Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

Co zásadního čeká Českou republiku a svět v počítačové bezpečnosti v roce 2015

27.02.2015 Bez komentářů

Praha 27. února 2015- Na co se připravit s ohledem na počítačovou bezpečnost, kybernetické hrozby a útoky, soukromí na Internetu, ochranu dat a informací ve firmách v roce 2015? Odborníci z brněnské Safetica Technologies přinášejí stručný přehled těch nejvíce důležitých věcí pro Česko i svět.

“Cloud, vlastní zařízení, mobilní telefony, tablety i stoupající objemy dostupných dat jsou výzvou nejenom v počítačové bezpečnosti,” říká Jakub Mahdal (foto), CEO společnosti Safetica. “Z minulých let víme, že je nutné radikálně změnit řadu věcí v přístupu k bezpečnosti, ať už firemní čí osobní. Hodně bude záležet na aktivním přístupu firem i států, ochotě investovat do něčeho, co zdánlivě není právě teď aktuální. Vše je běh na dlouhou trať, navíc založený na zodpovědnosti všech účastníků.” dodává.

Na co zaměřit pozornost v oblasti počítačové bezpečnosti v roce 2015? Odpověď není jednoduchá, protože oblastí je řada. Vybrali jsme ty nejpodstatnější, ať už možným dopadem, nebo rizikem.

Cloud a šifrování celosvětově

S mnohem častějším využíváním cloudových služeb ve firmách je na pořadu dne také řešení bezpečnostních otázek, s těmito oblastmi spojenými. Značnou roli zde navíc bude hrát i prolínání firemních cloudových řešení a cloud používaný samotnými zaměstnanci.

V nejbližší době očekáváme rozšíření základních bezpečnostních mechanismů, zejména šifrování, pro ochranu sdíleného obsahu na vzdálených datových úložištích a prevenci úniku tohoto typu dat. Zásadním se stane i potřeba dokázat sledovat soukromá či hybridní řešení, která mohou být značným bezpečnostním rizikem.

V souvislosti s informacemi zveřejněnými Edwardem Snowdenem také očekáváme vyšší důraz na bezpečný pohyb dat po síti, kde šifrování bude také hrát stále významnější roli.

BYOD Celosvětově

Rostoucí překrývání osobního a pracovního života přináší mnohé výhody, ale také výzvy pro budování bezpečnosti v organizacích. Trendy vzdálených pracovníků, BYOD (Bring Your Own Device) a firemní kultura na sociálních sítích jsou komplikované oblasti, které jsou a budou řešeny v nejbližších rocích.

Projeví se zde velmi výrazně i rostoucí rozšíření mobilních zařízení používaných pro firemní účely, které je sice v organizacích jako oblast řešeno již delší dobu, ale má před sebou dlouhou cestu. I zde pozorujeme stále častější zavádění více nebo méně komplexních bezpečnostních mechanismů a předpokládáme zachování tohoto trendu i v nejbližších letech.   Rizika zde nejsou pouze v podobě ztráty či odcizení zařízení, ale i vysokého rizika odposlouchávání komunikace, nedostatečného řešení bezpečnostních politik či laxní přístup k aktualizacím vlastních zařízení.

Důležité budou i legislativa a právní praxe, které musí vytýčit jasný směr ve vyvažování bezpečnosti a soukromí jednotlivce. Věříme tomu, že zaměstnanci v rámci flexibility si prosadí výraznější používání osobních zařízení pro pracovní účely.

BIG Data celosvětově

Narůstajícím objemem dat v organizacích vzrůstají nároky na jejich správu. Velké výzvy jsou v současnosti a blízké budoucnosti v řešení bezpečnosti velkých objemů nestrukturovaných dat, ale také jejich efektivní zpracování a datamining.

V souvislosti s bezpečností je s velkým objemem auditních záznamů a logů důležité právě efektivní dohledání kritických situací a identifikace incidentů.

Legislativa ČR a EU

Pro Českou republiku bude v roce 2015 významný ZOKB (Zákon o kybernetické bezpečnosti), který v tomto a příštím roce bude řešit mnoho institucí z veřejné sféry. Očekáváme tedy ve větší míře zavádění organizačních i technických opatření na zlepšení bezpečnosti v dotčených organizacích.

