Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

HELIOS Orange ve společnosti KERA

31.10.2014 Bez komentářů

V Praze 31. října 2014 - Výrobce vysoce kvalitních substrátů, hnojiv, mulčovací a dekorační kůry a keramzitu, kroměřížská společnost KERA, se stal dalším z významných zákazníků informačního systému HELIOS Orange. Substráty KERA jsou vyráběny moderní technologií pod neustálou kontrolou výrobního procesu a přesného dávkování všech surovin. Potřeba efektivního řízení sofistikovaného procesu výroby byla také jedním z důvodů pořízení komplexního informačního systému.

„Vzhledem k nárůstu prodeje byl již nás stávající účetní program, který je založen ještě na systému DOS, nedostačující,“ konstatuje vedoucí výroby David Králík. „Neumožňuje vzdálené přístupy do veškerých záznamů, má špatnou evidenci přijatých objednávek, neumožňuje výkazy EKOKOM  a zpracování INTRASTAT a též špatně eviduje výrobu a neumožňuje její plánování. Nový systém je pro naši firmu nutností pro zlepšení veškeré evidence a sledování a vyhodnocování obchodních případů. Důležitá pro nás bude také možnost přesnějšího plánování a koordinace výroby, sledování minim a maxim na skladech a sledování rezervace skladových položek,“ uvádí David Králík.

Zavádění systému probíhalo ve spolupráci se dvěma školiteli ze strany dodavatele, jejichž vstřícnost a profesionální přístup si vedení společnosti KERA velmi pochvaluje. Implementace byla dokončena 30. září 2014. Toto datum bylo předem naplánováno proto, že v tomto období nemá firma sezónu výroby a prodeje.

V ostrém provozuju zde systém HELIOS Orange pracuje od 1.října 2014.

Ve společnosti KERA jsou používány tyto moduly:

Účetnictví, Pokladna, Oběh zboží, Fakturace, Mzdy, Banka, Majetek, Intrastat, Technická příprava výroby, Řízení výroby, Nástroje přizpůsobení, Číselníky a EKO-KOM.

„Hlavním přínosem nového systému je bezproblémový online přístup všech uživatelů k datům, ať v síti nebo vzdáleně,“ konstatuje David Králík a pokračuje: „Další nesmírnou výhodou nového systému je efektivní řízení výroby s kompletním přehledem výrobních operací a výrobního výkonu všech strojů. Co se týče zefektivnění z pohledu expedice, je to hlavně v oblasti evidence přijatých objednávek, ceníků ve vztahu k zákazníkovi, evidenci a tisku INTRASTAT a EKO-KOM.“

Po fotbale a tenise přichází řada na basketbal. Blue Devils zvolili platformu SAP HANA pro vizualizaci dat

31.10.2014 Bez komentářů

Praha, 31. října 2014 — Sportovní klub Duke Athletics při univerzitě v americkém Durhamu vybral platformu SAP HANA k vytvoření jednoho z nejvýkonnějších nástrojů pro vizualizaci dat v dějinách univerzitního sportu. Příznivci klubu zvaného také Modří ďábli budou mít k dispozici historické údaje o basketbalových hráčích a týmech prostřednictvím jednoduchého a přehledného webového a mobilního rozhraní. Nový systém je určen i sportovním novinářům, kterým umožní psát zasvěcenější články a komentáře.

Ostrý provoz byl spuštěn na vývojářské konferenci SAP TechEd && d-Code, která se uskutečnila 20. – 24. října v Las Vegas.

Dostáváme se k cíli více než desetiletého projektu. Vždy jsme se snažili být průkopníky na poli digitálních technologií, protože si to naši studenti-sportovci a jejich fanoušci zaslouží,“ říká Ryan Craig (foto), ředitel pro digitální média klubu Duke Athletics. „Těšíme se, že budeme moci širší komunitě okolo Blue Devils poskytnout možnost zkoumat naši historii a tradici v celé šíři a do nejmenšího detailu,“ doplňuje Ryan Craig.

Studenti programu MBA na obchodní škole Fuqua School of Business při Duke University ve spolupráci se společnostmi SAP a NTT Data vyvinuli unikátní vizuální rozhraní, které příznivcům Blue Devils umožní pracovat s historickými záznamy.

