Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

DNS mění strukturu vedení

29.07.2016 Bez komentářů

Společnost DNS a.s., přední český distributor s přidanou hodnotou, oznamuje změny v nejvyšším vedení. Předseda dozorčí rady a klíčový akcionář Hynek Tyl se rozhodl aktivně vstoupit do strategického směřování DNS.

Firmu nyní povede top management v čele s dosavadním obchodním ředitelem Petrem Kulišem, členem představenstva, ve spolupráci s finančním ředitelem Františkem Kašparem, který se tak stává dalším členem představenstva.

Hlavní strategie společnosti se zaměří na hledání nových obchodních příležitostí a maximální propojení mezi výrobci a obchodními partnery při zajištění podpory celého portfolia produktů. Mezi priority bude patřit oblast serverů a data storage, software a cloud, síťová infrastruktura a bezpečnost, digitální komunikace. Díky nejširšímu portfoliu produktů na trhu budeme pomáhat spolupracujícím partnerům k nalezení optimálního řešení při transformaci businessu do digitální éry, od klasické IT infrastruktury směrem k hybridnímu modelu, cloudovým řešením a nasazovaní znalostí (BI) do reálného běhu.

Tags:

The Weather Company dodá důležitá data pro řešení zabývající se bezpečností a řízením zdrojů

28.07.2016 Bez komentářů

The Weather Company, která patří společnosti IBM, využije jednu z největších platforem Internetu věcí (IoT) a bude díky ní dodávat důležitá data o počasí milionům lidí v kritických oblastech. Kvůli stále častějším nepříznivým vlivům počasí mají vlády i podniky zájem o podrobnější meteorologická data. Ta by jim mohla umožnit připravit se na hrozící katastrofy včas.

Podle údajů Světové banky připravily přírodní katastrofy za posledních třicet let o život přibližně 2,5 milionu osob a způsobily škody za více než 4 biliony dolarů. Ještě znepokojivější je však skutečnost, že v 70 rozvojových zemích chybí komplexní systémy včasného varování. Tamní obyvatelé jsou tak při katastrofách často ohroženi na životě.

Ve snaze vyřešit tyto problémy vyvinula v roce 2001 Weather Underground (WU), dceřiná společnost The Weather Company, síť Personal Weather Station (PWS). Tuto síť tvoří přes 200 000 stanic ve 195 zemích. Díky ní poskytuje společnost The Weather Company milionům lidí na celém světě hyperlokální předpovědi s vysokou přesností. Každá stanice je vybavena řadou senzorů snímajících několik faktorů. Obsáhlejší data o počasí pak vedou k přesnějším a lepším předpovědím, které vládám a komunitám pomáhají lépe předpovídat počasí a reagovat na aktuální podmínky.

„The Weather Company je úspěšná díky více než 160 modelům povětrnostních podmínek a odborným znalostem více než 150 meteorologů, což umožňuje vytvářet co možná nejpřesnější a nejspolehlivější předpovědi,“ uvedla Mary Glackinová, ředitelka oddělení pro vědu a předpovědi a seniorní viceprezidentka pro spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem ve společnosti The Weather Company. „I nadále budeme zdokonalovat přesnost našich předpovědí, abychom dosáhli našeho cíle: poskytnout každému člověku na planetě předpovědi, které potřebuje, aby byl v bezpečí a mohl se na budoucí počasí připravit. Vzhledem k neustálým klimatickým změnám je náš úkol ještě zásadnější.“

Kvůli zlepšení dostupnosti dat spolupracuje Weather Underground s různými místními meteorologickými a vládními organizacemi, aby zajistila 100 stanic PWS v místech, kde budou nejvíce potřeba. Mezi prvními městy, která tuto stanici získají darem, budou Santiago (Chile) a Višákhapatnam (Indie). Tato města byla vybrána s ohledem na všechna kritéria v rámci filantropického programu IBM Smarter Cities Challenge. PWS stanice pomohou obyvatelům měst lépe se připravit a reagovat na nouzové situace, včetně přírodních katastrof spojených s počasím. Data z těchto oblastí rozšíří oficiální infrastrukturu a v kombinaci s výstrahami meteorologických stanic v jednotlivých státech, pomohou komunitám učinit preventivní opatření.

Technologie Watson a Weather zajistí pomoc v kritických oblastech

S rozšiřováním PWS sítě a integrací s platformou Watson IoT mohou výzkumníci využít kognitivních možností technologie Watson a vyvíjet nové systémy a aplikace. Na nových rozvíjejících se trzích mohou najít uplatnění například v zemědělství (optimalizované zavlažování, hnojení, kontrola pesticidů). Pomohou tak s optimalizací průmyslového růstu a řízení důležitých zdrojů nebo při územním plánování.

Instalace stanic znamená vedle rozšíření infrastruktury IoT a dostupnosti dat také jedinečnou možnost pro výzkumníky a meteorology. Ti díky nim mohou kvantifikovat zlepšení přesnosti předpovědi v čase. IBM technologie internetu věcí Watson provádí s pomocí dat z meteorologických stanic prognózy na základě současných atmosférických modelů. Meteorologům tak pomáhá objevit nové prediktivní vzorce.

S rozšiřováním IoT technologie se očekává, že pomůže zlepšit bezpečí občanů, řízení zdrojů a zefektivní obchodní a průmyslové procesy. Ve snaze vytvořit silnou IoT infrastrukturu, která by řešila tyto potřeby, spolupracuje Weather Underground s Transafrickou hydrometeorologickou pozorovatelnou (Trans-African HydroMeteorological Observatory – TAHMO). Plánuje zavést více než 300 PWS stanic v Keni, Nigérii a dalších afrických státech. Úzce přitom spolupracuje s místními meteorologickými agenturami. Každá stanice bude umístěna ve strategické lokalitě, aby ohrožené komunitě poskytovala přesná data o počasí v reálném čase. Instalace stanic by navíc měla zlepšit zavlažování a nakládání se zemědělskými zdroji. Může také přinést jedinečné poznatky o počasí využitelné v letectví, energetice, pojišťovnictví i dalších sektorech. Zájemci mohou pomocí aplikace Weather Underground nebo webu wunderground.com zjistit lokalizované informace o počasí ze sítě PWS.

The Weather Company (IBM)

Společnost The Weather Company, která je součástí IBM, je největší soukromou firmou na světě působící v oboru předpovědí počasí. Poskytuje nejpřesnější lokalizovaná data prostřednictvím API, divize zaměřené na obchodní řešení, a pomocí vlastních digitálních produktů The Weather Channel (weather.com) a Weather Underground (wunderground.com).

Společnost denně přináší až 26 miliard předpovědí. Mezi její produkty patří špičkové mobilní aplikace zaměřené na počasí, největší síť malých meteorologických stanic PWS, webová stránka hodnocená jako jedna z dvaceti neoblíbenějších v USA – sedmá datově nejbohatší stránka na světě, jedna z největších IoT datových platforem na světě a přední obchodní řešení ve svém oboru.

Smarter Cities Challenge: Přístup k datům o počasí pro vlády v potřebných oblastech

Program Smarter Cities Challenge pomáhá společně s experty IBM městům po celém světě. V rámci tohoto programu poskytuje IBM zdarma na tři týdny své týmy, které pracují s představiteli měst a nabízejí doporučení, jak udělat město chytřejším a efektivnějším. Dosavadní investice do této iniciativy se pohybují v hodnotě přesahující 65 milionů dolarů ve 130 městech po celém světě.

Tags:

Automatizace a pracovní trh

28.07.2016 Bez komentářů

V mnoha průmyslových odvětvích vede progresivní technologický vývoj k rychlým a významným změnám. Předvídání těchto změn je pro organizace, chtějí-li být úspěšné, nezbytností.

Jaký dopad bude mít technologický vývoj a automatizace na pracovní trh?

V poslední době se objevuje množství zpráv poukazujících na to, jak robotizace promění pracovní sílu,“ říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti a dodává: „Ty dramatičtější z publikovaných článků a reportáží pak dokonce uváděly, že bude docházet ke ztrátám pracovních míst. K nim patřily i zprávy společnosti Deloitte či Univerzity v Oxfordu, které tvrdily, že roboti a počítače převezmou v nadcházejících dvou desetiletích práci deseti milionům lidí.“

Mnoho autorů přehlíží skutečnost, že množství nových pracovních míst zase vznikne v důsledku uplatňování nových technologií. Stejně tak je důležité nezapomínat na to, že lidský přístup nelze nahradit ničím. Obrovský význam tzv. měkkých dovedností se nezmění a není radno jejich význam jakkoli podceňovat.

Některé sektory budou v následujících letech ovlivněny technologiemi výrazně, jiných se v počátku dotknou spíše okrajově. „Při současném ekonomickém růstu můžeme předpokládat, že se cena pracovní síly zvýší natolik, že korporace budou hledat jiná, levnější řešení i za cenu počátečních vysokých investic. Dopad v podobě úbytku pracovních míst tedy zasáhne role zabývající se jednoduchými úkony – automatizace základních transakčních operací prováděných například v  call centrech je jednou variantou, druhou možností pak může být přesun těchto aktivit dále na Východ,“ vysvětluje Ladislav Kučera.

Automatizace nejvýrazněji ovlivní sektor Strojírenství a Výroby. Již v současné době pozorujeme zvýšenou poptávku společností po specialistech do oblasti vývoje a výzkumu (R&D) a očekáváme její nárůst i v budoucích letech. Respondenti nedávného průzkumu, který provedla společnost Hays v Nizozemí věří, že tři klíčové oblasti, které tento sektor povedou v roce 2030 budou 3D tisk, robotizace výroby a nanotechnologie. Vzhledem k těmto faktům je v horizontu několika let reálný pokles poptávky po pracovnících na dílčí, repetitivní úkony, jako jsou například pozice v sériové výrobě, např. operátor výroby – právě tyto procesy budou automatizovány. Naopak nadále poroste poptávka po seniorních expertech na vysoce specializované pozice. Už nyní je však takových specialistů nedostatek, který se bude se zvýšenou poptávkou nadále prohlubovat.

Segment Informačních technologií je dalším z oborů, kde se s postupem času očekává zautomatizování dílčích úkonů i vznik nových příležitostí. Výše zmíněný průzkum jmenuje pokračující robotizaci výroby, aplikace Big Data, sloučení bio, nano a high technologií a Internet of Things jako nejvýznamnější oblasti v rámci tohoto segmentu do roku 2030.Téměř 60% oslovených IT profesionálů se domnívá, v tomto časovém horizontu bude více než 80% úkonů v IT průmyslu obsluhováno „samovzdělávacími“ virtuálními roboty. Drtivá většina účastníků průzkumu pak vidí hlavní přínos lidského faktoru v řízení samočinných IT systémů a robotů.

Existuje velká řada dovedností, kterými je člověk obdařen a které robot nikdy nezíská. „Robot například nikdy nebude inovativní ani nebude schopen spolupracovat na řešení problémů prostřednictvím vytváření a sdílení tvůrčích myšlenek. Pro množství povolání má také zásadní význam empatie a lidský instinkt, a to jsou další vlastnosti, které nelze naprogramovat. Lidské emoce nelze automatizovat,“ uzavírá Ladislav Kučera ředitel personálně poradenské společnosti Hays.

Napříč sektory se pak respondenti shodují, že v horizontu 15 let nebude striktně vyžadována fyzická přítomnost v kanceláři –s tímto tvrzení souhlasí 70% odpovídajících. Více než 50% respondentů ale neočekává, že bude jejich práce s postupem automatizace jednodušší. Čekají vyšší  nároky zaměstnavatelů na vzdělání a odbornou kvalifikaci.

Tags:

Nová verze Infor LN pro výrobní společnosti, nyní dostupná také v cloudu

28.07.2016 Bez komentářů

Infor, přední poskytovatel odvětvově zaměřených podnikových aplikací s elegantním vzhledem a cloudovou funkcionalitou, oznámil globální dostupnost řešení Infor LN 10.5, nové verze ERP systému, která kombinuje elegantní uživatelský vzhled s robustní, odvětvově-specifickou funkcionalitou pro výrobní společnosti. Nejnovější verze je dostupná na otevřené technologii prostřednictvím technologické platformy Infor Xi12. Infor LN nyní výrobcům poskytuje větší flexibilitu  k inovaci výrobních procesů a nabízí nové možnosti snazší implementace.

Aktuální vylepšení produktu Infor LN jsou zaměřena na inovativní funkcionalitu pro opakovanou výrobu a řízení zdrojů. Řešení rovněž nabízí odvětvově-specifickou funkcionalitu pro klíčové vertikály, jako je například letecká či automobilová výroba. Infor LN nyní rovněž obsahuje specifické funkce zaměřené na podporu zákazníků v odvětví strojírenské výroby a high-tech. Nová verze je navíc bohatší o nové, vysoce estetické uživatelské rozhraní, které ještě dále posiluje funkčnost celého řešení.   

Prostřednictvím sad Infor CloudSuite mají zákazníci také přístup k progresivním, odvětvově-specifickým analýzám s jedinečným rozhraním umožňujícím uživatelům zjednodušit práci s kritickými daty a metrikami. Využívá Infor ION® a Infor Ming.le™, tedy middleware a sociální technologie pro interní a externí komunikaci se zákazníky a dodavateli. Tyto inovace podporují globální procesy umožňující uživatelům vidět data v reálném čase kdykoliv a z jakékoliv lokality. Aplikace mohou být z řešení Infor LN spuštěny vzdáleně, což mj. dovolí poskytnout přístup potenciálním partnerům, dodavatelům a účastníkům společných projektů.

Zákazníci nyní budou mít možnost implementovat řešení Infor LN s nižšími náklady na vlastnictví (TCO) díky využití cloudového nasazení provozovaného na platformě Amazon Web Services (AWS) a měsíčního předplatného. Nemusejí pořizovat nové servery a další hardware, ani najímat nový IT personál.

„Firmy, které vyrábějí komplexní produkty, potřebují technologii s odvětvově-specifickými funkcionalitami, jež jsou intuitivní, uživatelsky přívětivé a mohou být implementovány rychle a s minimálními kapitálovými náklady,“ řekl Edward Talerico (foto), ředitel pro odvětví a strategii ve společnosti Infor. „Naše společnost plní požadavky výrobních společností a jejich uživatelů tvorbou softwaru, který vylepšuje způsob jejich práce.“

Nejnovější verze Infor LN je reakcí na zpětnou vazbu zákazníků a nabízí strategická vylepšení k tomu, aby podniky měly k dispozici moderní podnikovou aplikaci. Se specifickými funkcionalitami pro vertikály jako letecký průmysl, automotive, strojírenství a high-tech včetně poprodejních služeb mohou výrobní firmy přizpůsobit řešení svým jedinečným požadavkům. Dostupné jsou i samostatné komponenty pro spolupráci s dodavateli (Supplier Collaboration), řízení majetku a údržby (EAM) a konfigurační funkcionalita Configure Price Quote (CPQ) pro kompletní podporu procesů ve společnosti.

Produkty Infor CloudSuite využívají výhod a zkušeností platformy AWS a poskytují služby typu SaaS k vytvoření přístupu ke zdrojům dle aktuální potřeby a s automatizovanou škálovatelností integrovanou v aplikacích Infor. AWS poskytuje služby v 10 regionech, jsou dostupné ve 25 zónách a v 51 lokalitách Amazon CloudFront Edge.

Tags:

Největší bezpečnostní riziko pro firemní sítě přestavují práce z domu a mobilita

25.07.2016 Bez komentářů

Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, zveřejnila výsledky svého lokálního průzkumu zaměřeného na problematiku bezpečnosti podnikových sítí, který provedla v červnu mezi českými zákazníky a prodejními partnery. Podle tohoto průzkumu patří mezi hlavní bezpečnostní incidenty neopatrnost vlastních uživatelů a ransomware, kterých se obává 64 % resp. 55 % malých a středně velkých společností (SMB).

Aktuální pracovní trendy, které umožňují pracovat z domu či na cestách, přinášejí firmám sice zvýšení produktivity, na druhou stranu zvyšují stres IT administrátorům, kteří musejí posilovat ochranu podnikových sítí. Riziko se zvyšuje především s nárůstem využívání vlastních mobilních zařízení k práci, nezabezpečeného připojení v domácí síti a využívání veřejných wifi připojení. Důsledkem může být například nákaza ransomwarem, jako se například stalo v nedávném případě napadení Office 365, a vyřazení podnikové sítě z provozu v řádu hodin až dní, což může mít pro podnikání firmy katastrofální následky.

Klíčová zjištění lokálního průzkumu:

  • Největší bezpečnostní riziko pro podnikovou síť představují pro SMB firmy trendy práce z domu (51 %), mobilita (50 %), využívání sociálních sítí (45 %) a veřejných wifi připojení (23 %)
  • V oblasti konkrétních incidentů se obávají zejména neopatrnosti uživatelů (64 %), napadení ransomwarem (55 %), krádeží firemních dat (50 %) a selhání či odcizení firemního zařízení (36 %)
  • V případě havárie podnikové sítě musí pro 18 % firem dojít ke zprovoznění do jedné hodiny, aby zůstala bez vážnějších následků na byznys, pro 19 % to musí být do 4 hodin, pro 59 % do 24 hodin a pro 4 % do jednoho týdne.

„Podle našich zkušeností víme, že největším nebezpečím nebývají živelné katastrofy, ale uživatelé, kteří nedbají pokynů firemní bezpečnostní politiky a svým lehkovážným chováním často staví IT administrátory před neřešitelné situace,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení GFI Software v České republice a na Slovensku. „V kombinaci s trendy mobility, sociálních sítí a stále častějšími útoky ransomwaru je třeba přemýšlet o ucelené ochraně své podnikové sítě proti nebezpečím přicházejícím ze všech různých směrů.“

Tags:

Zamýšlíte se nad tím, kam zadáváte citlivé údaje?

25.07.2016 Bez komentářů

Počty kyberútoků narůstají, hackerské techniky jsou stále vynalézavější. Kyberkriminalita se ale netýká jen firem – zvláště v případě triků založených na důvěřivosti lidí cílí spíše na soukromé osoby. V převážné většině případů zaměřených na jednotlivce kyberzločinci využívají naivitu a neznalost lidí, ať už jde o mailové výzvy k zaslání citlivých údajů nebo jednoduché techniky pro zcizení virtuální identity.

Mnohdy si ani neuvědomujeme, že se vystavujeme určitému riziku. Například placení platební kartou na internetu – pro většinu z nás rutina – skýtá množství rizik. Jedním z nich je, když si kartu necháte uložit u obchodníka, nebo na platebním portálu. Děláte to z důvodu snadnější platby v budoucnosti. Víte ale jak jsou webové obchody skutečně zabezpečeny? Co když jejich databázi někdo ukradne, poskytnou ji ke zpracování neprověřenému partnerovi nebo ji dokáží jinak zneužít? Může to být anonymní hacker z internetu, nebo třeba přímo zaměstnanec portálu.

„Jste si jistí, že se chováte tak, abyste zamezili krádeži vašich citlivých dat?“ ptá se Ondřej Ševeček (foto), odborník na IT bezpečnost Počítačové školy Gopas. „Doporučujeme navštívit stránku https://www.sevecek.com/UkradeneKarty/byla-vase-karta-ukradena.htm, která nabízí možnost zkontrolovat, zda se číslo vaší platební karty nebo emailová adresa nenachází v některé databázi kradených platebních karet nebo emailových účtů. Zde zjistíte, jak na tom s dodržováním bezpečnostních pravidel ve virtuálním světě opravdu jste.“

Tags:

Studujte v duchu čtvrté průmyslové revoluce na Fakultě strojní ČVUT v Praze!

22.07.2016 Bez komentářů

Na čtvrtou průmyslovou revoluci reaguje navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika zcela nově nabízí od akademického roku 2016/2017 Fakulta strojní ČVUT v Praze. Reflektuje současný stav, který plyne z digitální revoluce a navazujících technologických změn, a žádá si zároveň i nové studijní programy.

Tento studijní program je reakcí na koncept, nazvaný Průmysl 4.0, který odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, jež plyne z revoluce digitální a navazujících technologických změn. Reflektuje současný stav, kdy se byznys přesouvá na internet a dodavatelé musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na to přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie. Ty pak umožní vyrábět individualizované (tedy potřebám a představám jednotlivců co nejbližší) výrobky hromadně, s nízkými náklady a velmi krátkými dodacími lhůtami.

Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí v návaznosti na závěry jednání Akreditační komise MŠMT ještě možnost zápisu donavazujícího magisterského programu Průmysl 4.0 formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika. Výuka dude zahájena od akademického roku 2016/2017 a po písemném rozhodnutí MŠMT budou studenti a studentky převedeni do nově akreditovaného studijního programu Průmysl 4.0.

Podrobné informace včetně přihlášky ke studiu jsou k dispozici na adrese: https://fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/podminky-pro-prijeti-ke-studiu/
Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné po jejím odeslání ze systému následně vytisknout, podepsat a osobně či v zastoupení (tedy nikoli poštou!) doručit společně s potvrzením o uhrazení poplatku 550 Kč za přijímací řízení na Studijní oddělení FS ČVUT v Praze, a to do pátku 16. září 2016 do 13,00 hodin.

Další informace:
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. (Jan.Reznicek@fs.cvut.cz) – proděkan pro pedagogickou činnost FS ČVUT v Praze

Přehled studijního plánu „Průmysl 4.0“

Název předmětu Přednášky Cvičení Zakončení
Mikroelektronika 2 1 kz
Mechanika mechanismů 2 2 z zk
Řízené mechanické systémy I 2 2 z,zk
Aditivní a alternativní technologie 2 2 z,zk
Automatizace montážních procesů 2 2 z,zk
Počítačové sítě a telekomunikace 2 2 z,zk
Podnikání na internetu 0 2 z
Projekt I 0 5 z
Elektrotechnika pro mechatroniku 2 1 kz
Simulace mechatronických systémů 2 2 z,zk
Řízené mechanické systémy II 2 2 z,zk
Simulace výrobních procesů 2 2 z,zk
Mechatronika 2 1 z, zk
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví 2 1 kz
Distribuované systémy 2 2 z,zk
Projekt II 0 5 z
Statistická mechanika 2 2 z zk
Umělá inteligence 2 2 z zk
Projektování výrobních systémů 2 2 z,zk
Projektování informačních systémů 2 2 z,zk
Techniky řízení projektů 2 2 z,zk
Znalostní a datové inženýrství 2 1 kz
Cizí jazyk – A2 0 2 z,zk
Projekt III 0 5 z
Softwarové inženýrství 2 2 z,zk
Experimentální technika 1 2 kz
Syntéza a optimalizace mechanických systémů 2 1 z,zk
Průmyslové roboty a manipulátory 2 2 z,zk
Metrologie 2 2 z,zk
Rozpočetnictví a ekonom. hodnoc. projektů 1 2 z
Počítačové vidění a virtuální realita 2 2 z,zk
Projekt IV – diplomový projekt 0 8 z
Diplomová práce 0 0 z

Zdroj: www.fs.cvut.cz

Evropské finanční instituce musí přemostit propast mezi svou vizí a skutečnou realizací digitálních strategií

22.07.2016 Bez komentářů

Banky a pojišťovny ve Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a Francii jsou o 50 % efektivnější při rozpoznávání hodnoty digitálních iniciativ než při jejich aplikování.

Hlavní evropské banky a pojišťovny jsou připraveny přijmout digitální technologie, ale jsou téměř o 50 % efektivnější při rozpoznávání hodnoty inovací než při jejich skutečném využití k zefektivnění svého podnikání, ukazuje analýza společnosti Accenture, která shrnuje informace z 53 institucí v pěti největších ekonomikách starého kontinentu.

Zpráva „Připravenost evropských finančních institucí na digitální technologie“ ukázala, že na stupnici od jedné (základní úroveň) do čtyř (nejlepší možný postup), přední banky a pojišťovny ve Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a Francii dosáhly průměrné hodnoty 3,15 za rozpoznávání významu digitální technologie jako součásti firemní strategie, a pouhých 2,10 za skutečné využití digitálních řešení pro zefektivnění své činnosti.

Analýza, která byla navržena tak, aby odrážela vnímání zákazníků a investorů, je založena na veřejně dostupných informacích jako jsou výroční zprávy, webové stránky a tiskové zprávy, a hodnotí více než 100 ukazatelů.

„Evropské finanční instituce nové technologie obecně přijímají, ale nedokáží je konzistentně využívat,“ uvedl Sushil Saluja, generální ředitel Financial Services group Accenture pro Evropu, Afriku a Jižní Ameriku. „Tato zpráva, která poskytuje měřítko digitální připravenosti, vypráví příběh odvětví, které chápe význam digitální technologie jako nástroje změny, ale nedokáže najít pevný základ pro transformaci, kterou potřebuje projít.“

Chybí jasný vůdce regionu

Podle Sushila Salujaha „se žádná země nemůže pyšnit titulem digitálního vůdce Evropy. Když si průzkum prohlédneme geografickou optikou, naznačují výsledky proměnlivou úroveň digitální vyspělosti napříč bankami a pojišťovnami v každé z pěti evropských zemí, které byly součástí studie.“

Zpráva ukázala, že:

  • Finanční instituce ve Velké Británii vynikají v oblasti plánování, ale mají prostor ke zlepšení při využití digitálních strategií, navrhování nových produktů, služeb a digitalizace svých interních procesů.
  • Německé instituce v oblasti digitálních strategií následují jiné, což naznačuje méně vyspělý trh, a většinu svých zdrojů potřebují, aby dohnaly svůj deficit v interním zavádění digitálních technologií.
  • Italské a španělské instituce obecně musí digitální technologie více zapojit do strategie svého růstu, ale při implementaci deklarovaných digitálních technologií jsou důslednější. Vykazují slabé výsledky s ohledem na aplikaci digitálních technologií na své interní činnosti.
  • Francouzské instituce mají jasný plán digitálního rozvoje a dokáží digitální technologie lépe využít při oslovování zákazníků. Jako ostatní evropští hráči jsou ale slabší ve využití digitálních technologií pro své interní činnosti.

Massimo Proverbio, generální ředitel Accenture’s banking practice v Evropě, Africe a Jižní Americe, k tomu říká: „Nejlepší evropské finanční instituce vnímají digitální technologie jako klíčový prvek pro strategii růstu, a v mnoha případech již vytvořily částečný plán na integraci digitálních činností do svého podnikání. Ten se však často rozdrolí na jednotlivé nezávislé projekty místo strukturovaného a celistvého akčního plánu na využití hodnoty digitálního trhu.“

Podle studie:

  • 86 % institucí zahrnuje digitální technologie do své strategie, 63 % vytvořilo pozici generální ředitel pro digitální technologie, ale jen 37 % vytvořilo speciální rozpočet pro digitální transformaci.
  • Instituce si vybudovaly online a mobilní prezentace, aby mohly oslovovat nové klienty prostřednictvím sociálních sítí, ale nejvyšší management se na těchto aktivitách podílí jen v 39 % institucí.
  • 81% společností zdůrazňuje svoji spolupráci se start-upy a univerzitami na digitálních tématech, ale méně než 60 % vyhlásilo inovační iniciativy, nebo využívá digitální technologie při vývoji produktů.

Plnou verzi zprávy „Připravenost evropských finančních institucí na digitální technologie“ najdete na: www.accenture.com/EuropeanFSDigitalReadiness

Metodologie
Výzkumný tým společnosti Accenture vytvořil zprávu „Připravenost evropských finančních institucí na digitální technologie“ na základě analýzy míry digitální transformace v 53 bankách a pojišťovnách ve Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a Francii. Digitální aktivity a dovednosti každé instituce byly hodnoceny na základě porovnání 117 indikátorů rozdělených do 42 tematických skupin.

Tags:

Exekutoři nebývale zatěžují firmy kvůli zadluženým zaměstnancům

22.07.2016 Bez komentářů

Exekuce na mzdu zaměstnance – to je noční můra zaměstnavatelů. Dotazy a požadavky exekutorů musí firmy vyřizovat na vlastní náklady, často ve velkých počtech. Nebývale je to zatěžuje.

