Archív

Příspěvek oštítkován ‘information management’

SAS Roadshows přinesou klíčové informace pro úspěšný byznys

04.09.2012 Bez komentářů

Tři setkání pod názvem SAS Roadshows proběhnou v září a říjnu v pražském hotelu Holiday Inn. Odborné konference budou zaměřeny na tři klíčové oblasti byznysu – Customer Intelligence, Risk Management a Information Management.

Účastníky konference čekají nejen aktuální trendy v oboru, ale především zkušenosti z praxe, které lze efektivně aplikovat i v jiných oblastech. Hlavním partnerem odborných setkání SAS Roadshows je společnost Deloitte, technologickým partnerem společnost Unicorn Systems a sponzorem společnost Asus.

„Pečlivě jsme vybírali nejen jednotlivá témata, ale také speakery konferencí, které představují špičkoví odborníci z bank, pojišťoven, telekomunikačních společností, energetiky i veřejné správy z Čech i ze zahraničí,“ říká Jan Medřický (foto), generální ředitel společnosti SAS Institute. „Předností SAS Roadshows je především sdílení zkušeností a best practices firem, které mají za sebou úspěchy s jasně měřitelnými výsledky. Účastníci SAS Roadshows tak získávají příležitost načerpat konkrétní poznatky z praxe, které mohou aplikovat i ve své společnosti,“ doplňuje Medřický.

„Spolupráce Deloitte a SAS probíhá na celosvětové úrovni již řadu let a jsme proto rádi, že jsme ji nyní rozšířili i v rámci České republiky. Obě společnosti se ideálně doplňují se znalostmi a zkušenostmi v dynamicky se rozvíjejícím odvětví aplikovaných datových analýz, což přinese zákazníkům nový pohled na podporu rozhodování ve společnostech. Díky unikátnímu propojení technologií ze strany SAS a podnikového poradenství Deloitte vzniká synergie obou firem postavená na prediktivních datových modelech s využitím obrovských datových základen,“ uvedl Jan Balatka (foto), expert v ICT poradenství společnosti Deloitte.

Každá konference se zaměřuje na specifické téma, které bude v průběhu jednoho dne podrobně rozebráno za účasti specialistů ze SAS Institute ČR i externích řečníků z dalších společností.

Customer Intelligence Roadshow, 12. září 2012

Jak splnit očekávání zákazníků a zároveň uspět v rámci firemních cílů daných pevnými budgety? Analýza zákaznických dat, value proposition, efektivita marketingové komunikace, řízení vztahů se zákazníky ve světle nových technologií, nové zdroje dat a informací, sociální sítě a vazby, komunikace a mnoho dalších témat vás čeká na Customer Intelligence Roadshow.

Risk Management Roadshow, 4. října 2012

Zjistěte, jak vypadá skutečný fraud management v praxi! Collections, loajalita zákazníků, řízení rizik a odhalování podvodů, dále real-time rozhodování integrující řízení rizik, schvalování a detekci podvodu, vymáhání a podporu prodeje, pre-scoring a produktové modely – to jsou hlavní témata Risk Management Roadshow.

Information Management Roadshow, 17. října 2012

Zkroťte svá data! Aktuální trendy v oboru – Big Data, High Performance Analysis, Data Governance, datové sklady a správy klíčových podnikových dat (MDM) tak vypadají hlavní témata Information Management Roadshow.

Hlavním partnerem odborných setkání SAS Roadshows je společnost Deloitte Czech Republic. Technologickým partnerem je společnost Unicorn Systems.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 60 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW ®. V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute ČR se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí
a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Registrace: http://www.sas.com/reg/offer/cz/2012_roadshow

Pozvánka: SAS Institute ČR připravuje cyklus tematických konferencí pro odbornou veřejnost SAS Roadshows

22.05.2012 Bez komentářů

Představení nových trendů v oblasti softwaru je cílem nadcházejících konferencí SAS Roadshows pořádaných společností SAS Institute ČR. Tři celodenní setkání, která proběhnou od září do listopadu v pražském hotelu Holiday Inn, budou zaměřena na obory Customer Intelligence, Risk Management a Information Management.

„Největší předností těchto konferencí je především ucelený souhrn pohledů specialistů působících v různých oborech. Účastník této akce díky tomu může sledovat problematiku z různých perspektiv a získané informace tak efektivněji aplikuje ve svém pracovním prostředí,“ říká Lucie Staňková (foto), Business Consultant pro Customer Intelligence SAS Institute ČR.

„V první části konference jsou účastníkům představeny výsledky posledních výzkumů a aktuální trendy úzce související s danou problematikou. Předmětem druhé části je především sdílení konkrétních poznatků a zkušeností z praxe,“ dodává Staňková.

Tyto akce se budou konat v průběhu podzimních měsíců, od poloviny září až do konce listopadu. Každá konference se zaměřuje na specifické téma, které bude v průběhu jednoho dne podrobně rozebráno za účasti specialistů ze SAS Institute ČR i externích řečníků z dalších společností.

• Customer Intelligence Roadshow, 12. září 2012
• Risk Management Roadshow, 4. října 2012
• Information Management Roadshow, 17. října 2012

V průběhu úvodní konference budou účastníkům představena témata v Customer Intelligence, zaměřená na analýzu zákaznických dat a zvyšování hodnoty zákazníka. Následující setkání se zaměří na Risk Management a je cíleno zejména na ty potenciální účastníky, kteří chtějí získat ucelený pohled na míru rizik spojených s jednotlivými podnikovými procesy v bankovním a pojišťovacím sektoru. Řešení pro Information Management bude předmětem setkání, v rámci kterého budou představeny a diskutovány přednosti integrovaných informačních databází v organizaci.

Adastra AIMA 2011 znají své vítěze

02.12.2011 Bez komentářů
Adastra AIMA 2011 znají své vítěze
Praha, 2. prosince 2011 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra slavnostně předala ocenění za nejlepší projekty z oblasti informačního managementu (IM) – Adastra Information Management Awards: AIMA 2011. Galavečer se konal v Letenském zámečku v Praze. Kromě zástupců oceněných firem se slavnostního předávání zúčastnili také VIP zákazníci Adastry.
Ocenění se udílelo za nejlepší implementaci inovativních řešení v některé z oblastí informačního managementu. Mezinárodní tým expertů Adastry ocenil tyto společnosti:
Kategorie Společnost Stát
IM Business Impact Zuno Bank Slovenská republika
Slovak Telekom Slovenská republika
Cetelem ČR Česká republika
GTS Central Europe Česká republika
IM Strategy and Efficiency Husky Injection Molding Systems Kanada
BMO Financial Group Kanada
IM Technical Layers BMO Financial Group Kanada
Foresters Kanada
Volkswagen AG Německo
„Hlad po kvalitních informacích trvá a řada organizací má přístup k informačnímu managementu rozpracován na úrovni top strategie i rozpočtu. AIMA je zde proto, abychom upozornili na projekty, které se v této oblasti realizovaly, a na možnosti, které díky nim vznikají. Vzhledem k velmi pozitivnímu přijetí budeme pořádat ceny AIMA i v příštích letech,“ říká Jan Mrázek, prezident, Adastra Group.

1Praha, 2. prosince 2011 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra slavnostně předala ocenění za nejlepší projekty z oblasti informačního managementu (IM) – Adastra Information Management Awards: AIMA 2011. Galavečer se konal v Letenském zámečku v Praze. Kromě zástupců oceněných firem se slavnostního předávání zúčastnili také VIP zákazníci Adastry.

Ocenění se udílelo za nejlepší implementaci inovativních řešení v některé z oblastí informačního managementu. Mezinárodní tým expertů Adastry ocenil tyto společnosti:

Kategorie Společnost Stát
IM Business Impact Zuno Bank Slovenská republika
Slovak Telekom Slovenská republika
Cetelem ČR Česká republika
GTS Central Europe Česká republika
IM Strategy and Efficiency Husky Injection Molding Systems Kanada
BMO Financial Group Kanada
IM Technical Layers BMO Financial Group Kanada
Foresters Kanada
Volkswagen AG Německo

„Hlad po kvalitních informacích trvá a řada organizací má přístup k informačnímu managementu rozpracován na úrovni top strategie i rozpočtu. AIMA je zde proto, abychom upozornili na projekty, které se v této oblasti realizovaly, a na možnosti, které díky nim vznikají. Vzhledem k velmi pozitivnímu přijetí budeme pořádat ceny AIMA i v příštích letech,“ říká Jan Mrázek, prezident, Adastra Group.

2Foto – slavnostní předání AIMA 2011, Letenský zámeček, Praha

3Foto – zleva: Jan Červinka, generální ředitel, Adastra Group, Jan Mrázek, prezident, Adastra Group, Ondřej Frydrych, generální ředitel, Adastra Česká republika

4Foto – zleva: Jan Kopecký, ředitel vertikály Insurance, Adastra Česká republika, Jan Červinka, generální ředitel, Adastra Group, Pavel Sytař, projektový manažer, Cetelem, a.s., Jan Mrázek, prezident, Adastra Group, Ondřej Frydrych, generální ředitel, Adastra Česká republika

Data Symposium přináší poznatky z praxe

28.11.2011 Bez komentářů
Data Symposium přináší poznatky z praxe
Praha, 28. listopadu 2011 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra pořádá společně s DW Klubem tento čtvrtek již osmý ročník prestižní IT konference Data Symposium. Toto tradiční setkání předních odborníků v oblasti informačních technologií se uskuteční v konferenčním centru Tower v Praze.
Tak jako v předchozích ročnících, i letošní konference bude mít mezinárodní charakter a vystoupí zde významné osobnosti z oboru, zejména z Kanady. Představí nejen lokální, ale také zahraniční případové studie a umožní tak účastníkům získat širší informace o projektech Information Managementu i za hranicemi České a Slovenské republiky.
Dopolední blok je věnovaný informačnímu managementu, Data Governance a mobilní Business Intelligence.
Odpolední program je stejně jako v předchozích ročnících rozdělen do dvou částí – business a technologické. Business část se věnuje konkrétním případovým studiím, o své zkušenosti a postřehy se s návštěvníky konference podělí společnosti Bank of Montreal, Cetelem, Česká spořitelna a GTS Czech. Technologická část představí řešení společností Ataccama, Compuware, Microsoft a  Sybase.
„Data Symposium bylo vždy především o praktických poznatcích, které s ostatními zúčastněnými sdílejí ve svých přednáškách skutečné špičky z oboru. Jsme přesvědčeni, že v tomto duchu proběhne i letošní ročník,“ říká Ondřej Frydrych, generální ředitel, Adastra Česká republika
Více informací o programu a registraci naleznete na: http://www.datasymposium.cz
Partnery letošního ročníku conference jsou společnosti Adastra Business Consulting, Ataccama, Compuware, Microsoft a Sybase. Mediálními partnery jsou odborný měsíčník Bankovnictví, časopis Finanční management a měsíčník Moderní řízení.

Ondrej_Frydrych_eprofilPraha, 28. listopadu 2011 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra pořádá společně s DW Klubem tento čtvrtek již osmý ročník prestižní IT konference Data Symposium. Toto tradiční setkání předních odborníků v oblasti informačních technologií se uskuteční v konferenčním centru Tower v Praze.

Tak jako v předchozích ročnících, i letošní konference bude mít mezinárodní charakter a vystoupí zde významné osobnosti z oboru, zejména z Kanady. Představí nejen lokální, ale také zahraniční případové studie a umožní tak účastníkům získat širší informace o projektech Information Managementu i za hranicemi České a Slovenské republiky.

Dopolední blok je věnovaný informačnímu managementu, Data Governance a mobilní Business Intelligence.

Odpolední program je stejně jako v předchozích ročnících rozdělen do dvou částí – business a technologické. Business část se věnuje konkrétním případovým studiím, o své zkušenosti a postřehy se s návštěvníky konference podělí společnosti Bank of Montreal, Cetelem, Česká spořitelna a GTS Czech. Technologická část představí řešení společností Ataccama, Compuware, Microsoft a  Sybase.

„Data Symposium bylo vždy především o praktických poznatcích, které s ostatními zúčastněnými sdílejí ve svých přednáškách skutečné špičky z oboru. Jsme přesvědčeni, že v tomto duchu proběhne i letošní ročník,“ říká Ondřej Frydrych (foto), generální ředitel, Adastra Česká republika

Více informací o programu a registraci naleznete na: http://www.datasymposium.cz

Partnery letošního ročníku conference jsou společnosti Adastra Business Consulting, Ataccama, Compuware, Microsoft a Sybase. Mediálními partnery jsou odborný měsíčník Bankovnictví, časopis Finanční management a měsíčník Moderní řízení.

Adastra hledá mezi studenty a absolventy specialisty na oblast Information Management

12.09.2011 Bez komentářů

Jiri_Zivnustka_eprofilPraha, 12. září 2011 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra se ve dnech 18. a 19. října již potřetí zúčastní veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE, který pořádá pro své studenty a absolventy Vysoká škola ekonomická v Praze.

„O veletrh ŠANCE je velký zájem a pro Adastru to znamená jedinečnou příležitost, jak oslovit mezi studenty i absolventy VŠE potenciální budoucí konzultanty, business analytiky, IT specialisty nebo třeba projektové manažery. Jako velmi důležité vidíme i možnost navázat s nimi spolupráci ještě během jejich studií.“ říká Jiří Živnůstka (foto),  ředitel bankovní divize společnosti Adastra Česká republika.

„Firmy se v současné době snaží o řadu provozních úspor, které se v mnoha případech dotýkají i IT oblasti. Současně však rostou požadavky na stále větší flexibilitu a efektivitu, které vyžadují také zavádění nových technologií. Adastra může v tomto směru firmám výrazně pomoct a nalézt cestu napříč oběma směry. Zvolením správných řešení lze totiž dosáhnout jak významných úspor, tak i zvýšit konkurenceschopnost a nastartovat další růst. Klíčem jsou ale vždy schopní odborníci a schopnost firmy tyto odborníky vytvářet.“ dodává Živnůstka.

Pracovní veletrh ŠANCE má již více než desetiletou tradici a vysokou návštěvnost, cca 1500 studentů denně. Odehrává se přímo v prostorách VŠE. Cílem ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt studentů a absolventů s potencionálními zaměstnavateli.

„Účast na takových akcích jako je ŠANCE nám zároveň dává možnosti jak účinně reagovat na potřeby trhu. V příštím roce plánujeme otevřít přibližně 20 – 30 juniorských pozic pro nové konzultanty, business analytiky a databázové konzultanty. Řada absolventů může přinést často zajímavý a neotřelý pohled na věc, proto chceme dát šanci právě i jim.“ dodává Živnůstka

Adastra plánuje posílit zejména oblast Information Managementu, která zahrnuje například použití dat pro business účely, data mining a datové analýzy pro obchodní využití, budování operativních a analytických databázových řešení a business aplikací, které data využívají. Information Management je pro Adastru oblast ve které se dlouhodobě profiluje a vnímá ji, i vzhledem k rostoucím potřebám svých klientů, jako stěžejní.

Banky čeká tuhý boj o retailového zákazníka!

28.04.2011 Bez komentářů

Jiri_Zivnustka fotoSpolečnost Adastra očekává, že stále více českých bankovních institucí se bude zabývat retailovým segmentem.

Proč by k tomu mělo dojít?

Důvodem vzniku této situace je stále sílící konkurenční boj mezi již existujícími bankami, ale zároveň tlak nově vznikajících, agresivních mladých bank. Tyto banky jsou v nabídce svých služeb zákazníkům mnohem rychlejší a flexibilnější než stávající retailové banky.
 
„Snahou těchto mladých bank bude získat co nejvíce zákazníků stávajících tradičních bank. Pokud tedy klasické velké banky nechtějí své stávající zákazníky ztratit, budou muset na tento tlak adekvátně reagovat,“ předpovídá Jiří Živnůstka (foto), ředitel bankovní divize společnosti Adastra.
 
Jednou z cest je zaměřit se na udržení si stávajících zákazníků, než extrémní snaha o získávání nových. Banka na základě dat, které o zákazníkovi již má, dokáže za pomoci využití nástrojů Information managementu odhalit, který produkt je nejvhodnější konkrétnímu zákazníkovi nabídnout.

 „Většina velkých finančních institucí si již v dnešní době uvědomuje, že data jsou jedním z jejich nejcennějších artiklů. Umět identifikovat klienta a nabídnout mu správné produkty nebo jejich nejefektivnější kombinaci, to je směr, kterým by se bankovní instituce měly ubírat,“ dodává Jiří Živnůstka.