V návaznosti na mnohem častější řešení kybernetické bezpečnosti v rámci členských států EU  (jako např. ZOKB v ČR) očekáváme postupné rozšíření těchto myšlenek na celoevropské úrovni. V nejbližších letech můžeme očekávat definování strategie, budování infrastruktury a ukotvení v legislativě.

SaaS celosvětově

S rozšířením IT služeb dodávaných jako SaaS (Software as a Service) očekáváme větší vstup tohoto trendu do oblasti bezpečnosti. S touto tématikou souvisí také budování důvěry dodavatelů těchto poskytovaných služeb a bezpečnostních řešení. Očekáváme, že toto téma bude diskutováno v nejbližších letech více a více.

Poskytovatele SaaS budou navíc muset řešit řadu otázek souvisejících s již zmíněnými potřebami šifrování i legislativy. Pro firmy jsou požadavky na SaaS daleko přísnější a náročnější, než je tomu u osobního využití. Legislativu čekají zásadní změny, mimo jiné bude potřeba řešit i  právní aspekty.

Změna vnímání rizik ztráty dat v ČR

Již v současnosti pozorujeme u menších a středních firem, že si mnohem častěji uvědomují rizika, navázané zejména na ztrátu citlivých informací. Předpokládáme tedy, že jedním z trendů pro rok 2015 bude ještě častější zavádění bezpečnostních opatření a produktů do firem z tohoto segmentu.

V této oblasti se výrazně projeví rizika plynoucí z již zmíněného stoupajícího využívání cloudových i SaaS služeb, ale také fenomén BYOD velmi úzce spojený s mobilními technologiemi.

Autentizace celosvětově

Autentizace (přihlašování) pomocí znalosti (hesla, PINy, fráze, …) se v poslední době vzhledem k velkým únikům přístupových údajů jeví jako dlouhodobě nedostačující. Diskuze kolem jiných možností je již na pořadu dne nějakou dobu, ovšem tato otázka se stává mnohem více urgentní. V nejbližší době očekáváme rozšíření jiných technologií pro autentizaci a častější zavádění více faktorové autentizace, zejména pro kritické transakce.

Můžeme tak očekávat, že vzroste role biometrie (o čem nakonec svědčí i aktivity Apple a dalších výrobců), ať už v podobě otisků prstů či snímání rohovky. A budou růst snahy zavést přihlašovací mechanismy, které odstraní nutnost klasické kombinace “jméno+heslo”, ta je z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Boom cloudových mobilních plateb: Placení technologií HCE zavede přes 30 bank

27.02.2015 Bez komentářů

Praha/Londýn, 27. února 2015 - Společnost Visa Europe společně s několika členskými bankami své asociace předvede na Světovém mobilním kongresu několik aplikací pro mobilní platby. Vůbec poprvé bude tato služba představena veřejně pro několik nových zemí, kde banky aktuálně uvádějí do provozu aplikace pro bezkontaktní mobilní platby postavené na nejnovějších verzích operačního systému Android a jeho funkci Host Card Emulation (HCE). Tato technologie umožňuje platby bez využití dalšího bezpečnostního elementu prostřednictvím emulované platební karty.

Technologie HCE slouží bankám jako základ, na němž mohou vyvíjet a uvádět do provozu své vlastní aplikace pro mobilní platby určené zákazníkům, kteří disponují chytrými telefony s operačním systémem Android a technologií NFC (Near Field Communication neboli bezdrátová technologie). Ta funguje jako radiový přenos dat na krátkou vzdálenost umožňující jednoduchou a bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. V současnosti je v provozu již sedm projektů v pěti zemích (Polsko, Španělsko, Turecko, Itálie a Slovensko), přičemž dalších více než 30 bank ohlásilo, že své aplikace „Visa Cloud-Based Payment” v Google Play spustí do konce roku 2015.

HCE mobilní platby i v České republice 

„Implementace mobilních bezkontaktních plateb je díky specifikacím Visa Cloud Based Payments pro retailové banky velice jednoduchá. Mohou rychle a snadno reagovat na poptávku po bezpečném bezkontaktním placení ze strany zákazníků, kteří využívají chytré telefony. Zájem vidíme i v České republice, kde službu plánuje spustit několik významných tuzemských bank ještě v tomto roce. Celkový počet evropských bank, které se rozhodly mobilní bezkontaktní platby zavést do konce roku 2015, potvrzuje, že tento rok bude z pohledu mobilních plateb zlomový,“ uvádí David Brendl (foto), manažer pro inovace společnosti Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Jeremy Nicholds (foto), výkonný ředitel mobilního segmentu ve společnosti Visa Europe, doplňuje, že banky, které se již rozhodly do této oblasti investovat, hlásí již nyní velmi zajímavá čísla
o využívání této technologie a interakci s klienty.

„Od okamžiku, kdy společnost Google vůbec poprvé oznámila začlenění HCE do operačního systému Android, pracuje Visa intenzivně s členskými bankami a dalšími finančními a technologickými institucemi na tom, aby platby touto technologií s podporou NFC splňovaly ta nejpřísnější kritéria. Úspěch technologie HCE je výsledkem naší dlouhodobé strategie spolupracovat s širokým spektrem partnerů, které zahrnuje přední mobilní operátory, výrobce telefonů a operačních systémů. Cílem této strategie je zajistit členským bankám možnost využívat široké škály řešení pro implementaci mobilních plateb, aby svým zákazníkům mohly nabídnout skutečně inovativní produkty.”

Tags: , ,

Rozšiřování hranic obchodních modelů prostřednictvím digitálních technologií firmám nabízí prostor pro nové zisky

26.02.2015 Bez komentářů

Poradenská společnost Accenture každoročně sleduje trendy byznysu a nyní pojmenovala 5 aktuálních globálních trendů, které ovlivní podnikání zítřka. „Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální „sdílené ekonomice“, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly,“ říká David Švejda (foto), expert na digitální technologie, Accenture v České republice. „Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky,“ dodává.

Technologická vize Accenture 2015 nabízí příklady toho, jak v rychle rostoucím prostředí internetu věcí vznikají digitální ekosystémy umožňující nabídku nových služeb, změnu nákupního chování a vstupování na nové trhy. Dokládá to průzkum společnosti Accenture, podle kterého 35 % respondentů již používá partnerská rozhraní (API) k integraci dat a ke spolupráci s obchodními partnery, přičemž dalších 38 % to plánuje. Příkladem je společnost Home Depot, která se snaží zajistit, aby všechny výrobky pro domácnost, které prodává, byly kompatibilní se systémem Wink umožňujícím komplexní propojení domácnosti. Tím vytváří domácí ekosystém a připravuje nové služby.

Philips volí podobný přístup a ve spolupráci se společností Salesforce vytváří platformu, která má změnit způsob poskytování zdravotní péče. Chce vytvořit ekosystém vývojářů budujících aplikace pro oblast zdravotnictví a umožnit hladkou spolupráci mezi lékaři a pacienty. Celý systém má zahrnovat elektronické zdravotní záznamy i informace o léčbě.

Technologická vize Accenture 2015 upozorňuje, že díky využití digitálních ekosystémů mají Home Depot, Philips a další progresivní společnosti možnost růst a vytvářet nové zdroje příjmů způsoby, kterých by nemohly dosáhnout jen vlastními silami.  Zpráva pojmenovává pět technologických trendů identifikovaných u nejvýraznějších hráčů digitálního světa, které budou mít podstatný vliv na firmy napříč obchodními odvětvími v následujících 3-5 letech:

