Archív

Příspěvek oštítkován ‘Accenture’

Probuzení do reality

22.04.2016 Bez komentářů

Finanční ředitelé odkládají přechod na strategické řízení nákladů, přestože se jich téměř třetina bojí, že jejich firma přestane existovat ve své stávající podobě, ukazuje výzkum společnosti Accenture. Přitom by měli více investovat do digitalizace, aby si zachovali konkurenceschopnost.

Téměř jedna čtvrtina (24 %) finančních ředitelů se obává, že jejich společnost přestane existovat ve své současné formě v důsledku konkurence. Přesto nová studie společnosti Accenture ukazuje, že pouhých 6 % z nich vnímá strategické řízení nákladů jako prioritu v rámci prorůstových aktivit pro letošní rok.

Zpráva divize Accenture Strategy s názvem: „Probuzení do reality: v případě finančních ředitelů jen dobré úmysly v rámci správy nákladů nestačí“ (CFO Reality Check: Good Intentions in Cost Management are Not Good Enough), odhalila, že vedle strachu o budoucnost firmy se 58 % finančních ředitelů obává, že jejich odvětví bude narušeno, a 41 % předpokládá, že více než polovina jejich konkurence zmizí. Většina finančních ředitelů (59 %) si myslí, že strategická správa nákladů musí být v určité fázi součástí jejich reakce na tuto situaci, ale vzhledem k tomu, že tématu dávají letos jen nízkou prioritu, ukazuje se, že aktivní přístup odkládají.

„V poslední dekádě se finanční ředitelé museli přeorientovat ze striktního zaměření na finanční funkci na provádění strategických rozhodnutí se širšími dopady na podnikání jejich firmy,“ říká Christian Campagna (foto), výkonný ředitel Accenture Strategy, CFO & Enterprise Value. Díky tomuto posunu se více CFO přiklání k digitálně podložené strategické správě nákladů, která je pružnější a lépe podpoří prorůstové iniciativy. Více než polovina finančních ředitelů již má definované výkonnostní cíle, díky kterým jsou schopní provádět každodenní strategickou správu nákladů. Cílem je konzistentní porovnávání stanovených cílů s výkonem.“

Nový způsob přemýšlení o správě nákladů

Zpráva tvrdí, že pokud chtějí firmy zvládnout tlak konkurence, musí se posunout od účelového snižování ke strategickému řízení nákladů, které je podložené jejich optimalizací prostřednictvím digitálních technologií. Firmy, které již v současné chvíli sledují tuto cestu, z více než poloviny investují do mobility a přesunu aktivit do cloudových služeb (54 % a 52 %). Za tři roky budou provádět další investice do robotiky a analytických nástrojů pro big data (44 % a 40 %)

„Role finančního ředitele se vyvíjí od hlavního „cifršpióna“ na hodnotového architekta firmy, proto je třeba postavit se k nákladům komplexně a strategicky. Firmy si tak zajistí delší finanční životnost a diferencovanou konkurenční pozici,“ řekl Aneel Delawalla (foto), výkonný ředitel společnosti Accenture Strategy, CFO & Enterprise Value.

Perspektiva jednotlivých odvětví

Výzkum ukazuje, že finanční ředitelé v některých odvětvích mají z rizika „digitální bezvýznamnosti“ strach. Finanční ředitelé v následujících odvětvích mají silné obavy, že jejich firmy nemusí před konkurencí obstát.

 •          Pojišťovnictví (40 %)
 •          Energetika (31 %)
 •          Spotřebitelský průmysl (23 %)
 •          Automobilový a těžký průmysl (23 %)

Všichni jsou si vědomi nevyhnutelnosti změny, ale málokdo je odhodlaný změnit obchodní strategii své firmy. Finanční ředitelé v pojišťovnictví (3 %), energetice (16 %), spotřebitelském průmyslu (10 %), automobilovém a těžkém průmyslu (7 %) uvedli, že změna obchodní strategie má v současnosti nízkou prioritu.

Nastupte cestu strategické správy nákladů

Podle doporučení Accenture Strategy by finanční ředitelé měli v současné situaci převzít vedoucí roli a pomoci svým firmám nově definovat konkurenční strategii. Doporučení pro finanční ředitele zahrnují následující kroky:

 1. Projděte digitálním zátěžovým testem. Důkladně prověřte všechny scénáře digitální přeměny, abyste mohli definovat oblasti provozního modelu a nákladové struktury, které je třeba transformovat. Připravte si plán přesunu z pevných na proměnlivé náklady pro případ, že by společnost musela omezit konkrétní funkce, teritoria nebo geografické oblasti.
 2. Vytvořte odvážný „digitální“ akční plán. Vytvořte a implementujte akční plán pro nové definování nákladové základny založené na digitálních technologiích. To znamená, že investiční plán musí zahrnovat pohled na to, jak investice pomáhají společnosti fungovat jako digitální. Plán by měl snížit nákladovou základnu prostřednictvím okamžitých i dlouhodobých plánů snižování nákladů.
 3. Buďte posedlí svými zákazníky. Zajistěte, aby strategické řízení nákladů neskončilo v korporátním centru nebo v rámci pokročilého sdíleného modelu služeb. Využijte jeho možnosti i k aktivnímu vstupu na trh, abyste získali spokojenější zákazníky, kteří si budou užívat větší kvalitu, přístupnost služeb a lepší cenu.

Pro více informací přejděte na www.accenture.com/CFORealityCheck.

Tags:

Accenture vytváří v České republice desítky nových pracovních míst pro SAP specialisty

11.02.2016 Bez komentářů

Společnost Accenture otevře v příštích týdnech v České republice desítky nových pozic pro funkční i technické specialisty na SAP technologie. Čeští odbornící se tak mohou přidat k více než 43 000 expertům na SAP, kteří jsou součástí komunity 373 000 zaměstnanců Accenture po celém světě.

Nábor v České republice souvisí se zájmem velkých lokálních i mezinárodních firem o služby a řešení od společnosti Accenture. Nezávislí odvětvoví analytici ji považují za světového lídra v oblasti SAP implementací a je také již 8 let v řadě největším partnerem SAP z hlediska tržeb ze společných projektů. Svoji dominantní pozici společnost potvrdila také nedávným oznámením o rozšíření vzájemné spolupráce se SAP.

„Úspěšní kandidáti budou pracovat na velkých a komplexních projektech pro přední firmy z různých odvětví. Je to pro ně zajímavá příležitost rozvíjet technické, funkční a manažerské dovednosti,“ říká Gianrodolfo Tonielli (foto), ředitel divize Accenture Technology pro region střední a východní Evropy.

Společnost Accenture se od roku 1991 v České republice etablovala jako dobrý a férový  zaměstnavatel a i díky péči o zaměstnance se v roce 2015 stala jedním z držitelů zlatého certifikátu „TOP Odpovědná velká firma 2015“. V současnosti Accenture v České republice více než 1 700 zaměstnanců a každoročně vytváří desítky nových pracovních míst pro kandidáty v oblasti služeb s vysokou přidanou hodnotou – business konzultanty, technologické konzultanty, programátory i kandidáty se znalostí více cizích jazyků. Kromě řady projektů pro velké firmy působící na zdejším trhu provozuje Accenture v České republice i centra sdílených služeb, odkud zajišťuje jak vývoj softwaru a údržbu aplikací, tak outsourcing a podporu podnikových procesů pro mezinárodní klientelu. Aktuální nabídka SAP příležitostí potvrzuje silnou pozici divize technologických služeb a řešení.

Tags: ,

Rozšiřování hranic obchodních modelů prostřednictvím digitálních technologií firmám nabízí prostor pro nové zisky

26.02.2015 Bez komentářů

Poradenská společnost Accenture každoročně sleduje trendy byznysu a nyní pojmenovala 5 aktuálních globálních trendů, které ovlivní podnikání zítřka. „Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální „sdílené ekonomice“, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly,“ říká David Švejda (foto), expert na digitální technologie, Accenture v České republice. „Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky,“ dodává.

Technologická vize Accenture 2015 nabízí příklady toho, jak v rychle rostoucím prostředí internetu věcí vznikají digitální ekosystémy umožňující nabídku nových služeb, změnu nákupního chování a vstupování na nové trhy. Dokládá to průzkum společnosti Accenture, podle kterého 35 % respondentů již používá partnerská rozhraní (API) k integraci dat a ke spolupráci s obchodními partnery, přičemž dalších 38 % to plánuje. Příkladem je společnost Home Depot, která se snaží zajistit, aby všechny výrobky pro domácnost, které prodává, byly kompatibilní se systémem Wink umožňujícím komplexní propojení domácnosti. Tím vytváří domácí ekosystém a připravuje nové služby.

Philips volí podobný přístup a ve spolupráci se společností Salesforce vytváří platformu, která má změnit způsob poskytování zdravotní péče. Chce vytvořit ekosystém vývojářů budujících aplikace pro oblast zdravotnictví a umožnit hladkou spolupráci mezi lékaři a pacienty. Celý systém má zahrnovat elektronické zdravotní záznamy i informace o léčbě.

Technologická vize Accenture 2015 upozorňuje, že díky využití digitálních ekosystémů mají Home Depot, Philips a další progresivní společnosti možnost růst a vytvářet nové zdroje příjmů způsoby, kterých by nemohly dosáhnout jen vlastními silami.  Zpráva pojmenovává pět technologických trendů identifikovaných u nejvýraznějších hráčů digitálního světa, které budou mít podstatný vliv na firmy napříč obchodními odvětvími v následujících 3-5 letech:

 • Personalizovaný internet – Internet of Me. Jak se předměty denní potřeby připojují k internetu, vzniká množství digitálních kanálů, které zasahují hluboko do našich životů. Tyto nové kanály, které firmy využívají nebo se kterými experimentují, zahrnují nositelnou elektroniku, tzv. wearables (v průzkumu uvedlo 62 % respondentů), chytré televizory (68 %), k internetu připojené automobily (59 %) a nejrůznější chytré předměty (64 %). Firmy, které budou schopny využít potenciál těchto přístupových bodů a nabídnout klientům vysoce personifikovaný uživatelský prožitek, se stanou příští generací silných značek.
 • Zaměření se na hodnotu pro zákazníka:  Inteligentní hardware spojuje digitální ekosystém s fyzickým světem. Špičkové firmy při setkání s internetem věcí nacházejí příležitosti, jak zabudovat do svých digitálních zařízení hardware a senzory a využít tyto silně propojené komponenty k tomu, aby zákazníkovi přinesly to, co skutečně potřebuje – ne více produktů nebo služeb, ale smysluplnou hodnotu. V průzkumu celých 87 % respondentů potvrdilo intenzivnější využívání chytrého hardwaru, senzorů a koncových zařízení.  A 84 % respondentů si pochvalovalo, že z toho vyplývá lepší porozumění zákazníkům.  Rozvracející tak zaběhlý řád a uvědomují si, že úspěch již nespočívá v prodeji věcí, ale v prodeji lepších výsledků.
 • (R)evoluce platforem – prolínání hranic mezi jednotlivými odvětvími: Platformy a ekosystémy, které nabízí digitální ekonomika, umožňují nové příležitosti k růstu a zisku. Rychlý pokrok v oblasti cloudových služeb a mobility odbourává náklady a technologické překážky a otevírá nové pole působnosti firmám, které mohou vstupovat do nových odvětví či nových zemí.
 • Inteligentní firma: Doposud měl pokročilý software pomáhat zaměstnancům přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí. S přílivem velkého množství dat, dostupnější výpočetní síly, rozvinutými analytickými modely software pomáhá strojům v kvalifikovanějším rozhodování. Přichází éra inteligentního softwaru, kdy podle 80 % respondentů aplikace a nástroje budou ve své sféře působnosti schopny suplovat lidské rozhodování. A 78 % respondentů se domnívá, že software bude schopný se učit a přizpůsobovat našemu měnícímu se světu.
 • Nová pracovní síla – spolupráce člověka a stroje: Masivní digitalizace umocňuje také nutnost větší spolupráce mezi lidmi a stroji. Většina firem mezi respondenty průzkumu (57 %) zavádí technologie, které podnikovým uživatelům umožňují plnit úkoly, které dříve vyžadovaly specializované IT odborníky, například vizualizaci dat. To však přináší také nové výzvy při řízení pracovní síly tvořené spolupracujícími lidmi a stroji.

Společnost Accenture již téměř 15 let systematicky zkoumá prostředí, ve kterém se firmy pohybují, ve snaze identifikovat nastupující IT trendy, které mají největší potenciál narušit stávající fungování firem a jednotlivých odvětví.  Bližší informace o zprávě za letošní rok najdete na stránce www.accenture.com/technologyvision.

Tags:

Banky by se měly inspirovat nebankovním sektorem

30.12.2014 Bez komentářů

Retailové banky by si měly vzít příklad z předních společností působících v nebankovním sektoru, a to zejména při komunikaci a budování vztahů s klienty. Studie „REBanking“ společností Accenture a Efma poukazuje také na stále významnější roli sociálních sítí při budování důvěryhodné značky.

I když proběhlo „ozdravení“ retailových bank, nová úroveň ziskovosti je stále nižší než byla před krizí. Globální finanční krize měla nesporný vliv i na to, jak zákazníci vnímají bankovní sektor a jak se změnil jejich vztah k těmto institucím. Zákazníci jsou k bankám méně důvěřiví, považují své zkušenosti s nimi za méně uspokojivé a požadují od nich větší transparentnost i změnu v tradičním vztahu banka – klient.

Klíčem k řešení problémů je zásadní změna ve způsobu, jakým banky přicházejí do styku se zákazníky. Podle studie by si měly banky vzít příklad z fungování předních společností nebankovního sektoru, které těží ze svého jména, reputace a silné loajality ze strany zákazníků. 

Sociální sítě a moderní technologie na prvním místě

Pozitivní vnímání značky zůstává i nadále hlavním zdrojem informací při rozhodování o výběru produktu či službě a sociální sítě dnes hrají významnou roli při budování důvěryhodné značky. Základem úspěchu se stává maximální využití shromážděných dat o klientech z různých komunikačních kanálů, včetně sociálních médií. Studie analyzovala úspěšné příklady předních společností z nebankovního sektoru (např. Unilever, Coca-Cola, Burberry, eBay, Tesco, Apple), na základě kterých vznikl seznam doporučení, která by měla vést ke zlepšení vzájemného vztahu banka – klient, a tím pádem k posílení bankovního sektoru:

-          Změnit aktuální systém na zákaznicky orientovanou strukturu

-          Vlastní zaměstnanci musí být „ambasadory“ značky

-          Analýza zákazníků v reálném čase a zahrnutí výsledků analýz při vývoji nových produktů

-          Přiblížení a „zhmotnění“ produktů zákazníkům prostřednictvím technologií

-          Přechod k plně digitalizovaným marketingovým procesům

-          Dostupnost bankovních služeb kdekoli, bez potřeby návštěvy kamenných poboček

-          Maximální využití digitálních technologií

-          Kvalifikovaná ale „lidská“ podpora napříč všemi kanály

Ze studie dále vyplývá, že marketingoví ředitelé bank jsou si aktuálního stavu vědomi a všichni dotázaní se shodli na tom, že jedna z aktuálních top priorit je právě budování a posílení důvěry klientů vůči značce.

Průzkum zahrnoval více než 100 vedoucích společností z nebankovního sektoru ze sedmi odvětví: maloobchod, komunikace, elektrotechnika, média a zábava, logistika a přeprava, automobilový průmysl a služby. Identifikováno bylo více než 200 inovativních postupů v oblasti marketingu a distribuce, které těmto společnostem pomáhají budovat dobré vztahy se zákazníky.

Celou studii najdete zde.

Accenture Golf Cup se konal již počtvrté

09.10.2012 Bez komentářů

Petr Herzmann, Jiri Svoboda, Jan Popelka, Jiří Pavlíček

Více než padesát hráčů, zákazníků a obchodních partnerů Accenture, se opět utkalo na greenu golfového resortu Prague City Golf Club

Praha – 5. října 2012 – Počasí i letos přálo hráčům turnaje Accenture Golf Cup, kterých se v sobotu 22. září sešlo v golfovém klubu Prague City Golf Club více než padesát. Další zájemci o golf si pak procvičili svůj švih i přesnost v golfové akademii.

Pavel JarešVe smíšeném turnaji na 18jamkovém hřišti si nejlépe vedli Marek Kasák (v kategorii HCP 0–20), Jaroslav Matějka (HCP 20,1–36) a Pavel Vinter (HCP 37–54). Vloženou soutěž Longest drive vyhrál Jan Blažek, v disciplíně Nearest to pin zazářil Michael Hátle.

„Děkuji všem účastníkům turnaje, že si našli čas a přišli poměřit své golfové dovednosti. Vítězům gratuluji a doufám, že se opět všichni setkáme na greenu, tentokrát už u pátého ročníku Accenture Golf Cup,“ řekl Petr Ložek, partner společnosti Accenture v České republice.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující manažerské poradenství, technologické služby a outsourcing s více než 249 000 zaměstnanci, obsluhujícími klienty ve více než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi i rozsáhlému výzkumu nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 25,5 miliardy USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2011. V České republice byla v Praze založena pobočka v roce 1991. V současné době zaměstnává v tuzemsku společnost Accenture přibližně 1 900 pracovníků ve třech divizích.
Další informace můžete najít na stránce www.accenture.cz.

Jen pětina outsourcingových partnerství přináší očekávanou hodnotu

04.05.2012 Bez komentářů

Praha – 3. května 2012 – Průzkum společnosti Accenture ukazuje, že pouze relativně malé procento případů outsourcingu podnikových procesů (BPO) dnes dosahuje plného využití nabízené obchodní hodnoty.

Studie Outsourcing podnikových procesů (BPO) vychází z průzkumu provedeného mezi 263 klienty, kteří využívali BPO služby v oblastech, jako jsou finance a účetnictví, zprostředkovatelské služby, lidské zdroje a dodavatelské řetězce. Zpráva poukazuje, že pouze relativně malý počet zákazníků – 20 % respondentů studie – dokázal ze smluv na dodávky BPO vytěžit vyšší obchodní hodnotu než většina zúčastněných a jejich partnerství s dodavateli lze označit za vysoce funkční. Zpráva zároveň uvádí osm nejlepších postupů, které silně korelují s vysoce úspěšnými smluvními vztahy. Osvojením těchto postupů mohou společnosti dosáhnout realizace vyšší obchodní hodnoty, než jaké přináší typické BPO kontrakty.

Studie ukazuje, že společnosti navazující úspěšná BPO partnerství vykazují osm základních modelů manažerského chování a postupů:

 • Komplexní přístup k řízení rozsahu BPO partnerství. Špičkoví partneři zahrnují do rozsahu BPO komplexně celý podnikový proces, včetně součástí řízených v rámci klientova podniku, součástí provozovaných třetími stranami a souvisejících procesů, které mohou mít vliv na celkový výkon.
 • Kolaborativní přístup k řízení. Kolaborativní BPO řízení je mnohem více než sestava komisí nebo rozvrh jednání. Zahrnuje také přístup k partnerství a modely jednání, které partnerství posilují.
 • Řízení změn jako priorita.  Špičkoví partneři se řídí pečlivě naplánovaným programem zavádění změn, který umožňuje řídit jejich dopadů v průběhu přechodného období i po něm.
 • Přínosy nespočívají pouze ve snížení nákladů.  Jak klientovi, tak poskytovateli služeb jde i o jiné hodnoty, než pouze o náklady. Jejich snížení je důležité, ale nepředstavuje primární motivaci.
 • Zaměření na strategické výsledky.  Špičkoví partneři se nesoustředí pouze na zefektivnění transakcí, ale také na konkrétní měřitelné strategické výsledky, například jak klientovi pomoci zvýšit příjmy.
 • Využití oborové expertízy a analýzy. Klienti předpokládají, že jim partnerovy hluboké znalosti daného oboru a schopnost analyzovat data zajistí předvídatelnější řízení výsledků podniku.
 • Sladění spravované organizace s outsourcovanými procesy.  Špičkoví partneři přikládají interní transformaci klienta stejnou důležitost jako transformaci outsourcovaných procesů.
 • Využívání technologie jako podpůrného faktoru.  V rámci špičkových BPO partnerství představuje technologie zdroj inovací a konkurenčních výhod, není pouhou infrastrukturou dodavatele.

„Tato studie jasně ukazuje, že pokud společnosti chtějí dosáhnout využití plné obchodní hodnoty BPO, kde se partnerství měří obchodními výsledky a zlepšením výkonu klientovy společnosti místo pouhého snížení nákladů, je nutná změna uvažování,“ uvedl Mike Salvino (foto), generální ředitel pro BPO ve společnosti Accenture. „Výsledky vypovídají, že uzavřená BPO partnerství přináší větší obchodní hodnotu, pokud klient a poskytovatel služeb naváží hlubší vztah a využívají postupy, které umožní dosáhnout vysoce funkčního BPO. Při aplikaci těchto prvků v uzavřených partnerstvích lze získat velmi dobrou pozici pro dosažení úspěchu. Firmy, které budou i nadále vnímat BPO pouze z hlediska zpracování transakcí a nákladů, se ocitnou pod silným konkurenčním tlakem.“

Průzkum také odhalil statisticky významné rozdíly ve výkonu a modelech chování ve vysoce funkčních a v typických BPO partnerstvích. Některé z největších statistických rozdílů byly zaznamenány v oblastech zaměřených na smýšlení a postoje nebo na realizaci měkkých programů, jako je organizační uspořádání a spolupráce nebo řízení změn.

Výsledky průzkumu ukazují, že kolaborativní přístup k řízení je pro navázání vysoce funkčních BPO partnerství důležitý. Klienti vnímají poskytovatele BPO služeb jako svého strategického partnera a zástupci vedení obou stran věnují partnerství potřebný čas. Díky širšímu sblížení zúčastněných stran a zapojení vyššího vedení jsou pak společnosti, které navázaly vysoce funkční partnerství, schopné nalézat produktivní řešení vzájemných konfliktů snáze, než jak je tomu v případě běžných partnerství. Podle výsledků průzkumu:

 • V případě téměř 85 % vysoce funkčních BPO partnerství je poskytovatel služeb vnímán jako strategický partner, na rozdíl od 41 % případů typických partnerství.
 • U 75 % vysoce funkčních BPO partnerství věnují zástupci nejvyššího vedení obou stran čas vzájemnému pochopení svých cílů a strategií, na rozdíl od 33 % případů typických partnerství.
 • Plných 90 % partnerů v případě vysoce funkčních partnerství uvedlo, že obě zúčastněné strany byly schopny produktivního řešení konfliktů. Stejně se vyjádřilo pouze 44 % zástupců typických partnerství.

Další klíčové modely chování, které poukazují na výrazné rozdíly ve výsledcích:

 • Řízení změn jako priorita.
  • V 77 % případů vysoce funkčních BPO partnerství došlo k úspěšnému zavedení plánů řízení změn – v porovnání s pouhými 34 % případů typických partnerství.
  • Téměř v 85 % případů vysoce funkčních BPO partnerství obě strany proaktivně dolaďují své cíle v průběhu zrání partnerství – v porovnání s pouhými 40 % případů typických partnerství.
 • Přínosy nespočívají pouze ve snížení nákladů
  • Až 67 % vysoce funkčních BPO partnerství zahrnuje mezi své cíle kromě snížení nákladů i jiné přínosy – v porovnání s 26 % případů typických partnerství.
  • V 58 % případů vysoce funkčních partnerství bude zadavatel uvažovat o variantách služeb s vyšší hodnotou a to i za vyšší cenu, na rozdíl od 31 % v případě typických partnerství.
 • Zaměření na strategické výstupy
  • V 56 % případů vysoce funkčních partnerství představuje BPO prostředek k získání konkurenční výhody, zatímco pouze 28 % případů typických partnerství míří k tomuto cíli.
  • 64 % vysoce funkčních partnerství se po zajištění snížení nákladů více soustředí na dosažení dalších výhod – v porovnání s pouhými 40 % případů typických partnerství.
  • Více než polovina vysoce funkčních partnerství (54 %) má zavedeny výkonnostní odměny, v porovnání s pouhou čtvrtinou (24 %) typických partnerství.

Mike Salvino dále uvedl: „Přijetím modelů chování a postupů typických pro vysoce funkční BPO mohou společnosti dosáhnout významně vyšší obchodní hodnoty a osvojit si nové konkurenční výhody, sahající od urychlení vstupu na trh přes rozvoj inovativnosti a zvýšení úrovně loajality zákazníků po inteligentnější řízení talentů a špičkový růst podniku.“

O průzkumu

Společnost Accenture ve spolupráci s agenturou Everest Group provedla v září a říjnu 2011 online průzkum mezi 263 kvalifikovanými respondenty zastupujícími vyšší a špičkový management BPO klientů s obratem nad 500 milionů dolarů napříč širokým spektrem průmyslových odvětví.

Respondenti byli hodnoceni na základě předem definované sady indikátorů hodnoty BPO a konkrétních modelů chování a postupů. Podle výsledků bylo jejich BPO partnerství klasifikováno jako vysoce funkční nebo typické.

Všichni respondenti se významně účastnili řízení svých BPO iniciativ napříč mnoha BPO segmenty, jako jsou finance a účetnictví, zprostředkovatelské služby, dodavatelské řetězce, lidské zdroje, kontaktní centra, analytika a marketingové operace. Respondenti představovali průřez průmyslovými sektory od bankovnictví přes finanční služby a pojištění, elektroniku a vyspělé technologie, přírodní vědy, balené spotřební zboží po výrobu a dodávky energie a technické služby.

V rámci této studie provedl Ústav outsourcingu při Londýnské škole ekonomie více než 20 podrobných pohovorů s klienty společnosti Accenture, jejichž BPO kontrakty se kvalifikovaly do skupiny vysoce funkčních partnerství, aby názorně ukázal, jak tyto společnosti aplikují vysoce funkční modely chování a manažerských postupů. V kombinaci s databází výsledků průzkumu mezi více než 1 300 klienty outsourcingových služeb z více než 250 akademických analýz, provedl Ústav outsourcingu při Londýnské škole ekonomie hlubší validaci výsledků průzkumu a vytváří příkladové studie a popisy postupů ilustrující, jak tyto postupy a modely chování fungují v rámci reálných BPO partnerství.

Výzkumná zpráva „Dosahování vysoce funkčních BPO partnerství“ je k dispozici ke stažení na adrese  www.accenture.com/highperformancebpo.

Studie Accenture Technology Vision 2012 představuje zásadní technologické trendy

03.02.2012 Bez komentářů

Praha – 3. února 2012 – Podle nové studie společnosti Accenture budou přední IT společnosti těžit z nových zdrojů příjmů, založených na kontextově orientovaných službách – nově nastupujícím technologickém trendu agregace reality a digitálních dat s cílem porozumět zákazníkům a poskytnout jim komplexní spotřebitelskou zkušenost.
Studie Technology Vision 2012 společnosti Accenture – výroční přehled nejzásadnějších nastupujících technologických trendů, o nichž Accenture předpokládá, že budou mít největší dopad na podnikovou sféru – uvádí kontextově orientované služby jako jeden ze šesti klíčových trendů. Accenture se zkoumání a předpovídání budoucích technologických trendů věnuje již více než deset let.

Accenture odhaduje, že prudký nástup kontextových služeb je otázka bezprostřední budoucnosti. Umožňuje jej konvergence a zároveň snadný přístup k množství zdrojů kontextových informací, včetně prudkého vzestupu využívání chytrých telefonů, rozvoje cloud computingu, masového využívání sociálních sítí a vývoje výkonných nástrojů pro agregaci a analýzu různých forem dat.

„Ředitelé IT a vysocí IT manažeři, kteří již kontextová data začali využívat k dosažení lepšího pochopení preferencí zákazníků a jejich zvyků, ve svých společnostech, získávají pozice strategických hráčů,“ řekl Gavin Michael (foto), ředitel společnosti Accenture pro technologické inovace. „Dokáží efektivněji spolupracovat s prodejem a marketingem a využívat kontextové služby k vytvoření nových příjmů a tím svým společnostem přináší větší hodnotu.“

Příkladem může být cestovní kancelář, která v síti Twitter vyhledává zmínky o chystaných cestách. Kancelář posléze upozorní hotely v lokalitě, kam daný klient míří. Výhodou pro klienta je, že hotel mu – opět prostřednictvím Twitteru – může nabídnout lákavou slevu. Hotel tak může potenciálně získat nového zákazníka. Dalším příkladem by mohla být skupina mobilních operátorů, experimentujících s technologií, která automaticky deaktivuje telefony řidičům a umožňuje jim tak předejít porušení zákona omezujícího manipulaci s telefonem při řízení.

Podle výroční zprávy Accenture spočívá zásadní rozdíl v tom, že současné technologie nyní usnadňují rychlou agregaci dat z různých zdrojů a nabízí nové pohledy, které uživatelům umožní získat hlubší a cennější zážitky.

K dalším trendům uvedeným ve studii Accenture Technology Vision 2012 patří:
Konvergence datových architektur: S růstem významu dat pro většinu podniků jako stále cennějšího aktiva, bude využití jejich hodnoty vyžadovat změnu datové architektury a přemostění mezi starými a novými databázemi a systémy. Nejde ovšem pouze o nárůst objemu dat, s čím se podniky budou muset vyrovnat. Nezbytný je vývoj nových datových architektur, které umožní efektivní zpracovávání strukturovaných i nestrukturovaných informací. Vytvoření správné architektury navíc představuje klíčový základ pro podporu dalšího trendu souvisejícího s daty – aby data mohla generovat nové zisky, je třeba je mnohem jednodušeji sdílet.

Studie Accenture předpovídá, že jak budou datoví architekti postupně přijímat skutečnost, že relační databáze už nejsou jediným dostupným nástrojem, dojde k přeskupení struktury databází tak, aby byly schopné zpracovávat nestrukturovaná data.

Industrializované datové služby: V souvislosti s trendem v oblasti datových architektur studie uvádí, že skutečná hodnota dat – jak v rámci podniků, tak mimo ně – se projeví, jakmile budou bez omezení data sdílena. Aby to bylo možné, data se vydělí od aplikací a nebudou ani vlastněna jednou konkrétní společností. Podle studie jsou proto nutné nové přístupy ke správě dat.
V průběhu několika let si podle Accenture přední IT společnosti osvojí způsoby správy dat nutné k nalezení správné rovnováhy mezi regulacemi a svobodou pro jejich data, založené na jasné realizaci skutečné hodnoty dat. Tyto společnosti začnou uvažovat o možnostech industrializace sdílení dat.

Sociálně orientované IT: Studie zjistila, že sociální média již pro firmy nebudou pouhými přílepky k jejich marketinkovým kanálům. Stávají se silnými katalyzátory, které mění způsob, jakým zákazníci, zaměstnanci a partneři používají technologie ke komunikaci s okolním světem. Většina podniků tuto skutečnost teprve potřebuje uchopit a téměř žádné zatím sociální média nevyužívají naplno.

Pružnost PaaS architektury: Přední IT společnosti, které zkouší zvolit architekturu PaaS (platforma jako služba), protože se domnívají, že bude úspěšná, nebo vnímají platformy poskytované jako služba pouze jako opatření pro úsporu nákladů, pravděpodobně nemají úplnou představu o možnostech PaaS. Studie naopak zdůrazňuje důležitost pružnosti této platformy v souladu s životaschopností na trhu a zaměření se na sadu doplňkových obchodních služeb poskytovaných stejným dodavatelem.

Studie předpovídá, že poskytovatelé PaaS architektury budou častěji nabízet tři další komponenty: opakovaně využitelné obchodní služby, integrační dovednosti a možnosti rozšíření. Poznamenává také, že každá platforma bude muset nabídnout bohaté a robustní možnosti správy a infrastruktury.

Řízené analytické zabezpečení: Společnosti jsou dnes více propojeny než kdy dříve – nejenom prostřednictvím internetu a mobilních zařízení, ale i pomocí dalších netradičních cest, především ve fyzickém světě. Zároveň došlo k nárůstu rizik a mění se i způsob, jakým společnosti rizika vyhodnocují. Datacentrický pohled na zabezpečení a zajištění ekvivalentního analyticky orientovaného zabezpečení pomáhá s těmito riziky bojovat.

„Studie Accenture Technology Vision 2012 představuje více než jen zběžný pohled do blízké budoucnosti,“ dodal Gavin Michael. „Věříme, že trendy, které jsme rozpoznali, nesou potenciál k zásadní změně podoby IT v podnicích a že přední IT společnosti, které tyto trendy přijmou za své, získají strategickou výhodu.”

České zastoupení Accenture navštívil William D. Green

14.12.2011 Bez komentářů
České zastoupení Accenture navštívil William D. Green
Praha – 14. prosince 2011 – William D. Green, předseda představenstva společnosti Accenture, krátce navštívil Českou republiku, aby se setkal se zaměstnanci českého zastoupení Accenture a vrcholnými představiteli mezinárodního managementu divize outsourcingu obchodních procesů.
Na setkání se zaměstnanci, které proběhlo 13. prosince, diskutoval Bill Green o příležitostech a hrozbách současné celosvětové ekonomické situace, probíhající krizi v eurozóně, ale také o perspektivách dalšího rozvoje Accenture na menších trzích, jako je Česká republika, Slovensko a další malé středoevropské státy.
Bill Green při setkání sdílel své zkušenosti z 35leté praxe v Accenture v oblasti obchodní strategie. Zároveň se zaměstnanci diskutoval na téma, co dělá člověka úspěšným lídrem.
Během setkání globálního managementu outsourcingových služeb Accenture měli zaměstnanci pražského outsourcingového centra příležitost představit výsledky své práce pro klienty po celém světě.
Bill Green nastoupil do Accenture v roce 1977, po absolvování bostonské univerzity, a již po devíti letech se stal partnerem společnosti. V letech 2004 až 2010 řídil Accenture z pozice generální ředitele, nyní zaujímá pozici výkonného předsedy představenstva Accenture.
Popis přiložených fotografií: William D. Green, předseda představenstva Accenture, při setkání se zaměstnanci českého zastoupení společnosti

Bill-Green_eprofilPraha, 14. prosince 2011 – William D. Green (foto), předseda představenstva společnosti Accenture, krátce navštívil Českou republiku, aby se setkal se zaměstnanci českého zastoupení Accenture a vrcholnými představiteli mezinárodního managementu divize outsourcingu obchodních procesů.

Bill-Green_2_eprofilNa setkání se zaměstnanci, které proběhlo 13. prosince, diskutoval Bill Green o příležitostech a hrozbách současné celosvětové ekonomické situace, probíhající krizi v eurozóně, ale také o perspektivách dalšího rozvoje Accenture na menších trzích, jako je Česká republika, Slovensko a další malé středoevropské státy.

Bill Green při setkání sdílel své zkušenosti z 35leté praxe v Accenture v oblasti obchodní strategie. Zároveň se zaměstnanci diskutoval na téma, co dělá člověka úspěšným lídrem.

Během setkání globálního managementu outsourcingových služeb Accenture měli zaměstnanci pražského outsourcingového centra příležitost představit výsledky své práce pro klienty po celém světě.

Bill Green nastoupil do Accenture v roce 1977, po absolvování bostonské univerzity, a již po devíti letech se stal partnerem společnosti. V letech 2004 až 2010 řídil Accenture z pozice generální ředitele, nyní zaujímá pozici výkonného předsedy představenstva Accenture.

Accenture slaví 20 let na českém trhu

02.11.2011 Bez komentářů

Accenture-10-letPraha – 1. listopadu 2011 – Společnost Accenture oslavila 20. výročí působení v České republice a 10 let fungování pod svým současným názvem. Na oslavě ve francouzské restauraci Céleste v nejvyšších patrech Tančícího domu se sešli zákazníci a obchodní partneři Accenture – top manažeři předních společností z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a telekomunikací. 

Více než stovka hostů oslavy si během večera užila kuchařskou show a ochutnala francouzské delikatesy i speciality z ledového baru. Program večera oživilo taneční vystoupení skupiny JAD Company. Choreografii pro tančící nymfy připravil tanečník a vedoucí skupiny JAD Company Yemi přímo pro oslavu významného výročí Accenture.  

Společnost Accenture vznikla v roce 2001 přejmenováním firmy Andersen Consulting, konzultační divize vydělené ze společnosti Arthur Andersen v roce 1989. Společnost Andersen Consulting vstoupila na český trh již v roce 1991. Nový název vznikl spojením slov „Accent on Future“ (důraz na budoucnost) a vyjadřuje hlavní poslání Accenture, kterým je poskytování špičkových služeb vysoce výkonným společnostem.

V současné době poskytuje Accenture na českém trhu především služby manažerských konzultací, outsourcingu firemních procesů a vývoje v oblasti informačních technologií. Mezi klienty Accenture patří přední banky a finanční instituce, telekomunikační operátoři, dodavatelé elektřiny a plynu i organizace veřejné správy.

„Za uplynulých 20 let se nám podařilo z Accenture vybudovat silnou a respektovanou konzultační firmu. Mezi naše zákazníky patří nevýznamnější společnosti v České republice a jsme rovněž velmi žádaným zaměstnavatelem pro talentované lidi,“ uvedl na oslavě výročí Maurizio Barini, generální ředitel českého zastoupení Accenture. „Všechny tyto úspěchy jsou samozřejmě dílem našich zaměstnanců a zákazníků, kteří v nás vložili svoji důvěru.“

Foto:  Taneční vystoupení skupiny JAD Company.

Accenture rozšiřuje nejvyšší management

09.09.2011 Bez komentářů

Alena_Sochorova_eprofilPraha – 8. září 2011 – Společnost Accenture jmenovala Alenu Sochorovou a Martina Fialu do funkcí Senior Executive.

Dlouholetí zaměstnanci Accenture rozšiřují tým nejvyššího managementu českého zastoupení nadnárodní společnosti.

Alena Sochorová pracuje v Accenture od roku 1996, specializuje se na projekty v oblasti telekomunikací a řízení vztahů se zákazníky.

Ve funkci Senior Executive bude odpovědná za služby management consultingu pro klienty z oboru telekomunikací v regionu střední Evropy.

Alena Sochorová získala vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na University of Pittsburgh v USA. Hovoří plynně anglicky, volný čas věnuje rodině, cestování nebo zahradě.

 

 

Martin_Fiala_eprofilMartin Fiala (1974) začal svoji kariéru u Accenture v roce 1998 jako IT architekt a projektový manažer.

Nyní je v nové pozici Senior Executive odpovědný za řízení projektů a poskytování služeb klientům z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví v regionu střední Evropy.

Martin Fiala vystudoval systémové inženýrství a informatiku na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Mezi jeho koníčky patří sport, sci-fi a fantasy literatura a cestování, hovoří anglicky a věnuje se studiu čínštiny.

„Vítám nové členy nejvyššího managementu Accenture v České republice a přeji jim mnoho úspěchu,“ komentuje jmenování nových Senior Executive manažerů Maurizio Barini, generální ředitel českého zastoupení Accenture. „Alena Sochorová i Martin Fiala mají za sebou realizaci mnoha úspěšných projektů pro naše nejvýznamnější zákazníky, během kterých prokázali svoje odborné znalosti i značnou míru zkušeností. Věřím, že se jim bude stejně dařit i nadále.“