Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

Platový průzkum Hays

27.03.2015 Bez komentářů

27.března 2015 - Český trh práce znovu ožívá: nárůst poptávky po zaměstnancích je zřejmý již od poloviny roku 2014. Firmy se stále potýkají s problémy v náboru zaměstnanců, časté jsou neshody mezi požadavky pracovních pozic a kompetencemi uchazečů. Nejvíce s nedostatky bojuje strojírenství a informační technologie. Dobré zprávy přináší odvětví center sdílených služeb, stavebnictví a obchodu. Sektor farmacie v současné době spíše stagnuje, naopak v bankovnictví se očekává nárůst poptávky po uchazečích. Celkově jsou ale firmy ochotné více vyjednávat o svých požadavcích a být kreativnější z pohledu odměňování zaměstnanců.

Ladislav Kučera (foto) Managing Director společnosti Hays Česká Republika uvádí: „Společnosti si nyní velmi dobře uvědomují, jak je důležitá motivace nových talentů a stávajících zkušených odborníků. Zejména v sektorech, kde se kvalifikovaní odborníci obtížně hledají je třeba, aby firmy pracovaly na rozvoji juniorních zaměstnanců. Chce-li si firma své top talenty udržet, musí rozvíjet také systém benefitů.“ 

Dle průzkumu, který provedla společnost Hays v letošním roce jsou z pohledu uchazečů nejdůležitějšími benefity bonusy (63%), v těsném zástupu pak vzdělávání (61%), možnost práce z domu (59%), volno navíc (42%) anebo možnost využívat slevy na vybrané produkty (21%). Dále kandidáty lákají firemní školky, flexibilní pracovní doba a příplatky na dojíždění do zaměstnání. Zároveň existují společnosti, které začínají nabízet méně tradiční benefity: jako například příspěvky na kadeřnické služby u firem, kde má osobní vzhled zaměstnanců dopad na podnikání, příspěvky na zdravotní péči a výkony (např. stomatolog), případně místnosti pro aktivity spojené s vírou.

Trendy na českém pracovním trhu podle odvětví 

Strojírenství, výroba a průmysl:

Sektoru nadále dominuje vliv automobilového průmyslu: zavedené závody nyní zvyšují objem výroby. Velmi atraktivními se pro uchazeče stávají vývojová centra automobilek, kde rovněž pracovních nabídek přibývá. Zároveň lze pozorovat, že v souvislosti s nedostatkem specialistů firmy mění strategii a dávají více příležitostí absolventům. Firmy posilují interní vzdělávací programy a dbají na rozvoj juniorů. Cenu kandidáta na trhu určuje řada faktorů: region, velikost a původ firmy a počet let zkušeností uchazeče. Například u inženýra kvality v automobilovém průmyslu se výše mzdy může pohybovat od 27 000 Kč u mladého absolventa bez praxe, až po 80 000 Kč u zkušeného zaměstnance se zodpovědností za více výrobních závodů.

Informační technologie:

V oblasti informačních technologií lze zaznamenat nárůst jak platů, tak poptávky po uchazečích. Od roku 2010 do roku 2014 rostly platy na určitých pozicích v průměru od 21% (od 62 000 Kč do 75 000 Kč u IT manažera) až na 60% (od 25 000 Kč na 40 000 Kč u programátora/analytika). Proto jsou dnes i výběrová řízení náročnější a požadavky na kandidáty rostou, především z pohledu technických dovedností, jazykových znalostí a zkušeností z konkrétních odvětví. Dobrá zpráva je, že absolventi vysokých škol se zaměřením na IT si mohou nejen snadno najít práci, ale při vstupu na pracovní trh jsou také jedni z nejlépe ohodnocených.

Centra sdílených služeb: 

Sektor informačních technologií není jediný, který bojuje s jazykovou vybaveností uchazečů, obzvláště v mluvené formě. Podobné problémy hlásí i centra sdílených služeb, jejichž počet výrazně roste: v České republice je nyní více než 150 center sdílených služeb, v roce  2015 se očekává nárůst o dalších více než 15%. Dobrá zpráva je, že investory láká úroveň vzdělanosti a přesouvají do České republiky specifické projekty z IT, Financí nebo HR. Z pohledu jazykové vybavenosti musí uchazeči umět skvěle anglicky a ve většině případů i druhý světový jazyk. Vysoká poptávka je po němčině a francouzštině, paleta požadovaných jazyků se však rozšiřuje i na jazyky jako hebrejština nebo bosenština. Znalost některých jazyků jako němčina, holandština nebo severské jazyky může zvyšovat cenu uchazeče až o 15%.

