Archív

Příspěvek oštítkován ‘eGovernment’

GORDIC otevírá úřady veřejnosti

07.06.2016 Bez komentářů

Informační systém GINIS společnosti GORDIC plně podporuje stále žádanější otevřená data (OpenData), tedy různé statistiky, rozpočty a databáze, ale i smlouvy a faktury, které úřady chtějí zveřejnit na internetu. GINIS je pro úředníky uceleným řešením, které zahrnuje vytvoření, zveřejnění i použití otevřených dat, čímž podporuje otevřenost úřadů veřejnosti.

Společnost GORDIC dlouhodobě a intenzivně napomáhá větší transparentnosti úřadů právě tím, že jim umožňuje snadnější otevírání dat široké veřejnosti. V roce 2014 představila v rámci informačního systému GINIS svůj Rozklikávací rozpočet, který v současné době využívá již více než 100 úřadů.

Rozklikávací rozpočet města Prostějov byl nyní dokonce oceněn Ministerstvem vnitra v anketě „Hodnocení přívětivosti úřadů“ jako inspirativní pro ostatní úřady. „Transparentnost hospodaření a otevřený přístup k datům jsme vždy považovali za jedny z priorit v práci magistrátu města. Informační technologie, kterými dnes disponujeme, nám umožňují prezentovat našim občanům informace v ještě atraktivnější a přehlednější podobě.  Jsme rádi, že náš Rozklikávací rozpočet oceňují nejen obyvatelé města, ale že ho i Ministerstvo vnitra ČR zařadilo mezi příklady dobré praxe,“ uvedl Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru města Prostějov. „Je to pro nás samozřejmě závazek, abychom v trendu zvyšování přívětivosti magistrátu vůči našim občanům pokračovali, a to zejména prostřednictvím informačních technologií,“ dodává.

GORDIC později rozšířil GINIS o další užitečné aplikace, jako jsou Investiční mapa či Ekonomika příspěvkových organizací, do podoby komplexního Interaktivního úřadu. Nyní jsou součástí informačního systému GINIS také nástroje OpenData generátor a OpenData Konektor a úložiště OpenData Portál, díky nimž mohou úřady jednoduše poskytnout občanům, organizacím i podnikatelům potřebná data, a to v takové podobě, aby s nimi mohla veřejnost libovolně dál pracovat. Zveřejnit je možné jakákoliv data – rozpočty měst, statistické údaje, databáze, ale i smlouvy či faktury.

„V otevřenosti dat si vede skvěle také Praha. Občané zde mají volný přístup ke všem dodavatelským fakturám za rok 2015, jejichž zdrojem pro OpenData je mimo jiné také právě náš systém GINIS,“ uvedl Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC. „Transparentnost úřadů je podle nás důležitá – občané mají právo vědět, co se kolem nich děje, například jak se nakládá s penězi v rozpočtu jejich města.“

ALTRON realizuje novou zakázku pro emirát Sharjah

06.01.2016 Bez komentářů

(asi minuta čtení)

Praha 6. 1. 2016 - ALTRON realizuje mezinárodní zakázku od vlády emirátu Sharjah, který je třetím největším státem v rámci Spojených arabských emirátů. Pro vládní instituci, která realizuje projekty e-Governmentu, bude ALTRON dodávat pět kompletních mikrodatových center, která budou spolupracovat s centrálním vládním datovým centrem emirátu Sharjah. Centrální datové centrum je postaveno na konceptu ALTRON modulárního mobilního datového centra, jež bylo spuštěno do provozu v červnu 2015. Spolu s mikrodatovými centry vytvoří unikátní řešení privátního cloudu. Dodávka vlastního řešení zahrnuje kromě samotných datových center s non-IT vybavením a ALTRON monitoringem i kompletní IT technologie a následný servis a podporu zákazníka. Celkový objem zakázky dosahuje desítek milionů korun.

„Nová zakázka na dodávku řešení mikrodatových center ALTRON je pro nás důkazem, že inovace a vlastní vývoj jsou tou správnou cestou pro naši společnost,“ říká Jiří Krátký (foto), generální ředitel skupiny ALTRON.

Zahraniční zákazníci oceňují náš aktivní a individualizovaný přístup k řešení jejich potřeb v oblasti ICT, čímž podporujeme jejich projekty a podnikání. V případě realizace zakázky pro vládu emirátu Sharjah se pak jedná o rozvoj elektronizace veřejné správy v regionu, kde úspěšně obchodně působíme a realizujeme své projekty již čtyři roky,“ dodává regionální ředitel Milivoj Uzelac ml. (foto)

Mikrodatové centrum bylo navrženo a vyvinuto v rámci inovační laboratoře skupiny ALTRON a je určeno pro kompletní provoz firemního IT střední firmy, nebo jako pobočkové řešení korporátního zákazníka a institucí veřejné správy. ALTRON při přípravě tohoto řešení zužitkoval své více než dvacetileté zkušenosti s návrhem, realizací a provozem datových center a IT řešení. Zvolená varianta Department bude zabezpečovat provoz aplikací a systémů spojených s e-Governmentem v emirátu Sharjah. Díky vysokému IT výkonu, softwarově definovanému úložišti a kompletnímu monitoringu a dohledu bude možné provozovat veškeré potřebné aplikace pro úřady i koncové uživatele s minimálními nároky na obsluhu.

Zakázka na ALTRON mikrodatové centrum pro emirát Sharjah je realizována v prvním kvartále letošního roku.

Česká republika zaostává v ICT za vyspělými zeměmi i průměrem EU

05.09.2012 Bez komentářů

Praha, 5. 9. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dnes představila kampaň, jejímž cílem je propagovat plné využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) v zájmu občanů, firem i celé společnosti. Dosud se tak neděje (či děje jen v omezené míře) a Česko v řadě ukazatelů výrazně zaostává nejen za nejvyspělejšími zeměmi, ale i za průměrem Evropské unie.

Evropská komise (EK) v minulých dnech zveřejnila aktuální data srovnávající evropské státy v oblasti ICT, kterou EK považuje za klíčový sektor pro rozvoj a inovace v dnešní „nejisté době“. Bohužel ve většině ukazatelů Česká republika nedosahuje ani evropského průměru a pohybuje se např. za Slovenskem. Zhoršující se postavení naší země potvrzují opakovaně všechny důležité žebříčky mezinárodní konkurenceschopnosti (A. T. Kearney, IMD, World Economic Forum) či nelichotivé hodnocení úrovně českého eGovernmentu ze strany OSN. A dokazuje to v konečném důsledku také momentálně stagnující hospodářský růst Česka.

Česká republika podle údajů EK selhává zejména ve využívání ICT občany a také využívání ICT služeb při komunikaci s úřady. V ČR je podíl „uživatelů internetu“ 5 % pod průměrem EU, u „každodenních uživatelů internetu“ dokonce 15 % pod průměrem. V počítačové gramotnosti zaostává ČR za průměrem ve většině ukazatelů a např. podíl lidí s pokročilými počítačovými (digitálními) dovednostmi je u nás oproti skandinávským zemím nižší o 30 až 40 %. Podíl domácností s přístupem k internetu je v ČR 5 % pod průměrem EU a o téměř 5 % zaostáváme také v rozšíření pevného širokopásmového připojení. Ve využívání on-line služeb občany se ČR v roce 2010 pohybovala na posledních místech (pouze před Rumunskem, Řeckem a Itálií).

S ohledem na objektivní srovnání ČR s dalšími evropskými státy je ICT Unie přesvědčena, že je nezbytné zvrátit negativní trendy. Proto připravila kampaň Superúředník (www.superurednik.cz). Ta se v jisté nadsázce snaží poukázat na to, kam může vést podcenění role informačních a komunikačních technologií ve společnosti, zpackané projekty nasazení těchto systémů ve veřejném sektoru či tradiční český důraz na byrokracii.

„V době, kdy veškerá světová ekonomika zdůrazňuje rozvoj ICT technologií, jsme v České republice svědky neustálého přešlapování na místě, či dokonce regresivních kroků. Jde např. o jinak záslužné projekty eGovernmentu, jejichž realizace a financování se však  potýká s mnoha úskalími, včetně minimálního zájmu vlády. Nebo situace v oblasti ICT průmyslu, který nemá v podstatě žádnou prioritu ve vládní politice pro posílení mezinárodní konkurenceschopnosti země. Proto jsme stvořili ‚Superúředníka‘ jako varovné memento, kam až současný vývoj může směřovat,“ upozorňuje Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

ICT Unie zároveň zformulovala tři hlavní strategické priority pro ICT v Česku:

1. Pomoc občanům i firmám prostřednictvím fungujícího eGovernmentu

ICT jako nástroj efektivního výkonu státní správy a samosprávy, který skutečně pomáhá občanům, podnikatelům i firmám v ČR.

2. Priorita ekonomické strategie České republiky

Definice ICT průmyslu jako strategického odvětví pro rozvoj konkurenceschopnosti Česka. Vytvoření strategie rozvoje ICT průmyslu, která bude prakticky naplňována.

3. Podmínky pro další rozvoj

Vytvoření vhodných podmínek pro pokračující rozvoj a využití ICT v ČR, zejména rozšíření vysokorychlostního internetu a informačních služeb.

Naplnění uvedených priorit má být společným úkolem vlády, resp. v širším smyslu politické reprezentace (shoda by měla jít napříč politickým spektrem a nebýt závislá na střídání vládních garnitur), všech relevantních oborových sdružení a odborné veřejnosti. Důležitým aspektem je i dialog s veřejností, tj. občany, podnikateli a firmami. Ti by měli být dennodenně v praxi přesvědčováni o tom, že ICT jim život i podnikání významně usnadňuje, a nikoli komplikuje, jako se bohužel stalo v případě některých nezdařených projektů ve veřejné správě, např. centrálního registru motorových vozidel.

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro fungování informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Podrobnější informace viz www.ictu.cz

Mikulov zažil úřednický protest proti informačním technologiím

Mikulov, 4. září 2012 – Nejen občané Mikulova, ale i návštěvníci celorepublikové informační konference zažili úřednický protest. Členové Asociace superúředníků zorganizovali veřejný manifest proti zavádění informačních a komunikačních technologií ve státní správě a ve veřejném životě. Hlavním cílem akce bylo vyjádření svobodného názoru na zrušení ICT technologií a prezentace možných kladných dopadů pro občany České republiky.

ICT Unie upozorňuje na rizika vyplývající z faktu, že provoz systému základních registrů dosud není smluvně zajištěn

20.08.2012 Bez komentářů

Praha, 20. 8. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je znepokojena řadou nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Nechce však pouze reagovat na již nastalé problémy, ale upozorňuje také předem na potenciální rizika.

Dne 1. července 2012 byl spuštěn ostrý provoz „srdce“ eGovernmentu České republiky – tj. systém základních registrů veřejné správy. ICT Unie ocenila tento krok, který výrazně posunuje pozici České republiky v digitalizaci státní správy v rámci EU a měl by zásadně zefektivnit její výkon.

O to více zarážející je fakt, že do dnešního dne není smluvně zajištěna podpora a provoz pěti z celkem šesti komponent systému základních registrů.

ICT Unie nechce a nebude hodnotit důvody tohoto stavu, ale považuje současnou situaci za kritickou. Případná nefunkčnost systému základních registrů může znehodnotit nejen samotnou koncepci eGovernmentu, ale může dojít i k ohrožení dalších klíčových informačních systémů státní správy, které se již k systému základních registrů připojily.

„Vyzýváme odpovědné instituce, tedy Ministerstvo vnitra ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a Český statistický úřad, aby tuto situaci neprodleně vyřešily,“ prohlásil Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

24.07.2012 Bez komentářů

Softwarová firma Aquasoft pomáhá vývojářům pracujícím na napojení agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů (ISZR) uveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů.

Od července tohoto roku mají instituce povinnost využívat pro získání referenčních údajů obyvatel a osob ISZR, který Aquasoft velmi dobře zná. Do podzimu minulého roku firma působila jako architekt ISZR a v současné době pracuje na řadě projektů implementace komunikace konkrétního agendového informačního systému s ISZR. Vzhledem k velikosti a komplexnosti rozhraní ISZR, které dnes obsahuje více jak 170 služeb, firma očekávala, že bude zveřejněna oficiální knihovna podporující komunikaci jednotlivých informačních systémů s ISZR. Bohužel se tak nestalo. Aquasoft se proto rozhodl, že využije svých dlouhodobých znalostí a zkušeností s vývojem integračních informačních systémů a pomůže ostatním vývojářům vytvořením knihovny, kterou poskytne k dalšímu využití pod licencí GNU Lesser General Public License (LGPL).

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit knihovnu umožňující typové volání všech služeb rozhraní ISZR, jednoduše pochopitelné pro každého vývojáře, který kdy v MS Visual Studiu přidal referenci na jakoukoli webovou službu. Knihovna umožňuje volat kteroukoli z více než 170 stávajících služeb rozhraní ISZR, pracovat s rozhraním ISZR na obecné úrovni, například využít sdílení datových typů mezi službami, dále pak jednotný způsob volání všech služeb, sjednocení různých tříd se stejným významem pomocí rozhraní (interfaces), typovou práci s XsdChoices a další. To jsou hlavní přidané hodnoty této knihovny,“ doplňuje Milan Kolář (foto), vývojář knihovny, Aquasoft.

Knihovna je na stránkách: http://aquasoft4iszr.codeplex.com.

Strasti a slasti základních registrů v DEN D

29.06.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Předkladatelé zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech jistě předpokládali, že nesou do Vlády silně výbušný materiál se záměrem vytvořit centrální registry veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází. Jeho explozivní sílu a dosah zřejmě tušili jen velmi mlhavě. Sama myšlenka je chvályhodná a převratná, její realizace je však chvályhodná o podstatně méně. Z hektického shonu posledních týdnů a měsíců je zřejmé, že ti, kteří by měli projekty ZR držet pevně v rukou, spíš doufají, že se rozjetý kolos podaří udržet v běhu alespoň přibližně správným směrem. Z jejich pohledu se jistě zdá, že se kritické datum 1.7.2012, kdy mají Základní registry (ZR) začít poskytovat referenční údaje o obyvatelích a firmách, přiblížilo rychlostí světla.

Se značně smíšenými pocity jejich počínání sledují další dva početné tábory aktérů. V prvním jsou úředníci státní správy, kterým se v pondělí 2.7. od základů změní svět tak zásadním způsobem, že si to mnohdy ani nejsou ochotni představit. Přitom úroveň jejich informovanosti je v mnoha směrech velmi vágní a nelze se divit, že den D očekávají s velmi smíšenými pocity.

V těsné symbióze vedle nich nervózně přešlapují aktéři z druhého tábora – dodavatelé informačních systémů, kteří se více či méně úspěšně snaží zhostit úlohy prostředníka mezi rukou úředníka a datovým úložištěm Základních registrů. Ani oni nemají na růžích ustláno. Gigantické zpoždění, které nabraly některé dílčí projekty díky nejrůznějším administrativním průtahům, a následné disproporce v jejich harmonogramech způsobují, že vývojářská dokumentace, možnost testování a technická podpora při jejich konání – tedy příprava agendových informačních systémů (AIS) na komunikaci se ZR – je zcela neadekvátní rozsahu a důležitosti projektu, pro jehož dopad se jen obtížně hledá paralela v celosvětovém měřítku. Připočteme-li administrativní zmatky s připojováním agend, lze očekávat, že připravenost systémů i úřadů bude nedostatečná.

