Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

České univerzity budou s Facebookem zkoumat umělou inteligenci

29.08.2016 Bez komentářů

Na špičkovém výzkumu umělé inteligence budou se společností Facebook spolupracovat přední české univerzity, pražské České vysoké učení technické (ČVUT) a brněnské Vysoké učení technické (VUT). Oznámily to dnes zástupci společnosti Facebook a obou univerzit.

Společnost Facebook zapojila české univerzity ČVUT a VUT do programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), který má za cíl urychlit pokrok v oblasti umělé inteligence. Oběma univerzitám Facebook poskytne vysoce výkonné servery, jež mají pomoci výzkumným skupinám k rychlejšímu zvládnutí výpočetních operací.

Nové servery poskytnuté v rámci programu nám pomohou významně urychlit výzkum v oblastech počítačového vidění a strojového učení,“ říká docent Ondřej Chum z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Přidává se k němu i docent Jan Černocký, vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. „Díky výkonným serverům zvýšíme výpočetní výkon a výzkumné skupiny budou moci provádět datově náročné výpočty, především v oblasti získávání dat z řeči, zpracovávání obrazu a videa, počítačové grafiky či výpočetní fotografie,“ prozradil Černocký.

Program FAIR společnosti Facebook má za cíl urychlit výzkum umělé inteligence, jenž se často potýká s nedostatečnou infrastrukturou, nástroji a technologií. Facebook se proto tímto způsobem snaží pomoci s řešením technických a infrastrukturních problémů při výzkumu.

Facebook celkem poskytne 22 vysoce výkonných serverů s GPU výpočetními akcelerátory 15 nejvýznamnějším výzkumným skupinám v 9 evropských zemích, české ČVUT a VUT budou mezi nimi. Zástupci Facebooku budou rovněž s výzkumnými týmy spolupracovat na spuštění serverů, pomohou s instalací odpovídajícího softwaru a na samotném výzkumu se budou přímo podílet.

Program FAIR spustila společnost Facebook letos. Jeho náplní je sdílet poznatky v rámci celosvětové vědecké komunity. „Ve výzkumu umělé inteligence panuje obrovská rozmanitost. Jsme přesvědčeni, že významně urychlíme pokrok a inovace v celém odvětví, pokud předním výzkumným týmům poskytneme potřebnou technologii,“ řekl Yann LeCun, ředitel programu FAIR.

Výzkumné týmy využijí nové technologie především v oblastech rozpoznávání a detekce, vzdělávacích systémů nebo při výzkumu neuronových sítí (Deep Neural Networks). Pokrok v těchto oblastech může přinést významný posun ve výzkumu umělé inteligence a umožní vyvinout nové služby a řešení v oblasti vědy, zdravotnictví, jazyka či inteligentní automatizace.

Tags:

Absolventi univerzit jsou dobře připraveni a mají ambice, ale zaměstnavatelé jim nedokáží nabídnout lákavou pracovní zkušenost, ukazuje britský průzkum společnosti Accenture

26.08.2016 Bez komentářů

Dnešní absolventi univerzit přicházejí na trh práce dobře připraveni a ochotni plně se věnovat své kariéře. Zaměstnavatelé však dobře nechápou jejich motivaci, ukazuje nový výzkum společnosti Accenture týkající se pracovní síly budoucnosti.

Studie zaměstnanosti absolventů univerzit ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v roce 2016, kterou provedla společnost Accenture, ukázala, že vzhledem k tomu, že tato generace vyrůstala v době úsporných opatření, obklopena obavami ze ztráty zaměstnání a rostoucími náklady na vzdělání, 8 z 10 studentů (79 %), kteří letos absolvovali, si vybíralo svůj studijní obor s ohledem na pracovní trh. Studijní obory z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) zůstávají nejoblíbenějšími, a vybírá si je téměř třetina (30 %) studentů.

Kromě pečlivého výběru studijního oboru se mnoho studentů spokojí s tradičním tříletým studiem (růst z 83 % v roce 2015 na 89 % v letošním roce), které je levnější a umožňuje jim zahájit pracovní kariéru dříve.

Většina absolventů je ochotná jít na stáž nebo pracovat přesčas po večerech nebo po víkendech (67 % a 60 %), a více než tři čtvrtiny z nich (78 %) jsou ochotny se kvůli práci přestěhovat.

„To všechno zní jako dobré zprávy pro zaměstnavatele – mnoho absolventů, kteří dokončují své formální vzdělání a soustředí se na svou kariéru a zároveň jsou flexibilní s ohledem na pracovní dobu a místo výkonu práce,“ uvedla Payal Vasudeva, ředitelka divize Accenture Strategy ve Velké Británii. „Výzvou pro zaměstnavatele je využít talentu těchto absolvenů a uspokojit jejich motivaci a ambice; nejen přitáhnout největší talenty, ale také si je udržet.“

Absolventi jsou vybíraví ohledně typu organizace, pro kterou chtějí pracovat, a pouze 24 % z nich uvádí, že chtějí pracovat pro velkou společnost. Navíc, více než dvě třetiny (69 %) čerstvých absolventů má pocit, že na své současné pozici nejsou dostatečně vytíženi, což je o devět procentních bodů více, než v roce 2015. Devět z deseti těchto absolventů (89 %) plánuje opustit svého prvního zaměstnavatele do pěti let.

Co mohou zaměstnavatelé udělat, aby přitáhli nejlepší absolventy a udrželi si je?

Studie ukázala, že překonání rozdílu mezi vědomostmi získanými na univerzitě a úkoly, které čerství absolventi provádějí v práci, jim pomáhá cítit se hodnotnými a oceňovanými. Čerství absolventi jsou optimističntí s ohledem na dopad technologií na budoucí pracovní trh. Dvě třetiny (68 %) věří, že pokrok v oblasti digitálních technologií a umělé inteligence rozšíří jejich pracovní zkušenosti.

„Zaměstnavatelé mohou tuto vědomostní propast využít a zúročit nadšení pro digitální pokrok tím, že poskytnou příslušné formální vzdělání, zvláště v úvodní fázi pracovní kariéry. Tuto snahu je ale zapotřebí doplnit neformální a experimentální výukou ušitou na míru každému jednotlivci. Čerství a nedávní absolventi nezastávají jeden plošný přístup k osobnímu a kariérnímu rozvoji,“ dodává Vasudeva.

Průzkum také ukázal, že téměř dvě třetiny absolventů (64 %) by vyměnilo vyšší plat za lepší kulturu a společenskou atmosféru v práci. „Klíčem je absolventům nabídnout něco víc, než jen zaměstnání. Zaměstnavatelé si mohou udržet a zapojit více zaměstnanců, když jim poskytnou pozitivní prostředí, kde je zábava, které nabízí sociální a dobrovolnické příležitosti a také výukové a rozvojové programy,“ dodala Payal Vasuveda. Pro další informace o výzkumu www.accenture.com/UK2016GradResearch.

A jak je to v České republice?

„Naše interní průzkumy v regionu Střední a Východní Evropy naznačují, že hlavními motivátory pro zdejší absolventy jsou zajímavá práce, možnosti vzdělávání, dobrý kolektiv a rovnováha pracovního a soukromého života,“ uvedl Marek Gešo, manažer marketingu a komunikace Accenture v regionu SVE. „I proto se snažíme tyto faktory zohlednit v naší nabídce pracovních pozic pro absolventy v ČR – ať už se jedná o byznys konzultanty, nebo IT nadšence nebo lidi se znalostí cizích jazyků.“

Metodologie
Společnost Accenture Strategy provedla online průzkum ve Velké Británii mezi 1016 studenty, kteří absolvovali univerzitu v roce 2016 a 1016 univerzitními studenty, kteří vstoupili na pracovní trh v roce 2014 nebo 2015. Průzkum probíhal v dubnu 2016.

Tags:

ESET objevil první botnet na Androidu, který je řízen přes Twitter

26.08.2016 Bez komentářů

První podvodnou aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android vzdáleně ovládanou pomocí zpráv na sociální síti Twitter odhalili bezpečnostní experti společnosti ESET. Hrozba je detekována jako Android/Twitoor a jde o první škodlivou aplikaci, která využívá Twitteru namísto tradičních vzdálených příkazů z řídících serverů (C&C).

Jakmile se tento trojan infiltruje do zařízení, maskuje svou přítomnost v systému a v pravidelných intervalech kontroluje předem definovaný účet na Twitteru, z něhož přijímá příkazy. Ty mohou spočívat ve stahování dalších škodlivých aplikací nebo ve změně řídícího účtu na Twitteru na jiný.

„Využití Twitteru k ovládání botnetu na platformě Android je novinkou,“ říká Lukáš Štefanko, analytik malware ve společnosti ESET, který tuto škodlivou aplikaci objevil. Podle Štefanka se komunikační kanály škodlivých aplikací založené na sociálních sítích špatně detekují a nelze je blokovat – zároveň je pro podvodníky nesmírně snadné převést komunikaci na jiný účet v rámci téže sociální sítě.

Twitter byl poprvé zneužit k ovládání botnet sítě v roce 2009, tehdy však šlo o zařízení s operačním systémem Windows. „Pokud jde o Android, tento způsob skryté komunikace zůstal nevyužit až do tohoto případu. V budoucnu však lze očekávat, že se kyber zločinci pokusí využít statusů na Facebooku nebo zneužijí službu LinkedIn a další sociální sítě,“ míní Štefanko.

Android/Twitoor je aktivní od července 2016. Podle Štefanka není v nabídce oficiálního obchodu s aplikacemi pro Android, ale pravděpodobně se šíří přes SMS zprávy či škodlivé URL adresy. Malware působí dojmem, že se jedná o aplikaci určenou k přehrání pornografie nebo k rozesílání MMS, ale žádné takové funkce zde nejsou k dispozici. Místo toho se uživateli do zařízení stáhne malware zaměřený na mobilní bankovnictví. Provozovatelé botnetu však mohou podle Štefanka kdykoli začít distribuovat i jiný typ malware, včetně ransomware.

„Twitoor je dalším příkladem inovačních postupů kybernetických zločinců. Internetoví uživatelé by měli chránit svá zařízení a používat ověřená bezpečnostní řešení jak pro počítače, tak pro mobilní přístroje,“ uzavírá Lukáš Štefanko.

Tags:

Check Point odhalil pozadí jedné z největších světových aktivních ransomwarových kampaní Cerber

25.08.2016 Bez komentářů

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) zveřejnil nové informace o ransomwaru Cerber, jednom z největších světových ransomwarů provozovaných jako služba. Zpráva nabízí unikátní pohled do zákulisí komplexní kyberkampaně a objasňuje nejen růst trhu s ransomwarem jako službou, ale odhaluje, jak výzkumníci v současné době pomáhají koncovým uživatelům a organizacím získat přístup k zašifrovaným souborům – bez zaplacení stále většího výkupného kyberzločincům.

V 60stránkové zprávě zveřejnil Check Point Threat Intelligence and Research Team ve spolupráci s partnerskou výzkumnou organizací IntSights Cyber Intelligence nové podrobnosti a informace o technickém a obchodním pozadí ransomwaru Cerber:

  • Ze všech ransomwarů má Cerber výrazně vyšší míru infekce a je ziskovější. Cerber v současné době využívá více než 160 aktivních kampaní po celém světě a předpokládané celkové roční příjmy jsou ve výši přibližně 2,3 milionů dolarů. Každý den je v průměru spuštěno osm nových kampaní. Jen v červenci výzkum odhalil přibližně 150 tisíc obětí v 201 zemích a teritoriích. V České republice byla v červenci infikována zařízení více než 700 uživatelů.
  • Affiliates program Cerber je úspěšnou pračkou peněz. Cerber používá bitcoinovou měnu, aby se vyhnul sledování a vytváří pro každou ze svých obětí unikátní peněženku pro příjem finančních prostředků. Po zaplacení výkupného (obvykle jeden Bitcoin, který má v současné době hodnotu 590 dolarů) obdrží oběť dešifrovací klíč. Bitcoin je přesunut k vývojáři malwaru přes službu, která zahrnuje desetitisíce bitcoinových peněženek, takže je téměř nemožné je jednotlivě vysledovat. Na konci tohoto procesu získá vývojář peníze a partneři obdrží svůj podíl.
  • Cerber otevírá dveře dalším rádoby hackerům. Cerber umožňuje i netechnickým jednotlivcům a skupinám podílet se na vysoce výnosném obchodu a spouštět nezávislé kampaně s využitím speciálních kontrolních a řídících (C&C) serverů a pohodlného ovládacího panelu, který je k dispozici v 12 různých jazycích.

Check Point a IntSight detailně mapovaly od června 2016 komplexní systém vytvořený kolem ransomwaru Cerber a celou globální distribuční infrastrukturu. Výzkumníci byli schopni obnovit virtuální peněženky obětí, což týmu umožnilo sledovat platby a transakce a analyzovat pohyb zisků z malwaru a finanční toky. Navíc tyto informace umožňují vytvořit dešifrovací nástroj, který může opravit infikované systémy, aniž by uživatelé nebo organizace museli kyberzločincům platit výkupné.

„Tento report poskytuje vzácný pohled na podstatu a globální cíle rostoucího trhu s ransomwarem jako službou,“ říká Maya Horowitz, group manager, Research & Development, Check Point. „Kybernetické útoky už nejsou výsadou technických odborníků, kteří umí vyrobit své vlastní nástroje. V současné době jsou nabízeny komukoli a mohou být provozovány poměrně snadno. Výsledkem je, že toto odvětví stále dramaticky roste a že bychom měli všichni přijmout dostatečná preventivní opatření a implementovat příslušné ochrany.“

Více informací a kompletní report „CerberRing: An In-Depth Exposé on Cerber Ransomware-as-a-Service“ najdete zde: http://www.checkpoint.com/resources/cerberring/. Kroky, které mají organizace i jednotlivci udělat pro dešifrování souborů infikovaných malwarem Cerber, najdete na stránce: http://cerberdecrypt.com.

Bezpečnostní divize Threat Intelligence & Research společnosti Check Point pravidelně odhaluje a analyzuje útoky, zranitelnosti a narušení bezpečnosti a vyvíjí ochranu potřebnou k zabezpečení zákazníků. Pro více informací o dalších výzkumech společnosti Check Point navštivte stránky: http://www.checkpoint.com/threatcloud-central/.

Tags:

Komerční banka má nové mobilní bankovnictví

25.08.2016 Bez komentářů

V Cleverlance jsme vytvořili novou generaci oblíbené aplikace Mobilní banka – klienti Komerční banky díky ní mohou své finance ovládat bezpečněji a komfortněji, čekají na ně jak nové funkce, tak vylepšené uživatelské rozhraní.       

Nová aplikace přináší klientům Komerční banky kompletní balík funkcí, na které jsou zvyklí z internetového bankovnictví, přidává ještě něco navíc. To vše v atraktivním designu s intuitivním ovládáním, které respektuje zvyklosti používané platformy. Vývoj pro Android i iOS proběhl totiž odděleně, tak aby optimálně využil možnosti obou operačních systémů. Tím se výrazně zjednodušilo zadávání běžných bankovních operací. V případě platebního příkazu se rychlost zadávání zvýšila až o dvě třetiny.

Hlavní inovací, se kterou nové mobilní bankovnictví přichází, je bezesporu možnost bezkontaktní platby prostřednictvím mobilního telefonu – MojeMobilní karta. Platba mobilem je založena na stejné technologii jako platba bezkontaktní kartou, a proto je možné platit na všech existujících bezkontaktních terminálech, které v ČR tvoří již více než 70 %. Tuto funkci budou moci využívat klienti Komerční banky s nainstalovanou aplikací Mobilní banka na přístrojích s operačním systémem Android verze 4.4 KitKat nebo vyšší a technologií NFC.

„Komerční banka důkladně monitoruje a aplikuje nejnovější inovace v on-line bankovnictví. Jsme přesvědčeni, že bezkontaktní platby mobilním telefonem jsou dalším logickým a evolučním krokem v bezhotovostních platbách, který si čeští klienti rychle oblíbí,“ uvedl Petr Kovář, specialista rozvoje mobilního bankovnictví v Komerční bance. Jak dále doplnil: „Naše řešení je odlišné od toho, které je již na trhu dostupné. Díky implementaci platební funkce přímo v aplikaci Mobilní banka získají naši klienti možnost správy platební karty v mobilu. Můžou si například zvolit částku, od které je nutné pro platby u obchodníků mobilní kartou zadávat PIN a sami si tím zvolit svoji hranici mezi komfortem a bezpečností.“

Abychom všechny funkce co nejvíce přizpůsobili potřebám klientů Komerční banky, zapojili jsme je do procesu vzniku nového mobilního bankovnictví. Víme tak, že je pro ně důležitý přehled o zůstatku na účtu, který si nyní každý klient může nastavit na úvodní stránku telefonu s možností jeho jednoduchého zakódování.

Nově se všechny produkty soustřeďují na jedné obrazovce. Doplněna je správa trvalých příkazů a inkas, které samozřejmě můžete realizovat i prostřednictvím načtení z QR kódu. Najdete také výpis neprovedených plateb a možnost zadávat SEPA platby a platební příkazy v rámci ČR v režimu Expres. Součástí je i přehled a administrace platebních karet – nastavení limitů, povolení a blokace plateb na internetu, či změna telefonního čísla ke kartě.

Výhodné je i zobrazení produktů dceřiných společností Komerční banky – stavebního spoření od Modré pyramidy a životního pojištění od Komerční pojišťovny. Prostřednictvím aplikace je možné sjednat schůzku s bankovním poradcem. Stačí vybrat si vhodný termín a schůzku jednoduše uložit. Schůzku klient uvidí ve svém kalendáři.

U klientů, kteří již aplikaci Mobilní Banka používají, dojde k automatickému upgradu na novou aplikaci. Klienti se budou moci přihlásit se svým původním heslem.

„Těší nás, že jsme mohli vyjít vstříc klientům Komerční banky a dát jim k dispozici řadu nových funkcí, které usnadní správu jejich financí prostřednictvím mobilního telefonu a nyní i tabletu,“ zmínila Magdaléna Janíková, projektová manažerka Cleverlance, „v listopadu by pak nové mobilní bankovnictví Komerční banky mělo být dostupné i pro zařízení využívající platformu Windows.“

Tags:

Platy versus životní úroveň: Česko patří k levnějším zemím. Jasně vedou Němci

25.08.2016 Bez komentářů

Švýcarsko, Norsko, Dánsko nebo Island – to jsou nejdražší země světa. Česká republika patří mezi levnější země. V porovnání 119 států obsadilo Česko 83. příčku. Životní náklady v Česku jsou například v porovnání s New Yorkem zhruba poloviční. V porovnání s průměrem života v Evropské unii je Česko o dvě pětiny levnější.

Výše platu je nejčastějším důvodem, proč se Češi rozhodnou změnit zaměstnání nebo se za prací vydat do zahraničí. A nemusí odcházet daleko. V porovnání platů a životních nákladů sousední Německo dlouhodobě Českou republiku poráží. Průměrný plat v Česku se letos dostal na 26 480, v Německu je to zhruba čtyřikrát tolik. Životní náklady Němců ale čtyřnásobku nedosahují – za nájem se tu platí zhruba dvojnásobek a služby ani zboží čtyřikrát dražší než v České republice nejsou. Řada zboží je v Německu dokonce levnější. Podle loňského testu Potravinářské komory České republiky se pod stejnou značkou v Německu nakoupí dvě třetiny potravin levněji než v Česku. Výrazně levnější jsou BIO potraviny. Zajímavé je, že i za produkty vyrobené v Česku zaplatí naši sousedé méně, lacinější je například plzeňské pivo. Pokud se tedy člověk rozhodne za prací odejít do Německa, na konci měsíce by mu v peněžence mělo zůstat daleko víc peněz, než kdyby pracoval v České republice,“ popsala Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC JOBS.

Stotisícová měsíční výplata není například ani ve Švýcarsku, Dánsku, Lucembursku nebo Nizozemsku ničím výjimečným. Životní náklady jsou ale v těchto zemích výrazně vyšší než v České republice. V Dánsku a Švédsku ceny evropský průměr překračují o téměř dvě pětiny. „Porovnávat životní úroveň pouze podle průměrné mzdy je zavádějící. Pokud se člověk rozhodne odejít za lepším platem do zahraničí, musí počítat s tím, že bude za služby a zboží platit víc než v Česku. I život na Slovensku je nákladnější – bydlení, energie i voda vyjdou Slováky dráž,“ upozornila Olga Hyklová.

Zejména země severní a západní Evropy patří mezi nejdražší státy světa. „Průměrná čistá mzda ve Švýcarsku patří k nejvyšším na světě, zároveň výdaje na domácnost, jídlo nebo zábavu a v neposlední řadě na bydlení jsou také jedny z nejvyšších. Právě náklady na bydlení jsou v ostatních zemích výrazně vyšší než v Česku. Například za byt o 75 metrech čtverečních se v Londýně platí kolem 80 tisíc korun měsíčně, v Paříži je to přes 66 tisíc a v Helsinkách kolem 50 tisíc korun, v Praze je to zhruba 25 tisíc,“ řekla Martina Látalová, obchodní ředitelka společnosti AC JOBS. 

Pokud se člověk rozhodne vyrazit za prací do zahraničí, musí se vedle vyšších životních nákladů připravit i na jiný způsob vyplácení mezd, vyšší daně nebo jiný systém pojištění. „V řadě zemí, například v Austrálii, je běžné, že je mzda vyplácena týdně, zároveň se zde ale i nájemné platí týdně. Pokud se Čech rozhodne jít pracovat právě do Austrálie, bude se také muset připravit na výdaje spojené se zdravotním pojištěním, to státní totiž téměř nic nekryje, a pokud člověk chce, aby o něj bylo z tohoto pohledu postaráno, musí platit ze svého,“ uvedla Marcela Vyskoková, marketingová manažerka společnosti AC JOBS.

V mezinárodním srovnání je v Česku sice sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a zaměstnanci vysoké, kryje ale vše potřebné. „V Dánsku, Rakousku, Belgii nebo ve Švédsku je zase třeba se připravit na vyšší daně. Obecně rozdíly v celkové míře zdanění jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie poměrně značné, někde až dvojnásobné. Daňové zatížení v Česku se v rámci Evropské unie řadí k průměru. Vůbec nejvyšší daně odevzdávají lidé v Belgii, velmi nízké daně jsou naopak na Novém Zélandu,“ doplnila Marcela Vyskoková.

Výrazné rozdíly jsou v Evropě v rodičovské dovolené. V zabezpečení rodičů je Česko na předních příčkách. V České republice matka nastupuje na rodičovskou dovolenou a pobírá po celou dobu rodičovský příspěvek. Ten se liší podle doby trvání, maximálně jsou to čtyři roky. To je na evropské poměry luxus. „V některých zemích trvá rodičovská dovolená s příspěvkem pouze pár měsíců. Například v Belgii jsou to tři měsíce, v Portugalsku čtyři. Liší se také výše příspěvku. V Česku je to maximálně 70 procent z předchozí hrubé mzdy, na Slovensku 55 procent. Maximální možný měsíční příspěvek je ale v Česku 11 500 korun. Nejvyšší rodičovská je v Estonsku a ve Slovinsku, kde činí 100 procent předcházejícího příjmu, ve Švédsku a Dánsku se vyplácí 90 procent, v Lotyšsku, Maďarsku a ve Finsku 70 procent. Nejméně dostanou ženy v Itálii, počítat musí jen s 30 procenty. Je ale také řada zemí západní Evropy, jako například Španělsko, Řecko a Nizozemsko, kde rodiče již nemají nárok na žádné dávky,“ popsala Martina Látalová.

Na vysoké úrovni jsou v Česku také sociální jistoty v době nemoci, nezaměstnanosti nebo penze. Podpora v nezaměstnanosti je v každém členském státě Evropské unie jinak velká a je poskytována po různě dlouhou dobu. „Podle průzkumů Česko nabízí nezaměstnaným sedmé nejlepší životní podmínky. Ve Velké Británii, v Estonsku, Lucembursku, Itálii, Irsku, na Slovensku i na Maltě jsou na tom nezaměstnaní nejhůř. Podpora v nezaměstnanosti v těchto zemích je srovnatelná s ostatními zeměmi, ovšem následné sociální dávky už takové výše nedosahují,“ uzavřela Olga Hyklová.

Tags:

AEV OSLAVILA 25. VÝROČÍ VZNIKU

25.08.2016 Bez komentářů

Společnost AEV spol. s r.o., výrobce automobilové a letecké elektroniky, nedávno oslavila 25. výročí od svého založení. Společnost, která vznikla na počátku 90. let v Kroměříži, svými úspěchy na evropském trhu potvrdila vynikající pověst české výroby.

„Společnost AEV byla založena v roce 1991 jako ryze česká firma orientovaná na výrobu elektroniky pro automobilový a letecký průmysl. Později se přidala produkce pro oblast osvětlovací a průmyslové elektroniky“ uvádí Milan Divilek, jeden ze tří jednatelů firmy. Mimo jiné tak spolupracovala se společnostmi jako ŠKODA Auto i dalšími v rámci koncernu VW, AERO Vodochody, Vossloh-Schwabe (patřící pod Panasonic Corporation),  Westfalia,  BMW , SEBA KMT a dalšími.

Prvním výrobkem, který odstartoval výrobu společnosti AEV  byl elektronický vyhodnocovací obvod pro AERO Vodochody. Jednalo se o zařízení, které je součástí zbraňového systému. Druhý výrobek byl intervalový spínač stěračů s pamětí pro ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, který AEV v další budoucnosti otevřel cestu i do koncernu VW a k dalším zákazníkům.

„Od začátku si zakládáme na vysoké kvalitě výroby. Standardy, požadované automobilovým a leteckým průmyslem u nás automaticky aplikujeme i na jakékoli další výrobky,“ říká Divilek. Společnost AEV klade důraz na inovace. Neustálý vývoj nových výrobků, včetně realizace zákaznických projektů, jsou podporovány špičkovými vývojovými prostředky a následně i vyráběný na špičkových technologických zařízeních. „Jsme hrdí nejen na to, co se nám podařilo vybudovat, ale že patříme i do omezeného okruhu společností, které jsou schopné současně vyvíjet a vyrábět elektronické výrobky pro tak náročná odvětví jako automobilový, letecký a osvětlovací průmysl,“ dodává Divilek.

Společnost oslavila své jubileum setkáním s obchodními partnery a zaměstnanci v prostorách podniku v Kroměříži. Více o společnosti se dozvíte na webu http://www.aev.cz/

Foto: Zástupci vedení společnosti AEV – Zdeněk Mlčák a Milan Divilek, při oslavách 25. výročí společnosti AEV s významným obchodním partnerem Klausem Kölbelem ze společnosti Fuji Machine MFG

 

 

Tags:

ABC Data přebírá společnost S4E, jednoho z největších VAD distributorů v Polsku

24.08.2016 Bez komentářů

Společnost ABC Data převezme kontrolní balík více než 80 % akcií společnosti S4E S.A. Jedná se o klíčovou akvizici tohoto roku v IT sektoru a potvrzuje se tak silná pozice společnosti ABC Data jako lídra v oblasti distribuce IT vybavení a spotřební elektroniky v Polsku i regionu střední a východní Evropy, včetně České republiky.

Společnost ABC Data S.A. dnes podepsala investiční smlouvu o koupi akcií krakovské společnosti S4E S.A., obchodované na alternativní burze NewConnect. „Očekáváme, že díky této transakci na základě prodejů produktů a služeb s přidanou hodnotou do roku 2018 významně zvýšíme příjmy celé skupiny až na úroveň 1,5 mld. PLN (cca 239 mil. Kč). Jsem přesvědčená, že převzetí společnosti S4E bude mít pozitivní vliv na zvýšení našeho tržního podílu mezi polskými IT distributory,“ informuje Ilona Weiss, prezidentka správní rady společnosti ABC Data S.A..

Po splnění všech podmínek smlouvy bude více než 80 % akcií společnosti S4E S.A. odkoupeno společnosti ABC Data S.A. Zbývající akcie zůstanou rozptýleny ve vlastnictví minoritních akcionářů. Celkový objem transakce bude záviset na plnění obchodních cílů prodávajících a společnosti a bude se pohybovat v rozmezí 19 až 25 mil. PLN (cca 3-4 mil. Kč).

V souladu se zveřejněnou strategií na roky 2016–2018 společnost ABC Data dynamicky rozvíjí své portfolio specializovaných produktů a služeb s přidanou hodnotou. Vysoce kvalifikovaný personál poskytuje partnerům profesionální podporu na poli projektů souvisejících mimo jiné s vývojem infrastruktury moderních datových center, místních počítačových sítí a monitoringových systémů či s návrhem a implementací dedikovaných řešení. Rozhodnutí o převzetí společnosti S4E S.A. ovlivnil mimo jiné obrovský potenciál rozvoje oblasti produktů a služeb s přidanou hodnotou. Díky této akvizici vytvoří společnost ABC Data ucelené a nejširší portfolio produktů a služeb s přidanou hodnotou v Polsku a regionu střední a východní Evropy.

Společnost S4E S.A. poskytuje ve všech sektorech a všem podnikům technologicky pokročilá IT řešení. Kromě distribuce zařízení a softwaru globálních značek také nabízí širokou řadu marketingových, prodejních, logistických a školicích služeb. Vysoce specializovaný řídicí personál prokazuje vysokou úroveň technických dovedností v klíčových oblastech aktivit společnosti a je průkopníkem v používání řešení předních globálních výrobců.

Po dokončení transakce bude společnost S4E operovat v rámci skupiny ABC Data S.A., nadále ovšem zůstane samostatným subjektem. Společnost S4E podniká s velmi dobrými výsledky již 15 let – ve fiskálním roce 2015 dosáhla příjmů z prodeje ve výši 225,5 mil. PLN (cca 1,4 mld. Kč), provozního zisku 4,1 mil. PLN (cca 25,6 mil. Kč) a čistého zisku 3,1 mil. PLN (cca 19,43 mil. Kč). Výsledky společnosti S4E budou bezprostředně po převzetí kontrolního balíku akcií, ke kterému dojde nejpozději 31. března 2017, započítávány do konsolidovaných výsledků skupiny ABC Data S.A. Společnost S4E bude operovat v rámci skupiny ABC Data na polském trhu, plánuje se ale budoucí rozšíření jejích služeb i na další trhy ve střední a východní Evropě.

Od loňského roku společnost ABC Data intenzivně pracuje na dosažení pozice lídra v regionu střední a východní Evropy a neustále zvyšuje svůj podíl na jednotlivých trzích tohoto regionu. Jen během první poloviny roku 2016 uzavřela celou řadu smluv se společnostmi jako HUAWEI, Acer, Asus a Cisco v Maďarsku a Lenovo, Synology a Benq v Rumunsku. ABC Data disponuje nejrozsáhlejšími distribučními a logistickými prostředky v regionu. Důkazem toho je strategické umístění logistických center v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.

O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data s více než 25 lety zkušeností je jediným regionálním distributorem IT a spotřební elektroniky, který přímo působí na osmi středoevropských a východoevropských trzích: v České republice, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. V České republice společnost sídlí v Praze a řídí ji český tým zkušených a nadšených profesionálů, kteří se starají o potřeby obchodních partnerů. V čele týmu je Pavel Kocián. V oblasti střední a východní Evropy společnost ABC Data disponuje největším rozsahem produktů na trhu – distribuuje přes 180 000 různých produktů od více než tisícovky renomovaných značek. Pravidelně také spolupracuje s více než 13 000 prodejců. Díky strategickému umístění svých čtyř logistických center společnost garantuje rychlé dodávky na libovolné místo ve střední a východní Evropě. Rozsáhlá spolupráce přináší stabilní a jistý růst našich partnerů jak na českém trhu, tak i v celé střední a východní Evropě. Důkazem nejvyšší úrovně služeb společnosti ABC Data je šest ocenění EMEA Channel Academy v kategorii Nejlepší distributor v oblasti CEE od roku 2009. ABC Data je jednou z prvních společností ze střední a východní Evropy, která se připojila k prestižní asociaci GTDC sdružující největší IT distributory světa. V roce 2010 společnost ABC Data vstoupila na varšavskou burzu.

Tags:

Firmy s novými kancelářemi se silně orientují na pohodlí svých zaměstnanců a posílení komunikace uvnitř společnosti

23.08.2016 Bez komentářů

Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, provedla mezi účastníky soutěže CBRE Zasedačka roku průzkum na téma spokojenosti s novými kancelářemi. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že firmy s novými kancelářemi se silně orientují na pohodlí svých zaměstnanců a posílení komunikace uvnitř společnosti. Tento závěr podtrhuje i fakt, že kvalita pracovního prostředí hraje významnou roli při náboru nových pracovníků, převážně při hledání nových uchazečů a talentů, o které je v současné době na pracovním trhu velký zájem.

Katarina Wojtusiak, Head of Office Agency společnosti CBRE, říká:

„44 % firem poskytuje zaměstnancům plný komfort v možnosti výběru typu kanceláře. Tento výsledek potvrzuje, že pro mladou generaci, která by měla za pár let tvořit hlavní pracovní sílu, již bude samozřejmostí mít v práci adekvátní zázemí nebo vysokou míru flexibility.”

93 % společností, které na průzkum odpověděly, prošly změnou kanceláří v posledních čtyřech letech. Při realizaci nových kanceláří musí společnost myslet na svou budoucnost, převážně na to, jak se bude jejich firma rozšiřovat a vyvíjet.

Alexandra Tomášková, Leasing Manager společnosti Skanska Property Czech Republic, doplňuje:

“Kategorie, kterou v soutěži CBRE Zasedačka roku zaštiťuje Skanska, s názvem Kanceláře pro budoucí výzvy, reprezentuje náš přístup k vytváření kancelářského prostředí, jež je připravené čelit výzvám, které firmu čekají v budoucnosti. Etnetera, loňský vítěz této kategorie, naprosto předčila naše očekávání. Letos doufáme, že najdeme další společnosti, jež nás ohromí svým kancelářským prostředím, které je nejen inovativní, trvale udržitelné a flexibilní, ale je též vytvořeno pro lidi, s ohledem na jejich zdraví a duševní pohodu.”

Změny v kancelářském prostředí by nebyly možné bez technologií, které umožňují práci prakticky kdykoliv a odkudkoliv, díky různým formám  pracovních úvazků nebo home office. 

Lenka Čábelová, manažerka komunikace a CSR společnosti Microsoft Česká republika, říká:

„Není překvapením, že podle výsledku průzkumu, až 69 % firem nabízí svým zaměstnancům částečné úvazky nebo home office. Stále více lidí totiž považuje flexibilitu v práci – z hlediska času i místa – za standard. Firmy, které na tento trend nezareagují, riskují, že nebudou preferovaným zaměstnavatelem.“

Jedním z dalších důležitých aspektů, které ovlivňuje kvalitu pracovního prostředí, jsou mimo jiné akustické podmínky.

Josef Němec, majitel společnosti Němec – luxusní povrchy, vysvětluje:

„66 % oslovených firem uvedlo, že má ve firmě výbornou akustiku. Z hlediska vlivu akustiky na samotné zaměstnance se ale jedná o výsledek nedostatečný. Firmy si musí uvědomit, že to nejcennější ve firmě jsou právě její zaměstnanci. Není nic důležitějšího. Je úplně jedno, v jakém oboru pracujete. Můžete vyrábět vynikající stroje, prodávat to nejlepší zboží, anebo nabízet ty nejlepší služby. Pokud ale firma nemá kvalitní pracovní tým, může se na konkurenčním trhu jen velmi obtížně prosadit  a dle mého názoru nemá ani žádnou budoucnost.” 

Kancelářské prostory plní také reprezentativní funkci, která je důležitá jako pro interní, tak externí komunikaci.

Petra Lávičková, Head of Corporate Marketing & PR společnosti CBRE, potvrzuje:

„70 % firem používá své prostory k interním akcím, čtvrtina i k pořádání externích seminářů či konferencí. A také téměř třetina společností má interně speciální osobu, která se stará o blaho zaměstnanců.“

Současné kancelářské prostředí prochází turbulentní změnou, která se projevuje převážně v posledních pěti letech. Moderní koncepty přinášejí stále něco nového, je to diktát moderní generace, přestože v nových konceptech pracuje spousta starších lidí.

Filip Muška, Workplace Consultant společnosti CBRE, k budoucnosti kancelářských prostor, říká:

“Výsledky průzkumu uvádí, že 13 % firem přinesla změna kancelářských prostor i ekonomický přínos. Troufám si říci, že v budoucnu bude firem, kterým přinese změna kancelářského konceptu zvýšení obratu či snížení nákladů, mnohem více.” 

Výsledky průzkumu CBRE na téma nových kancelářských prostor

Průzkum provedla společnost CBRE mezi účastníky soutěže CBRE Zasedačka roku. 93 % společností, které na průzkum odpověděly, prošly změnou kanceláří v posledních čtyřech letech.

Výhody nových kanceláří
50 % firem uvedlo, že změna přinesla větší spokojenost zaměstnanců, lepší interní komunikaci, posílení týmového ducha a loajalitu k firmě
50 % firem uvedlo, že vyšší komunikativnost a rychlé řešení problému měli obrovský vliv na produktivitu práce zaměstnanců
13 % firem dokonce uvedlo ekonomický přínos (zvýšení obratu či snížení nákladů)
Menší fluktuace, zájem klientů a uchazečů o zaměstnání je dalším z citovaných benefitů
Nevýhody nových kanceláří
6 % firem uvedlo nevyužití relaxační zóny
19 % uvedlo nekomfortnost některých částí prostor
Kancelářské prostory (relaxační zóny, zasedací místnosti, akustika, technologie)
Alespoň částečný desksharing stolů využívá 40 % firem
44 % firem poskytuje zaměstnancům plný komfort v možnosti typu kanceláře (uzavřená kancelář, open space office, relaxační zóna nebo zóny podporující spolupráci)
60 % firem má neformální zasedačky
31 % má dokonce kombinaci formálních i neformálních zasedacích místností
Téměř 70 % dotazovaných má relaxační zónu, z nichž 40 % má jak pasivní (četba či individuální poslech hudby, atp.) tak aktivní  (stolní tenis, hry, TV, atp.) formu relaxační zóny
41 % firem má knihovnu či studovnu
20 % uvedlo, že mají i nestandartní prvky v kancelářích jako fitness, terasy, masážní koutky, game room, kulečníkové stoly, stolní tenis či fotbálek
66 % firem má ve firmě výbornou akustiku
Téměř 60 % firem má vybavení pro videokonference
Firemní komunikace
70 % firem používá své prostory k interním akcím, čtvrtina i k pořádání externích seminářů či konferencí
Téměř třetina firem má interně speciální osobu, která se stará o blaho zaměstnanců
Třetina firem dělá maximum pro interní komunikaci – dotazníky spokojenosti, teambuilding, interní neformální setkání, intranet nebo setkání s managementem face to face
Pouze 15 % z dotazovaných uvedlo, že změnu kanceláří se zaměstnanci nekomunikovalo
Pracovní úvazky
69 % firem nabízí částečné úvazky nebo home office
Tags:

Malware Nemucod se šíří v nové verzi, varuje ESET

23.08.2016 Bez komentářů

Analytici společnosti ESET zaznamenali novou kampaň využívající škodlivého kódu Nemucod. Nová verze šíří do infikovaných zařízení tzv. backdoor, který umožňuje útočníkovi ovládat na dálku a bez vědomí oběti napadené zařízení. ESET tuto hrozbu detekuje jako Win32/Kovter.

„Malware Nemucod byl během letošního roku použit při několika kampaních a koncem března dosáhl 24% podílu v celosvětové detekci škodlivých kódů. V minulosti infikoval zařízení ransomwarem, v aktuálních případech, které jsme detekovali, umožnuje šířit backdoor označený jako Kovter,“ říká Petr Šnajdr, bezpečnostní expert společnosti ESET.

Tato varianta malware byla rozšířena o schopnost tzv. ad-clickeru, který umožňuje bez vědomí uživatele klikat na reklamu. Koyter může současně otevřít až 30 samostatných oken, na každém vybrat internetovou stránku a na ní klikat na reklamy. Počet otevřených oken se může měnit podle vzdálených příkazů útočníka, ale také automaticky podle výkonu počítače, který Kovter dokáže monitorovat. V případě, že počítač není aktivní, malware může zintenzivnit svoji činnost do doby, než zjistí, že uživatel začal napadené zařízení znovu používat.

„Kovter se šíří stejně jako standardní verze malware Nemucod, tedy jako škodlivá příloha e-mailu s příponou .zip, která je označena jako faktura. Dokument ale obsahuje infikovaný samostatně spustitelný JavaScript. Pokud uživatel otevře infikovaný soubor, stáhne si do zařízení Kovter a ten se automaticky spustí. „Oběť ani nemusí zaznamenat, že udělala něco špatného. Nová verze trojanu Nemucod je o to zákeřnější,“ vysvětluje bezpečností expert společnosti ESET Petr Šnajdr.

Společnost ESET v souvislosti s touto hrozbou doporučuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

  • Pokud váš e-mailový klient nebo server nabízí možnost blokování e-mailů s přílohami podle typu souboru, zablokujte možnost přijímání zpráv s přílohami ve formátu .exe, * .BAT, * CMD, * .SCR a * JS.
  • Přesvědčte se, že váš operační systém zobrazí celý název přiloženého souboru. Pomůže vám to určit skutečný typ souboru v případě dvojího označení (např. „INVOICE.PDF.EXE“ nebude zobrazen jako „INVOICE.PDF“).
  • Pokud často a oprávněně dostáváte tyto typy souborů, zkontrolujte, kdo je odesílatelem zprávy a pokud je na něm něco podezřelého, zkontrolujte zprávu včetně přílohy spolehlivým bezpečnostním softwarem.
Tags: