Archív

Příspěvek oštítkován ‘cloud computing’

Společnosti, které zavedly hybridní cloud, vykazují třikrát vyšší pravděpodobnost, že se přiblíží svým cílům pro podnikání a připravenost infrastruktury

05.02.2016 Bez komentářů

Společnost EMC Corporation dnes oznámila výsledky nové studie, podle níž se IT a obchodní manažeři shodnou na tom, že digitální transformace a hybridní cloudy jsou v digitální éře klíčové pro úspěch na konkurenčním trhu. Studie, kterou vypracovala společnost IDG Research Services, ukazuje, že organizace se musí „vydat digitálním směrem“, pokud chtějí vylepšit možnosti zákazníků, zvýšit flexibilitu, podpořit využívání obchodních příležitostí a snížit náklady. 92 % respondentů uvedlo, že strategie jejich organizace pro zajištění konkurenceschopnosti si žádá digitální obchodní iniciativy, a 90 % označuje digitální podnikání za „nejvyšší prioritu“ pro nadcházející jeden až tři roky. Z toho vyplývá, že díky převratným možnostem, které nabízí, je digitální podnikání v současné době pro IT hlavní hybnou silou.

Mezi podněty těchto investic do digitálních technologií patří:

 • Zlepšování možností zákazníků (87 % respondentů uvedlo, že se jedná o zásadní nebo velice důležitý cíl.)
 • Získávání nových zákazníků (86 %)
 • Urychlení inovací (82 %)
 • Podpora obchodního rozhodování v reálném čase (82 %)

Přechod na digitální podnikání je komplexní a vyžaduje čas, ale 63 % respondentů uvedlo, že je na dobré cestě k dosažení svých počátečních cílů digitální transformace. Před řediteli IT přesto stojí překážky, mezi něž patří:

 • Rozpočet a zdroje (38 %)
 • Fragmentovaná výpočetní prostředí (30 %)
 • Nedostatek správných technologií (29 %)

Při řešení těchto výzev využívají ředitelé IT stále častěji hybridní cloudová prostředí a zavádějí modernizovanou infrastrukturu, jejíž součástí jsou dva nebo více modelů poskytování služeb, včetně tradičních datacenter, privátního cloudu, spravovaného privátního cloudu a veřejného cloudu. Úctyhodných 83 % respondentů v současné době používá nebo plánuje používat hybridní cloudové prostředí a 73 % souhlasí, že hybridní cloudový model vytváří cestu k digitálnímu podnikání.

Data průzkumu ukazují, že digitální transformace podpořená hybridním cloudem pomáhá organizacím zvýšit flexibilitu IT a proces implementace iniciativ digitálního podnikání je díky ní rychlejší, snazší a méně nákladný. Z výsledků průzkumu navíc vyplývá, že prostřednictvím snížení nákladů na IT umožňuje hybridní cloud investice do digitální transformace. Společnosti, které hybridní cloud zavádějí nejrazantněji, také dosahují v digitální transformaci největšího pokroku. Ty z organizací zahrnutých do průzkumu, které v hybridním cloudu provozují významný počet úloh, vykazují třikrát vyšší pravděpodobnost, že se přiblíží svým cílům pro digitální podnikání a připravenost architektury, než organizace, které hybridní cloud nepoužívají.

Citace vedoucího představitele společnosti EMC:

Jeremy Burton (foto), prezident pro produkty a marketing, EMC Corporation

„Stát se digitální je prioritou pro téměř každou firmu na planetě. Jak toho dosáhnout, ale již tak zřejmé není. Tato studie naprosto jasně dokládá, že hybridní cloud – a úspory, které společně s pružností přináší – je klíčovým prostředkem při přechodu na digitální podnikání.“

 

Používání veřejných cloudových služeb bývá v rozporu s firemními standardy

04.02.2016 Bez komentářů

Používání veřejných cloudových služeb dnes řadě firemních uživatelů usnadňuje práci, ale bývá to v rozporu s firemními standardy. Přináší to také významné bezpečnostní i legislativní riziko a IT oddělení to znesnadňuje správu sítě a vynucení bezpečnostních politik. Zároveň tím může docházet k rozdrobení rozpočtů na IT do různých oddělení, čímž firmy ztrácejí přehled o celkových výdajích a jejich efektivitě. Pomoci se zvládnutím fenoménu zvaného Shadow IT může pomoci nástroj Cisco Cloud Consumption, který je dostupný formou služby (SaaS) a umožní přehledně zmapovat cloudové služby využívané ve firemní síti. 

Praha, 4. února 2016 – Využití veřejných cloudových služeb za poslední rok vzrostlo podle údajů společnosti Cisco o 112 procent. Velké podniky v současné době využívají v průměru 1220 cloudových služeb. V řadě případů jde ale o cloudové služby, které nebyly oficiálně implementovány IT oddělením. Jednotliví uživatelé či celé týmy obcházejí IT oddělení při přístupu k veřejným cloudovým službám, o nichž se domnívají, že jsou pro jejich práci potřebné. Ředitelé IT si začínají postupně uvědomovat skutečný rozsah používání cloudových služeb v jejich podnicích a rizika, která s sebou přináší. Pro zmapování situace, znovuzískání přehledu o dění v síti a zvládnutí „stínového IT“ slouží nový nástroj Cisco Cloud Consumption dostupný formou služby. Ten odhaluje a sleduje veřejné cloudové služby, které organizace využívá. 

Podle nedávné analýzy společnosti Cisco využívá v současné době průměrný velký podnik 1 220 samostatných veřejných cloudových služeb. To je asi pětadvacetkrát více než odhaduje IT oddělení. Průměrný počet veřejných cloudových služeb za poslední rok vzrostl o 112 procent a o 67 procent za uplynulých šest měsíců. Takovéto využívání veřejných cloudových služeb přináší závažná obchodní i bezpečnostní rizika – od otázky dodržování předpisů a ochrany dat přes zajištění kontinuity provozu až po výkonnost a efektivitu nákladů.

„Uživatelé ve firmách se logicky snaží usnadnit si práci, případně ji zefektivnit. Veřejné cloudové služby se zdají být bezbolestným řešením. A tak místo čekání na přidělení vzdáleného přístupu do firemní sítě si uživatelé jednoduše překopírují soubory na některé z veřejných úložišť,“ vysvětluje Michal Stachník (foto), generální ředitel Cisco ČR. „Problém je v tom, že tím se do firemní sítě dostává provoz, se kterým nepočítají bezpečnostní pravidla a uživatelé tak mohou nevědomky pomáhat útočníkům. Nákup cloudových služeb pro potřeby jednotlivých oddělení pak může znamenat rozdrobení výdajů na IT a tím i obtížnější sledování efektivity investic,“ doplňuje Michal Stachník.

Výzkumy ukazují, že důvodem k tomuto kroku je častá frustrace uživatelů z fungování IT oddělení. Byznys se zrychluje a firmy potřebují podporu informačních technologií k tomu, aby obstály na trhu. Řada IT oddělení funguje stále postaru a připomíná spíše servisní úsek. Firmy ale potřebují, aby se staly partnery při rozvoji byznysu. Používání veřejných cloudových služeb se zdá jako bezbolestné řešení. Uživatelé mohou využívat moderní technologie a služby a nemusí čekat na často zdlouhavé schválení ze strany IT. Jenže obcházením firemních pravidel se do sítě dostává datový provoz, se kterým nepočítají bezpečnostní pravidla a uživatelé se tak mohou neúmyslně stát pomocníky kyberpirátů. Navíc se kvůli tomu může firma dostat i do rozporu s legislativními a regulatorními požadavky.

Analýzy také ukazují, že podobně v některých případech obcházejí IT dokonce celá oddělení či organizační jednotky, když si nakupují cloudové služby pro potřeby svých týmů. Tím ovšem znesnadňují správu výdajů na informační technologie. IT rozpočet se totiž kvůli takovémuto přístupu rozpadá na mnoho částí a pro firmy je pak velmi obtížné tyto náklady sledovat a vyhodnocovat jejich efektivitu.

Nástroj Cisco Cloud Consumption je dostupný formou služby. Jeho hlavní funkcí je odhalovat a průběžně sledovat využití veřejného cloudu v celé organizaci. Ve spojení s nástroji pro detailní analýzu a srovnání, které společnost Cisco také nabízí, pomáhají tyto informace snižovat bezpečnostní rizika i lépe chápat a řídit náklady. Na základě toho může IT tým efektivněji spolupracovat s ostatními jednotkami a zasvěceně rozhodovat o pořizování vhodných cloudových služeb.

Aby si mohly firmy ověřit přínos Cisco Cloud Consumption přímo v jejich organizaci, nabízí Cisco všem zájemcům třicetidenní bezplatné zkušební období. Po něm se mohou rozhodnout, jestli chtějí službu nadále používat a pořídit si její předplatné.

Pozvánka: 24. ročník konference SECURITY

26.01.2016 Bez komentářů

Setkání odborníků na počítačovou bezpečnost

Zveme Vás na 24. ročník konference SECURITY, která se věnuje aktuálním otázkám bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Jedná se o tradiční odbornou konferenci, kde vystoupí řada zahraničních odborníků z oblasti IT bezpečnosti i čeští a slovenští specialisté. Svojí velikostí patří mezi největší security akce na našem území. Celkem se představí na 30 vystupujících a očekává se více než čtyři sta posluchačů.

Hlavní organizátor konference, společnost AEC, si klade za hlavní cíl udržet konferenci nezávislou, tedy bez marketingově a obchodně zaměřených prezentací. Velký důraz klade na odbornou úroveň jednotlivých přednášek a maximální přínos pro účastníky.

Konference je rozdělena na manažerskou a technickou sekci. Přednášky v jednotlivých sálech probíhají zcela synchronně, účastníci mohou mezi sály volně přecházet a sestavit si tak vlastní program, který plně vyhovuje jejich zájmům.

Prezentace v technickém sále se zaměří na aktuální útoky a jejich detekci, upozorní na nové bezpečnostní principy a představí stále aktuálnější problematiky Internetu věcí (Internet of Things). Mluvčí v manažerském sále se budou věnovat tématu Security Operation Center (SOC), aktuálním hrozbám a principům bezpečnosti, bezpečnosti dat v cloudu a sociálních sítí.

Jedním z mnoha doplňkových programů je oblíbená testovací laboratoř, ve které si účastníci mohou sami vyzkoušet hackerské techniky a ověřit si své znalosti formou soutěže.

SECURITY 2016 se koná ve středu 17. února v Clarion Congress Hotel Praha.

Více informací o konferenci včetně podrobného programu a možnosti on-line registrace. Zde také naleznete archív minulých ročníků včetně fotogalerií, reportáží a dalších užitečných informací.

SAP plní očekávání a zlepšuje výhled. Roste zejména cloud a HANA

25.01.2016 Bez komentářů

Cloud se stává jedním z klíčových pilířů úspěchu SAP, tržby z cloudových služeb totiž strmě rostou. Tržby z nových objednávek cloudových služeb rostly meziročně o 103 procent. Téměř o polovinu se zvýšily také tržby za předplatné a podporu v tomto segmentu, když přesáhly 3,7 miliardy euro. Celkově vzrostly tržby ze software a cloudu podle non-IFRS ukazatelů o pětinu, což překonalo původní očekávání. Rychle rostoucí zájem je vidět zejména u nového řešení S/4HANA. Počet jeho uživatelů se ve 4. čtvrtletí 2015 zdvojnásobil a nyní jej celosvětově využívá již přes 2 700 společností. Provozní zisk (non-IFRS) vzrostl meziročně o 13 procent a dosáhl 6,35 miliardy euro. Na základě dobrých výsledků zvýšila společnost SAP svá očekávání tržeb za předplatné a podporu cloudových služeb v roce 2017 na 4 miliardy euro (non-IFRS).

Boj o lidi pokračuje: Oracle přijme v regionu EMEA 1 400 specialistů na prodej cloudových řešení

14.01.2016 Bez komentářů

Praha – 14. ledna 2016  - Společnost Oracle oznámila, že v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika) chce přijmout 1 400 odborníků na prodej cloudových řešení. Noví obchodníci sehrají klíčovou roli při růstu cloudového byznysu v tomto regionu.

Nábor nových specialistů bude probíhat i v Praze, kde Oracle investuje nejen do zřízení více než stovky nových pracovních pozic, ale i do nových kanceláří. Kromě Prahy proběhne nábor cloudových obchodníků i v dalších pěti lokalitách napříč regionem EMEA: v Amsterodamu, v Dublinu, ve španělské Malaze a na Blízkém východě v Dubaji a Káhiře. Vedle náboru talentovaných specialistů z výše uvedených lokalit má společnost Oracle zájem získat kandidáty z celé oblasti EMEA. Jde přitom jak o zkušené obchodníky, tak i o mladé talenty s dvou až tří letou obchodní praxí.

Nábor 1 400 nových specialistů na prodej cloudových řešení následuje po mnohamiliardové investici společnosti Oracle do vývoje nejkomplexnějšího portfolia cloudových služeb. Technologie Oracle pokrývají nabídku cloudových služeb v celé šíři, od poskytování spolehlivé infrastruktury po ty nejlepší podnikové aplikace. Společnost Oracle nabízí formou cloudu více než 600 různých aplikací; protože současně patří k předním dodavatelům hardwaru i softwaru provozovaného na vlastní infrastruktuře (on-premise), může Oracle jako jediný dodavatel nabídnout zákazníkům hladké řízení celého prostředí jejich podnikového IT a současně jim pomáhat při přechodu na cloud. V posledním půl roce získal Oracle více než 1 500 nových zákazníků pro své služby SaaS a 2 100 nových zákazníků pro služby PaaS.

Josef Švenda, generální ředitel Oracle Czech, v této souvislosti uvádí: „Střední Evropa představuje pro společnost Oracle i cloud ohromnou příležitost. Zaměřujeme se proto na získání talentovaných obchodních expertů, abychom z této příležitosti vytěžili co nejvíce. Cloud je ideální podporou rychlého růstu podnikání. Máme radost, že můžeme využít naši energii a množství inovací v České republice a v celé střední Evropě k tomu, abychom našim zákazníkům pomohli najít v cloudu skutečný úspěch.

„Oracle právě prožívá skutečně vzrušující období. Rozšiřujeme naše obchodní týmy, abychom mohli podpořit naše zákazníky při jejich digitální transformaci. Nabíráme proto 1 400 schopných a ambiciózních profesionálů, kteří se stanou členy našeho týmu v Evropě, na Středním východě a v Africe,“ říká Loic Le Guisquet (foto), prezident společnosti Oracle pro oblasti EMEA a APAC (východní Asie). „Hledáme dynamické a zapálené kandidáty, kteří pomůžou našim zákazníkům reagovat na současný digitální imperativ a připraví jejich podnikání na budoucnost. Hledáme lidi, kteří chápou největší trendy, jež formují moderní byznys a technologie. Každý, kdo chce v rámci své kariéry zažít skutečný posun v technologiích, by měl přijít do Oracle.“

Oracle plánuje nábor realizovat v následujících 15ti měsících. Podrobnější informace o nových kariérních příležitostech ve společnosti Oracle najdete na webu speciálně vytvořeném pro tuto náborovou kampaň: http://experience.oracle.com.

Foto z dnešní tiskové konference v Praze (zleva): Marta Lipovská, Media Consultant, PRCOM; Josef Švenda, Generální ředitel Oracle Czech; Karel Kučera, Generální ředitel agentury Czech Invest

Trendy v bezpečnosti pro roky 2015 a 2016

05.01.2016 1 komentář

Praha, 5. ledna – Zejména v České republice byl rok 2015 pokrokový ve vzrůstající potřebě mnoha organizací řešit bezpečnostní rizika a zavádět systém řízení informační bezpečnosti. Důvodem byly časté incidenty a tlak regulace vyplývající z platnosti Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Letos jsme viděli v České republice v podobném zastoupení interní i externí průniky do firem. Z incidentů jsme pozorovali několik společných jmenovatelů. Z nejzásadnějších vybíráme:

 • Vyděračský ransomware zaznamenal v ČR nárůst v počtu postižených organizací. Desítky firem byly zasaženy tím, že se do jejich prostředí dostal vir, který jim zašifroval data.
 • Co se týče způsobu průniku do firmy, dominoval e-mail. Phishing, pharming a spam obecně cílily na získání přístupu do firemních systémů, elektronického bankovnictví i stažení škodlivého obsahu.
 • Z incidentů z nedbalosti stále převažují ztráty firemních zařízení, zejména notebooků, mobilních telefonů a externích paměťových zařízení.

V rámci informační bezpečnosti trendy kopírují zejména reakci na změny architektury IT infrastruktury. Novým prostředím dominuje mobilita a flexibilní přístup zaměstnanců z jakéhokoliv zařízení.

 • Cloud – stále více firem přechází ke cloudovým poskytovatelům služeb a začíná řešit rizika, která s sebou nese neomezený přístup uživatelů k firemní infrastruktuře z různých zařízení.
 • Mobilita – použití mobilních zařízení pro práci se za rok 2015 stalo standardem u drtivé většiny firem. Tento fakt s sebou nese rozšíření investic do bezpečnosti a nákup řešení pro nové platformy.
 • Bezpečnost dat – i kvůli rozšíření pracovního prostředí mimo fyzický prostor organizací si stále více firem uvědomuje problémy ochrany dat. Trendem je ale nastavení default allow – povolení všeho, co není vysloveně zakázáno. Firmy spíše monitorují incidenty a reagují na ně, než blokují akce a tím omezují uživatele.

Statistiky z interní bezpečnosti reportovala společnost Safetica Technologies s.r.o. z průzkumů organizací různého zaměření, kterým dodává své řešení. Průzkum se zaměřoval na interní úniky dat v roce 2015. Vyplývá z něj, že z 91 % firem unikají data přes nezašifrované externí zařízení. Do tohoto procenta spadají jak úmyslné (vynesení dat), tak neúmyslné (ztráta nechráněného zařízení) incidenty. 36 % firem zaznamenává incidenty spojené s odesíláním citlivých dat mimo organizaci e-mailem a 18 % firem řeší neautorizované přenosy dat na osobní cloud.

„Toto jsou rizika, která pozorujeme u většiny firem,” říká Petr Žikeš (foto), CEO společnosti Safetica Technologies a dodává: „lidé si to uvědomí často až ve chvíli, kdy jim ukážeme, co se děje u nich. Většina rizikových aktivit pak vyplývá z neznalosti. Zaměstnanci často nedostanou alternativu ani doporučený postup, jak například bezpečně sdílet data s lidmi mimo firmu. To se stane osudné v momentě, kdy přepošlou e-mail na špatnou adresu nebo ztratí USB disk. Viděli jsme také, jak v dobré víře sdíleli zaměstnanci citlivé know-how společnosti přes ulož.to, kde jsou tato data veřejně dostupná.”

V rámci externí bezpečnosti očekáváme v nejbližším roce nárůst útočníků zaměřujících se na prostředí českých firem. Organizace, které ještě neimplementovaly alespoň základní bezpečnostní mechanismy, budou velice pravděpodobně prolomeny. Pokračujícím trendem budou DDoS, směřující na omezení dostupnosti webů firem a cílené phishingové útoky. Na poli interní bezpečnosti se dá očekávat pokračující nárůst cílených útoků na vynesení klíčového know-how, které probíhají mnoha různými způsoby.

I v roce 2015 jsme viděli, že informační bezpečnost se už dávno netýká pouze velkých firem. Malé organizace budou v právě začínajícím roce vlivem incidentů směřovat k implementaci produktů a k procesu zabezpečení jejich citlivých dat.

Na technologické trendy bude reagovat také odvětví informační bezpečnosti.

 • Cloud – očekáváme, že firmy budou s implementací SaaS a PaaS omezovat dostupnost a implementovat technická opatření k zajištění těchto služeb a zvýšení bezpečnosti.
 • BYOD – objevovat se začínají BYOD politiky, nejčastěji kladou podmínku zabezpečení koncového zařízení, které přistupuje k datům. Častokrát je vyžadováno například nasazení firemního bezpečnostního softwaru nebo zašifrování.
 • Big Data – bude se objevovat pořád větší potřeba pro zabezpečení dat samotných a také transakcí, které s nimi pracují.

Letošní rok nám ukázal, že podceňování řešení bezpečnosti se s narůstajícím počtem incidentů ve firmách těžce nevyplácí. Bohužel se dá předpokládat, že se situace v příštím roce nezmění a ti, kteří se ještě na zabezpečení dat nezaměřili, se vystavují velkému riziku incidentu.

České Radiokomunikace chystají pro letošní rok investice do datových center v řádech desítek milionů korun

20.01.2015 Bez komentářů

Praha, 20. ledna 2015 – České Radiokomunikace (ČRa) posilují i nadále svou pozici mezi provozovateli datových center a do jejich rozvoje se chystají letos investovat v řádech desítek milionů korun. Investice se budou týkat navyšování kapacity, rozšíření služeb a dalšího zdokonalení fyzického zabezpečení. Za poslední dva roky narostl obrat ČRa v oblasti IT služeb o 400 %.

Investice budou směřovat nejen do nejmodernějšího datového centra ČRa DC TOWER na pražském Žižkově, ale také do přípravy dalších kapacit v regionech.

„Chystané investice desítek milionů korun odráží rostoucí poptávku našich klientů po dislokaci firemních serverů do vysoce zabezpečených budov mimo sídla jednotlivých společností. Paralelně s rozvojem DC Tower projektujeme také rozšíření existujících privátních datových sálů v regionech, konkrétně v Brně a ve Zlíně. Intenzivně pracujeme na záměru vybudovat datové centrum i v Ostravě. Bude určeno pro zákazníky, kteří jsou citliví na bezpečnost a zároveň chtějí mít hardware umístěný v regionu. Zájem zákazníků urychlil také práce na projektech datových center ve větší blízkosti Prahy. Celková kapacita, které bychom měli podle našich studií do roku 2016 dosáhnout, je téměř 700 racků,“ říká Petr Sichrovský (foto), obchodní ředitel ČRa.

Jednou z největších priorit Českých Radiokomunikací při budování datových center je hledisko bezpečnosti. Datové centrum TOWER je  celé koncipované tak, aby fyzickou bezpečností odpovídalo bezpečnostní třídě 3 a mezinárodnímu standardu PCI-DSS. Provozně je navrženo dle standardu TIER 3. Každý sál je stavebně i technologicky oddělenou jednotkou, která je napojena na tři nezávislé zdroje energie a záložní zdroje napájení. V místnostech je systém hašení inertními plyny, tepelná i kouřová čidla. Dohledové a servisní centrum pracuje v nepřetržitém provozu 24/7. Vysoké bezpečnostní standardy splňují také projekty v jednotlivých regionech. Všechny lokality, kde má ČRa svá datová centra, se nachází mimo zátopové oblasti a v bezletových zónách.  Přístup k serverům je umožněn pouze oprávněným osobám, a to na základě přísné identifikace, mimo jiné i za pomoci biometrických údajů. ČRa se snaží minimalizovat všechna rizika, má patřičné certifikace ISO a navíc všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s technologiemi zákazníků, disponují prověrkou Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), přičemž nezanedbatelný počet z nich na úrovni DŮVĚRNÉ a TAJNÉ.

Kromě investic do datových center budou ČRa výrazně podporovat také oblast cloudových služeb. V té patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti na trhu.

 

AlgoIaaS – cloud na míru, který padne i vám

01.11.2014 Bez komentářů

Poskytovatelů infrastruktury jako služby je České republice mnoho a na celém světě nepočítaně.  Těch, kteří umí „ušít“ řešení na míru, je však jako šafránu.  Moderní technické řešení a know-how zaměstnanců dělá z AlgoCloudu unikátní službu, která může vyřešit i vaše potřeby v oblasti IT.

Pokud přemýšlíte o přesunu části či většiny vašich IT systémů mimo vaše prostory, budete stát před mnoha otázkami, na které není ze standardizované nabídky datových center snadné najít odpověď.

Infrastruktura podle vašich individuálních požadavků

Našim zákazníkům nabízíme možnost nevybírat z nabídky konfigurací virtuálních serverů či jen možnost si pronajmout určité množství výpočetního výkonu a paměti.  Zaměřujeme na tvorbu prostředí na míru, ptáme se, co zákazník potřebuje, co očekává, že mu služba přinese. Po základní analýze přicházíme s návrhy možností, jak systémy do cloudu přenést a zachovat jejich funkce a integrace současně se zvýšením dostupnosti, bezpečnosti a garantovaného SLA.

Co vám IaaS jako služba může přinést?

V posledních dvou letech jsme realizovali větší množství takovýchto zákaznických řešení, která umožnila přesun všech IT systému či jejich celků do cloudu, ať šlo o kompletní IT zákazníka tzv. od A do Z, či prostředí pro produkční servery vývojářské firmy s kompletní možností migrace testovacích serverů, které má zákazník u sebe, do cloudu  vždy při uvolnění nové verze systému.   Aktuálně též mnoho firem řeší záložní prostředí pro své interní systémy, kde nabízíme možnost primárního či záložního prostředí a spolupráci nad tvorbou „recovery“ plánu a scénářů.

Individuální nabídka a konfigurace IaaS vás přinese volnost a umožní reagovat na vaše potřeby tak, jak jste si přáli, a to vše bez nutnosti investovat do svého hardware či se spokojit s připravenými systémy.  Další z výhod je flexibilita řešení, kde je možné skokově zvyšovat výkon bez nutnosti dalších investic.

Monitoring – u řady dodavatelů problém, v AlgoCloudu samozřejmost

IaaS služby jsou vždy monitorovány našimi pracovníky do úrovně domluvené se zákazníkem, to znamená, že pokud v infrastruktuře provozujete vlastní aplikaci, která není součástí naší nabídky, rádi na ni dohlédneme a o případných problémech vás budeme informovat v režimu 24/7.  Stejně tak je možné, aby se v případě problémů s vámi provozovanou aplikací obraceli vaši uživatelé na naše oddělení ServiceDesku, které po proškolení na váš systém je připraveno plnit úlohu podpory první úrovně.  Tímto krokem přinesete vašim uživatelům možnost mít podporu neustále a vašemu správci aplikace více klidu na složitější práci bez nutnosti reagovat na základní uživatelské požadavky.

Základ spolupráce – partnerství

U individuálních řešeních IaaS se dostáváme velmi často do role partnerů, kteří se postupně zapojují do tvorby podnikové IT strategie. Zde se může zákazník opřít o naše mnohaleté zkušenosti z oblastí podnikových systémů, telekomunikací, IT i provozu vlastního cloudového centra.

#InCloudWeTrust

O mobilitách a lidech

20.10.2014 Bez komentářů

Mobilní aplikace nás dnes obklopují doslova ze všech stran. Přicházíme s nimi do styku ve volném čase i při práci. Většina z nás si však neuvědomuje, že to, s čím právě zachází prostřednictvím svého telefonu, tabletu nebo notebooku, jsou mobilní aplikace. Běžný uživatel totiž nemá důvod vnímat, díky které technologii funguje to, s čím běžně zachází. Důležité je, že to funguje.

Mobilní aplikace můžeme v zásadě rozdělit podle několika kritérií. Jedním z nich jsou použité technologie.
První zmíníme aplikace nativní. Ty jsou již naprogramovány v jazyce konkrétního zařízení, především mobilního telefonu. Pro každý přístroj jsou programovány na míru a jejich prostřednictvím můžete například hrát hry.

Další možností jsou aplikace webové. To jsou vlastně internetové stránky optimalizované pro jednotlivá zařízení. Jejich účelem je, aby prostřednictvím daného přístroje bylo možné přistupovat k informacím na internetu. Právě díky nim si můžete prohlížet denní tisk nebo objednat pizzu třeba z pláže.

Třetí možností jsou aplikace hybridní. Jedná se o směs obou předešlých možností a umožňují vám například zobrazit vaši pozici na internetové mapě.

Osobně se však přikláním spíše k dělení mobilních aplikací podle filosofie jejich využití.

První z nich jsou ty aplikace, které bez skutečné mobilnosti nemají smysl. Jejich typickým zástupcem je právě navigace. Tu asi známe všichni a většina z nás ji dnes také využívá. Existují však aplikace na podobném principu, jenže ne tak rozšířené, protože jejich účel je poměrně úzce zaměřen. K nim patří například mobilní průvodce Prahou. Je také založen na tom, že ví, kde se právě nacházíte, a poví vám, na které pamětihodnosti se právě díváte, jaká je jejich historie a podobně.
Tyto aplikace nemají svůj protějšek v „nemobilním světě“ a jsou od základu naprogramovány s myšlenkou mobility.

Další skupinou jsou „mobilní brány“ k něčemu, co samo o sobě mobilní není. Mobilita zde představuje výhodu dalšího způsobu přístupu k něčemu, co je „nositelem myšlenky“. Například prostřednictvím mobilní aplikace můžeme ovládat své internetové bankovnictví, či svůj e-mail.

Stejně tak prostřednictvím mobilu dnes můžeme pracovat i s podnikovým informačním systémem. Aplikace, která to umožňuje, se nazývá „mobilní klient“. Díky ní máme přístup do firemního informačního systému z tabletu či chytrého telefonu. Tak lze nejenom informace získávat, ale například zaměstnanci mohou pořizovat do informačního systému aktuální data přímo v terénu a také s aktuálními daty z informačního systému v terénu pracovat. Tuto relativně novou možnost dnes využívají pracovníci v nejrůznějších odvětvích, a to zejména manažeři, obchodníci a servisní pracovníci, kteří tráví většinu času na cestách a u zákazníků.

Data v oblacích?

Pokud však máme mobilní aplikace, jejichž prostřednictvím se chceme dostávat ke svým datům v pevném ERP systému, pak tu část dat, o kterou se jedná, je třeba uložit někde na místě přístupném z internetu. To může být problém z hlediska bezpečnosti, dostupnosti nebo nutného nákupu zařízení. Dnes je však ve hře další vymoženost, která s mobilními technologiemi úzce souvisí. Cloud. Je to technologie skloňovaná ve všech pádech. Má asi stejné množství příznivců jako odpůrců. V každém případě však neoddiskutovatelná výhoda cloudu spočívá ve spojení s mobilitami. Pokud máte informační systém na bázi cloudu, nemusíte řešit, jak umožnit, aby se vaši lidé mohli dostat ke svým datům ze svých mobilních zařízení.

Tuto potřebu velmi rychle pochopili i poskytovatelé telekomunikačních služeb – kteří si nemohli nevšimnout, že pouhé nabízení telefonních služeb a SMS je už neuživí – a nabízejí další datové a webové služby, kterých mohou dodavatelé ERP systémů velmi dobře využívat, nebo přímo nabízejí nějaké ERP řešení jako součást svých „balíčků“.

Jak naučit staré auto novým kouskům

Zajištění nových – v tomto případě mobilních – přístupů do stávajících systémů klade velké nároky na jejich programátory. Dovolím si příměr: je to, jako byste měli z obyčejného auta udělat obojživelníka. Pokud byste chtěli vůz kompletně přestavět, vytvořili byste v podstatě zcela nový automobil, vyšlo by to na obrovské množství peněz a majitelům stávajících typů vozů by to nijak neprospělo. Proto je nutné přistoupit k problému velmi kreativně a vymyslet vhodné „dodělávky“. Pak bude vůz (či systém) fungovat tak, jak zákazník nově očekává a za přijatelné peníze.

Cílem je přizpůsobit stávající ERP systémy tak, aby dokázaly spolupracovat s mobilními klienty. Tyto systémy, které dnes používají téměř všechny firmy, byly však vesměs vytvořeny v době, kdy se o něčem podobném ještě nikomu ani nesnilo. Bylo tedy třeba, za pomoci notné dávky programátorského „fištrónu“, vymyslet, jak jejich uživatelům přístup z mobilních zařízení umožnit. Nakonec se jako ideální kompromis ukázalo umožnit pohled na data přes t. zv. „hloupé brýle“, tedy mít maximum funkcí v informačním systému a minimum v mobilním klientu s tím, že skutečné mobilní ovládání je možné pouze pro ty funkce systému, u nichž je to opravdu nutné.

U aplikací v této skupině jde zejména o jejich funkčnost. Nicméně i u nich se tvůrci snaží o příjemný vzhled a uživatelskou přívětivost. Jako příklad můžeme uvést dva z mobilních klientů z produkce Asseco Solutions – HELIOS na cesty a HELIOS Mobile. Právě u nich jsme si mohli v praxi vyzkoušet, s čím vším se musí tvůrci těchto zařízení potýkat, aby vytvořili skutečně funkční nástroj.

Krátký pohled do křišťálové koule

Podíváme-li se na svět současných moderních technologií, zdálo by se, že už není příliš kam dál směřovat. Pokud se ovšem podíváme podrobně, uvidíme již se pozvolna v praxi rozmáhající „internet věcí“. Je to ten případ, kdy vaše lednice za vás sama objedná potraviny, které dojdou nebo elektronický správce domácnosti vyhodnotí, že je třeba umýt okna a zařídí pozvání člověka, který je umyje. Podobně v oblasti podnikových informačních systémů lze již pro blízkou budoucnost očekávat například chytré sklady. Systém sám zajistí správné zařazení výrobků podle předem dané logiky, jejich výdej a také automaticky provede inventuru. A ještě zkontroluje, jestli mu v tom lidé nakonec neudělali nepořádek.

V každém případě do budoucna bude z hlediska tvůrců ERP zesilovat tlak hlavně na jedno: využívat a upravovat kreativním způsobem to, co už máme. Není to možná tak „cool“ jako vymýšlet stále něco zcela nového ale rychlost vývoje a spolehlivost výsledku určitě stojí za to.

Ing. Radan Picek
Ředitel divize vývoj
Asseco Solutions, a.s.

Algotech představil cloudové aplikace na konferenci Oracle SaaS Day

26.09.2014 Bez komentářů

Odborná konference Oracle SaaS Day na téma „Aplikační řešení snadno a rychle“ proběhla 11. září 2014. Algotech jako partner konference představil aplikační řešení provozovaná ve vlastním Centru sdílených služeb, které patří právě z pohledu provozovaných aplikací k nejvýznamnějším centrům v oblasti střední a východní Evropy.

Odborná konference s názvem Oracle SaaS Day se konala 11. 9. 2014 v moderních prostorách NH Hotels v Praze 5. Společnost Algotech byla jedním z partnerů této zajímavé konference, které se zúčastnila více než stovka posluchačů.

Úvodní keynote známého novináře Miloše Čermáka působivě nastartovala celý den a mimo jiné  potvrdila hlavní trendy budoucího směrování ICT, se kterými se Algotech ve své strategii naprosto ztotožňuje, a to:  Cloud, Big data a IoT (Internet of Things).

Následně se konference rozdělila do 3 sekcí, a to „CRM and Customer Experience“, Human Capital Management“ a „Financial Planning and ERP“. Algotech byl zastoupen Romanem Kopeckým, ředitelem pro Business Development, který vystoupil se svou prezentací právě v sekci týkající se podnikových informačních systémů. Jeho vystoupení uzavíralo celý blok, a tak zahrnovalo nejen informace, co vše Oracle technologie a aplikace dokáží díky lokálnímu cloudovému řešení Algotechu přinést zákazníkům, ale také zhodnocení celé konference.

Roman Kopecký (foto) uvedl: „Díky včasnému zachycení trendu cloudu jsme již s předstihem prošli dětskými chorobami při budování cloudového centra a provoz všech aplikací ustálili na špičkové profesionální úrovni. Kvalita je oceňována všemi zákazníky naší společnosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí.  Ostatní následovníky, budující cloudová centra až nyní, čeká velmi trnitá cesta.  Ověřené globální technologie z cloudu s výhodou lokální působnosti se ukazují jako ten správný směr, který zákazníci vyhledávají“.