Jediní, kdo zůstávají v těchto dnech v klidu, jsou sami občané, pro jejichž budoucí blaho Základní registry vznikají. Záměrem projektu je významně zjednodušit komunikaci mezi občanem a úřadem. Občané jako jediní totiž většinou netuší, co všechno pro ně může spuštění registrů znamenat. Patrně spoléhají na to, že se národ Švejků s humorem sobě vlastním přenese přes situace, které si lze nyní jen obtížně představovat a které mohou svými důsledky řádově převyšovat dopady ostatních mediálně proslavených průšvihů IT projektů státní správy posledních měsíců.

Pojďme se podívat, co nás může po 1.7. čekat:
1. Pro úřady, které v tichosti víceméně jenom z povzdálí sledovaly, co se bude dít, se toho moc nezmění. Dál budou po občanech a firmách vyžadovat papírové žádosti s nadbytečnými údaji a dál budou vyžadovat různá potvrzení a doložení všeho možného. Budou spoléhat na to, že bude chvíli trvat, než osvěta mezi občany přivede první „aktivisty“, kteří se začnou domáhat svých zákonných práv a odmítnou dokládat údaje, které si má úředník zjistit ze zákona přes systém Základních registrů. Pak samozřejmě začne Velký třesk i u těchto úřadů, ale je pravděpodobné, že tou dobou už budou cesty k Registrům prošlapané a dětské nemoci vyléčené.

2. Aktivnější úřady, které se pokusily napojení svých agendových systémů do ZR realizovat, čeká několik postupných subvariant:

a. Vzhledem k prakticky nulové možnosti otestovat komunikaci AIS s Informačním systémem základních registrů je dost pravděpodobné, že jen máloco bude fungovat hned napoprvé už na úrovni komunikace se službami ISZR. Takže se bude postupovat postaru a bude se doufat, že se vše odladí dřív, než dorazí „aktivisté“.

b. Pokud bude vše fungovat správně na úrovni komunikace, je velmi pravděpodobné, že dalším krokem bude hluboký ponor do bažiny nepřesných a neúplných dat. S tím musí počítat nejen systémy na technologické úrovni, ale musí na to být připravené i procesy samotného úřadu. Situace, že žádost je předložena v pořádku, ale data v Registrech v pořádku nejsou, je pro ně totiž něco úplně nového. Samočisticí mechanismy navržené architekty ZR sice postupem času změní bažinu nepřesných dat v křišťálově čistý pramen dat přesných, ale kdo si troufne odhadnout, jestli to bude za měsíc nebo za deset let?

c. Další překážkou v cestě může být adopce nových procesů na straně úředníka, což samo o sobě může vydat za samostatnou kapitolu, protože se přece jedná o „ten nešťastný lidský faktor“. A že těch nových procesů nebude málo – bude potřeba vypořádat se např. s:

i. ověřováním údajů v ZR (včetně řešení mnohoznačností, apod.),
ii. zpochybněním dat v ZR na základě údajů poskytnutých občanem,
iii. řešením změn referenčních údajů oprávněným provedených editorem,
iv. řešením zpochybnění, pokud já jsem editorem zpochybněného údaje,
v. editací údajů v Registrech, pokud jsem jejich editorem.

d. Teprve pak dochází ke stavu, kdy AIS správně komunikuje s ISZR, zpátky se vrací validní referenční údaje, úředník si s nimi ví rady a přichází blaho občana.

3. A pak tu máme nejaktivnější úřady, které se litery zákona chopily do důsledku a „zadrátovaly“ Základní registry tak napevno do svých agendových systémů, jak jen legislativa žádá. Tady může vedle variant a. až d. z předešlého odstavce nastoupit ještě varianta e., kdy úřad přestane fungovat úplně z důvodu jakékoliv nepřipravenosti systému ZR. Každý takto „aktivní“ úřad se stane zdrojem nadměrného stresu pro vlastní úředníky a vděčným tématem pro média – zejména v případě, pokud se bude jednat o některý celostátně užívaný systém. Lze jen doufat, že takto aktivních bude jen naprosté minimum úřadů a ostatní si ponechají zadní vrátka v podobě papírového vyřizování agend otevřená.

Zavedení Základních registrů do praxe bude dlouhý, velmi dlouhý proces. Srovnejme složitost ZR s jiným projektem oranžového panáčka eGONa – datovými schránkami a dobou jejich uvádění do běžného života. Je zřejmé, že se k očekávanému blahu občana bude projekt probojovávat ještě několik let. Navíc je nutné pečlivě hlídat, aby myšlenka poměrně komplikovaného vnitřního uspořádání ZR, které má zabránit vzniku obávaného Velkého bratra, nebyla zašlapána do země nejrůznějšími provizorními opatřeními (typu „obecná agenda“) hekticky přijímanými pět minut před spuštění ostrého provozu z důvodu nepřipravenosti některých klíčových komponent systému (matice práv a oprávnění). Od těchto nesystémových provizorií je k B. B. jen krůček – někdy je stačí pouze v tichosti ponechat v provozu i v době, kdy už nejsou potřeba. Držíme palce, ať se vše podaří, protože pak nepřijdou nazmar gigantické sumy finančních prostředků a státní správa se posune o pořádný kus blíž kýženému stavu – skutečné službě pro občany.

Společnost Aquasoft působila do září 2011 jakožto architekt na klíčové části Základních registrů – projektem vnějšího komunikačního rozhraní registrů, známého pod názvem Informační systém základních registrů. V současné době působí v řadě projektů při implementaci komunikace konkrétního agendového systému se systémem Základních registrů.

Autor: Jaromír Luhan, Senior business consultant

Vypnutí Czech POINT(ů) nehrozí

01.03.2012 Bez komentářů

Praha, Česká republika – 1. března 2012 – Ve středu 29. 2. 2012 podepsali zástupci Ministerstva vnitra ČR a společnosti Novell Professional Services Česká republika, s.r.o. smlouvy na Správu, podporu a údržbu centrály Czech POINT.

Uzavřením smlouvy byl dokončen proces vedoucí k zajištění plynulého provozu jednoho ze základních pilířů českého eGovernmentu.

Aleš Kučera, generální ředitel společnosti Novell Professional Services Česká republika, k tomu uvedl: „Podepsáním této smlouvy považuji celou vzniklou situaci za vyřešenou.“

Projekt, který začal vydáváním výpisů z Informačního systému veřejné správy na kontaktních místech veřejné správy, byl postupně doplňován o další agendy a funkcionality. Od prvního dne svého provozu slouží k plné spokojenosti občanů této republiky, kterým šetří jejich čas při komunikaci s úřady, a rovněž tak úředníků orgánů veřejné moci, kteří jej využívají při své práci.

Novell se stal správcem systému Czech POINT na základě výběrového řízení a spravuje systém od začátku projektu, přičemž za celou dobu provozu byl zaznamenán pouze jeden výpadek v délce několika minut.

Foto archiv MV ČR: Ocenění od náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka převzal ředitel společnosti Novell Aleš Kučera (vpravo).

Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika

01.02.2012 Bez komentářů

Praha, 1. 2. 2012 – Členskou základnu ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, rozšířila společnost HP Česká republika. Aktuální počet členů ICT Unie k dnešnímu dni je 79 řádných a 9 čestných.

Ve spolupráci s dalšími firmami sdruženými v ICT Unii se HP bude moci účinně podílet na budování informační společnosti v ČR a směřování ke znalostní ekonomice. Prioritní oblastí v tomto smyslu je efektivní fungování veřejné správy spojené s její elektronizací (eGovernment) a také elektronické zdravotnictví (eHealth).

„Vzhledem k širokému záběru aktivit, které ICT Unie již realizuje a řadu dalších pro nejbližší období chystá, je příchod firmy HP velmi vítaným posílením. Tato společnost má dostatek zkušeností ze svého podnikání v ČR i celosvětově, navíc udivuje rozsáhlým portfoliem pokročilých IT produktů a služeb. To vše nepochybně dokáže zhodnotit i při své činnosti v ICT Unii,“ uvedl Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

V rámci jednotlivých pracovních skupin a komisí ICT Unie, které mj. připomínkují návrhy zákonů týkajících se oblasti ICT či připravují vlastní stanoviska a strategické dokumenty, může HP velmi dobře využít své odborné kompetence a zkušenosti. Při společenských akcích ICT Unie pak může navazovat kontakty a udržovat vztahy s IT firmami, ale i telekomunikačními operátory, integrátory, konzultačními firmami či odbornými vydavatelstvími. Ti všichni tvoří členskou základnu ICT Unie.

„Cíle HP v mnoha ohledech zcela reflektují záměry ICT Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan Kameníček (foto), generální ředitel HP Česká republika.

Kromě HP Česká republika již v letošním roce do ICT Unie vstoupila také společnost SAP Česká republika.

S úrovní elektronizace veřejné správy je spokojeno jen 13 procent manažerů firem v ČR, zjistil průzkum ICT Unie

15.11.2011 Bez komentářů

Svatoslav_Novak_eprofil_smallPraha, 15. 11. 2011 – Necelá sedmina zástupců vedení firem vyjádřila spokojenost se stavem elektronizace veřejné správy v Česku. Naopak nespokojena či velmi nespokojena je dohromady téměř polovina, tj. 47 procent respondentů. Podle více než poloviny manažerů v ČR, konkrétně 54 procent, případné zastavení projektů elektronizace veřejné správy negativně ovlivní další vývoj tuzemské ekonomiky. To jsou některá zjištění z průzkumu ICT Unie.

Průzkum zaměřený na názory týkající se elektronizace veřejné správy, konkurenceschopnosti či podpory oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) ze strany státu byl realizován na reprezentativním vzorku 100 společností v ČR. Zúčastnili se jej představitelé velkých, středních i malých firem z různých oborů.

Vybraná zjištění průzkumu podrobněji:

Elektronizace veřejné správy
- Velmi spokojen s úrovní elektronizace veřejné správy není nikdo, tj. 0 % dotázaných, spokojeno je 13 %, nespokojeno 14 % a velmi nespokojeno 33 % respondentů (40 % tuto záležitost nedovede posoudit).

- Možné zastavení projektů elektronizace veřejné správy podle 41 % respondentů české ekonomice určitě neprospěje, podle 13 % dokonce velmi uškodí. 27 % respondentů uvedlo, že zastavení elektronizace vývoj ekonomiky neovlivní.

Konkurenceschopnost ČR
Konkurenceschopnost české ekonomiky v horizontu pěti let bude postavena především na vzdělání (uvedlo 15 % respondentů), dále na technologickém rozvoji (8 %), efektivitě výroby (8 %), hospodaření státu (7 %) a zaměstnanecké síle (7 %). 8 % dotázaných se obává, že kvůli negativním zásahům státu a jeho špatnému hospodaření naše země v mezinárodním měřítku nebude konkurenceschopná.

Podpora státu rozvoji ICT
Podporu našeho státu rozvoji ICT ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU považuje 27 % respondentů za spíše nedostatečnou, 66 % za průměrnou. Naopak 7 % dotázaných hodnotí tuto podporu jako nadprůměrnou.

Odchod IT specialistů do zahraničí
Pro více než polovinu, tj. 54 % respondentů, je důležité nebo velmi důležité, aby odborníci na IT neodcházeli do zahraničí. Nedůležité či zcela nedůležité je to pro třetinu, tj. 33 % dotázaných.

„Alarmujícím zjištěním je, že nespokojenost s úrovní elektronizace veřejné správy v naší zemi vyjadřují zejména velké a střední firmy. Pro celkové zvýšení konkurenceschopnosti stát zatím udělal dost málo – vláda koncem září schválila strategii konkurenceschopnosti ČR a je načase začít na jejím naplňování intenzivně pracovat,“ zdůraznil Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.