Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

AutoCont projekty bodovaly při předávání cen Microsoft Awards 2014

18.04.2014 Bez komentářů

Praha (duben 2014) – Společnost AutoCont CZ a.s. získala z mnoha realizovaných projektů v posledním roce 3 ocenění v rámci soutěže Microsoft Awards.

Vybrané AutoCont projekty se prosadily v těchto kategoriích:

Podniková spolupráce, projektové řízení a podnikové sociální sítě: „Zavedení podpory řízení projektového portfolia ve společnosti ČSOB“ – ocenění Microsoft Awards 2014 Winner

„Cílem projektu bylo optimalizovat způsob řízení projektového portfolia v jednom softwarovém nástroji a ten do banky implementovat a stanovit jako podnikový standard.  Společně se zákazníkem jsme zvolili platformy Microsoft Project Server 2013 a SharePoint Server 2013. Přechodem na automatizované zpracování klíčových projektových procesů a jednotný reporting se podařilo snížit pracnost projektových rolí a očekáváme i postupné snižování přímých nákladů na další provozované evidenční aplikace a systémy“, říká Martin Répal (foto), senior EPM konzultant z divize Enterprise Solutions & Applications v AutoCont CZ a.s.

Inovativní řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM: „Implementace CRM systému pro společnost TON a.s.“ – ocenění Microsoft Awards 2014 Finalist

„Hlavní přínosem nasazení CRM systému je vytvoření jednoho místa, kde prodejce najde všechny klíčové informace o zákaznících se synchronizací do mobilních zařízení a dále vytvoření podpůrného nástroje k řízení prodeje společnosti,“ komentuje Petr Matuška (foto), vedoucí implementačního týmu CRM z divize Enterprise Solutions & Applications v AutoCont CZ a.s.

Řešení moderního datacentra: „Hyper-V pomáhá a chrání v prostředí Ministerstva vnitra“ – ocenění Microsoft Awards 2014 Finalist

Příchod Microsoft Windows Serveru 2012 a zejména virtualizační technologie Hyper-V Server 2012 umožnil tento projekt navrhnout a následně zrealizovat, aby finální řešení splňovalo vysoké požadavky na zabezpečení a zajišťovalo požadovanou výkonnost a dostupnost služby i v případě výpadku části fyzické infrastruktury. Finální řešení zároveň přineslo zákazníkovi výrazné licenční  a hardwarové úspory,“ dodává Karel Koňák, architekt řešení AutoCont CZ a.s.

 „Za uplynulý rok jsme zrealizovali velké množství zajímavých projektů a zakázek na Microsoft technologiích a dosáhli v dané oblasti výrazného růstu. Díky za to patří všem našim obchodním a odborným týmům i posílenému předprodejnímu Microsoft týmu. Poděkovat však musíme především našim zákazníkům, kteří nám dávají důvěru ve výrazně měnícím se IT prostředí s novými technologiemi, věříme, že několik oceněných projektů inspiruje i další zákazníky“, doplňuje Miloslav Záleský (foto), ředitel pro portfolio a marketing společnosti AutoCont.

Společné foto (zleva): David Frantík, Public manager MS; Martin Répal, projekt manager ECM v AC; Vladimír Kaplan, projekt manager ČSOB; Biljana Weber, ředitelka MS ČR

Tags:

Trendy z pohledu NetApp

18.04.2014 Bez komentářů

Praha, 18.4.2014 – Odborníci společnosti NetApp, předního poskytovatele cloudových řešení, zpracovali ze svých zkušeností a dialogu s lidmi z oboru několik předpovědí, jaké trendy budou dominovat flashovým, cloudovým a softwarovým odvětvím. Ohlížejí se i za předcházejícím rokem 2013 a porovnávají, které předpovědi se naplnily. Posuďte s námi:

Klíčová témata budoucnosti:

1. Sdružování cloudů do hybridního cloudu

2. Postupné přijímání nových technologií, které vstoupily na trh v posledních dvou letech

Předpovědi

1. Hybridní cloudy se stanou dominantním řešením firemního IT

Kontroverze uvnitř oboru IT, zda se přesunout do cloudu, pominou v okamžiku, kdy si organizace uvědomí, že hybridní cloudový model nejlépe vyhovuje širokému portfoliu v současnosti používaných aplikací. Šéfové IT oddělení začnou dělit své aplikace na ty, které kontrolují zcela (na místních privátních cloudech) nebo částečně (na firemních veřejných cloudech), stejně tak budou rozlišovat mezi přechodným zatížením (veřejný hyperskalární cloud) a těmi, které je nejlépe nakoupit jako SaaS (software as a service). IT oddělení bude hrát úlohu makléře napříč těmito různorodými cloudovými modely. To také zvýrazní potřebu jednoduchého přesunu dat aplikací mezi cloudy a hlavně stejných funkcionalit poskytovaných diskovými úložišti napříč cloudy.

