Archív

Příspěvek oštítkován ‘finance’

Zájmy daňových poplatníků s respektem ke správci daně ode dneška hájí 59 nově jmenovaných daňových poradců

01.12.2013 Bez komentářů

Brno, 29. listopadu 2013 – Prezident Komory daňových poradců ČR (KDP), Ing. Martin Tuček, dnes slavnostně přivítal do profese 59 nových, vysoce kvalifikovaných daňových odborníků. Slavnostní přivítání proběhlo dnes v Rytířském sále Nové radnice v Brně. Posláním nových poradců bude nejen hájit zájmy a práva poplatníků, ale mimo jiné se i aktivně spolupodílet na diskuzi o tvorbě daňových zákonů České republiky s tvůrci legislativy. K významnému rozšíření členské základny KDP ČR dochází v době, kdy se s napětím očekává uvedení do života rekodifikace soukromého práva. I na tyto situace budou noví poradci vyškoleni.

Slavnostní předání osvědčení novým daňovým poradcům se uskutečnilo dnes od 10 hodin, v Brně, v Rytířském sále Nové radnice. Noví členové KDP ČR převzali Osvědčení z rukou prezidenta Komory, Ing. Martina Tučka, a Ing. Tomáše Klímy, člena dozorčí komise KDP ČR.

Padesát devět nových ochránců práv daňových poplatníků

Vysoce kvalifikovaní odborníci prokázali své znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách. Ty v dlouhodobém horizontu úspěšně složí asi 20 % všech uchazečů, kteří mimo jiné musí splňovat podmínky čistého trestního rejstříku a alespoň bakalářského vysokoškolského titulu. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotila komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Noví daňoví poradci úspěšně absolvovali i několik částí náročných odborných zkoušek.

Respekt k daňovým poplatníkům, ale i ke správci daně

S narůstajícími povinnostmi daňových poplatníků (např. nová povinnost některých zaměstnanců, podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob) a v souvislosti se složitou daňovou legislativou je právě daňový poradce tím, kdo může poplatníkům v oblasti daňové optimalizace efektivně pomoci.
Podstatou práce daňového poradce je stát na straně klienta zejména v komunikaci a úkonech spojených s finančním úřadem. Funguje jako daňový advokát, který zastupuje daňového poplatníka (klienta) v daňovém řízení a poskytuje mu daňové i ekonomické rady. A je jeho cílem minimalizovat daňový náklad poplatníka v rámci platného zákona.
Každý daňový poradce je současně členem Komory, která mu poskytuje zázemí v oblasti profesního růstu. Na straně druhé je Komora vždy připravena řešit případné stížnosti nespokojených klientů. KDP ČR je i podstatným partnerem, rádcem i oponentem Ministerstva financí ČR a tvůrců legislativy při diskuzi nad daňovými zákony.

Záruky daňových poradců

Zárukou pro klienty daňových poradců je kromě složení vysoce náročných a sofistikovaných odborných zkoušek také regulace činnosti poradců zákonem o daňovém poradenství. Bezpodmínečné je také povinné pojištění poradců na případné škody z daňových rad. V neposlední řadě pak členové Komory daňových poradců ČR přijímají etický kodex.

 

Banky a finanční instituce čeká období velkých změn

24.01.2013 Bez komentářů

Spotřebiteli poháněná digitální ekonomika a mobilní evoluce vytváří prostředí, kdy budou banky nuceny investovat do inovací pro udržení stávajících zákazníků a získání nových. Hlavní roli v tomto procesu budou hrát informační technologie.

ARBES Technologies, přední evropský dodavatel informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví, tvrdí, že jedním z řešení je implementace flexibilních bankovních systémů s okamžitým zpracováním transakcí, s možností snadného nastavení produktů a multikanálovým přístupem.

Bankovnictví bude dále zásadně ovlivněno nejen postupnou transformací poboček a zpracováním velkých objemů dat, ale i nedostatkem vhodných talentů na  všech úrovních bankovního sektoru.

Mobilita

„Mobilní bankovnictví se dnes již stává nutností. Nikoliv předností, jak tomu mohlo být ještě před více než rokem,“ uvádí Štěpán Kouba (foto), ředitel divize bankovních systémů, ARBES Technologies. Jeho tvrzení podporuje i Juniper Research, podle níž bude do roku 2017 využívat mobilní bankovnictví celosvětově více než miliarda lidí. „Trendem budou jednoduchá řešení s širokou funkcionalitou a především snadnou použitelností, a to jak směrem k zákazníkům, tak směrem k pracovníkům bank. Trend mobility se bude hlouběji promítat i do samotného fungování prodejních kanálů. Zásadní výhodou pak pro klienty budou přidané hodnoty takových aplikací, například sken složenek a QR kódů, lokalizační funkce s personalizovanou nabídkou produktů, atd.,“ dodává Štěpán Kouba.