  • Personalizovaný internet – Internet of Me. Jak se předměty denní potřeby připojují k internetu, vzniká množství digitálních kanálů, které zasahují hluboko do našich životů. Tyto nové kanály, které firmy využívají nebo se kterými experimentují, zahrnují nositelnou elektroniku, tzv. wearables (v průzkumu uvedlo 62 % respondentů), chytré televizory (68 %), k internetu připojené automobily (59 %) a nejrůznější chytré předměty (64 %). Firmy, které budou schopny využít potenciál těchto přístupových bodů a nabídnout klientům vysoce personifikovaný uživatelský prožitek, se stanou příští generací silných značek.
  • Zaměření se na hodnotu pro zákazníka:  Inteligentní hardware spojuje digitální ekosystém s fyzickým světem. Špičkové firmy při setkání s internetem věcí nacházejí příležitosti, jak zabudovat do svých digitálních zařízení hardware a senzory a využít tyto silně propojené komponenty k tomu, aby zákazníkovi přinesly to, co skutečně potřebuje – ne více produktů nebo služeb, ale smysluplnou hodnotu. V průzkumu celých 87 % respondentů potvrdilo intenzivnější využívání chytrého hardwaru, senzorů a koncových zařízení.  A 84 % respondentů si pochvalovalo, že z toho vyplývá lepší porozumění zákazníkům.  Rozvracející tak zaběhlý řád a uvědomují si, že úspěch již nespočívá v prodeji věcí, ale v prodeji lepších výsledků.
  • (R)evoluce platforem – prolínání hranic mezi jednotlivými odvětvími: Platformy a ekosystémy, které nabízí digitální ekonomika, umožňují nové příležitosti k růstu a zisku. Rychlý pokrok v oblasti cloudových služeb a mobility odbourává náklady a technologické překážky a otevírá nové pole působnosti firmám, které mohou vstupovat do nových odvětví či nových zemí.
  • Inteligentní firma: Doposud měl pokročilý software pomáhat zaměstnancům přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí. S přílivem velkého množství dat, dostupnější výpočetní síly, rozvinutými analytickými modely software pomáhá strojům v kvalifikovanějším rozhodování. Přichází éra inteligentního softwaru, kdy podle 80 % respondentů aplikace a nástroje budou ve své sféře působnosti schopny suplovat lidské rozhodování. A 78 % respondentů se domnívá, že software bude schopný se učit a přizpůsobovat našemu měnícímu se světu.
  • Nová pracovní síla – spolupráce člověka a stroje: Masivní digitalizace umocňuje také nutnost větší spolupráce mezi lidmi a stroji. Většina firem mezi respondenty průzkumu (57 %) zavádí technologie, které podnikovým uživatelům umožňují plnit úkoly, které dříve vyžadovaly specializované IT odborníky, například vizualizaci dat. To však přináší také nové výzvy při řízení pracovní síly tvořené spolupracujícími lidmi a stroji.

Společnost Accenture již téměř 15 let systematicky zkoumá prostředí, ve kterém se firmy pohybují, ve snaze identifikovat nastupující IT trendy, které mají největší potenciál narušit stávající fungování firem a jednotlivých odvětví.  Bližší informace o zprávě za letošní rok najdete na stránce www.accenture.com/technologyvision.

Tags:

Martin Hofmeister nastoupil jako ředitel divize Copy General Marketing

25.02.2015 Bez komentářů

Společnost Copy General, s. r. o. oznámila, že na pozici ředitele nově vzniklé divize Copy General Marketing nastupuje Martin Hofmeister (foto).

Martin Hofmeister není ve společnosti Copy General žádným nováčkem, působí zde již od roku 2001, také marketingové komunikaci se ve firmě věnuje již déle. Poprvé se s tematikou marketingové komunikace setkal v roce 1993 při navrhování technologických řešení klientské korespondence pro velké banky a pojišťovny.

Tento profesní zájem Martin Hofmeister  naplno rozvinul v divizi Copy General Onsite Services – kterou v roce 2000 spoluzakládal. V Copy General vytvořil také projekt funkčního designu – se zaměřením na vzhled dopisů a jejich srozumitelnost. Nyní se bude naplno věnovat rozvoji nového direct marketingu v roli ředitele nově založené divize Copy General Marketing.

„Věříme, že Martin své praktické zkušenosti využije v tvorbě a neustálém vývoji obsahu služeb, aby neustále přinášely zákazníkům ty nejnovější metody a tím i měřitelné výsledky,“ říká Gabriela Skorkovská, marketingová manažerka ve společnosti Copy General, s. r. o.

Divize Copy General Marketing se zaměřuje na personalizovanou B2B marketingovou komunikaci, mezi její stěžení služby patří například dynamické direct e-mailové kampaně vytvářené na míru, personalizovaná komunikace k zákazníkům, multikanálové kampaně či pro potřeby marketingové komunikace optimalizované grafické služby.

Martin Hofmeister získal vzdělání na ČVUT, fakultě elektrotechnické, kde studoval obor telekomunikace. Je ženatý, má tři děti a ve volném čase se rád věnuje lyžování, nicnedělání a dobrému jídlu.

Tags:

SAP Partner Day, 18. února 2015, Praga Arena

24.02.2015 Bez komentářů

Společnost Mibcon zabodovala v prodeji licencí produktů SAP za rok 2014. Její obchodní zástupce p. Jan Filip dnes převzal ocenění z rukou p. Martina Knapa, generálního ředitele SAP ČR, a obchodního ředitele p. Tomislava Sokoliće. Předání se uskutečnilo v rámci každoročního setkání partnerů programu SAP Partner Edge. Kromě vyhodnocení nejlepších partnerů představili zástupci společnosti SAP strategické priority pro rok 2015 včetně aktuálních trendů z oblasti prodejů.

Tags: ,

ProduktRoku 2014: nejlepším mobilem je podle zákaznických preferencí Samsung Galaxy S4 mini

24.02.2015 Bez komentářů

24. února 2015 - Bezmála čtvrt miliardy návštěv a více než milión recenzí a hodnocení letos rozhodlo o vítězích v soutěži ProduktRoku, kterou pořádá nákupní portál Heureka.cz. Nejvíce uživatelů již tradičně bylo v kategorii mobilní telefony. V ní přesvědčivě zvítězil oblíbený Samsung Galaxy S4 mini. Mezi 30 vyhlašovanými kategoriemi, byly kromě těch technologických nově například knihy, kde zvítězila kuchařka Ládi Hrušky nebo robotický vysavač iRobot Roomba. Soutěž ProduktRoku vyhlašuje nákupní portál Heureka.cz.

Nejvíce zákazníků, jako již tradičně, rozhodlo v kategorii mobilních telefonů. Téměř čtvrt miliónu návštěv a přes 1 300 recenzí a hodnocení vysunulo na první místo Samsung Galaxy S4 mini. Ten, spolu se Samsungem Galaxy S3 mini, patří podle uživatelů Heureky k dlouhodobě oblíbeným telefonům na internetu. „Průměrná cena Samsungu Galaxy S4 mini klesla na internetu od svého uvedení téměř na polovinu, což může být jedním z důvodů, proč letos vyhrál právě tento typ,“ říká Alexandra Čermáková, obsahová manažerka z nákupního portálu Heureka.cz. Mezi dalšími finalisty se objevily další dva Samsungy, největšího konkurenčního rivala, značku Apple, zastoupil mezi finalisty pouze jediný Apple iPhone 5S.

Vedle mobilních telefonů patří v segmentu elektronika k nejoblíbenější kategorii také tablety. Ty zaznamenaly boom před dvěma lety, a od té doby patří na internetu k oblíbenému sortimentu. Ocenění ProduktRoku v této kategorii získal tablet Lenovo Idea Tab, jehož průměrná cena na internetu se pohybuje kolem dvou a půl tisíce korun. Zajímavé je, že se mezi finalisty umístil také nejnovější model Lenovo Yoga, který byl uveden na trh teprve v říjnu.

Lucie Orlovská, Marketing Manager; Jindřich Váša, Consumer Manager – oba Lenovo Czech Repuiblic; Tomáš Braverman, ředitel Heureka.cz

Mezi dalšími vítězi se v kategorii herní konzole objevila konzole Play Station 4. „Herní konzole obecně patří k tradičně oblíbeným vánočním dárkům, a ani letos to nebylo jiné. O velké oblibě svědčí také to, že tato konzole zvítězila navzdory tomu, že od uvedení na trh její průměrná cena na internetu mírně vzrostla zhruba o 6 %,“ říká Alexandra Čermáková z nákupního portálu Heureka.cz.

Zajímavou kategorií, jejíž obliba v budoucnu poroste, jsou 3D televize, ve které se Produktem Roku stal televizor LG 42LB650V. „Dlouhodobě sledujeme narůstající zájem o 3D televize, které jsou často kombinovány s takzvanými ‚chytrými televizemi‘, které mají větší rozsah funkcí a využití. Zájem roste také díky tomu, že přibývají nové a nové typy, a obecně cena těchto produktů na internetu mírně klesá,“ doplňuje Alexandra Čermáková. Kompletní výsledky soutěže naleznete na stránkách ProduktRoku.

Ondřej Ťapušík, Smart TV specialist LG; Andrew Park, HE product manager LG; Tomáš Braverman,ředitel Heureka.cz; Veronika Vargová, HE marketing specialist LG; Mr. Charlie Kwon, Managing director LG Electronics CZ

Tags:

Lukáš Cypra jmenován regionálním ředitelem TAB Board CZ Střední Čechy – západ

24.02.2015 Bez komentářů

Praha, 24. února 2015 – Společnost TAB Board, exkluzivní členská organizace, která pomáhá podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, produktivity a seberealizace, dnes ohlásila jmenování nového regionálního ředitele v regionu Střední Čechy – západ, kterým se stal   Lukáš Cypra (foto). Ve své pozici bude zodpovědný za rozvoj svého regionu, šíření konceptu TAB i za vedení a organizování jednotlivých poradních zasedání TAB Board pro malé a střední podnikatele. V současné době TAB Board již poskytuje služby majitelům firem v Praze, ve Středočeském kraji a na Ostravsku a do konce roku 2015 se plánuje rozšíření do dalších regionů České republiky.

Před vstupem do projektu TAB Board pracoval Lukáš Cypra jako nezávislý konzultant  v mnoha obchodních pozicích ve významných mezinárodních společnostech. Působil například  jako obchodní ředitel a ředitel pro rozvoj obchodu a řešení ve společnosti Siemens Enterprise Communications,  jako obchodní manager v mediální agentuře MindShare nebo jako business developer v úspěšném vývojářském studiu Inmite (nyní součást skupiny AVAST!).

Lukáš Cypra je odborníkem na tvorbu obchodních strategií, budování a rozvoj obchodního týmu, nastavení a optimalizace obchodních procesů a nástrojů. Vystudoval obor podnikové ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze, hovoří plynně anglicky. Absolvoval  také 2 letý intenzivní výcvik systemického koučování u společnosti Extima. Mezi jeho osobní zájmy a koníčky patří osobní rozvoj, sport, fotografování, geocaching a literatura.

„Lukáš Cypra se může pochlubit dlouholetými obchodními zkušenostmi a dosaženými úspěchy v oblasti rozvoje malých a středních firem,“ řekl Šimon Mastný, generální ředitel TAB Board CZ. „Pro naše členy budou velkým přínosem zejména jeho dovednosti v oblasti komunikace, vedeních obchodních jednání a tvorby obchodních strategií, s pomocí kterých jim pomůže dosahovat jejich obchodních i osobních cílů. Jsme rádi, že můžeme v souladu s naším plánem poskytovat služby v dalším regionu.“ 

Koncept TAB Boardu je založen na kombinaci poradních boardů, individuálních koučovacích schůzek s certifikovanými kouči TAB a použití patentovaných nástrojů a prostředků, které spojují podnikatele s tisíci jejich kolegy po celém světě. Prostřednictvím TAB Boardu podnikatelé získají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, která majitelům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn.

O společnosti TAB Board

The Alternative Board® (TAB) založil v roce 1990 v USA Allen Fishman a v současné době TAB poskytuje služby podnikatelům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě,  Mexiku, Irsku, na Novém Zélandu a v Německu. V průběhu 23 let stovky facilitátorů poskytovaly pro více než 15 000 majitelů firem po celém světě komplexní podporu TAB, včetně organizování měsíčních zasedání boardů, osobního koučinku, strategického rozvoje a dalších služeb s využitím TAB certifikovaných nástrojů. Začátkem roku 2014 vstoupila tato globální společnost na český trh pod názvem TAB Board CZ.

Tags:

Největší odborná konference pro IT specialisty

23.02.2015 Bez komentářů

TechEd-DevCon 2015 proběhne ve dnech 18. – 21. května 2015

Praha, 23. února 2015 Již 13. ročník největší odborné konference pro IT specialisty v ČR – TechEd-DevCon 2015 – připravila Počítačová škola Gopas na konec května letošního roku. Ve dnech 18. – 21. května 2015 se v prostorách Parku Hostivař opět sejdou přední certifikovaní odborníci a IT profesionálové s účastníky konference a seznámí je s nejnovějšími trendy z oblasti produktů, systémů a nástrojů z vývojářské dílny společnosti Microsoft. Pozornost je pro toto jaro samozřejmě zaměřena na Windows 10 a vývoj aplikací pro tento nový systém, ale paleta témat bude samozřejmě mnohem pestřejší – jednotlivé tematické bloky budou zaměřeny na vývoj aplikací, správu IT a zajištění bezpečnosti systémů a na SQL nástroje.

„Jsme velmi hrdí na to, že se naše odborné konference – TechEd-DevCon i podzimní Hackerfest – těší velkému zájmu odborné veřejnosti,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Nezbytným předpokladem pro to je vysoká odborná úroveň přednášejících, ať už z řad našich školitelů, nebo špičkových odborníků, s nimiž se nám daří spolupracovat.“

V rámci konference TechEd-DevCon 2015 budou přednášky rozděleny podle odbornosti do několika úrovní a budou probíhat v tematicky rozdělených sálech:

ShowIT Hall – určeno pro IT specialisty
DevCon Hall – pro vývojáře
Geek Hall – pro geeky
Mix Hall – pro IT specialisty, vývojáře a databázové specialisty
SQLFest Hall – pro databázové specialisty

Navíc budou po celou dobu konference souběžně s přednáškami probíhat  diskuzní fóra s odborníky na „Ask the Expert“ stánku.

Stejně jako v minulých ročnících, i letos se účastníci TechEdu mohou těšit na TechEd party, která se bude konat ve středu 20. května 2015 v pozdních odpoledních hodinách po skončení přednášek. V neformální atmosféře bude možné se setkat s odborníky, zástupci Gopasu i dalších partnerských firem.

Konferenci TechEd-DevCon 2015 podpoří také řada partnerských firem. Exkluzivním mediálním partnerem je  Averia, vydavatelství odborných on-line magazínů ICTSecurity, Netguru, Corporate ICT, Reseller Channel VAR. Mediálním partnerem bude i společnost IDG, která po celém světě vydává časopisy a weby o informačních a komunikačních technologiích a pořádá odborné konference, semináře a dalších akce. „Energii“ účastníků po celou dobu konference zajistí společnost Wellnessfood.

Další informace o konferenci a jejím programu budeme postupně doplňovat na stránkách TechEdu www.teched.cz.

VMware jmenoval Scotta Doddse novým viceprezidentem divize Channel and Alliances pro region EMEA

23.02.2015 Bez komentářů

Praha/Palo Alto, 23. února 2015 – Společnost VMware, Inc. (NYSE:VMW), globální lídr v oblasti virtualizace a cloudové infrastruktury, jmenovala Scotta Doddse (foto) viceprezidentem divize Channel and Alliances pro region EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika). Dodds bude na své pozici zodpovědný za vytváření a rozvoj vztahů s partnery v rámci regionu a navázání vzájemné úzké spolupráce s cílem obohatit oblast softwarově definovaných datových center, výpočetních řešení pro koncové uživatele a hybridního cloudu. Dodds bude mít také na starosti segment malých a středních zákazníků.

„Scott má bohaté zkušenosti v oblasti softwaru, které jsou pro VMware nesmírně důležité, protože s naší softwarově definovanou platformou se snažíme partnerům poskytovat stále lepší technologické funkce a obchodní příležitosti,“ uvedl Maurizio Carli, corporate senior viceprezident a generální ředitel pro region EMEA ve společnosti VMware. „Máme prvotřídní síť partnerů po celém světě a Scott je velmi schopný manažer, jehož zkušenosti pomohou našim partnerům dosáhnout úspěchu v éře mobility a cloudu.“

Před nástupem do VMware pracoval Dodds 11 let ve společnosti Microsoft, kde zastával řídící pozice v oblasti prodeje, technologií i obchodu. Posledních 18 měsíců byl zodpovědný za partnery a malá a střední řešení v regionu západní Evropy. Během svého třicetiletého působení na poli technologií získal Dodds zkušenosti i v dalších předních evropských IT firmách, jako je Acer a Compaq.

„VMware má na trhu jedinečnou pozici, protože poskytuje inovativní a pokročilá softwarově definovaná řešení pro firmy všech velikostí,“ řekl Dodds. „Na spolupráci s pestrou komunitou partnerů VMware se velice těším a jsem rád, že se budu moci podílet na společném úspěchu a pomáhat zákazníkům řešit i ty největší výzvy v oblasti IT infrastruktury.“ 

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti cloudové infrastruktury a firemní mobility. Řešení VMware jsou založena na vedoucí virtualizační technologii a nabízí zcela nový model plynulého, rychlého a bezpečného IT. Zákazníci mohou rychleji inovovat svou infrastrukturu díky rapidnímu vývoji, automatickému doručování a bezpečnému používání libovolné aplikace. S tržbami ve výši 6 miliard USD v roce 2014 má VMware více než 500 tisíc zákazníků a 75 000 partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

 

Tags:

Mitel označen jako globální lídr na trhu podnikových cloudových komunikací

23.02.2015 Bez komentářů

Praha, 23. února 2015 – Společnost Mitel, přední globální dodavatel v oblasti podnikových komunikací, oznámila, že podle nové studie analytické firmy Synergy Research Group posílila svou pozici na globálním trhu cloudových komunikací. Ve třetím čtvrtletí roku 2014 získal Mitel s více než 850 000 cloudovými licencemi téměř 20% podíl na globálním trhu cloudových komunikací.

Kromě toho v minulém týdnu Mitel oznámil novou generaci řešení MiCloud, která nabízí poskytovatelům služeb výhody rychlých dodávek služeb zákazníkům při dosažení nižších celkových nákladů na vlastnictví.

„Mitel podporuje cloudové komunikace od uvedení svého prvního hybridního systému v roce 2008. Od té doby jsme rozšířili naši cloudovou nabídku, abychom poskytli našim zákazníkům nejlepší cestu ke cloudu. Tato nabídka je motorem našeho růstu a posilování na trhu. Jsme svědky silné poptávky po našich řešeních MiCloud, jak ze strany zákazníků, tak ze strany našich partnerů po celém světě,“ řekl Jon Brinton (foto), viceprezident a generální manažer divize Cloud Services ve společnosti Mitel.

Vedoucí pozici společnosti Mitel na trhu globálních cloudových komunikací potvrzuje zpráva Cloud Business Communications Market Share Report, Worldwide Q3 2014. Zpráva rovněž tvrdí, že vedle zvýšení podílu na celkovém trhu s cloudovými komunikacemi na téměř 20 % Mitel drží také téměř 32 % globálního trhu s podnikovými cloudovými komunikacemi.

„Co do počtu předplatitelů a licencí je Mitel nejrychleji rostoucím poskytovatelem cloudových komunikací a dále navyšuje náskok před konkurencí,“ řekl Jeremy Duke (foto), zakladatel a hlavní analytik Synergy Research Group. „Takovéto nárůsty přicházejí pro Mitel pravou dobu, zejména když naše průzkumy naznačují, že se celkový počet licencí a předplatitelů na trhu meziročně zvyšuje více než dvojnásobně.“

Široké portfolio cloudových komunikací společnosti Mitel pomáhá zákazníkům migrovat na privátní, veřejné nebo hybridní cloudová řešení na základě jejich konkrétních potřeb. Společnost poskytuje služby cloudových komunikací na předplatitelské bázi jak pro malé a středně velké firmy, tak pro velké podniky. Mitel rovněž nabízí kompletní řadu řešení cloudových komunikací prostřednictvím globální partnerské sítě, včetně Unified Communications as a Service (UCaaS). Mitel stojí za více než 33 miliony cloudových spojení každý den.

O společnosti Mitel

Technologie společnosti Mitel podporuje 2 miliardy komunikačních spojení denně, přičemž pomáhá podnikům propojovat, spolupracovat a pečovat o své zákazníky. To zahrnuje také přes 33 milionů cloudových spojení denně, což činí z firmy Mitel globálně nejrychleji rostoucího poskytovatele cloudových komunikací. Naši odborníci na podnikovou komunikaci slouží více než 60 milionům uživatelů s podporou 2 500 distribučních partnerů z více než 100 zemí. Jsme číslem jedna co do podílu na trhu EMEA a pravidelně jsme označováni předními analytickými firmami za lídra v oblasti podnikových komunikací. Více informací naleznete na www.mitel.com.