2. Pro všechny flashové start-upy začíná boj na život a na smrt

Flashový trh zažije růst, což potvrzuje existence mainstreamových datových úložišť pro velké firmy. V souboji mezi mainstreamovými hráči a okrajovými prodejci, kteří nabízejí čistě flashová řešení, zvítězí ten, kdo nabídne zákazníkům adekvátní výkon, spolehlivost a škálovatelnost. Tradiční mainstreamoví hráči budou v čele tohoto růstu, protože jsou schopni poskytovat a podporovat produkty a služby na celém světě.

3. Pokud pracujete v IT, poskytujete služby

Stejně jako začínají šéfové IT spravovat portfolio cloudových služeb, budou nahlížet i na interní IT jako na další typ služby. Veškeré IT ve vlastnictví společnosti bude považováno za „privátní cloud“ a schopnost rychle reagovat, tlak na cenu a požadavky na úroveň služeb budou srovnávány s externími cloudy.

4. V softwarově definovaných úložištích bude silnější kontrast mezi realitou a utopií

S rostoucí oblibou softwarově definovaných datacenter se jasněji rýsuje evoluce infrastrukturních komponent. Softwarová kontrola tradičních infrastrukturních komponent začne zapouštět kořeny. Častěji se budou vyskytovat virtuální verze infrastrukturních komponent – síťových prvků a diskových kontrolerů. Přitom nejcennější virtuální komponenty jsou ty, které se bezproblémově integrují s existujícími fyzickými sítěmi a úložišti a které mají vlastnosti podobné tradičním fyzickým kontrolerům.

5. Virtuální úložné stroje umožní, aby data byla mobilní a aplikace svižné

Podobně jako virtuální stroje umožnily, aby běžící aplikace mohly přecházet mezi fyzickými servery, tak virtuální úložiště osvobozují data z konkrétních, fyzických úložišť. Tyto “logické kontejnery” dat zjednodušují přesun výpočetní zátěže mezi úložnými klastry a v centrech (metro areas) úložné klastry zpřístupňují.

6. OpenStack přežije bublinu a rozšíří se

OpenStack v roce 2014 nebere rychlost a stane se „otevřenou” alternativou ke komerčním produktům na orchestrace datacenter. Jakmile se OpenStack stane více produktem než projektem, začne ho využívat více firem a poskytovatelů služeb. OpenStack bude nejúspěšnější open-sourcovou technologií pro velké firmy od doby Linuxu.

7. Problémy s „datovou suverenitou“ ovlivní privátní i veřejná úložiště

Datová suverenita znamená, že data podléhají zákonům země, ve které jsou uložena. Rozšiřování cloudových systémů a služeb pro ukládání dat boří tradiční geopolitické bariéry. Velké korporace v mnoha zemích mají obavy ze zákonů, které by je přiměly data zpřístupnit. Organizace sídlící mimo Spojené státy budou upřednostňovat hybridní cloudová řešení, která jim umožní zachovat si absolutní kontrolu nad daty a současně požívat ekonomických výhod cloudového computingu.

8. Úložiště přejdou na 40Gb ethernet

Další evoluční krok, 40 Gb ethernet, začne být široce rozšířeným řešením v srdcích datacenter. Větší šířka pásma umožňuje rychlejší a snadnější přesun velkých objemů dat, což na druhou stranu podpoří celkový nárůst objemů dat.

9. Big Data se posune od současné analýzy nasbíraných dat k řízení sběru nových dat

Firmy nyní těží z analýz již existujících dat, ale v budoucnu budou směřovat ke shromažďování nových dat, která jim poskytnou lepší výsledky. Vzniknou nové prostředky na sběr dat o spotřebitelském chování, průmyslových procesech i přírodních fenoménech. Analytici pak využijí tyto datové zdroje, zlepší se informovanost a následně vzniknou nové analytické aplikace.

10. V roce 2014 naberou rychlost: klastrová úložiště, konvergovaná infrastruktura, objektová úložiště a in-memory databáze

Mnoho technologických trendů, které mají od loňska slušně našlápnuto, bude pokračovat v růstu. Zrychlí se zavádění klastrových úložišť. Konvergovaná infrastruktura se stane nejsilnějším stavebním kamenem infrastruktur datacenter. Díky aplikacím, které dokáží „zpeněžit“ velká kvanta datových objektů, se bude dále rozšiřovat oblast objektových úložišť. Do mainstreamu vstoupí nakonec také in-memory databáze, vedené populárním SAP Hana.