Transformace bankovních poboček

Změny se v nejbližších letech dotknou i konceptu bankovních poboček.  Jejich transformace už probíhala v minulosti a další rozvoj „poboček budoucnosti“ bude pokračovat i letos v souvislosti s tím, jak roste počet zákazníků přistupujících z mobilních zařízení, jak banky experimentují s novými zdroji příjmů a jakým způsobem se zaměřují na profitabilní zákaznické segmenty. Dá se očekávat, že pobočky se budou především zmenšovat a více se soustředit na podporu prodeje nových bankovních produktů. „Zákazníci budou i nadále navštěvovat pobočky kvůli komplexním produktům, jako jsou hypotéky či investice, ovšem řada rutinních činností se přesouvá do jiných kanálů. Protože náklady na pobočky jsou vyšší, budou se zmenšovat či transformovat na in-store pobočky či pobočky kavárenského konceptu,“ komentuje Štěpán Kouba. Důležitá pak bude volba, kam umístit plnohodnotnou pobočku a kam pouze její odlehčenou variantu, aby bylo zajištěno zákaznicky optimální avšak nákladově efektivní pokrytí. Podobně se proměnila podoba poboček v leteckém průmyslu v 80. letech minulého století – dnes jsou pobočky aerolinek ojedinělé. „Alternativní nebankovní platební metody jako Paypal, Braintree, Stripe a technologie typu NFC mohou změnit současný způsob placení a připravit banky o část finančních toků, které přes ně procházejí. I to je důvod, proč banky budou klást maximální důraz na nákladovou efektivitu,“ uzavírá úvahu Štěpán Kouba.

Data a jejich interpretace

Finanční instituce budou stále více orientované na data a jejich maximální využití. V datech leží poklad, který banky v tuto chvíli stále nedostatečně využívají. Extrémně důležitá bude schopnost kombinovat nestrukturovaná a strukturovaná data z různých zdrojů tak, aby bylo možné je v přímých kanálech efektivně využívat pro prodej bankovních produktů. Marketing a technologie budou konvergovat, což povede k lepšímu zacílení, segmentaci, nabídkám, načasování a efektivitě. Nutné bude identifikovat klíčová data a správně je interpretovat.

Protože se komunikace se zákazníky začíná posouvat z tištěné formy do formy elektronické, vznikají nové nároky na rychlost a individuálnost komunikace a ukládání zpráv včetně jejich archivace. Systémy podporující personalizovanou komunikaci spolu s efektivním využitím dat budou proto stále více nacházet cestu do bankovních domů.

Nedostatek talentů

Bankovní svět dnes řeší ještě jeden problém, a tím je nedostatek talentů. Poptávka po specifických profesích, kombinujících znalosti z více oblastí, například zkušených finančních analytiků se znalostmi IT, roste. „Porozumění bankovního světa se světem IT bude klíčovým faktorem v dalším rozvoji celého oboru, proto se jak banky, tak i IT firmy, jako je ta naše, zaměřují již nyní na hledání nových talentů, které tento aspekt dokáží naplnit,“ dodal Štěpán Kouba.

Nové vedení PayPal ve střední a východní Evropě

31.10.2012 Bez komentářů

Praha, Česká republika, 29. října 2012 – Společnost PayPal Central & Eastern Europe oznámila změny v struktuře vedení společnosti. Matt Komorowski a Ganna Yevtushenko budou nyní pod vedením Damiena Perillata, ředitele PayPal Central & Eastern Europe, zodpovědní za prodej a obchodní rozvoj společnosti ve střední a východní Evropě. Změny byly realizovány s ohledem na řízení růstu příjmů z mezinárodního obchodu, rozvoj služeb, založených na mobilní platformě, nebo průnik PayPal do offline světa kamenných prodejen. Nedílnou součástí bude zaměření se na potřeby a přání zákazníků v jednotlivých zemích regionu střední a východní Evropy.

„Střední a východní Evropa je svědkem obrovského vzestupu elektronického obchodování v posledních několika letech. Jsme přesvědčeni, že nová strategie a vedení PayPal bude přínosem jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Jednou z priorit pro tento region bude rozvoj přes hraničního obchodu, který celosvětově představuje 25% TPV. Tento podíl je ještě větší v regionu střední a východní Evropy“, říká Damien Perillat, ředitel PayPal Central & Eastern Europe. „PayPal bude své aktivity soustředit také na maloobchodníky, kteří získají díky PayPal možnost vícekanálového obchodování. Placení mobilem je klíčem k úspěchu v době, kdy hranice on-line a off-line obchodování se stírají,“ dodal Damien Perillat.

Nový tým bude zodpovědný za rozvoj mobilního bezkontaktního placení a uvedení platebního systému PayPal do kamenných prodejen v pobočkách PayPal ve střední a východní Evropě.

Mobilní řešení
PayPal představila mobilní aplikaci již více než polovině trhu ve střední a východní Evropě, a to včetně produktu v podobě „mobilní expresní pokladny“ nebo „knihovny mobilních plateb“ pro vývojáře. Zákazníci využívají mobilní funkce v mnoha případech různými způsoby, a proto se PayPal snaží vytvářet produkty, které mapují aktivity běžného zákazníka v různých zemích. V následujících letech bude nové vedení silně zaměřovat aktivity PayPal na navázání dlouhodobých partnerství s místními dopravci, vývojáři aplikací a platforem a dalšími partnery, kteří budou přinášet stále nové služby pro zákazníky PayPal v jednotlivých zemích. PayPal očekává nárůst objemu mobilních transakcí na 10 miliard dolarů v tomto roce, což je nárůst 150% oproti minulému roku.

Přes hraniční obchod
PayPal radikálně zjednodušil fungování přeshraničního obchodu při manipulaci se širokou škálou typů plateb a dále nabízí nové bezpečnostní normy. S více než 100 miliony aktivních účtů ve 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal nyní umožňuje ještě efektivnější globální nakupování online, a to i v české měně.

Přístup k domácím trhům
S novým vedením a týmem, pocházejícím z různých trhů střední a východní Evropy, se bude PayPal zaměřovat na rozšíření globálního know-how a navázání spolupráce s místními partnery. PayPal umožní domácím finančním společnostem, aby transfer peněz byl rychlejší než tomu bylo doposud, což přinese výhody nejen zákazníkům, ale také maloobchodníkům. Kromě toho  také pomůže obchodníkům zvýšit míru konverze a prodeje tím, že umožní okamžitý přístup k milionům zákazníků v regionu střední a východní Evropy i mimo ni.

O PayPal
PayPal je rychlejší a bezpečnější způsob jak platit a mít zaplaceno online. Tato služba umožňuje svým klientům posílat peníze bez toho, aby zveřejnily své finanční informace. Mohou tak flexibilně využívat prostředky na svém PayPal účtu, bankovním účtu, jakož i z platební karty. S více než 100 miliony aktivních účtů ze 190 zemí a v 25 měnách na celém světě PayPal umožňuje globální nakupování online. V loňském roce 2011 dosáhla společnost PayPal objemu 4 miliard USD v oblasti uskutečněných mobilních plateb, což je více než 5krát větší objem plateb operovaných v roce 2010. Letos PayPal očekává zvýšení objemu uskutečněných mobilních plateb na 7 miliard USD.
Platební systém PayPal provozovaný společností eBay (NASDAQ: EBAY) poskytuje klientům na celém světě tři nejvýznamnější on-line platební služby: globální online platební transakce skrz PayPal účet, Payflow Gateway a službu Bill Me Later. Společnost PayPal sídlí v San Jose v Kalifornii a její mezinárodní ředitelství se nachází v Singapuru.  Více informací lze nalézt na www.paypal.com.

PayPal CEE: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Ukrajina.

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku hlídá kredibilitu obchodních partnerů

30.10.2012 Bez komentářů

Brno, 30. října 2012 – Monitoring insolvenčního rejstříku je novou on-line službou konsolidačního centra ORION. Slouží pro automatické sledování solventnosti obchodních partnerů. Společnost CCV Informační systémy ji uvedla na trh ve spolupráci s dceřinou společností Insolvence 2008. Po prvních dvou měsících od spuštění využívá tuto službu více než 400 firem.

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku představuje on-line službu, která nabízí automatické sledování insolvenčního rejstříku (ISIR). Děje se tak prostřednictvím webové aplikace, zasílající příslušná upozornění na podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku nebo změnách v dokumentaci a dalších událostí v rejstříku na zadaný email. Služba umožňuje nejen dlouhodobé sledování ohrožení subjektů insolvenčním řízením a jejich hromadný import, ale také jednorázové kombinované dotazy využívající předdefinovaných nástrojů nebo periodický přehledový reporting. Výhodou je rychlost zaznamenání všech událostí nebo možnost procházení rejstříku ISIR i v případě, kdy je tento nedostupný. Díky tomu lze pohledávku na dlužníka včas a správně připravit a bez prodlení přihlásit.

Řešení je užitečným a jednoduše dostupným nástrojem pro organizace, které potřebují pravidelně hlídat větší množství partnerů v obchodním styku a mají zájem spolehlivě ošetřit rizika pro stabilizaci svého cash flow a ušetřit námahu s takovým úsilím spojenou,“ říká David Reichel (foto), ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy.

Spotřební družstva COOP eliminují riziko narušení stability dodávek, Schneider Electric hlídá fakturaci u odběratelů

ORION Monitoring insolvenčního rejstříku odborně vyvinula společnost Insolvence 2008, která se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců. Zdarma do 15 sledovaných subjektů je nabízen i pro sledování všech protistran firmám, které využívají služeb clearingového centra EDI ORION pro elektronickou fakturaci.

Prodejny COOP se zaměřují na stabilní vztahy s dodavateli ve snaze zůstat nablízku našemu zákazníkovi nejen ve městech, ale i menších obcích a udržet pro něj vysoký standard poskytovaných služeb. Jako nákupní centrála nutně sledujeme platební schopnost několika stovek dodavatelů a omezujeme tak riziko narušení stability dodávek. Pracujeme často také s dobropisy a vratkami, proto je Monitoring rejstříku z hlediska řízení cash flow pro nás sázkou na jistotu,“ říká Radim Šedivý, CIO společnosti COOP Morava.

Přínosy služby oceňuje také Schneider Electric CZ, který využívá ORION pro zajištění služeb elektronické fakturace na 1300 firemních zákazníků.  Jarmila Sovová zastává pozici hlavní účetní Schneider Electric CZ: „U služby oceňujeme zejména vazbu na elektronickou fakturaci na naše zákazníky, u nichž tak jednoduše pohlídáme, zda naše pohledávka není ohrožena. Jako věřitel se o insolvenčním řízení na dlužníka totiž jinak nemusíme ani dozvědět a přihlášku je nutno podat někdy i za méně než 45 dnů od zahájení řízení, což v praxi není snadné.“

Další informace o produktu:
http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/monitoring-insolvencniho-rejstriku/

Ness posiluje obchodní tým divize Finance

28.05.2012 Bez komentářů

Praha – 28. května 2012 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil posílení divize Finance. Strategic Account Managerem se stal Ivan Volf, Goran Djukanovic jako Senior Business Development Manager má na starosti region EMEA a na střední zákazníky z finančního sektoru se zaměřuje Monika Halířová na pozici Senior Account Managera. Petr Kamínek posílil divizní management a má na starosti dlouhodobý rozvoj nových řešení.

„Náš obchodní tým jsme rozšířili o dva speciální týmy. Jeden pro malé a střední finanční firmy. V rámci tohoto směru, je naší strategií přenést naše zkušeností, které máme z velkých bank a finančních institucí, k širšímu počtu zákazníků z finančního sektoru a nabídnout jim obdobná řešení, ovšem přizpůsobená jejich potřebám,“ říká Michal Janatka (foto), obchodní ředitel divize Finance Ness Technologies v ČR a dodává: „Druhý tým se specializuje zejména na sousední země a jadranský region, tedy oblasti, kde má řada našich zákazníků pobočky. My jim tak můžeme nabídnout cennou regionální podporu a zároveň exportovat naše unikátní know-how.“

Posílení týmů Ness Technologies v ČR souvisí s dlouhodobou strategií rozvoje nových řešení, která těží z bohatého know-how a odpovídají aktuálním potřebám zákazníků.

Ivan Volf (foto), Senior Account Manager pro sektor Finance, přichází ze společnosti Hewlett-Packard. „Mým hlavním cílem pro nejbližší období je rozvinout pozici společnosti Ness u svěřených zákazníků podporou stávajících aplikací a rozvojem nových řešení,“ říká Volf, který v minulosti zastával vedoucí pozice rovněž ve společnostech SAP, CSC Computer Sciences či IBM Czech Republic. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou, potápěním nebo modelářstvím.

