Archív

Příspěvek oštítkován ‘HP’

HP zajistí dostupnost elektronických lékařských záznamů v polském Národnímu centru CSIOZ

22.01.2013 Bez komentářů

Praha, 22. ledna 2013 – Divize HP Enterprise Services oznámila uzavření kontraktu ve výši 27 milionů dolarů s polským Národním centrem pro zdravotnické informační systémy (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ). Tento úřad, který je součástí polského ministerstva zdravotnictví, se podílí na vývoji místních elektronických zdravotnických systémů.

Nový kontrakt je zaměřen zejména na vybudování a zprovoznění portálu pro sběr, analýzu a sdílení digitálních zdravotnických záznamů pacientů z celého Polska. Vylepšený přístup autorizovaných uživatelů ke zdravotnickým záznamům přinese i vylepšení kvality služeb a umožní provádět kvalifikovanější strategická rozhodnutí na vládní úrovni.

Vývoj nového zdravotnického portálu, díky němuž budou moci pacienti přistupovat ke svým zdravotním záznamům, proběhne v úzké spolupráci CSIOZ a HP. Obě organizace se společně zaměří také na vytvoření webové aplikace pro poskytovatele zdravotnických služeb, lékárny a plátce veřejného zdravotního pojištění.

Při vývoji portálu spojí své síly HP týmy Application Development a Integration Services, výsledné řešení poté nabídne CSIOZ možnost spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotnických služeb a lékárnami. Portál rovněž zprostředkuje online přístup k informacím o lékařských postupech u jednotlivých pacientů, včetně klíčových zdravotních záznamů, předepsaných lécích, hospitalizacích či potvrzeních o pracovní neschopnosti.

Poskytovatelé zdravotnických služeb a pracovníci veřejné správy budou moci využívat přístupu k informacím pacientů o souvisejících zdravotnických službách, například úhradách za léky, podrobnostech smluv se zdravotními pojišťovnami či účtování. Díky tomu budou mít poskytovatelé zdravotnických služeb, úředníci i pacienti kompletní přehled o historii a aktuálním stavu jednotlivých pacientů, což umožní zvolit nejlepší zdravotnický postup.

„Nejmodernější technologie použité při vývoji portálu nám umožní bezpečně shromažďovat a analyzovat zdravotnické informace, a používat je pro zlepšení péče o každého pacienta v Polsku,“ řekl Marcin Kedzierski, ředitel CSIOZ. „Zpracování dat bude probíhat s maximální přesností a v souladu s mezinárodními standardy.“

Nový systém zároveň splní požadavky Evropské unie týkající se dlouhodobého programu sociálně-ekonomických reforem (tzv. lisabonská strategie z roku 2000), který klade důraz na zvyšování informovanosti společnosti v rámci Evropské unie a prosazuje v ní mj. i užší spolupráci zdravotnických systémů členských států.

„Díky elektronickým zdravotním záznamům bude k dispozici nepřetržitý přístup ke kompletnímu přehledu o zdravotním stavu jednotlivých pacientů, což umožní jejich přesnější diagnózu i léčbu,“ řekl Pawel Czajkowski (foto), generální ředitel HP Polsko. „HP má bohaté zkušenosti se zaváděním a poskytováním elektronických zdravotnických systémů v řadě zemí Evropské unie. Odborné týmy HP díky tomu získaly jedinečné vědomosti a praxi, které nyní přispějí ke zlepšení zdravotnictví také v Polsku.“

HP bude výše uvedené služby poskytovat z centrály CSIOZ v polské Varšavě.

HP již pro CSIOZ vytvořilo několik pilotních zdravotnických projektů, včetně služby pro elektronické recepty (e-recepty).

Díky nabídce HP mohou organizace okamžitě a bez velkých počátečních investic využívat cloudové, mobilní a BYOD technologie

18.12.2012 Bez komentářů

Praha, 18. prosince 2012 – Společnost HP představila program HP FlexNetwork Utility Advantage, který umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb (communication service providers, CSP) nabídnout jejich zákazníkům síťová řešení s flexibilním modelem financování pay-per-use(1) – platby za použití. HP tak přináší CSP nové obchodní příležitosti bez nutnosti počátečních kapitálových investic.