O společnosti NetApp

NetApp je tvůrcem inovativních systémů pro ukládání a management dat, které jsou nákladově velice efektivní a urychlují pokrok v byznysu. Společnost se zavázala uplatňovat své základní hodnoty a být uznávána jako skvělé místo pro práci, kdekoliv na světě. Tento závazek je zásadní pro náš dlouhodobý růst a úspěch, stejně jako úspěch našich partnerů a zákazníků. Objevte naši vášeň pomáhat společnostem po celém světě, jít dál a rychleji na www.netapp.com.

Tags:

Institut CEMI chce stipendiem podpořit vzdělávání handicapovaných

17.04.2014 Bez komentářů

Praha, 17. duben 2014 – Vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na on-line manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, se rozhodl formou stipendia podpořit vzdělávání zdravotně hendikepovaných lidí. V rámci programu tak mohou vybraní zájemci získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat titul MBA či LL.M.

Díky sociálním programům mohou tak dnes absolvovat bezplatně studium MBA i ti, kteří by na něj finančně nedosáhli. Při výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh, jak může studium pomoci jiným zdravotně postiženým lidem. „Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věřím, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.  Institut se proto rozhodl poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA a LLM, a to i zcela bezplatně.  Stipendium může být uděleno v plné výši – částce standardního školného, které činí 99 tisíc korun bez DPH  (119.790,- Kč s DPH).

Podle vedení institutu navíc on-line výuka prostřednictvím moderního e-learningového systému Fronter usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Více informací na www.cemi.cz.

Jak se zapojit do stipendijního programu?

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení. „Dle počtu žadatelů a posouzení toho, co jim může MBA či LLM studium na institutu CEMI přinést a to ve výši až 100 procent ceny studia,“ vysvětluje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika s tím, že věří, že bude moci vzdělávací institut poskytnout stipendium co největšímu počtu uchazečů, uzná-li, že právě onen kandidát se díky studiu na institutu posune v kariéře dál a v ideálním případě ještě díky získaným znalostem pomůže dalším handicapovaným osobám. Za žádost se považuje konkrétně zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

Co je studium MBA?

MBA studium je zahraniční vysokoškolský studijní program. Tato forma postgraduálního vzdělání je primárně určena pro všechny, kdo chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Znalosti využijí i pracovníci neziskových organizací, kteří denně čelí ekonomickým otázkám a potřebují získat nezbytné znalosti. Od krátkodobých kurzů se odlišuje intenzitou i délkou studia. V případě CEMI se jedná o dvousemestrální studium. Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Jedná se obecně o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání oceňují také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Co je studium LLM?

Studijní program Corporate Master of Laws (LLM)  je určen nejen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, či pracovníky právních kanceláří. Orientovat se v právních otázkách je důležité i pro všechny vedoucí pracovníky firem či neziskových organizací, kteří si tak prohlubují kvalifikaci. Studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu.

Tags:

Zlínská oční klinika si na své konto připsala další světové prvenství

17.04.2014 Bez komentářů

Praha, 17. dubna 2014 – V úterý 15. dubna primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka (foto) implantoval pacientovi novou čočku pro korekci vetchozrakosti. Tato čočka nové generace a převratné konstrukce byla implantována vůbec poprvé na světě.

Nová čočka, která nese odborné označení fakická difrakční čočka, řeší vetchozrakost a zbavuje lidi potřeby brýlí na čtení. Ta se objevuje téměř u každého člověka nad 40 let věku. „V minulosti se tato vada řešila výměnou oční čočky za umělou. Vůbec poprvé na světě jsme pacientovi implantovali takzvanou fakickou zadněkomorovou čočku, která na sobě nese difrakční optiku. To umožňuje v oku zanechat původní čočku. Zákrokem se vyřeší pacientova vada vidění do dálky a zároveň uvidí do blízka bez brýlí,“ popsal zákrok Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Difrakční optika na umělé čočce rozděluje světlo na více ohnisek a díky tomu jsou pacienti po zákroku schopni zaostřit na více vzdáleností. Ideální skupinou pro tento typ zákroku jsou pacienti ve věku od 40 do 60 let. „Po zákroku pacientům zčásti stále funguje jejich původní čočka a zároveň jim pomáhá čočka nová, která koriguje vadu vidění do dálky. Se čtením a viděním na blízko jim pomůže difrakční optika,“ popsal Pavel Stodůlka.

„Novou čočku, na jejímž vývoji se naše klinika podílela, umisťujeme do zadní komory za zorničku. Čočka je tak běžným okem neviditelná. Je tak tenká, že je někdy dokonce špatně rozeznatelná i pro očního lékaře, který se do oka dívá přístroji,“ uvedl Pavel Stodůlka.

Výhodou implantací umělých čoček je, že se vidění často zlepšuje velmi rychle, pacient může lépe vidět už několik hodin po zákroku. „Na klinice byli operováni hned dva pacienti – první, sedmapadesátiletý pacient měl problémy s viděním do dálky a nebyl schopen číst bez brýlí. Druhý pacient do dálky viděl lépe, ale také nebyl schopen číst bez brýlí. Oba pacienti se po patnáctiminutovém zákroku cítili dobře a už bezprostředně po něm byli schopni přečíst část textu bez brýlí. Díky zákroku mohou pacienti zůstat bez brýlí až do konce života,“ uvedla lékařka kliniky Michaela Netuková, která oba pacienty vyšetřovala.

Tags:

Richard Malíř nastupuje jako Sales Engineer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Axis Communications

16.04.2014 Bez komentářů

Praha, 16. dubna 2014 – Společnost Axis Communications dnes oznámila, že na novou pozici Sales Engineer  pro Českou republiku a Slovensko nastupuje Richard Malíř (foto).

„Partneři vždy oceňovali naší technickou podporu, a proto máme v Richardovi nového odborníka v rámci našeho pražského týmu,“ říká Markéta Bauerová, sales manager společnosti Axis Communications pro oblast střední Evropy. „Richard Malíř bude odpovědný za aktivity obchodně-technického charakteru společnosti Axis České republice a na Slovensku. Věříme, že jeho dlouholeté praktické zkušenosti přispějí zejména při odborné asistenci našim partnerům a podaří se nám dále rozvíjet partnerskou spolupráci na trhu ve střední Evropě.“

Richard Malíř přichází ze společnosti Wolters Kluwer ČR, kde působil na pozici Product Manager pro projekt Kleos v ČR. Profesní zkušenosti v oblasti Security CCTV získal ve společnosti Robert Bosch na pozici Product Manager pro ČR a SR a rovněž na pozici Service Manager značky Blaupunkt (Bosch Group) pro střední a východní Evropu.

Richard Malíř získal titul Bc. na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je ženatý a ve volném čase se kromě rodiny věnuje squashi, potápění, parašutismu a cestování.

O společnosti Axis Communications

Společnost Axis nabízí inteligentní bezpečnostní řešení, která vedou k chytřejšímu a lépe chráněnému světu. Axis je největší světový dodavatel na trhu IP kamer a působí jako hybná síla v tomto odvětví tím, že průběžně uvádí inovativní síťové produkty založené na otevřené platformě. S pomocí globální sítě partnerů tak přináší svým zákazníkům vysokou hodnotu. Axis vytváří dlouhodobé vztahy s partnery, jimž poskytuje školení a progresivní síťové produkty pro rozvinuté i nově otevřené trhy.

Axis má přes 1.600 zaměstnanců ve více než 40 zemích na celém světě a spolupracuje se sítí 60.000 partnerů ve 179 zemích. Axis je společnost založená v roce 1984 se sídlem ve Švédsku. Je zalistována na burze NASDAQ OMX Stockholm pod značkou AXIS. Více informací o společnosti Axis najdete na naší webové stránce www.axis.com.

Tags:

Schneider Electric nabízí online certifikaci specialistům pro datová centra

16.04.2014 Bez komentářů

Praha, 1. dubna 2014 – Globální specialista v energetickém managementu Schneider Electric spustil program certifikovaného online školení Data Center Certified Associate (DCCA), který je přístupný v rámci on-line vzdělávacího portálu Energy University.

Speciální certifikát v programu Data Center Certified Associate (DCCA) umožní specialistům pracujících v oblasti výstavby, provozu a údržby datových center zvýšit své znalosti v oblastech plánování, budování a řízení energeticky efektivního a moderního datového centra.

Výukový program je zcela nezávislý na jednotlivých prodejcích či značkách. Jeho cílem je seznámit zájemce s nejnovějšími trendy v tomto oboru. Celkem se jedná o 14 lekcí, přičemž každou z nich lze úspěšně ukončit za méně než jednu hodinu. Po absolvování kurzu je možné jednoduše složit zkoušku on-line.

„Po celém světě je velká poptávka po kvalifikovaných specialistech pro datová centra, kteří jsou schopni čelit nárokům a požadavkům tohoto rychle se vyvíjejícího odvětví, a to vše zdůrazňuje důležitost certifikace,” komentuje Michelle Souza (foto), programová manažerka Energy University Schneider Electric.

Vzdělávací program Energy Univerzity společnosti Schneider Electric funguje již od roku 2006 a nabízí odborníkům ve více než 165 zemích a třinácti jazycích vzdělávací kurzy v oblasti energetického managementu. DCCA program je druhou certifikovanou zkouškou dostupnou on-line právě díky Energy University. Prvním takovým odborným certifikátem byl Professional Energy Manager (PEM), který je poskytován od října 2012. V současnosti má Energy University přes 350 000 uživatelů po celém světě, kteří absolvovali již přes 500 000 kurzů.

„Velkým přínosem je fakt, že kurzy a certifikace v rámci Energy University jsou poskytovány bezplatně a on-line, čímž otevírají dveře komukoliv, kdo se chce dále vzdělávat a zlepšit tak svou pozici na pracovním trhu v oblasti energetického managementu,“ doplňuje Jaroslav Žlábek (foto), generální ředitel Schneider Electric.

Podrobnosti o kurzech a vzdělávání na Energy University je možné najít na www.MyEnergyUniversity.com.

Tags:

Organizátoři nejprestižnější boxlakrosové události v Evropě podpoří Nadační fond Algo

16.04.2014 Bez komentářů

16. 4. 2014, Praha. Ve dnech 23. – 26. 4. 2014 proběhne v Praze – Radotíně nejprestižnější boxlakrosová událost v Evropě – Memoriál Aleše  Hřebeského, kterou pořádá lakrosový klub Custodes TJ Sokol Radotín, na památku svého hráče, který se na podzim roku 1993 stal zbytečnou obětí dopravní nehody.  Organizátoři této akce – lakrosový klub Custodes TJ Sokol Radotín – podpoří při příležitosti pořádání této akce Nadační fond Algo.

Tento box lakrosový turnaj má již dlouhou tradici a pravidelně se ho účastní nejlepší týmy z Evropy, ale také např. týmy z Kanady a USA.

V letošním roce se organizátoři rozhodli na této akci podpořit Nadační fond Algo založený v roce 2012 společností Algotech, a to konkrétně tímto nadačním fondem pořádanou sbírku na invalidní vozík pro 19letého Janka, který bydlí právě v místě konání turnaje – v Praze, Radotíně. „Snahou našeho klubu je nejen vyhrávat sportovní utkání, ale ve stylu našeho hesla „lakros, víc než sport“ především pomocí sportu vychovávat ty „správné“ lidičky, kteří se v životě prosadí a zároveň nebudou slepí k okolnímu světu,“ říká ředitel turnaje Jan Barák, zároveň jeden z iniciátorů podpory pro Janka.

Na Janka přispěje pořádající lakrosový klub vždy konkrétní částkou za každý gól turnaje. Současně budou osloveni všechny zúčastněné týmy o stejnou podporu, jako v případě pořádajícího týmu.  Výsledná částka bude  předána za účasti Janka Ferance předsedkyni správní rady Nadačnímu fondu Algo. Na Janka bude samozřejmě moci přispět i každý návštěvník této akce.

„ Za 21.let existence memoriálu se nám podařilo turnaj dostat na takovou úroveň, že jeho popularitu můžeme využít i tímto směrem.  Shánění finančních prostředků na jeho organizaci je pořád stejně složité, ale takto pomoci je pro nás obrovskou výzvou i směrem k našim hráčům, kteří mají život bez omezení. Je skvělé, že můžeme pomoci, a doufám, že naše pomoc nebude jen symbolická,“ doplňuje starosta TJ Sokol Radotín Mirek Knotek.

Martina Koutníková, předsedkyně Správní rady nadačního fondu Algo dodává: „Mottem našeho Nadačního fondu je, že každá pomoc se počítá.  Tato podpora je krásným příkladem, co je možné udělat, když lidé nejsou lhostejní. Věřím, že Jankovi nový vozík budeme moci v krátké době pořídit“. Zbytek peněz chceme sehnat sbírkou víček a finančním darem od společnosti Algotech“.

Více informací o Jankovi najdete na http://www.algonadace.cz/janek.html. Janka je možné podpořit jednak sběrem plastových víček nebo lze přispět na účet Nadačního fondu  Algo  4999042/0800. Jako variabilní symbol uveďte prosím 999.

Tags:

KDP: Zefektivnění výběru daní v ČR je i otázkou oddělení poctivých daňových subjektů od těch rizikových

16.04.2014 Bez komentářů

Brno, 16. dubna 2014 – Komora daňových poradců ČR, profesní organizace zřízená zákonem, diskutovala budoucí směry prezentované OECD, Evropskou komisí a Ministerstvem financí ČR efektivního výběru daní v České republice. Na tiskové konferenci byly hlavními tématy omezení přesouvání daňových základů do zahraničí, elektronizace daňové správy a analýza získaných informací pro včasné určení rizikového chování daňových subjektů, ale také upozornění daňových poradců na probíhající diskuze vrátit do sněmovny zákon, který by plošně postihoval přípravu krácení daně jako trestný čin.