Stavebnictví:

Jeden ze sektorů, který prožívá výrazné oživení, je stavebnictví. Platy odborníků rostou a kandidáti jsou opět ochotni měnit práci. Specifické je, že firmy v tomto sektoru jsou ochotny připlatit za kandidáta se zkušenostmi od přímé konkurence až  20% navíc. Klíčovou pozicí je projektový manažer, který si může dohromady s bonusy ročně vydělat až 2 miliony Kč – z části zde však záleží na úspěšnosti projektu.

Obchod a marketing:

Další sektor, který kandidáty láká na výrazné výdělky, je obchod. Poptávka po obchodnících je stále vysoká. Zároveň jsou firmy znovu otevřeny i náboru absolventů či mladých uchazečů bez zkušeností. Obchodní manažer si v závislosti na segmentu / produktu / brandu může měsíčně vydělat od 50 000 až po 250 000 Kč, což ukazuje skutečně velký rozptyl finančního ohodnocení v tomto odvětví. Sektor finančních služeb je výjimečně nakloněn obchodníkům: nabídek je na trhu práce zhruba o 50% více v porovnání s minulými lety. Oproti tomu obchodních pozic v bankovnictví ubylo o téměř 45%.

Finance, bankovnictví a účetnictví:

Právě finanční sektor je jedním z těch, který je z pohledu otevřených pozic velmi opatrný. V bankovním segmentu v roce 2014 pozic výrazně ubylo: loňský rok přinesl o téměř 25% méně pracovních nabídek ve srovnání s předchozími roky. Důvodem může být jak optimalizace finančních týmů, tak i obecně nízká fluktuace v segmentu. Výhled je však pozitivní: v roce 2015 se co do počtu pracovních příležitostí očekává růst. Sektor financí a účetnictví nenabízí příliš otevřených pozic, i z toho důvodu, že tito pracovníci bývají ve firmách jedni z nejstabilnějších. V rámci optimalizace finančních týmů je méně zejména seniorních pozic, finanční role nyní často kumulují více zodpovědností a v souvislosti s tím dochází na těchto pozicích k růstu platů.

HR, právo a administrativa. Dočasné přidělování zaměstnanců:

Význam HR pozic posiluje, manažerské role v HR se stávají součástí nejužšího vedení firem a podílí se tak na spolurozhodování o budoucím rozvoji společností. Platy však spíše stagnují, v některých případech dochází i k poklesu. V administrativě se platy za podobnou agendu mohou výrazně lišit, i podle sektoru: výkonná asistentka může mít plat od 30 000 Kč, pokud pracuje ve stavebnictví, až po 50 000 Kč, pokud pracuje v mezinárodní advokátní kanceláři.
Co se týče dočasného přidělování zaměstnanců, již dávno není řešením pouze pro dělnické profese. Firmy poptávají specialisty na dočasné přidělení stále častěji – ať už na časové omezené projekty nebo například jako zástup za mateřskou dovolenou.

Farmacie a medical:

Sektor farmacie a medical, který byl ekonomickou recesí uplynulých let zasažen nejméně, zaznamenává změny nyní. V rámci odvětví dochází v současné době ke stagnaci a v jejím důsledku lze pozorovat čtyři hlavní změny: optimalizace týmů a s tím spojený úbytek pracovních nabídek – společnosti již nepřijímají tolik pracovníků, jako dříve. Aby firmy vyhověly svým náborovým potřebám, využívají často služby typu outsourcing. Další změnou jsou mírnější požadavky uchazečů – uvědomují si situaci a jsou ochotni slevit nejen ze svých finančních nároků, ale jsou flexibilnější i z hlediska typu společnosti nebo produktového portfolia. V souvislosti s úsporami přibývá také příležitostí pro juniorní uchazeče.

Tags:

Využijte potenciál své wi-fi naplno. Analýza dat v bezdrátových sítích otevírá dveře k novým obchodním příležitostem

25.03.2015 Bez komentářů

Praha 24. března 2015 – Většina podnikatelů chápe bezdrátové sítě wi-fi spíše jako nutné zlo. Něco co musí nabídnout svým zaměstnancům, obchodním partnerům nebo zákazníkům. To je ale málo. V bezdrátových sítích se skrývá celá řada informací, které mohou otevřít dveře k novým obchodním příležitostem. Nejde pochopitelně o narušení důvěrnosti přenášených dat, ale o lokalizační a další technické informace. Jak to může vypadat v reálném provozu, předvedla společnost Cisco na bezdrátové síti, kterou používali všichni účastníci ICT konference Cisco Connect 2015, která se konala ve dnech 24. a 25. března 2015 v Praze.

Analytické nástroje Cisco Meraki umožní například graficky zobrazit, na jakém místě budovy se majitelé připojených zařízení nejčastěji zastavili, jakou rychlostí kudy procházeli a tak podobně. Potenciál, který mají tyto nástroje nejen pro obchodníky je patrný. Společnost Cisco odhaduje, že využití těchto nástrojů v maloobchodě skrývá potenciál k růstu tržeb o 15,6 procenta. 

Jak ukázal nedávno publikovaný výzkum Cisco VNI Mobile, mobilní telefon má již více než polovina obyvatel Země. Rychle přitom roste i procento chytrých telefonů, které jsou vybaveny podporou wi-fi. I díky nim si uživatelé rychle zvykli být on-line téměř neustále. Podle průzkumu Cisco Consulting Services si například 63 procent zákazníků obchodů přímo v prodejně vyhledává na svém telefonu informace o zboží a 60 procent by chtělo používat své telefony jako čtečky čárových kódů, které umožní rychlejší odbavení u pokladny. Právě připojení prostřednictvím wi-fi umožní analyzovat informace o pohybu mobilních zařízení v určitém prostoru a následně tomu přizpůsobit obchodní strategii.

Připojte se, prosím

Konferenční prostory Clarion Congress hotelu jsou po dobu trvání konference Cisco Connect 2015 propojeny bezdrátovou sítí umožňující všem účastníkům rychlé a stabilní připojení k internetu. Kromě dvaceti bezdrátových přístupových bodů řad AP3700, AP2700 a AP1700 je její součástí i dvanáct zařízení Cisco Meraki MR34 obsahujících analytické nástroje Cisco CMX pro zpracování provozu v síti. Síť je navíc doplněna technologií Connected Mobile Experience a dalšími.

Analytické nástroje umožňují graficky zobrazit, jakou trasou účastníci konference procházejí. Ukáže se tak například, které prezentace partnerů jsou nejzajímavější, protože u nich uživatelé, přesněji jejich mobilní zařízení, zůstávají nejdéle. Stejně tak je na síti možné vypozorovat například začátek hlavního programu konference, kdy se velká část uživatelů přesune do sálu nebo naopak začátek pauzy na oběd, kdy vzroste vytížení přístupového bodu v restauraci.

Veškeré informace získávané ze sítě jsou pochopitelně anonymní. Bez souhlasu uživatele – v obchodě by se mohlo jednat například o registraci do věrnostního programu – nemůže provozovatel bezdrátové sítě spojit konkrétního uživatele s daty. I tak mohou ale analytické nástroje pomoci určit, kolik uživatelů se například k síti připojuje opakovaně. Stejně tak ukazují, jak dlouho zůstávají připojeni a podobně.

Poznejte své zákazníky či návštěvníky

Produktové portfolio společnosti Cisco obsahuje také Cisco Hyperlocation Modul, umožňující přesnou lokalizaci mobilního zařízení i uvnitř budovy. Modul umožňuje připojení jak pomocí Bluetooth, tak wi-fi, přičemž připojení prostřednictvím obou technologií lze spravovat z jednoho místa. Moduly umožňují velmi přesnou lokalizaci v místech, kde je GPS nepoužitelné. Provozovatel sítě díky tomu může nejen přesně plánovat potřebné kapacity připojení, ale také například sledovat proud návštěvníků či zákazníků.

To otevírá velký potenciál například v obchodních centrech, které mohou díky analýze informací z bezdrátových sítí identifikovat úspěšné či méně úspěšné obchody, ale například i uzpůsobit vnitřní prostory obchodního centra potřebám zákazníků. Stejně tak lze například vhodnou skladbou obchodů zajistit, aby zákazníci prošli co největší část obchodního centra a museli tak projít kolem obchodů, ke kterým by normálně ani nedošli.

Analytické informace ale nemusí být využitelné jen v obchodech. Například v holandském Rijksmuseu umožňuje podobná technologie určit, před jakým exponátem návštěvník stojí a přímo na jeho telefon mu doručit doplňující informace, které už by se nevešly na popisku, nebo třeba zpřístupnit další multimediální obsah. Stejně tak mohou například sportovní kluby pracovat s fanoušky na stadionu a nalákat je do fan-shopu nebo třeba jim nabídnout živý přenos přímo na jejich telefony, aby si tak mohli užít komfort televizního přenosu přímo na stadionu.

Tags:

Novým šéfem českého Webnode se stal Ondřej Uhlíř

25.03.2015 Bez komentářů

Brno, 25. března 2015 – Globálně úspěšná technologická společnost Webnode, na jejíž platformě celosvětově běží 18 miliónů webových stránek, z toho kolem 1 miliónu v České republice, má nového šéfa své české části. Stal se jim Ondřej Uhlíř (29).

Ačkoliv Webnode působí celosvětově, veškeré svoje aktivity soustřeďuje v Brně. Česká republika je pro Webnode rovněž druhým největším trhem po Brazílii z hlediska počtu zákazníků.

Ondřej Uhlíř se ujal vedení českého Webnode v únoru, když předtím působil jako když předtím působil jako vedoucí helpdesku a technického týmu v EmbedIT. Stávající country manager Webnode CZ Petr Bláha nově povede globální affiliate program Webnode, který v současnosti čítá 20 tisíc affiliate partnerů.

„Mým hlavním krátkodobým cílem je připravit český tým na nasazení Webnode 2.0, které chystáme letos v létě. Dlouhodobé plány se týkají především zákaznické péče Webnode, která je už nyní na skvělé úrovni. Spokojenost zákazníků je pro Webnode velmi důležitá a samozřejmě jsem si vědom i toho, že se jedná o velmi dobrý marketingový kanál. V plánu mám nábor nových zaměstnanců a stále častější coaching těch stávajících,“ říká Ondřej Uhlíř (foto).

Ve volném čase se Ondřej Uhlíř věnuje fotografování a svému psovi.

Tags:

Novým generálním ředitelem Cisco ČR se stal Michal Stachník

23.03.2015 Bez komentářů

Praha 23. března 2015 – Novým generálním ředitelem české pobočky společnosti Cisco byl jmenován Michal Stachník (foto). Na této pozici bude zodpovědný za řízení obchodních, technologických a marketingových aktivit společnosti, stejně jako za spolupráci s více než 600 lokálními partnery v České republice. Michal Stachník se také zapojí do práce regionálního vedení Cisco ve střední a východní Evropě.

Michal Stachník působí v oboru informačních technologií už více než 20 let. Do čela Cisco ČR přichází ze společnosti VMware, kde pracoval od roku 2007 na různých pozicích, naposledy jako Country manager pro Českou republiku a Slovensko a následně jako Regionální manager East Europe. V průběhu předchozí profesní kariéry se zabýval řízením obchodních týmů nebo rozvojem partnerské sítě ve společnostech Symantec, IBM a Sun Microsystems.

„Do společnosti Cisco přicházím s jasnou vizí, kam se bude náš obor ubírat a jakou hodnotu má IT dodavatel přinášet svým zákazníkům. Jako mnoho lidí v oboru mě fascinují nové technologie, ale vidím za nimi v první řadě možnosti, které přinášejí uživatelům: lépe fungující týmy, efektivnější řízení firem, rychlejší cesta produktu na trh a spokojenější zákazníci. Cisco je lídrem inovací a mnohokrát prokázalo jejich byznysovou hodnotu. Těší mě, že se stávám součástí takového týmu,“ řekl Michal Stachník.
Michal Stachník získal inženýrský titul na Vysokém učení technickém v Brně v oboru počítačová věda. Je mu 42 let, je ženatý a má dvě děti. Hovoří anglicky, slovensky a polsky, jeho zálibou je umělecká fotografie.

Ivo Němeček, který vedl Cisco ČR jako pověřený generální ředitel od září loňského roku, se bude dále věnovat rozvoji partnerské sítě Cisco a rozvoji obchodu v segmentu malých a středně velkých firem.

Tags:

Moderní systém pro moderní strojírnu

23.03.2015 Bez komentářů

V Praze 23. března 2015 -  Firma KONRADT  je mladý strojírenský podnik, který se zaměřuje na výrobu dle konstrukcí svých zákazníků. K tomu využívá moderní technologie – výkonné obráběcí stroje a nástroje pro CNC frézování a CNC soustružení. Dále nabízí montážní práce zahrnující kompletaci a dodávku funkčních celků včetně obráběných a předběžně montovaných odlitků a další služby v oblasti zpracování kovů. S moderními technologiemi v oblasti strojírenské výroby se od listopadu spojily i moderní technologie z oblasti IT. Společnosti KONRADT nyní v jeho činnosti pomáhá informační systém HELIOS Orange.

Již od roku 1998 zde byl využíván ekonomický systém, který však sloužil pouze ke zpracování účetní a ekonomické agendy. Od roku 2005 se k němu přidal i specializovaný systém pro řízení výroby – SAFÍR+ V souvislosti s integrací SAFÍRu do společnosti Asseco Solutions však byla v roce 2014 ukončena jeho podpora a zákazníci měli možnost přejít na další z produktů Asseco Solutions – systém HELIOS.

Implementace nového systému probíhala od listopadu 2014 a v současné době je ještě třeba doprogramovat externí řešení, která ulehčí běžné rutinní činnosti. Jedná se o řešení reklamací, úpravy generování měsíčního hlášení Intrastat, Obalová konta, a Balící listy. Tato řešení jsou programována na míru dle požadavků zákazníka.

„Přesto, že je ještě část implementace před námi, lze již nyní hodnotit pořízení systému HELIOS Orange kladně,“ konstatuje Radim Straka, jednatel společnosti KONRADT a pokračuje: „Většina užívaných funkcí znamená či může znamenat vylepšení oproti předchozímu informačnímu systému. Velkou výhodou HELIOS Orange je možnost využití nástrojů přizpůsobení a také celková dostupnost uživatelských řešení. Velmi rád bych zde zmínil spolupráci s naším garantem, panem Bohdanem Kultem, která je na velmi vysoké úrovni – výborná komunikace, rozsáhlá znalost napříč systémem, analytické schopnosti v souvislosti s externími řešeními i při volbě metodiky s využitím stávajících funkcí systému.“

Přínosy nového systému v rovině finanční zatím nelze posoudit. Přechod na nový systém vždy znamená určitou finanční zátěž a její návratnost lze posuzovat až s odstupem času. Nicméně přechod na pokročilejší informační systém měla firma KONRADT, bez ohledu na ukončení podpory SAFÍRu, pro nejbližších zhruba pět let v plánu.
Ve společnosti KONRADT mají v současné době implementovány moduly: Oběh zboží, Výroba, Intrastat, Účetnictví, Mzdy, Pokladna.
Po dokončení implementace zde dále budou: Firemní aktivity, Uživatelské editory. 

Jako velkou výhodu vnímá vedení společnosti možnost využití nástrojů přizpůsobení a také celkovou dostupnost uživatelských řešení.

KONRADT

KONRADT s.r.o. je mladý podnikem důsledně se zaměřující na výrobu dle konstrukcí svých zákazníků. K tomu využívá výkonné stroje a moderní obráběcí nástroje pro CNC frézování a CNC soustružení. Dále nabízím montážní práce zahrnující kompletaci a dodávku funkčních celků včetně obráběných a předběžně montovaných odlitků. V případě potřeby je firma schopná svým zákazníkům zajistit další služby v oblasti zpracování kovů. KONRADT je držitelem certifikátu systému řízení dle normy ISO 9001:2008.
Bližší informace lze nalézt na www.konradt.cz

Tags:

Výkonný ředitel Audatex pro Českou republiku a Slovensko Derek Cummins byl jedním z mála „českých“ manažerů přednášejících na letošním CeBITu

20.03.2015 Bez komentářů

Praha, 20. března 2015 – Derek Cummins (foto vlevo), výkonný ředitel společnosti Audatex Systems pro Českou republiku a Slovensko, která je významným hráčem na poli IT řešení pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví, se zúčastnil letošního mezinárodního veletrhu výpočetní techniky CeBIT v německém Hannoveru jako přednášející a moderátor tématické oblasti „IT Networks, Sourcing and Delivery“ 17. března v rámci konference a výstavy věnované datovým centrům s názvem DCD Converged.

V rámci této konference hovořil o svých názorech ohledně přijetí cloudu a cloudových řešení a o tom jaký prospěch by z této technologie mohli mít firmy a podniky včetně reálných příkladů a zkušeností z budování vlastních integrovaných softwarových platforem provozovaných v cloudu společností Audatex. Kromě této přednášky Derek Cummins moderoval a zúčastnil se panelové diskuze s názvem „Softwarově definovaná datová centra a souboj cloudových obrů – kdy a jak změní technologie cloudu podnikové IT?“ společně s dalšími odborníky na toto odvětví: Barak Regev, vedoucí EMEA Cloud Platform ve společnosti Google, John Stevenson, výkonný ředitel společnosti Global Switch a Gwil Davies, ředitel Technology Strategy & Architecture praxe ve společnosti Deloitte.

„Možnost prezentace a moderování diskuze pro DCD Converged v rámci CeBITu a setkání s řadou odborníků z odvětví byla velmi příjemná zkušenost,“ poznamenal Derek a dodal: „Jsem velmi rád, že jsme měli možnost představit naši společnost mezi řadou předních hráčů z odvětví a jsem přesvědčen, že jsme opravdu nejlepší v tom, co děláme a vždy se budeme snažit být ještě lepší a dělat toho pro naše zákazníky víc. Jsem totiž přesvědčen, že ať už děláte cokoliv a chcete uspět, měli byste to dělat správně, lépe a pokud možno jinak než ostatní.“

Softwarová řešení a služby Audatex používají výrobci a dovozci automobilů, pojišťovny, servisy, leasingové a finanční společnosti a jejich dodavatelé v průběhu celého životního cyklu motorových vozidel – od „narození“ až po jejich likvidaci. V České republice využívají služeb Audatexu mimo jiné všechny pojišťovny, které nabízejí pojištění motorových vozidel, většina výrobců a dovozců automobilů, a zároveň většina autorizovaných i neautorizovaných servisů a lakoven. Společnost je součástí skupiny Solera Holdings, předního poskytovatele softwaru a služeb v oblasti řízení rizik a majetku pro automobilový a majetkový trh včetně neživotního pojištění.

O společnosti Audatex Systems

Audatex je tvůrce a dodavatel softwarových řešení a služeb, která používají zákazníci z řad výrobců vozidel, leasingových a finančních společností, pojišťoven, servisů a jejich dodavatelů v průběhu celého životního cyklu motorových vozidel – od „narození“ až po jejich likvidaci. Specifickou oblast služeb Audatexu tvoří podpora likvidace pojistných událostí a to zejména expertní softwarové nástroje na přesnou identifikaci a kalkulaci nákladů na opravu. Data a programy Audatex využívají tisíce pracovníků pojišťoven, autoservisů, znalců i dalších odborníků z automobilové branže. Firma se v České republice od roku 1994 soustřeďuje na oblast automatizovaných výpočtů nákladů na opravy a řízení likvidace škod na vozidlech. Společnost Audatex působí ve více než 70 zemích světa a je součástí skupiny Solera Holdings, která je významným poskytovatelem technologií, služeb a konzultací v oblasti procesů zaměřených na likvidaci pojistných událostí pro automobilový a majetkový trh v rámci globálního odvětví neživotního pojištění. www.audatex.cz www.solerainc.com

Tags:

Novým generálním ředitelem mBank pro Českou republiku bude Paweł Kucharski

19.03.2015 Bez komentářů

Praha, 19. března 2015 – Novým generálním ředitelem mBank pro Českou republiku byl představenstvem skupiny mBank jmenován Paweł Kucharski (foto). Dosud v bance působil na pozici Výkonného ředitele pro obchod, marketing a produkt pro Českou republiku a Slovensko, a tyto oblasti v nové funkci povede i nadále.

Zázemí mBank zná Paweł Kucharski velmi dobře, svoji profesní kariéru zde zahájil již v roce 2000 a postupně prošel různými manažerskými pozicemi v rámci obchodního úseku banky. Byl jedním z patnácti zaměstnanců, kteří se rozhodli uspět s modelem internetové banky na polském trhu. V Polsku se mBank postupně stala jednou z nejúspěšnějších bank a samotná značka mBank je nejsilnějším bankovním brandem na tamním trhu.

mBank se v průběhu let stala moderní, ziskovou bankou orientovanou na zákazníky a jejich stále se měnící potřeby. V tomto trendu chceme pokračovat  i nadále, a proto jsme v loňském roce udělali revoluci v mobilním bankovnictví – představili jsme inovativní internetové bankovnictví a novou mobilní aplikaci. Neustále také zdokonalujeme strukturu našich služeb, abychom maximálně pokryli potřeby dnešních zákazníků, kterých jen v ČR máme více než 500 000, a posilovali značku mBank,“ říká Paweł Kucharski.

Paweł Kucharski vystudoval ekonomii na Univerzitě v Lodži, kde později získal také titul Executive MBA (University of Maryland, University of Lodz). Má manželku a dvě děti a jeho největším koníčkem je alternativní hudba.

Tags:

AutoCont jediným Microsoft partnerem v ČR s nejvyšší kompetencí pro projektový management

19.03.2015 Bez komentářů

Praha, březen 2015 – Odborný tým společnosti AutoCont pro Enterprise Project Management potvrdil a splnil i pro další období podmínky pro dosažení kompetence Microsoft Project and Portfolio Management GOLD.

AutoCont je jediným partnerem Microsoftu v České republice, který má tuto kompetenci na GOLD úrovni. Společnost disponuje odborným týmem složeným ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi v řízení projektových portfolií a certifikacemi PMI, Prince2 a ITIL. Jeho služby a řešení pro řízení portfolia projektů a procesů, postavená na platformě Microsoft Project Server, SharePoint a Nintex pokrývají potřeby od velkých bankovních institucí přes výrobní podniky až po menší projektové skupiny.

„V uplynulém období jsme realizovali velmi zajímavé projekty například ve společnostech 3E PROJEKT, ArcelorMittal Ostrava, Automotive Lighting Jihlava, Continental, ČSOB, RWE, Scania, UniControls či ÚJV Řež. Zákazníkem potvrzené, úspěšně dokončené implementace Microsoft Project Server nebo Project Online jsou jednou z podmínek získání nejvyšší kompetence na úrovni GOLD, které dosahuje celosvětově jen málo partnerů Microsoftu,“ uvádí Martin Répal (foto), Senior konzultant EPM a projektový manažer AutoContu.

„Klíčovým přínosem našeho zkušeného odborného týmu je schopnost propojit manažerské zkušenosti a metodické znalosti s možnostmi technologií Microsoft. Kromě dobrého pochopení potřeb zákazníka to vede k realizaci řady inovativních řešení, které máme k dispozici pro všechny zájemce, kteří chtějí problematiku řízení projektů v organizaci optimálně řešit,“ doplňuje Vlastimil Poláček (foto), manažer týmu EPM ve společnosti AutoCont.

Tags:

Konica Minolta otevřela v Brně první inovační centrum ve střední Evropě

18.03.2015 Bez komentářů

Brno, 18. března 2015 – Konica Minolta, Inc (Konica Minolta) dnes v Brně slavnostně otevřela první vlastní centrum pro vývoj inovačních produktů a služeb ve střední Evropě. Inovační centrum se primárně zaměří na vývoj služeb v oblastech souvisejících se zpracováním dat, bezpečností IT systémů, fungováním virtuálních kanceláří a mobilními aplikacemi. Kromě toho bude pracovat s technologiemi, jako jsou 3D tisk, holografické brýle, doteková zařízení nebo senzorové sítě. Do tří let by mělo zaměstnávat až 50 IT odborníků.   

„Inovační centrum se zaměří na využití potenciálu pokrokových technologií a softwarových služeb v rámci inovačních řešení pro naše zákazníky. Současně bude rozvíjet a testovat nápady našich zákazníků a následně vytvářet nové IT služby, které jim v praxi ušetří čas, náklady anebo jinak zefektivní podnikání. Pro Českou republiku a Brno je skvělým vysvědčením, že právě zde bude sídlit centrum, které se zaměří na inovace a rozvoj služeb v oblasti IT,“ řekl Tomáš Bednář (foto), generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Vedení Konica Minolta si vybralo Brno z více než čtyřiceti evropských měst, ve kterých má svoje zastoupení.“ 

Vedení brněnského inovačního centra má sídlo v Londýně, odkud budou přicházet konkrétní náměty na vývoj nových softwarových aplikací. S ohledem na inovační strategii Konica Minolta a potřeby zákazníků bude centrum zároveň rozvíjet spolupráci s místními partnery, start-upy, dalšími inovačními centry a univerzitami. „Brno považuji za správnou volbu pro sídlo evropského inovačního centra Konica Minolta. Město má nejen strategickou polohu, ale nabízí také dostatečný počet kvalitních IT odborníků a partnerů,“ řekl Dennis Curry, ředitel londýnské centrály BIC (Business Innovation Centre).

Koncept vytváření vlastních inovačních center je součástí strategie Konica Minolta, díky které se společnost v posledních letech mění z dodavatele hardwaru na poskytovatele moderních a komplexních řešení na míru. Konica Minolta v této souvislosti investuje celosvětově mnohamilionové částky do rozšiřování portfolia služeb v oblasti ICT. Zaměřuje se přitom zejména na zefektivňování a optimalizaci podnikových procesů, správu a řízení oběhu dokumentů, zrychlení práce s daty či podporu a rozvoj cloudových služeb.

V rámci regionu bude hlavním partnerem nového inovačního centra Konica Minolta Jihomoravské inovační centrum, které pomůže s navázáním spolupráce s místními subjekty a vyhledáváním příležitostí pro vývoj nových technologií. „Za posledních několik let to byl právě Jihomoravský kraj, kde vzrostl počet IT odborníků nejvíce z celé republiky. V této oblasti zde nyní působí přes dvacet pět tisíc lidí. Kromě kvalifikovaných zaměstnanců a pokrokového výzkumu najde Konica Minolta v Brně také řadu zajímavých start-upů. Ty se u nás koncentrují díky unikátnímu zázemí a my je rádi napojíme na tak zajímavého partnera,“ uvedl David Uhlíř, ředitel pro strategii Jihomoravského inovačního centra.

První inovační centrum Konica Minolta vzniklo začátkem loňského roku ve Foster City v Kalifornii, kde vyvíjí služby pro zákazníky z regionu Severní Ameriky. Kromě evropského centra se sídlem v Londýně a zastoupením v Brně otevřela Konica Minolta ve světě ještě další dvě pro regiony jihovýchodní Asie a Japonsko a další plánuje otevřít v Číně.

Nové inovační centrum Konica Minolta v Brně bude vyvíjet průlomové technologie

1) Nová digitální platforma pro spolupráci 

Platforma určená pro interaktivní spolupráci mezi oddělenými pracovními týmy. Dotykové rozhraní nabídne uživatelům možnosti intuitivního vkládání, sdružování a označování informací. Kromě toho platforma umožní nahrávání a reprodukci hlasových komentářů a vzdálené sdílení prezentací. 

2) Zařízení pro digitalizaci ručně psaného textu Enput 

Zařízení Enput slouží k přenosu ručně psaných textů do digitálního prostředí. Vývoj této technologie je reakcí na skutečnost, že v rámci některých procesů učení dosáhne jedinec lepších výsledků při ručním zapisování informací. Tím však vzniká problém s následným šířením takto zaznamenaných informací. Jeho řešením je právě nástroj pro jednoduchou digitalizaci psaného textu.

3) Nositelný komunikátor WCc 

Jde o optické zařízení podobné brýlím, na jehož vzniku Konica Minolta v současnosti pracuje. Při vývoji se zaměřuje především na nízkou hmotnost zařízení, začlenění 3D holografických prvků k lepší vizualizaci prezentovaných obrazů a ovládání pomocí gest. 

4) Rozšířená realita na digitálním pracovišti 

Tato technologie rozšiřuje informační potenciál fyzických dokumentů. Umožňuje jejich jazykový překlad a napojení na již existující procesy a aplikace. Cílem technologie je pomoc při dalším zefektivnění činnosti firem. Na vývoji obchodní příležitosti založené na nástrojích rozšířené reality spolupracuje Konica Minolta se společností Wikitude.

5) Ideová platforma 

Ideová platforma je vlastní aplikací Konica Minolta propojená se speciálním webovým rozhraním. Je určena pro podporu kreativního vytváření nových nápadů, vznik strukturovaného pracovního postupu a informování o inovativních myšlenkách. Platforma nabídne propojení zaměstnanců, zákazníků, partnerů a jiných subjektů v rámci společných projektů. Těm umožní na webové rozhraní vkládat své nápady, hodnocení, komentáře a podobně. Pomocí společné tvorby projektů a takzvanému crowdsourcingu dochází k zefektivnění vývojového procesu a celkovému snížení nákladů na inovace.

Odborně zpracované daňové přiznání jde koupit on-line jako v e-shopu, stačí pár minut

17.03.2015 Bez komentářů

Praha, 17. března 2015Vyplnit daňové přiznání zvládne většina živnostníků. Opravdu ale ideálním způsobem? Přehlédnutí možných zvýhodnění a zbytečně vysoký základ daně jsou nejčastější chybou podnikatelů. Unikátní projekt na českém internetu eDaně (www.eDane.cz) ocení především poplatníci, kteří preferují on-line jednoduché řešení před osobní návštěvou odborníka. Kromě důležitých upozornění a podrobných informací k daňovým přiznáním, a to včetně povinných termínů, zahrnuje portál eDaně také rychlou službu zpracování všech druhů daňových přiznání do tří dnů.

Podnikatelé většinou nemají čas na konzultace s daňovými odborníky a raději si daňové přiznání vyplní sami podle přiložených pokynů. Tím ale mohou přicházet o tisíce korun. „On-line formulář na portálu www.eDane.cz je strukturovaný tak, abychom zjistili všechny detaily potřebné pro daňové přiznání a nic neopomněli. Tím je tato služba na českém trhu zcela unikátní. Ať už jde o pracujícího důchodce, studenty nebo klasické OSVČ, maminky na mateřské nebo poplatníky s příjmy z pronájmu, každý si na portálu nalezne svoji modelovou situaci. Objednávka probíhá podobně jako v jakémkoli jiném e-shopu. Poplatník jednoduše vyplní strukturovaný formulář, který ho sám navede na podklady, které by měl doložit. Ty lze přiložit k objednávce v libovolném formátu. Nejpozději do tří pracovních dnů mu pak do elektronické pošty dorazí profesionálně zpracované daňové přiznání,“ vysvětlila Blanka Štarmanová (foto), daňová poradkyně společnosti TaxVision a nového partnerského projektu eDaně.

Kromě okamžité objednávky na zpracování daňového přiznání nabízí nový portál eDaně přehledné informace, koho a jaké daně se týkají, upozorňuje na nejčastější omyly a jmenuje důležité termíny, které by poplatník neměl propásnout.

Před zasláním objednávky zde poplatník mimo jiné nalezne přehled podkladů, které bude k daňovému přiznání potřebovat a které si může dopředu v klidu připravit. Zadání objednávky probíhá obdobně jako v jiných on-line aplikacích. „Podklady podstatné pro zpracování daňového přiznání je portál www.eDane.cz schopen přijímat v jakýchkoli čitelných formátech – například tištěné dokumenty poplatníkovi stačí nafotit mobilním telefonem a vložit do objednávky,“ popsala Blanka Štarmanová.

Tags: