Archív

Příspěvek oštítkován ‘business intelligence’

Představujeme český start-up Manta Tools

19.10.2016 Bez komentářů

Manta Tools je nástroj, který se soustředí na mapování datových toků v komplikovaných systémech nadnárodních společností. Jejím typickým zákazníkem jsou banky, telekomunikace, pojišťovny, společnosti vydávající platební karty nebo velké retailové řetězce.

Ti všichni mají komplexní Business Intelligence prostředí, kterým protékají informace kritické pro jejich byznys. Tato prostředí jsou typicky vyvíjena dlouhá desetiletí a jsou pomalu a nákladně inovována. Zároveň s postupujícími lety bobtnají do obludných rozměrů – každé oddělení firmy vyžaduje zpracování a především reportování stále většího a většího množství dat. Připojování dalších a dalších systémů všechno jen zesložiťuje a komplikuje.

Provoz a údržba BI systémů je mimořádně náročná – fakticky jde jen o kontinuální záplatování a ruční „dokódovávání“ spousty dílků ve skládačce. Tyhle ručně vyrobené kousky mají svou funkci, ale vývojáři je typicky málo dokumentují a hodně spoléhají na to, co mají v hlavě. Navíc v některých jednotlivcích dost často převládne touha udržet si vlastní nenahraditelnost a vlastně ani nemají zájem na tom, aby někdo skutečně proniknul do podstaty celého systému. Ti pak jakýmkoliv vnitřním snahám o zrychlení (a zároveň zprůhlednění) celého zpracování dat kladou odpor.

Jak poznat to, co už máte

Manta, tehdy ještě produkt české konzultační firmy Profinit, přišla na trh koncem roku 2008, aby pomohla automaticky zmapovat celý systém včetně ručně dopsaných záplat. Existence mapy celého prostředí měla pomoci především při dalším vývoji datových skladů.

Koneckonců si ji vytvořili sami vývojáři nasazení na projektech u zákazníků Profinitu – chtěli si prostě jen ulehčit práci. To se však ukázalo jako pouze jeden z více různých účelů využití – automatická dokumentace, jak se procesu získávání „mapy“ prostředí říká – se hodí i pro další věci.

Finanční instituce jsou typicky pod přísným dohledem regulátorů a musejí dokládat, že se svými daty zachází podle pravidel. Třeba banky se řídí podle regulí Basilejského výboru pro bankovní dohled a tzv. basilejské dohody je kromě jiného nutí být transparentnější než kdy dřív.

Aby Manta mohla zmapovat ručně psané části v BI a vytvořit tak kompletní mapu, musí být schopná zpracovat různé druhy kódu, porozumět jim a popsat je. To vede vývojáře Manty ke kontinuálnímu přidávání podpory pro další a další technologie – a Manta je tak schopná doplnit stále více bílých míst. V současnosti podporuje mnoho různých variant dotazovacího jazyka SQL (Oracle PL/SQL, Teradat BTEQ a další). Kromě vlastní vizualizace datových toků také podporuje nástroje třetích stran, které se zaměřují na zkoumání BI prostředí – těm doplňuje slepé úhly, které nedokážou pokrýt sami.

Příliš malý český rybník

Potenciál českého trhu Manta rychle vyčerpala. Mateřský Profinit ji zvládnul dobře prodávat svým tuzemským zákazníkům, ale dostatečně velkých společností, kteří by ji potřebovali, nebylo v ČR tolik. Během roku 2013 v Mantě upnuli svoje snahy ven a první zahraniční zákazník na sebe nenechal dlouho čekat. Byl jím dominantní belgický telekomunikační operátor a už při první tomto prvním nasazení se začínalo ukazovat, že prodávání složitého produktu na dálku s sebou přinese množství komplikací.

S dalšími prodeji po západní Evropě začal trh reagovat, a když se začínala ozývat velká nadnárodní jména, vládlo ve vývojovém týmu nadšení. Částečné vystřízlivění přišlo po zjištění, že i u (relativně kompaktního) produktu trvají prodeje do velkých firem podstatně déle než se očekávalo. Množství různých vrstev testování, schvalování a nasazování protahuje prodejní cyklus na zdánlivě nekonečné měsíce. Obchodní zástupci Manty se nemohli jenom tak zvednout a zajet s podstatnými lidmi na kávu kdykoliv bylo potřeba, protože podstatní lidé se nacházeli o stovky kilometrů jinde.

Potřeba mít lidi na místě se ještě více umocnila v roce 2015, kdy Manta expandovala do Spojených států. Expanze do země, kde sídlí většina největších světových firem, byla naprosto nevyhnutelná. Do Ameriky za Mantu neodjel jenom její šéf a jeden z vysokých manažerů v Profinitu, Tomáš Krátký, ale i ostatní členové týmu – aby si „osahali“ jak start-upovou, tak korporátní realitu v USA. Ještě týž rok přibrali prvního amerického kolegu a založili v San Franciscu pobočku.

Nutný skok do neznáma

Mateřská společnost Profinit se mezitím, po několikaleté působnosti v rakouské New Frontier Group, osamostatnila a vrátila znovu do českých rukou. A Mantě se koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 začala americká eskapáda vyplácet – ulovila první velké americké ryby, mezi jinými masmediální společnost Comcast nebo provozovatele elektronických plateb PayPal. Stejně dobře šlapala i expanze v Evropě, kromě dalších úlovků v Belgii se Mantě otevřel i německý trh a na palubu naskočil první tamní zákazník – hobbymarket OBI.

S postupem času začínalo být jasné, že Profinit a Manta – a především povaha jejich podnikání - se od sebe stále více vzdalují. Rychle rostoucí globální start-up má jiné potřeby než velký lokální software house. Osamocená Manta je také mnohem atraktivnější pro investory a proto došlo v polovině roku 2016 k nevyhnutelnému – Manta se odtrhla od Profinitu a dále operuje jako samostatná jednotka.

Odtržení jí nakoplo nadějným směrem – posiluje působnost v západní Evropě, otevírá mimo jiné britský trh a posiluje v Německu. I na americké frontě se jí daří – v říjnu se jim podařilo prodat Mantu prvnímu členovi americké velké bankovní čtyřky.

Nasazení systému SAP Business Intelligence (SAP BI) ve Skupině ČEZ v oblasti nákupu pomohlo v konsolidaci 90 % všech používaných reportů

13.05.2014 Bez komentářů

„Řešení reportingu v SAP BI nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a analýzy nákupních dat, eliminovalo chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti. Přispělo k celkové racionalizaci a optimalizaci nákupního procesu. Běžné reporty jsou nyní k dispozici přímo koncovým manažerům, kteří je dokáží bez speciálního zaškolení používat pro řešení potřeb Skupiny ČEZ.“

Ing. Marek Schaffartzik (foto), specialista útvaru Nákupu

Skupina ČEZ řadí k největšímu energetickému uskupení v České republice a k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, svým zákazníkům dodává také plyn a teplo.

V roce 2008 Skupina ČEZ zahájila projekt optimalizace nákupních procesů, který obsahoval i konsolidaci veškerých analytických výstupů. Projekt plně korespondoval se stanoveným strategickým cílem v oblasti nákupních procesů a to zejména v dosažení jednotnosti a centralizace nákupních aktivit.

Skupině ČEZ se podařilo stanovit jednotná pravidla pro nákupní procesy, která výrazně napomohla centralizaci nákupu v celé Skupině a jsou nyní plně řízena z mateřské společnosti ČEZ, a. s. Významnou měrou se na těchto aktivitách podílelo nasazení systémů pro správu dodavatelů (SAP SRM) a SAP Business Intelligence (SAP BI). Systém SAP SRM se stal základním nástrojem pro centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu ve Skupině.  SAP BI převzal roli centrálního nástroje pro sběr a analýzu nákupních dat.