Jak také může vypadat jeden z případů exekuce na mzdu? Přinášíme příklad z praxe:

Firma má zaměstnance, na kterého dorazily dvě nepřednostní exekuce ve stejný den (jednalo se o nesplacené půjčky pracovníka). Srážky na tyto exekuce se tedy musí poměrnou částí dělit. Následně dorazila další exekuce, v tomto případě však tak zvaná přednostní (pracovník má z minulosti nezaplacené daně). Nakonec přišla poslední, opět nepřednostní exekuce, která však firmě ukládala nezapočítat nezabavitelné minimum a strhávat tak zvaně „od první koruny“ jednu třetinu mzdy.

V jednu chvíli tak firma strhává svému pracovníkovi částky na 4 různé exekuce, na každou z nich připadá jiná suma. „Výpočet takové exekuce je extrémně náročný, vše na náklady zaměstnavatele. Výpočet musí být správný, nezbývá než si najímat specializované poradce,“ říká Tomáš Surka (foto), ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

V praxi to často vypadá, že exekutoři drží zaměstnavatele jako „rukojmí“ pod výhružkami pokut a dělají si z nich své bezplatně fungující „sekretářky“. Po přihlášení zaměstnance k zákonnému pojištění totiž firemní datovou schránku často zavalí lavina zpráv od exekutorů.

„Zaměstnavatelé se nemohou nijak bránit, protože jednak v současné době panuje extrémní nedostatek pracovní síly a firmy musí často nabírat doslova vše, co má ruce nohy, a zároveň je nezákonné vyřadit uchazeče o práci jen kvůli tomu, že má exekuce,“ upozorňuje Tomáš Surka.

Exekutor často žádá ověření stejných informací i několikrát týdně. Pravidelně se ptá, kdo je s exekucemi před ním „v přednostním plnění“.

„Pokud jste v roli společnosti, která zaměstnává tisíce lidí na dělnických pozicích, pak je exekucí, které musíte řešit, několik desítek denně. Exekutoři často i dost arogantním způsobem vyžadují součinnost ihned a bez ohledu na to, že nejste jeho prodloužený administrativní aparát,“ uvádí Tomáš Surka.

Spolupráce s exekutory je pro firmy náročná časově i finančně. Pouze exekutoři však v rámci exekučního řízení inkasují peníze, aniž by cokoliv dělali. S výjimkou rozesílání zpráv datovými schránkami.  Zato zaměstnavatel se musí starat o svůj byznys a zároveň „sloužit“ exekutorům bez nároku na odměnu a pod neustálou výhružkou sankcí. A ve finále je „odměněn“ tím, že mu zaměstnanec už nepřijde do práce, protože radši půjde pracovat načerno, kde mu exekutor nic nezabaví.

V nejedné firmě je situace tak vážná, že mzdové oddělení volá po zavedení samostatného pracovníka jen na vyřizování exekucí.  Jak k tomu slušný zaměstnavatel přijde? Exekutor by se měl dělit o svoji odměnu minimálně půl na půl se zaměstnavatelem. Ten musí práci zajistit, zaplatit, vyřídit veškerou administrativu a odměnu bere exekutor,“ připomíná Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Tags:

Antonín Moravec jmenován do funkce Channel Account Manager ve společnosti EMC Czech Republic

22.07.2016 Bez komentářů

Management společnosti EMC Czech Republic dnes oznámil, že jmenoval Antonína Moravce (foto) (30) do funkce Channel Account Managera v české pobočce společnosti EMC Corp. Před příchodem do EMC pracoval Antonín ve společnosti HP, kde zastával různé pozice, naposledy Commerical Account Manager; poté pracoval ve společnosti Oracle v aplikačním oddělení jako Business Development Manager.

Antonín bude členem týmu, který spadá pod Juraje Pavola, Channel Sales Managera pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti EMC Czech Republic, a Markuse Fischera, Channel Sales Leada pro východní Evropu ve společnosti EMC. Antonín bude zastávat funkci account managera pro zákazníky v segmentu „mid-market.“

Antonín Moravec kromě rodné češtiny hovoří také anglicky a francouzsky. Ve svém volném čase závodí na motocyklu, cestuje a také se věnuje sportu (golf, snowboarding, tenis).

Tags: