Archív

Příspěvek oštítkován ‘insolvence’

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku hlídá kredibilitu obchodních partnerů

30.10.2012 Bez komentářů

Brno, 30. října 2012 – Monitoring insolvenčního rejstříku je novou on-line službou konsolidačního centra ORION. Slouží pro automatické sledování solventnosti obchodních partnerů. Společnost CCV Informační systémy ji uvedla na trh ve spolupráci s dceřinou společností Insolvence 2008. Po prvních dvou měsících od spuštění využívá tuto službu více než 400 firem.

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku představuje on-line službu, která nabízí automatické sledování insolvenčního rejstříku (ISIR). Děje se tak prostřednictvím webové aplikace, zasílající příslušná upozornění na podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku nebo změnách v dokumentaci a dalších událostí v rejstříku na zadaný email. Služba umožňuje nejen dlouhodobé sledování ohrožení subjektů insolvenčním řízením a jejich hromadný import, ale také jednorázové kombinované dotazy využívající předdefinovaných nástrojů nebo periodický přehledový reporting. Výhodou je rychlost zaznamenání všech událostí nebo možnost procházení rejstříku ISIR i v případě, kdy je tento nedostupný. Díky tomu lze pohledávku na dlužníka včas a správně připravit a bez prodlení přihlásit.

Řešení je užitečným a jednoduše dostupným nástrojem pro organizace, které potřebují pravidelně hlídat větší množství partnerů v obchodním styku a mají zájem spolehlivě ošetřit rizika pro stabilizaci svého cash flow a ušetřit námahu s takovým úsilím spojenou,“ říká David Reichel (foto), ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy.

Spotřební družstva COOP eliminují riziko narušení stability dodávek, Schneider Electric hlídá fakturaci u odběratelů

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku odborně vyvinula společnost Insolvence 2008, která se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců. Zdarma do 15 sledovaných subjektů je nabízen i pro sledování všech protistran firmám, které využívají služeb clearingového centra EDI ORION pro elektronickou fakturaci.

Prodejny COOP se zaměřují na stabilní vztahy s dodavateli ve snaze zůstat nablízku našemu zákazníkovi nejen ve městech, ale i menších obcích a udržet pro něj vysoký standard poskytovaných služeb. Jako nákupní centrála nutně sledujeme platební schopnost několika stovek dodavatelů a omezujeme tak riziko narušení stability dodávek. Pracujeme často také s dobropisy a vratkami, proto je Monitoring rejstříku z hlediska řízení cash flow pro nás sázkou na jistotu,“ říká Radim Šedivý, CIO společnosti COOP Morava.

Přínosy služby oceňuje také Schneider Electric CZ, který využívá ORION pro zajištění služeb elektronické fakturace na 1300 firemních zákazníků.  Jarmila Sovová zastává pozici hlavní účetní Schneider Electric CZ: „U služby oceňujeme zejména vazbu na elektronickou fakturaci na naše zákazníky, u nichž tak jednoduše pohlídáme, zda naše pohledávka není ohrožena. Jako věřitel se o insolvenčním řízení na dlužníka totiž jinak nemusíme ani dozvědět a přihlášku je nutno podat někdy i za méně než 45 dnů od zahájení řízení, což v praxi není snadné.“

Další informace o produktu:
http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/monitoring-insolvencniho-rejstriku/

MobilKom rozhodl o restrukturalizaci

21.11.2011 Bez komentářů

Ufon-logo_HRPraha, 21. listopadu 2011 – MobilKom, a. s., český operátor poskytující mobilní a pevné připojení a hlasové služby pod značkou U:fon, projde v příštích měsících restrukturalizací v rámci insolvenčního řízení. Dohodli se na tom dnes vlastník a management společnosti jako na dalším kroku ozdravění provozu čtvrtého mobilního operátora v České republice. Důvodem je očištění operátora od velkého úvěrového zatížení z minulosti a zajištění jeho budoucího fungování. Tento administrativní krok nijak neovlivní poskytování služeb stávajícím a novým zákazníkům U:fon.
 
Představenstvo společnosti MobilKom a její vlastník DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED dnes přistoupili k dalšímu kroku pro ozdravění provozu čtvrtého mobilního operátora. Managementu se již v minulosti podařilo stabilizovat provozní hospodaření a získat tisíce nových zákazníků. Vzhledem k velkému úvěrovému zatížení z minulosti se však rozhodl pro řízenou reorganizaci v rámci insolvenčního řízení.
 
Insolvence je administrativním krokem
Cílem tohoto kroku managementu MobilKom, a.s., je očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a umožnit její budoucí fungování a prosperitu. Společnost MobilKom dnes nemá žádné finanční závazky po splatnosti vůči státu a zaměstnancům. Zároveň je schopna díky aktivní zákaznické bázi hradit běžné provozní náklady, tedy i závazky vůči dodavatelům. Management MobilKomu ve svém návrhu na povolení reorganizace proto předpokládá zájem všech zainteresovaných stran, tedy věřitelů, zaměstnanců i vlastníka, na dalším provozu a rozvoji společnosti. Insolvenční návrh proto obsahuje současně propracovanou koncepci restrukturalizace společnosti.  

Důvodem je i neumožnění MobilKomu poskytovat služby na síti GSM
Společnosti MobilKom nebylo dosud umožněno poskytovat služby prostřednictvím standardní technologie GSM, a to ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ani ostatních operátorů. I přes dva roky trvající snahu vedení MobilKomu neučinil ČTÚ žádné kroky, které by v brzké době umožnily vstup virtuálních mobilních operátorů na trh nebo vedly k odkládané aukci nových frekvencí. Tyto frekvence by MobilKomu umožnily nejen nabízet hlasové služby na bázi GSM, ale také datové služby na bázi LTE. Jde tak o jeden z podstatných důvodů, proč je vedení společnosti MobilKom nuceno nyní postupovat cestou vlastního návrhu na insolvenci.

Služby U:fona se budou dále rozvíjet
Vlastní insolvenční návrh společnosti je administrativním krokem, který nikterak negativně neovlivní poskytování hlasových a datových služeb stávajícím a budoucím zákazníkům operátora U:fon. Pro předvánoční období naopak přichystal několik speciálních nabídek datových služeb, a sice dvě předplacené sady 3G mobilního internetu, které se staly díky ceně a velmi nadstandardnímu limitu FUP nejvýhodnějšími nabídkami mobilního internetu na trhu.
Další tarify, nabídky a uvedení nových přístrojů chystá operátor U:fon, resp. společnost MobilKom, na začátek příštího roku.

IFS zavádí bezplatné prověření bonity zákazníků přímo do IFS Aplikací

04.02.2011 Bez komentářů

Zdenek_Fous_eprofilOd ledna do září 2010 bylo v České republice podáno 11 255 insolvenčních návrhů na 9 756 subjektů, čímž byl již v té době překonán počet návrhů podaných za celý rok 2009. Zhruba 50% návrhů u právnických osob přitom končí prohlášením o úpadku, což znamená konkurz nebo reorganizaci. Z uvedených důvodů významně roste zájem českých podniků o efektivní prověřování obchodních partnerů, které při zahájení spolupráce nebo následné fakturaci minimalizuje riziko vzniku nedobytné pohledávky a následného zadlužování. 

Společnost IFS Czech se proto rozhodla pro spolupráci se společností Credit Check, která analyzuje data kreditních rizik z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku. „Cílem je zajistit našim zákazníkům konkurenční výhodu, usnadnit jim rozhodování v jejich podnikání a přispět tak k jejich stabilitě a dalším obchodním úspěchům,“ uvádí Zdeněk Fous (foto), výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku.

V rámci uvedené spolupráce je přímo do IFS Aplikace integrováno automatické prověřování odběratelů Creditcheck, výsledek hodnocení je zobrazen jak v přehledu subjektů, tak při pohledu na detail firmy. V případě zakládání faktury pro organizaci s negativním hodnocením je obsluha informována výstražným upozorněním.  Záleží pak na pravidlech dodavatelské společnosti, zda dojde k vystavení faktury a riziku nesplacení či vyžádání platby v hotovosti.

Způsob hodnocení kredibility firem  s pomocí služby Creditcheck je stručně znázorněn na www.creditcheck.cz/HowItWorks.aspx. Výsledkem analýzy je Creditcheck semafor signalizující stav dané společnosti. Uvedené hodnocení lze získat na webových stránkách po zadání identifikačního čísla nebo názvu firmy. Oproti konkurenčním společnostem, které požadují částky zpravidla od 1000,- do 10 000,- Kč měsíčně, je základní služba Creditcheck zcela zdarma.

Díky Creditchecku lze tedy uspořit hned třikrát:
• při získání základního hodnocení, které je pro všechny uživatele IFS Aplikace zdarma,
• v případě potřeby detailního hodnocení, které je dostupné za paušál 990 Kč měsíčně, což je na spodní hranici cen konkurenčních služeb,
• při reakci na aktuální rizikovost daného obchodního partnera, kdy jsou zákazníci ušetřeni nezaplacených pohledávek a jejich následného vymáhání.

CCV Informační systémy uvolnilo novou verzi systému pro insolvenční správce ISIS 5.0

09.12.2010 Bez komentářů

Tomas_ValasekBrno, 6. prosince 2010 – Informační systém Insolvenční správce (ISIS), letošní novinka mezi informačními systémy na českém trhu, byl uvolněn v nové verzi ISIS 5.0. Od podzimu ji využívají desítky zákazníků tohoto oborově profilovaného systému, nově zejména s novým modulem Oddlužení.

Právě oddlužení je nejčastější způsob řešení úpadku ze strany insolvenčních správců v ČR, proto byl tento modul maximálně přizpůsoben jejich požadavkům. Nový modul Oddlužení nabízí samostatnou evidenci příjmů (v oddlužení) a funkci Hromadný splátkový kalendář, který u jednoduchých oddlužení umožňuje hromadné zadávání částek k rozdělení mezi věřitele a následné vygenerování příkazů k úhradě. Nové funkce modulu jsou také generování dokumentů Zpráva o plnění oddlužení (ZOPO) nebo Příkaz k úhradě, který nově zahrnuje odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce i ostatní privilegované pohledávky.

Kromě zjednodušeného průvodce pro zápis nového řízení nabízí ještě jednodušší práci se softwarem Insolvenční správce. K dalším významným novinkám patří čtyři nové moduly a to Částečný rozvrh, Evidence sporů, Úkoly a Datová schránka. Velmi pozitivní ohlas zaznamenalo i rozšíření formátů elektronického bankovnictví a zjednodušený zápis přihlášky pohledávky.

„Software Insolvenční správce nabízí svým zákazníkům, převážně insolvenčním správcům, jedinečné možnosti s cílem šetřit jejich čas. Jde o flexibilní software, který systematicky reaguje na požadavky svých klientů. Z nich vychází také nejnovější verze ISIS 5.0, která momentálně přichází zejména s upraveným modulem Oddlužení pro efektivnější a přehlednější práci insolvenčních správců,“ komentuje Tomáš Valášek (foto), výkonný ředitel Insolvence 2008, a.s, která zajišťuje profesionální služby v oblasti insolvence a IT.

Nabízené řešení od společnosti CCV Informační systémy je zaměřeno na maximální efektivitu a poskytování systému ve variantě „software jako služba“, což v kategorii informačních systémů soutěže vyhlašované časopisem Computerworld potvrdilo ocenění, které získala v odborné soutěži o nejlepší IT produkt roku 2010.

Klíčové obchodní informace přímo v účetních systémech Money

07.10.2010 Bez komentářů

Martin_CiglerSEMAFOR CRIBIS zdarma posvítí na rizikové obchodní partnery

Praha, 7. října 2010 – Portál obchodních informací CRIBIS.cz, poskytující profesionální informační služby podnikatelům a firmám k prověření svých obchodních partnerů, a společnost CÍGLER SOFTWARE, výrobce účetních a ekonomických systémů, uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci. Prvním výsledkem je aktualizovaná verze účetního programu Money S3 obohacená o indikátor SEMAFOR CRIBIS. Díky němu se uživatelům přímo v adresáři u jednotlivých záznamů objeví zdarma okamžitě dostupná informace o finančním zdraví jejich obchodních partnerů. Nová služba bude pro uživatele programu Money S3 dostupná během října v rámci standardního upgradu programu. Podobnou spolupráci připravuje CRIBIS.cz i s dalšími dodavateli účetních a ekonomických systémů, typu ERP či CRM. Provozovatelem portálu CRIBIS.cz je společnost CCB – Czech Credit Bureau.

„Poslední dobou zaznamenáváme rostoucí poptávku firem po kvalitních, důvěryhodných a zároveň snadno dostupných informacích o finančním zdraví a kredibilitě jejich obchodních partnerů. V současné ekonomicky a obchodně složité době bude tento trend narůstat a my jsme se rozhodli na to reagovat službou SEMAFOR CRIBIS. Koncepce služby a zejména způsob její distribuce přímo prostřednictvím účetních či ekonomických programů umožňuje bezproblémové, rychlé a hlavně bezplatné prověření obchodního partnera,“ řekl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

SEMAFOR CRIBIS je ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě dat z rozsáhlé databáze CRIBIS.cz. Má podobu barevných světel semaforu, které doporučují různou míru opatrnosti v obchodních vztazích s hodnocenými subjekty. Uživateli se tak zobrazí příslušný znak hned vedle jména dané společnost v účetním, respektive ekonomickém softwaru. Zelená barva znamená, že je doporučena standardní opatrnost v obchodních vztazích. U oranžové barvy by uživatel měl zvýšit opatrnost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit s takto označeným subjektem. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje být mimořádně opatrný v uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu.

Nová služba pomůže předcházet celé řadě nepříjemných situací, jako jsou nestabilní dodávky partnera s finančními potížemi, nadměrné výkyvy v cash-flow, zvyšování provozních nákladů o zvyšující se objem vymáhání pohledávek či výrazné zvýšení rizika druhotné platební neschopnosti.

„Spolupráci s CCB a zavedení této nové funkce jsme uvítali. Naším dlouhodobým cílem je nabízet vedle standardních agend a funkcí svým uživatelům i nové služby, které by přirozeně navazovaly na data a procesy zpracovávané našimi účetními systémy. Věříme, že uživatelé ocení možnost mít přehledně na jedné obrazovce veškeré informace o subjektech, se kterými běžně účtují. Už když do systému přidávají novou firmu, automaticky se u ní rozsvítí příslušná barva indikující možná rizika a uživatel tak nemusí ztrácet čas prohledáváním různých zdrojů, aby měl elementární informace o finanční situaci svých obchodních partnerů,“ dodává Martin Cígler (foto), předseda představenstva CÍGLER SOFTWARE.

Databáze portálu CRIBIS.cz poskytuje údaje výhradně z prokazatelných a doložitelných skutečností publikovaných v důvěryhodných zdrojích, zejména od státních institucí. Jedná se především o insolvenční rejstřík, účetní závěrky z obchodního rejstříku, data zdravotních pojišťoven a další významné zdroje.

Pokud uživateli účetního systému nebude stačit základní informace v podobě semaforu, může se jednoduchým proklikem dostat přímo na detail subjektu na portálu CRIBIS.cz, kde získá více informací – například schéma ekonomicky propojené skupiny osob, podrobné ekonomické údaje či výkonnostní parametry a další ukazatele hodnoceného subjektu.

Hlídání insolvence s Byznys ERP

03.08.2010 Bez komentářů

Andrea_DedinovaPraha, 2. srpna 2010 – V České republice v prvním pololetí vzrostl počet návrhů na insolvenční řízení o 83 procent, jen v červnu jich přibylo 1 376, z toho firem či podnikatelů 495. Pro dodavatele je přitom informace o insolvenci zákazníka klíčová, protože umožňuje minimalizovat rizika nedobytné pohledávky.

Informační systémy Byznys ERP komunikují s portálem veřejné správy isir.justice.cz prostřednictvím webové služby, která je napojena na databázi dlužníků. Dotazy jsou spouštěny podle několika parametrů, dle kterých se zjišťuje, zda je daný partner v Insolvenčním rejstříku zapsán či nikoliv. Tento stav je následně promítnut přímo do databáze ERP systému.

„Největší výhody napojení ERP produktu na Insolvenční rejstřík spatřuji v nastavení automatických kontrol. Není potřeba žádné další aktivity uživatele a systém při tvorbě dokladů varuje o potenciálním problému obchodního partnera, který byl zapsán v Insolvenčním rejstříku. Uživatel si pak může na základě této informace dohledat podrobná data a rozhodnout se, jak se zamýšlenou transakcí následně naloží,“ říká Andrea Dědinová (foto), analytička společnosti J.K.R.

Dohledání partnerů v Insolvenčním rejstříku může být v rámci systémů Byznys ERP spuštěno dvěma způsoby. Prvním je dohledání konkrétního partnera manuálně, stisknutím tlačítka v detailu karty obchodního partnera, jež probíhá tak, že na pozadí jsou použita potřebná data pro vyhledání záznamu a uživateli se otevře internetová stránka isir.justice.cz s kompletními informacemi o insolvenčním řízení. Uživatel si tak může hned prohlédnout všechny dostupné dokumenty k danému případu.
Druhým způsobem je automatické dohledání všech obchodních partnerů, které probíhá jako naplánovaná úloha v uživatelem stanoveném termínu. Kontrolu je přitom možné nastavit například v době, kdy nejsou vytížené servery a kontrola velkého množství dat tak může proběhnout rychleji. Do databáze ERP systému jsou během kontroly zapsány informace o zápisu, či výmazu obchodního partnera z Insolvenčního rejstříku, a tato informace je potom používána při další práci uživatele s daným obchodním partnerem. Uživatel není zatěžován tím, že by musel kontroly provádět ručně a zároveň se nevystavuje riziku, jež by mohlo opomenutí těchto informací přinést.

Informace o zápisu v Insolvenčním rejstříku se následně také projevuje při tvorbě několika typů dokladů v systému. Zapisuje-li uživatel například přijatou objednávku, výdejku, či vydanou fakturu na partnera, který má záznam v Insolvenčním rejstříku, objeví se varovná hláška, která na toto uživatele upozorní. Zároveň je možné se hned v tomto okamžiku podívat na stránky Insolvenčního rejstříku pro zobrazení detailních informací. Pak je pouze na rozhodnutí uživatele, zda i přes toto varování bude v tvorbě dokladu pokračovat, či nikoliv. Danou funkcionalitu lze navíc napojit také na takzvané blokace, které zabrání uživateli vystavit doklad na partnera s finančními potížemi.