Organizace utrácejí více než 70 % jejich IT rozpočtu (2) na udržení stávajících technologií; pro zavádění inovací tak zbývá jen necelých 30 %. Tento poměr může brzdit jejich snahu o modernizaci IT infrastruktury – potřebují investovat do vylepšení sítě, aby podporovala nejnovější cloudové technologie, mobilní přístup, flexibilní připojení externích zařízení (BYOD) (3) či interaktivní multimediální funkce. Jedná se o inovace, které jsou nezbytné pro další rozšiřování firemních aktivit.

Program HP FlexNetwork Utility Advantage umožňuje CSP ve spolupráci se společností HP oslovit firemní zákazníky nabídkou modernizace jejich stávajících síťových technologií prostřednictvím ucelených řešení, která zahrnují hardwarové i softwarové inovace bez počátečních kapitálových investic. Zákazníci pak mohou rychle a jednoduše uzavřít s CSP smlouvu o dodávce síťových technologií jako služby, okamžitě dosáhnout modernizace sítě a platit pouze za reálné využívání zvolených síťových technologií (pay-per-use).

„Naši zákazníci se chtějí věnovat rozvoji firemních aktivit namísto zdlouhavé správy sítě pro přístup zaměstnanců k aplikacím nabízejícím VoIP či videokonference,“
řekl Oliver Spring, vedoucí oddělení správy a rozvoje produktů ve společnosti Swisscom. „Díky programu FlexNetwork Utility Advantage společnosti HP můžeme vyplnit mezeru v naší nabídce sítě jako služby a nabídnout zákazníkům spolehlivou síťovou infrastrukturu, zajišťující posun od pouhého provozu k rozvoji a inovacím.“

Nový program HP umožňuje CSP rychle vylepšit sítě firemních zákazníků a zajistit 100% funkcionalitu těchto sítí a dílčích služeb i do budoucna. Využívá řešení založená na otevřené standardizované síťové architektuře HP FlexNetwork, která podporuje softwarově definované sítě (SDN). Firemní zákazníci mohou díky tomu vytěžit maximum z výhod cloudu, mobilního přístupu a BYOD bez vysokých počátečních nákladů, a současně uvolnit IT zdroje na rozvoj inovací namísto náročné reaktivní správy IT infrastruktury.

„Cloudové technologie přinesly nové obchodní modely postavené na platbě za použití namísto kapitálových investic pro široké spektrum podnikových aplikací,“ řekl Petr Skořepa (foto), ředitel divize HP Networking pro Českou republiku a Slovensko. „Program HP FlexNetwork Utility Advantage přináší výhody tohoto modelu operátorům (CSP), kteří tak mohou svým zákazníkům usnadnit rozvoj jejich sítí a možnost zaměřit se na inovace a růst.“

Sjednocení drátových a bezdrátových sítí usnadňuje práci uživatelů
CSP, kteří využívají program HP FlexNetwork Utility Advantage, mohou svým zákazníkům nabídnout unifikované prostředí, jenž umožňuje jednotný drátový i bezdrátový přístup ke cloudovým službám či aplikacím v rámci výhodného platebního modelu pay-per-use.

„Zaznamenali jsme zvýšený zájem organizací o bezdrátový přístup do cloudu s platebním modelem pay-per-use,“ řekl Tim Zimmerman, vicepresident společnosti Gartner. „Doporučujeme organizacím nasadit sjednocené drátové a bezdrátové sítě, jejichž správu dokáže zajistit jediná řídící aplikace; díky tomu budou moci dodávat svým zákazníkům vysoce konzistentní služby a přitom zjednodušit provoz.“

(1) Model financování „pay-per-use“ je založen na platbě za reálné využití konkrétních zdrojů a služby společnosti HP zajišťující správu těchto zdrojů. Zákazníci mohou využívat jednotlivé porty (aktivovat či deaktivovat je) podle přesných smluvních podmínek uzavřených s poskytovateli služeb a účtovaných v rámci měsíčních poplatků.

(2) Na základě interního průzkumu společnosti HP.

(3)  BYOD (z anglického výrazu „Bring Your Own Device“) je vzrůstajícím trendem, v jehož rámci zaměstnanci ve firemních sítích používají jejich vlastní „chytrá“ zařízení (notebooky, smartphony, tablety apod.).

Telefónica nabídne díky technologiím HP vylepšené mobilní služby

18.10.2012 Bez komentářů

Miliony zákazníků společnosti Telefónica budou moci využívat stabilnější, kvalitnější a komplexnější služby

PRAHA, 17. října 2012 – Společnost HP oznámila, že třetí největší světový poskytovatel telekomunikačních služeb, Telefónica S.A., může díky nasazení technologií HP vylepšit své služby nabízené prostřednictvím širokopásmového mobilního připojení milionům zákazníků po celém světě.

Telefónica používá komplexní řešení HP Customer Experience Assurance (CEA), určené pro analýzu mobilní sítě a sledování spokojenosti zákazníků, aby zvýšila nabídku služeb i kvalitu mobilního připojení, snížila počet výpadků sítě a optimalizovala náklady spojené s péčí o zákazníky. Řešení CEA sestavilo HP pro společnost Telefónica ve spolupráci se softwarovými vývojáři Zhilabs.

Telefónica postupně nasadí řešení HP CEA ve všech svých pobočkách na území Ameriky a Evropy.

V roce 2011 odstartovala Telefónica procesy, jejichž cílem bylo rychlejší a efektivnější řešení problémů se sítí a kvalitou služeb. Základní problém představovala správa obrovských objemů dat z různých zdrojů, včetně systémů pro podporu provozu (operations support systems, OSS), rozsáhlých analýz systému a síťových komponent. Telefónica potřebovala nástroj pro práci se sítí a její podrobnou analýzu, který by vycházel z požadavků zákazníků, byl vysoce škálovatelný a snadno použitelný. Jako nejvhodnější řešení vybrala Telefónica
systém HP CEA.

Řešení HP CEA nabízí zejména:

• Sběr dat z různých zdrojů, včetně analýz, logů a záznamů využití.
• Pokročilé nástroje pro správu sítě a kvality služeb s možností analýzy dat v reálném čase.
• Různorodé komplexní přehledy o jednotlivých zákaznících, využití služeb, jejich kvalitě a síťovou analýzu všech využívaných zdrojů.

Díky komplexním přehledům o jednotlivých zákaznících s řadou možných statistických pohledů, které se zaměřují na využívání mobilní sítě, služeb a analýzu spokojenosti zákazníků, dokážou provozní a vývojové týmy společnosti Telefónica vytvářet rychlejší a efektivnější systémy zajišťující nepřetržitou dostupnost služeb. Řešení HP CEA rovněž umožňuje společnosti Telefónica snížit celkové IT náklady – dokáže lépe využít a propojit stávající nástroje.

„Přesné a detailní přehledy o jednotlivých zákaznících, dostupné prostřednictvím řešení HP CEA, nám umožní poskytnout mnohem kvalitnější služby,“ řekl Enrique Blanco, technologický ředitel společnosti Telefónica. „Společnosti HP a Zhilabs přesně pochopily náš problém, úzce s námi spolupracovaly na vývoji funkčního modelu a poskytly skvěle provázanou kombinaci výkonného softwaru, konzultačních i integračních služeb a komplexního projektového řízení.“

„Poskytovatelé telekomunikačních služeb musejí mít k dispozici komplexní přehled o spokojenosti zákazníků, aby mohly vyvíjet a dále vylepšovat vysoce personalizované služby,“ řekl David Sliter, vicepresident a generální ředitel obchodní jednotky Communications, Media and Entertainment v divizi HP Enterprise Services. „Řešení HP OSS Transformation a Actionable Customer Intelligence nabízejí široké možnosti pro správu služeb, díky nimž mohou poskytovatelé telekomunikačních služeb, jako například Telefónica, nabídnout svým zákazníkům velmi hodnotné a personalizované služby.“

HP rovněž oznámilo uvedení klíčových upgradů několika dalších řešení, která se zaměřují na zvyšování spokojenosti zákazníků v oblasti telekomunikačních služeb, multimédií a zábavy.

Doplňující informace o řešení HP pro CSP jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/oss.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

Průzkum HP odhalil dvojnásobné zvýšení počtu kybernetických útoků během tří let

09.10.2012 Bez komentářů

Klíčem ke zmírnění následků kybernetických útoků jsou pokročilá bezpečnostní řešení

PRAHA, 8. října 2012 – Společnost HP dnes představila výsledky nového průzkumu, z nichž vyplývá, že množství kybernetických útoků i náklady s nimi spojené stoupají již třetím rokem v řadě.

Podle třetího vydání výroční studie zaměřené na organizace působící v USA se během uplynulých tří let více než zdvojnásobil počet kybernetických útoků, a současně došlo ke zvýšení souvisejících nákladů o 40 %.

Průzkum „2012 Cost of Cyber Crime Study“ zpracovaný společností Ponemon Institute na objednávku HP odhalil, že průměrné roční náklady v dotazovaných organizacích na území USA dosáhly výše 8,9 milionu dolarů. Jedná se o 6% nárůst ve srovnání s rokem 2011, resp. 32% zvýšení oproti roku 2010. Rok 2012 rovněž přinesl 42% nárůst počtu kybernetických útoků, v jejichž rámci organizace zaznamenaly průměrně 102 úspěšných útoků týdně. V roce 2011 přitom bylo úspěšných 72 útoků, resp. v roce 2010 „jen“ 50 útoků týdně.

„Organizace vynakládají stále více času, prostředků a energie na řešení problémů způsobených kybernetickými útoky. Nejedná se však o dlouhodobě udržitelný stav,“ řekl Michael Callahan, vicepresident HP Worldwide Product and Solution Marketing v divizi podnikových bezpečnostních řešení. „Výrazného snížení nákladů, frekvence a následků těchto útoků lze přitom dosáhnout díky nasazení vhodných pokročilých bezpečnostních řešení.“

Nejnákladnější následky kybernetických útoků má stále na svědomí škodlivý kód, DoS útoky (Denial of Service, česky odmítnutí služby), ukradená nebo zneužitá zařízení a vnitřní útoky. Kombinace všech těchto bezpečnostních rizik představuje 78 % ročních nákladů na řešení kybernetických útoků v rámci jedné organizace. Z dalších výsledků průzkumu dále vyplývá:

• Nejvyšší externí náklady nadále představují krádeže informací a přerušení provozu. Celých 44 % veškerých externích nákladů měly letos na svědomí krádeže informací – to představuje meziroční nárůst o 4 %. Přerušení provozu nebo snížení produktivity představuje 30 % externích nákladů, což znamená 1% nárůst oproti roku 2011.

• Nasazení pokročilých bezpečnostních řešení snižuje dopad kybernetických útoků. Organizace, které nasadily řešení pro ochranu informací a sledování jednotlivých událostí (security information and event management, SIEM), zaznamenaly roční úspory ve výši téměř 1,6 milionu dolarů. Tyto organizace rovněž značně snížily náklady spojené s obnovou dat, detekcí a kontrolou bezpečnostních hrozeb ve srovnání s organizacemi, které nevyužívaly žádné řešení typu SIEM.

• Pokud nedojde k urychlenému vyřešení následků kybernetických útoků, finanční dopady se mohou značně zvýšit. Průměrný čas potřebný k odstranění následků kybernetického řešení dosahuje délky 24 dnů, průzkum ale odhalil i útoky vyžadující až 50 dnů pro obnovu systémů. Průměrné náklady v případě 24denního intervalu činí 591 780 dolarů, což představuje 42% nárůst oproti loňským průměrným nákladům 415 749 dolarů během 18denního intervalu.

