Archív

Archív pro ‘Software’ Kategorie

Pozvánka: Konference – Správné využívání mobilních zařízení přináší do byznysu nové příležitosti

08.09.2014 Bez komentářů

Trh mobilních zařízení se stále bouřlivě vyvíjí, stejně jako způsoby jejich využití. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti IDC se například stále větší oblibě těší takzvané phablety, tedy kříženci chytrých telefonů a tabletů s úhlopříčkou 5,5 až 7 palců. Zásadně se mění i způsob mobilního přístupu k podnikovým datům. A právě efektivnímu využití mobilních zařízení v organizacích se bude věnovat druhý ročník úspěšné konference Mobilní business a IT, která se koná 25.9.2014 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

PRAHA, 5. září 2014: Podle analytiků se výrazně mění nejen trh samotných mobilních zařízení – včetně posunu preferencí směrem ke smartphonům s větší úhlopříčkou displeje, ale také způsob vývoje aplikací. Analytici ze společnosti Gartner například ve své aktuální zprávě upozorňují, že vzhledem k tlaku řady obchodních jednotek na vývoj stále dalších a dalších mobilních aplikací pro byznys je na čase přejít o standardních způsobů vývoje k metodám takzvaného agilního vývoje. A právě rozsáhlé problematice efektivního využití mobilních zařízení ve firmách a dalších organizacích se bude z různých úhlů pohledu věnovat druhý ročník úspěšné konference Mobilní business a IT, kterou 25.9.2014 pořádá v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí společnost Best Online Media.

Konference Mobilní business a IT nabízí odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jak zajistit přístup k firemním datům z mobilních zařízení? Jak tato data bezpečně a efektivně sdílet? Jak mobilně přistupovat k ERP systémům? A jak mobilní zařízení spravovat?

Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti podnikových mobilních technologií, Jak zapojit různá mobilní zařízení do podnikových informačních systémů, Centrální správa mobilních a dalších zařízení ve společnosti nebo Jak na efektivní sdílení podnikových dat.

Více informací o konferenci na webu: konference.businessit.cz

Odbornou a technickou záštitu nad konferencí mají magazín BusinessIT a společnost Brave Multimedia.

O společnosti Best Online Media: Společnost Best Online Média se specializuje na pořádání konferencí z oblasti informačních a komunikačních technologií a na inzertní zastoupení řady významných českých on-line médií, mimo jiné 19 o informačních technologiích.

Kontakt pro média: Zuzana Paulinová, zuzana@online-media.cz, tel.: 737 283 091

Kontaktní centrum v cloudu – řešení AlgoCC

01.09.2014 Bez komentářů

Na dnešním trhu společnosti hledají řešení v podobě kontaktního centra, které dokáže zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb jejím klientům, optimální využití zdrojů centra, zapojení nových komunikačních kanálů a snadnou integraci. Zároveň je stále trápí tlak na snižování nákladů, a proto požadují nízké počáteční i provozní náklady a rychlé a pohotové zahájení činnosti kontaktního centra.

S cloudovým řešením AlgoCC jsou společnosti oproštěny od břemena provozu vlastního kontaktního centra a mohou se plně soustředit na vlastní podnikání a obchodní cíle.

V cloudovém řešení AlgoCC jsou veškeré aplikace a podpůrné technologie umístěné v Centru sdílených služeb společnosti Algtotech a na straně společnosti provozující kontaktní centrum se instaluje pouze operátorská aplikace. Klienti společnosti si mohou zvolit pro ně nejvhodnější způsob komunikace s operátorem kontaktního centra, případně může operátor proaktivně kontaktovat klienta a vyřídit požadovanou agendu.

AlgoCC řešení umožňuje vysokou úroveň komunikace s klienty, efektivní fungování agentů a detailní přehled o provozu pro supervizory a management společnosti prostřednictvím následujících komponent a funkcí:

• Kontaktní centrum včetně automatické distribuce kontaktů a interaktivního hlasového stromu
• Operátorská aplikace pro zpřístupnění funkcí kontaktního centra a jednotnou obsluhu všech komunikačních kanálů
• Možnost výběru klientem preferované metody komunikace (hlas, e-mail, SMS, Webchat)
• Kompletní historie komunikace klienta napříč komunikačními kanály
• Nástroje pro reporting aktuálního i uplynulého provozu
• Funkce pro realizaci zpětného zavolání Callback
• Funkce Click2Call pro zadání požadavku na zpětně zavolání z webových stránek
• Nahrávání hovorů a řízení kvality
• Kampaně pro možnost cíleného oslovování současných i potenciálních zákazníků preferovaným komunikačním kanálem (hlas, e-mail, SMS)
• Variantně se nabízí možnost integrace s CRM nebo jinými informačními systémy zákazníka.

Rozhraní pro operátory zajišťuje aplikace AlgoCC, která efektivně využívá pracovní plochy počítače a zároveň umožňuje získávání informací a intuitivní ovládání kontaktního centra. Aplikace poskytuje ucelené zobrazení požadovaných dat v době, kdy je operátor potřebuje k obsloužení zákaznického požadavku, a případně zapsání výsledku právě dokončené komunikace.

Základní funkce aplikace jsou:

• Nastavení dostupnosti operátora pro obsluhu kontaktů (přihlášení, připraven, přestávka – včetně důvodu přestávky, práce po hovoru, odhlášení)
• Zahájení/ ukončení hovoru/ podržení ve frontě
• Zobrazení ID volajícího, karty volajícího a historie komunikace
• Přepojení hovoru, konzultace, konference
• Zobrazení seznamu klientů s možností vytočení telefonního čísla či odeslání e-mailu
• Callback pro realizaci zpětných zavolání
• E-mail pro zpracování příchozích i odchozích e-mailů
• Webchat pomocí kterého může klient chatovat s operátorem

Pro řízení kvality a efektivnosti práce kontaktního centra jsou k dispozici nástroje pro reporting a nahrávání hovorů. Vestavěný reporting zajišťuje monitorování provozu kontaktního centra a aktivit jednotlivých agentů. V reportingu lze zobrazit informace o aktuálním provozu včetně stavu fronty hovorů, stavu operátorů a detailu hovorů. Stejně tak lze zobrazit i historické informace o uplynulém provozu včetně úrovně služby, efektivity operátorů a výsledku odchozích hovorů.

Řešení je otevřené pro integraci se systémy zákazníka, např. CRM, ERP, knowledge base apod. Integrace se realizuje na bázi technologických standardů, čímž je zajištěna požadovaná úroveň zabezpečení.

Všechny aplikace a technologie kontaktního centra jsou implementované v režimu vysoké dostupnosti a základem řešení jsou technologie od renomovaných dodavatelů. Součástí řešení AlgoCC jsou i další služby Centra sdílených služeb, které jsou dostupné v režimu 24 x 7 x 365: dohledové centrum, měření dostupnosti a výkonnosti systémů a aplikací, Service Desk pro zákazníky a další.

Více na www.algotech.cz/specializace/reseni-pro-kontaktni-centra/algocc.html

Informační systém HELIOS Orange v nakladatelství SAGIT

29.05.2014 Bez komentářů

Odborné nakladatelství Sagit patří již 10 let k významným českým firmám, kterým v jejich práci pomáhá podnikový informační systém HELIOS Orange. Po tak dlouhé době je již možné zhodnotit přínosy systému opravdu z nadhledu.

Od svého založení v roce 1991 se nakladatelství Sagit orientuje výhradně na právo a jeho aplikaci v ekonomických oborech (daně, účetnictví, pojištění) i dalších oblastech (občanské právo, pracovní právo, obchodní právo). Nosným produktem je edice ÚZ, které obsahuje průběžně aktualizované texty právních předpisů z více než 50 tematických okruhů. Edice ÚZ je v současné době nejpoužívanějším zdrojem právních předpisů v ČR s průměrným nákladem 500 tis. výtisků ročně.

Pro obsluhu předplatitelů a všech dalších zákazníků byl zapotřebí robustní informační systém schopný pracovat s velkým objemem dat a variabilně zvládat rozdílné obchodní režimy různých typů zákazníků – koncoví uživatelé, předplatitelé, prodejci, e-shop. Specifický byl zejména předplatitelský režim, protože u edice ÚZ nelze stanovit ani pevný ediční plán ani cenu budoucích vydání, takže práce s předplatitelskými zálohami pro více nepravidelně vycházejících témat byl oříšek. Analýza a implementace systému HELIOS proběhly v roce 2004 rychle a s dobrým výsledkem. Systém se v průběhu času měnil v závislosti na změnám vnějších podmínek a ukázal se být dostatečně pružný a přizpůsobitelný. Vedle modulů souvisejících s produkcí a obchodem využíváme systém HELIOS Orange také pro personalistiku a daně.

Systém HELIOS Orange se osvědčil. Významně se zlepšila a zrychlila orientace a přístup k firemním datům, což nám dává lepší možnosti při rozhodování ve všech oblastech činnosti firmy. Díky systému HELIOS Orange se správně nastavila provázanost jednotlivých úkolů a činností a současně se rozšířila zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců. Oceňujeme, že tvůrci HELIOSu kvalitně promítají legislativní změny v oblasti účetnictví, daní, pojištění a mezd. HELIOS Orange prostřednictvím Asseco Solutions rovněž sleduje vývoj v oblasti uplatňování IT technologií, díky čemuž se nám výrazně zjednodušila komunikace se státní správou. Velice se nám osvědčila otevřenost systému, díky které průběžně implementujeme některé naše specifické činnosti do systému HELIOS Orange.

Jiří Motloch (foto)
nakladatel

Nasazení systému SAP Business Intelligence (SAP BI) ve Skupině ČEZ v oblasti nákupu pomohlo v konsolidaci 90 % všech používaných reportů

13.05.2014 Bez komentářů

„Řešení reportingu v SAP BI nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a analýzy nákupních dat, eliminovalo chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti. Přispělo k celkové racionalizaci a optimalizaci nákupního procesu. Běžné reporty jsou nyní k dispozici přímo koncovým manažerům, kteří je dokáží bez speciálního zaškolení používat pro řešení potřeb Skupiny ČEZ.“

Ing. Marek Schaffartzik (foto), specialista útvaru Nákupu

Skupina ČEZ řadí k největšímu energetickému uskupení v České republice a k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, svým zákazníkům dodává také plyn a teplo.

V roce 2008 Skupina ČEZ zahájila projekt optimalizace nákupních procesů, který obsahoval i konsolidaci veškerých analytických výstupů. Projekt plně korespondoval se stanoveným strategickým cílem v oblasti nákupních procesů a to zejména v dosažení jednotnosti a centralizace nákupních aktivit.

Skupině ČEZ se podařilo stanovit jednotná pravidla pro nákupní procesy, která výrazně napomohla centralizaci nákupu v celé Skupině a jsou nyní plně řízena z mateřské společnosti ČEZ, a. s. Významnou měrou se na těchto aktivitách podílelo nasazení systémů pro správu dodavatelů (SAP SRM) a SAP Business Intelligence (SAP BI). Systém SAP SRM se stal základním nástrojem pro centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu ve Skupině.  SAP BI převzal roli centrálního nástroje pro sběr a analýzu nákupních dat.

Získání přesných informací o nákupních aktivitách a zajištění jednotného centralizovaného systému vykazování nákupu v celé společnosti sehrálo klíčovou úlohu při výběru vhodného systému.  Požadavky splnil systém SAP Business Intelligence (SAP BI), jehož funkcionalita plně koresponduje s různorodými potřebami moderních a dynamických nákupních útvarů. K dispozici je široké spektrum analýz a výkazů počínaje prováděním analýz výkonnosti dodavatelů, přes podrobné dokumentování historie průběhu procesů nákupu až po detailní sledování dodávek, zda jsou plněny včas, v požadovaném množství a termínech.

Systém výrazně napomáhá odhalit slabá místa v nákupních procesech a optimalizovat výběr dodavatelů. Umožňuje sledovat a odhalit nestandardní postupy v procesu nákupu například nakupování komodit bez využití čerpání z uzavřeného kontraktu.

Reporty jsou uživatelům dostupné z interního portálu. Využívána je i možnost zasílání reportů přímo do mailů uživatelů nebo do speciálních složek interního portálu, kam mají vybraní uživatelé přístup.

Ing. Marek Schaffartzik uvádí: „společnost con4PAS, jejíž konzultační služby v oblasti nákupu využíváme, nám výrazně přispěla svými zkušenostmi při definování jednotlivých reportů. Prostřednictvím systému SAP BI jsme schopni vytvářet jednotně 90% všech potřebných reportů. Zároveň jsme schopni zajistit požadavky na nestandardní reporting  využitím standardních SAP BI sestav.“

Systém SAP BI skupině ČEZ zajistil automatizovaný a optimalizovaný proces sběru, čištění, klasifikace a nahrávání dat z  provozních systémů SAP ERP i SAP SRM a stal se flexibilním nástrojem pro tvorbu analytického výkaznictví. Řešení je využíváno k plné spokojenosti uživatelů v 16 společnostech Skupiny ČEZ.

Provozní benefity
90% všech potřebných reportů konsolidováno na SAP BI platformě
• Plná integrace řešení pro správu dodavatelů s analytickou platformou
• Standardní implementace bez výrazných zákaznických vývojů s ohledem na celkové TCO

V současné době je využíváno

• pro oblast SRM kolem 40 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 30 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

• pro oblast MM a SD kolem 15 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 25 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

k plné spokojenosti koncových uživatelů, kteří se rekrutují z řad vyššího a středního managementu jednotlivých společností Skupiny ČEZ.

Autor článku:

Petra Terbrová
Business Consultant
con4PAS

Informační systém HELIOS Orange u největšího výrobce garážových vrat

10.04.2014 Bez komentářů

Společnost LOMAX & Co byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stál jediný majitel, který ji přivedl až na samý vrchol v oboru podnikání. Společnost je dnes největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet, plotů a bran v České republice. Značka LOMAX se stala synonymem pro bezpečnost, robustnost a dlouhou životnost.

Společnost podniká na trzích v ČR, SR a Rakousku. Veškerá výroba probíhá v Bořeticích, kde má LOMAX ústředí. O obchod se dále stará pobočka v Hustopečích a zastoupení v Brně a Hodoníně. Maloobchodní síť si firma řídí jen ve svém regionu, o ty ostatní pečují smluvní partneři. Těch je více než 50 ve všech třech zemích. V každém regionu působí dva až tři výhradní zástupci, kteří zabezpečují obchod, marketing a servis výhradně jen pro značku LOMAX. Ti mohou spolupracovat s desítkami dalších firem, čímž celý obchodní model získává na robustnosti. Jeho úspěch je patrný především v ČR, kde konkurence za značkou LOMAX zaostává.

Nespornou konkurenční výhodou společnosti je individualizovaná produkce. Vlastní válcovací linka umožňuje dát vratům jakýkoliv design, proto lze vyrábět podle přesných požadavků zákazníka, čímž se LOMAX výrazně odlišuje od většiny tuzemské i zahraniční konkurence.

Typické problémy s IT a jejich tradiční řešení

Firma od počátku využívala několik dílčích softwarových aplikací, které zajišťovaly automatizaci veškeré nezbytné agendy podléhající legislativním předpisům. Hodnototvorný řetězec však řídila pomocí tabulek v MS Excel, což se brzy ukázalo jako nedostatečné řešení. Takto roztříštěná IT infrastruktura přinesla požadavky na změnu, zejména kolem roku 2005, kdy se firma výrazněji rozrostla. K těm nejdůležitějším patřily konsolidace a centralizace datové základny, pořizovaní údajů do systému jen jedenkrát a možnost zpětné analýzy průběhu veškerých činností, především v oblasti řízení zakázek.

V roce 2007 bylo uskutečněno výběrové řízení na informační systém ERP a jeho dodavatele. V něm nejlépe uspěla společnost Inmedias, partner Asseco Solutions, která nabídla pořízení a implementaci ERP systému HELIOS Orange včetně zajištění souvisejících servisních služeb.

„Chtěli jsme, aby od počátku probíhalo veškeré zpracování dat spojené s generováním přidané hodnoty přímo v systému, ať už se to týká objednávky materiálu, řízení zakázky či dalších součástí hodnototvorného řetězce. Zároveň jsme požadovali komplexní pokrytí podpůrných procesů spojených s legislativou, zahrnujících např. účetnictví nebo zpracování mezd. V neposlední řadě jsme očekávali integraci všech aktivit v jednom jednotném systému, který bude možné postupně rozvíjet dle našich požadavků,“ říká Radim Helešic, který ve společnosti odpovídá za investice do IT a administraci ERP systému. „Postupem času jsme si objednali také zakázkový vývoj v některých oblastech, např. modul Válcování,“ dodává.

Lidský faktor jako hlavní bariéra implementačního projektu

Implementační projekt byl tradičně zahájen úvodní analýzou. Během tří měsíců se podařilo do cílového konceptu řešení naformulovat nejen hlavní vize a očekávání firmy, ale především upřesnit veškeré požadavky na chod procesů. Následovala první fáze implementace. Byly nasazeny moduly pokrývající účetnictví, fakturaci, mzdovou agendu a výkaznictví, dále funkcionalita pro skladové hospodářství, řízení objednávkového cyklu a veškeré související logistické procesy. Zároveň byly vždy se spuštěním nové oblasti v systému uzavírány agendy v původních aplikacích.

V rámci této fáze projektu bylo nejobtížnější prosadit změnu v myšlení pracovníků. Mnozí z nich byli zvyklí řídit svou agendu v MS Excel, a proto nějakou dobu trvalo, než překonali nechuť k novému ERP řešení a začali jej systematicky plnit daty.

Technologická příprava výroby jako zdroj budoucích přínosů

Implementace pokračovala zabezpečením technologické přípravy výroby (TPV). Příslušní pracovníci dostali za úkol zpracovat vzorové karty, včetně vzorců s propočty a na jejich základě začali testovat generování výrobků. LOMAX v současnosti disponuje řádově tisícovkami variant produktů, které jsou uloženy v informačním systému. Například ke garážovým vratům, které jsou podle technických parametrů rozděleny do čtyř hlavních segmentů, existuje více než 400 vzorových karet, z nichž každá obsahuje 300 až 400 materiálových položek. Při zadání zakázky do informačního systému pak je pro daný typ výrobku vybráno např. 30 vzorových karet. Systém následně prochází další požadavky, jako je pohon vrat, kování apod. a provede výběr položek dle zadání. Na konci zůstane např. 20 vzorových karet, které přesně odpovídají údajům vloženým na začátku celého procesu.

Obr. 1 Vzorová karta produktu

Během implementačního projektu tak bylo nutné v rámci TPV naprogramovat všechny možné varianty řešení, což bylo velmi zdlouhavé a náročné. Tento přístup však přinesl své ovoce. Informační systém nyní dokáže při generování výrobků a příslušných výrobních příkazů projít stovky položek a výrazně celý cyklus TPV zkrátit.

Jak byl výrobní proces po částech začleňován do informačního systému, začaly se objevovat nové požadavky, které v cílovém konceptu implementace nebyly nijak zohledněny. K těm zásadním patří např. kompletní evidence výrobních operací přes dotykové terminály.

Obr. 2 Průvodka na výrobní příkaz

Zkušenosti z implementace a přínosy

HELIOS Orange byl předán do provozu v březnu 2008. Využívá dvouvrstvé architektury klient/server a technologie tlustého klienta. Se systémem nyní pracuje 45 uživatelů. Zkušenost s implementací a provozem systému je tedy více jak pětiletá. Jaké hlavní poznatky a doporučení zazněly od pracovníka odpovědného za investice do IT?

„Mnoho času a práce jsme věnovali skladovým položkám. Chtěli jsme, aby příslušné operace, jako je naskladnění nebo vyskladnění materiálu, byly co nejméně závislé na zkušenosti konkrétního pracovníka. Požadovali jsme, aby HELIOS Orange umožňoval automatické vyskladnění tak, aby odpovědný pracovník nemusel o prováděné operaci přemýšlet a vnášet do ní případné chyby. Vše ale závisí na kvalitně provedené analýze toku materiálu a nastolení pořádku ve skladových položkách. To se ovšem velmi špatně činí po konverzi starých neočištěných dat v novém systému, který je v rutinním provozu. Proto jednoznačně doporučuji převádět již konsolidovaná data a dát si práci s jejich přípravou v úvodní fázi implementačního projektu,“ uvádí své první doporučení Radim Helešic.

Nasazení HELIOS Orange jednoznačně pomohlo vyřešit viditelné problémy v oblasti IT. Šlo především o sjednocení a centralizaci datové základny a propojení podnikových procesů. Systém tak nyní může zajistit pořizování údajů jen jedenkrát z jednoho místa a zároveň poskytovat jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech. Důležitá je rovněž automatizace podnikových procesů a plnění každodenních rutinních agend, která umožnila výrazně zkrátit pracovní časy, termíny dodávek a minimalizovat chyby plynoucí z pořizování údajů jednotlivými pracovníky.

Nelze opomenout zavedení zpětné dohledatelnosti komponent a reklamačního řízení. Systém umožňuje založit reklamační zakázku, k níž se připojí původní výrobní zakázka a tím má příslušný pracovník k dispozici kompletní rozpad kusovníku a zpracování jednotlivých dílů. Dostupné jsou rovněž informace o tom, kdy byla zakázka přijata, odsouhlasena, zpracována v TPV atd. Nyní se nemůže stát, že by někdo neoprávněně reklamoval výrobek, např. s komponentou, která nebyla součástí původního produktu.

Obr. 3 Záznam neshody pro reklamační řízení

Významný přínos představuje i možnost online sledování zakázek v jakékoliv jejich produkční fázi.

Vliv na hospodaření firmy a další rozvoj systému

Implementace HELIOS Orange se promítla přímo do zlepšení ukazatelů hospodaření firmy. Radim Helešic k tomu uvádí: „Dříve jsme byli schopni vyprodukovat maximálně 400 vrat měsíčně. Dnes si můžeme dovolit tuto kapacitu navýšit až na 650 kusů těchto produktů. Nasazení nového informačního systému umožnilo optimalizovat podnikové procesy a zvýšit průtok zakázky našimi provozy. Jeho přínos v této oblasti však můžeme jen odhadovat, neboť na celkovém růstu firmy se podílí více různých faktorů. Například u produktivity práce odhadujeme zvýšení jen díky HELIOS Orange až o 20 %. Nejviditelněji se zlepšení tohoto ukazatele projevilo v již zmiňované technologické přípravě výroby.“

Se systémem HELIOS Orange je rovněž spokojen management firmy. Proto také průběžně podporuje investice do dalšího rozvoje IT v celém podniku. Konkrétním příkladem může být projekt vývoje webového rozhraní pro konfiguraci produktů přímo na straně zákazníka, jehož řešitelem je opět společnost Inmedias.

Obr. 4 Tvorba nabídky prostřednictvím webového konfigurátoru

K nejbližším plánovaným krokům patří přechod na úkolovou mzdu. Již nyní je na pilotním projektu vybraných středisek vidět, že se firma díky HELIOS Orange opět posune o notný kus před konkurenci.

Doc. Ing. Petr Sodomka, CSc.
Centrum pro výzkum informačních systémů

Pozvánka: Zákaznický den společnosti Algotech

09.04.2014 Bez komentářů

Společnost Algotech pořádá dne 22. 5. 2013 od 11.00 hodin v kongresovém hotelu Academic Roztoky u Prahy již tradiční Zákaznický den.

Máte zájem využívat chytrá ICT řešení? Požadujete výjimečné služby? Chcete se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti ICT přímo od těch nejpovolanějších a zároveň chcete poznat i zkušenosti těch, kteří již nová řešení používají?

Pak neváhejte a registrujte se na Zákaznický den společnosti Algotech, který proběhne 22. května 2014 v hotelu Academic v Roztokách u Prahy. Seznámíme vás s produktovými novinkami společnosti Algotech, partneři Zákaznického dne (Avaya, Oracle, HP, NICE, Westcon, Sefira a SugarCRM) a jejich odborníci vám také představí to nejnovější ze svého portfolia. Ani v letošním roce nebudou chybět praktické ukázky a určitě si nenechte ujít vystoupení našich významných zákazníků, kteří budou prezentovat zajímavé projekty a rádi odpovědí i na vaše dotazy.

Abychom vás motivovali, nabízíme malou ochutnávku – dozvíte, co je nového v AlgoCloudu, představíme vám vlastní nový produkt AlgoCC (kontaktní centrum), uslyšíte o nástroji pro práci s big daty a mnoho dalších zajímavých informací.

Po skončení odborné části bude letos následovat velmi zajímavá panelová diskuse na téma cestování a chybět nebudou samozřejmě ani další zajímavé aktivity.

V případě zájmu o registraci pište prosím na mkoutnikova@algotech.cz.

Nové multikanálové kontaktní centrum v Pražské energetice zefektivnilo výkon operátorů o 30 %

24.03.2014 Bez komentářů

Zavedením řešení kontaktního centra SAP BCM jsme dosáhli lepší efektivity marketingových procesů, jakož i většího přehledu o zákaznících. Od té doby, co máme řešení SAP BCM dokonale integrované s ostatními řešeními SAP, můžeme poskytovat našim zákazníkům lepší služby a flexibilněji reagovat na jejich potřeby a problémy.“

Ing. Miroslav Hübner, MBA, ředitel IT (foto)

Společnost Pražská energetika, a. s. (PRE), je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a hlavním dodavatelem této komodity na území hlavního města Prahy, jakožto i města Roztok u Prahy.

Stabilní a prosperující energetická skupina v loňském roce čelila potřebám efektivně řídit a provádět marketingové kampaně a získat větší přehled o zákaznících. Její stávající systém nebyl přizpůsoben na vykonávání marketingových kampaní. Sloužil především na obsluhu příchozích hovorů zákazníků a svým zaměřením nevyhovoval požadavkům společnosti PRE na komplexní obsluhu stávajících zákazníků, jakožto i na správu a řízení kampaní za účelem akvizic nových. Potřeba obchodního růstu společnosti v oblasti prodeje komodit jako je elektřina a v současné době i plyn iniciovala projekt implementace IT řešení, které by podpořilo obchodní aktivity společnosti na úrovni řízení marketingu a komunikace s existujícími a potenciálními zákazníky. Na základě selekce potenciálních IT řešení se společnost PRE rozhodla pro implementaci multikanálového kontaktního centra SAP Business Communications Management (SAP BCM) od společnosti SAP, které nahradilo dosavadní používané řešení. Řešení SAP BCM je moderním multikanálovým komunikačním řešením, mezi jehož významné přidané hodnoty patří i zajištění snadné integrace s ostatními systémy SAP, což výrazně ovlivňuje výšku investic a dobu implementace. Klíčovým systémem pro integraci s řešením SAP BCM byl ve skupině PRE systém SAP CRM.

Projekt, v rámci kterého probíhala implementace nového systému SAP BCM, si stanovil následující cíle:

Požadované cíle
• Automatizace kampaní a online statistiky. Zvýšení počtu paralelně spuštěných kampaní.
• Sjednocení interních procesů s využitím vysoce integrovaného řešení SAP.
• Snížení počtu fragmentovaných řešení v existujícím kontaktním centru.
• Snížení aplikačních nákladů na integraci díky vysoce standardizovanému a integrovanému řešení.
• Zvýšení efektivity operátorů.

Významnou roli v projektu sehráli jeho účastníci. Na projektu výraznou měrou participovali vlastníci procesů z oblastí zákaznických služeb, obchodu a marketingu. Tito vysoce postavení linioví manažeři byli členy Výkonného výboru projektu. Z této pozice byli schopni přijímat efektivně zásadní rozhodnutí týkající se projektu a jeho procesů.

Klíčovými pracovníky projektu byli také budoucí uživatelé, tj. vedoucí pracovníci call centra. Jejich výrazná motivace jak při specifikaci požadavků, tak při testování a přípravě produktivního provozu podstatně přispěla k dosažení stanovených cílů. Velmi důležitým aspektem projektu byla i velmi dobrá spolupráce zástupců jednotlivých oblastí napříč společností PRE s interním útvarem IT.

Klíčovým předpokladem úspěchu celého projektu bylo nasazení řešení v co nejkratší době a s minimálním dopadem na aktivity kontaktního centra, což se díky silnému projektovému řízení na straně dodavatele, společnosti con4PAS, jakožto i na straně zákazníka podařilo splnit bez výjimky. Interně, v rámci hodnocení IT projektů, byl tento projekt společností PRE vyhodnocen jako nejúspěšnější projekt v roce 2013. Zároveň tento projekt získal prestižní ocenění SAP Quality Awards v oblasti středně velkých projektů, což zároveň představuje potvrzení kvality dodávaného projektu společností con4PAS jak v oblasti dodržení rozsahu, tak stanoveného limitu na rozpočet.

Dosažené provozní přínosy shrnuje následující tabulka:

Provozní benefity
• 13 paralelních telefonických kampaní při počtu jen 6 operátorů.
• 30% navýšení efektivity práce operátora.
• Přesnější a podrobnější reporting (nad kampaní a operátorem).
• Snížení počtu používaných řešení v kontaktním centru ze 3 na 1.
• 3 měsíce implementace řešení v první fázi.

„Rozhodnutí implementovat řešení kontaktního centra od společnosti SAP na podporu rozvoje naší firemní strategie směrem k zefektivnění komunikace se zákazníky se na základě dosažených provozních parametrů ukazuje jako správné. Klíčovou roli v tomto projektu sehrála automatická integrace vybraného řešení do našeho existujícího produktového portfolia, což nám umožnilo eliminovat rizika překročení nákladů a času implementace na minimum,“ dodává Ing. Miroslav Hübner, MBA.

Autor článku:

Jan Ferjo (foto)

Business Development Director

con4PAS

Případová studie con4PAS, s.r.o. – řešení SAP CRM

21.02.2014 Bez komentářů

Informační systém SAP CRM naplnil bezezbytku všechna naše očekávání. Výrazně nám pomohl v procesech, které si kladou za cíl pečovat o zákazníky a udržovat s nimi pevné vztahy.

Ing. Aleš Hampl, MBA, obchodní ředitel (foto)

Společnost AVE CZ má v České republice již mnohaletou tradici. Společnost vznikla v roce 1993 pod názvem REO-RWE Entsorgung, s. r. o., v roce 2004 se stala součástí rakouského infrastrukturního holdingu Energie AG a byla přejmenována na AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Díky příslušnosti ke skupině AVE má firma výborné zázemí pro získávání nejnovějších poznatků v odpadovém hospodářství, pro zavádění inovačních technologií v oblasti využívání a odstraňování odpadů a také pro získávání kapitálové podpory při budování zpracovatelských a obslužných zařízení.
Společnost AVE hledala řešení, které by ji pomohlo naplnit strategické cíle v oblasti řízení obchodních zástupců a jejich komunikace se zákazníky. Potřebovala zlepšit kontrolu obchodních zástupců a snížit riziko odlivu zákazníků při odchodu zaměstnanců ze společnosti.

Při výběru řešení kladla důraz na snadnou integraci se stávajícím informačním systémem SAP ERP s nadstavbou IS-U (Industry Solution for Utilities). Preferovanou platformou ve skupině AVE byl informační systém společnosti SAP.

Požadavky na nový systém
• Snadná integrace na SAP ERP/IS-U
• Stabilní a spolehlivé řešení
• Pružný přístup ke klíčovým informacím
• Další rozvoj podnikových procesů

Vítězným řešením se stal informační systém SAP CRM, díky kterému se společnosti AVE podařilo dosáhnout jejich vytyčených strategických cílů.  Implementačním partnerem projektu SAP CRM byla společnost con4PAS. Produktivní provoz systému SAP CRM byl zahájen v roce 2011.

Ing. Aleš Hampl, MBA, obchodní ředitel: „Společnosti con4PAS nám pomohla najít nové cesty, jak s využitím systému SAP CRM efektivně zorganizovat podnikové procesy a zlepšit služby pro naše zákazníky. Dostali jsme kompletní přehled o činnosti jednotlivých obchodních zástupců. Výrazně se nám zjednodušila práce se správou kmenových dat.“

Provozní benefity
• Přehled činností obchodních zástupců
• Zjednodušení práce s kmenovými daty
• Sběr informací o kontaktních osobách

Díky systému SAP CRM, společnost AVE CZ zásadně inovovala péči o zákazníky a s tím související procesy týkající se vyhledávání obchodních příležitostí, vyřizování reklamací zákazníků a marketingu.

Neméně důležitým procesem, který má oporu v systému SAP CRM, je vyhodnocení obchodních příležitostí. Úspěšným završením procesu obchodních příležitostí je uzavření smlouvy se zákazníkem. Za první rok provozu AVE CZ evidovala více jak 25 000 zpracovaných obchodních příležitostí.
Pro dobré jméno společnosti je velice důležitý i propracovaný proces vyřízení reklamací. SAP CRM nám nabízí každou reklamaci řádně a v co nejkratším čase zaevidovat a předat k řešení oprávněné osobě. V systému je možné evidovat detailně příčiny reklamací, které je možné následně vyhodnocovat.

Autor článku:

Petra Terbrová
Business Consultant
con4PAS

Případová studie con4PAS, s.r.o. – implementace SAP SRM

15.01.2014 Bez komentářů

„Systém SAP SRM je pro Skupinu ČEZ základním nástrojem podporujícím centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu. Základem je postupná a promyšlená optimalizace jednotlivých částí procesu v souladu se strategickými záměry společnosti.“
Milan Chotěborský, ředitel útvaru Podpora nákupu

V roce 2007 se Skupina ČEZ rozhodla zahájit realizaci sady projektů, které měly stanoveny strategické cíle pro oblast optimalizace a centralizace nákupních procesů v celé Skupině ČEZ. Hlavním důvodem iniciace takového projektu byla značná roztříštěnost nákupních procesů ve Skupině ČEZ, jako i nutnost automatizace rutinních činností s ohledem na zavedení elektronické komunikace s dodavateli.  Primárním cílem stanoveným vedením společnosti bylo zvyšování efektivity útvarů nákupu a logistiky, tak aby bylo dosaženo optimálního počtu zaměstnanců.

První projekt „Implementace systému SAP SRM“ byl zaměřen na optimalizaci nákupního procesu pro ČEZ, a. s. a zároveň měl připravit technické prostředí pro centralizaci tohoto procesu v celé Skupině ČEZ. Navrženo bylo vzorové procesní řešení, které postupně mohlo být nasazováno do jednotlivých dceřiných společností.

V rámci projektu byl v roce 2008 produktivně nasazen informační systém SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM).  Ze všech nabízených řešení se společnost ČEZ rozhodla pro implementaci systému SAP SRM, který byl vyhodnocen jako komplexní a efektivní systém na řízení nákupní agendy, splňující potřeby zákazníka v celém funkčním rozsahu nákupních činností jak v oblasti operativního, tak i strategického nákupu. V neposlední řadě jeho velkou přidanou hodnotu byla také standardní procesní i systémová integrace s existujícím systémy SAP ERP, který tvoří páteř BackOffice řešení v Skupině ČEZ.

Implementace systému SAP SRM zajistila sjednocení procesů ve všech oblastech nákupu.

Procesní oblasti nákupu pokryté systémem SAP SRM
Vytváření nákupních požadavků a jejich schválení.
Tvorba objednávek, schvalování objednávek, využívání odvolávek ke kontraktům.
Komunikace s dodavateli prostřednictvím dodavatelského portálu SAP SRM SUS.
Elektronické potvrzení objednávek dodavatelem.
Potvrzení příjmu materiálů a služeb, včetně schválení.
Výběr a řízení dodavatele (neveřejná i veřejná výběrová řízení, elektronické aukce, správa kontraktů).
Správa kmenových dat dodavatelů, materiálu (vč. služeb) a dodavatelských katalogů.
Operativní a analytický reporting.

Milan Chotěborský, ředitel útvaru Podpora nákupu zhodnotil přínos projektu Implementace systému SAP SRM následovně: „Nákupní proces ve společnosti ČEZ, a. s. se stal transparentní, jednotný a maximálně automatizovaný. Do budoucna bude rozvíjen jako hlavní IT platforma pro nákup ve Skupině ČEZ. Budeme se snažit maximálně využít možností elektronické komunikace s dodavateli, vzhledem k tomu že tento proces výrazně napomáhá optimalizovat realizaci dodávek.“

Pilotními dodavateli, se kterými společnost ČEZ, a.s. zavedla elektronickou komunikaci prostřednictvím dodavatelského portálu, se stali společnosti Čedok, a.s. a Office Depot, s. r. o. V současné době již proběhlo několik desítek tisíc potvrzených objednávek elektronickou formou.

Dalším projektem, který měl zajistit nasazení sjednocených procesů nákupu do dceřiných společností, byl projekt „SAP SRM Roll out“. Vzhledem k počtu společností, které byly do projektu zapojeny, probíhal projekt v rozmezí let 2008 až 2010.

Hlavním záměrem projektu bylo postupně nasadit procesy nákupu, které již v systému SAP SRM používá společnost ČEZ, a.s. do 11 dceřiných společností. V současnosti je v SRM zapojených 14 dceřiných společností. Zajímavostí je, že pro společnost ČEZ Logistika byla nasazena speciální funkcionalita pro stanovení ceny kabelů v kontraktech. Cena je stanovena na základě poměru složení kovů v jednotlivých kabelech a ceny kovů na komoditní burze.

Jediným implementačním partnerem pro tento projekt byla společnost con4PAS s. r.o. Spolupráce na rozvoji a zkvalitňování nákupních procesů ve Skupině ČEZ s dodavatelem con4PAS pokračuje do dnešního dne.
Od roku 2010 bylo realizováno dalších 15 projektů vedoucích k rozvoji nákupních procesů, kterých se společnost con4PAS podílela převážně jako hlavní dodavatel.

Implementace systému SAP SRM a následné rozvojové projekty přispěly Skupině ČEZ k stanovení jednotných pravidel pro nákupní procesy. Výrazně napomohly centralizaci nákupu, který je nyní pro ostatní společnosti plně řízený z mateřské společnosti ČEZ, a. s.

Vypisování soutěží a aukcí napomohlo a dále napomáhá ke kontinuálnímu snižování pořizovacích cen u nakupovaných materiálů i služeb. Využívání elektronické komunikace s dodavateli (registrace, potvrzování objednávek, podávání nabídek ve výběrových řízeních a aukcích) přispívá ke snížení transakčních nákladů.

Aktivní řízení strategie výběru dodavatelů společně s pravidelným hodnocením dodavatelů významně přispívá k optimalizaci portfolia dodavatelů. Pomocí koncentrace nákupní síly celé Skupiny ČEZ došlo k účinnému snížení počtu aktivních dodavatelů.

Od rozhodnutí pro nasazení systému SAP SRM uplynula už nějaká doba a tak je možné dnes zhodnotit přínosy tohoto projektu s ohledem na investice. Milan Chotěborský, ředitel útvaru Podpora nákupu k tomu dodává: „Zvýšení efektivity nákupu, tak jako aktivní využívání elektronické komunikace nám jednoznačně potvrdilo správnost původní investice a naplnilo původně odhadovaný business case.“

Provozní benefity
56% zvýšení efektivity nákupního útvaru měřené počtem FTE pracovníků nákupních útvarů od zavedení SRM, což představuje průměrně 11% meziroční zlepšení v období 2008-2012.
32 000 objednávek odesláno elektronicky přes Dodavatelský portál v roce 2012.
45% objednávek z celkového počtu je distribuováno prostřednictvím dodavatelského portálu, kde probíhá potvrzování objednávek a podávání nabídek v soutěžích a aukcích. Pro rok 2014 je plánováno plně elektronicky komunikovat více než 60 % všech objednávek.

Autor článku:

Petra Terbrová
Business Consultant
con4PAS

Dynamické formulářové aplikace umožní implementovat BYOD i řídit unikátní procesy

09.01.2014 Bez komentářů

Interview s výkonným ředitelem Software602 Janem Petrem

V souvislosti se Software602 se v poslední době objevily pojmy, se kterými se jinak moc nesetkáváme – mobilizace procesů a multikanálové procesy. Můžete vysvětlit, co to je?

Jan Petr - Software602Mobilizací procesů myslíme, že řadu úkonů, kvůli kterým zaměstnanci či zákazníci dosud museli jezdit na centrálu nebo docházet v úředních hodinách na pobočku, je možné realizovat přímo v terénu. Pracovník HR nebo třeba osobní bankéř může mít ve svém tabletu všechny funkce dříve poskytované za přepážkou. Vyúčtování nákupu můžete vyřídit na parkovišti – včetně ofocení účtenky, podepsání dokumentů a odeslání do účtárny. V první fázi se změna týká převážně interních procesů, pak přijdou na řadu servisní a dodávkové služby, které jsou částečně mobilizované už dnes. Dříve či později budou sedět za stolem jen vývojáři a další speciální profese, všichni ostatní mohou být mobilní.

Multikanálové procesy s tím do určité míry souvisí. Jde o to, že zaměstnanci využívají vždy to zařízení, které je v tom kterém okamžiku nejvýhodnější. Někdy osobní počítač, jindy třeba smartphone, který mají v kapse. Volba zařízení přitom není dána jen tím, zda uživatel sedí u svého stolu – v určitém procesním kroku může být výhodné načíst QR kód, pořídit fotografii, vyhledat podle GPS souřadnic nebo provést jiný úkon, jaký klasický počítač neumožňuje.

V čem je to výhodné? Proč by do toho firmy měly investovat?

Protože to umožňuje pracovat rychleji a s menší chybovostí – tím, že jsou využívána zařízení, která si zaměstnanci beztak pořizují. To vyjadřuje koncept BYOD (Bring Your Own Device), kdy uživatel pracuje se svým vlastním zařízením, které si koupil a na které je zvyklý.

Uspořádání, o kterém mluvíme, ale umožní ještě mnohem víc. Architektura, která za ním je, umožní „vytáhnout“ proces mimo informační systém. A to má dramatické důsledky. Prvním je ten, že můžete provádět procesní změny, aniž byste zasahovali do jádra informačního systému. Miniaplikace mezi mobilními zařízeními prostě obíhají jinak, do jádra systému jsou posílána pořád stejná data. Se změnou nejsou tudíž spojena žádná významná rizika, obejdete se bez zdlouhavého mapování a složitého testování. Výsledkem je dříve nemyslitelná procesní flexibilita.

Druhým přínosem je podpora unikátních procesů. Pokud je proces zadán přímo do informačního systému, může mít jen takovou podobu, jakou tento systém umožní. Firma se pak může jen velmi obtížně odlišit od jiných firem pracujících se stejným informačním systémem. Přitom právě možnost dělat věci jinak – tedy realizovat jiné procesy – je klíčovou konkurenční výhodou.

Něco takového ale vyžaduje obrovské množství aplikací, většinou na míru firmě. Je vůbec reálné něco takového pořídit?

Tady je důležité rozlišovat. Společnost Gartner hovoří o třech typech aplikací.

Nativní aplikace jsou programovány a testovány pro každou platformu zvlášť a hodí se zejména tam, kde máte tisíce velmi náročných uživatelů a kde nedochází často ke změnám. Typickým příkladem je internetové bankovnictví.

Webové aplikace jsou vhodné tam, kde stačí zadávat jednoduchá data a kde není zapotřebí autorizovat uživatele.

Pro interní procesy jsou vhodné hybridní aplikace, kde uživateli stačí prostý prohlížeč a většina funkcí je realizována na serveru. Tyto hybridní aplikace neposkytují takové uživatelské pohodlí jako nativní aplikace, ale umožňují realizovat všechny jejich funkce, včetně práce s dokumenty a dalšími přílohami či využití fotoaparátu, čtečky kódů, GPS navigace apod. Takové hybridní aplikace můžete vytvářet opravdu velmi rychle a velmi snadno. Software602 dodává sadu nástrojů, s nimiž může zacvičený uživatel se základními technickými znalostmi vytvořit jednoduchou hybridní aplikaci za pouhých 30 minut.

Znamená to, že i třeba já bych mohl vytvářet hybridní aplikace?

Ano, poskytujeme nástroj, který vám umožní vytvářet dynamické formulářové aplikace pro prakticky jakékoliv mobilní zařízení bez programování. Prostým tažením myši posouváte prvky, přidáváte funkce, nastavujete parametry. Produkt, který nese označení Software602 Form Designer, si můžete zdarma stáhnout z naší webové stránky.

Další důležitý produkt je Software602 FormApps Server, to je prostředí, ve kterém můžete dynamickou aplikaci provozovat tak, aby uživateli stačil prohlížeč. Buď internetový prohlížeč, nebo – pokud chce používat elektronický podpis a další speciální funkce – pak formulářový prohlížeč Software602 Form Signer. Ten je k dispozici ve verzích pro Android, iOS i mobilní Windows.

Toto portfolio doplňuje ještě Software602 FormFlow Server, který umožňuje dynamické aplikace propojovat a řídit jejich oběh. Tímto způsobem je možné vystavět celé informační systémy.

Firmy, které s tímto portfoliem produktů pracují, jej – kromě vytváření vlastních mobilních aplikací – mohou využít i pro budování formulářových rozhraní (FUI – Form User Interface) ke stávajícím informačním systémům. To je užitečné především tam, kde je zapotřebí dostat plnou funkcionalitu systémů na mobilní zařízení.

Je možné někde vidět příklady již hotových aplikací pro mobilní zařízení?

Najdete je na www.formsigner.eu – včetně populární Datovka602, zatím jediné aplikace umožňující vytvořit a odeslat zprávu do datové schránky z iPhonu nebo iPadu.