Dosavadní Business Development Manager s odpovědností za kompetenci Business Intelligence Petr Kamínek (foto) se stává členem managementu divize, s odpovědností za rozvoj nových řešení v rámci celé divize Finance. „Mým úkolem je pomocí nových řešení zajistit rozvoj divize Finance jak u stávajících klientů, tak i v nových segmentech,“ vysvětluje Kamínek, mezi jehož koníčky patří geocaching, plavání a LARP.

Goran Djukanovic (foto) přichází do Nessu s více než 25 lety zkušeností v oblasti Sales & Business Development. Nový Senior Business Development Manager CEE se zaměřením na zahraniční trhy v minulosti působil v evropských zastoupeních společností Texas Instruments, Global Payments a American Express. „Mým cílem je nejen přivést nové zákazníky ale také najít potenciální globální partnery, kteří nás podpoří i lokálně, na každém trhu zvlášť,“ dodává Djukanovic, který se ve volném čase věnuje rodině a přátelům.

Monika Halířová přichází do Nessu na pozici Senior Account Manager v divizi Finance s více než dvaceti lety zkušeností z vedoucích pozic v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. „V Nessu chci využít svých praktických zkušeností z oblasti řízení a rozvoje distribučních sítí při nacházení nových obchodních příležitosti u stávajících i nových klientů,“ říká Monika Halířová, která dříve působila v LBBW Bank CZ, Allianz pojišťovně, UniCredit Bank a v České spořitelně. Mezi její záliby patří horská turistika a vaření.

Lada Kičmerová novou ředitelkou marketingu společnosti Partners

Praha, 12. ledna 2012 – Novou ředitelkou marketingu a PR finančně poradenské společnosti Partners se stala Lada Kičmerová (28). Jako ředitelka marketingu se bude soustředit na řízení reklamní kampaně společnosti, interní i mediální komunikace a na rozvoj marketingových a webových aktivit Partners.
Od roku 2005 pracovala v deníku Lidové noviny, nejprve jako redaktorka a následně i vedoucí rubriky o osobních financích. Do Partners přišla v roce 2009 na pozici tiskové mluvčí společnosti, kde se věnovala rozvoji interní komunikace Partners, webovým projektům společnosti, marketingovým aktivitám i samostatným projektům v rámci marketingu a PR.
Lada Kičmerová vystudovala fakultu mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze a současně žurnalistiku a mediální studia na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Ředitelkou marketingu a PR Partners je Lada Kičmerová od prosince loňského roku. „V naší marketingové a mediální komunikaci chceme i nadále ukazovat, že jsme úspěšná dynamická společnost a hlavní inovátor na finančně poradenském trhu,“ říká Lada Kičmerová a doplňuje: „Cílem marketingových aktivit Partners v letošním roce bude další růst znalosti značky. Kampaň vyjde z hloubkového marketingového průzkumu trhu. Zaměříme se i na komunikaci na užší cílové skupiny, neotřelé projekty na webu a v PR a samozřejmě na interní marketingovou komunikaci, tolik důležitou pro finančně poradenské firmy.“

Lada_Kicmerova_eprofilPraha, 12. ledna 2012 – Novou ředitelkou marketingu a PR finančně poradenské společnosti Partners se stala Lada Kičmerová (28). Jako ředitelka marketingu se bude soustředit na řízení reklamní kampaně společnosti, interní i mediální komunikace a na rozvoj marketingových a webových aktivit Partners.

Od roku 2005 pracovala v deníku Lidové noviny, nejprve jako redaktorka a následně i vedoucí rubriky o osobních financích. Do Partners přišla v roce 2009 na pozici tiskové mluvčí společnosti, kde se věnovala rozvoji interní komunikace Partners, webovým projektům společnosti, marketingovým aktivitám i samostatným projektům v rámci marketingu a PR.

Lada Kičmerová vystudovala fakultu mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze a současně žurnalistiku a mediální studia na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ředitelkou marketingu a PR Partners je Lada Kičmerová od prosince loňského roku. „V naší marketingové a mediální komunikaci chceme i nadále ukazovat, že jsme úspěšná dynamická společnost a hlavní inovátor na finančně poradenském trhu,“ říká Lada Kičmerová (foto) a doplňuje: „Cílem marketingových aktivit Partners v letošním roce bude další růst znalosti značky. Kampaň vyjde z hloubkového marketingového průzkumu trhu. Zaměříme se i na komunikaci na užší cílové skupiny, neotřelé projekty na webu a v PR a samozřejmě na interní marketingovou komunikaci, tolik důležitou pro finančně poradenské firmy“.

Petr Máša se ujal klientského servisu ve společnosti Partners

13.12.2011 Bez komentářů
TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha, 13. prosince 2011
Petr Máša se ujal klientského servisu ve společnosti Partners
Centrála finančně-poradenské společnosti Partners dostala posilu v podobě Petra Máši, který nastoupil na pozici ředitele klientského servisu. Máša do Partners přichází z KPMG, v minulosti pracoval i ve společnostech Deloitte a Adastra.
Petr Máša vystudoval fakultu statistiky a informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze a současně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.
Šest let pracoval v mezinárodní konzultantské společnosti Adastra, kde řídil oblast data miningu  a nasbíral četné mezinárodní zkušenosti. V roce 2010 nastoupil do společnosti KPMG jako expertní poradce pro klienty z oblasti financí a telekomunikací.
Od prosince tohoto roku zastává pozici ředitele zákaznického servisu společnosti Partners. S Partners se seznámil již během svého působení v KPMG při poskytování poradenství v oblasti implementace systémů CRM a data miningu.
V Partners má Petr Máša na starost rozvoj a realizaci servisních klientských kampaní a zvyšování efektivity péče o klienty. S tím souvisí i potřebné datové analýzy a využívání nových nástrojů SAS.
„Již dnes jsou Partners jedničkou na trhu co do obratu, ale chceme se stát jedničkou i v oblasti dlouhodobé péče o naše stávající klienty, kterých je v současnosti více než čtvrt milionu,“ říká Máša a dodává: „Jsem rád, že mohu ve své kariéře pokračovat právě v Partners, rostoucí dynamické firmě, kde je stále obrovský potenciál pro růst a inovace.“
Petr Máša pravidelně přednáší na odborných konferencích a přispívá do specializovaných periodik.
Pro více informací kontaktujte:
Lada Kičmerová, tisková mluvčí Partners, press@partners.cz, tel.: 777 825 389
Viola Baštýřová, Native PR, viola.bastyrova@nativepr.cz, tel.: 776 21 05 99
Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice a v roce 2010 překročil provizní obrat společnosti jednu miliardu korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Média a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem a Dušanem Šídlem publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag.cz a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. Září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak.“

Petr_Masa_eprofilPraha, 13. prosince 2011 - Centrála finančně-poradenské společnosti Partners dostala posilu v podobě Petra Máši (foto), který nastoupil na pozici ředitele klientského servisu. Máša do Partners přichází z KPMG, v minulosti pracoval i ve společnostech Deloitte a Adastra.

Petr Máša vystudoval fakultu statistiky a informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze a současně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

Šest let pracoval v mezinárodní konzultantské společnosti Adastra, kde řídil oblast data miningu  a nasbíral četné mezinárodní zkušenosti. V roce 2010 nastoupil do společnosti KPMG jako expertní poradce pro klienty z oblasti financí a telekomunikací.

Od prosince tohoto roku zastává pozici ředitele zákaznického servisu společnosti Partners. S Partners se seznámil již během svého působení v KPMG při poskytování poradenství v oblasti implementace systémů CRM a data miningu.

V Partners má Petr Máša na starost rozvoj a realizaci servisních klientských kampaní a zvyšování efektivity péče o klienty. S tím souvisí i potřebné datové analýzy a využívání nových nástrojů SAS.

„Již dnes jsou Partners jedničkou na trhu co do obratu, ale chceme se stát jedničkou i v oblasti dlouhodobé péče o naše stávající klienty, kterých je v současnosti více než čtvrt milionu,“ říká Máša a dodává: „Jsem rád, že mohu ve své kariéře pokračovat právě v Partners, rostoucí dynamické firmě, kde je stále obrovský potenciál pro růst a inovace.“

Petr Máša pravidelně přednáší na odborných konferencích a přispívá do specializovaných periodik.

Cleverlance vyvíjí pro Komerční banku aplikaci pro mobilní banking

06.12.2011 Bez komentářů
Cleverlance vyvíjí pro Komerční banku aplikaci pro mobilní banking
Konzultační softwarová společnost Cleverlance vyvíjí pro Komerční banku (KB) řešení mobilního bankovnictví pro platformy Android, iPhone a HTML v projektu Mobilní Banka 2. Kromě zajištění vlastních bankovních funkčností nyní Komerční banka nabízí svým klientům i další informace, jako např. nejbližší pobočky a bankomaty, tiskové zprávy banky, úvěrové simulátory, informace o investičních fondech, měnové kurzy a měnové kalkulátory nebo užitečné kontakty – pro blokaci platebních karet, volitelnost skinu vlastní aplikace apod.
Generálním dodavatelem řešení je Cleverlance, která je zároveň dlouhodobým partnerem KB v oblasti dodávek přímého a mobilního bankovnictví. Její zodpovědností je kompletní dodávka návrhu, designu, vývoje a testování frontendové aplikace včetně serverové části spolu s její integrací do bankovních systémů. Projekt je rozdělen do tří etap, přičemž samotné mobilní bankovnictví bude implementováno na jaře 2012. Subdodavatelem projektu je společnost InMite. Projektem Mobilní banka 2 tak Cleverlance navázala na předchozí úspěšnou dodávku Mobilní banka.
„Komerční banka již v loňském roce překonala hranici jednoho milionu klientů, kteří aktivně využívají alespoň jeden kanál přímého bankovnictví. Orientace na nové mobilní technologie je jasným signálem, že i v bankovnictví je nutné udávat směr v technologických trendech a neustále připravovat pro klienty užitečné inovace. Již krátce po zveřejnění aplikací byl zaznamenán velký počet stažení v řádu několika tisíců, což předčilo naše očekávání.  To je pro nás důkazem, že inovativní řešení mají na trhu své pevné místo a že jsme se vydali správnou cestou,“ uvádí Mojmír Prokop, ředitel Přímého bankovnictví Komerční banky.

Mojmír_Prokop_eprofil6.12.2011 – Konzultační softwarová společnost Cleverlance vyvíjí pro Komerční banku (KB) řešení mobilního bankovnictví pro platformy Android, iPhone a HTML v projektu Mobilní Banka 2. Kromě zajištění vlastních bankovních funkčností nyní Komerční banka nabízí svým klientům i další informace, jako např. nejbližší pobočky a bankomaty, tiskové zprávy banky, úvěrové simulátory, informace o investičních fondech, měnové kurzy a měnové kalkulátory nebo užitečné kontakty – pro blokaci platebních karet, volitelnost skinu vlastní aplikace apod.

Generálním dodavatelem řešení je Cleverlance, která je zároveň dlouhodobým partnerem KB v oblasti dodávek přímého a mobilního bankovnictví. Její zodpovědností je kompletní dodávka návrhu, designu, vývoje a testování frontendové aplikace včetně serverové části spolu s její integrací do bankovních systémů. Projekt je rozdělen do tří etap, přičemž samotné mobilní bankovnictví bude implementováno na jaře 2012. Subdodavatelem projektu je společnost InMite. Projektem Mobilní banka 2 tak Cleverlance navázala na předchozí úspěšnou dodávku Mobilní banka.

Komerční banka již v loňském roce překonala hranici jednoho milionu klientů, kteří aktivně využívají alespoň jeden kanál přímého bankovnictví. Orientace na nové mobilní technologie je jasným signálem, že i v bankovnictví je nutné udávat směr v technologických trendech a neustále připravovat pro klienty užitečné inovace. Již krátce po zveřejnění aplikací byl zaznamenán velký počet stažení v řádu několika tisíců, což předčilo naše očekávání.  To je pro nás důkazem, že inovativní řešení mají na trhu své pevné místo a že jsme se vydali správnou cestou,“ uvádí Mojmír Prokop (foto), ředitel Přímého bankovnictví Komerční banky.

Strategické partnerství pro penzijní reformu

26.10.2011 Bez komentářů

Praha – 25. říjen 2011 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil uzavření strategického partnerství s firmou TurboConsult, v rámci kterého budou společně nabízet penzijním společnostem komplexní zabezpečení jejich potřeb vyvolaných blížícím se startem důchodové reformy.

Technologickým jádrem nabízených služeb je provozní informační systém pro penzijní společnosti FinAge®. Toto řešení vychází z původního systému PEFIS® vytvořeného společností TurboConsult, který penzijní fondy už v minulosti úspěšně používaly. Nový produkt FinAge® komplexně pokryje potřeby penzijních společností provozujících II. a III. pilíř důchodové reformy.