• Obnova a detekce systémů představují nejnákladnější interní aktivity, související s kybernetickými útoky. Podle výsledků průzkumu tvoří tyto aktivity téměř polovinu celkových interních nákladů a spolu s provozními výdaji a náklady na zaměstnance pak naprostou většinu celkových nákladů.

„Cílem našeho srovnávacího průzkumu je kvantifikace ekonomického dopadu kybernetických útoků a sledování vývoje nákladů během delšího časového období,“ řekl Dr. Larry Ponemon, předseda představenstva a zakladatel Ponemon Institute. „Věříme, že důkladnější pochopení všech ekonomických aspektů kybernetických útoků pomůže organizacím při rozhodování o nejvhodnějších investicích a zdrojích potřebných k účinné obraně nebo zmírnění následků kybernetických útoků.“

Letošní třetí „ročník“ studie věnované nákladům způsobených kybernetickými útoky byl vyhodnocen z odpovědí manažerů společností působících na území USA; podobné studie provedeny také v Austrálii, Německu, Japonsku a Velké Británii. HP pořádá několik webinářů, které komentují nejzajímavější výsledky těchto studií, webinář věnovaný výsledkům v USA se bude konat ve středu 7. listopadu 2012. Více informací o připravovaných webinářích je k dispozici na webových stránkách www.hpenterprisesecurity.com/ponemon-cost-of-cyber-crime/.

HP podstatně vylepšuje zabezpečení podnikového IT prostředí prostřednictvím špičkové platformy HP Security Intelligence, která unikátním způsobem využívá pokročilé analýzy hrozeb spolu s výkonnými korelacemi bezpečnostních incidentů a zranitelnosti systémů. Výsledkem této kombinace je komplexní inteligentní řešení zajišťující bezpečný provoz jednotlivých IT operací, aplikací a infrastruktury.

Doplňující informace o řešeních HP Enterprise Security Solutions jsou k dispozici na webu www.hpenterprisesecurity.com/solutions.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

POZVÁNKA: HP je hlavním partnerem festivalu VZÁŘÍ

24.09.2012 Bez komentářů

 

Praha, 24. září 2012 — Společnost HP je hlavním technologickým partnerem mezinárodní přehlídky videomappingu VZÁŘÍ. Na pracovních stanicích HP vznikají vybrané soutěžní projekce, zároveň se s nimi setkají i návštěvníci festivalu v rámci videomappingového workshopu. Druhý ročník tohoto festivalu proběhne v Olomouci, a to tento týden ve dnech 25. – 29. září.

„Společnost HP je v Česku i ve světě právem vnímána jako přední výrobce špičkové výpočetní techniky a my si opravdu vážíme toho, že se stala jedním z hlavních partnerů našeho festivalu, který si bez výkonných počítačů nelze ani představit,“ říká Kamil Zajíček, ředitel festivalu VZÁŘÍ. „Tvorba videomappingových projekcí je činnost, která je velmi náročná na hardware, a tak je pro nás velkým přínosem, že můžeme k jejich přípravě využít ty nejvýkonnější pracovní stanice od HP,“ dodává Zajíček.

Jednou ze součástí partnerského plnění je zapůjčení výkonných pracovních stanic HP Z1 pro přípravu vybraných projekcí a pro videomappingový workshop. Tento all-in-one model byl vybrán s ohledem na vysoký výkon, dostatečně velký a kvalitní IPS displej i na snadné a rychlé upravení konfigurace pro potřeby soutěžních týmů díky unikátní rozevírací konstrukci.

„Jsme skutečně rádi, že se nám naskytla možnost být u vzniku nové tradice s mezinárodním přesahem a podpořit festival VZÁŘÍ, který elegantně spojuje výkonné moderní technologie a krásné historické centrum města Olomouc,“ říká Tomáš Kvašňovský, Commercial Marketing Manager divize tiskových řešení a osobních počítačů společnosti HP, a dodává: „Jménem společnosti HP bych chtěl na tento festival srdečně pozvat všechny příznivce videomappingu, kteří se mohou těšit na výjimečný zážitek.“

Již druhý ročník festivalu světla a videomappingu VZÁŘÍ se koná opět v Olomouci, tentokrát od 25. do 29. září 2012. V rámci hlavní soutěžní části budou diváci moci sledovat videomappingové projekce promítané na historické budovy přímo v centru města. Součástí programu jsou i koncerty, workshopy a tematické výstavy. Více informací naleznete na stránkách www.vzari.cz.

Společnost HP jmenovala manažery nově vzniklé divize PPS

23.07.2012 Bez komentářů

Praha, 23. července 2012 — Společnost HP dnes představila nové vedení nedávno vzniklé divize PPS (Printing and Personal Systems – tisková řešení a osobní počítače). K oznámení jmen nových manažerů došlo v návaznosti na již dříve ohlášené jmenování Eriky Lindauerové (foto) ředitelkou divize PPS pro Českou republiku a Slovensko. Ta vznikla sloučením divizí PSG (osobní počítače a notebooky) a IPG (tiskárny a zobrazovací zařízení). Manažerský tým Eriky Lindauerové se bude skládat z Yvety Holečkové, Davida Lva, Pavla Machovského a Jana Zemana. Pověřené osoby budou zodpovědné za český i slovenský trh. Do svých nových funkcí nastoupí s oficiální platností od 1. srpna 2012.

Yveta Holečková povede produktový tým Osobní počítače (Personal Computers). Holečková vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Ve společnosti HP pracuje od roku 2005, poslední tři roky na pozici CEE Consumer Notebook Category Manager. Je vdaná, má dvě děti. Mezi její záliby patří sport, zejména pak lyžování a běh.

David Lev bude mít v nově vzniklé divizi na starosti produktový tým Tiskové systémy (Printing Systems). David Lev vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Ve společnosti HP pracuje od roku 1996 a vystřídal různé pozice v oddělení servisu a PSG. Naposledy vedl produktový tým osobních počítačů. Je ženatý a má dvě děti. Jeho hlavním koníčkem je sport.

Pavel Machovský bude zodpovědný za partnerský prodej (Channel sales). Machovský získal titul MBA na Open University. V HP pracuje od roku 1994 na různých pozicích, včetně manažerských. Dosud zastával pozici Channel Manager divize PSG pro ČR a SR. Je ženatý, má jedno dítě. Jeho zálibou je golf a cestování.

Jan Zeman bude řídit obchodní tým (Corporate Enterprise & Public). Zeman je absolventem VŠE v Praze, fakulty informačních technologií, a Technické univerzity Liberec, fakulty pedagogické, oboru matematika – informatika. V HP pracuje od roku 1999, v posledních letech působil na pozici Sales Manager divize PSG. Je ženatý, má jedno dítě a baví ho cestování a sport.

Regionálním ředitelem divize HP Software se stal Radovan Dršata

26.06.2012 Bez komentářů

 

Praha, 26. června 2012 – Společnost HP oznamuje rozšíření svého středoevropského manažerského týmu. Na pozici regionálního ředitele divize HP Software pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko nastoupil od června Radovan Dršata (foto) (49). Jeho přímým nadřízeným se stal Andreas Stejskal, ředitel HP Software v regionu střední a východní Evropy (CEE).

V nové pozici je Radovan Dršata na území „svého“ regionu zodpovědný zejména za plnění obchodních cílů, rozvoj nových aktivit i podílu na trhu a řízení mezinárodního týmů specialistů zajišťujících podporu všech dílčích součástí rozsáhlého softwarového portfolia HP.

Před svým příchodem do HP pracoval Radovan Dršata v IBM, kde zastával několik manažerských pozic v rámci tuzemského, středoevropského a východoevropského regionu – vybudoval a řídil tým specializovaný na konkurenční software, rozvíjel strategické outsourcingové služby, vedl obchodní aktivity řešení Lotus Software a byl rovněž zodpovědný za řízení softwarové divize IBM v ČR. Do IBM přešel z postu ředitele rakouské pobočky společnosti Rational Software, kterou koupilo IBM v roce 2003. Celkově má více než dvacetileté zkušenosti z působení v mezinárodní oblasti IT.

„Dokázat úspěšně řídit rozvoj a provoz jedné z nejdynamičtějších divizí HP je obrovskou výzvou pro každého vrcholového manažera,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika. „Radovan Dršata má za sebou řadu úspěchů na evropském softwarovém trhu a jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti spolu se špičkovým portfoliem HP Software jsou tou nejlepší kombinací pro trvalý růst softwarové divize na našem trhu.“

Radovan Dršata žije od roku 1991 v Rakousku. Je absolventem ČVUT v Praze, kde v roce 1986 dokončil studia elektrotechnické fakulty, poté získal ještě doktorát na Ekonomické Univerzitě Vídeň a titul MBA z California State University Hayward.

Radovan Dršata je ženatý a má dvě dospělé dcery. Mezi jeho koníčky patří jóga, nordic walking, horská kola a nárazově literární činnost – dosud publikoval dvě knihy v češtině „Kolíne, Kolíne… stálo to za to” (2008) a „Modré patky“ (2011).

 

Ředitelkou nově vzniklé divize PPS společnosti HP se stala Erika Lindauerová

04.06.2012 Bez komentářů

Praha, 4. června 2012 — Společnost HP dnes s platností od 1. června 2012 oznámila jmenování Eriky Lindauerové (foto) ředitelkou nové divize PPS (Personal and Printing Systems – výpočetní a tisková řešení) pro Českou republiku a Slovensko. Nová organizace vznikla sloučením divizí PSG (osobní počítače a notebooky) a IPG (tiskárny a zobrazovací zařízení).

Erika Lindauerová, která je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě, dosud zastávala pozici ředitelky IPG pro Českou republiku a Slovensko. V HP působí již od roku 1997 a předchozí zkušenosti získala ve společnosti CHS Slovakia.

„Od sloučení PSG a IPG si slibuji především vytvoření divize, která bude efektivním způsobem čerpat vše pozitivní z obou předchozích jednotek, nabídne ucelená řešení zákazníkům a zjednoduší obchodování. Tím ještě více posílí současnou vedoucí pozici společnosti HP jak na trhu s výpočetní technikou, tak v prodeji tiskových řešení,“ říká Erika Lindauerová.

HP v současné době prochází řadou strategických změn iniciovaných výkonnou ředitelkou společnosti Meg Whitmanovou. Jejich cílem je zefektivnění vnitřních rozhodovacích procesů a následná investice uspořených prostředků do vývoje inovativních produktů.

HP jmenovalo Jana Zadáka presidentem pro podnikové služby v regionu EMEA

31.05.2012 Bez komentářů

Praha, 31. května 2012 — Společnost HP dnes oznámila, že Jan Zadák (foto) přebírá s okamžitou platností roli presidenta divize podnikových služeb (HP Enterprise Services) pro region Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA).

Jan Zadák, „veterán“ na IT trhu s více než 20letými top manažerskými zkušenostmi, bude reportovat Johnu Visentinovi, výkonnému vicepresidentovi a celosvětovému řediteli divize HP Enterprise Services.

V nově vytvořené pozici presidenta pro podnikové služby v regionu EMEA bude Jan Zadák řídit rozsáhlý mezinárodní tým, jehož hlavní výzvou je citlivé využívání špičkového produktového portfolio HP ke spolehlivému pokrytí náročných technologických výzev největších podnikových zákazníků. Jan Zadák bude rovněž zodpovědný za účast HP při strategických obchodních příležitostech a výběrových řízeních velkých zákazníků.

Ve své předešlé pozici výkonného vicepresidenta pro globální obchodní aktivity HP vedl Jan Zadák týmy specialistů nabízejících zákazníkům a partnerům komplexní portfolio HP řešení a ucelených integrovaných systémů. Ještě před tím pracoval Jan Zadák jako senior vicepresident a výkonný ředitel jednotky HP Enterprise Business v regionu EMEA. Spolupráci s HP zahájil již v roce 1997, kdy nastoupil do společnosti Compaq Computer Corporation, kde postupně zastával různé vedoucí manažerské pozice, nejprve na tuzemském trhu a později i na úrovni regionu EMEA, včetně zemí střední a východní Evropy. HP koupilo společnost Compaq Computer v roce 2001.

„Největšími přednostmi Jana Zadáka pro jeho novou pozici jsou obrovské obchodní zkušenosti a hluboké zaujetí pro splnění nejnáročnějších požadavků zákazníků,“ řekl John Visentin. „Jeho silné vůdčí schopnosti a obchodní prozíravost pomohou HP v dalším obchodním růstu podnikových služeb, cloudu, optimalizace informací a bezpečnosti.”

HP posílilo manažerský tým divize technologických služeb

06.04.2012 Bez komentářů

Praha, 6. dubna 2012 – Společnost HP dnes oznámila rozšíření lokálního manažerského týmu divize technologických služeb (TS). Na pozici obchodního manažera divize HP TS nastoupil Jiří Strýček, post manažera konzultačních služeb nově zastává Pavel Doležal.

Oba manažeři budou zodpovědní za posilování pozice HP na českém trhu technologických služeb, a dále rozvíjet související aktivity, zejména prosazování nových strategií pro datová centra, řízení operací a kontinuitu služeb. Kombinace těchto klíčových oblastí a dalších řešení HP TS umožňují zákazníkům transformovat jejich IT infrastrukturu a přesouvat vybrané aplikace do cloudu. HP TS pomáhají zákazníkům vytvářet optimalizační strategii, lépe sladit IT provoz a maximálně snížit provozní výdaje při zajištění kontinuity provozu.

Kromě společných cílů mají oba noví manažeři HP své jasně definované osobní výzvy. Jiří Strýček ručí za plnění plánů v oblasti prodeje servisních a konzultačních služeb v oblasti ICT infrastruktury. Pavel Doležal je zodpovědný za obchodní výsledky konzultačních služeb v rámci divize HP TS a tvorbu tržních strategií se zaměřením na transformace ICT, cloud, data centra a networking.

„Divize technologických služeb patří mezi nejúspěšnější obchodní jednotky HP. Na tuzemském trhu má HP v oblasti prodeje technologických služeb velký náskok před konkurencí,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP. „Udržení této skvělé pozice je velkou osobní výzvou pro každého manažera. Jiří Strýček a Pavel Doležal mají ty nejlepší předpoklady, aby tuto výzvu v prostředí českého trhu naplnili.“

Jiří Strýček (39) vystudoval v roce 1996 Strojní fakultu Technické univerzity v Liberci se specializací na výrobní systémy. Ihned po dokončení studia zastával nepřetržitě až do roku 2007 pozici výkonného ředitele a jednatele ve společnosti Grall Technology, která se v roce 2006 stala členem koncernu S&T. V letech 2001 až 2005 byl rovněž členem představenstva společnosti Dagis, která se o rok později stala členem skupiny Autocont. Od roku 2007 až do letošního přestupu k HP pracoval jako regionální obchodní a marketingový ředitel pro centrální a východní Evropu ve společnosti Exact Software.

Pavel Doležal (36) se v oboru ICT pohybuje již 15 let. Ještě během studií na ČVUT v Praze, kde v roce 1999 dokončil obor Řízení a ekonomika telekomunikací, pracoval na částečný úvazek v Lucent Technologies. Na začátku roku 2000 nastoupil do společnosti Ericsson, kde se pět let věnoval převážně obchodním aktivitám, a následně zde od roku 2006 působil dalších pět let jako CTO. Od roku 2010 až do svého přestupu k HP zastával ještě vedoucí regionální pozici v oblasti rezidentních a podnikových služeb Ericssonu pro oblast západní a střední Evropy.

„Jsem přesvědčený, že oba naši noví kolegové podstatnou měrou přispějí k dalšímu obchodnímu růstu divize technologických služeb na českém trhu,“ doplnil Jiří Kubát, ředitel divize HP Technology Services. „Mají nejen rozsáhlé profesní zkušenosti, ale také všechny osobnostní předpoklady k tomu, aby dokázali úspěšně řídit obchodní příležitosti a vztahy s klíčovými partnery.“