Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

Centra sdílených podnikových služeb: zaměstnávání cizinců je pro nás řešením

12.02.2016 Bez komentářů

Nejnovější průzkum segmentu sdílených podnikových služeb realizovaný asociací ABSL naznačuje, že plánovaný silný růst českých center bude možné realizovat jen s pomocí cizinců a rodilých mluvčí. Čechů s dostatečným vzděláním a jazykovou výbavou není v tuto chvíli dostatek. 

Zaměstnanci center sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) musí být nejen odborně zdatní, ale musí ovládat i cizí jazyky. Kromě vysoké technické erudice anebo právního, ekonomického či IT vzdělání by měli zaměstnanci ovládat perfektní angličtinu a alespoň ještě jeden cizí jazyk, a to často i málo obvyklý – například finštinu, švédštinu či holandštinu. Celkem se v českých SSC a outsourcingových centrech hovoří 31 jazyky. „Průměrně se v jednom centru hovoří 9 různými evropskými jazyky, v některých jich však zaměstnanci musí ovládat daleko více. Například ve společnosti Infosys hovoří zaměstnanci 15ti jazyky, v OKIN PBS zase 14ti. Nutno podotknout, že znalost cizích jazyků se odráží i na finančním hodnocení zaměstnance a může udělat až 15 % celkové výše,” uvádí Jonathan Appleton (foto), výkonný ředitel asociace ABSL.

I když se znalost jazyků v České republice v posledních letech výrazně zlepšila a 42 % populace se domluví jedním a 24 % dvěma cizími jazyky, stále to není pro plánovaný růst segmentu sdílených podnikových služeb dostatek. „Očekáváme, že do roku 2020 dosáhne segment kulatých 100 000 zaměstnanců, což znamená pro HR oddělení našich členů získat 35 000 nových talentovaných kandidátů,“ vypočítává Jonathan Appleton s tím, že se firmy budou muset při náboru zaměstnanců orientovat i na cizince a rodilé mluvčí. Již v současné době pracuje v centrech sdílených podnikových služeb v průměru 34 % cizinců. Ty zaměstnává 97 % všech firem působících v tomto segmentu. „Jsou centra, kde najdeme cizinci převládají a tvoří 80 % pracovníků,“ komentuje Jonathan Appleton s tím, že valná většina cizinců přichází z Evropské unie.

Dle Marty Jarošové (foto), HR manažerky sdíleného podnikového centra Lufthansa, které operuje na českém trhu, jsou však zajímaví i kandidáti mimo Evropskou unii, například z balkánských zemí. Pro kandidáty z tohoto regionu je Česká republika velmi atraktivní lokalitou z důvodu nabídky stabilního zaměstnání a dalších příležitostí pro rozvoj. „Vzhledem k tomu, že jsme zákaznické centrum pro německou společnost je nás klíčovou jazykovou kombinací angličtina a němčina,“ dodává Marta Jarošová.

Z průzkumu ABSL dále vyplynulo, že zaměstnanci SSC/BPO center mají v 68 % vysokoškolské vzdělání a v 5 % dokonce postgraduální vzdělání. Zbylých 27 % zaměstnanců má ukončenou střední anebo vyšší odbornou školu. „Naše spolupráce s univerzitami je klíčem k širší možnosti zaměstnávání absolventů českých vysokých škol. Osvěta v oblasti kariérních možností v našem oboru stejně jako možnosti realizací studentských praxí u našich členů by mohlo studenty podnítit ke studiu cizích jazyků i perspektivních oborů,“ uvedl na závěr Jonathan Appleton z ABSL, která se spolu se svými členy účastní i pravidelných veletrhů pracovních příležitostí.

O ABSL

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz.

Tags:

DC Concept překročil 1 000 implementací QI

12.02.2016 Bez komentářů

Společnost DC Concept oslavila vloni 15 roků od svého vzniku, důvod k radosti má ale i letos. V lednu totiž překročila 1 000 implementací svého informačního systému QI. Jedním z aktuálních zákazníků je Consultare, a. s., významná slovenská účetní a poradenská společnost, která stojí za franšízovým projektem v oblasti účetnictví. Firmu pro DC Concept získal obchodní partner JRM Slovakia.

Consultare zajišťuje externí účetnictví pro téměř 200 společností, což znamená skokový nárůst uživatelů QI. „Jsme potěšeni, že ve výběrovém řízení zvítězil právě náš informační systém. Nárazová akvizice zákazníků a jejich následné implementace dokazují flexibilnost našeho softwaru,“ řekl obchodní ředitel DC Conceptu Martin Bubeníček.

Skenování dokladů, elektronická archivace, on-line evidence faktur i mezd, pravidelné reporty o podnikání v mobilní aplikaci – to všechno je již neodmyslitelnou součástí služby, kterou podnikateli progresivní účetní společnost jako Consultare nabízí.

