Archív

Příspěvek oštítkován ‘certifikace’

Kurs Certified KPI Professional poprvé v Praze

14.07.2014 Bez komentářů

Praha, 14. července 2014 – Jedinečnou příležitost k získání špičkové mezinárodní kvalifikace v oboru měření a řízení výkonnosti firem a organizací představuje kurs Certified KPI Professional, který se bude konat ve dnech 17. – 19. září 2014 v Praze. Kurs má významné mezinárodní renomé a zajišťuje ho společnost The KPI Institute se sídlem v Melbourne v Austrálii. Organizační podporu v Praze poskytuje společnost KOMIX s.r.o., která rovněž poskytuje konzultace v oblasti měření a řízení výkonnosti.

„Schopnost efektivně měřit výkonnost každé organizace je jedním z hlavních předpokladů k zajištění jejího růstu. K tomu je nutné správně stanovit měřitelné ukazatele, tzv. „KPI“ – Key Performance Indicators, jejichž vývoj ukazuje směr, kterým se organizace pohybuje. V kurse Certified KPI Professional získají účastníci všechny potřebné znalosti k tomu, aby KPI dokázali správně nastavit a následně vyhodnotit,“ říká Miroslav Bauer (foto), Senior Business Consultant společnosti KOMIX.

Kurs je určen především pro vrcholové i střední manažery a specialisty z výkonných i podpůrných útvarů, jako např. finance, audit, obchod, marketing, řízení projektů, řízení zdrojů a kvality, logistika, strategické plánování a řízení.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru a účasti bude kurs v angličtině.  Pro účastníky kursu je hlavním přínosem, kromě řady praktických dovedností a postupů, především možnost sdílení mezinárodních zkušeností a osvojení „Best Practices“ v oboru řízení výkonnosti.

Více informací o kursu, jeho obsahu, cílech a přínosech je možné získat na webových stránkách www.smartkpis.com nebo jakékoliv konkrétní dotazy lze směřovat na pana Ing. Miroslava Bauera, email: bauer@komix.cz, tel.: +420 724 324 599.

VMware rozšiřuje spolupráci s akademickou sférou

04.02.2013 Bez komentářů

Praha, 4. února 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, navazuje užší spolupráci s Fakultou informačních technologií a managementu Univerzity Hradec Králové. Odborníci VMware zde budou kompletně vyučovat nový předmět „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Kurz bude zahájen v letním semestru akademického roku 2012/2013 a úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional – osvědčení vysoké úrovně znalostí v oblasti virtualizace a cloud computingu.

Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník (foto), Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, který se rovněž bude na výuce podílet, a dodává: „VMware má veliký zájem o to, aby mohl své zkušenosti předat budoucím IT profesionálům, a umožnil jim tak uspět v tomto zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru.“

Certifikace VMware Technical Sales Professional (VTSP) potvrzuje profesionální znalost technologií a produktů VMware a umožňuje jejímu nositeli poskytovat zákazníkům služby v oblasti výběru nejvhodnějších produktů pro dané řešení, obsluhovat demo ukázky produktů a působit jako technický konzultant. Studenti tak v případně úspěšného složení VTSP zkoušky získají kromě zápočtu i certifikát, který výrazně zvyšuje jejich kvalifikaci a opravňuje je k poskytování odborného poradenství v oblasti technologií VMware.

Fakulta informatiky a managementu je moderní a progresivní škola s širokými možnostmi pro studenty, kteří chtějí vyniknout v oblasti IT a podnikání. Fakulta využívá technologie VMware k virtualizaci serverové infrastruktury, desktopů a k provozu vlastního privátního cloudu.

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 4,61 miliard USD v roce 2012 má VMware více než 480 tisíc zákazníků a 55 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

CQS potvrzuje: KOMIX poskytuje produkty a služby na nejvyšší úrovni

31.01.2013 Bez komentářů

Praha, 31. ledna 2013 – Společnost KOMIX s.r.o. opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb. Na konci roku 2012 totiž úspěšně proběhly ve společnosti KOMIX dozorové audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1. Audity provedla v plánovaném termínu akreditovaná certifikační společnost CQS.

Systém managementu kvality, dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, je ve společnosti KOMIX zaveden, udržován a neustále zlepšován již 10 let. „Mohlo by se zdát, že po deseti letech je dozorový audit pouze rutina, ale opak je pravdou,“ řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek (foto). „Je potřeba se neustále zlepšovat. Požadavky jednotlivých norem se při vydání nových revizí postupně mění a zpřísňují, stejně tak jako se neustále mění požadavky trhu a jednotlivých zákazníků na kvalitu produktů a poskytovaných služeb,“ pokračoval Jiří Feřtek.

Obhájením certifikátů ale práce nekončí. Cílem společnosti KOMIX je za pomoci informačních technologií podpořit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, usnadnit a zefektivnit jejich práci. „Toho chceme dosáhnout nejen kvalitou svých produktů a poskytovaných služeb, ale také v neposlední řadě s pomocí všech certifikovaných managementů v rámci integrovaného managementu. Spokojený zákazník je pro nás cílem i prostředkem pro neustálé zlepšování našich produktů a služeb,“ dodal Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým auditem, jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001, který prošel dozorovým auditem v listopadu 2012, amanagement bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001 aenvironmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001, které prošly recertifikací v červenci 2012.

O společnosti KOMIX:

KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz. Posláním společnosti KOMIX je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a firmám a organizacím poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu. Více informací najdete na www.komix.cz.

Společnost KOMIX klade důraz na ochranu zdraví svých zaměstnanců a na péči o životní prostředí

13.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost KOMIX s.r.o. úspěšně absolvovala dva recertifikační audity a byly jí uděleny certifikáty potvrzující shodu systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které jsou platné do roku 2015.

KOMIX tak prokázal, že splňuje veškeré požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a že si uvědomuje svou odpovědnost k životnímu prostředí a podniká proto kroky k jeho ochraně.

Hlavním smyslem aplikace normy ČSN OHSAS 18001:2008, pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), je vést organizace k tomu, aby identifikovaly rizika, navrhly a zavedly opatření, která všude tam, kde je to možné, odstraní nebo minimalizují jejich dopad na zaměstnance. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 klade důraz na to, aby společnosti snižovaly dopad své činnosti na životní prostředí a realizovaly efektivní systém řízení, který vede k jeho ochraně.

Oba recertifikované managementy jsou součástí integrovaného managementu společnosti KOMIX s.r.o. „Díky těmto certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě, včetně zabezpečení kvality řízení projektu i bezpečnosti informací. Zároveň také mají potvrzeno, že respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ konstatuje Jiří Feřtek (foto), manažer kvality společnosti KOMIX s.r.o.

Hlavním cílem společnosti KOMIX s.r.o. je prostřednictvím informačních technologií usnadňovat lidem život, zefektivnit jejich práci a firmám poskytnout dlouhodobou konkurenční výhodu. Tento cíl podporuje také integrovaný management společnosti a jeho jednotlivé certifikované managementy.

O společnosti KOMIX:

Česká společnost KOMIX s.r.o. je systémovým integrátorem zaměřeným na poskytování a provoz ucelených řešení informačních systémů. KOMIX dodává informační systémy nebo samostatné aplikace vyvinuté na klíč podle požadavků zákazníka, ale implementuje i standardizovaná řešení z oblastí řízení vztahů se zákazníky nebo řešení zaměřená na reporting a řízení firem. Na trhu působí od roku 1992. Více informací najdete na www.komix.cz.

Microsoft ocenil nejlepší IT projekty realizované u zákazníků v Česku

30.03.2012 Bez komentářů

Praha, 30. března 2011 – Společnost Microsoft včera vyhlásila výsledky čtrnáctého ročníku soutěže Microsoft Awards, v které každý rok oceňuje nejzajímavější IT projekty realizované certifikovanými partnery Microsoftu u tuzemských zákazníků. V roce 2012 se do soutěže v sedmi kategoriích přihlásilo celkem 71 projektů, z kterých odborná komise vybrala 7 vítězů a dalších 8 finalistů na základě výsledných přínosů pro zákazníka, inovativnosti a dalších kritérií.

Jako autoři vítězných projektů tak byly letos oceněny společnosti KPCS CZ v kategorii Business Productivity, STORMWARE v kategorii Data Management a Business Intelligence, Dell Computer v kategorii Privátní cloud a správa infrastruktury, Webcom v kategorii Microsoft Dynamics ERP, CDL SYSTEM v kategorii Microsoft Dynamics CRM, Asseco Central Europe v kategorii Vývoj software a webových aplikací a AutoCont CZ v kategorii Veřejné cloudové služby Microsoft. Cenu generálního ředitele za inovativní řešení získala společnost TRASK solutions za řešení globálního 2D a 3D car konfigurátoru s přímým napojením na výrobní data ve společnosti Škoda Auto.

„Partneři opět dokázali, že i díky menším investicím do moderních a fungujících řešení mohou pomoci zákazníkům výrazně snížit náklady, zlepšit firemní procesy a zvýšit produktivitu jejich zaměstnanců. Množství realizovaných projektů v oblastech veřejného i privátního cloudu navíc potvrzuje rostoucí trend služeb cloud computingu,“ řekl Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft v České republice.

Vítěz každé kategorie se může přihlásit na celosvětovou konferenci World Partner Conference v kanadském Torontu, na které budou vyhlášeny výsledky celosvětové soutěže World Partner Conference Awards 2012.

Přehled vítězů a finalistů Microsoft Awards 2012

Kategorie – Business Productivity

 • Winner: KPCS CZ s.r.o.; Komplexní modernizace komunikačních technologií ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
 • Finalist: CDL SYSTEM a.s.; INTRANET a ECM pro petrochemickou skupinu Unipetrol

Kategorie – Data Management a Business Intelligence

 • Winner: STORMWARE s.r.o.; Reporting a performance management ve společnosti SEMIX PLUSO a dceřiných společnostech pomocí řešení POHODA BI
 • Finalist: Intelligent Technologies, s.r.o.; Datový sklad a korporátní reporting pro společnost Marks & Spencer

Kategorie -  Privátní cloud a správa infrastruktury

 • Winner: Dell Computer s.r.o.; Privátní cloud pro Arbes Technologies s.r.o.
 • Finalist: AutoCont CZ a.s., Technologické centrum města Břeclav

Kategorie – Microsoft Dynamics ERP

 • Winner: Webcom a.s.; BOCHEMIE Group ve střední a východní Evropě používá Microsoft Dynamics AX
 • Finalist: AutoCont CZ a.s., Díky systému AC ProFOND pro neziskové organizace může Člověk v tísni pomáhat efektivněji

Kategorie – Microsoft Dynamics CRM

 • Winner: CDL SYSTEM a.s.; Microsoft Dynamics CRM podpořil raketový růst obchodníka s elektřinou a plynem – CENTROPOL ENERGY, a.s.
 • Finalist: WBI Systems a.s.; Implementace CRM systému pro řízení obchodu a péče o zákazníky společnosti Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.

Kategorie – Vývoj software a webových aplikací

 • Winner: Asseco Central Europe, a.s.; Realizace webových služeb z core banking systému StarBUILD II v SSČS  pro front-end systémy ČS a Servis24
 • Finalist: COMPAREX CZ, s.r.o.; Schvalování a evidence smluv ve společnosti Ringier Axel Springer CZ

Kategorie – Veřejné cloudové služby Microsoft

 • Winner: AutoCont CZ a.s., Microsoft Office 365 přinesl Miss Princess of the World úspory i nové možnosti
 • Finalist : CreativeMages s.r.o., CReativeMageShop pro společnost Clinical Hair & Skin postavený na platformě Microsoft Dynamics CRM 2011 online
 • Finalist : AVE Soft s.r.o.;  Řešení „Advokátní kancelář bez starostí“

Speciální kategorie – Cena generálního ředitele za inovativní řešení

Winner: TRASK solutions, s.r.o.; Cena je udělena za inovativní řešení s globálním rozsahem. Řešení globálního 2D a 3D car konfigurátoru s přímým napojením na výrobní data za kombinující interní IT a Microsoft cloud služby. Přístup zajišťující vysokou a kvalitní dostupnost ve všech regionech světa v kombinaci s ochranou vysoce citlivých výrobních dat nejvýznamnějšího průmyslového podniku ČR, Škoda Auto.

Microsoft odstartoval čtrnáctý ročník soutěže Microsoft Awards

01.02.2012 Bez komentářů

Praha, 1. února 2012 - Společnost Microsoft odstartovala čtrnáctý ročník soutěže Microsoft Awards 2012. Jako každý rok v ní budou soutěžit certifikovaní partneři společnosti Microsoft o to, který z nich v uplynulém roce zrealizoval u některého z českých zákazníků nejlepší IT projekt. Partneři Microsoftu mohou své projekty přihlašovat až do 29. února 2012 prostřednictvím webových stránek soutěže.

„Posláním soutěže Microsoft Awards je podporovat partnery, kteří dokážou nejlépe využít nových technologií od Microsoftu k poskytnutí co největší přidané hodnoty pro české zákazníky. Vítězství je pro ně výjimečnou příležitostí, jak se mezi více než třemi tisící certifikovaných partnerů zviditelnit a získat tím na trhu určitou konkurenční výhodu,“ řekl Roman Cabálek (foto), generální ředitel společnosti Microsoft.

Partneři společnosti Microsoft mohou svá řešení přihlašovat do některé ze sedmi kategorií. Hodnotit je bude odborná komise složená z představitelů Microsoftu a expertů z jednotlivých oblastí na základě několika kritérií, která sledují především jasnou definici obchodních cílů projektu, jeho inovativnost i vyčíslení konkrétních přínosů pro zákazníka. Největší šanci na úspěch tak mají projekty, jejichž výsledkem byla přímá úspora nákladů u zákazníka, prokázané zvýšení jeho spokojenosti, měřitelné zvýšení flexibility firemních procesů a podobně.

„Díky oceněným projektům jsme v praxi schopni zákazníkům na konkrétních příkladech ukázat, že i díky menším investicím, avšak do správně zvolených řešení, mohou zefektivnit své fungování a současně snížit provozní náklady,“ dodal Roman Cabálek.

Vítěz každé kategorie získá vedle prestiže a zviditelnění svého projektu i výhru v hodnotě 25 000 korun nebo volnou vstupenku na celosvětovou konferenci World Partner Conference v kanadském Torontu. Na ní budou vyhlášeny výsledky celosvětové soutěže World Partner Conference Awards 2012, do které se budou moci vítězné projekty z Česka rovněž přihlásit.
Více informací o Microsoft Awards 2012 a přihlašovací formulář naleznete na webu soutěže: https://partner.microsoft.com/cze/40178606.

Přehled kategorií Microsoft Awards 2012:
1/ Business Productivity (produkty Office, Exchange, Lync, SharePoint nebo Project Server)
2/ Veřejné clodové služby Microsoft (produktyOffie 365, CRM Online, Windows Intune)
3/ Privátní cloud a správa infrastruktury
4/ Data Management & Business Intelligence
5/ Microsoft Dynamics ERP
6/ Microsoft Dynamics CRM
7/ Vývoj software a webových aplikací

Zlínská Univerzita Tomáše Bati zahajuje školení v certifikačním školicím středisku KNX

31.01.2012 Bez komentářů

Ve Zlíně 30.1.2012 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s firmou Schneider Electric dnes zahájila certifikační kurzy pro zájemce o projektování, kvalifikovanou montáž a servis systémů inteligentní elektroinstalace s možností získat certifikát standardu managementu budov KNX. Tento standard sjednocuje všechny aplikace v domácnostech i kancelářských budovách od kontroly osvětlení, klimatizace, ventilace, alarmu, vodního hospodářství, monitoringu až po energetický management budov.

 

Radim Hendl ze  společnosti Schneider Electric k tomu uvádí: „Zvolili jsme si jako partnerskou instituci Univerzitu Tomáš Bati ve Zlíně, protože má funkční zázemí a disponuje velkým týmem zkušených odborníků. Velmi výhodná je také poloha Univerzity ve Zlíně – je v dosahu pro zájemce o certifikační kurzy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska“.
Kurzy jsou ukončeny závěrečným testem a praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování kursu obdrží účastníci certifikát Partner KNX opravňující k uvedení na stránky asociace Konnex  jako partnera KNX, který je vyškolen pro projektování, montáž, parametrizaci a oživování systémových instalací podle EN 50090 a ISO/IEC 14543 s celosvětovou platností.

Radim Hendl  dále dodává: „Školicí materiály připravila Zlínská univerzita a jsou v souladu s osnovami této asociace.  Schneider Electric přispívá svými expertízami, produkty a dokumentací, takže se účastníci mohou těšit na setkání s nejnovějšími aplikacemi z reálné praxe.“

Školení jsou čtyřdenní, pátý den je věnován testům a praktické zkoušce.

Foto: Slavnostní zahájení certifikačního kurzu KNX; Učebna KNX na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně; Ing. Zálešák – energetický auditor číslo jedna v ČR představuje, co vše je možné v inteligentním domě se systémem KNX ovládat

Společnost KOMIX úspěšně potvrdila kvalitu svých produktů a poskytovaných služeb

19.01.2012 Bez komentářů
Společnost KOMIX úspěšně potvrdila kvalitu svých produktů a poskytovaných služeb
Praha, 19. ledna 2012 – Systémový integrátor KOMIX s.r.o. úspěšně absolvoval v závěru roku 2011 recertifikační audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1 a dozorové audity pro oblast environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14001) a řízení jakosti projektů (dle ČSN ISO 10006). Společnost KOMIX tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní služeb a svou snahu o neustálé zlepšování produktů a služeb s cílem uspokojení potřeb zákazníka.
„Naše společnost již od samého počátku své činnosti intenzivně pracuje na dodržování standardů, jak v oblasti vývoje software, tak i v oblasti IT služeb. Jsme rádi, že auditoři společnosti CQS si mohli ověřit, že normy, které se týkají certifikovaných managementů, dodržujeme a řídíme se jimi. Zároveň nám pomáhají udržet naši výkonnost na velmi vysoké úrovni a neustále se zlepšovat,“ řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek. Systém managementu kvality je ve společnosti KOMIX  udržován a zlepšován již téměř 10 let. První certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 získala společnost již v roce 2002 a od té doby byl postupně rozšiřován integrovaný management o další certifikované managementy.
„Díky všem certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe zabezpečovat i prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě. Vědí také, že chráníme informace, respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a zároveň také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ pokračuje manažer kvality Jiří Feřtek.
Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým a recertifikační auditem jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001. Také management bezpečnosti informací prošel týden po konání předchozích auditů pravidelným dozorovým auditem.

Jiri_Fertek_eprofilPraha, 19. ledna 2012 – Systémový integrátor KOMIX s.r.o. úspěšně absolvoval v závěru roku 2011 recertifikační audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1 a dozorové audity pro oblast environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14001) a řízení jakosti projektů (dle ČSN ISO 10006). Společnost KOMIX tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní služeb a svou snahu o neustálé zlepšování produktů a služeb s cílem uspokojení potřeb zákazníka.

„Naše společnost již od samého počátku své činnosti intenzivně pracuje na dodržování standardů, jak v oblasti vývoje software, tak i v oblasti IT služeb. Jsme rádi, že auditoři společnosti CQS si mohli ověřit, že normy, které se týkají certifikovaných managementů, dodržujeme a řídíme se jimi. Zároveň nám pomáhají udržet naši výkonnost na velmi vysoké úrovni a neustále se zlepšovat,“ řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek (foto). Systém managementu kvality je ve společnosti KOMIX  udržován a zlepšován již téměř 10 let. První certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 získala společnost již v roce 2002 a od té doby byl postupně rozšiřován integrovaný management o další certifikované managementy.

„Díky všem certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe zabezpečovat i prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě. Vědí také, že chráníme informace, respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a zároveň také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ pokračuje manažer kvality Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým a recertifikační auditem jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001. Také management bezpečnosti informací prošel týden po konání předchozích auditů pravidelným dozorovým auditem.

S&T CZ získala akreditaci SAP pro aktivní řízení jakosti

02.01.2012 Bez komentářů

Kamil_Krus_eprofilPraha, 2. ledna 2012 — Společnost S&T CZ dnes oznámila, že získala novou akreditaci v globálním programu společnosti SAP AG (NYSE: SAP). Certifikaci jednomu z největších systémových integrátorů v České republice udělila certifikační organizace SAP® Active Quality Management za prokazování jednoznačných kvalitativních standardů a procesů. Prostřednictvím spolupráce se společností SAP její partner S&T CZ dává svým uživatelům jistotu, že zákaznické projekty budou dodány podle zadané specifikace, při dodržení rozpočtu a včas.

Společnost SAP spustila nový globální akreditační program pro prodejce s přidanou hodnotou (value-added resellers, VAR), kteří se specializují na SAP Business All-in-One solutions, a též pro členy programu SAP Extended Business. Akreditace je udělována globálně partnerům, kteří osvědčí aktivní řízení jakosti svých prodejních procesů a metodologií dodávání produktů.

S&T CZ vyznává klíčové principy jakosti, které společnost SAP považuje za základní podmínku pro úspěch každé implementace. Principy jsou vytyčeny tak, aby uživateli zajistily vysoce kvalitní software i podporu a zároveň mu poskytly náležité procesy, nástroje a služby pro úspěšnou realizaci projektů.

Společnosti se dnes stále častěji potýkají s problémy řízení rizik při stále složitějších projektech. Jakožto certifikovaný člen globálního akreditačního programu bude společnost S&T CZ pomáhat zákazníkům SAP vyhýbat se eskalacím problémů, udržovat zisky, snižovat jejich rozmělnění a zlepšovat úspěšné dodávky napříč celým životním cyklem. Vedle toho program nabízí kvalitní přístup k obchodním procesům a metodologiím dodávání produktů prostřednictvím pokročilých kvalitativních šablon a procesů vyvinutých společností SAP. Akreditace je výrazně zaměřena na kvantifikovatelné položky a rovněž pomáhá partnerům zvyšovat úspěšnost ve výběrových řízeních, neboť jim umožňuje se díky kvalitnímu textovému doprovodu a informacím, stejně jako aktivitami snižujícími riziko, odlišit od svých konkurentů.

„Akreditaci bereme jako ocenění celého našeho týmu a jeho nasazení. Jde nám o to, aby klienti získali jasnou důvěru v to, že produkty SAP dokážou pozitivně ovlivnit úspěch jejich podnikání,“ uvedl generální ředitel S&T CZ Kamil Krus (foto). „Tím, že využíváme principy jakosti společnosti SAP, můžeme zákazníkům zajistit hladkou implementaci, protože jsme schopni s ohledem na obchodní požadavky předem stanovit očekávané přínosy. Tato akreditace je tak potvrzením práce, kterou děláme a jejímž prostřednictvím dosahujeme efektivní implementace obchodních procesů s využitím řešení SAP a za účelem splnění těch nejnáročnějších standardů.“

Základ akreditačního programu tvoří roční plán jakosti a čtvrtletní zprávy – jejich prostřednictvím jsou sledovány výsledky a měřena úspěšnost. Od partnerů se vyžaduje předložení ročního plánu jakosti, z něhož bude patrné, jakým způsobem v průběhu roku zvýší kvalitu ve své firmě. Vedle toho čtvrtletní zprávy umožňují monitoring společných rizik prostřednictvím otevřené dvoustranné komunikace, identifikace problémů a jejich předcházení.

Jiri_Synacek_eprofil„SAP neustále rozvíjí iniciativy směřující k dosahování a zvyšování kvality implementací SAP řešení u svých klientů. Kromě toho, že SAP poskytuje komplexní, propracovanou metodiku a nástroje pro implementaci integrovaných softwarových řešení, podporuje i své implementační partnery, aby ve své práci dodržovali principy kvality vytyčené společností SAP,“ prohlásil Jiří Synáček (foto), ředitel pro kvalitu SAP CEE. „Globální akreditační program aktivního řízení kvality nám umožňuje spolupracovat s partnery, jako je S&T CZ, a zajistit tak, aby naši společní zákazníci získali již v průběhu prodejního cyklu a úvodních fází implementačních projektů všechny nezbytné informace pro informovaná rozhodnutí o možných řešeních a implementačních přístupech tak, aby se zajistila návratnost jejich investic včas a v očekávaném rozsahu.“

Algotech BSC jako první společnost v ČR získala specializaci na Oracle JD Edwards EnterpriseOne

28.11.2011 Bez komentářů
Algotech BSC jako první společnost v ČR získala specializaci na Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Praha, 25. listopadu 2011. Společnost Algotech BSC získala jako první z implementačních partnerů Oracle JD Edwards v České republice prestižní status Oracle Specialized Partner v oblasti řešení a implementace ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Algotech BSC prošla úspěšně náročnými testy a splnila všechna obchodní a technická kritéria nutná k získání této certifikace.
Oracle JD Edwards EnterpriseOne  je integrovaná sada aplikací pro plánování a řízení podnikových zdrojů. Rozsahem funkcionalit se Oracle JD Edwards EnterpriseOne řadí mezi nejvýznamnější mezinárodní ERP systémy. Jedná se o moderní, otevřený a flexibilní systém, určený pro střední společnosti.
Náklady na celkové vlastnictví jsou relativně nízké, zejména ve srovnání s funkčně podobně rozsáhlými konkurenčními systémy.
Společnost Algotech BSC již tento ERP systém úspěšně implementovala v řadě firem, například ve společnostech AŽD Praha, Metrostav a Gumotex.
„Na získání této významné certifikace jsme opravdu hrdí a je dalším významným mezníkem rozvoje naší společnosti, který se nám v letošním roce podařilo naplnit. Získání specializace Oracle JD Edwards EnterpriseOne dává současným i potenciálním zákazníkům jasný signál o tom, že implementace ERP systému od naší společnosti je pro ně zárukou kvality,“ říká František Zeman, generální ředitel Algotech BSC pro Českou a Slovenskou republiku.
„Společnost Algotech BSC je naším dlouhodobým a stabilním partnerem a získání specializace Oracle JD Edwards EnterpriseOne je dalším potvrzením její odbornosti a zkušeností. Specializace prokazuje, že Algotech BSC patří ke špičkovým implementačním partnerům aplikací a technologií Oracle. Těšíme na další rozvoj vzájemné spolupráce,“ říká Radovan Vacek, A&C Manager pro oblast aplikací ve společnosti Oracle Czech.

František_Zeman_eprofilPraha, 25. listopadu 2011. Společnost Algotech BSC získala jako první z implementačních partnerů Oracle JD Edwards v České republice prestižní status Oracle Specialized Partner v oblasti řešení a implementace ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Algotech BSC prošla úspěšně náročnými testy a splnila všechna obchodní a technická kritéria nutná k získání této certifikace.

Oracle JD Edwards EnterpriseOne  je integrovaná sada aplikací pro plánování a řízení podnikových zdrojů. Rozsahem funkcionalit se Oracle JD Edwards EnterpriseOne řadí mezi nejvýznamnější mezinárodní ERP systémy. Jedná se o moderní, otevřený a flexibilní systém, určený pro střední společnosti.

Náklady na celkové vlastnictví jsou relativně nízké, zejména ve srovnání s funkčně podobně rozsáhlými konkurenčními systémy.

Společnost Algotech BSC již tento ERP systém úspěšně implementovala v řadě firem, například ve společnostech AŽD Praha, Metrostav a Gumotex.

„Na získání této významné certifikace jsme opravdu hrdí a je dalším významným mezníkem rozvoje naší společnosti, který se nám v letošním roce podařilo naplnit. Získání specializace Oracle JD Edwards EnterpriseOne dává současným i potenciálním zákazníkům jasný signál o tom, že implementace ERP systému od naší společnosti je pro ně zárukou kvality,“ říká František Zeman (foto), generální ředitel Algotech BSC pro Českou a Slovenskou republiku.

„Společnost Algotech BSC je naším dlouhodobým a stabilním partnerem a získání specializace Oracle JD Edwards EnterpriseOne je dalším potvrzením její odbornosti a zkušeností. Specializace prokazuje, že Algotech BSC patří ke špičkovým implementačním partnerům aplikací a technologií Oracle. Těšíme na další rozvoj vzájemné spolupráce,“ říká Radovan Vacek, A&C Manager pro oblast aplikací ve společnosti Oracle Czech.