Získání přesných informací o nákupních aktivitách a zajištění jednotného centralizovaného systému vykazování nákupu v celé společnosti sehrálo klíčovou úlohu při výběru vhodného systému.  Požadavky splnil systém SAP Business Intelligence (SAP BI), jehož funkcionalita plně koresponduje s různorodými potřebami moderních a dynamických nákupních útvarů. K dispozici je široké spektrum analýz a výkazů počínaje prováděním analýz výkonnosti dodavatelů, přes podrobné dokumentování historie průběhu procesů nákupu až po detailní sledování dodávek, zda jsou plněny včas, v požadovaném množství a termínech.

Systém výrazně napomáhá odhalit slabá místa v nákupních procesech a optimalizovat výběr dodavatelů. Umožňuje sledovat a odhalit nestandardní postupy v procesu nákupu například nakupování komodit bez využití čerpání z uzavřeného kontraktu.

Reporty jsou uživatelům dostupné z interního portálu. Využívána je i možnost zasílání reportů přímo do mailů uživatelů nebo do speciálních složek interního portálu, kam mají vybraní uživatelé přístup.

Ing. Marek Schaffartzik uvádí: „společnost con4PAS, jejíž konzultační služby v oblasti nákupu využíváme, nám výrazně přispěla svými zkušenostmi při definování jednotlivých reportů. Prostřednictvím systému SAP BI jsme schopni vytvářet jednotně 90% všech potřebných reportů. Zároveň jsme schopni zajistit požadavky na nestandardní reporting  využitím standardních SAP BI sestav.“

Systém SAP BI skupině ČEZ zajistil automatizovaný a optimalizovaný proces sběru, čištění, klasifikace a nahrávání dat z  provozních systémů SAP ERP i SAP SRM a stal se flexibilním nástrojem pro tvorbu analytického výkaznictví. Řešení je využíváno k plné spokojenosti uživatelů v 16 společnostech Skupiny ČEZ.

Provozní benefity
90% všech potřebných reportů konsolidováno na SAP BI platformě
• Plná integrace řešení pro správu dodavatelů s analytickou platformou
• Standardní implementace bez výrazných zákaznických vývojů s ohledem na celkové TCO

V současné době je využíváno

• pro oblast SRM kolem 40 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 30 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

• pro oblast MM a SD kolem 15 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 25 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

k plné spokojenosti koncových uživatelů, kteří se rekrutují z řad vyššího a středního managementu jednotlivých společností Skupiny ČEZ.

Autor článku:

Petra Terbrová
Business Consultant
con4PAS

ARBES pomáhá řídit zdravotnictví ve Středočeském kraji

11.02.2013 Bez komentářů

Praha, 11. 2. 2013 - Krajský úřad Středočeského kraje zavedl manažerský informační systém ARBES Hospital BI, který sjednocuje a zjednodušuje konsolidační reporting, čímž napomáhá celkovému zefektivnění ekonomického řízení všech krajských zdravotnických zařízení.  Celé řešení je založené na platformě Oracle a jeho implementaci realizovala během několika málo týdnů společnost ARBES Technologies, významný český dodavatel informačních a manažerských systémů pro oblast zdravotnictví a finančnictví.

K hlavním důvodům, proč se Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl pro zavedení moderního manažerského informačního systému pro řízení všech svých zdravotnických zařízení, patřila především nejednotnost účetních osnov, metodik, organizačních struktur, definic klíčových ukazatelů a reportovacích procesů. Zdravotnická zařízení připravovala reporty pro kraj ručně a v nepravidelných intrevalech. Data přitom získávala z více než 25 provozních systémů, což mělo za následek vysokou chybovost a časovou náročnost. Mimo to s sebou tento způsob řízení nesl i vysoké kapacitní nároky na IT, ekonomická oddělení a dodavatele systémů.

Centralizace řízení zdravotnických zařízení a jejich datová integrace
Primárním cílem projektu byla integrace a centralizace ekonomických, medicínských, lékárenských, personálních a technicko – provozních systémů všech pěti krajských zdravotnických zařízeních do jedné konsolidované datové struktury. Došlo ke sjednocení účetních osnov, alokačních a účetních metodik, reportovacích procesů, organizačních struktur a všech výstupů nemocnic. Konzultanti společnosti ARBES Technologies rovněž zajistili automatizované datové přenosy ze všech primárních systémů a připravili komfortní uživatelské výstupy pomocí nástroje Oracle Business Intelligence.

Výhody pro zřizovatele i jednotlivá zařízení
Hlavním přínosem zavedení manažerského informačního systému ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje se stala centralizace a automatizace zpracování vstupních dat a aktualizace požadovaných krajských výstupů. Krajskému úřadu jako zřizovateli projekt přinesl široké možnosti sledování, plánování, kontrolování a především porovnávání výkonnosti jednotlivých zdravotnických zařízení. Jak zřizovatel, tak i management jednotlivých subjektů, mohou nyní snadno porovnávat výkonnost a produktivitu jednotlivých hospodářských středisek, primariátů či odborností. Jednoduše dokáží odhalit například nadprodukci některých výkonů či neefektivní využití akutních lůžek. Celé řešení navíc obsahuje sledování a kontrolu regulačních mechanismů vyplývajících z aktuálně platné úhradové vyhlášky a dodržování limitů vyplývajících z individuálních smluvních vztahů mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. To vše zajistí Středočeskému kraji nemalé úspory, o čemž svědčí i skutečnost, že návratnost investice do celého řešení nepřesáhne 2 roky.

„Z dlouhodobého pohledu je možné očekávat daleko větší přínos ve snížení neefektivně spotřebovaných finančních prostředků a ve zvýšení výnosů, a to díky optimalizaci hospodaření zdravotnických zařízení. Tento přínos je velmi těžko měřitelný, ale zajisté bude dosahovat řádů milionů korun ročně pro každé zdravotnické zařízení zapojené do projektu,“ řekl k tomu Tomáš Denemark (foto), ředitel divize ekonomických a finančních systémů ARBES Technologies. „Myslím si, že se nám v rámci tohoto projektu podařilo vytvořit užitečný produkt, který svými univerzálními rysy může být velmi nápomocný také při řešení otázek efektivního řízení ostatních zdravotnických zařízení v rámci České republiky,“ dodal.

IT projekt roku
O mimořádném významu projektu svědčí také to, že postoupil do finále v soutěži IT projekt roku 2012, kterou každoročně pořádá Česká asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO).

Ness zakládá novou divizi a nabízí produkty středním firmám

23.01.2013 Bez komentářů

Praha – 23. leden 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, oznámil založení nové organizační jednotky, Product Sales. Jejím cílem je doplnit stávající obchodní model a nabídnout moderní software třetích stran a vlastní řešení, která byla dosud dostupná jen velkým zákazníkům, i středně velkým společnostem. Řízením týmu Product Sales byla pověřena Hana Součková, zastávající současně pozici marketingové ředitelky společnosti Ness Technologies v ČR.

„V první fázi chceme firmám nabídnout tři produkty v oblastech cloudu, mobility a business intelligence, které zlepšují dostupnost i bezpečnost firemních dat a rovněž přispívají ke spolupráci zaměstnanců. To jsou témata, která zajímají střední firmy, a proto v nich vidíme značný potenciál. Stávající portfolio přitom budeme postupně doplňovat o další produkty,“ říká Hana Součková (foto).

Ness staví svoji cloudovou nabídku na spolehlivých aplikacích Google Apps, zahrnujících vzájemně provázané služby komunikace a spolupráce. Díky možnostem online sdílení dokumentů, snadné tvorby webového obsahu a vzájemné integrace všech služeb zvyšuje produkt efektivitu spolupráce zaměstnanců, a to při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Ness dále představuje nabídku v oblasti mobility, kterou reaguje na rostoucí mobilizaci firemních dat a dokumentů. Kromě vývoje vlastních aplikací poskytuje například správu firemních i zaměstnaneckých mobilních zařízení, integraci mobilních řešení s firemními informačními systémy nebo zabezpečení dat v mobilním prostředí.

Pro oblast business intelligence Ness nabízí unikátní aplikaci QlikView. Ta umožňuje s nízkými náklady a bez pomoci odborníků snadno vytvářet přehledné analýzy dat z nejrůznějších pohledů pro rychlé a správné rozhodování. Prostředí aplikace je intuitivní a nabízí okamžitou odezvu i v případě datových objemů v řádu miliard záznamů. Výhody a efektivita uvedených produktů cílí nejen na střední firmy, ale také na organizace veřejné správy.

Obchodní manažerkou SAS pro veřejný sektor se stala Markéta Douděrová

22.01.2013 Bez komentářů

Praha (22. ledna 2013)  – Společnost SAS, celosvětový leader v oblasti Business Analytics, se rozhodla více zaměřit na veřejný sektor.  Proto obchodní tým nově posiluje Markéta Douděrová, která bude na pozici obchodní manažerky řídit tým pro klienty z oblasti veřejného sektoru a státní správy.

Před příchodem do společnosti SAS působila Markéta Douděrová několik let ve společnosti Microsoft, kde se věnovala specifickým projektům a prodeji v oblasti státní správy. Cenné obchodní a prodejní zkušenosti získávala v průběhu své kariéry také ve společnosti XEROX Czech Republic a MobilKom, a.s.

„Společnost SAS výrazně roste a rozšiřuje své obchodní aktivity do nových oblastí. S tím roste i naše potřeba kvalitních a zkušených manažerů, mezi které Markéta Douděrová určitě patří,“ řekl Jan Medřický, generální ředitel SAS Institute ČR.

„SAS je v České republice dodavatelem řešení především v oblasti komerčních zákazníků. Celosvětově je však společnost SAS velmi úspěšná i ve veřejném sektoru. Proto mým hlavním cílem je, abychom tyto zkušenosti přenesli i na zákazníky veřejného sektoru na českém trhu a nabídli jim špičkové nástroje pro podporu manažerského rozhodování, pokročilé analýzy a zvyšování efektivity,“ uvedla Markéta Douděrová (foto), nová obchodní manažerka společnosti SAS pro veřejný sektor.

Markéta Douděrová je absolventkou M.B.A. studií na Czech  Management Institute Prague. Svůj volný čas dělí spravedlivě mezi rodinu a aktivní sportovní odpočinek -  lyžuje, hraje golf a je vyznavačkou vysokohorské turistiky.

BellaDati otevírá svou první mezinárodní kancelář v Soulu

19.12.2012 Bez komentářů

Ani ne šest měsíců po úvodní návštěvě, BellaDati otevírá svou první mezinárodní kancelář v Soulu. Už teď je zřejmé, že její agilní Business Intelligence řešení si získalo přízeň mnohých místní společností. “Setkáváme se s velkým zájmem firem z nejrůznějších odvětví”, říká Martin Trgiňa, CEO BellaDati. Byl to právě on, kdo poprvé prezentoval službu BellaDati na beSuccess konferenci v červenci 2012.

Od rozkvétajícího partnerství lze očekávat rychlý růst a penetraci BellaDati do mnohých firem na korejském poloostrově. Ko Kiwon, nový country manager BellaDati Korea, prozrazuje: “Věříme, že společnosti z telekomunikačního, zpravodajského a herního byznysu můžou začít používat BellaDati ihned.” Nová vlna požadavků a zkušeností bude formovat budoucí vývoj BellaDati a posílí její pozici mezi vedoucími analytickými a reportingovými řešeními v cloudu, dodává Trgiňa.

Korejská pobočka bude poskytovat analytické a integrační služby s plnou podporou pražské centrály. Společnosti budou mít možnost využít nejen instalovanou verzi, ale také přístup výhradně v cloudu. Martin Trgiňa také prozradil, že firma již nyní připravuje otevření své další mezinárodní kanceláře.

BellaDati je agilní analytické a reportingové řešení v cloudu, které mění způsob, jakým business uživatelé pracují s daty. Velkou výhodou je, že data můžou být okamžitě vizualizovaná do podoby reportů nebo dashboardů, i přesto, že je uživatel vybaven pouze prohlížečem nebo mobilním zařízením. Společnost byla původně založená jako systémový integrátor Martinem Trgiňou. Nyní BellaDati nabízí jak instalované, tak cloudové řešení Business Intelligence.

Foto: Martin Trgiňa, CEO BellaDati a Ko Kiwon, country manager BellaDati Korea, společně s BellaDati mobile BI.

Čtvrý ročník odborné konference BI Forum 2012 je úspěšně za námi

19.11.2012 Bez komentářů

Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhl v Praze v konferenčním sále společnosti OKsystem již 4. ročník odborné konference BI Forum, jejíž zaměření bylo věnováno „business intelligence v moderním světě“.

Čtvrtý ročník byl rozdělen do dvou obsahových bloků a pokrýval témata: samoobslužné BIbig datanovinky a praktické ukázky BI nástrojů, případové studie nasazení BI nástrojů v praxi.

Po úvodním slovu pana Martina Procházky (ředitele OKsystemu), se v prvním dopoledním bloku představil Josef Krejčí (Oracle) se svou přednáškou s názvem Datové sklady bez rizika, kde kromě obsahu zaujal početné publikum i dokumentárním videem z přípravy Oracle týmu na americký poháru v jachtingu.

Druzí v pořadí byli Tomáš Hubálek a Jana Benáková z pořádající společnosti OKsystem, kteří ukázali možnosti využít BI bez zapojení IT oddělení.

Petr Urban (ARCDATA PRAHA) ukončil dopolední blok přednáškou o nových přístupech k vizualizaci a práci s daty.
Druhý blok zahájil Jan Hurda (Consider Solutions), který si získal publikum svým zajímavým příspěvkem na téma Continuous Monitoring Risk & Performance.

Robert Havránek (Microsoft) všem přítomným prezentoval praktické ukázky samoobslužného business intelligence v praxi.

Další v pořadí se představil Petr Podbraný (Oracle) s analýzou nestrukturovaných dat a konferenci uzavíral Petr Zeman (OKsystem), který odprezentoval případovou studii nasazení Oracle Exalytics u zákazníka z řad české veřejné správy.

Celou akci moderoval, před zaplněným sálem čítají více než 150 manažerů a IT specialistů z komerčního i veřejného sektoru, pan Petr Koubský. Věříme, že se s vámi setkáme i při jubilejním pátem ročníku konference BI Forum 2013.

Pozvánka na čtvrtý ročník odborné konference BI Forum 2012

01.10.2012 Bez komentářů

Společnost OKsystem a její partneři (Oracle, ARCDATA PRAHA, časopisy IT Systems, Bankovnictví, Moderní řízení a Finanční management) si vás dovolují pozvat na čtvrtý ročník odborné konference BI Forum 2012. Letošní ročník má podtitul: „Business Intelligence v moderním světě“.

BI Forum 2012 se uskuteční dne 15. listopadu 2012 v konferenčním sále společnosti OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4.

Účastníci konference:

  • získají výborný přehled o problematice, použitých technologiích a terminologii,
  • uslyší vize předních odborníků o budoucnosti geografického BI,
  • setkají se s odborníky z předních dodavatelských firem i s nezávislými experty,
  • mohou se seznámit s kolegy z jiných uživatelských firem a vyměňovat si s nimi zkušenosti nejen na konferenci, ale i v budoucnu.

Moderátorem konference bude i v tomto roce Petr Koubský. Vstup na konferenci je pro registrované účastníky bezplatný. Registrovat se lze na stránkách www.biforum.cz, kde naleznete i kompletní program a informace o řečnících.

Aquasoft rozšiřuje obchodní tým

06.08.2012 Bez komentářů

Praha, 6. 8. 2012 – Společnost Aquasoft, přední domácí dodavatel softwarových aplikací, rozšiřuje svůj obchodní tým o Michaela Hankeho (foto). Tento krok souvisí s dlouhodobou strategií firmy – posílením obchodních aktivit v komerční sféře.

Michael Hanke se zaměří především na uvedení nového produktu na trh, kterým je manažerský informační systém pro střední a malé firmy vyvinutý na platformě BellaDati. Jedná se o cenově dostupný nástroj, který lze velice rychle nasadit a díky kterému mohou manažeři včas provádět kvalifikovaná rozhodnutí. Systém umožňuje analýzu dat a jejich vizualizaci ve formě uživatelsky přívětivých grafů a tabulek s možností detailního pohledu a sledování vývoje trendů.

Do kompetencí Michaela Hankeho bude spadat rovněž nabídka unikátního řešení pro projektově řízené firmy s názvem Arowana Projecta. Jedná se o kompletní podnikový informační systém s manažerskou nadstavbou na všech úrovních řízení, který společnost Aquasoft sama využívá pro podporu klíčových firemních procesů.

Michael Hanke si do nové pozice přináší bohaté technické i konzultační zkušenosti ze společnosti Software AG (dříve IDS Scheer), kde 8 let působil na pozici produktového manažera pro softwarové nástroje řady ARIS. Kromě produktové a presales podpory softwarových nástrojů zde měl na starosti také školení a působil jako konzultant pro oblast měření reálné výkonnosti procesů (Process Intelligence). Na pozici produktového manažera působil již dříve v letech 1995 až 2004 ve společnosti LBMS. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační technologie. Ve volném čase se rád věnuje sportu, mezi jeho nejoblíbenější aktivity patří vytrvalostní běh, plavání a squash.

O Aquasoftu
Aquasoft patří mezi přední domácí firmy v České republice zaměřené na dodávky softwarových aplikací. Na trhu působí od roku 1996. Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu vývojových a integračních projektů zahrnujících geograficky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy. Tým více než 100 kvalifikovaných profesionálů zaručuje nejen prémiovou kvalitu poskytovaných služeb, ale také ryze osobní přístup ke každému klientovi.

Pozvánka: Jedox Roadshow 2012

16.04.2012 Bez komentářů

Rychlejší plánování, preciznější analýzy, snadný reporting

Termín konání: 07.06.2012 / 08:30

Společnosti Jedox AG, SEFIMA s.r.o. a Melzer spol. s r.o. Vás zvou na každoroční zastavení celosvětové Jedox Roadshow 2012 – Business Intelligence a Performance Management živě!

Zaregistrujte se včas na tuto jedinečnou akci, ukážeme vám, jak rychle a jednoduše plánovat, analyzovat a reportovat v řešení Jedox. Poznejte způsoby, které vám vyřeší vaše každodenní požadavky a úkoly v plánování, analýzách a reportingu.

„On the Road to Innovation“ znamená uvolnění inovační síly ve vaší společnosti pomocí výkonných nástrojů zrychlujících rozhodování a schopnost rychle získat poznatky o provozní výkonnosti vašich zaměstnanců, výrobků a procesů.

Investujte krátký čas a získáte přehled o přínosech moderních technologií, které se skrývají za pojmy Business Intelligence a Performance Management.

Přijďte a uvidíte:

  • nástroje urovnání možného zmatku v excelových agendách přínosy centrálně řízeného plánování
  • jak mít včas a jednoduše připravené reporty
  • jakým způsobem rychle hledat odchylky
  • jak získat ověřené podklady pro rozhodování.

Vstup na seminář je ZDARMA

Registrace: http://www.sefima.cz/skoleni-prihlaska.php