„Se softwarem QI můžeme pružně přistupovat k neustále se měnícím potřebám a požadavkům klientů a reagovat tak na modernizaci v oblasti účetnictví. QI se svým intuitivním ovládáním, ale hlavně flexibilitou v oblasti vývoje všechny naše požadavky plní,“ sdělil Ing. Ladislav Kozmon (foto), předseda představenstva společnosti Consultare.

DC Concept nabízí více než 40 řešení pro různorodé obory, a to jak v České republice, tak na Slovensku, kde na trh vstoupil v roce 2004. „Nového zákazníka z účetní sféry vnímáme jako další potvrzení našeho plnohodnotného uplatnění napříč nejrůznějšími obory,“ doplnil Bubeníček. Důkazem multioborovosti QI je výčet jeho uživatelů. Jedná se například o výrobce autobusů SOR Libchavy, největšího českého producenta zámků TOKOZ, výrobce olomouckých syrečků A. W., firmu na legendární igráčky EFKO-karton nebo významného producenta kyseliny hyaluronové Contipro.

Tags:

IFS Aplikace 9 nahradí několik starších systémů jedním řešením

11.02.2016 Bez komentářů

Společnost Vegum nahrazuje několik starších systémů jedním řešením od společnosti IFS s cílem zlepšit plánování výroby, logistiku a finanční správu

IFS, globální společnost zabývající se vývojem podnikových aplikací, oznamuje, že společnost VEGUM, slovenský výrobce gumárenských směsí a produktů, nasadí IFS Aplikace™ 9 jako svůj centrální systém plánování podnikových zdrojů (ERP), aby mohla sjednotit a zjednodušit své složité podnikové procesy.

Společnost Vegum založená v roce 1952 se již dlouhou dobu zabývá výrobou vysoce kvalitních gumárenských směsí a také lisovaných a vytlačovaných pryžových produktů pro průmyslové použití. Společnost zaměstnávající okolo 600 pracovníků rovněž poskytuje služby v oblasti strojírenství a testování.

Společnost Vegum potřebovala nové ERP řešení, které by nahradilo mnoho jejích samostatných starších systémů a nabídlo komplexní podporu pro její klíčové podnikové procesy. Na základě důkladného vyhodnocení trhu s ERP systémy, které zahrnovalo dodavatele, jako například HELIOS, QaD a ESO/es, si společnost Vegum zvolila za svůj celopodnikový informační systém IFS Aplikace 9.

Po kompletním nasazení budou IFS Aplikace pokrývat celý hodnotový řetězec společnosti Vegum, od plánování přes výrobu a logistiku až po údržbu, finance, lidské zdroje a řízení kvality. Řešení od společnosti IFS rovněž zahrnuje pracovní plochu pro dílenskou výrobu za účelem pokročilého zpracování údajů o výrobě a software IFS Warehouse Data Collection pro shromažďování dat skladu na mobilních zařízeních prostřednictvím čteček čárových kódů.

Očekáváme, že implementace IFS Aplikací zvýší efektivnost našich klíčových podnikových procesů, což následně povede ke snížení nákladů a zlepšení péče o zákazníky,“ prohlásil Jozef Trnovec, ředitel společnosti Vegum. „Naše velikost a flexibilita nám dokonale umožňuje využívat výhod IFS Aplikací jako centrálního nástroje sloužícího k tomu, abychom se odlišili od konkurence.“

Ředitel společnosti IFS na Slovensku, Jozef Kováčik (foto), doplňuje: „Jsme velmi hrdí na to, že můžeme společnosti Vegum poskytnout moderní ERP řešení, které nabízí kompletní podporu pro všechny podnikové procesy s přidanou hodnotou. Pracujeme s některými z nejúspěšnějších společností na světě v odvětvích průmyslové výroby a těšíme se, že prostřednictvím našich řešení a odborných znalostí podpoříme úspěšný růst společnosti Vegum.“

O společnosti VEGUM

Společnost VEGUM zajišťuje rychlé a vysoce kvalitní komplexní dodávky lisovaných a vytlačovaných produktů na základě specifických požadavků svých klientů. Aby byla společnost VEGUM schopna splnit všechny specifické požadavky kladené na její produkty, neustále investuje do nových technologií, které jí umožňují důsledně se zaměřovat jak na inovace, tak i na vývoj nových, technicky náročnějších produktů. Její činnosti v oblasti gumárenské výroby sahají až do roku 1952, kdy v obci Dolné Vestenice započala tradice výroby pryžových produktů. Dnes společnost zaměstnává více než 600 vysoce kvalifikovaných odborníků. Tržby společnosti dosahují 30 milionů eur a jejím cílem je v příštích letech rozšířit výrobní kapacity a objem dodávek jak stávajícím, tak i novým zákazníkům. Více informací naleznete na webu www.VEGUM.sk.

O společnosti IFS

IFS™ je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti vývoje a poskytování podnikového softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP), správu provozních prostředků (EAM) a řízení podnikových služeb (ESM). Společnost IFS úzce propojuje zákazníky v cílových sektorech s jejich podnikáním, pomáhá jim být agilnější a umožňuje jim využívat změn ve svůj prospěch. IFS je veřejná společnost (XSTO: IFS) založená v roce 1983 a v současné době má přes 2 700 zaměstnanců. Společnost IFS poskytuje podporu více než 2 400 zákazníkům na celém světě pomocí své sítě místních zastoupení a prostřednictvím rostoucího ekosystému partnerů. Další informace naleznete na webech: www.ifsworld.com.

Tags:

Vláda chce zmodernizovat český průmysl

11.02.2016 Bez komentářů

Zásadní oživení českého průmyslu má v plánu přinést Národní iniciativa Průmysl 4.0, kterou připravuje MPO ČR. České podniky budou moci díky ní žádat o dotace na přeměnu stávajících výrobních provozů v moderní robotické systémy eliminující asistenci člověka. Vláda chce zmodernizovat český průmysl, aby obstál v konkurenčním boji se zahraničními firmami, které nejmodernější inovace souhrnně označované jako Industry 4.0 (Průmysl 4.0.) nebo čtvrtá průmyslová revoluce již zdárně provedly. Společnost CertiCon vidí v iniciativě Průmysl 4.0 mimořádnou příležitost, kterou by si české podniky neměly nechat ujít. CertiCon se již dlouhou dobu specializuje na vývoj inovačních řešení, která plně splňují požadavky Průmyslu 4.0. Firmám usilujícím o získání státní podpory bude poskytovat odborné poradenství.

Většina projektů CertiConu realizovaných v poslední době již standardy Průmyslu 4.0 plně splňuje a to samé platí i o projektech ve fázi vývoje. Proto si myslím, že naše poradenství může přinést žadatelům o dotace spoustu potřebných rad a informací. Průmysl 4.0 je pro české podniky opravdu mimořádně velkou šancí, aby zmodernizovaly své výrobní provozy. Podání kvalitně zpracované dotační žádosti a její následné schválení může firmě přinést výrazný technologický náskok, ze kterého může žít dlouhé roky,“ uvádí Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (foto), předseda představenstva CertiConu.

Významné projekty CertiConu splňující požadavky Průmyslu 4.0

Jedním z posledních projektů CertiConu, který byl vyvíjen v rámci standardů Průmyslu 4.0, byla např. Epiqa. Tento sofistikovaný rozvrhovač prací pro výrobce letadel Airbus organizuje výrobu letounů A350 a podle výsledků z testovacího provozu je schopný zefektivnit výrobní proces zhruba o 15 %. Dalším realizovaným projektem je softwarové řešení pro amerického zadavatele umožňující vzdálený monitoring pacientů pomocí chytrého telefonu a počítače. Pro český ASEKOL byla vyrobena kamera, která na třídicí lince rozpoznává širokou škálu různých elektrických spotřebičů. Linka je tak díky tomuto řešení plně samostatnou automatizovanou jednotkou.

Průmysl 4.0

Aktuální inovace v průmyslu jsou označovány jako čtvrtá průmyslová revoluce proto, že přichází po velkých historických změnách na trhu práce, které v minulosti přinesla pára, posléze elektřina a pak počítačové technologie. Přínosem čtvrté průmyslové revoluce jsou inteligentní robotické výrobní jednotky, které jsou schopny samostatné práce, umí mezi sebou komunikovat, dokážou přizpůsobovat výrobu různým podmínkám a ve většině případů jsou napojeny na moderní informační sítě. Současná čtvrtá fáze průmyslové revoluce bývá označována také jako Průmysl 4.0.

Základní vize čtvrté průmyslové revoluce byly prezentovány v roce 2011. Ucelený koncept byl ale představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Německo do programu investovalo již přes 200 milionů eur (stav v květnu 2015). Podílejí se na něm přední německé strojírenské a elektrotechnické podniky, např. Siemens, Bosch a Volkswagen. Právě tyto firmy mají pobočky a obchodní partnery také v Česku, kterých se projekt začíná také bezprostředně týkat. „Česká ekonomika je výrazně svázána s německou, a proto je naše orientace na principy Průmyslu 4.0 nezbytná. Český průmysl musí být více napojen na výzkumná centra robotiky a automatizace. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž vyžaduje rychlý přenos výsledků z univerzit do praxe. “ dodává profesor Vladimír Mařík.

CertiCon

CertiCon je renomovaná česká společnost, která již 20 let vyvíjí specializovaná řešení v oboru informačních technologií. Soustřeďuje se zejména na navrhování, vývoj a testování softwaru a integrovaných obvodů a na průmyslové aplikace. CertiCon má zákazníky v mnoha zemích, např. v USA, V. Británii, SRN, Austrálii či Rakousku. Realizuje pro ně projekty podle nejmodernějších standardů Industry 4.0 (Průmysl 4.0).

Accenture vytváří v České republice desítky nových pracovních míst pro SAP specialisty

11.02.2016 Bez komentářů

Společnost Accenture otevře v příštích týdnech v České republice desítky nových pozic pro funkční i technické specialisty na SAP technologie. Čeští odbornící se tak mohou přidat k více než 43 000 expertům na SAP, kteří jsou součástí komunity 373 000 zaměstnanců Accenture po celém světě.

Nábor v České republice souvisí se zájmem velkých lokálních i mezinárodních firem o služby a řešení od společnosti Accenture. Nezávislí odvětvoví analytici ji považují za světového lídra v oblasti SAP implementací a je také již 8 let v řadě největším partnerem SAP z hlediska tržeb ze společných projektů. Svoji dominantní pozici společnost potvrdila také nedávným oznámením o rozšíření vzájemné spolupráce se SAP.

„Úspěšní kandidáti budou pracovat na velkých a komplexních projektech pro přední firmy z různých odvětví. Je to pro ně zajímavá příležitost rozvíjet technické, funkční a manažerské dovednosti,“ říká Gianrodolfo Tonielli (foto), ředitel divize Accenture Technology pro region střední a východní Evropy.

Společnost Accenture se od roku 1991 v České republice etablovala jako dobrý a férový  zaměstnavatel a i díky péči o zaměstnance se v roce 2015 stala jedním z držitelů zlatého certifikátu „TOP Odpovědná velká firma 2015“. V současnosti Accenture v České republice více než 1 700 zaměstnanců a každoročně vytváří desítky nových pracovních míst pro kandidáty v oblasti služeb s vysokou přidanou hodnotou – business konzultanty, technologické konzultanty, programátory i kandidáty se znalostí více cizích jazyků. Kromě řady projektů pro velké firmy působící na zdejším trhu provozuje Accenture v České republice i centra sdílených služeb, odkud zajišťuje jak vývoj softwaru a údržbu aplikací, tak outsourcing a podporu podnikových procesů pro mezinárodní klientelu. Aktuální nabídka SAP příležitostí potvrzuje silnou pozici divize technologických služeb a řešení.

Tags: ,

Kybernetická válka se profesionalizuje

10.02.2016 Bez komentářů

Bezpečnostní strategie firem se postupně mění. Za útoky stojí profesionalizované a dobře vybavené týmy kyberzločinců, které dokáží připravovat útoky na míru. Využívají přitom velmi často nepozornosti či nezodpovědnosti uživatelů, případně liknavosti některých bezpečnostních specialistů, kteří neinstalují dostatečně rychle bezpečnostní záplaty nebo nechávají zastarat síťovou infrastrukturu. Stále sofistikovanější a efektivnější metody kyberpirátů mění bezpečnostní prostředí. Firmy se musí místo prevence, tedy obrany před průnikem škodlivého kódu do sítě, soustředit na reakci, zejména rychlou detekci nákazy v síti a zabránění případným škodám. Vyplývá to z výsledku pravidelné studie Cisco Annual Security Report, která mimo jiné zjistila, že ve více než 85 procentech firem se nachází stopy po kybernetickém útoku využívajícím rozšíření webového prohlížeče.

Fotografie z konference Cybersecurity 2016 (zleva): Mgr. Vladimír Rohel, NBÚ; Ing. Karel Šimek, CISCO; Ing. Ivo Němeček, CISCO; Tomáš Přibyl, Security Consultant; kpt. PhDr. Mgr. Jaroslav Dvořák, ÚOOZ; Ing. Bohuslav Zůbek, MV ČR

Kybernetická válka se profesionalizuje, výsledky studie odhalují, že kyberzločinci si stále častěji budují legální a robustní IT infrastrukturu, kterou pak využívají k vlastním kyberútokům. Efektivnost jejich útoků tak roste souběžně s tím, jak se jejich metody stávají sofistikovanější. Dříve používané metody obrany i bezpečnostní strategie jsou proti pokročilým typům prakticky neúčinné. To vede k tomu, že klesá důvěra manažerů ve schopnost jejich firem ubránit se kybernetickým útokům. Jak zjistil Cisco Annual Security Report, pouze 45 procent organizací na světě důvěřuje svému stávajícímu zabezpečení proti kybernetickým útokům. V porovnání s výsledky z minulých let toto číslo přitom setrvale klesá.

„Zabránit proniknutí škodlivého kódu do sítě je dnes prakticky nemožné. Bezpečností strategie musí být založena na schopnosti co nejrychleji napadení odhalit,“ konstatuje Michal Stachník, generální ředitel CISCO ČR. „Efektivní ochrana proti pokročilým typům útoků musí fungovat ještě před započetím samotného útoku, po proniknutí malware do sítě, pokud již útok propukne, musí být schopna ochránit zbylé části sítě, a po útoku zajistit zmapování škod a odstranění všech následků,“ pokračuje Michal Stachník (foto).  

Firmy si nicméně uvědomují důležitost efektivní obrany. Podle zmínění studie je 92 procent firem přesvědčeno, že investoři a regulatorní orgány očekávají, že se firmy s těmito kybernetickými hrozbami budou umět vypořádat. V éře digitální revoluce jsou firmy závislé na své IT infrastruktuře a její případný výpadek může přímo ohrozit existenci firmy na trhu. I proto je již dnes stanovení bezpečnostní politiky součástí firemní strategie a rozhodování o ní se přesouvá z IT oddělení na management společností.

Jediný útok vynese až 34 milionů dolarů

Společnosti Cisco se v loňském roce podařilo odhalit původ jednoho z nejpopulárnějších a nejnebezpečnějších exploit kitů Angler. To jí umožnilo podrobněji analyzovat jeho fungování a zpřesnit tak odhad výnosnosti současných kybernetických útoků. Ukázalo se, že jediná kampaň postavená na Angleru mohla za rok jen z vyděračských (ransomware) útoků vynést až 34 milionů dolarů. Angler byl totiž schopen napadnout až 147 serverů měsíčně a z každého provést 90 tisíc útoků. Ty byly úspěšné zhruba v desetině případů.

Fotografie z dnešní tiskové konference CISCO (zleva): Jakub Hynek, moderátor; Karel Šimek, Technical Engineer CISCO; Ivo Němeček, ředitel pro partnerský prodej CISCO; Vladimír Rohel, ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti; Michal Stachník, generální ředitel CISCO ČR

Ransomware útoky probíhají tak, že útočníci zablokují uživatelský počítač a za jeho opětovné zprovoznění vyžadují „výpalné“. Vzhledem k velké efektivitě Angleru bylo napadeno asi 40 procent počítačů, které se připojily na nakažený server a na 62 procent z nich se podařilo ransomware nainstalovat. I když výhružkám vyděračů ustoupila jen necelá 3 procenta uživatelů, při průměrné platbě 300 dolarů to pro útočníky znamená více než slušný výdělek.

Zastarávající infrastruktura

Zatímco techniky kyberzločinců se stále vylepšují, nedostatečná pozornost věnovaná nastavení bezpečnostních pravidel v řadě firem zvyšuje riziko napadení. Již loňský výzkum Cisco Annual Security Report upozornil na fakt, že ani bezpečnostní specialisté nevěnují dostatečnou pozornost pravidelné instalaci záplat a modernizaci bezpečnostního vybavení. Tím útočníkům zjednodušují situaci. Výsledky letošní analýzy naznačují, že situace se zhoršuje. Ačkoli intenzita a úroveň kybernetických útoků roste, zejména malé a střední podniky používají méně nástrojů a procesů pro zabezpečení vůči hrozbám než dříve. Ve srovnání s rokem 2014 poklesl během roku 2015 počet malých a středních podniků, které používají nástroje pro zabezpečení webu o více než 10 procent.

Firmy zároveň zapomínají aktualizovat síťovou infrastrukturu, přitom její zastarávání přímo zvyšuje riziko kybernetického útoku. Oproti roku 2015 klesl počet firem, které uváděly, že jejich bezpečnostní infrastruktura je aktuální, o desetinu. Studie zjistila, že 92 procent internetových zařízení provozují organizace s vědomím, že tato zařízení obsahují slabá místa v zabezpečení. Ze všech analyzovaných zařízení celých 31 procent již není podporováno ani udržováno prodejcem.

Cílem není útoku zabránit, ale odhalit ho

Velké nebezpečí se skrývá zejména v internetových prohlížečích, které se stávají nejobvyklejší cestou do uživatelských počítačů a dále do sítě. Podle údajů společnosti Cisco bylo až v 85 procentech počítačů zahrnutých do výzkumu Annual Security Report zjištěny stopy po napadení využívajícím rozšíření nejběžnějších internetových prohlížečů. Při plánování svých útoků se dnes kyberpiráti soustředí na využití známých bezpečnostních chyb. To je jeden z důvodů, proč je pravidelná instalace aktualizací jedním z důležitých pilířů bezpečnostní strategie pro firmy i uživatele.

Pro šíření svých kampaní využívají útočníci vlastní infrastrukturu, které vypadá zdánlivě bezpečně. Například počet zneužitých WordPress domén vzrostl od února do října 2015 o 221 procent. Drtivá většina útoků pak využívá nezabezpečené DNS servery. Autoři studie zjistili, že DNS protokol se stal jedním z pilířů kybernetického útoku v 92 procentech případů.

Změna strategie kybernetických útočníků mimo jiné znamená, že firmy o svém napadení dlouho nevědí. Zatímco v minulosti byly útoky obvykle dobře patrné, dnes se snaží útočníci zůstat naopak skryti a zabránit detekci útoku bezpečnostními mechanismy sítě. V celé řadě firem tak může škodlivý kód existovat v síti až 200 dní, aniž by byl detekován. Právě zkrácení času, po který má útočník přístup k napadené síti je jedním z klíčových prvků bezpečnostních strategií.

Nelze se již spoléhat na prevenci. Síťová infrastruktura musí být schopna bránit kybernetickému útoku již před jeho započetím, tedy v okamžiku, kdy útočník pronikne do sítě a pokračovat v obraně až do jeho skončení. Díky neustálému vývoji nástrojů obrany proti pokročilým hrozbám (AMP) se podařilo společnosti Cisco za poslední období snížit čas potřebný pro detekci škodlivého kódu v síti ze 46 hodin v minulém roce na současných 17,5 hodiny. To znamená asi třistakrát rychleji, než je běžné u firem, které ochranu AMP nepoužívají.

Kybernetičtí žoldáci

V éře digitální ekonomiky jsou na fungující IT infrastruktuře závislé nejen firmy, ale celé státy či veřejná správa. Na straně útočníků v kybernetické válce dnes stojí často profesionálové, které lze na útok najmout. V komerční sféře se stal kyberzločin v podstatě samostatným průmyslovým odvětvím. Tato situace ovšem může nahrávat k tomu, aby se pozornost útočníků nesoustředila jen na krádeže peněz a informací, ale například na kritickou infrastrukturu států.

V minulosti byly již zaznamenány případy zneužití kybernetických útoků vládami různých států. Vzhledem k důsledkům, jaké by mohlo mít napadení kritické infrastruktury státu, se mohou tito profesionálové snadno dostat do hledáčku teroristických organizací či diktátorských režimů a místo peněženek a bankovních účtů zacílit své útoky na ochromení běžného života a fungování veřejné správy v napadených státech.

TAB Board oceněn jako nejlepší franšíza žebříčku Franchise 500 v segmentu business koučinku a poradenství za rok 2015

04.02.2016 Bez komentářů

Společnost TAB Board CZ, exkluzivní členská organizace, která pomáhá podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, produktivity a seberealizace, získala ocenění nejlepší franšízy zaměřené na business koučink a poradenství za rok 2015 v rámci 37. ročníku žebříčku Franchise 500. Žebříček, který prezentuje 500 nejlepších globálních franšíz, každoročně vyhlašuje časopis Entrepreneur Magazine. Společnost TAB Board se v celkovém pořadí (bez ohledu na specializaci) umístila na 257. místě.

Je to nejlepší umístění, kterého TAB Board ve 25leté historii dosáhl, a zároveň poprvé, kdy zvítězil v kategorii koučinku a poradenství podnikatelům. Na základě hodnotících kritérií časopisu svědčí dosažená pozice o finanční síle, stabilitě, růstu a velikosti franšízového systému TAB Board. Jedinečný model TAB Board vychází z reálné poptávky podnikatelů po službách business koučinku: podle nedávného průzkumu zaměřeného na přínosy business koučinku podnikatelé nejvíce důvěřují jiným podnikatelům a právě business koučům.

„I když se naše společnost každoročně umisťuje v žebříčku Franchise 500, výsledky za rok 2015 jsou pro nás speciálně potěšující z pohledu ocenění nejlepší franšízou v oblasti business koučinku a poradenství,“ řekl Šimon Mastný (foto), generální ředitel TAB Board CZ. „Stále více se ukazuje, že podnikatelé a majitelé firem potřebují mít někoho, s kým mohou kvalifikovaně diskutovat konkrétní problémy a zásadní otázky svého podnikání. A to po celém světě, včetně České republiky, kde i letos opět budeme na základě rostoucího zájmu rozšiřovat naše podnikatelské boardy do dalších regionů.“

V České republice působí TAB Board od roku 2014 a úspěšně provozuje podnikatelské boardy již ve 4 regionech. “Rozhodla jsem se samostatně podnikat a TAB Board mi přišel ideální hlavní pilíř k mému původnímu podnikatelskému záměru být kouč a lektor. Vždy mě oslovoval princip  franšízy: vyhovuje mi být součástí firmy, ale zároveň mít svobodu a zodpovědnost za své podnikání,“ říká Štěpánka Dufková, regionální ředitelka TAB Board, Střední Čechy – východ.

O společnosti TAB Board

The Alternative Board® (TAB) založil v roce 1990 v USA Allen Fishman a v současné době TAB poskytuje služby podnikatelům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě,  Mexiku, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu a v Německu. V průběhu 25 let stovky facilitátorů poskytly již více než 15 000 majitelů firem po celém světě komplexní podporu TAB včetně organizování měsíčních zasedání boardů, osobního koučinku, strategického rozvoje a dalších služeb s využitím TAB certifikovaných nástrojů.

Prostřednictvím TAB Boardu podnikatelé získají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, která majitelům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn. Začátkem roku 2014 vstoupila tato globální společnost na český trh pod názvem TAB Board CZ.

Tags:

O2 IT Services posiluje ve vývoji aplikací. Kupuje část společnosti Corpus Solutions

04.02.2016 Bez komentářů

O2 IT Services, dceřiná společnost O2 Czech Republic, výrazně posiluje v oblasti vývoje aplikací a IT řešení. K 3. 2. 2016 se součástí O2 IT Services stala část vývojářské společnosti Corpus Solutions. Součástí akvizice je přesun 35 zaměstnanců Corpus Solutions včetně dvou klíčových manažerů Jaromíra Dospivy a Jana Houžvičky. Vedle zajišťování infrastrukturních služeb, systémové integrace a řešení bezpečnosti IT se tak O2 IT Services stává významným hráčem i v oblasti vývoje aplikací.

Corpus Solutions aktuálně poskytuje především služby aplikačního vývoje a programování. O2 IT Services tak touto akvizicí získává nové kompetence. Oba subjekty spolupracují již déle než 10 let, více než 50 procent vývojářů již pro O2 IT Services externě pracovalo. „Akvizice v podobě části společnosti Corpus Solutions je pro nás zásadní. Dosud jsme ji využívali jako subdodavatele, nově si tyto služby v oblasti aplikačního vývoje můžeme řešit interní cestou,“ vysvětluje jednatel O2 IT Services Václav Provazník (foto).

Jednání o přechodu Corpus Solutions pod O2 IT Services trvala více než sedm měsíců. Současně s novou akvizicí vzniká ve společnosti O2 IT Services nové oddělení orientované na vývoj a provoz aplikací. Vedení společnosti zde vidí další potenciál. „Kromě vývoje v Javě a .NET nás zajímají například mobilní aplikace. Monitorujeme i další akviziční příležitosti a samozřejmě hledáme šikovné lidi k nám do týmu i mimo akviziční proces. Zajímavých a progresivních projektů máme celou řadu,“ doplňuje Václav Provazník.

Součástí akvizice je také převzetí poboček společnosti Corpus Solutions v Uherském Hradišti a Olomouci. Tím se O2 IT Services začíná více posouvat i na Moravu. Záměrem je posilovat stávající dobrou pozici Corpus Solutions v řešení pro státní správu a do budoucna rozvíjet služby pro komerční sektor.

Aktuálně Corpus Solutions pracuje například pro Ministerstvo zemědělství při vývoji IT v části registru půdy. Zásadní je také obchodní spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cenu akvizice se rozhodly obě strany nezveřejňovat s odkazem na obchodní tajemství.

Tags:

NBÚ a Cisco uzavřely dohodu

03.02.2016 Bez komentářů

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a společnost Cisco uzavřely dohodu, která dává základ dlouhodobé spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve svém úsilí o zajištění vyšší bezpečnosti virtuálního prostoru spolupracuje NBÚ, mimo jiné, s předními technologickými společnostmi. Nedávno podepsané Memorandum o porozumění mezi NBÚ a společností Cisco je součástí této snahy a předpokládá výměnu informací o aktuálních bezpečnostních trendech, kybernetických hrozbách a postupech „best practice“ mezi oběma organizacemi.

„Kybernetická bezpečnost, jejíž význam neustále roste, je vedle ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti dalším z hlavních úkolů Národního bezpečnostního úřadu. Od počátku budování našeho bezpečnostního pracoviště stojíme o spolupráci s partnery, kteří se kybernetickou bezpečností úspěšně zabývají. Cisco patří mezi významné hráče na tomto poli, a proto jsme se rozhodli spojit síly,“ říká Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu.

 „Společnost Cisco je v oblasti kybernetické bezpečnosti světovým lídrem a při každé příležitosti zdůrazňujeme, že tento obor prochází změnou směrem k vyšší rychlosti, efektivitě a sledování nákladů. Část této efektivity spočívá ve spolupráci mezi mnoha organizacemi, mimo jiné veřejným sektorem, regulátory, technologickými společnostmi a akademickou sférou. Česká republika si velmi dobře uvědomuje důležitost změn digitálního prostředí a kybernetické bezpečnosti. Kyberbezpečnost pro nás není jen produktem, ale zároveň myslíme na odolnost, ochranu soukromí a vysoký stupeň důvěry mezi uživateli bezpečnostních řešení a jejich dodavatelem. Ve zkratce, poskytujeme špičková řešení a jsme silným a spolehlivým partnerem v boji proti kybernetickému zločinu po celém světě,” dodává John N. Stewart ze společnosti Cisco.

Studie Cisco 2016 Annual Security Report, která zkoumá hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zjistila, že celosvětově pouze 45 procent organizací věří svému zabezpečení před kybernetickými útoky, které jsou v dnešní době stále propracovanější, ambicióznější a vytrvalejší. Zpráva dále vyzdvihuje výzvy, kterým organizace čelí v souvislosti s rychlým rozvojem taktiky útočníků. Ti mimo jiné stále častěji využívají k finančně motivovaným útokům legitimní on-line zdroje. Studie dále apeluje na světové organizace, aby více spolupracovaly a investovaly do procesů, technologií a lidí a ochránily se tak proti kybernetickým útokům, které se staly svého druhu průmyslovým odvětvím.

O Národním bezpečnostním úřadu

NBÚ je orgánem moci výkonné. Je ústředním správním úřadem, zejména pro oblasti ochrany utajovaných informací, bezpečnostní způsobilosti a kybernetické bezpečnosti.

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO), je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Tags:

Dobrá kondice české ekonomiky svědčí i private equity transakcím, shodují se CVCA a Deloitte

03.02.2016 Bez komentářů

Rostoucí česká ekonomika přinese v letošním roce nové investiční příležitosti pro private equity fondy. Silný investiční potenciál představují zejména sektory IT, spotřebitelský a zpracovatelský průmysl. Venture kapitálová firma Credo Ventures otevřela svůj druhý fond, kde má na nákupy aktuálně 34 milionů eur, private equity společnost Genesis Capital spustila již čtvrtý investiční fond a má nyní k dispozici 60 milionů eur. Enterprise Investors, významná regionální private equity společnost, představila na příkladu vstupu Kofoly na varšavskou a pražskou burzu, že IPO je i ve středoevropském regionu jedna z možných cest výstupu z investice. Zaznělo to na panelové diskusi, kterou 28. ledna 2016 zorganizovaly Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) a společnost Deloitte.

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) a společnost Deloitte zorganizovaly koncem ledna panelovou diskuzi, na které byly představeny některé z významných transakcí private equity a venture kapitálových fondů v České republice.

Ondřej Bartoš, partner Credo Ventures, přední venture kapitálové firmy v České republice, představil své nedávné transakce: TeskaLabs, Represent.com, VersionPress a UiPath. Společnost Credo Ventures v uplynulém roce poskytla celkovou částku 9 milionů eur devíti nadějným technologickým firmám v rané fázi vývoje, tři z nich mají sídlo v České republice. Credo Ventures rovněž úspěšně otevřela svůj druhý fond se svěřenými prostředky o objemu 34 milionů eur po prvním uzavření (first closing) a s plánovanými 40 miliony eur v druhém kole.

Pro Genesis Capital, přední private equity firmu působící v České republice a na Slovensku, byl rok 2015 rokem exitů. Ondřej Vičar, partner Genesis Capital, představil jeden ze tří exitů českých portfoliových firem, prodej HSW Signall do rukou Vink Holdings Limited. Transakce představovala další velmi úspěšnou investici v historii společnosti. Genesis Capital rovněž spustili již čtvrtý investiční fond, který má nyní k dispozici 60 milionů eur po druhém uzavření (second closing), tato částka se může navýšit až na cílových 80 milionů eur. Kromě České spořitelny a několika zahraničních institucí mezi investory poprvé patří také české pojišťovny a fyzické osoby investující prostřednictvím fondu IKS Komerční banky.

Ivan Jakúbek, viceprezident Enterprise Investors, jednoho z největších private equity fondů střední a východní Evropy s historií osmi fondů a celkovými investicemi ve výši 1,7 miliardy eur do 135 společností, představil částečný exit Kofoly prostřednictvím duální kotace na pražské a varšavské burze. Pro Enterprise Investors to bylo již 31. realizované IPO, ale teprve první na Pražské burze cenných papírů. Tato úspěšná emise ukázala, že IPO je možným způsobem exitu pro společnosti střední a východní Evropy, které jsou financovány prostřednictvím private equity, a že velké místní společnosti mohou přilákat zájem investorů o burzu v Praze.

Řečníci vyjádřili pro rok 2016 optimismus – nejen pokud se jedná o nové investiční příležitosti, které odrážejí rostoucí českou ekonomiku, ale i s ohledem na pokračující aktivity fundraisingu některých private equity fondů působících v České republice. Například IT, spotřebitelský a zpracovatelský průmysl jsou sektory, které představují v České republice silný investiční potenciál.

České firmy jsou rovněž v hledáčku globálně působících private equity fondů, jak ukázala nedávná transakce amerického private equity fondu TA Associates do českého poskytovatele tankovacích karet Eurowag.

„Rok 2015 byl pro naše poradenské aktivity v oblasti fúzí a akvizic velmi dobrý. V lednu tento pozitivní trend pokračoval díky silné ekonomice, zdravé finanční situaci firem a dostupnosti bankovního financování,” uvedl partner v oddělení finančního poradenství Garret Byrne, který má na starost oblast private equity ve společnosti Deloitte.

CVCA je asociace sdružující private equity a venture kapitálové fondy (PE/VC) působící v České republice. Jejím cílem je podpora zájmů PE/VC odvětví, zvyšování povědomí o PE/VC, udržování dialogu s českou vládou a dalšími odpovídajícími úřady státní správy, které mají vliv na investiční prostředí, a organizace konferencí a seminářů pro své členy. PE a VC fondy odborně investují středně až dlouhodobý kapitál převážně institucionálních investorů do nekotovaných společností v různých stádiích vývoje.

Tags: