Archív

Příspěvek oštítkován ‘HR’

Pozvánka – Seminář: Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

03.09.2014 Bez komentářů

Nabídka zaměstnání pro absolventy – Konzultant SAP pro oblast CRM

06.06.2014 Bez komentářů

Česká soukromá společnost s vlastními konzultanty a zkušenostmi s implementací systému SAP od roku 1994 nabízí možnost získat mezinárodně ceněnou kvalifikaci a praxi se systémem světového lídra v oblasti ERP. Pozice je vhodná i pro čerstvé absolventy VŠ technického nebo ekonomického směru, kteří se chtějí stát špičkovými odborníky v klíčovém odvětví pro většinu firem.

Konzultant SAP pro oblast CRM – junior

Náplň pracovní činnosti:

Konzultační a analytické práce na projektech implementace systémů pro řízení vztahů se zákazníky
- Analýzy požadavků zákazníků
- Návrh řešení a nastavení modulů
- Testování aplikací v rámci pilotního provozu
- Podpora uživatelů

Požadavky:
- VŠ vzdělání
- Analytické a logické myšlení
- Vynikající komunikační a prezentační schopnosti
- Reprezentativní vystupování a orientace na zákazníka
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
- Řidičský průkaz skupiny B

Výhody uchazeče:
- Znalost podnikových procesů z oblasti prodeje, nákupu a péče o zákazníky
- Základní znalost některého ERP systému, ideálně SAP modul CRM a SD
- Pozitivní vztah k programování

Nabízíme:
- Získávání nových zkušeností, profesní a odborný růst
- Mladý kolektiv, neformální prostředí a moderní pracoviště v Praze
- Zajímavé platové ohodnocení a množství firemních benefitů

 V případě zájmu kontaktujte: redakce@eprofil.cz

Tags: , , ,

Software pro řízení lidských zdrojů – Personalistika

06.05.2013 Bez komentářů

Základem celofiremního systému pro řízení lidských zdrojů je bezesporu personalistika, protože společným jmenovatelem všech souvisejících agend je zaměstnanec a s ním spojené procesy a data.

Cyklus práce se zaměstnancem

Moderní personalistika musí podporovat kompletní cyklus práce personalisty, jmenovitě nábor zaměstnanců s podporou systemizace, výběrová řízení od jednoduchých po vícekolová s několika hodnotiteli, automaticky sestavované pracovní smlouvy a platové výměry, generování požadavků na podpůrné procesy (IT, bezpečnostní oddělení, správa budovy, …). V průběhu pracovně-právních vztahů se využívá zejména podpora pro vyžádání a evidenci pracovních pomůcek, průběžné sledování požadavků a výsledků zdravotních prohlídek, školení a vzdělávání zaměstnanců, pravidelná hodnocení navázaná na odměny a systém benefitů, mzdové a platové postupy. Personalistika se pochopitelně uplatní i pro procesy související s ukončením pracovního poměru – vytvoření návrhu dohody o ukončení pracovního poměru nebo výpovědi, výstupního a zápočtového listu a dalších dokladů.

Systém včasného upozornění

Zvlášť cenný je pro každého personalistu systém včasného upozornění na důležité termíny, jako jsou končící pracovní poměry, zkušební doby, požadavky na zdravotní prohlídky, zákonná školení, certifikace apod. Příkladem lze uvést systém OKbase, který využívá konfigurovatelnou elektronickou nástěnku (dashboard), na které umožňuje sestavit kombinaci informačních panelů z nabídky. Většina zobrazených aktuálních informací a upozornění je „živá“ a po kliknutí lze věc řešit přímo v kontextu příslušné aplikace pro konkrétního zaměstnance.

Personalistiku si může dovolit i malá společnost

Přes všechny uvedené výhody personalistiky je u menších firem často jediným softwarem pro zaměstnance mzdový program, který pochopitelně neposkytuje funkce pro systematickou práci se zaměstnanci. Moderní modulární systémy pro řízení lidských zdrojů umožňují výměnu dat mezi aplikacemi a přitom je možné zavádět nový systém po částech. Postupně lze ke stávajícímu mzdovému programu doplnit modul personalistiky a manuálně nebo automaticky předávat data. V dalším kroku lze doplnit systém o evidenci docházky zaměstnanců a předávat docházková data do mezd. Konečnou fází je přechod na nový systém pro mzdy. Uživatel tím získá integrovaný systém se společnou databází („vše v jednom“), s jediným systémem uživatelů a přístupových práv, ve kterém odpadnou manuální převody dat, zjednoduší se obsluha a uplatní se softwarová podpora pro řadu procesů. Malé a střední společnosti nyní mají na dosah kvalitní podnikový software, který si v minulosti nemohly dovolit.

V pokračování tohoto článku ukážeme, jak důležité a výhodné je provozovat systém pro evidenci docházky.

Pokud máte zájem dovědět se více o systému OKbase, pak navštivte stránky www.okbase.cz a nebo nás kontaktujte přímo na okbase@oksystem.cz, nebo na telefonu: 236 072 283.

Tags: , ,

Software pro řízení lidských zdrojů – OKbase

11.04.2013 Bez komentářů

V kontextu rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií lze zaznamenat změnu přístupu k software pro řízení lidských zdrojů a s tím související změnu požadavků uživatelů. Nově je tento software, jehož „středobodem“ je zaměstnanec, chápán jako základ podnikového informačního systému. Dříve se za základní software považovalo zejména finanční nebo mzdové účetnictví.
Nejčastěji se lze v praxi setkat s následujícími požadavky:

• Systém „vše v jednom“, sloužící managementu, personalistům i běžným zaměstnancům a informatikům;

• Přístup prostřednictvím internetu bez instalace SW, jednoduché ovládání, možnost využití cloudu;

• Mobilní klient pro on-line práci kdekoli a kdykoli;

• Funkce „business intelligence“ pro manažerský a finanční controlling;

• Podpora firemních procesů, rozhodování a workflow (plánování směn, dovolené, pracovní cesty, přesčasy, vzdělávání zaměstnanců…) – místo pouhé evidence zaměstnanců a výpočtu mezd;

• Zohlednění maticové struktury – v pevné organizační struktuře a zároveň v projektech;

• Systemizace typových pozic a pracovních míst, která je nástrojem pro koncepční plánování organizačních změn;

• Bezpečnost musí být zabudována v jádru systému, neboť se předpokládá řádově větší uživatelská základna, použití internetu a smartphone, použití elektronických výplatních lístků a dalších přísně chráněných informací;

• Vazby na stávající systémy – nikdo už nebuduje systém na zelené louce;

• Celkové náklady za vlastnictví systému (cena za licence, implementaci, databázový systém, údržbu) musí být pod kontrolou. Díky modularitě si i malá firma si může dovolit komplexní personální systém;

• Záruka shody s legislativou, okamžité změny bez instalace na klientech, automatická konverze dat do nové verze.

Tyto a další náležitosti splňuje moderní personální systém OKbase, který obsahuje moduly důležité pro chod každé společnosti.

• Personalistika

• Docházka

• Mzdy a platy

• Stravování

• Manažerské informace

 

Pokud máte zájem dovědět se více o systému OKbase, pak navštivte stránky www.okbase.cz a nebo nás kontaktujte přímo na okbase@oksystem.cz, nebo na telefonu: 236 072 283.

Talent program v J.K.R. podpoří studenty

08.02.2013 Bez komentářů

Pro vybrané studenty posledních dvou ročníků vysokých a středních škol připravila společnost J.K.R., dodavatel podnikových informačních systémů Byznys ERP, rozvojový Talent program, který jim poskytne odborné zázemí a pomůže jim rozvinout praktické dovednosti, které mohou uplatnit při dalším studiu a v budoucím zaměstnání.

„Rozvojové programy umožňují předávání praktických dovedností a znalostí, ke kterým by jinak měli studenti obtížný přístup. Věříme, že zkušenosti získané v rámci těchto stáží studentům pomohou při jejich dalším studiu, hledání zaměstnání i přímo v pracovním procesu,“ říká Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R.

Do Talent programu společnosti J.K.R. se mohou hlásit studenti středních a vysokých škol, ideálně se zaměřením na ekonomiku a informatiku. Pro pracoviště v Příbrami, Liberci a v Brně jsou otevřeny pozice programátor, tester, softwarový architekt a analytik. Do programu pro konzultanty ERP systémů se mohou hlásit studenti v lokalitách Příbram, Praha, Brno a Teplice.

Další informace o Talent programu společnosti J.K.R. a možnost přihlášení jsou na www.jkr.eu/kariera.

Tags: , ,

Eva Snopková jmenována HR ředitelkou v Eaton Elektrotechnika

28.01.2013 Bez komentářů

Praha, 28. ledna 2013 – Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Moeller Elektrotechnika), přední výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, jmenoval Evu Snopkovou (foto) na pozici ředitelky pro lidské zdroje. Je zodpovědná především za tvorbu personální strategie pro českou, slovenskou a maďarskou pobočku skupiny Eaton Corporation.

Do firmy Eaton Elektrotechnika přechází Eva Snopková z pozice personální ředitelky pro skupinu zemí v regionu EMEA v Johnson & Johnson, divize Zdravotnická technika a diagnostika. Zde pracovala od roku 1995 na různých pozicích a působila také jako prokuristka společnosti. Za dobu jejího působení se firma opakovaně umisťovala na špici v žebříčku nejlepší zaměstnavatel roku a dosahovala také vynikajících výsledků v průzkumech mínění zaměstnanců.

„Mým klíčovým úkolem ve společnosti Eaton je tvorba personální strategie v souladu s obchodní strategií společnosti. Mezi mé prioritní činnosti patří kontinuální zlepšování personálních procesů,“ řekla Ing. Eva Snopková, HR Director společnosti Eaton Elektrotechnika. „Největší hodnotou každé firmy jsou zaměstnanci, a proto je důležitá akcelerace rozvoje a osobního růstu těch našich. Svými zkušenostmi chci přispět k vybudování silné firemní kultury a posílení hrdosti na špičkovou značku, kterou firma Eaton reprezentuje,“ dodala Eva Snopková.

Eva Snopková se narodila v indickém New Delhi a v České republice získala titul inženýra na Vysoké škole ekonomické, obor Zahraniční obchod. Eva Snopková má dva syny a svůj volný čas tráví nejraději cestováním do vzdálených zemí, četbou knih s tématikou osobního rozvoje a prací na zahrádce. Jejím životním krédem je rčení: Každý den je jen jednou za život.

Dva zaměstnanci WBI Systems obhájili status Microsoft MVP

10.01.2013 Bez komentářů

Drahoslav Dvořák (foto vlevo), manažer divize Enterprise Project Management a Kamil Juřík (foto vpravo), manažer divize Learning Solutions společnosti WBI Systems, opět získali od společnosti Microsoft pro rok 2013 ocenění Most Valuable Professional.

Program Microsoft MVP každoročně oceňuje výjimečné členy technických komunit, kteří jsou uznávanými experty v daných oblastech IT ve svých zemích.

Kamil Juřík již po několikáté v řadě obhájil toto ocenění pro produktovou řadu Microsoft SharePoint jako jediný v České a Slovenské republice.

Drahoslav Dvořák získal toto ocenění již podruhé a je současně jediným držitelem MVP ocenění v České republice pro produkt Microsoft Project.

„Jsem rád, že naše firma se může i tento rok pochlubit hned dvěma Microsoft MVP ve svých řadách,“ uvedl Robert Paskovský, generální ředitel společnosti WBI Systems. „Naše společnost dlouhodobě investuje do vyhledávání špičkových odborníků na jednotlivé oblasti, v současné době spolupracujeme se 120 vyškolenými a certifikovanými odborníky. Máme také program na podporu dalšího rozvoje a vzdělávání našich zaměstnanců, ze kterého profitují nejen zaměstnanci samotní, ale především naši zákazníci.“

Drahoslav Dvořák pracoval od roku 2003 jako konzultant pro projektové řízení ve společnosti Datron. V roce 2005 nastoupil na pozici Solution Specialist do společnosti Microsoft, kde byl následujících pět let zodpovědný za koordinaci projektů dodávek informačních technologií významným zákazníkům. Následně působil ve společnosti UniControls, kde standardizoval procesy řízení projektů a řídil projektovou kancelář. Do WBI Systems nastoupil v létě 2011 na pozici vedoucího týmu specializujícího se na dodávky řešení Enterprise Project Management a metodik projektového řízení. Od roku 2007 přednáší studentům na Škoda Auto Vysoké Škole v Mladé Boleslavi.

V současnosti Drahoš řídí implementační projekty kombinující metodické standardy jako např. PMI, či PRINCE 2 s technologickou podporou MS Project server. Vedle toho realizuje technické i metodické konzultace a zastává také roli lektora odborných kurzů s problematikou Project portfolio managementu. Aktuálně se podílí na startu prvních projektů na nové generaci MS Project a MS Project server verze 2013.

Kamil Juřík v letech 2001 až 2010 pracoval jako školitel a později i jako vedoucí lektor v počítačové škole GOPAS. Od roku 2003 vedl skupinu SharePoint konzultantů pod hlavičkou ProSharePoint.cz a realizoval první SharePoint projekty. Do společnosti WBI Systems nastoupil v roce 2009 na pozici vedoucího školící skupiny a divize Learning Solutions.

Kamil je od roku 2006 držitelem prestižního ocenění Microsoft Most Valuable Professional (MVP) v kategorii Microsoft SharePoint Server. Jako konzultant, analytik a systémový architekt vedl několik desítek projektů zaměřených na implementaci platformy Microsoft SharePoint a souvisejících technologií. Specializuje se na návrh Enterprise  SharePoint architektury, instalace a konfigurace farem, systémové analýzy a projektové oponentury. Široké veřejnosti je, krom dlouholeté lektorské a přednáškové činnosti, rovněž znám jako špičkový odborník na problematiku Microsoft licencování a do povědomí českých a slovenských lektorů se též zapsal jako neotřelý lektor kurzů prezentačních dovedností, k jejichž výuce využívá vlastní unikátní vzdělávací program.

Infor na českém trhu: silný růst a větší přítomnost na trhu díky novým distribučním partnerům / Pražské kompetenční centrum zaměstnává odborníky z více než 20 zemí

07.01.2013 Bez komentářů

Praha, 7. ledna, 2013 Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes ohlásila, že od června 2011 zvýšila počet zaměstnanců v České republice o 55 %. V posledním roce také získala řadu nových zákazníků a zaznamenala nárůst svého portfolia distribučních partnerů.

Mezi novými zákazníky, kteří nedávno nasadili řešení Infor, patří například výrobní společnost Krnovské opravny a strojírny, výrobce motocyklů Blata (oba Infor SyteLine), automobilový subdodavatel ROMPA CZ (Infor LN) či WOOD & Company Financial Services (Infor ION BI). ERP řešení Infor drží na českém trhu silnou pozici v segmentech výroby a v potravinářském a nápojářském průmyslu. Řešení business intelligence od Infor jsou populární napříč všemi segmenty a stejně tak i finanční řešení reprezentované především systémem Infor SunSystems.

Nový partnerský program IPN (Infor Partner Network) zainteresoval nové distribuční partnery a pomohl zvýšit přítomnost společnosti Infor na trhu. Novými partnery se staly například firmy ePLICAR, poskytovatel technologických služeb pro automobilový a strojírenský průmysl, nebo TINIT, poskytovatel služeb projektového řízení, management consultingu a IT řešení.

Infor v České republice zaznamenává dynamický nárůst pracovníků. Investice společnosti do softwarového vývoje v Praze vyústily v nábor mnoha nových zaměstnanců, kteří dnes reprezentují více než 20 národností. Společnost najímá především vývojáře mobilních aplikací, technické analytiky pro podporu ERP, business intelligence a finančních řešení, a dále pak personál v oblasti globální údržby. Tento proces je výsledkem rozhodnutí globálního managementu společnosti Infor o zvýšení investic do vývoje a podpory produktů.

„Management společnosti Infor má přesnou představu o tom, že nově vyvíjený software musí přinést skutečnou změnu a inovaci umožňující zákazníkům rozhodovat se kvalifikovaněji a rychleji,“ řekl Stephan Scholl (foto), prezident společnosti Infor. “Česká republika je dynamickým trhem jak z pohledu nových zákazníků a partnerů, tak také z pohledu talentovaných vývojářů, kteří pomáhají realizovat naši misi a měnit způsob, jakým lidé pracují.“

„V České republice je stále patrnější trend využívání mobilních zařízení ke každodenní práci,“ řekl Lubomír Karpecki (foto), nezávislý analytik ze CIO Network, který se zaměřuje na průzkum trhu s informačními a komunikačními technologiemi v České republice. „Například podíl mobilních zařízení (tabletů, chytrých telefonů, čteček čárových kódů atd.) na všech koncových zařízeních využívaných v českém nápojářském průmyslu vzrostl v roce 2012 velmi dramaticky na 34 %, zatímco podíl notebooků dnes činí pouze 28 %. Z tohoto pohledu je současné úsilí společnosti Infor inovovat podnikový software s respektem k trendům mobility krok správným směrem.“

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ ukazují, že zaměstnavatelé v příštím roce neočekávají zlepšení

11.12.2012 Bez komentářů

Praha, 11. prosince 2012 – Společnost Manpower Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2013. V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro první čtvrtletí 2013 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2013 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Již počtvrté má Manpower pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum vstoupil v ČR do svého pátého roku), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit.

Zaměstnavatelé pouze v 1 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil, a tím je Těžba nerostných surovin s hodnotou Indexu +5 %. Negativní náborové plány očekávají zaměstnavatelé ve všech ostatních odvětvích.

„Prognózy na první čtvrtletí bývají již tradičně nejslabší, navíc jsou nyní poznamenané rokem 2012, ve kterém rostla nezaměstnanost a klesaly obraty, zvláště v oborech velkoobchodu a
maloobchodu, službách a průmyslové výrobě. Pokud se podíváme na sezonně očištěná data, pouze 3 zaměstnanci z 10 očekávají negativní plány, což je jistě známka stability,” řekla Jaroslava Rezlerová (foto), generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika, a dodává: „Lepší zprávy přináší ManpowerGroup lidem se specifickými dovednostmi, po nichž stále více roste poptávka. Problém zde může nastat v nedostatku domácích talentů.“

Porovnání dle odvětví
Jediné odvětví s pozitivním očekáváním je Těžba nerostných surovin (+5 %). Ostatní odvětví předpokládají zhoršení situace. Nejhorší výhledy jsou v oboru Doprava, skladování a logistika (-13 %), následovaném Maloobchodem a velkoobchodem (-11 %). Mnohem pozitivněji vycházejí výsledky sezonně očištěných dat, kde zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pozitivní náborové plány pro nadcházející čtvrtletí.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze očekávají pro první čtvrtletí 2013 příznivé náborové prostředí, s hodnotou Čistého indexu trhu práce -5 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v Čechách předpovídají neuspokojivé náborové plány s Indexem -8 %. Na Moravě je situace poněkud znepokojivá, Čistý index trhu práce zde má pro první čtvrtletí 2013 hodnotu -17 %.

Nejlépe se pracuje v SAS Institute

04.12.2012 Bez komentářů

PRAHA, 27. listopadu 2012 – Společnost SAS Institute, přední světový dodavatel řešení a služeb v oblasti Business Analytics, která působí ve 135 zemích včetně České republiky, se umístila na první příčce elitního žebříčku nejlepších pracovních míst v nadnárodních společnostech (World´s Best Multinational Workplaces). Každoročně jej sestavuje společnost Great Place to Work®, která hodnotí úroveň podmínek na pracovišti. Spadají mezi ně i takové faktory jako jsou důvěryhodnost, respekt, slušnost, hrdost i přátelské vztahy.

Společnost SAS Institute v čele s Jimem Goodnightem ví, co dělá a lidé to skutečně oceňují. Znají svou hodnotu a vědí, že si zaslouží takové prostředí, které jim nabídne víc, než jen dobrou sumu na výplatní pásce. „Jsme znalostní společnost. Všechno co děláme, pochází z hlav těch, kteří pro SAS pracují,“ řekl Jim Goodnight, CEO společnosti SAS Institute. „Jestliže se zaměstnanci jednáte tak, jako by byli tím, co je pro firmu nejdůležitější, budou pro společnost opravdu významní. Toto ocenění podtrhuje naše úsilí podporovat tvořivost a inovace na celém světě, bez ohledu na zemi, ve které SAS působí,“ dodává Goodnight.

Vysoká ocenění nejlepšího zaměstnavatele sbírá SAS Institute v jednotlivých zemích celého světa. V celkem patnácti ročnících ankety FORTUNE 100 Best Companies to Work For® byla společnost SAS Institute devětkrát zvolena jednou z deseti nejlepších společností, sedmkrát se umístila mezi nejlepšími třemi a v letech 2010 a 2011 tuto anketu vyhrála.

Tvořivou atmosféru globálního SASu implementuje do svého prostředí i jeho česká pobočka. Ačkoliv se SAS v České republice počtem zaměstnanců (50) řadí k menším společnostem, důraz na globální „best place to work“ tu má své pevné místo. „Naše firemní hodnoty a kulturu ale neznají pouze zaměstnanci společnosti, tvořivý a inovativní přístup se snažíme přenášet také na generaci studentů a denně je zprostředkováváme našim partnerům a klientům,“ říká Jan Medřický, generální ředitel SAS Institute ČR. SAS aktivně spolupracuje s akademickým prostředím a dlouhodobě podporuje české i slovenské student.

Great Place to Work®
Great Place to Work je globální společnost, která se již více než 25 let specializuje v oblasti lidských zdrojů na výzkum, poradenství, koučování a vzdělávání ve 45 zemích světa a všech šesti kontinentech. Každoročně osloví více než 10 milionů zaměstnanců na celém světě a spravuje tak rozsáhlá data do Indexu důvěry (Trust Index© Employee Survey). Každým rokem také její hodnocení těch nejlepších zaměstnavatelů (100 Best Companies to Work For®) otiskuje časopis FORTUNE.
Více o společnosti na http://www.greatplacetowork.com/.