Tisková konference KDP ČR se v Hotelu Continental v Brně uskutečnila v rámci VII. ročníku dvoudenní konference Česko-slovenské fórum 2014. Zaměřila se tentokrát na Daňové problémy v kontextu českého a slovenského daňového práva. Šlo o společné setkání Komory daňových poradců České republiky a Slovenské komory daňových poradců a uskutečnila se i za účasti zástupců statní správy, justice a akademické sféry. Konference dnes končí. Tiskové konference se zúčastnil prezident KDP ČR Ing. Martin Tuček, náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová a viceprezidentka KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová.

Cílené daňové kontroly a elektronizace výkazů

Jedním z hlavních cílů současné vlády je lepší výběr stávajících daní, nikoliv zvyšování daní či zavádění dodatečného zdanění. Pomoci by tomu mělo několik plánovaných opatření, která umožní daňové správě zaměřit se na nepoctivé daňové subjekty a jejich daňové delikty. Mezi ně patří například i tzv. karuselové (kolotočové) daňové podvody, při nichž dochází k významným daňovým únikům a český stát může přicházet ročně až o desítky miliard korun.

„Na základě dnešních daňových kauz vyhodnocujeme, jaká data nám v jednotlivých případech chyběla a v jakém časovém okamžiku, a na jejich získání se budeme následně zaměřovat,“ řekla Mgr. Simona Hornochová (foto), náměstkyně ministra financí ČR, k plánované další elektronizaci daňových výkazů. Díky analýzám dat z těchto výkazů pak může ministerstvo financí detekovat rizikové chování daňových subjektů a včas zasáhnout. „Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí,“ dodala Mgr. Simona Hornochová.

Varování před plošným zavedením trestnosti přípravy daňového trestného činu

Komora daňových poradců ČR rovněž upřednostňuje směr, kdy budou velmi efektivně postihovány daňovou správou nepoctivé daňové subjekty vyhýbající se placení daní, které atakují státní rozpočet. Zejména ty, jež jsou zakládány jen proto, aby řetězovitě provedly velké množství transakcí a v jednom okamžiku jeden z nich daň neodvedl. Mezi mnoha diskutovanými opatřeními pro zamezení daňových úniků v ČR je diskutováno i zavedení trestnosti již přípravy daňového trestného činu zkrácení daně, přitom doposud je trestným činem samotné krácení daně.

„Zaznamenáváme snahy vrátit do hry novelu § 240 trestního zákona a rozšířit jej o odst. 4 a 5, který by poskytl úřadům nástroj, jak trestně postihovat daňové subjekty již za přípravu krácení daně. Chtěli bychom však před plošným zavedením takového opatření důrazně varovat,“ řekl k tomu Ing. Martin Tuček (foto), prezident Komory daňových poradců. „Jako profesní organizace musíme upozornit, že plošné zavedení takovéhoto opatření by se mohlo dotknout řady daňových subjektů, pro něž původně toto opatření nebylo navrhováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Toto opatření je podle jeho slov proto třeba zúžit, například tak, že se bude týkat pouze nepoctivých daňových subjektů v oblasti spotřební daně za přesně vymezených podmínek. V opačném případě by mohlo v praxi docházet k řadě situací, které by mohly přímo či nepřímo poškodit podnikatelské prostředí. Díky komplikovanému výkladu daňových zákonů, ale i tohoto opatření, by se podnikatelé mohli bát konzultovat varianty optimalizace svého daňového základu s daňovým poradcem; mohlo by v krajním případě docházet ke zneužívání tohoto zákonného opatření konkurenčními subjekty, zejména prostřednictvím podávání účelových trestních oznámení; ale také by mohlo docházet ke zneužití samotnou daňovou správou.

„My jako komora vyzýváme, aby v takovém rozsahu o zavedení trestnosti přípravy trestního činu zkrácení daně vůbec nebylo uvažováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Problematika přesunu daňových základů do jiných zemí

V neposlední řadě je podle názoru zástupců Komory daňových poradců ČR nutno sledovat diskuze ke zlepšení daňové legislativy v otázce přesunů základů daně do jurisdikce státu, v němž jsou příjmy zdaněny výhodnější sazbou. Toho je často dnes využíváno zejména velkými nadnárodními firmami. Státy mají daně vybírat na základě jasně daných pravidel, nikoli na základě neuchopitelných pravidel etiky a morálky. O tomto tématu se však vede zatím neuzavřená diskuze.

Anotace příspěvků jednotlivých mluvčích konference Komory daňových poradců:

Ing. Martin Tuček                                                               prezident Komory daňových poradců ČR

Krácení daně je trestným činem, je rozumné, aby tomu tak bylo i u jeho přípravy?

Je zřejmé, že záměrem návrhu úpravy trestního zákoníku je postihnout zejména situace týkající se trestné činnosti spojené s lihovinami nebo pohonnými hmotami. Mnohdy zjevná příprava podvodných obchodů, jejichž cílem je především vylákat z českého státu daň z přidané hodnoty, nás stojí ročně miliardy korun. Snaha o uvolnění rukou státu v takových případech je pochopitelná. Jako problematické se však jeví plošné zavedení tohoto pravidla trestnosti přípravy krácení daně. Bude snad i nahlas vyslovená či diskutovaná úvaha o záměru daňového poplatníka snížit svůj základ daně spouštěcím signálem pro orgány činné v trestním řízení? Právo minimalizovat daňový základ je právem každého poplatníka. To, co se na první pohled zdá jako cesta legálního snížení daní, může být nakonec cestou zcela nelegální. Při konzultaci s daňovým poradcem je možné legální postup nalézt a nelegální zavrhnout. Pokud však dojde k dalšímu posunu v kriminalizaci podnikatelského prostředí, pak i taková konzultace může být kvalifikována jako příprava trestného činu krácení daně. Zatímco u dokonaného trestného činu je obsah tohoto činu celkem zjevný a uchopitelný, u jeho přípravy by bylo obtížné hledat přesné definice či nezpochybnitelné znaky okamžiku, kdy z pouhé úvahy se stává aktivita směřující k jejímu dokonání.

Komora daňových poradců České republiky považuje tento legislativní záměr za velmi problematický a obává se praktické možnosti zneužití tohoto silného nástroje státní mocí.  

 

Mgr. Simona Hornochová                                                                náměstkyně ministra financí ČR

Elektronizace, analýza, spolupráce a cílené zaměření kontrol je budoucí směr daňové správy 

Získání potřebných zdrojů do veřejných rozpočtů prostřednictvím zvyšování daní není cílem ministerstva financí. Primárně je třeba stávající daně lépe vybírat. Proto se aktuálně soustředíme na hledání dalších zdrojů prostřednictvím zefektivnění činnosti finanční a celní správy. Podle našeho názoru je elektronizace daňové správy tou správnou cestou k dosažení výsledků, jimiž jsou efektivní výběr daní, snížení nároků na poctivé daňové subjekty ze strany správce daně, štíhlá daňová správa a zamezení daňovým únikům. To následně povede k možnosti financování prorůstových opatření a k zachování či snižování daňové kvóty. Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí.

 

Ing. Petra Pospíšilová                                                                      Viceprezidentka KDP ČR

Efektivní zabránění přesunu základu daně

Diskuse o přesunech základů daně do jurisdikce státu, ve kterém jsou příjmy zdaněny výhodnější sazbou, běží už nějakou dobu. Je však nezbytné si uvědomit, že v této diskusi nebudou jen vítězové, ale i poražení, pokud se státy nechtějí vracet do situace násobného zdanění téhož příjmu podniku. Pro Českou republiku toto téma možná není tak prioritní jako pro jiné státy OECD či pro Evropskou komisi. Stát však potřebuje tuto diskusi sledovat, aby se případně mohl včas bránit těm krokům, které by mohly způsobit neodůvodněné snížení základů daně právě v České republice. Některé země na politice nízkého zdanění příjmů, které přiláká zahraniční investory, postavily svoji ekonomickou strategii. Pokud OECD chce efektivně zabránit přesunu základu daně, pak musí dosáhnout buď konsensu všech států, nebo definovat konkrétní účinná pravidla tak, aby nebyla založena na širokých a neuchopitelných definicích a politických proklamacích. Státy mají daně vybírat na základě jasně daných pravidel, nikoli na základě neuchopitelných pravidel etiky a morálky.

Tags:

Cisco ve spolupráci s partnery připravuje Intercloud, globální cloud cloudů

15.04.2014 Bez komentářů

Praha 15. dubna 2014 – Snaha o nákladově efektivní a rychlé nasazení nových aplikací a služeb vede firmy stále častěji k využívání cloudu. Vzniká tak velké množství soukromých, veřejných i hybridních řešení. Společnost Cisco se rozhodla ve spolupráci se svými partnery vybudovat Intercloud, jakousi síť cloudů, která překonává limity a omezení dosavadních lokálních řešení. Globální Intercloud společnosti Cisco umožní rozvoj služeb vedoucích k naplnění konceptu Internet of Everything (IoE).

Propojení lokálních cloudů do globální sítě umožní vytvořit téměř neomezeně škálovatelnou, distribuovanou a bezpečnou architekturu pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou či analýzy v reálném čase. Protože se jedná o propojení lokálních cloudů, je zároveň zajištěn plný soulad s právním prostředím v té které zemi. Intercloud je navíc prvním otevřeným řešením svého druhu, které nabízí dostupné vývojářské rozhraní (API). To umožní rychlý vývoj nové generace aplikací využívajících cloudových služeb pro podniky, poskytovatele služeb i prodejce.

„Cisco Intercloud představuje prvý skutečně globálně budovaný cloud, jejichž využívání strmě stoupá s narůstající mobilitou i dalšími trendy ve využívání informačních technologií,“ říká Jiří Devát (foto), generální ředitel Cisco Česká republika a dodává: „Intercloud přináší našim partnerům i zákazníkům zcela novou kvalitu – téměř neomezenou škálovatelnost při lokální dostupnosti, především však prostředí pro budování bezkonkurenčního rozsahu aplikací a služeb.“

Cisco Cloud Services budou nabízeny prostřednictvím partnerů. Na projektu Intercloud Cisco spolupracuje s více než desítkou společností, mezi které patří například australský service provider Telstra, kanadský telekomunikační operátor Allstream, evropský dodavatel cloudových služeb Canopy či Logicalis Group, globální poskytovatel manažovaných služeb, a další.

Nástup Internet of Everything

Propojení partnerských datových center prostřednictvím globální sítě Cisco do Intercloudu umožní partnerům nabízet zákazníkům cloudové aplikace a služby s přidanou hodnotou. Ty umožní urychlit prosazení konceptu IoE v reálném životě. Propojení uživatelů, dat, procesů a věcí vytvoří podle odhadů společnosti Cisco v následující dekádě celosvětově obchodní příležitosti v objemu až 19 bilionů dolarů (asi 378 bilionů korun). IoE přináší nové požadavky na vznik globálně distribuovaných a bezpečných cloudových řešení.

 

Tags:

Jednička trhu on-line podnikových informačních systémů FlexiBee se připojila ke skupině ABRA

15.04.2014 Bez komentářů

Praha 15. 4. 2014 - Společnost FlexiBee Systems se stala 100% součástí skupiny ABRA. Spojení přinese domácím i světovým zákazníkům přehledné podnikové informační systémy, dostupné on-line přes internet z cloudu i off-line pro zařízení s operačními systémy Windows, Mac OS X, Linux, Android a iOS.

Jednatel FlexiBee, Petr Ferschmann (foto), k tomu uvádí: „Když jsme zakládali FlexiBee, měli jsme jasnou vizi cloudového ekonomického systému. Vizi, která prorazí “účetní” konzervatizmus a umožní moderní způsob provozu. Vizi bezešvé integrace, která odstraní zbytečnou duplicitu a neefektivitu práce. Tato vize se ukázala jako správná a FlexiBee se opravdu stalo inovátorem. Rosteme výrazně rychleji než trh a to o 30% ročně již pátý rok v řadě. A to je na tomto trhu opravdu velký úspěch. Při tom jsme samozřejmě vždy pokukovali po zahraničí a také proto jsme začali na Slovensku.

Když pak přišli lidé z ABRA Software s nápadem, abychom spojili své síly, dlouho jsme neváhali. ABRA patří mezi největší české dodavatele podnikových informačních systémů a současně je v této oblasti také velkým inovátorem. Jejich novinkou je i cloudový primaERP, aktuálně prodávaný do 80 zemí světa. Jsme hrdi na to, že jsme se mohli stát součástí ABRY. Víme, že společně se nám podaří rychleji rozdmýchat prodeje FlexiBee a společnou expanzi na zahraniční trhy budeme tak moci zahájit téměř okamžitě. Víme, že společnými silami to dokážeme.“

Zakladatel ABRY Jaroslav Řasa (foto) uvedl: “Jde mi o spojení sil českých výrobců ERP pro zahraniční expanzi. Myslím, že umění našich specialistů si zaslouží účast ve světové soutěži. Tvůrci FlexiBee do našeho týmu jednoznačně patří. Oceňuji jejich schopnost vizionářství, vytrvalosti a odvahy, se kterou dovedli svou firmu na první místo on-line systémů v ČR. Spojení v nejbližší budoucnosti přinese domácím i světovým zákazníkům přehledné podnikové informační systémy, dostupné on-line přes internet z cloudu i off-line pro zařízení s operačními systémy Windows, Mac OS X, Linux, Android a iOS. Spojení mi dává smysl i lidsky, s kolegy z FlexiBee se výborně spolupracuje. Myslím, že to je v životě nesmírně důležité.”

Firmy skupiny United Software a.s. – ABRA Software a.s., ABRA Software s.r.o., Systematiq s.r.o. a FlexiBee Systems s.r.o. – zaměstnávaly koncem roku 115 lidí, konsolidované výnosy skupiny loni dosáhly 175 mil. CZK, působí ve více jak 80 státech světa. Pod značkami ABRA, primaERP a FlexiBee nabízí přehledné podnikové systémy pro on-line i off-line provoz, dostupné na obvyklých platformách, které pokrývají oblast podnikových financí, procesů, sledování a řízení toku materiálů, zboží, výroby, peněz a znalostí.

Foto zdroj: http://www.fuzzy.cz/

Tags: