Archív

Příspěvek oštítkován ‘cloud computing’

České Radiokomunikace chystají pro letošní rok investice do datových center v řádech desítek milionů korun

20.01.2015 Bez komentářů

Praha, 20. ledna 2015 – České Radiokomunikace (ČRa) posilují i nadále svou pozici mezi provozovateli datových center a do jejich rozvoje se chystají letos investovat v řádech desítek milionů korun. Investice se budou týkat navyšování kapacity, rozšíření služeb a dalšího zdokonalení fyzického zabezpečení. Za poslední dva roky narostl obrat ČRa v oblasti IT služeb o 400 %.

Investice budou směřovat nejen do nejmodernějšího datového centra ČRa DC TOWER na pražském Žižkově, ale také do přípravy dalších kapacit v regionech.

„Chystané investice desítek milionů korun odráží rostoucí poptávku našich klientů po dislokaci firemních serverů do vysoce zabezpečených budov mimo sídla jednotlivých společností. Paralelně s rozvojem DC Tower projektujeme také rozšíření existujících privátních datových sálů v regionech, konkrétně v Brně a ve Zlíně. Intenzivně pracujeme na záměru vybudovat datové centrum i v Ostravě. Bude určeno pro zákazníky, kteří jsou citliví na bezpečnost a zároveň chtějí mít hardware umístěný v regionu. Zájem zákazníků urychlil také práce na projektech datových center ve větší blízkosti Prahy. Celková kapacita, které bychom měli podle našich studií do roku 2016 dosáhnout, je téměř 700 racků,“ říká Petr Sichrovský (foto), obchodní ředitel ČRa.

Jednou z největších priorit Českých Radiokomunikací při budování datových center je hledisko bezpečnosti. Datové centrum TOWER je  celé koncipované tak, aby fyzickou bezpečností odpovídalo bezpečnostní třídě 3 a mezinárodnímu standardu PCI-DSS. Provozně je navrženo dle standardu TIER 3. Každý sál je stavebně i technologicky oddělenou jednotkou, která je napojena na tři nezávislé zdroje energie a záložní zdroje napájení. V místnostech je systém hašení inertními plyny, tepelná i kouřová čidla. Dohledové a servisní centrum pracuje v nepřetržitém provozu 24/7. Vysoké bezpečnostní standardy splňují také projekty v jednotlivých regionech. Všechny lokality, kde má ČRa svá datová centra, se nachází mimo zátopové oblasti a v bezletových zónách.  Přístup k serverům je umožněn pouze oprávněným osobám, a to na základě přísné identifikace, mimo jiné i za pomoci biometrických údajů. ČRa se snaží minimalizovat všechna rizika, má patřičné certifikace ISO a navíc všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s technologiemi zákazníků, disponují prověrkou Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), přičemž nezanedbatelný počet z nich na úrovni DŮVĚRNÉ a TAJNÉ.

Kromě investic do datových center budou ČRa výrazně podporovat také oblast cloudových služeb. V té patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti na trhu.

 

AlgoIaaS – cloud na míru, který padne i vám

01.11.2014 Bez komentářů

Poskytovatelů infrastruktury jako služby je České republice mnoho a na celém světě nepočítaně.  Těch, kteří umí „ušít“ řešení na míru, je však jako šafránu.  Moderní technické řešení a know-how zaměstnanců dělá z AlgoCloudu unikátní službu, která může vyřešit i vaše potřeby v oblasti IT.

Pokud přemýšlíte o přesunu části či většiny vašich IT systémů mimo vaše prostory, budete stát před mnoha otázkami, na které není ze standardizované nabídky datových center snadné najít odpověď.

Infrastruktura podle vašich individuálních požadavků

Našim zákazníkům nabízíme možnost nevybírat z nabídky konfigurací virtuálních serverů či jen možnost si pronajmout určité množství výpočetního výkonu a paměti.  Zaměřujeme na tvorbu prostředí na míru, ptáme se, co zákazník potřebuje, co očekává, že mu služba přinese. Po základní analýze přicházíme s návrhy možností, jak systémy do cloudu přenést a zachovat jejich funkce a integrace současně se zvýšením dostupnosti, bezpečnosti a garantovaného SLA.

Co vám IaaS jako služba může přinést?

V posledních dvou letech jsme realizovali větší množství takovýchto zákaznických řešení, která umožnila přesun všech IT systému či jejich celků do cloudu, ať šlo o kompletní IT zákazníka tzv. od A do Z, či prostředí pro produkční servery vývojářské firmy s kompletní možností migrace testovacích serverů, které má zákazník u sebe, do cloudu  vždy při uvolnění nové verze systému.   Aktuálně též mnoho firem řeší záložní prostředí pro své interní systémy, kde nabízíme možnost primárního či záložního prostředí a spolupráci nad tvorbou „recovery“ plánu a scénářů.

Individuální nabídka a konfigurace IaaS vás přinese volnost a umožní reagovat na vaše potřeby tak, jak jste si přáli, a to vše bez nutnosti investovat do svého hardware či se spokojit s připravenými systémy.  Další z výhod je flexibilita řešení, kde je možné skokově zvyšovat výkon bez nutnosti dalších investic.

Monitoring – u řady dodavatelů problém, v AlgoCloudu samozřejmost

IaaS služby jsou vždy monitorovány našimi pracovníky do úrovně domluvené se zákazníkem, to znamená, že pokud v infrastruktuře provozujete vlastní aplikaci, která není součástí naší nabídky, rádi na ni dohlédneme a o případných problémech vás budeme informovat v režimu 24/7.  Stejně tak je možné, aby se v případě problémů s vámi provozovanou aplikací obraceli vaši uživatelé na naše oddělení ServiceDesku, které po proškolení na váš systém je připraveno plnit úlohu podpory první úrovně.  Tímto krokem přinesete vašim uživatelům možnost mít podporu neustále a vašemu správci aplikace více klidu na složitější práci bez nutnosti reagovat na základní uživatelské požadavky.

Základ spolupráce – partnerství

U individuálních řešeních IaaS se dostáváme velmi často do role partnerů, kteří se postupně zapojují do tvorby podnikové IT strategie. Zde se může zákazník opřít o naše mnohaleté zkušenosti z oblastí podnikových systémů, telekomunikací, IT i provozu vlastního cloudového centra.

#InCloudWeTrust

O mobilitách a lidech

20.10.2014 Bez komentářů

Mobilní aplikace nás dnes obklopují doslova ze všech stran. Přicházíme s nimi do styku ve volném čase i při práci. Většina z nás si však neuvědomuje, že to, s čím právě zachází prostřednictvím svého telefonu, tabletu nebo notebooku, jsou mobilní aplikace. Běžný uživatel totiž nemá důvod vnímat, díky které technologii funguje to, s čím běžně zachází. Důležité je, že to funguje.

Mobilní aplikace můžeme v zásadě rozdělit podle několika kritérií. Jedním z nich jsou použité technologie.
První zmíníme aplikace nativní. Ty jsou již naprogramovány v jazyce konkrétního zařízení, především mobilního telefonu. Pro každý přístroj jsou programovány na míru a jejich prostřednictvím můžete například hrát hry.

Další možností jsou aplikace webové. To jsou vlastně internetové stránky optimalizované pro jednotlivá zařízení. Jejich účelem je, aby prostřednictvím daného přístroje bylo možné přistupovat k informacím na internetu. Právě díky nim si můžete prohlížet denní tisk nebo objednat pizzu třeba z pláže.

Třetí možností jsou aplikace hybridní. Jedná se o směs obou předešlých možností a umožňují vám například zobrazit vaši pozici na internetové mapě.

Osobně se však přikláním spíše k dělení mobilních aplikací podle filosofie jejich využití.

První z nich jsou ty aplikace, které bez skutečné mobilnosti nemají smysl. Jejich typickým zástupcem je právě navigace. Tu asi známe všichni a většina z nás ji dnes také využívá. Existují však aplikace na podobném principu, jenže ne tak rozšířené, protože jejich účel je poměrně úzce zaměřen. K nim patří například mobilní průvodce Prahou. Je také založen na tom, že ví, kde se právě nacházíte, a poví vám, na které pamětihodnosti se právě díváte, jaká je jejich historie a podobně.
Tyto aplikace nemají svůj protějšek v „nemobilním světě“ a jsou od základu naprogramovány s myšlenkou mobility.

Další skupinou jsou „mobilní brány“ k něčemu, co samo o sobě mobilní není. Mobilita zde představuje výhodu dalšího způsobu přístupu k něčemu, co je „nositelem myšlenky“. Například prostřednictvím mobilní aplikace můžeme ovládat své internetové bankovnictví, či svůj e-mail.

Stejně tak prostřednictvím mobilu dnes můžeme pracovat i s podnikovým informačním systémem. Aplikace, která to umožňuje, se nazývá „mobilní klient“. Díky ní máme přístup do firemního informačního systému z tabletu či chytrého telefonu. Tak lze nejenom informace získávat, ale například zaměstnanci mohou pořizovat do informačního systému aktuální data přímo v terénu a také s aktuálními daty z informačního systému v terénu pracovat. Tuto relativně novou možnost dnes využívají pracovníci v nejrůznějších odvětvích, a to zejména manažeři, obchodníci a servisní pracovníci, kteří tráví většinu času na cestách a u zákazníků.

Data v oblacích?

Pokud však máme mobilní aplikace, jejichž prostřednictvím se chceme dostávat ke svým datům v pevném ERP systému, pak tu část dat, o kterou se jedná, je třeba uložit někde na místě přístupném z internetu. To může být problém z hlediska bezpečnosti, dostupnosti nebo nutného nákupu zařízení. Dnes je však ve hře další vymoženost, která s mobilními technologiemi úzce souvisí. Cloud. Je to technologie skloňovaná ve všech pádech. Má asi stejné množství příznivců jako odpůrců. V každém případě však neoddiskutovatelná výhoda cloudu spočívá ve spojení s mobilitami. Pokud máte informační systém na bázi cloudu, nemusíte řešit, jak umožnit, aby se vaši lidé mohli dostat ke svým datům ze svých mobilních zařízení.

Tuto potřebu velmi rychle pochopili i poskytovatelé telekomunikačních služeb – kteří si nemohli nevšimnout, že pouhé nabízení telefonních služeb a SMS je už neuživí – a nabízejí další datové a webové služby, kterých mohou dodavatelé ERP systémů velmi dobře využívat, nebo přímo nabízejí nějaké ERP řešení jako součást svých „balíčků“.

Jak naučit staré auto novým kouskům

Zajištění nových – v tomto případě mobilních – přístupů do stávajících systémů klade velké nároky na jejich programátory. Dovolím si příměr: je to, jako byste měli z obyčejného auta udělat obojživelníka. Pokud byste chtěli vůz kompletně přestavět, vytvořili byste v podstatě zcela nový automobil, vyšlo by to na obrovské množství peněz a majitelům stávajících typů vozů by to nijak neprospělo. Proto je nutné přistoupit k problému velmi kreativně a vymyslet vhodné „dodělávky“. Pak bude vůz (či systém) fungovat tak, jak zákazník nově očekává a za přijatelné peníze.

Cílem je přizpůsobit stávající ERP systémy tak, aby dokázaly spolupracovat s mobilními klienty. Tyto systémy, které dnes používají téměř všechny firmy, byly však vesměs vytvořeny v době, kdy se o něčem podobném ještě nikomu ani nesnilo. Bylo tedy třeba, za pomoci notné dávky programátorského „fištrónu“, vymyslet, jak jejich uživatelům přístup z mobilních zařízení umožnit. Nakonec se jako ideální kompromis ukázalo umožnit pohled na data přes t. zv. „hloupé brýle“, tedy mít maximum funkcí v informačním systému a minimum v mobilním klientu s tím, že skutečné mobilní ovládání je možné pouze pro ty funkce systému, u nichž je to opravdu nutné.

U aplikací v této skupině jde zejména o jejich funkčnost. Nicméně i u nich se tvůrci snaží o příjemný vzhled a uživatelskou přívětivost. Jako příklad můžeme uvést dva z mobilních klientů z produkce Asseco Solutions – HELIOS na cesty a HELIOS Mobile. Právě u nich jsme si mohli v praxi vyzkoušet, s čím vším se musí tvůrci těchto zařízení potýkat, aby vytvořili skutečně funkční nástroj.

Krátký pohled do křišťálové koule

Podíváme-li se na svět současných moderních technologií, zdálo by se, že už není příliš kam dál směřovat. Pokud se ovšem podíváme podrobně, uvidíme již se pozvolna v praxi rozmáhající „internet věcí“. Je to ten případ, kdy vaše lednice za vás sama objedná potraviny, které dojdou nebo elektronický správce domácnosti vyhodnotí, že je třeba umýt okna a zařídí pozvání člověka, který je umyje. Podobně v oblasti podnikových informačních systémů lze již pro blízkou budoucnost očekávat například chytré sklady. Systém sám zajistí správné zařazení výrobků podle předem dané logiky, jejich výdej a také automaticky provede inventuru. A ještě zkontroluje, jestli mu v tom lidé nakonec neudělali nepořádek.

V každém případě do budoucna bude z hlediska tvůrců ERP zesilovat tlak hlavně na jedno: využívat a upravovat kreativním způsobem to, co už máme. Není to možná tak „cool“ jako vymýšlet stále něco zcela nového ale rychlost vývoje a spolehlivost výsledku určitě stojí za to.

Ing. Radan Picek
Ředitel divize vývoj
Asseco Solutions, a.s.

Algotech představil cloudové aplikace na konferenci Oracle SaaS Day

26.09.2014 Bez komentářů

Odborná konference Oracle SaaS Day na téma „Aplikační řešení snadno a rychle“ proběhla 11. září 2014. Algotech jako partner konference představil aplikační řešení provozovaná ve vlastním Centru sdílených služeb, které patří právě z pohledu provozovaných aplikací k nejvýznamnějším centrům v oblasti střední a východní Evropy.

Odborná konference s názvem Oracle SaaS Day se konala 11. 9. 2014 v moderních prostorách NH Hotels v Praze 5. Společnost Algotech byla jedním z partnerů této zajímavé konference, které se zúčastnila více než stovka posluchačů.

Úvodní keynote známého novináře Miloše Čermáka působivě nastartovala celý den a mimo jiné  potvrdila hlavní trendy budoucího směrování ICT, se kterými se Algotech ve své strategii naprosto ztotožňuje, a to:  Cloud, Big data a IoT (Internet of Things).

Následně se konference rozdělila do 3 sekcí, a to „CRM and Customer Experience“, Human Capital Management“ a „Financial Planning and ERP“. Algotech byl zastoupen Romanem Kopeckým, ředitelem pro Business Development, který vystoupil se svou prezentací právě v sekci týkající se podnikových informačních systémů. Jeho vystoupení uzavíralo celý blok, a tak zahrnovalo nejen informace, co vše Oracle technologie a aplikace dokáží díky lokálnímu cloudovému řešení Algotechu přinést zákazníkům, ale také zhodnocení celé konference.

Roman Kopecký (foto) uvedl: „Díky včasnému zachycení trendu cloudu jsme již s předstihem prošli dětskými chorobami při budování cloudového centra a provoz všech aplikací ustálili na špičkové profesionální úrovni. Kvalita je oceňována všemi zákazníky naší společnosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí.  Ostatní následovníky, budující cloudová centra až nyní, čeká velmi trnitá cesta.  Ověřené globální technologie z cloudu s výhodou lokální působnosti se ukazují jako ten správný směr, který zákazníci vyhledávají“.

Mistr Evropy pokřtil cloudovou „jedničku“ z rodiny HELIOS

17.09.2014 Bez komentářů

V Praze 17. září 2014 - Nový internetový ekonomický systém – HELIOS One – slavnostně uvedla na trh společnost Asseco Solutions letos 17. září. Role jeho patrona se ujal úřadující mistr Evropy v závodech cestovních vozů Petr Fulín, kterého Asseco Solutions již třetím rokem podporuje.

Slavnostní prezentace byla organizátory pojata s nadsázkou jako „třídní schůzka“, při níž byl HELIOS One prezentován jako nejúspěšnější žák v historii školy, který má na vysvědčení samé jedničky (na rozdíl od předchozích žáků školy, kteří zdaleka neuměli to, co on). Proto také byl jako patron cloudové „jedničky“ vybrán Petr Fulín, který je jedničkou v oblasti motorsportu.

„Jsem velmi šťastný, že přicházíme s takto moderním řešením právě nyní, kdy je cloud computing jedním z nejaktuálnějších trendů. Do podnikové sféry přináší dvě naprosto zásadní výhody – méně starostí s provozem IT a flexibilní řízení nákladů na výpočetní techniku. To dává podnikům možnost se soustředit na svůj byznys, což je zejména v segmentu malých firem a účetních firem naprosto zásadní,“ říká Jiří Hub, výkonný ředitel a místopředseda představenstva Asseco Solutions.

HELIOS One je v současnosti bodem číslo jedna mezinárodní spolupráce uskupení Asseco Solutions. Jedná se o ucelené cloudové řešení ekonomického systému. Spojuje komplexní funkcionalitu pro účetního s unikátním přehledným dashboardem (grafická uživatelská plocha) pro podnikatele.  Oproti jiným systémům nabízí podnikateli ucelený pohled na jeho firmu bez nutnosti se cokoliv učit a nastavovat. Základní vlastností systému je spolupráce podnikatele s jeho účetním. Jakmile podnikatel vystaví doklad, účetní o tom ví. Ba co víc, mobilní aplikace HELIOS One umožní podnikateli doklady rovnou nafotit a do systému okamžitě odeslat. HELIOS One díky tomu šetří mnoho času oběma stranám. A to vše odkudkoliv a kdykoliv.

Kromě standardních funkcionalit ekonomických systémů, jako je účetnictví, DPH, fakturace, sklady, majetek apod. jsou nejdůležitějšími vlastnostmi HELIOS One aktivní dashboardy, online odesílání faktur včetně QR kódů, mobilní přístup, česká i slovenská legislativa a její aktualizace zcela automaticky bez nutnosti se o cokoliv starat.

Seznam všech funkcionalit najdete zde: http://www.heliosone.eu/p/cs-cenik (pod ceníkem).

HELIOS One se rovněž stal součástí nabídky cloudových služeb T-Mobile pro zákazníky z podnikové sféry.

Nadace Charty 77 uspořádala první seminář o cloudových technologiích pro neziskovky

07.11.2013 Bez komentářů

Praha, 7. listopadu 2013 – Nadace Charty 77 uspořádala historicky první seminář o cloudových technologiích pro neziskové organizace v České republice.  A to ve spolupráci s hlavním partnerem semináře, společností WBI, a s podporou společnosti Microsoft, ve čtvrtek 7. listopadu mezi 9 a 16 hodinou v Inovačním centru WBI na Praze 4.

Smyslem semináře je pomoci pochopit zástupcům neziskových organizací samotný pojem cloud, vysvětlit jeho klady a zápory a ukázat praktické aplikace, které by mohli přímo v organizacích využít. V roce 2012 provedla organizace TechSoup Global , i ve spolupráci se svou pobočkou TechSoup Česká republika, jejíž je Nadace Charty 77 partnerem, celosvětový průzkum mezi neziskovými organizacemi. Zaměřil se na zmapování jejich technologické infrastruktury, na tomto podkladu je tvořen plán pro cloudová řešení.

Podle průzkumu je největší překážkou pro přechod ke cloudu nedostatek znalostí, a to u 60% respondentů (https://www.techsoup.cz/cloudreport ).

„Zároveň neziskovky od cloudu správně očekávají zjednodušení správy IT, zlepšení spolupráce na projektech a úsporu nákladů. Od září 2013 jim nabízíme profesionální cloudové řešení Office 365 zdarma, aby i profesionálové z neziskového sektoru mohli plně využívat možností a výhod moderního software,“ uvedl Roman Cabálek (foto), ředitel pro prodej zařízení a služeb pro střední a východní Evropu společnosti Microsoft.

„Jsme rádi, že jsme byli osloveni jako hlavní partner cloudového semináře. Moc nás těší, že kromě profesionálních služeb našich odborníků poskytneme také moderní prostory našeho Inovačního centra s bezbariérovým přístupem,“ upřesňuje Sylvie Šnajberková (foto), HR manažer ve společnosti WBI.

Odborníci z WBI vysvětlili základní pojmy a principy cloudových řešení. Posléze se účastníci semináře přímo seznámili s aplikacemi z oblasti CRM, ukládání dat nebo účetnictví. Dozvěděli se též o možnostech získání cloudového řešení Office 365 pro NNO zdarma a o programu TechSoup Česká republika, který poskytuje neziskovým organizacím přístup k darům společností Microsoft, Zoner, Cisco a SAP.

ANALÝZA: Třetině českých firem hrozí datový kolaps

08.02.2013 Bez komentářů

Praha, 8. února 2013 – Každá třetí malá a střední firma (35 %) podnikající v Česku nemá kontrolu nad firemními daty. V případě havárie nejsou tyto firmy schopny informace včas a řádně obnovit. „Třetina firem není schopna data obnovit do 24 hodin od výpadku. To už představuje vážné ohrožení provozu a reputace společnosti. Navíc jen necelých 10 procent firem má vypracovaný a odzkoušený plán obnovy,“ rekapituluje závěry analýzy Jiří Jakeš (foto), ředitel technologické společnosti Outsourcing Solution.

Analýza se zaměřuje na způsob nakládání s daty ve 200 malých a středně velkých firmách (50–300 zaměstnanců) působících v různých sektorech.

Za neslavným skóre stojí nejen liknavost firem, ale také závratné tempo růstu objemu ukládaných dat. V malých a středních firmách se množství dat každoročně zvýší o 18 procent. „Tento nárůst se ročně zvyšuje o zhruba 2 procentní body, takže příští rok to bude již 20 procent,“ dodává Jiří Jakeš.

Firmy jednoduše nezvládají data správně ukládat a hlavně nemají vyzkoušeno, jak rychle obnovu ve skutečnosti zvládnou. „Ve více než polovině firem si nikdy neověřili, jak rychle zvládnou data zprovoznit. V případě havárie jsou pak velmi zaskočeni délkou výpadku, která je obvykle dvojnásobná oproti tomu, co firma předpokládá,“ varuje Jiří Jakeš.

Zatímco běžná firma si může dovolit i několikahodinovou nedostupnost dat, některé firmy musí mít v případě havárie zajištěnu okamžitou obnovu dat – například banky, elektrárny či internetové obchody. „Průměrná česká firma si vystačí s dobou obnovy v řádu hodin. Současné technologie umějí tohoto času obnovy spolehlivě dosáhnout a jsou navíc cenově dostupné,“ říká Lukáš Gallina ze společnosti George Engineering zabývající se vývojem cloudových aplikací.

Firmy ukládají data hromadně na internet
Příval digitálních informací prodražuje nákup úložného prostoru, a proto se začínají prosazovat jiné než klasické způsoby zálohování (pevné disky uložené v sídle firmy). Po počáteční nedůvěře firmy ukládají data přes internet do virtuálních on-line úložišť (takzvaná cloudová úložiště).

„Nakupovat stále nové pevné disky a další zálohovací technologie by bylo příliš nákladné, proto si potřebný prostor zákazník pronajímá u poskytovatele cloudových služeb, který se o provoz stará,“ vysvětluje Jiří Jakeš.

Ve firemním sektoru se z cloudových služeb prosazuje nejen ukládání a zálohování dat, ale také využívání elektronické pošty a provoz účetních a podnikových systémů.

„Meziroční nárůst poptávky o cloudové služby je 50procentní. Firmy zejména oslovuje flexibilita řešení a pružná cena, která se odvíjí od množství ukládaných dat či využívaných služeb. Firmy nemusí kupovat nový hardware ani sledovat nejnovější technologické trendy,“ uzavírá Jiří Jakeš, ředitel technologické společnosti Outsourcing Solution.

Oracle EXABreakfast

05.02.2013 Bez komentářů

Neformální setkání při Oracle EXA snídani se konalo dnes v prostorách Oracle na Chodově. Ranní setkání bylo věnováno tématu Integrovaných systémů (Engineered Systems) a alternativnímu přístupu k budování IT infrastruktury.

Integrované systémy jsou již realitou. Tři tisíce instalací Oracle Engineered systémů po celém světě potvrzují výrazné snížení rizika provozu datových center. Vysoká úroveň
vzájemné integrace jednotlivých softwarových a hardwarových komponent integrovaných systémů společnosti Oracle vede nejen ke zjednodušení IT infrastruktury, ale umožňuje využít i některé unikátní technologie, zajišťující často až řádově vyšší výkon integrovaných systémů oproti tradičním systémům. Vše je ještě umocněno snížením provozních nákladů.

Mnohaleté zkušenosti dávají společnosti Oracle možnost navrhnout řešení problematiky efektivního provozu databázových systémů současně na úrovni serverů, datových úložišť i operačního systému a databázového software. Společnost Oracle je schopna nabídnout databázové řešení, které přináší maximální výkon, škálování výkonu a je schopno zajistit maximální dostupnost – dokáže tolerovat poruchu hardwaru na úrovni serverů i úložišť.

Kvalita služby tak už není jenom o silném výkonu hardwaru, ale i o inteligenci řešení.

Oracle dodává úplný předkonfigurovaný a vyladěný databázový systém Exadata a Sparc SuperCluster, kde díky použití moderních technologií a centrální správě může administrátor plnit několik rolí nebo pracovat daleko rychleji a efektivněji.

Řešení od společnosti Oracle přináší mnoho jasně měřitelných výhod:

  • Konsolidace serverů a storage kapacit do jednoho integrovaného a plně vyladěného prostředí
  • snížení provozních nákladů
  • výrazně zjednodušená správa (jednotný nástroj pro správu databáze, serverů, storage, operačního systému jako celku)
  • vysoká dostupnost a spolehlivost celého řešení již v rámci single rack
  • zjednodušení provozu a technologické koncepce rozvoje IT infrastruktury
  • plné pokrytí kapacitních a výkonnostních požadavků na databázovou platformu
  • prostředí umožňující flexibilní poskytování databázových služeb (jednotka výkonu / jednotka nákladů)
  • výrazné snížení spotřeby elektrické energie, nároků na prostor a chlazení
  • platforma podporující koncept poskytování databáze jako služby a prvků „cloud“

VMware rozšiřuje spolupráci s akademickou sférou

04.02.2013 Bez komentářů

Praha, 4. února 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, navazuje užší spolupráci s Fakultou informačních technologií a managementu Univerzity Hradec Králové. Odborníci VMware zde budou kompletně vyučovat nový předmět „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Kurz bude zahájen v letním semestru akademického roku 2012/2013 a úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional – osvědčení vysoké úrovně znalostí v oblasti virtualizace a cloud computingu.

Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník (foto), Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, který se rovněž bude na výuce podílet, a dodává: „VMware má veliký zájem o to, aby mohl své zkušenosti předat budoucím IT profesionálům, a umožnil jim tak uspět v tomto zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru.“

Certifikace VMware Technical Sales Professional (VTSP) potvrzuje profesionální znalost technologií a produktů VMware a umožňuje jejímu nositeli poskytovat zákazníkům služby v oblasti výběru nejvhodnějších produktů pro dané řešení, obsluhovat demo ukázky produktů a působit jako technický konzultant. Studenti tak v případně úspěšného složení VTSP zkoušky získají kromě zápočtu i certifikát, který výrazně zvyšuje jejich kvalifikaci a opravňuje je k poskytování odborného poradenství v oblasti technologií VMware.

Fakulta informatiky a managementu je moderní a progresivní škola s širokými možnostmi pro studenty, kteří chtějí vyniknout v oblasti IT a podnikání. Fakulta využívá technologie VMware k virtualizaci serverové infrastruktury, desktopů a k provozu vlastního privátního cloudu.

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 4,61 miliard USD v roce 2012 má VMware více než 480 tisíc zákazníků a 55 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

Ness zakládá novou divizi a nabízí produkty středním firmám

23.01.2013 Bez komentářů

Praha – 23. leden 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, oznámil založení nové organizační jednotky, Product Sales. Jejím cílem je doplnit stávající obchodní model a nabídnout moderní software třetích stran a vlastní řešení, která byla dosud dostupná jen velkým zákazníkům, i středně velkým společnostem. Řízením týmu Product Sales byla pověřena Hana Součková, zastávající současně pozici marketingové ředitelky společnosti Ness Technologies v ČR.

„V první fázi chceme firmám nabídnout tři produkty v oblastech cloudu, mobility a business intelligence, které zlepšují dostupnost i bezpečnost firemních dat a rovněž přispívají ke spolupráci zaměstnanců. To jsou témata, která zajímají střední firmy, a proto v nich vidíme značný potenciál. Stávající portfolio přitom budeme postupně doplňovat o další produkty,“ říká Hana Součková (foto).

Ness staví svoji cloudovou nabídku na spolehlivých aplikacích Google Apps, zahrnujících vzájemně provázané služby komunikace a spolupráce. Díky možnostem online sdílení dokumentů, snadné tvorby webového obsahu a vzájemné integrace všech služeb zvyšuje produkt efektivitu spolupráce zaměstnanců, a to při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Ness dále představuje nabídku v oblasti mobility, kterou reaguje na rostoucí mobilizaci firemních dat a dokumentů. Kromě vývoje vlastních aplikací poskytuje například správu firemních i zaměstnaneckých mobilních zařízení, integraci mobilních řešení s firemními informačními systémy nebo zabezpečení dat v mobilním prostředí.

Pro oblast business intelligence Ness nabízí unikátní aplikaci QlikView. Ta umožňuje s nízkými náklady a bez pomoci odborníků snadno vytvářet přehledné analýzy dat z nejrůznějších pohledů pro rychlé a správné rozhodování. Prostředí aplikace je intuitivní a nabízí okamžitou odezvu i v případě datových objemů v řádu miliard záznamů. Výhody a efektivita uvedených produktů cílí nejen na střední firmy, ale také na organizace veřejné správy.