Archív

Příspěvek oštítkován ‘datové sítě’

Výzkumníci z CertiConu vyvinuli unikátní zařízení pro zrychlení přenosu dat

08.01.2013 Bez komentářů

Praha, 8. ledna 2013 – Společnost CertiCon, která se zabývá vývojem hi-tech softwarových řešení a elektrických obvodů a zařízení, vyvinula ve spolupráci s ČVUT unikátní zařízení pro zrychlení přenosu dat, bez kterého se neobejde řada dnešních aplikací a informačních systémů. Zařízení se nazývá 4MulCom a nabízí jednoduché řešení v případech, kdy nestačí omezená kapacita současných datových sítí.

„4MulCom je skvělé řešení u veškerých mobilních aplikací, kde jsou pro přenos dat potřeba vyšší přenosové rychlosti a stabilita spojení, ať už při přenosu videa z bezpečnostních kamer nebo mobilního pracoviště. Standardní rychlost přenosu je z pohledu jednotlivých účastníků značně kolísavá. Je to způsobené především měnícím se počtem připojených účastníků, okamžitými požadavky na datové přenosy a samozřejmě i samotnou kvalitou bezdrátového spojení. Síla signálu také výrazně kolísá při přenostu dat mezi pohyblivými objekty, to dobře známe při jízdě autem nebo vlakem. I v takových případech ale 4MulCom dokáže zajistit dokonalou spolehlivost signálu. Stabilní vysokorychlostní připojení v jedoucích vozidlech s ním není nejmenší problém,“ vysvětluje Ing. Vladimír Mařík (foto), MBA, Business Development Manager společnosti CertiCon.

Zařízení 4MulCom lze uplatnit v odvětvích, kde je potřeba absolutní spolehlivost přenosu dat, zejména u bezpečnostních složek státu jakými jsou policie či hasiči. Při jejich práci je totiž spolehlivé pořízení videa a jeho okamžitý přenos do centrály často naprosto klíčové pro úspěch zásahu. Využít ho ale může i soukromý sektor, např. pro zajištění kvalitního videomonitoringu odlehlých skladů, solárních elektráren a mnoha jiných zařízení. Dále také v jakýchkoli případech, kdy je potřeba pořizovat videozáznamy.

4MulCom pracuje na principu násobení datového toku. Má velikost běžného modemu a obsahuje 2–4 SIM karty. Díky tomu jsou přenášená data zvýšeně chráněná před odposlechem, potenciální útočník by totiž musel být schopen odposlechu všech použitých kanálů, aby dokázal celou informaci složit. Výhodou 4MulComu oproti jiným řešením je také jeho cenová dostupnost.

Komerční distribuce zařízení 4MulCom bude zahájena počátkem roku 2013. V současné době probíhá testování u několika významných potencionálních uživatelů, jako je Policie České republiky. Do testování se zapojují i významní dodavatelé bezpečnostních řešení, jako společnost Sicurit či klíčový distributor zabezpečovací techniky společnost Atis Group.

Česká asociace elektronických komunikací o. s. se podílela na uspořádání šestnáctého podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací

25.09.2012 Bez komentářů

Nymburk, 19. září 2012 – Šestnácté podzimní setkání provozovatelů elektronických komunikací uspořádala ve spolupráci se společností LICA s.r.o. Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK). Konalo se 19. září 2012 ve Sportovním centru v Nymburce.

Jednodenní program byl rozdělen do dvou diskusních panelů: dopolední se zabýval aktuálními tématy v oblasti elektronických komunikací z pohledu regulace a práva, odpolední blok se věnoval tématu „Technologie a média“.  Účast na setkání přijalo několik set odborníků z Čech a Moravy.

 „Jsme potěšeni, že tato tradiční akce stále přitahuje zájem odborníků z celé České republiky“ řekl prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „Obliba setkání svědčí o tom, že v oblasti elektronických komunikací je stále co nového diskutovat, přicházejí nová témata a také problémy, které mají souvislost s pokusy o tuhou regulaci odvětví.“ Oblast práva nestačí reagovat na rychlé změny a vývoj technologií. Neustále se otevírají nové otázky kolem problematické ochrany obsahu vysílání před jeho ilegálním šířením. Ryze praktickým problémem, který byl také v Nymburku probírán, je oprávněnost vstupu na pozemky, vlastněné bytovými družstvy, při budování nových komunikačních sítí a řada dalších témat.

I. Účastnící a názvy prezentací dopoledního diskusního panelu, nazvaného „Aktuální témata z pohledu práva“

 • Zuzana Chudomelová - ředitelka odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR –  Úlohy nové sekce digitální ekonomiky MPO, data retention“
 • Jiří Peterka - Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – „Základní registry a jejich dopady na operátory i zákazníky“.
 • Antonín Hedrlín – advokát a čestný předseda dozorčí rady ČAEK – „Problematika nezákonného příjmu vysílání“.
 • Petr Josefi - vedoucí právník společnosti T-Mobile a člen představenstva ČAEK – „Audiovize a vládní návrh zákona o audiovizi“.
 • Tereza Rychtaříková - právní odbornice UPC – „Novely zákona o elektronických komunikacích“.

II. Účastnící a názvy prezentací odpoledního diskusního panelu, nazvaného „Technologie a Média“

 • Radek Kocian - PROFiber Networking CZ s.r.o. – „Měření a kvalita IPTV streamu na reálné síti“ (autoři: Ing. Martin Ťupa, Radek Kocian)
 • Pavel Eliáš – RAYCOM s.r.o.– „Sítě pasivně i aktivně, hlavně spolehlivě“
 • Petr Beneš – SDĚLOVACÍ TECHNIKA„Jak nás možná neznáte“
 • Marek Mikuš – IPEX a.s.„S hlasem za byznysem – lépe a efektivněji“
 • Antonín Král – NanguTV - „Úsvit nelineárních služeb“
 • Martin Slinták – CISCO„Cisco platformy v SP Video projektech“
 • Vladimír Petržílka –  „Kabelová TV a/nebo IPTV – zkušenosti operátora“

O asociaci ČAEK o. s.

Česká asociace elektronických komunikací o. s. sdružuje největší provozovatele převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb a operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými a přidruženými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, RIO Media, SELF servis, SATT, Telefónica, dále AT&T Global Network Services Czech Republic, České Radiokomunikace, JD Production, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří, ELTRIS, Chello Central Europe, IKO Cable, Film Europe a Skylink. ČAEK dále sdružuje zahraniční dodavatele programů pro český trh kabelového vysílání.

ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (později Karneval Media, nyní součástí UPC ČR). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAEK vystupovala do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

ČAEK od svého založení aktivně spolupracuje s asociací CABLE EUROPE (Evropská asociace kabelových komunikací – www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce1955 a navazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951. V letech 2001 až 2007 byla ČAEK členem (národní afilací) Evropské asociace kompetitivních telekomunikací.

ČD – Telematika investuje do vlastní optické infrastruktury

25.09.2012 Bez komentářů

Neustálá expanze společnosti ČD – Telematika na poli výstavby vlastní optické infrastruktury vzbuzuje zájem klientů i profesní veřejnosti.

Přinášíme proto otevřený rozhovor s místopředsedou představenstva společnosti Ing. Václavem Studeným (foto).

Kolik jste v loňském roce do optické sítě investovali?

V minulém roce jsme do vlastní optické sítě investovali řádově několik desítek milionů korun. Tyto investice byly primárně určeny k posilování důležitých tras zejména ve východních a jižních Čechách, které s nárůstem zákazníků i provozu vyžadovaly posílení kapacity. Významná část investic byla rovněž směřována do výstavby úplně nových tras, a to v metropolitních sítích. Jednalo se tak například o sítě v Českých Budějovicích, Písku, Hradci Králové, České Třebové, ale i v našem hlavním městě.

Mimo toto posílení tras jsme realizovali výstavbu optických sítí pro naše partnery z řad poskytovatelů mobilních hlasových a datových služeb.

Celkem tedy v loňském roce ČD – Telematika investovala do vlastní infrastruktury devítimístnou částku.

Jakou investici předpokládáte pro letošní rok?

I tento rok předpokládáme další navýšení investic jak do vlastní sítě (budou souviset s opětovným posílením těch plně využitých), tak do výstavby v doposud nepokrytých lokalitách. Obnovení a posílení naší infrastruktury plánujeme v regionu severní, západní a střední Čechy.

Od začátku roku 2012 jsme realizovali pokrytí v dosud nedotčeném Benešovsku a v okolí Třince. I nadále rozšiřujeme přístupovou optickou síť ve městech, tzn. tam, kde již máme infrastrukturu, ale chceme být geograficky blíže našim odběratelům, v tomto případě především zákazníkům z řad lokálních ISP. V neposlední řadě se zabýváme rovněž řešením výstavby optických kabelů pro zákazníky z akademické sféry, případně statní správy.

Máte v plánu vybudovat nejrozsáhlejší optickou síť u nás? Případně jak toho chcete dosáhnout?

Naše optická sít hraje stěžejní roli v přenosu dat v celé České republice. Zaměřujeme se převážně na obchodní spolupráci s velkoodběrateli, korporátními zákazníky a také se zákazníky ve státní správě.

Zda budeme plánovat vybudování nejrozsáhlejší optické sítě u nás, závisí na podmínkách trhu v dalším období.

Určitě bychom se chtěli prostřednictvím páteřních tras naší sítě rozšiřovat, a to zejména do volných regionů. Na druhou stranu nemáme ambice k růstu do celých měst formou FTTx ani záměr věnovat se připojení domácností a menších firem. Spíše se zaměříme na to, abychom pro sítě našich partnerů a zákazníků poskytli právě naší páteřní síť, a to pro připojení do internetu či datových center, našich vlastních či komerčních.

Závěrem lze tedy říci, že nemůžeme srovnat velikost sítě, pokud cílíme pouze na určitou část trhu.

Do čeho kromě optické infrastruktury investuje telekomunikační úsek ČD Telematiky nejvíce? 

Jak už jsem zmínil, největší podíl investic jsme alokovali do optické infrastruktury. S tím jsou samozřejmě spojeny také investice do síťových platforem, které běží nad touto sítí, v našem případě je to DWDM zařízení a ethernetová MPLS L2/L3 síť. Do těchto prvků jsme v letech 2010 až 2011 významně investovali tak, abychom byli připraveni na nárůst poptávky po větších kapacitách. To nám dnes umožňuje používat DWDM platformy pro vlnové délky, které umějí přenést na optickém páru vláken až 80 kanálů, kde každý kanál umí vyhradit až 100Gbit/s okruh. Tato kapacita se dá směle považovat za inovativní a ojedinělou na trhu v ČR.

V případě Ethernet/MPLS sítí umožňujeme mimo jiné pokrýt transport TV obsahu pro provozovatele IPTV, u nichž s příchodem nových technologií, jako je HD nebo 3D TV, výrazně roste požadavek na objem přenášených dat. I proto se letos i v příštím roce připravujeme s naší Ethernet L2 sítí na obnovu zařízení v cca 120 lokalitách.

I v budoucnu budeme inovovat a zavádět nové standardy v naší ethernetové síti a IP síti tak, jak je tomu již nyní. Důkazem je protokol Ipv6, ve kterém jsme jedničkou na komerčním trhu poskytovatelů.

S nárůstem přenosových kapacit dat na síti se rovněž zvyšuje poptávka po jejich uložení.

ČD – Telematika disponuje zabezpečenou a hlavně nezávislou housingovou infrastrukturou ve vlastních datacentrech. Dnes provozujeme celkem tři, dvě v Praze a jedno v Pardubicích. Vzhledem k výraznému nárůstu klientů připravujeme další rozšíření stávajících datacenter, případně výstavbu nových. Právě investice do datacenter budou co do objemu představovat největší podíl v příštích letech.

Do jaké míry využíváte síť společnosti Telefónica Czech Republic? Do jaké míry využívá Telefónica tu vaši? 

Se společností Telefónica spolupracujeme velmi úzce v mnoha oblastech telekomunikačních služeb. Pokud jde o využití jedné či druhé sítě, spolupracujeme s Telefónicou jako s každým jiným velkoobchodním partnerem na telekomunikačním trhu. Vzhledem k tomu, že obě společnosti vlastní velmi rozsáhlou a robustní síť,  je jejich vzájemné využití minimální.

Skupina GTS spojí české ambasády po celém světě

26.04.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ Praha, 26. dubna 2012 – Skupina GTS Central Europe (GTS), přední telekomunikační operátor s vlastní sítí ve střední a východní Evropě, obhájila úspěšně kontrakt na zajištění telekomunikačních služeb Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV). Propojí tak 112 zastupitelských úřadů MZV včetně ambasád v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Telekomunikační služby pro Ministerstvo zajišťuje GTS již od roku 2009. Současná zakázka ve výši 129 milionů Kč pokryje potřeby MZV do roku 2016.

„Jsme velice pyšní, že se nám podařilo obhájit naše působení na Ministerstvu zahraničních věcí znovu získáním zakázky, která zajišťuje klíčové telekomunikační služby této instituce. Uděláme vše, abychom závazku kvalitních a dostatečně zabezpečených služeb dostáli a zajistili tak hladký průběh komunikace zastupitelských úřadů po celém světě,“ říká Petr Možíš (foto), obchodní ředitel GTS Czech.

Tendr na pokrytí telekomunikačních potřeb MZV proběhl v únoru letošního roku a ve veřejné otevřené soutěži zvítězila GTS ve spolupráci se společností GiTy. Spolu tak prostřednictvím terestriálních a satelitních spojů zajistí propojení celkem 112 zastupitelských úřadů. Služba GTS IP VNP propojí české ambasády celého světa s centrálou MZV a usnadní komunikaci českých zastupitelů s jejich spolupracovníky v Praze. GTS zvítězila s výrazně nejlevnější nabídkou a se zárukou kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb.

Služba GTS IP VPN umožňuje snadno a efektivně propojit všechny pobočky firmy či instituce do jediné privátní sítě. Tato síť pomůže výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy. Služba je vhodná k jednoduchému propojení lokálních počítačových sítí s možností kombinace datových, hlasových i internetových služeb.

Pozvánka: Třináctý ročník konference Cisco Expo vás lapí do inteligentní sítě

19.04.2012 Bez komentářů

Praha 18. dubna 2011 – Ve dnech 25. a 26. dubna proběhne již 13. ročník konference Cisco Expo, jedné z největších v České republice se zaměřením na informační a komunikační technologie. Na více než tisíc účastníků čeká řada zajímavých témat, ale tím hlavním, které bude provázet celou konferenci, jsou inteligentní služby sítě. Síť je nervovou soustavou firem a dnes vlastně již celé ekonomiky a světa. Přes ni proudí kritické informace a jejím prostřednictvím vzájemně komunikují lidé i zařízení. Na IP sítích dnes závisí obchodní úspěchy. Sítě jsou základem jak pro datovou komunikaci, tak i pro video a hlasové služby. Zaměstnanci jsou díky nim flexibilnější a efektivnější, mohou přistupovat k firemním datům odkudkoliv a lépe komunikovat jeden s druhým. A cloud computing, jeden z hlavních nastupujících IT trendů, by také nemohl existovat bez sítě.

„V dnešním světě jsou miliardy chytrých mobilních zařízení a jejich počet bude i nadále narůstat. Svá soukromá zařízení při práci s firemní sítí dnes velmi často chtějí využívat i zaměstnanci. Podle našeho nedávného výzkumu má o takovou možnost zájem přes 80 % studentů, kteří brzy vstoupí na pracovní trh. Tomuto trendu se říká BYOD – Bring your own device a je jasné, že představa desítek různých typů smartphonů a tabletů připojených do firemní sítě dělá vrásky IT manažerům. Na Cisco Expo ukážeme, že není čeho se obávat a že firmy mohou nový trend využít ve svůj prospěch. Kromě toho návštěvníci uvidí nespočet dalších moderních technologií, které mění způsob, jakým firmy a jejich zaměstnanci fungují, komunikují a žijí,“ říká ke konferenci generální ředitel společnosti Cisco Jiří Devát.

Program konference je připraven tak, aby byl zajímavý a přínosný jak pro manažery IT oddělení, síťové architekty nebo specialisty na datová centra, tak i pro poskytovatele služeb či bezpečnostní experty. Na své si přijdou i účastníci z řad manažerů, kteří se dozvědí, jak moderní technologie pomohu plnit jejich podnikové cíle, snížit náklady a zvýšit efektivitu. Během dvou dnů nabídne Cisco Expo celkem 26 přednášek v několika tematických okruzích a 6 techtoriálů (technických seminářů s praktickými ukázkami). Mezi témata přednášek budou patřit například trendy v oblasti vysokorychlostních přenosů, bezpečnosti, správy mobilních zařízení, video technologií nebo otázky o budoucnosti internetu. Tradičně na návštěvníky čeká společenský večer a bohatý doprovodný program.

Řadu zajímavých informací nabídnou také partneři konference. Jejím generálním partnerem je společnost Telefónica Czech Republic a hlavním technologickým partnerem je společnost Intel. K dalším pak patří společnosti NetApp, ICZ, NextiraOne, ALEF NULA, Dimension Data a řada dalších. Cisco expo se bude konat v pražském hotelu Clarion. Podrobný program konference a řadu dalších informací, včetně možnosti registrace, naleznete na adrese www.ciscoexpo.cz.

Evropská komise podpoří v rámci Digitální agendy pro Evropu projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu

18.01.2012 Bez komentářů
Evropská komise podpoří v rámci Digitální agendy pro Evropu
projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu
Praha, 17. ledna 2012 – v loňském roce představila Evropská komise hlavní směry pro transevropské sítě elektronických komunikací. Širokopásmový Internet a přeshraniční digitální služby patří k digitálním infrastrukturám budoucnosti a jsou podle strategie Evropa 2020 nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnou a udržitelnou společnost. Podle Komise by vzhledem k problému nedostatečných investic a podpory zavádění širokopásmových sítí v oblastech, kde to pro soukromé poskytovatele nemá ekonomický význam, mělo být na projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu vyhrazeno 7 mld. EUR.
„Podpora Evropské komise směrovaná ke zřízení a provozu širokopásmových sítí přístupu k Internetu by měla zahrnovat všechny technické prostředky, které splňují kriterium ‘širokopásmovosti’ a řeší zadání, jež je předmětem podpory Komise bez ohledu na to, jaká technologie je v přístupové síti použita – samozřejmě s ohledem na trvalou udržitelnost a možnost dalšího rozvoje takové sítě za důsledného dodržování principu technologické neutrality,“ uvedl k návrhu Evropské komise prezident České asociace elektronických komunikací Zdeněk Vaníček.
Evropská komise plánuje pro nové rozpočtové období zavedení nástroje „Connecting Europe Facility“ (CEF), který má vést k vyššímu propojení Evropy. Prostřednictvím CEF mají být na programové období EU 2014 – 2020 vyčleněny finanční prostředky na investice, které zlepší a doplní chybějící články evropské dopravní, energetické a elektronické komunikační infrastruktury, a to v souladu se strategickými cíli Evropa 2020. Na telekomunikační infrastrukturu a digitální služby se počítá s 9,2 mld. EUR., z čehož by právě 7 mld. EUR mělo být vyhrazeno na projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu. Zbylé 2,2 mld. EUR, jež budou poskytnuté především formou grantů, mají být určeny na projekty digitálních služeb.
„S ohledem na efektivní využití veřejných prostředků a ochranu hospodářské soutěže musí být podpora zaměřena jen do oblastí, v nichž soukromý sektor neinvestuje z důvodů neexistence návratnosti vynaložených investic. Komise by se měla ještě více zaměřit na podporu tržního prostředí a odstranění administrativních bariér brzdících podnikání v oblasti ICT. Podpora by měla rovněž směřovat i do aktivit na zvýšení poptávky po připojení ze strany domácností,“ vysvětluje David Voska, člen představenstva ČAEK.
Návrh Evropské komise stanovuje hlavní směry k vymezení těchto transevropských sítí elektronických komunikací, které by měly být v souladu se zavádějícími nástroji na propojení Evropy. Návrh zavádějící CEF počítá s tím, že jednotlivé návrhy projektů budou vybírány na základě opatření předložených Evropskou komisí.
„Společnosti, které začínaly jako poskytovatelé kabelové televize a díky významným investicím do sítí zpřístupnily svým klientům i vysokorychlostní internetové připojení, pokrývají přibližně 112 milionů domácností evropských zemí. Představujeme tedy důležitého partnera pro naplnění záměrů Evropské komise v oblasti dostupnosti internetu obsažených v nástroji Connecting Europe Facility,“ říká Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK.
Česká asociace elektronických komunikací zařazuje debaty o těchto otázkách a souvisejících problémech do programu svých pravidelných výročních konferencí. Příští konference se uskuteční v rámci Kongresu ČAEK 2012 v Praze 25. dubna 2012 a bude věnovat pozornost především aktuálním otázkám vývoje v oblasti televizního vysílání po dokončení jeho digitalizace, informačních a komunikačních služeb a citlivé problematice dodávání obsahu prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací.
Kongresu ČAEK 2012 se zúčastní významní hosté, mezi nimiž nebude chybět Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications, (bývalý generální ředitel Generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise), Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ladislav Mikuš, předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky a Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrečnou besedu vrcholných manažerů členských společností ČAEK uvede Petr Zahradník, projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády, a zúčastní se jí také Prof. Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze, který nad Kongresem ČAEK převzal záštitu.
O asociaci ČAEK
Česká asociace elektronických komunikací sdružuje největší provozovatele převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb a operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými a přidruženými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, s.r.o., HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, RIO Media, SELF servis, SATT, Telefónica Czech Republic, AT&T Global Network Services Czech Republic, České Radiokomunikace, JD Production, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří, ELTRIS, Chello Central Europe, IKO Cable, Film Europe a Skylink. ČAEK dále sdružuje zahraniční dodavatele programů pro český trh kabelového vysílání.
ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (později Karneval Media, nyní součástí UPC ČR). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAEK vystupovala do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).
ČAEK od svého založení aktivně spolupracuje s asociací CABLE EUROPE (Evropská asociace kabelových komunikací – www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 a navazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951. V letech 2001 až 2007 byla ČAEK členem (národní afilací) Evropské asociace kompetitivních telekomunikací.

Zdenek Vanicek_eprofilPraha, 17. ledna 2012 – v loňském roce představila Evropská komise hlavní směry pro transevropské sítě elektronických komunikací. Širokopásmový Internet a přeshraniční digitální služby patří k digitálním infrastrukturám budoucnosti a jsou podle strategie Evropa 2020 nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnou a udržitelnou společnost. Podle Komise by vzhledem k problému nedostatečných investic a podpory zavádění širokopásmových sítí v oblastech, kde to pro soukromé poskytovatele nemá ekonomický význam, mělo být na projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu vyhrazeno 7 mld. EUR.

„Podpora Evropské komise směrovaná ke zřízení a provozu širokopásmových sítí přístupu k Internetu by měla zahrnovat všechny technické prostředky, které splňují kriterium ‘širokopásmovosti’ a řeší zadání, jež je předmětem podpory Komise bez ohledu na to, jaká technologie je v přístupové síti použita – samozřejmě s ohledem na trvalou udržitelnost a možnost dalšího rozvoje takové sítě za důsledného dodržování principu technologické neutrality,“ uvedl k návrhu Evropské komise prezident České asociace elektronických komunikací Zdeněk Vaníček (foto).

Evropská komise plánuje pro nové rozpočtové období zavedení nástroje „Connecting Europe Facility“ (CEF), který má vést k vyššímu propojení Evropy. Prostřednictvím CEF mají být na programové období EU 2014 – 2020 vyčleněny finanční prostředky na investice, které zlepší a doplní chybějící články evropské dopravní, energetické a elektronické komunikační infrastruktury, a to v souladu se strategickými cíli Evropa 2020. Na telekomunikační infrastrukturu a digitální služby se počítá s 9,2 mld. EUR., z čehož by právě 7 mld. EUR mělo být vyhrazeno na projekty vysokorychlostního přístupu k Internetu. Zbylé 2,2 mld. EUR, jež budou poskytnuté především formou grantů, mají být určeny na projekty digitálních služeb.

David_Voska_eprofil„S ohledem na efektivní využití veřejných prostředků a ochranu hospodářské soutěže musí být podpora zaměřena jen do oblastí, v nichž soukromý sektor neinvestuje z důvodů neexistence návratnosti vynaložených investic. Komise by se měla ještě více zaměřit na podporu tržního prostředí a odstranění administrativních bariér brzdících podnikání v oblasti ICT. Podpora by měla rovněž směřovat i do aktivit na zvýšení poptávky po připojení ze strany domácností,“ vysvětluje David Voska, člen představenstva ČAEK.

Návrh Evropské komise stanovuje hlavní směry k vymezení těchto transevropských sítí elektronických komunikací, které by měly být v souladu se zavádějícími nástroji na propojení Evropy. Návrh zavádějící CEF počítá s tím, že jednotlivé návrhy projektů budou vybírány na základě opatření předložených Evropskou komisí.

Vladimira_Chlandova_eprofil„Společnosti, které začínaly jako poskytovatelé kabelové televize a díky významným investicím do sítí zpřístupnily svým klientům i vysokorychlostní internetové připojení, pokrývají přibližně 112 milionů domácností evropských zemí. Představujeme tedy důležitého partnera pro naplnění záměrů Evropské komise v oblasti dostupnosti internetu obsažených v nástroji Connecting Europe Facility,“ říká Vladimíra Chlandová (foto), předsedkyně představenstva ČAEK.

Česká asociace elektronických komunikací zařazuje debaty o těchto otázkách a souvisejících problémech do programu svých pravidelných výročních konferencí. Příští konference se uskuteční v rámci Kongresu ČAEK 2012 v Praze 25. dubna 2012 a bude věnovat pozornost především aktuálním otázkám vývoje v oblasti televizního vysílání po dokončení jeho digitalizace, informačních a komunikačních služeb a citlivé problematice dodávání obsahu prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací.

Kongresu ČAEK 2012 se zúčastní významní hosté, mezi nimiž nebude chybět Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications, (bývalý generální ředitel Generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise), Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ladislav Mikuš, předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky a Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrečnou besedu vrcholných manažerů členských společností ČAEK uvede Petr Zahradník, projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády, a zúčastní se jí také Prof. Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze, který nad Kongresem ČAEK převzal záštitu.

O asociaci ČAEK

Česká asociace elektronických komunikací sdružuje největší provozovatele převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb a operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými a přidruženými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, s.r.o., HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, RIO Media, SELF servis, SATT, Telefónica Czech Republic, AT&T Global Network Services Czech Republic, České Radiokomunikace, JD Production, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří, ELTRIS, Chello Central Europe, IKO Cable, Film Europe a Skylink. ČAEK dále sdružuje zahraniční dodavatele programů pro český trh kabelového vysílání.

ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (později Karneval Media, nyní součástí UPC ČR). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAEK vystupovala do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

ČAEK od svého založení aktivně spolupracuje s asociací CABLE EUROPE (Evropská asociace kabelových komunikací – www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 a navazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951. V letech 2001 až 2007 byla ČAEK členem (národní afilací) Evropské asociace kompetitivních telekomunikací.

Novou akvizicí skupiny Dial Telecom se stala Star 21 Networks

10.01.2012 Bez komentářů

Ales_Zeman_eprofilPraha, 10. ledna 2012 – Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, se stává stoprocentním vlastníkem akcií STAR 21 Networks, a. s., se sídlem v Brně. Změna vlastníka bude v nejbližších dnech zapsána do obchodního rejstříku. Star 21 Networks poskytuje velkoobchodní služby ostatním operátorům a mezi jeho konkurenční výhody patřilo i rychlé připojení koncových zákazníků k síti operátorů pomocí bezdrátových sítí. Obrat Star 21 Networks za rok 2010 byl téměř 67 milionů korun.

Skupina Dial Telecom pokračuje ve své dlouhodobé obchodní a akviziční strategii a neustále posiluje svoji pozici na trhu datových, hlasových i internetových služeb v ČR. Nově se dceřinou společností Dial Telecom, a. s., stává STAR 21 Networks, a. s. Bylo převedeno 100 % akcií a Dial Telecom, a. s., se tak stal jediným akcionářem této firmy. Transakce bude v nejbližších dnech potvrzena a zapsána do obchodního rejstříku. Dosavadním 100% vlastníkem Star 21 Networks byla německá firma STAR 21 Networks GmbH ve Frankfurtu nad Mohanem.

Dial Telecom tak posílil velkoobchodní prodej

Společnost STAR 21 Networks byla založena roku 2 000, kdy získala jednu ze tří celostátních licencí na provozování bezdrátových přístupových sítí typu FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz pro ČR. V roce 2001 začala poskytovat služby vlastní sítě dalším operátorům a brzy se stala významnou alternativou na velkoobchodním trhu tzv. poslední míle – tedy připojení konkrétního zákazníka k síti daného operátora pomocí vyhrazeného rychlého bezdrátového připojení.

Tato síť slouží především dalším operátorům a poskytovatelům připojení k internetu, kteří jejím prostřednictvím poskytují telefonní, datové a internetové služby firmám a organizacím. K zákazníkům STAR 21 Networks dnes patří již všichni významní operátoři pevných sítí na českém trhu.

Dial Telecom tak touto transakcí získává vybudovanou infrastrukturu, ale i celou dosavadní zákaznickou bázi provozovatele STAR 21 Networks.

„Jde o rychlý způsob připojení zákazníků, doplnění připojení pomocí fixní sítě. Star 21Networks se stane přímo dceřinou společností Dial Telecomu,“ řekl Aleš Zeman, místopředseda představenstva Dial Telecom, a. s. „Staneme se tak daleko významnějším hráčem na trhu velkoobchodního datového připojení,“ dodal Aleš Zeman (foto).

RWE Transgas zvolil zabezpečené datové připojení od Dial Telecomu

04.01.2012 Bez komentářů

Tomas_Strasak_eprofilPraha, 4. ledna 2012 – Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, zvítězil ve výběrovém řízení na zajištění páteřního připojení a připojení podzemních zásobníků plynu pro členy skupiny RWE v rámci České republiky. Dial Telecom tak bude zajišťovat zabezpečené a nezávislé datové připojení pro skupinu RWE pro následujících pět let. Veškeré požadované služby jsou nyní již plně zprovozněny.

Výběrové řízení vypsala v polovině roku 2011 RWE Transgas, a.s., pro RWE Interní služby, s.r.o., a pro požadované technické řešení si nakonec vybral jako dlouhodobého partnera společnost Dial Telecom, a.s., a to se závazkem na pět let. Dial Telecom tak bude až do roku 2016 zajišťovat páteřní připojení a připojení podzemních zásobníků plynu pro členy skupiny RWE v rámci České republiky.

Technické řešení

Zadavatel výběrového řízení požadoval vytvořit topologicky nezávislou páteřní síť tvořenou z 1 Gbps Lambd (vlnových délek) v kruhovém průběhu se striktně nezávislým připojením, a to až na úrovni fyzické vrstvy. Dále ve stručnosti zadavatel požadoval k výše uvedené páteřní síti připojit také šest lokalit s podzemními zásobníky plynu.

RWE uspoří na nákladech desítky procent

„Zvítězili jsme díky nejlepší ceně a garancí kvality služeb. Je škoda, že obecně také státní sféra, například prostřednictvím zrušeného projektu KIVS neusiluje o něco podobného. Na rozdíl od státní sféry ušetří skupina RWE tímto tendrem spoustu prostředků, peněz, a to vše při garanci vyšší kvality,“ řekl Tomáš Strašák (foto), obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.

Podmínky poskytování datových služeb v komerční sféře se dnes velmi liší od podmínek, za kterých nakupuje státní sféra. Podle Tomáše Strašáka by stát ušetřil více než 50 % ceny, kdyby stát nakupoval dle současných tržních principů, k čemuž mu mělo již vloni přispět správné vypsání a především řízení tendru KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy).

Rozdíl mezi státní a soukromou sférou je, že státní sféře o úspory nejde. Výjimkou je Český statisticky úřad, který se odpojil od principu KIVS a díky tomu zrealizoval úspory odhadované ve výši 80 %,“ dodal Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.

Dial Telecom posílil optickou síť v Praze a zasíťoval devět administrativních budov

20.12.2011 Bez komentářů
Dial Telecom posílil optickou síť v Praze
a zasíťoval devět administrativních budov
Praha, 20. prosince 2011 – Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, posílil svoji metropolitní optickou síť a navýšil dostupnost hlasových a datových služeb v devíti významných administrativních objektech v Praze. Mezi ně patří mj. Pankrác House nebo budova PPF Gate v Praze 6.
Telekomunikační operátor Dial Telecom připojil na optickou síť v posledním čtvrtletí 2011 devět nových významných budov v Praze. Rozšířil tak svoji optickou metropolitní síť a navýšil dostupnost hlasových, datových a internetových služeb pro malé a velké firmy, nové administrativní budovy a především IPS operátory a jiné velkoobchodní přeprodejce.
„Dial Telecom neustále investuje miliony korun do vlastní optické sítě, kterou dále nabízí operátorům či maloobchodně přímo společnostem v dosahu,“ řekl Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.
Zasíťována je nově budova PPF
nebo administrativní centrum Trianon
Mezi nejvýznamnější připojené objekty patří například Pankrác House, administrativní centrum Trianon na Praze 4-Budějovická, dále administrativní budova Šafaříkova 23 25 v Praze 2 a také PPF Gate na Evropské 17 v Praze 6. Mezi další nově připojená místa v Praze patří:
Rumunská 1/1789, Praha 2.
Klimentská 50/1443, Praha 1.
Sokolovská 32/205, Praha 8.
Tylovo náměstí 1/669, Praha 2.
Záhřebská 25/264, Praha 2.
Optická síť je považována za konvergenční medium budoucnosti a Dial Telecom je jedním z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů, který poskytuje své portfolio služeb právě na vlastní optické síti a cíleně investuje do nejmodernější technologie v tomto oboru. Mezi jeho zákazníky patří významné komerční společnosti v ČR, zahraničí a několik úřadů státní správy a samosprávy.

Tomas_Strasak_eprofilPraha, 20. prosince 2011 – Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, posílil svoji metropolitní optickou síť a navýšil dostupnost hlasových a datových služeb v devíti významných administrativních objektech v Praze. Mezi ně patří mj. Pankrác House nebo budova PPF Gate v Praze 6.

Telekomunikační operátor Dial Telecom připojil na optickou síť v posledním čtvrtletí 2011 devět nových významných budov v Praze. Rozšířil tak svoji optickou metropolitní síť a navýšil dostupnost hlasových, datových a internetových služeb pro malé a velké firmy, nové administrativní budovy a především IPS operátory a jiné velkoobchodní přeprodejce.

„Dial Telecom neustále investuje miliony korun do vlastní optické sítě, kterou dále nabízí operátorům či maloobchodně přímo společnostem v dosahu,“ řekl Tomáš Strašák (foto, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.

DT_zasitovaniZasíťována je nově budova PPF nebo administrativní centrum Trianon

Mezi nejvýznamnější připojené objekty patří například Pankrác House, administrativní centrum Trianon na Praze 4-Budějovická, dále administrativní budova Šafaříkova 23 25 v Praze 2 a také PPF Gate na Evropské 17 v Praze 6. Mezi další nově připojená místa v Praze patří:

Rumunská 1/1789, Praha 2.

Klimentská 50/1443, Praha 1.

Sokolovská 32/205, Praha 8.

Tylovo náměstí 1/669, Praha 2.

Záhřebská 25/264, Praha 2.

Optická síť je považována za konvergenční medium budoucnosti a Dial Telecom je jedním z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů, který poskytuje své portfolio služeb právě na vlastní optické síti a cíleně investuje do nejmodernější technologie v tomto oboru. Mezi jeho zákazníky patří významné komerční společnosti v ČR, zahraničí a několik úřadů státní správy a samosprávy.

Zprovozněním první 100Gb/s linky v komerční síti v Evropě posouvají T-Mobile a Alcatel-Lucent rychlostní limity transportních sítí

26.09.2011 Bez komentářů

Frank_MeywerkPraha, 26 září 2011 – Společnosti T-Mobile Czech Republic a Alcatel-Lucent (Euronext Paris a NYSE: ALU) spolu překročily další metu při výstavbě optických sítí v České republice. Vybrané části páteřní optické sítě T-Mobile nyní podporují přenosovou rychlost 100 Gb/s.

Operátor je tak jako první společnost v České republice připraven poskytovat jednotlivé služby propojující datová centra nebo mezinárodní tranzitní provoz v takovýchto rychlostech. Nová technologie T-Mobile, která je určena nejen pro firemní zákazníky, ale zejména jako páteřní infrastruktura pro 3G síť, tak pomůže i nadále nabízet zákazníkům tu nejrychlejší mobilní síť v České republice.

„Rozvoj optických komunikací vždy patřil mezi hlavní priority T-Mobile. Naše páteřní optická síť nyní pokrývá komunikaci mezi více než 60 největšími městy v České republice,“ říká Frank Meywerk (foto), výkonný ředitel technologického úseku společnosti T-Mobile Czech Republic, a dodává: „Vzhledem k neustále rostoucímu trendu přenášených dat jsou 100Gb technologie klíčové pro uspokojování potřeb našich zákazníků a současně mají potenciál pro snížení nákladů na provoz naší sítě.“

T-Mobile zprovoznil na své páteřní optické infrastruktuře služby 100Gb/s mezi Prahou a několika krajskými městy. Tato optická síť využívá technologii optického směrování a hustého vlnového multiplexu (DWDM, dense wavelength division multiplexing) společnosti Alcatel-Lucent, která je vybavená novou generací optických prvků z dílny Bellových laboratoří a dokáže na těchto trasách dlouhých přes 600 km přenést 100Gb službu bez nutnosti regenerace optického signálu po celé trase. Technologie Alcatel-Lucent 1626 Light Manager, která je díky vylepšení o fotonickou platformu 1830 Photonic Service Switch (PSS) kompatibilní se sítěmi příští generace umožňujícími přenášet data o rychlosti 100Gb/s, je krokem k plně optické síti, přináší lepší výkon a současně snižuje náklady na její provoz.

T-Mobile tak nákupem vysoce výkonné technologie od Alcatel-Lucent potvrdil svoji dlouhodobou strategii být významným integrovaným operátorem. Tento cíl naplňuje výraznými investicemi do vlastní infrastruktury a zaváděním technologických inovací, například 3G síť T-Mobile jako jediná v České republice využívá technologii HSPA+ umožňující datové přenosy s rychlostí až 21 Mb/s. Alcatel-Lucent je přední společností na světě v oblasti optických komunikací a jako jediný dodavatel nabízí 100Gb systémy spojující optické a IP směrovací technologie.

David_Grundel_eprofilDavid Grundel (foto), generální ředitel společnosti Alcatel-Lucent Czech, vyzdvihl pozici společnosti jako světového lídra v optických komunikacích:

„Nové typy cloudových služeb a zejména video ve vysokém rozlišení vede meziročně k 35% růstu objemu přenášených dat.

Tento trend nás nutí k neustálým technologickým inovacím, mezi které bezesporu patří 100Gb technologie. Díky nasazení této naší technologie je společnost T-Mobile Czech Republic již dnes připravena odpovědět na nové trendy a je schopna přenášet provoz o rychlosti téměř 10 Tb/s, což je pro představu 300 klasických DVD filmů za 1 sekundu.“