Schopnost platformy SAP HANA zpracovávat data v operační paměti umožňuje téměř okamžitě získávat údaje o působení basketbalového týmu za desítky let z archivu sahajícího až do 30. let minulého století, který je pravděpodobně nejúplnějším archivem univerzitního sportovního klubu vůbec.

„Big Data revolučním způsobem mění způsob, jakým sportovní trenéři, hráči a týmy na celém světě pracují s historickými informacemi, analyzují výsledky a hledají způsoby, jak zdokonalit trénink a zlepšit výkonnost,“ říká Steve Peck (foto), viceprezident společnosti SAP pro oblast médií, sportu a zábavy a dodává: „Díky možnostem platformy SAP HANA budou média i fanoušci Blue Devils mít nyní volný přístup k těmto informacím a budou moci podrobně studovat bohatou historii týmu a univerzity.“

Tags:

HELIOS Orange: podpora efektivity v úspěšné výrobní firmě

30.10.2014 Bez komentářů

V Praze 30. října 2014 - Relativně mladá, ale na trhu již velmi úspěšná společnost K2 Machine s.r.o. se věnuje se vývoji, konstrukci a výrobě jednoúčelových strojů a výrobních zařízení z nejrůznějších technických oborů. Při jejich práci jim již rok pomáhá systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

První tři roky své existence využívali management i zaměstnanci pro podporu své práce z oblasti informačních technologií především autonomní soubory Office pro správu projektů, objednávek a podobně. Postupně však zjišťovali, že pro zvýšení efektivity činnosti celé firmy je nutné sloučení informací z jednotlivých souborů Office do jediného zdroje, propojení souvisejících informací a jejich vyhodnocování.

Management společnosti proto uspořádal výběrové řízení, jehož vítězem se stal systém HELIOS Orange. Koncem roku 2013 byla zahájena jeho implementace a v současné době je již systém z 99% procent v ostrém provozu.

„V současné době zavádíme nové postupy a procesy zpracování výrobních dat pomocí informačního systému, což je vlastně to, co jsme od jeho zavedení především očekávali,“ říká Ing. Michal Kot, jednatel K2 Machine, a dodává: „Celá implementace, včetně zmíněných procesů by měla být dokončena v listopadu letošního roku, přičemž na tento krok navazuje zavedení ISO 9001.“

Se zavedením informačního systému v K2 Machine jsou spojena zcela jasná očekávání přínosů. Ty by se měly projevit zejména v oblasti nákupu, ve zlepšení organizace objednávek a v zavedení procesu řízení výroby. Na základě dosavadních zkušeností oceňují lidé z K2 Machine také dobře fungující podporu.

V K2 Machine jsou nyní implemenovány tyto moduly:
Účetnictví, Oběh zboží, Fakturace, Mzdy, Banka, Majetek, Tech. příprava výroby, Řízení výroby a Firemní aktivity.

K2 Machine
Společnost K2 Machine s.r.o. byla založena v roce 2011. Věnuje se vývoji, konstrukci a výrobě jednoúčelových strojů a výrobních zařízení z nejrůznějších technických oborů. V současné době se projekční a konstrukční činností zabývá osm strojních projektantů a tři elektroprojektanti, výrobu a montáž zajišťuje šest pracovníků. Celkem společnost zaměstnává 21 pracovníků.

Tags:

Do managementu společnosti Adastra nastoupila Růžena Barešová

30.10.2014 Bez komentářů

Praha, 30. října 2014 – Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra přivítala nového člena týmu. Na pozici Business Development Manager nastoupila Růžena Barešová (foto), která má více než 10leté zkušenosti z působení v mezinárodních IT firmách. V této pozici bude mít za úkol identifikování nových obchodních příležitostí na trhu a zároveň zastřešení marketingového oddělení.

„Po více než 10 letech v korporacích jsem se rozhodla pro změnu. Adastra pro mě vždy byla synonymem mladé, dynamické a vysoce profesionální společnosti a tak jsem se rozhodla přijmout tuto pracovní výzvu. V rámci mého obchodního působení tak vidím přirozenou cestu, jak zúročit své znalosti, kontakty i zkušenosti z IT,“ uvádí Růžena Barešová, Business Development Manager společnosti Adastra.

Ve svém volném čase Růžena Barešová sportuje, cestuje a zbytek volného času tráví s rodinou a přáteli. V osobním i profesním životě se Růžena snaží být vždy pozitivní a má ráda výzvy.

Změny ve vedení společnosti Atos IT Solutions and Services

24.10.2014 Bez komentářů

Praha, 21. října 2014 – Atos IT Solutions and Services, generální ředitel českého a slovenského zastoupení globálního poskytovatele komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, Ing. Emil Fitoš prezentoval změny, které proběhly ve společnosti v průběhu letošního roku.

Od února 2014 je Ing. Emil Fitoš generálním ředitelem slovenského zastoupení a od května 2014 i zastoupení českého. Tato změna je doprovázena větší integrací obou zemí, především v oblasti top managementu a delivery. Společnost Atos IT Solutions and Services vznikla v roce 2011 spojením společností Atos Origin a Siemens IT Solutions and Services.

Při této příležitosti Ing. Emil Fitoš (foto) informoval přítomné novináře o tom, že Atos je od roku 2002 systémovým integrátorem ICT služeb pro Olympijské a od roku 2008 i pro Paraolympijské hry.
„Zajišťování ICT služeb pro Olympijské a Paraolympijské hry je o celé škále řešení, nejen servery, datová centra, ale i například příprava 200 000 osobních dokladů pro účastníky OH, konfigurace, testování a zprovoznění více než 10 000 zařízení, která byla použita na 30 různých místech v Soči“ vysvětluje Ing. Emil Fitoš, „je to také o zajištění bezpečnosti účastníků, například každá vstupenka na soutěže v Soči byla zároveň vízem do Ruska a musela splňovat všechny bezpečnostní standardy. Pro zajímavost bych uvedl, že např. v průběhu OH v Londýně došlo k 255 milionům bezpečnostních ataků, z čehož bylo 100 skutečných problémů a žádný negativní dopad na Olympijské hry.“

Jednou ze strategických priorit Atosu v Čechách a na Slovensku je oblast vzdělávání, především tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu pro všeobecné i odborné školy. Už více než rok je v nasazení projekt vzdělávací platformy pro všeobecné předměty s názvem Planeta vědomostí. „V této chvíli je v projektu zaregistrováno 15 261 učitelů, kteří systém aktivně využívají a další velké množství učitelů, kteří k tomuto řešení přistupují anonymně pouze v režimu pro čtení.“ informoval Ing. Fitoš.

V současnosti Atos dodává další významný projekt, tentokrát pro odborné školství. Do projektu je na Slovensku zapojeno 321 středních odborných škol v různých oborech, například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a další. Projekt nabízí 17 000 digitálních vzdělávacích objektů (obrázky, videa), 30 150 minut audio a video prvků a interaktivní prvky (testy, simulace, animace). Učitel může použít předem vytvořené lekce nebo si z digitálních vzdělávacích objektů vytvořit vlastní vyučovací hodiny. Při tvorbě digitálního edukačního obsahu Atos úzce spolupracuje se zaměstnaneckými sdruženími, které takto mohou ovlivnit obsah výuky a její modernizaci.

V další části tiskové konference hovořil Ing. Jiří Stich (foto vlevo), Head of Telco, Media & Utilities na téma řešení pro energetický sektor. Jiří Stich přišel do Atosu ze společnosti NESS Czech, kde rozvíjel Kompetenční centrum Smart Grid. V Atosu se bude koncentrovat na Inteligentní sítě, analytické úlohy nad daty distribučních soustav, ale také na bezpečnost distribučních sítí a elektromobilitu.


„Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. Obě země jsou evropskými lídry v oblasti energetiky a proto je jasné, že nově vzniklá firma získala silné portfolio produktů a řešení pro utilitní zákazníky,“ připomněl Jiří Stich.

O Atos IT Solutions and Services
Atos je světový poskytovatel IT služeb s ročními tržbami 2013 ve výši 8,6 miliard eur a 76 300 zaměstnanci ve 52 zemích. Celosvětové základně klientů nabízí vysoce technicky vyspělé transakční služby, poradenství, systémovou integraci a řízené služby. Společnost Atos se soustředí na technologie v podnikání (business technology), které jsou motorem pokroku a pomáhají organizacím vytvářet firmu budoucnosti. Atos je celosvětovým IT partnerem Olympijských her. Akcie společnosti jsou obchodovány na pařížské burze Euronext. Atos působí pod obchodními jmény Atos, Atos Consulting, Worldline a Atos Worldgrid.

Tags:

ELKO EP vyrobilo jubilejní relé s označením 10 000 000

24.10.2014 Bez komentářů

Holešov, 24. října 2014 – Česká společnost ELKO EP vyrobila relé s pořadovým číslem 10 000 000. Výroba relé pod označením ELKO EP začala před 21 lety v jedné garáži v Holešově. Dnes tato ryze česká společnost patří k předním evropským výrobcům nejenom relé, ale i inteligentní elektroinstalace pro „chytré domy“ iNELS, úsporného LED osvětlení a dalších elektrotechnických součástek. ELKO EP exportuje do 66 zemí světa a svoje výrobky prodává i pod značkami světových firem – Schneider Electric, EATON, HAGER, Siemens, NIEAF SMITT.

„Před 21 lety jsme si ani nepomysleli, že bychom mohli vybudovat takto úspěšnou společnost. Dnes patříme mezi největší výrobce v Evropě. Vážíme si důvěry našich zákazníků, kterou stavíme na důsledné zodpovědnosti při výrobě, inovativnosti a spolehlivosti,“ uvedl jednatel firmy ELKO EP Jiří Konečný (foto).

Jubilejní 10 milionté relé je určeno pro elektromontážní firmu v Keni, kde se stane součástí rozvaděče a bude hlídat proud při výrobě elektrické energie ze solárních panelů. Do Keni vyváží společnost ELKO EP od roku 2013 a má zde pět aktivních zákazníků. Zájem mají jak o relé, tak i systém iNELS.

Relé je specializované zařízení, sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. ELKO EP v současné době vyrábí více jak 200 typů relé pod svým logem, dalších 100 typů pro obchodní partnery. Největší odbytiště je v Turecku, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

ELKO EP patří mezi nejvýznamnější evropské hráče v oboru domovních i průmyslových elektroinstalací. Firma zaměstnává více než 240 zaměstnanců a má sedm zahraničních poboček. V roce 2013 dosáhl obrat společnosti 375 milionů korun. Společnost ELKO EP se stala Firmou roku 2012 ve Zlínském kraji. Více informací naleznete na webových stránkách www.elkoep.cz a www.inels.cz.

Tags:

Produkt Kontaktní centrum v cloudu získává stále další a další příznivce

24.10.2014 Bez komentářů

Praha 23. 10. 2014 – Produkt společnosti Algotech – AlgoCC neboli Kontaktní centrum v cloudu, který firma uvedla v letošním roce na trh, si získává zaslouženě patřičnou pozornost. Druhý workshop, který proběhl 21. října 2014, o tom nenechal nikoho na pochybách.

Když společnost Algotech letos představila svůj produkt Kontaktní centrum v cloudu nabízený pod obchodním názvem AlgoCC, bylo hned od počátku zřejmé, že půjde o zásadní a průlomové řešení v oblasti kontaktních center. Produkt je postavený na špičkových a praxí osvědčených technologiích a současně dlouhodobých zkušenostech společnosti s řešeními pro kontaktní centra. Ve spojení s cloud computingem tak naplňuje očekávání na skvělé řešení pro moderní kontaktní centra.

21. října 2014 proběhl  v sídle společnosti další workshop k tomuto produktu, kde se zájemci mohli seznámit s praktickými ukázkami, a zároveň byli k dispozici autoři a specialisté daného produktu, kteří v dlouhé diskusi zodpovídali všechny dotazy.

Produkt AlgoCC je řešení kontaktního centra provozované na technologické platformě Avaya a nabízené formou služby z Algocloudu (SaaS). AlgoCC zajišťuje kompletní sadu funkcí pro interakci s klienty, včetně automatické distribuce hovorů (ACD), multimediálních komunikačních kanálů (hlas, e-mail, SMS, webchat), aplikačního rozhraní pro operátory, reportingu, nahrávání hovorů a řízení kvality. Kontaktní centrum, které je poskytnuto formou služby, klade minimální nároky na počáteční investice, přenáší odpovědnost za provoz aplikací a technologií na dodavatele řešení a zajištuje smluvní vztah postavený na garanci provozních parametrů (SLA). Pro zákazníka odpadá starost o udržování systému v provozu a řešení případných technických nesnází. Zákazník se tak může plně soustředit na vlastní podnikání a obchodní cíle. AlgoCC řešení umožnuje vysokou úroveň komunikace s klienty, efektivní fungování agentů a detailní přehled o provozu pro supervizory a management společnosti.

„Jsme nadšeni zájmem, který produkt vyvolává, a není tedy divu, že se včerejší workshop protáhl o téměř dvě hodiny vzhledem k odborným dotazům zájemců“, řekla Martina Koutníková (foto), marketingová manažerka společnosti. „Vzhledem k zájmu jsme přesvědčeni, že tento produkt má před sebou opravdu slibnou budoucnost, a proto již máme připravenou  jeho mapu rozvoje až do roku 2017. To ale samozřejmě neznamená, že pokud některý ze zájemců bude preferovat jiné funkcionality, že jeho potřeby neuspokojíme i mimo náš plán. Naopak, pro nás jsou zákazníci partnery a i díky jejich požadavkům se produkt neustále rychle rozvíjí.“

Vít Vážan se ujme vedení financí Českých Radiokomunikací

22.10.2014 Bez komentářů

Praha, 22. října 2014 – Na uvolněné místo finančního ředitele Českých Radiokomunikací (ČRa) po Martinu Gebauerovi, který se stal generálním ředitelem společnosti, nastoupí od 1. listopadu 2014 Vít Vážan (foto). Nejužší vedení ČRa posílí manažer se zkušenostmi z mediálního prostředí. Mezi hlavní priority v nové funkci bude patřit celkové finanční řízení společnosti včetně peněžních toků, především pak odpovědnost za rozpočty, reporting, účetnictví a podporu nových rozvojových příležitostí.

Vít Vážan, *1973, pracoval během posledních osmi let ve skupině Nova (CET 21 spol. s r.o.) na nejrůznějších pozicích v oblasti financí, přičemž od konce roku 2009 byl finančním ředitelem a v roce 2014 také působil jako výkonný ředitel. Řadu zkušeností získal rovněž ve společnostech Vodafone a PwC. Vít Vážan je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Tags:

BYZNYS mobile zvyšuje efektivitu mimo kancelář

22.10.2014 Bez komentářů

Mobilní aplikace BYZNYS mobile, určená pro práci s daty v podnikových informačních systémech BYZNYS ERP, úspěšně pomáhá prvním společnostem zvýšit efektivitu obchodních procesů a poskytnout pracovníkům v terénu důležitá data.

„BYZNYS mobile rozšiřuje díky interaktivnímu přístupu k podnikovým datům možnosti obchodního týmu. Získávat či zadávat informace lze z mobilních telefonů a tabletů s platformami Android, iOS a Windows,“ říká Daniel Novák (foto), ředitel technologického vývoje ve společnosti J.K.R. „K dispozici je dokonce možnost práce v offline režimu bez připojení k internetu. Uživatel pak pracuje s daty staženými do zařízení, ta jsou následně synchronizována s centrálním serverem při nejbližší příležitosti.“

Fotografie z dnešní tiskové konference J.K.R. v Praze.

„Podařilo se nám vyladit využití mobilního HW a uživatelsky příjemné aplikace v řešení, které dává v praktickém nasazení opravdový smysl. Současně nám správná volba vývojového prostředí a možnost nabídnout klientům jednotnou aplikaci pro platformy Android, iOS a Windows otevřela větší prostor v implementaci řešení v praxi,“ říká Petr Křenek (foto), ředitel společnosti Q2 Interactive.

Aplikace je propojena s podnikovým informačním systémem BYZNYS ERP, ze kterého čerpá data a informace. Pomáhá především zaměstnancům, kteří značnou část své pracovní doby tráví mimo kancelář, avšak potřebují mít rychlý přístup k důležitým informacím. Zároveň nebude docházet k tomu, že se důležitá data z terénu nebudou do informačního systému dostávat se zpožděním v řádu hodin, dní, či vůbec a zkreslená tím, že daný pracovník mezitím řadu věcí zapomněl, jak se to může stávat dnes. Z možností mobilní aplikace BYZNYS mobile budou nejvíce těžit obchodníci, servisní technici a členové managementu. Vliv na produktivitu přitom bude podobně pozitivní jako rozšíření notebooků.

„Byznys mobile nahradil staré offline řešení, které bylo založeno na složitém dolování dat z Byznys ERP. Z hlediska administrace máme v současné době jedno místo pro uchovávání a editaci dat. Změny, kontakty, objednávky a další podstatné události se předávají vertikálně. To vše umožňuje postupné snižování nákladů spojených s tokem informací a zároveň i odbourávání částí vertikálního řízení,“ přibližuje Ladislav Kobrle ze společnosti Koh-I-Noor Hardtmuth. „V kombinaci s internetovým obchodem iByznys jsme získali silný nástroj pro kontrolu a řízení obchodních procesů.“

Mezi nejdůležitější funkce aplikací BYZNYS mobile patří poskytování informací o zákaznících a obchodních partnerech, historie komunikace spolu s přehledem objednávek a fakturacemi. Především obchodní zástupci využijí katalog produktů včetně fotografií, informací o dostupnosti zboží, historií objednávek a s možností přímého prodeje zákazníkům. Pro členy managementu budou důležité přehledy o důležitých aspektech jejich podnikání a obchodu, včetně grafů, statistik a reportů.

„Obchodní zástupci ocení například možnost kontroly platební morálky a zapisování informací o schůzkách, servisní technici zapisování protokolu, napojení na mapové podklady a fotodokumentaci. Spediční pracovníci mohou pracovat se spedičními objednávkami a skenovat dokumenty přímo z aplikace,“ popisuje některé možnosti BYZNYS mobile Daniel Novák.

O společnosti Q2 Interactive
Q2 Interactive se od roku 1998 zabývá poskytováním komplexních služeb tvorby internetových projektů, internetovým marketingem a realizací mobilních aplikací. Je certifikovaným partnerem firem Microsoft, Eset a Borland. Více na www.q2.cz.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. S obratem přes 94 milionů korun a s více než stovkou zaměstnanců patří mezi největší ryze české softwarové firmy v České republice. Více informací naleznete na www.jkr.eu.

O systémech Byznys ERP
Podnikové informační systémy Byznys ERP mají za sebou v České republice a na Slovensku více než 1 600 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi uživatele patří například Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, Canaria Travel, Český národní podnik, G-team, Jednota České Budějovice, Kerio Technologies, Marco Polo, Marimex CZ, Nohel Garden, Poldi, Ravak, Ryor, Sapho a Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.byznys.eu.

Tags:

Kurz programování ve vědeckotechnologickém parku přilákal na tři desítky zájemkyň

22.10.2014 Bez komentářů

Ostrava, 22. října 2014 – Ve Vědecko-technologickém parku Ostrava proběhl 17. a 18. října v pořadí již třetí programovací workshop určený dívkám s názvem Rails Girls. V neformálním prostředí a s odbornými lektory i lektorkami si účastnice akce mohly osvojit základy programování v programovacím jazyku Ruby on Rails.

 

„Dvoudenní akce se zúčastnilo celkem 32 žen různých věkových kategorií, kterým se osobně věnovalo patnáct koučů včetně čtyř žen.

Účastnice měly možnost nahlédnout do problematiky IT a lépe se seznámit se zdánlivě složitými technologickými postupy.

Výsledkem bylo naprogramování jednoduché aplikace, kterou si každá z dívek a žen na začátku zvolila,“ říká Zuzana Mánková, Communication Specialist ze společnosti Tieto Czech, která byla jedním z hlavních partnerů celé akce.

„Zvědavost mi nedala, sebrala jsem odvahu a rozhodla jsem se přihlásit na Rails Girls.

A musím říct, že workshop předčil veškerá má očekávání. Celým dnem nás provázeli zkušení, ale přitom lidským jazykem hovořící koučové. Srozumitelně a trpělivě nám vysvětlovali základy IT a poté nám krok po kroku pomáhali s tvorbou vlastní aplikace,“ říká Lucie Kostková, jedna z účastnic akce.

„Já jsem si vytvořila jednoduchou aplikaci čtenářského deníku a musím říct, že jsem měla opravdu radost, když jsem viděla, jak se ze změti příkazů postupně stává skutečně dobře vypadající a fungující aplikace,“ dodává.

Rails Girls je mezinárodní koncept bezplatných workshopů programování pro dívky, který vznikl v roce 2010 v Helsinkách a v říjnu loňského roku poprvé proběhl v České republice. Hlavní předností je, že jeho účastnice nepotřebují žádné předchozí zkušenosti s programováním a pro účast na akci je zapotřebí pouze vlastní počítač.

Tags: