného chování s 60 % na druhém místě sdílení informací, fotek, videí o každodenních banalitách. Agresivní řeči a sprostá slova jsou u Čechů až třetí. Češi mají dále v nadprůměrné míře spadeno na uživatele sítí, kteří uveřejňují nevhodné či příliš explicitní fotografie, a na ty, kdo si neustále stěžují,“ předkládá další výsledky průzkumu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

Graf 2: Žebříček prohřešků proti etiketě v on-line prostředí aneb Co nás Čechy nejvíce štve. Odpovědi 502 uživatelů sociálních sítí v ČR rozdělené podle věku. (Zdroj: Intel UltraYou)

Celkově v devíti zemích nejvíce vadila sprostá slova a zveřejňování osobních informací (shodně po 57 %). Hned za tím následovalo publikování banálních každodenních detailů (55 %) nebo nepřístojných či explicitních fotografií (54 %). Američtí respondenti v podobném průzkumu společnosti Intel na stejnou otázku odpověděli (59 %), že jim nejvíce vadí lidé, kteří si neustále stěžují.

Podle psycholožky Lenky Čadové i v těchto číslech promlouvá větší senzitivita Čechů k odhalování vlastního soukromí, jež má své historické důvody: „Jako národ jsme vnímavější k porušení hranic soukromí. Myslím, že lidé v ČR mají ještě v živé paměti nedávné zkušenosti z období socialismu, kdy nebylo bezpečně ani mezi blízkými a přáteli. Také zkušenosti z druhé světové války a pohnuté osudy mnoha lidí v padesátých letech se mohou předávat jako sociální zkušenost z generace na generaci,“ říká Lenka Čadová.

O společnosti Intel
Společnost Intel je světový lídr v počítačové inovaci. Společnost navrhuje a buduje klíčové technologie, které slouží jako základ pro výpočetní zařízení ve světě. Další informace o společnosti Intel jsou dostupné na www.intel.com/pressroom a http://blogs.intel.com.

Průzkum Intel: Na sociálních sítích vytváříme své „lepší já“

21.08.2012 Bez komentářů
Praha, 21. srpna 2012 – Během pouhých několika let se dramaticky změnilo naše chování na internetu, a to zejména v důsledku toho, jak jsme do svého digitálního i společenského života přijali sociální sítě. Naše profily na těchto sítích odhalují naše touhy působit atraktivněji, inteligentněji nebo provokativněji.

Nedávný průzkum, který si v devíti zemích včetně České republiky nechala zpracovat společnost Intel[1], ukázal, že touha vytvářet na sociálních sítích vylepšenou verzi své osobnosti je něco, co je společného uživatelům napříč jednotlivými státy. „To, jak lidé vytvářejí své profily, se značně liší. Nicméně ve všech zemích je společné to, že se za pomoci různých ,sociálních lží‘ snažíme ohromit, šokovat nebo zaujmout své publikum na síti. Většina lidí – celkově 59 % mužů a 56 % žen – v průzkumu přiznala, že svůj on-line obraz manipulují,“ shrnuje výsledky průzkumu Pavel Svoboda (foto), PR manažer společnosti Intel.

Digitální proměna: Čech a Španěl–největší evropští machové (alespoň na sociálních sítích)

„Lží“ číslo jedna je všeobecně na sociálních sítích zařazování pouze lichotivých fotografií (a odznačování těch nelichotivých), výsledek 41 % je jednoznačný. „Češi v tomto parametru nejsou výjimkou, vedle toho ovšem u domácích respondentů vystupují některé odlišnosti. Například ve srovnání s ostatními velice stojíme o to, abychom vypadali zábavně a provokativně. V této sociální lži vynikají zejména čeští muži, kterým stejně jako například Španělům nadprůměrně záleží na image zábavných a provokativních drsňáků,“ pojmenoval Pavel Svoboda z Intelu naše národní specifikum vyplývajících z odpovědí více než 500 českých respondentů. S tímto atributem se v praxi pojí uveřejňování fotografií z večírků, momentek z adrenalinových činností, jako jsou extrémní sporty, či sdílení vtipů. Vysoký podíl „virtuálních machů“ u nás najdeme nejenom u těch nejmladších respondentů, ale i ve vyšších věkových skupinách nad 45 let, kde se k němu hlásí každý pátý respondent.

Z hlediska pohledu psychologa Pavla Rataje (foto) patří strategie „sympatického rošťáka“ mezi způsoby, jimiž lze zaujmout a získat prostřednictvím sítě určité zisky v oblasti sebepotvrzení či navázání zajímavých kontaktů. „Můžeme za tím ale také vidět únik od reálného já, kde jistá anonymita sociálních médií snižuje riziko nejistoty a strachu ze selhání či negativních reakcí druhé strany,“ nabízí k výsledku průzkumu společnosti Intel svůj komentář Pavel Rataj. Co se týče vyzdvihované zábavnosti a provokativnosti, jde o vlastnosti, které jsou přirozené u většiny mladých lidí od puberty do svobodných třiceti let, které jsou u mladých mužů ze strany opačného pohlaví hodnoceny jako přitažlivý rys, doplňuje Pavel Rataj. Poměrně vysoká preference této odpovědi u věkových skupin 45+ a 55+ nepřijde psychologovi nijak abnormální. „Stylizovat se do polohy vtipného i ve věku kolem padesátky může být projevem potřeby odlehčit každodenní realitu a stres. Lidé v tomto věku už mají jistý odstup a nadhled.“ Co se týče provokativnosti, Pavel Rataj za ní u starších mužů vidí snahu dokázat sobě i jiným, že ještě nepatří do starého železa. Je to jeden ze způsobů řešení osobní krize padesátníka, kdy ubývá fyzických a duševních sil.

Dáváte na Facebook často fotky mazlíčků? Pozor, možná je za tím frustrace.

Co se týče pozice „sociálních lží“ v jednotlivých zemích, významně se do nich promítly kulturní rozdíly; například v Egyptě a Spojených arabských emirátech respondenti usilovali o vytvoření jakési intelektuální aury, aby se jevili inteligentnějšími, zatímco Češi a zejména Češky se doznávají, že nejčastěji na Facebooku a dalších sociálních sítích „hřeší“ tím, že se chlubí domácími zvířaty a rodinnými příslušníky. Výsledných 33 % a velký náskok v této „sociální lži“ před dalšími Evropany nasvědčuje, že neváháme přikrášlovat svůj image tím, že hojně publikujeme fotografie svých mazlíčků či potomků, jimiž českojazyčný Facebook oplývá. Na českém žebříčku nejčastějších sociálních lží si také vysoko stojí přihlašování se z míst, která na druhé udělají dojem (24 %).

Psycholog Pavel Rataj u strategie snímků domácích mazlíčků vidí její hlavní smysl ve sdělování emocionálního prožitku, tendence být ještě blíže k druhému, než jen tím, že to napíšu. „Často je to přijatelnější a méně sebestředný způsob, jak o sobě něco říci. Ukazovat své mazlíčky, svou rodinu či kamarády určitým způsobem saturuje potřebu ukázat, kam a ke komu patřím, s čím se identifikuji,“ říká Pavel Rataj, podle něhož ovšem reálně spokojený zralý člověk nemá potřebu svou intimitu či blízké lidi vystavovat ve virtuálním světě. „Pokud se to děje nadměrně, jedná se nejspíše o projev určité frustrace a nespokojenosti,“ uzavírá Pavel Rataj.

Pavel Rataj se ve své psychoterapeutické praxi stále častěji setkává s jedinci, u nichž tlak po co nejlepším obraze na sociálních sítích přerostl do nezdravé či patologické polohy. „Obecně mohu říci, že se velmi často jedná o opuštěné, osamocené jedince, s velmi slabým sociálním či rodinným zázemím, slabým sebevědomím, bez společenských aktivit, bez výrazné sociální či profesní role a začlenění. Virtuální svět se pro tyto jedince stává životním prostorem.“ Podle psychologa Rataje je zdravý přístup k sociálním sítím založen na tom, že jsou pouhým doplňkem k reálným žitým vztahům a obohacují ho. Virtuální způsob se nesmí stát dominantním, tj. reálné setkávání vždy bude tím důležitějším a preferovaným.

Další zjištění průzkumu UltraYou společnosti Intel

Proč lžou Češky: chceme udělat dojem a toužíme po lásce a přátelství

U odpovědí na otázku, proč lžeme na sociálních sítích, v průzkumu UltraYou převládla odpověď, že muži i ženy chtějí udělat dojem na svoje okolí, zejména české ženy mají s 67 % velký náskok před ostatními. U českých mužů v tomto případě vynikl důraz na ego a aroganci, jejich 59 % vysoce přesahuje průměr (33 %). Právě tak naši muži přesahují průměr v názoru, že na sociálních sítích lžeme, abychom zakryli svou nejistotu (53 % oproti 34% průměru). Lži na sociálních sítích také často mají sloužit k tomu, abychom získali lásku či přátelství, myslí si to české ženy (54 %), které s tímto názorem v Evropě vynikají.

Pro svého on-line „dvojníka“ jsme ochotni nejen více číst a cvičit, ale i dělat sporné věci

Významné procento osob se shoduje v tom, že pociťuje tlak, aby jejich obraz na sociálních sítích vypadal co nejlépe, a je dokonce pro to ochotno dělat činnosti, které by normálně nedělalo či je nedělalo v takové míře. Vedle bezesporu pozitivně vyhlížejících činností, jako je například intenzivnější čtení či cvičení, sem patří i aktivity spornějšího charakteru – odvézt si z dovolené více snímků sebe či své rodiny nebo získat společnou fotografii s osobností, která je všeobecně považována za populární či „cool“. Spektrum vynucených činností doplňuje rovněž sledování TV pořadů či filmů, u nichž si nemůžeme dovolit nebýt v obraze. K tomuto se přiznává 20 % Čechů, kteří ve stejném procentu nadměrněji pořizují rodinná fota z dovolené.

Osoba z profilu – náš vzor

Digitální svět představuje výraznou virtuální projekci našich tužeb. Touha projektovat se do lepšího já na internetu je společná 53 procentům respondentů, kteří si přejí více se podobat osobě, již vytvořili ve svém profilu. Češi v tomto ohledu patří mezi ty rezervovanější – s tvrzením, že chtějí být jako osoba z profilu, souhlasí 46 %. Největší odstup od svého „dvojníka“ na sociálních sítích si s 27 % udržují Nizozemci.

[1] Průzkum v červnu 2012 organizovala společnost Intel v následujících devíti zemích regionu EMEA (Evropa, střední Východ a Afrika). Číslo v závorce udává počet respondentů v dané zemi: Česká republika (502), Polsko (501), Velká Británie (501), Itálie (502), Španělsko (508), Nizozemí (502), Egypt (558), Spojené arabské emiráty (406), Turecko (400). Celkový počet respondentů je 4374.

UltrabookTM – nová generace osobních počítačů inspirovaná společností Intel

06.06.2012 Bez komentářů

5. června 2012 — V nádherných prostorách Českého muzea hudby v Praze dnes společnost Intel představila novou vlnu Ultrabooků, které budou postaveny na procesorech Intel Core třetí generace (původně označovaných jako Ivy Bridge). Nejnovější  systémy na platformě Ultrabook opět zvedly laťku v oblasti uživatelského komfortu, energetické účinnosti a zabezpečení. Vedle toho nabídnou nové přístroje až dvojnásobný grafický a multimediální výkon.

Ještě během tohoto roku čekají platformu Ultrabook další zlepšení, která umožní přirozenější a intuitivnější ovládání včetně ovládání hlasem. Co se týče designu, objeví se na trhu tradiční zavírací notebooky i modely, které bude možné předělat na tablet.

Martin Vařbuchta, Retail Marketing Manager Czech & Slovak Republic, Intel Czech Tradings

František Fait (vlevo), Enterprise Technology Specialist, Intel Corporation – předvádí Intel® Anti-Theft Technology

Novinky

  • Jsme svědky nebývalé míry inovace v oblasti osobních počítačů. Na scéně se objevují modely, které nabízejí jak tradiční design notebooku, tak design moderních tabletů. Aktuálně je ve vývoji 30 počítačů typu Ultrabook, z nichž 10 lze konvertovat do tabletu.
  • Intel nabízí uživatelům platformy Ultrabook zcela novou úroveň zabezpečení, díky které lze skutečně udržet důvěrnost dat. Tyto nové funkce zabezpečení jsou integrované přímo do čipu a provázané se softwarem a dalšími službami, takže umožňují nejlépe uchránit to, čeho si uživatelé cení nejvíce, totiž identity a dat.
  • Intel investuje do urychlení vývoje ultrabooků značné prostředky. Investiční divize Intelu zřídila speciální fond, jehož záměrem je investovat do společností, které se zabývají inovacemi v oblasti softwaru, hardwaru a baterií.

Ultrabook bezdrátově posílá Full HD obraz přímo do TV

Klíčové aspekty platformy Ultrabook

Štíhlý design

Zařízení typu Ultrabook musí mít následující specifikace: pokud je displej menší než 14 palců, tak přípustná tloušťka je 18 mm, pokud je displej větší, tak je přípustná tloušťkamaximálně  21 mm, přičemž řada aktuálních modelů je ještě tenčí.

Rychlá odezva

Všechna zařízení typu Ultrabook postavená na procesorech Intel Core třetí generace se z režimu spánku vzbudí prakticky v okamžiku – konkrétně jim přechod z režimu hlubokého spánku (S4) do režimu plného využití (interakce s klávesnicí) trvá pouhých sedm sekund a probuzení z režimu „spánku“ je ještě daleko rychlejší. Zároveň si tyto přístroje musí udržet svou flexibilitu i při aktivním výkonu, to znamená, že budou nahrávat a spouštět oblíbené aplikace rychleji.

Delší životnost baterie

Zařízení typu Ultrabook musí nabídnout minimálně 5 hodin životnosti baterie, přičemž doporučená výdrž je 8 hodin, a to dokonce i u těch nejtenčích počítačů.

Zabezpečení

Technologie Intel Anti-Theft (Intel AT) je hardwarová technologie, jež umožňuje identifikovat ztracený nebo odcizený Ultrabook a zabezpečit data uložená na pevném disku počítače. V případě nalezení lze počítač během několika okamžiků plně reaktivovat do plné funkčnosti. Služby podporující Intel AT dnes nabízí Absolute Software*, Intel, Norton* a McAfee*.

Modely Ultrabook jsou vybaveny technologií Intel® Identify Protection, jež poskytuje ochranu při on-line transakcích, jako je nakupování, internetové bankovnictví nebo hraní her. Pro ověření identifikace se používají hardwarové nástroje, které jsou odborníky považovány za věrohodnější než ověření totožnosti pouze prostřednictvím hardwaru.

Rychlý I/O

Ultrabooky postavené na procesorech třetí generace musí mít buď USB 3.0, nebo Thunderbolt – to kvůli rychlému přenosu dat.

Procesor

Modely jsou poháněny procesory Intel Core pro Ultrabook .

Výkon Ultrabooku v praxi předvedl mistr světa Hakki Junior

Další specifikace

Intel plánuje svou iniciativu Ultrabook na více let, přičemž doufá, že svým uživatelům nabídne naprosto nekompromisní a uspokojující zážitek. Třetí fáze začne v roce 2013, kdy Intel očekává, že většina výrobců přejde na novou platformu postavenou na procesoru pracovně označovaném Haswell.

Modely z roku 2013 postavené na procesorech Haswell nabídnou delší životnost baterie (v některých případech až více než 10 dní v režimu connected stand by), a to zejména díky až 20x nižší spotřebě v pohotovostním režimu.

A takto vypadají Intel® Core™ čipy vyrobené 22nm technologií s 3D tri-Gate tranzistory

Mladí podnikatelé a studenti VŠ mohou získat až 100 000 dolarů v celoevropské soutěži Intel Business Challenge Europe 2012

04.04.2012 Bez komentářů

Praha, 4. 4. 2012 – Czech ICT Alliance se stala regionálním partnerem pro Českou republiku v rámci celoevropské soutěže Intel Business Challenge Europe 2012, která je součástí světové soutěže určené nadaným studentům či mladým začínajícím podnikatelům a jejich nápadům.

Vítězové kola, které proběhne v rámci EU, získají hotovost v celkové výši 50 tis. dolarů a postupují dále do celosvětového kola (všechny náklady na účast na světové úrovni jsou hrazeny). Dále první tři projekty získají pobyt v Silicon Valley a profesionální mentoring a koučing ke svému podnikatelskému plánu. Celkoví vítězové získávají 100.000 dolarů a podporu Intelu v rozvoji jejich podnikání.

Soutěžit mohou studenti na všech úrovních (bakalář, magistr/inženýr, doktorand) nebo mladí lidé, kteří splňují podmínku, že od doby ukončení jejich studia neuplynulo více jak 4 roky (bakalářské či magisterské studium) a jsou ve věkové kategorii18-34 let. Hlásit se mohou jak jednotlivci, tak skupiny, tj. týmy. Mladí podnikatelé pak musí splňovat podmínku, že současně nebudou čerpat prostředky z fondů rozvojového a rizikového kapitálu. Celková výše projektu nesmí překročit 250 000 dolarů, cca necelých 5 mil. Kč.

Zájemci z ČR se mohou hlásit na info@czechict.cz, zástupci Czech ICT Alliance pomohou s vyplněním přihlášky na stránkách www.intelchallenge.eu. Czech ICT Alliance je partnerem soutěže v rámci českého kola spolu se společností Intel. Zájemcům nabízí pomoc a propagaci v rámci soutěže – zejména při přihlášení a prezentaci záměrů účastníků.

„Podpora inovací a mladých mozků je klíčová pro růst celé ekonomiky a konkurenceschopnosti v rámci naší republiky. Mladí lidé mají dnes široké možnosti nejen jak začít podnikat, ale také proniknout na zahraniční trhy. Soutěže, kde mohou získat financování a zpětnou vazbu, považuje Czech ICT Alliance za výborný start pro vznik mezinárodně uznávané společnosti. Podpora mladých inovativních lidí je jedním z pilířů našich aktivit. V minulém roce jsme na tyto účely vynaložili, 1,5 mil. Kč“, říká výkonný ředitel Czech ICT Alliance, Michal Zálešák (foto).

Průzkum společnosti Intel: Ztracený notebook může firmu zlikvidovat

13.02.2012 Bez komentářů

Praha, 13. února 2012 – Ztratil se firemní notebook! Na tuto prekérní situaci už musela reagovat takřka každá druhá firma v České republice. Prakticky všechny firmy (92,5 %) spatřují daleko větší nebezpečí ve ztrátě firemních dat než v pohřešovaném hardwaru. Hodnota ztracených dat se v konkrétních případech ztráty přehoupla přes dvě stě tisíc korun, reálná hrozba spočívající v jejich zneužití je ale více než sedminásobně vyšší a překročila částku 1,3 milionu Kč.

Tyto výsledky přinesl průzkum mezi 212 firmami v České republice, který v závěru roku 2011 uskutečnila společnost Intel . Společnost Intel má k dispozici čísla z obdobně orientovaného průzkumu z října 2010. „K největšímu posunu ve srovnání s loňským průzkumem došlo ve vnímání existenčních rizik, která firmě ztrátou dat hrozí. Nejenom, že se za pouhý rok více než zdvojnásobila škoda, kterou firma může ztrátou dat utrpět, ale 47 % oslovených firem připustilo, že ztráta notebooku vedoucího pracovníka firmy může být pro firmu likvidační,“ podtrhuje klíčové zjištění Petr Ulvr (foto), obchodní manažer společnosti Intel.

Oproti roku 2010 se také zvýšilo finanční vyjádření skutečné škody, kterou firmy utrpěly v důsledku ztráty dat, ze 180 909 Kč na 202 173 Kč. Do této sumy jsou vedle vyčíslení ceny pohřešovaných dat zakalkulovány také duševní vlastnictví a ztráta produktivity pracovníka, stejně jako čas zaměstnanců firmy či externích odborníků, kteří se incidentem zabývají. V souladu s trendy zlevňování hardwaru je informace, že cena ztraceného přenosného počítače naopak poklesla a firmy si ho v průměru cení na 32 970 Kč, tedy o 2825 Kč méně než před rokem. Sečteme-li částky za ztracená data a notebook a přidáme-li k nim cenu nového hardwaru, celková částka za jeden ztracený notebook významně přesahuje čtvrt milionu korun.

Zákazníci se více zajímají o bezpečnostní řešení, ale nadále moc nešifrují

Na otázku, zda v jejich firmě došlo ke zcizení či ztrátě firemního notebooku, odpovědělo kladně 101 firem, což je 47 % z dotazovaných. Je to sice o dvě procenta více než loni, přesto méně než ve srovnatelných zahraničních průzkumech. České firmy tedy zatím jen neochotně veřejně připouštějí, že by se podobný problém týkal také jich, i když odborníci na bezpečnost dat poznamenávají, že k nějaké ztrátě notebooku došlo prakticky v každé větší či střední firmě. „Když položím tuto otázku při svých prezentacích ve firmách, 90 % rukou se zvedne,“ sdílí svou bezprostřední zkušenost z praxe Patrik Šolc, manažer prodeje služeb společnosti AutoCont. „Zákazníci si více uvědomují nebezpečí, které jim hrozí. Určitě se zvýšilo povědomí o bezpečnostních řešeních. Řeší to ale zpravidla až poté, kdy dojde ke ztrátě,“ dokládá Patrik Šolc (foto).

Podobně vidí situaci také Jakub Jiříček, bezpečnostní expert společnosti Symantec. Podle něj rok 2011 znamenal pozitivní posun v zájmu o bezpečnostní řešení. „Minulý rok zákazníci začali na naši nabídku řešení na ochranu dat reagovat a začali si je pořizovat. V předchozích letech se o tom spíše jen mluvilo,“ upřesňuje Jakub Jiříček (foto). Z pohledu jeho firmy k tomu přispělo exaktní vyčíslení ceny ztracených dat, které dlouho v místním IT prostředí chybělo. „Co se týče vztahu firem k ochraně dat, je před námi ještě hodně práce, podle našich poznatků firmy obecně data spíše nešifrují,“ uzavírá Jakub Jiříček.

To je vcelku v souladu s tím, že jen 61 % oslovených firem v průzkumu společnosti Intel uvedlo, že notebook byl zabezpečen proti krádeži. „Alarmující fakt, že čtyři z deseti notebooků nebyly vybaveny ani základním systémem na ochranu dat, značně usnadňuje práci každému, kdo se bude chtít seznámit s jejich obsahem. Notebook je nejzranitelnějším místem nejen firemní bezpečnosti, přistupujeme z něj do banky, nakupujeme v elektronických obchodech a jsou v něm často uloženy i citlivé osobní a rodinné údaje, které zpravidla nechceme nikde sdílet,“ doplňuje Petr Ulvr ze společnosti Intel. U nezabezpečeného notebooku existuje takřka stoprocentní pravděpodobnost, že firemní data nezůstanou utajena. Obchodní bilance a rozpočty, strategická data o plánech společnosti, údaje o zaměstnancích často podléhající zákonu o ochraně soukromých údajů, vlastní korespondence či důvěrné informace o zákaznících – to všechno se v nepovolaných rukou stává nebezpečným materiálem, který může firmu zásadně poškodit.

Citlivá data si mohou na svých Ultraboocích nechat na dálku zablokovat i nefiremní zákazníci

Odborníci se shodují, že softwarová řešení přestávají být 100% zárukou bezpečnosti a trendem se stává kombinace softwaru s bezpečnostními mechanismy integrovanými v hardwaru. I z důvodu poptávky po vyšší bezpečnosti bude trendem roku 2012 Intel®UltrabookTM, zařízení podstatně lehčí a tenčí než notebook. V nepřímé úměře k tomu, jak se snižuje váha a rozměry těchto zařízení, se ale zvyšuje i riziko jejich ztráty. „S mobilitou poroste i příležitost pro zloděje, proto očekávám, že množství ztrát u Ultrabooků bude větší než u notebooků,“ říká Patrik Šolc ze společnosti AutoCont.

Výhodou Ultrabooků nepochybně je, že mají nejvyspělejší technologie bezpečnosti standardně ve své výbavě. „Technologie Intel® Anti-TheftTM, jež chrání uložená data a identity před zcizením, je schopná na dálku například prostřednictvím SMS zprávy kompletně vyřadit z provozu i vypnutý počítač. Zloději by pak nepomohla ani výměna disku a data by pro něj byla nedosažitelná. V případě návratu ztraceného mobilního zařízení jej pak lze zpětně odblokovat zadáním hesla vygenerovaného za tímto účelem,“ popisuje vlastnosti nejvyspělejšího systému ochrany dat Petr Ulvr ze společnosti Intel.

Zatímco v předchozích letech byla tato úroveň zabezpečení dosažitelná jen pro vybrané firemní zákazníky, s příchodem Ultrabooků se už v roce 2012 stává mnohem dostupnější, a to dokonce i v segmentu nefiremních zákazníků. Očekávají to poskytovatelé služeb Intel Anti-Theft v České republice, AutoCont, Orange & Green a Symantec. „Předpokládáme, že se v nejbližších měsících objeví několik partnerů, kteří budou nabízet zabezpečení dat a zařízení na bázi Intel Anti-Theft jako službu, a to nejen pro firemní zákazníky, ale i pro spotřebitele. S dvěma partnery v současné době o implementaci služby na platformě WinMagic jednáme,“  uvádí Matěj Gottwald (foto), WinMagic Business Development Manager ze společnosti Orange and Green, jež naplánovala start svých služeb na 1. duben 2012.

Také společnost AutoCont již v tomto podniká významné kroky. „Spolupracujeme s některými řetězci, které prodávají elektroniku ve spotřebitelském segmentu, a připravujeme s nimi společně kampaně, v jejichž rámci bude více propagováno zabezpečení Ultrabooků. Cena softwaru, který je potřeba ke zprovoznění služby Intel Anti-Theft na Ultrabooku, není tak vysoká, je v rozmezí od 790 do 1000 Kč na jeden rok dle typu aplikace,“ vysvětluje Patrik Šolc, manažer prodeje služeb společnosti AutoCont. Majitel Ultrabooku pak může tuto investici, jež by měla být dostupná pro kohokoli, chápat jako dobré pojištění proti zneužití dat a hardwaru.

V rámci této spolupráce již začal prodejce Datart nabízet službu Anti-Theft pro uživatele Ultrabooků za 699 Kč na rok. Pokud se uživateli této služby ztratí Ultrabook, může ho nahlásit jako kradený. Ve chvíli, kdy je takto označen, se společnost Datart společně se zákazníkem pokusí o lokalizaci a ve spolupráci s policií začne pátrání po odcizeném notebooku. Díky patentovaným technologiím je možné určit polohu s přesností menší jak 5 metrů. Současně lze na dálku data zablokovat citlivá soukromá nebo firemní data na dálku smazat. Takto smazaná data není možné obnovit, jedná se o bezpečné mazání.

Podobnou službu nabízí i Symantec pro firemní zákazníky. „Aktivování technologie Intel Anti-Theft na Ultrabooku je otázka jednoho kliknutí a kromě velmi rychlého šifrování, které využívá rozšíření instrukcí procesorů Intel® CoreTM i3, i5 a i7, budete mít k dispozici také nepřekonatelné uzamčení celého hardwaru,“ říká Jakub Jiříček ze společnosti Symantec. Tato služba tvoří součást celého bezpečnostního řešení PGP, jež stojí řádově 100 eur na rok.

Intel: Česko propadlo sociálním sítím

13.07.2011 Bez komentářů

couple-in-bedPraha, 13. července 2011 – Pokud byste tipovali, že v Evropě na Facebooku nejčastěji visí komunikativní Francouzi, extrovertní Italové nebo jazykově bezbariéroví Britové, budete vedle. Nezávislý průzkum, který v 16 zemích Afriky, Blízkého východu a Evropy včetně České republiky nechala vypracovat společnost Intel, přesvědčivě ukázal, že v Evropě se nejčastěji k sociálním sítím připojují Češi.

 Z porovnání výsledků evropských zemí Česká republika vychází jako země sociálním sítím zaslíbená. Pavel Svoboda ze společnosti Intel k výsledkům průzkumu, v němž svoje návyky s přenosnými počítači včetně chytrých telefonů popisovalo 1000 českých respondentů, uvádí: „Čtyři z pěti dotazovaných uživatelů sociálních sítí kontrolují svůj status minimálně jednou denně, z toho 5 % častěji než jednou za hodinu, 35 % třikrát až čtyřikrát denně a 41 % jednou denně. V intenzitě přístupu na sociální sítě jsme v Evropě šampioni.“

Sprcha – káva – on-line: vstáváme s počítačem
Po ránu se osprchujeme, dáme si kávu, přečteme si doručené e-maily, případně se podíváme na Facebook či odešleme zprávu či komentář a teprve pak opustíme svůj příbytek. Platí to pro všechny sledované země. Dvě třetiny (67 %) respondentů uvedly, že kontrolují svůj mobilní přístroj před odchodem do práce a téměř třetina (23 %) tak činí dokonce ještě předtím, než vstanou z postele.

 Je to zkrátka nová norma bez ohledu na zemi či národnost, ale Češi jsou i zde o něco napřed. „Ráno už nemůžeme dospat, abychom se dozvěděli, co je nového. 31 % odpovídajících Čechů si kontroluje svá mobilní zařízení už v posteli, dalších 37 % během snídaně či ranní kávy. V obou kritériích jsme vysoce nadprůměrní. Pro více než čtyři pětiny (81 %) respondentů z ČR je běžné, že se připojí na internet ještě dříve, než dorazí do práce, zbytek to dožene na pracovišti,“ komentuje výsledky za ČR Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

Z frekvence přístupu k internetu a k sociálním sítím je zřejmé, že řada uživatelů přistupuje k internetu i z pracovního počítače. „Z naší červnové analýzy dvou set českých firem vyplynulo, že po příchodu do práce mezi 8.00 a 9.00 využíváme internet v průměru 8 minut k soukromým účelům. Špička mimopracovního využití internetu pak připadá na dobu po obědě, kdy si zaměstnanci kontrolují soukromou poštu, navštěvují sociální sítě a obstarávají on-line nákupy,“ potvrzuje Martin Hnízdil, marketingový manažer technologické společnosti truconneXion vyvíjející software na monitorování zaměstnanců AuditPro.

Odpovědět na otázku, proč 81 % Čechů kontroluje svůj status nejméně jednou denně, což nás staví na evropskou špici, není snadné. Pro analytika a konzultanta v oboru informačních technologií Petra Koubského je to spíše téma na sociologickou studii. Možnou příčinu vidí Petr Koubský v horší organizaci práce. „Česká produktivita práce zaostává za průměrem EU i třeba za Slovenskem. Hodně lidí se v práci poflakuje, nudí a krátí si čas tím, co je po ruce. Takže mám podezření, že ta vysoká čísla je třeba vysvětlovat spíše špatnou organizací práce než nějakým zásadním sklonem českého národa k technickým novinkám a hračičkám,“ říká Petr Koubský

Nejvíce nám v sociálních médiích vadí uveřejnění kompromitující fotografie
Průzkum pro společnost Intel se také zaměřil na nevhodné chování na sociálních sítích. „Respondenti v 16 zemích se shodli, že největším prohřeškem proti etiketě je používání soukromého účtu jiné osoby k odeslání žertovné zprávy (63 %). V těsném závěsu pak následuje přílišné sdílení osobních nebo soukromých informací (59 %) a označování jiné osoby na nelichotivých fotografiích nebo odkazech bez jejího svolení (58 %). Sedmdesáti procentům Čechů nejvíce vadí označování jiné osoby na nelichotivých fotografiích nebo odkazech bez jejího svolení, ale ve shodě s ostatními zeměmi všechny tři uvedené prohřešky chápeme jako nejzávažnější,“ shrnuje výsledky průzkumu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

Co nám naopak nejméně vadí na sociálních sítích?
Podle průzkumu společnosti Intel Čechům společně s Belgičany a Francouzi nejméně vadí pomalá reakce na zprávu nebo tweet. Podle Ladislava Špačka, experta v oblasti společenského chování a etikety, se v této ležérnosti odrážejí zvyky z e-mailové korespondence. „Češi nevynikají v rychlosti odpovídání na e-maily, ale nemůžeme generalizovat. Manažerské a podnikatelské vrstvy jsou zvyklé reagovat mnohem rychleji než ženy v domácnosti nebo studenti. Rychlost reakce je v přímé závislosti na tom, zda otvíráme poštu mnohokrát za den, nebo jednou za dva dny. Odhaduji, že se rychlost komunikace bude zvyšovat s tím, jak vzrůstá počet uživatelů, kteří se bez mailu už neobejdou“.

Pro analytika Petra Koubského je největším prohřeškem sociálních sítí hloupost. Ta je totiž podle něj v prostředí Facebooku a Twitteru vidět víc a dřív než v realitě a taky víc obtěžuje. Petr Koubský je ale přesvědčen, že se to dá snadno řešit: „Miloš Čermák kdysi – na Facebooku, kde jinde – pravil: ,Jaký Facebook si uděláš, takový ho máš.‘ Což je pravda. V sociálních sítích má každý z nás daleko větší svobodu než v realitě, když jde o to, jakými lidmi se obklopit, s kým se stýkat. Hodně lidí to zatím ještě nechápe, a proto se mohou cítit iritováni chováním druhých. No tak si je vypněte, když vám jdou na nervy! Já to tak aspoň dělám,“ dává Petr Koubský snadno realizovatelnou radu.

Petr Koubský pro všechny, kteří se po hlavě vrhají do sociálních sítí Analytik a konzultant v oboru IT Petr Koubský si nemyslí, že se v novém prostředí máme stát paranoiky, jde prostě o vytvoření rozumných instinktů. „Proti sčítání lidu, kde se po nás chtělo několik nevinných údajů, vzniklo málem celonárodní hnutí. Na Facebooku o sobě většina lidí prozrazuje daleko citlivější věci – denně. Chápejte mě správně, Facebook není zlo. Facebook je prima. Ale představuje složité prostředí, v němž se člověk musí umět chovat, stejně jako ve velkoměstě musíte vědět, co to je semafor, přechod pro chodce a tak. Po městě umíme chodit odmalička, po Facebooku zatím ještě ne,“ vysvětluje analytik Koubský.

Několik pravidel:
Uvědomte si, že internet má sloní paměť a co na něj jednou napíšete či vyvěsíte, to tam bude pořád, smazání většinou tak docela nepomůže.

Zadruhé: u všeho, co začínáte používat, se napřed seznamte s pravidly nastavení soukromí.

A konečně: nepište na Facebook, že celá rodina jede na čtrnáct dní na dovolenou do Thajska, takže byt na adrese Zastrčená 4 bude po tu dobu dočista prázdný. Nedávejte na web fotky svých dětí s popisem, kudy chodí ze školy, zejména když na jiné fotce vystavujete svůj Jeep Cherokee a pěknou vilku…

Po Facebooku se teprve učíme chodit
Lidé jsou si jasně vědomi, že užívání mobilních zařízení, což nejsou jen chytré telefony, ale všechna další přenosná zařízení s přístupem na internet, jako jsou notebooky, netbooky a tablety, je vystavuje novým situacím. Dlouhodobě zafixovaná pravidla společenského chování se pod vlivem mobilních technologií mění a nová mobilní etiketa je teprve ve stavu zrodu, jak potvrdil nedávný průzkum společnosti Intel. Podstatnou součástí nově se koncipujícího kodexu chování jsou sociální sítě, které se významně podílejí na mobilní komunikaci, a to kvůli širokému spektru případů porušení etikety. Aby nám tato mobilní etiketa snadněji přešla do krve, připomíná znalec pro oblast společenského chování Ladislav Špaček obecné požadavky na mezilidské vztahy, které platí bez výjimky i v elektronické komunikaci a na masových sítích. „Ovládat se, nedávat se manipulovat módními vlnami, nepodléhat masovosti, zachovat si individualitu. I v užívání sociálních sítí platí stejná pravidla jako jinde, proč by právě tyto sítě měly být vyňaty z obecných pravidel etikety? Ta nás vede k ohleduplnosti, taktu, empatii, šetření zájmů a citů druhých, učí nás vzájemně si prokazovat dobro,“ shrnuje podstatu společenského chování Ladislav Špaček

Také pro analytika a konzultanta v oboru IT Petra Koubského představují sociální sítě jen další nový prostor společenského života. Z toho plyne, že se o nich nedá mluvit jako o jednolitém celku. „Každý z nás má své okolí, svůj styl života, své přátele a tedy i svůj Facebook. A v každém z těch dílčích Facebooků platí jiná pravidla, stejně jako fungují jiné normy chování na univerzitě, jiné na policejní služebně a jiné U Vejvodů. Tedy: ne jeden kodex, formuje se mnoho kodexů a zhruba je to mapa reálného světa,“ odpovídá Petr Koubský na otázku, zda kolem sebe vidí formování nového kodexu chování na sociálních sítích, který by zajistil větší bezpečí jeho uživatelů. 

Další materiály a výsledky průzkumu o sociálních médiích najdete na http://www.mediakom.cz/cs-web/index.php?option=com_k2&view=item&id=763:facebook&Itemid=23

„Mobilní etiketa“ – jsme stále ve fázi hledání

01.07.2011 Bez komentářů

_Dinner_TablePRAHA, 30. června 2011 – Proviňujete se proti etiketě? Zde nemáme na mysli výběr správného příboru nebo oslovování lidí nesprávným titulem, nýbrž užívání mobilních technologií v různých společenských situacích. Všichni se tím občas proviníme – hovoříme příliš hlasitě do mobilního telefonu, věnujeme se více svému notebooku než lidem kolem sebe.

Nejnovější nezávislý průzkum, který pro společnost Intel v šestnácti zemích Afriky, Blízkého východu a Evropy včetně České republiky vypracovala výzkumná agentura Redshift Research , ukazuje, že normy společenského chování se pod vlivem technologií značně proměňují. Na základě odpovědí rozsáhlého vzorku více než 12 tisíc respondentů lze prohlásit, že míra tolerance k užívání mobilních technologií sice stoupá, ale stále se s nimi společensky sžíváme a leckdy v oblasti „mobilní etikety“ tápeme.

Antropoložka Genevieve Bellová, Intel Fellow a ředitelka divize Interaction and Experience Research při Intel Labs, k výsledkům uvedla: „Výsledky průzkumu jasně ukázaly, že přestože je používání mobilních zařízení  v našich zemích natolik rozšířené, doposud jsme jim nedokázali v našich životech najít uspokojivé místo. Když se podíváme na data průzkumu a začneme chápat frustrace – a v některých případech i zmatky – týkající se používání mobilních zařízení, dojde nám, že se stále nacházíme v rané  fázi hledání způsobu, jak tato zařízení vřadit do našeho světa. Tento způsob společenské regulace, společenské normy a etiketa se obvykle budují během mnoha let a několika generací.“

Dloubání se v nose? Vadí! Ignorovat druhého kvůli hraní na počítači? Nevadí….

Celkově si většina respondentů (61 %) myslí, že by měla existovat jistá pravidla, která by řídila používání mobilních zařízení na veřejnosti. S tímto tvrzením se také ztotožnily bezmála tři čtvrtiny z jednoho tisíce dotazovaných Čechů, což nás staví na třetí místo ze sledovaných šestnácti zemí.

Nejznámější domácí autorita v oblasti etikety a společenského chování Ladislav Špaček na toto volání po novém kodexu chování odpovídá: „Tím, že někdo napíše pravidlo, se společnost nezmění. Bude zapotřebí vyčkat, až se utvářející se norma usadí a vžije a většina ji začne respektovat. Jsme dnes zvyklí mít všechno hned, ale u etikety se nám to tak rychle nepodaří.“ Podle Ladislava Špačka mnoho lidí zatím neví, jak reagovat na projevy mobilní neohleduplnosti nebo arogance: „Je to nová forma sice starých jevů, ale v elektronické podobě s nimi nemáme zažitou zkušenost, abychom na ně dokázali jednoznačně reagovat,“ říká známý expert přes etiketu, kterého v průzkumu nepřekvapilo, že české respondenty mnohem více než jiné národy pohoršovaly „tradiční zlozvyky“.

Dloubání se v nose či okusování nehtů je pro většinu z nás mnohem horší prohřešek, než když ignorujeme druhého, protože si právě hrajeme s mobilním zařízením. „Svědčí to jen o hloubce zakořenění některých pravidel. Dloubání se v nose je ve slušné společnosti ,zapovězeno‘ stovky let, s mobilní etiketou máme zkušenost nezralou a neusazenou,“ analyzuje Ladislav Špaček do očí bijící nepoměr mezi infantilními nezralými projevy chování a překvapivou tolerancí k těm, kteří kvůli mobilu či počítači přehlížejí druhé. Na odpovědích respondentů z ČR se podle Ladislava Špačka v oblasti mobilní etikety rovněž podepisuje, že nadprůměrně sdílíme vášeň pro nové technologie a že jsou u nás ve srovnání s tradičnějšími kulturami méně usazeny konvence a normy chování.

Čechy podle dat průzkumu ještě více než ostatní přitahuje možnost být neustále ve spojení s živou komunitou, být neustále v obraze, mít přehled. Náš emocionální vztah k mobilním přístrojům je bez ohledu na národnost tak silný, že bychom ho dokonce mohli nazvat závislostí: většina z nás by se raději na týden vzdala čokolády nebo sladkostí, než abychom byli bez svého milovaného přístroje. Mobilní technologie se stala nedílnou součástí našeho veřejného profilu a mobilní přístroje často fungují jako symboly našeho společenského postavení (s tímto názorem se ztotožnilo 54 % respondentů, myslí si to 51 % Čechů).

K večeři mobilní zařízení nebrat, tvrdí Evropané. U svíčkové nám mobilní zařízení nevadí, dávají najevo Češi.

Přesto naše tolerance vůči používání mobilních zařízení má své hranice a některé z nich nejsme ochotni překračovat. Pro 15 z 16 dotazovaných zemí je tou nedotknutelnou situací večeře – podle respondentů průzkumu se nehodí používat mobilní zařízení u stolu. Tou jedinou výjimkou jsme my.

Pro Ladislava Špačka je odpověď na tuto otázku potvrzením jeho zkušenosti, že stolování je nejslabším článkem etikety české společnosti. „Jsme stále zvyklí naložit si svíčkovou se šesti, během deseti minut ji naházet do sebe a pak si sednout do obýváku a dvě hodiny se bavit. Všechny ostatní národy – právě Francouzi a Italové, ale i Španělé, Arabové nebo Číňané – sedí ty dvě hodiny u jídelního stolu, dávají si několik menších a pestřejších chodů, baví se. Účelem stolování pro ně není (jen) se najíst, ale pobavit se, společensky prožít dvě tři hodiny. Pro nás má sedění u stolu jediný důvod – najíst se, proto nám vůbec nevadí, že lidé u stolu nekonverzují, dokonce si hrají s notebookem nebo mobilem,“ kriticky poznamenává Ladislav Špaček.

Z pragmatičtějšího hlediska respondenti průzkumu poukazují na používání přístrojů, které může vést k nebezpečným situacím – 67 procent z nich uvedlo psaní textových zpráv při řízení. Tato čísla ještě stoupala, když byly podobné otázky položeny v Severní Americe, kde obavu o bezpečnost vyjádřilo plných 73 procent dotázaných. Dosti značná část respondentů v regionu EMEA (33 %) měla v těchto záležitostech tak vyhraněný názor, že si dokonce dokázali představit zákaz mobilních zařízení na veřejných místech, především kvůli tomu, že 67 % dotazovaných fyzicky ruší hlasitá konverzace přes mobilní telefon. Domnění, že když mobil existuje, může se s ním telefonovat kdekoli a kdykoli, je věc, která velmi vadí i Ladislavu Špačkovi. „Jsou místa a situace, kdy telefon musíme vypnout nebo ztlumit, například v kině a divadle, při stolování, v obchodě, ve škole, na svatbě, na hřbitově. Je trapné řešit na veřejnosti osobní záležitosti, proto i na ulici nebo v tramvaji řekneme jen to nejnutnější a podrobnosti si necháme, až budeme v soukromí. Málokdo si taky uvědomuje, že do mobilu mluvíme hlasitěji, než když mluvíme s člověkem tváří v tvář. Sami jsme pak překvapeni, když se celá tramvaj na nás otočí, protože ani nevnímáme, jak nahlas jsme řešili rodinné problémy za účasti všech spolucestujících.“

Čeští studenti excelovali na největší světové soutěži pro mladé vědce Intel ISEF

16.05.2011 Bez komentářů

Filip NaiserLos Angeles, Kalifornie, Praha, 13. května 2011 – Při dnešním slavnostním dekorování vítězů  v prostorách konferenčního centra v Los Angeles tři ze šesti projektů středoškolské vědecké elity z Česka vybojovaly medailová ocenění na nejprestižnější vědecké soutěži pro mladé studenty Intel ISEF 2011.

Nejprestižnější ocenění převzal student Filip Naiser z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, který se umístil na druhém místě v kategorii počítačová věda. Jeho práce nazvaná Eye-Controlled Cursor se pohybuje v oblasti aplikovaného softwaru a umožňuje ovládání počítače bez klávesnice a myši. „Obrovskou výhodou tohoto softwaru je, že k němu člověk nepotřebuje žádný složitý hardware. Stačí mu pouze klasická počítačová webkamera vhodně upevněná k hlavě, tedy například připevněná na kšiltovku. Uživatel pohybem očí pohybuje kurzorem myši,“ popisuje svůj projekt Filip Naiser, který na něm stále pracuje a snaží se komunikovat s postiženými a vyvíjet jej společně s nimi. Hlavním přínosem projektu Eye-Controlled Cursor podle jeho autora je, že poskytuje velice levné řešení pro alternativní bezkontaktní ovládání počítače. S cenou je spojená prémie 1.500 amerických dolarů.

O kvalitách svého týmového projektu přesvědčili porotu Marek Kovář a Tomáš Peták z pražského Gymnázia Karla Sladkovského. Studenti získali třetí místo v kategorii inženýrství: materiály a bioinženýrství a navíc získali zvláštní cenu Společnosti pro experimentální mechaniku. Za obě ocenění jim přísluší prémie 1.250 amerických dolarů. „V našem projektu se zabýváme studiem ocelí vhodných pro tlakovodní reaktorové nádoby, ve kterých probíhá řízená řetězová štěpná reakce. Zaměřili jsme se především na mechanické vlastnosti a stanovování životnosti reaktorové nádoby zhotovené z námi zkoumaných materiálů. Hlavním přínosem je sepsání práce, ve které se zabýváme mnohými experimenty popisujícími vlastnosti ocelí a změny jejich vlastností vlivem působení vnějšího okolí,“ přibližují svůj projekt spoluautoři, kteří svou studií přispěli k problematice bezpečnosti a ekonomičnosti provozu jaderných zařízení v oblasti výroby elektrické energie.

Erika Gedeonová ze Sportovního gymnázia Kladno se svou prací Nové způsoby v diagnostice nemoci Asthma Bronchiale získala zvláštní cenu – druhé místo v kategorii analytické chemie od Americké společnosti pro klinickou chemii. „Moje práce se zabývala vývojem metody pro neinvazivni diagnostiku bronchiálního astmatu. Tato metoda je založena na monitorování určitých specifických látek, které se při astmatu vyskytují ve zvýšené koncentraci,“ shrnuje podstatu svého projektu Erika Gedeonová. Výzkum je užitečný tím, že pomáhá najít způsob, jak vyrobit specifické diagnostické pásky, které by byly laicky použitelné a dokázaly s využitím vydechovaného vzduchu zachytit počáteční stadium této nemoci. Největší přínos svého projektu spatřuje sama autorka v možnosti nahradit současná invazivní vyšetření, která provázejí diagnostiku bronchiálního astmatu, novou, neinvazivní metodou.

Všichni studenti vidí ve své účasti na světovém finále Intel ISEF šanci poznat zajímavé lidi a nové možnosti ve svém oboru. Do Los Angeles je to táhlo i díky kulturní rozmanitosti ostatních soutěžících z celého světa, ale samozřejmě také z profesních důvodů a kvůli dalšímu rozvoji své kariéry. Filip Naiser jel „za velkou louži“ sbírat hlavně zkušenosti a kontakty s tím, že v soutěži chtěl vystupovat raději jako černý kůň než jako favorit. Úspěch v soutěži, která otevírá dveře na nejprestižnější americké univerzity, mu stejně jako dalším oceněným studentům jistě pomůže v tom, aby se mohl naplno věnovat oborům, které ho přitahují – strojovému vnímání, image processingu a obecněji i počítačům a vývoji méně standardních algoritmů. 

Celkem čtyři ocenění ve světovém finále již 62. ročníku soutěže, která je považována za vědeckou olympiádu středoškolské mládeže, jsou velkým úspěchem nejen samotných studentů, ale také jejich učitelů, školitelů a škol. Soutěžící zvítězili ve státních soutěžích SOČ (Středoškolská odborná činnost) a Amavet. Při světovém finále Intel ISEF od pondělí 9. května několik dní sdíleli své nápady, prezentovali originální výzkumné projekty a soutěžili o přibližně 80 milionů korun ve stipendiích a dalších cenách. Jejich projekty a prezentace hodnotila mezinárodní porota, v níž zasedlo bezmála 1200 vědeckých špiček včetně několika nositelů Nobelových cen.

Další projekty středoškoláků z ČR, kteří se zúčastnili finále Intel ISEF 2011 v Los Angeles

O přízeň poroty se z České republiky dále ucházel Tomáš Svoboda ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Brně, který zhotovil funkční prototyp přenosného rentgenu a CT skeneru. Jako rentgenový zářič je použit zářič z vyřazeného zubařského rentgenu. Je propojen s digitální kamerou, která poskytuje snímky ve vysokém rozlišení. Celé zařízení je řízeno mikroprocesorem tak, že pořízené snímky jsou ukládány na běžné paměťové karty. Pro PC autor napsal program, který z těchto snímků dokáže generovat CT snímky. Funkčnost zařízení testoval na snímcích přerušeného vlákna v pojistce nebo přerušeného vývodu mikroprocesoru. To naznačuje možné využití přístroje k detekci skrytých poruch, ale také při výuce, v medicíně. Důležitá je snadná přenositelnost přístroje, takže je možné jej využít například přímo u dopravních nehod. Podle Tomáše Svobody, který již za svůj přenosný rentgen a skener získal domácí prestižní ocenění Česká hlavička, jde o velmi ekonomický přístroj, takže si jej můžou dovolit i menší firmy a výzkumné laboratoře.

Zkoumáním mužské plodnosti jako civilizačním problémem se zabývá Tereza Agáta Veselá ve své práci nazvané Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště. Studentka z Gymnázia v Brně-Řečkovicích pracovala asi se 4000 vzorky. Z porovnání spermiogramů vyplynulo, že všechna zmíněná kritéria významně ovlivňují kvalitu spermatu. S věkem se kvalita ejakulátu zhoršuje nejvíce. Muži, kteří vykonávají psychicky náročná a sedavá povolání, mají horší parametry spermiogramu než muži, kteří vykonávají práci v pohybu a jsou na čerstvém vzduchu. Jako nejhorší vyšla z celkového porovnání profese vědeckého pracovníka a umělce. K výsledkům autorka uvádí: „Výsledky mé práce jsou a nadále i budou důležitými podklady pro centra, kde se neplodnost léčí. Snažíme se neustále zjišťovat, co má na neplodnost největší vliv. Práci chci publikovat nejen v odborných časopisech, ale i v časopisech, které běžně lidé čtou, aby věděli, čeho se mají vyvarovat, v případě, že chtějí v budoucnu založit rodinu.“

Do oboru designu přesahuje projekt Charloty Blunárové z Gymnázia Vyškov. Cílem její práce bylo navrhnout design dětského mobilního telefonu, který bude splňovat estetické i ergonomické požadavky, a vyrobit jeho model. „Když jsem sháněla mobilní telefon pro svoji osmiletou sestřenici, zjistila jsem, že na trhu téměř neexistuje kompromis mezi konvenčními telefony a dětskými telefony s minimálním počtem funkcí, absencí displeje a plnohodnotné klávesnice, tedy telefon, který by měl základní funkce, byl jednoduše ovladatelný a zároveň měl hravý, barevný design. Proto jsme se rozhodla takový navrhnout a následně i vytvořit jeho prototyp,“ uvádí Charlota Blunárová ke svému nápadu. „Na podzim jsem se spojila s firmou Jablocom, nabídli mi pomoc s vytvořením elektroniky pro mobil. Do té doby jsem měla model telefonu složený z částí krytu, který jsem vytvořila z plastu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Nyní má mobilní telefon podsvícenou klávesnici, funkční displej a několik funkčních tlačítek,“ vyjmenovává studentka následné kroky vedoucí ke vzniku funkčního modelu mobilního telefonu EFFY.

Intel vdechl svou 3D strukturou nový život tranzistorům

04.05.2011 Bez komentářů

Mark_BohrSANTA CLARA, Kalifornie, 4. května 2011 – Společnost Intel dnes představila významný průlom ve vývoji tranzistoru, tedy základního stavebního kamene moderní elektroniky. Vůbec poprvé od vynálezu křemíkových tranzistorů před více než 50 lety budou nyní do výroby uvedeny tranzistory využívající trojrozměrnou strukturu. Společnost Intel zavede revoluční 3D tranzistor zvaný Tri-Gate, jehož základní obrysy byly poprvé představeny v roce 2002, do masové výroby ve své 22nm výrobní technologii v čipu, jenž je zatím kódově označován Ivy Bridge. Jeden nanometr představuje miliardtinu metru.

Trojrozměrné tranzistory Tri-Gate představují zásadní odklon od dvojrozměrných, plochých tranzistorů, které poháněly nejen všechny počítače, mobilní telefony a přístroje spotřební elektroniky, ale také elektroniku v automobilech, kosmických lodích, domácích spotřebičích, lékařských zařízeních a tisícovkách dalších zařízení, která každodenně používáme již po desetiletí.

„Výzkumní pracovníci společnosti Intel znovu přinesli revoluci do světa tranzistorů, tentokrát vstupem do třetího rozměru,“ prohlásil Paul Otellini, prezident a generální ředitel společnosti Intel. „Na základě těchto tranzistorů vzniknou nová úchvatná zařízení a Mooreův zákon se posune do nových oblastí.“ 

Vědci již delší dobu poukazují na výhody trojrozměrné struktury k udržení tempa Mooreova zákona, jelikož rozměry elektronických zařízení se natolik zmenšily, že se z nich staly bariéry bránící dalšímu pokroku. Klíčovým aspektem pro dnes představenou novinku je schopnost Intelu využít tyto nové, trojrozměrné tranzistory v masové výrobě, což spustí novou éru Mooreova zákona a otevře dveře nové generaci inovací napříč širokým spektrem zařízení.

Mooreův zákon je předpověď tempa vývoje počítačové technologie. Říká, že vývoj technologie se zrychlí zhruba každé dva roky, přičemž se zároveň bude zvyšovat funkčnost, výkon a budou se snižovat náklady. Mooreův zákon se stal základním modelem pro odvětví polovodičů po více než 40 let.

Obrovské úspory energie a vyšší výkon

Díky trojrozměrným tranzistorům Tri-Gate mohou procesory fungovat při nižším napětí s nižším únikem energie, takže oproti předchozím procesorům nabízejí bezkonkurenční kombinaci energetické účinnosti a výkonu. To poskytuje zvláštní flexibilitu konstruktérům čipů, kteří si mohou vybírat tranzistory určené pro nízkou spotřebu anebo naopak vysoký výkon – vše podle typu aplikace.

Trojrozměrné 22nm 3D tranzistory nabízejí oproti plochým tranzistorům Intel 32nm nárůst výkonu o 37 procent při nízkém napětí. Díky této úspoře jsou tranzistory ideální pro použití v malých úsporných kapesních zařízeních. Nové tranzistory spotřebují méně než polovinu energie potřebné pro staré tranzistory na 32nm čipech.

„Výkonnostní nárůst a úspora energie trojrozměrných tranzistorů Tri-Gate jsou něčím, co jsme v dějinách výpočetní techniky zatím neviděli,“ říká Mark Bohr (foto), výzkumný pracovník společnosti Intel. „Tento milník je něco víc než jen další dodržování Mooreova zákona. Rozdíl ve spotřebě energie je podstatně větší, než na jaký jsme zvyklí při vývoji od starší generace k nové. Výrobci díky tomu mohou vyrábět ještě inteligentnější přístroje a samozřejmě to umožní i vývoj zcela nových zařízení. Domníváme se, že tento revoluční krok ještě posílí vůdčí postavení společnosti Intel v oblasti polovodičů.“

Pokračování v tempu inovace – Mooreův zákon

Tranzistory jsou menší, levnější, energeticky úspornější a v souladu s Mooreovým zákonem. Ten byl pojmenován po spoluzakladateli společnosti Intel Gordonu Mooreovi. Zákon umožňuje společnosti Intel inovovat a inovace dál integrovat, obohacovat své technologie o nové vlastnosti, rozšiřovat počet jader na čipech, zvyšovat výkon a snižovat výrobní náklady na tranzistor.

Udržet vývoj Mooreova zákona je u 22nm generace  ještě složitější, než tomu bylo v minulosti. Výzkumní pracovníci společnosti Intel však tento vývoj očekávali, a proto již v roce 2002 přišli s konceptem tranzistoru, který označili jako Tri-Gate. Dnes představená novinka je tak vyvrcholením několikaletého vývoje, na němž se podílely různé divize společnosti a který vyústil v uvedení tohoto tranzistoru do sériové výroby.

Trojrozměrné tranzistory Tri-Gate jsou opravdu revoluční. Tradiční ploché tranzistory byly nahrazeny neuvěřitelně tenkou trojrozměrnou křemíkovou vrstvou, jež vertikálně vystupuje z křemíkového substrátu. Kontrola proudu je zajištěna bránou na každé ze tří stran zmíněné vrstvy – dvě brány po stranách a jedna nahoře namísto pouhé jedné nahoře, jako je tomu u dvojrozměrných tranzistorů. Dodatečný tranzistor umožňuje maximální tok proudu při požadovaném vysokém výkonu a naopak téměř nulový tok v případě, že výkon očekáván není. Díky tomu se podařilo výrazně snížit spotřebu a tranzistor dokáže velice rychle přecházet mezi dvěma výše zmíněnými stavy, což opět vede k vyššímu výkonu.

Stejně jako mrakodrapy umožňují městským architektům optimalizovat dostupné místo tím, že se staví směrem vzhůru, tak trojrozměrný tranzistor Tri-Gate nabízí konstruktérům počítačů způsob, jak řídit hustotu. Tranzistorové ploutve jsou vertikální, tudíž je možné je umisťovat velice blízko sebe, což má klíčový význam pro technologické a ekonomické přínosy Mooreova zákona. V budoucích generacích budou konstruktéři moci zvyšovat výšku těchto ploutví a dosahovat ještě vyššího výkonu a energetické úspornosti.

„Léta nás omezovala velikost tranzistoru,“ prohlásil Gordon Moore. „Tato změna v základní struktuře představuje vskutku revoluční přístup. Je to přístup, který by měl umožnit další pokračování Mooreova zákona a historického tempa inovace.“

První představení 22nm 3D tranzistorů Tri-Gate

Tranzistor Tri-Gate bude implementován v novém 22nm výrobním procesu, který označuje velikost tranzistoru. Do tečky na konci této věty by se vešlo přes 6 milionů tranzistorů Tri-Gate.

Společnost Intel dnes představila první 22nm mikroprocesor označovaný jako Ivy Bridge pro notebooky, stolní počítače a servery. Právě procesory Intel® Core™ budou prvními čipy, které budou využívat tranzistory 3D Tri-Gate. Procesory Ivy Bridge se začnou sériově vyrábět do konce roku.

Dosažený průlom rovněž umožní uvést na trh další produkty postavené na procesorech Intel® Atom™, které umožní vyšší škálovatelnost výkonu, funkčnosti i kompatibility, přičemž zároveň uspokojí požadavky na výkon, náklady a velikost.

Nahlédněte do roku 2051, vybízí literární soutěž

07.03.2011 Bez komentářů

Pavel_Svoboda_eprofilPRAHA, 7. března 2011 – Společnost Intel a časopis Pevnost společně vyhlašují literární soutěž o nejlepší sci-fi povídku pod názvem AI 2051. Tématem prvního ročníku je umělá inteligence za čtyřicet let. Organizátoři soutěže chtějí vybídnout autory sci-fi, a to jak začínající, tak již zavedené, k hledání odpovědi na otázku, jak bude vypadat svět ovlivněný umělou inteligencí za čtyřicet let. Podmínkou je zaslání sci-fi povídky na dané téma v rozsahu 5–10 normostran do 15. dubna 2011.

Povídky mohou být jak v českém, tak ve slovenském jazyce. Přihlášené práce anonymně vyhodnotí porota pod vedením spisovatele Ondřeje Neffa, který se ujal patronátu nad prvním ročníkem.

Autor nejlepší práce bude odměněn multimediálním notebookem s novou generací procesoru Intel Core i3 při vyhlášení soutěže na květnovém veletrhu Svět knihy 2011, zároveň bude vítězná povídka honorována a otištěna v nejbližším čísle časopisu Pevnost.

„Měřítkem poroty bude kromě kvality dodaných prací také originalita vize. Za sebe doufám, že mezi povídkami nepřevládnou temné dystopické vize a noční můry a že autoři budou schopni nahlížet budoucnost skrze prizma technooptimismu. Apokalypsa a hromadná destrukce je už tak trochu klišé, vždyť i v ,obyčejném‘ budoucím světě lze zažít dobrodružství,“ poodhaluje své čtenářské preference šéfredaktor časopisu Pevnost Tomáš Němec.

Pavel Svoboda (foto), PR Manager společnosti Intel, k nápadu zorganizovat tuto soutěž uvádí: „Když před čtyřiceti lety, tedy v roce 1971, společnost Intel představila pod názvem 4004 vůbec první mikroprocesor, měl 2300 tranzistorů a počítalo se s ním pro využití v kalkulátorech. Pro srovnání: procesory Intel poslední generace dosáhly řádově jedné miliardy tranzistorů a náš život si bez nich už nedokážeme představit. Co bude za čtyřicet let s procesory, nikdo přesně neví, dokonce i sami architekti čipů to mohou jen tušit. Jedno je jasné: náš život bude ještě více ovlivněn počítači a miniaturní úsporné procesory budou zřejmě úplně všude. Tak daleko dokážou dohlédnout snad jen spisovatelé sci-fi povídek, kteří jako jediní budou schopni říct, jakými cestami se bude ubírat kybersvět.“

Společnost Intel a časopis Pevnost podobné literární klání, jako je AI 2051, na domácí scéně postrádají a věří, že si najde své autory a čtenáře a časem se z něj stane tradice. Společnost Intel podobné literární soutěže podporuje i v dalších zemích, například na Slovensku se minulý rok obdobné soutěže v žánru literární fantastiky zúčastnilo 65 soutěžících.

Bližší informace o literární soutěži, podmínkách účasti a výhrách najdete na http://www.pevnost.cz/tlupy/ai-2051