Vladimir_Jares_eprofilVladimír Jareš, generální ředitel společnosti TurboConsult, k tomu říká: „FinAge® představuje generačně nové řešení, které jsme postavili na bázi konceptu našeho ověřeného bankovního systémemu. Integruje funkcionalitu původního produktu PEFIS® s novými funkčními celky zabezpečujícími požadavky důchodové reformy. Je určen jak pro penzijní fondy, které se budou transformovat na penzijní společnosti, tak pro penzijní společnosti, které svou činnost zahájí tzv. ‚od nuly‘, bez klientů transformovaného fondu III. pilíře.“

Strategické partnerství obou společností přinese na trh ucelenou nabídku služeb, které zahrnují business poradenské a IT služby. Poradenství pomůže současným penzijním fondům při rekonstrukci jejich business architektury, která je nezbytná pro jejich přerod v penzijní společnosti. IT služby se budou podílet na vytvoření adekvátní informační a technické architektury penzijních společností.

Jan _Svatos_eprofilJan Svatoš, ředitel divize Finance společnosti Ness Technologies dodává: „V České republice jsme jedním z předních systémových integrátorů, dlouhodobě se orientujeme na poradenství a technologická řešení pro finanční instituce. Mezi naše zákazníky patří vedle řady významných bank, pojišťoven a leasingových společností i tři z největších penzijních fondů – Penzijní fond Stabilita, Penzijní fond České spořitelny a Penzijní fond Komerční banky. Ty si Ness zvolily jako svého partnera pro oblast řízení vztahů a komunikace se zákazníky. Strategickým partnerstvím se společností TurboConsult jsme naši nabídku rozšířili a dnes můžeme nabídnout komplexní pokrytí IT potřeb budoucích penzijních společností.“

ARBES pomáhá rozšiřovat služby v Záložně CREDITAS

10.10.2011 Bez komentářů

Lukas_Danihelka_eprofil10. 10. 2011 – ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, zahájil implementaci bankovního informačního systému ARBES OBS ve společnosti Záložna CREDITAS. Jedná se o dalšího zákazníka z řad družstevních záložen, který s pomocí tohoto řešení plánuje rozšířit své stávající služby. Součástí projektu je i zavedení moderního ERP systému ARBES FEIS, který v Záložně CREDITAS umožní optimalizaci klíčových finančních a účetních procesů.

Záložna CREDITAS je jedním z největších a nejdynamičtějších spořitelních družstev na českém trhu. K jejím současným prioritám patří rozšiřování působnosti a otevírání nových poboček společně s rozvojem produktů pro běžnou správu nejen rodinných financí, jako jsou například internetové bankovnictví či platební karty. V souvislosti s těmito plány rozvoje se záložna CREDITAS rozhodla implementovat vyspělý bankovní systém ARBES OBS, který klientům usnadní přístup k účtům pomocí nejmodernějších kanálů vzdáleného bankovnictví, jako jsou internet a SMS Banking, a také umožní další plánovaný rozvoj záložny.  

Softwarová platforma ARBES OBS představuje moderní bankovní systém, který dokáže pokrýt kompletní bankovní agendu včetně všech Back Office a Front Office operací, podpory vzdálených poboček, generování hlavní účetní knihy i veškerých funkcí pro provoz komunikačních kanálů, jako jsou internet, GSM nebo email. Díky své vícevrstvé architektuře a modulární koncepci lze systém velmi pružně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka, takže jej mohou využívat jak různé typy bank, tak poskytovatelé platebních služeb. Jednotlivé moduly navíc dokáží spolupracovat s jakýmkoliv dalším systémem záložny či banky.

„Instalace bankovního systému ARBES OBS v Záložně CREDITAS je již naším čtvrtým projektem v segmentu spořitelních družstev. Obchodním procesům kampeliček proto dokonale rozumíme a zákazníkům můžeme nabídnout vedle špičkové technologie a kvality řešení zejména bohaté zkušenosti s touto oblastí. ARBES OBS podporuje bankovní činnost i v dalších 3 družstevních záložnách, jako je například WPB Capital, ale i ve velkých subjektech jako je Wüstenrot Bank nebo začínající Airbank,“ uvedl Lukáš Danihelka (foto), Key Account Manager ve společnosti Arbes Technologies.

V rámci projektu bude implementován kompletní rozsah řešení ARBES OBS a zároveň bude zaveden i moderní ERP systém Arbes FEIS, který podpoří optimalizaci klíčových procesů ve společnosti Záložna CREDITAS. Arbes FEIS nabízí komplexní správu ekonomické a účetní agendy a vedle možnosti přizpůsobení se stávajícím interním pracovním postupům a dělbě práce umožňuje i racionalizaci zavedením postupů nových. Řešení je vybaveno sadou rozhraní pro komunikaci s aplikacemi elektronického bankovnictví, Českou poštou a jinými externími aplikacemi.

Rutinní provoz celého systému je naplánován na 1. březen 2012.