Po letech stagnace rostou mzdy, nejvíce stouply absolventům, top manažerům nejméně

Po několika letech stagnace či velmi mírného růstu mezd firmy konečně přistoupily k výraznějšímu zvyšování finančního ohodnocení kvalifikovaných zaměstnanců. Vyplývá to z aktuálního Platového průzkumu mezinárodní personálně poradenské společnosti Hays.

Průzkum vznikl vyhodnocením šesti tisíc registrovaných pracovních nabídek a dat poskytnutých více než dvaceti tisíci potenciálními uchazeči o pracovní místa.

I přes mírné zpomalení české ekonomiky v minulém roce firmy nadále zintenzivňovaly nábory. Potřeba nových zaměstnanců se promítla prakticky do všech odvětví, klesající míra nezaměstnanosti a nárůst počtu pracovních míst pak v důsledku zvýšil tlak na růst mezd ve většině sektorů.

Více než kdy dříve je ze strany zaměstnanců kladen důraz na rychlost výběrového řízení. „Uchazeči negativně vnímají výběrová řízení o třech a více kolech a dávají přednost firmám, které rychle komunikují a jsou schopny se pro daného kandidáta rozhodnout v krátké době. Zavedený trend těchto zdlouhavých procesů zatím bohužel stále v řadě firem komplikuje jejich nábory,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel Hays.

Koho tedy v současné době firmy hledají nejčastěji? Mnoho firem v souvislosti s jejich zvýšenou aktivitou přistupuje k přerozdělování kompetencí. Vznikají tak nová pracovní místa, zejména pro uchazeče s krátkou praxí a schopné absolventy. „V uplynulém roce byl profil uchazeče s praxí do 2 dvou let právě jedním z nejpoptávanějších, což se výrazně projevilo i do růstu ohodnocení těchto mladých talentů. Absolventi a juniorní uchazeči si v současné době polepšili dle konkrétního sektoru o 10-20%. To se týká zejména oblasti podpůrných rolí, obchodních pozic či techniků. Oproti tomu, mzdy top manažerů velkých změn nezaznamenaly a drží se na stejné úrovni. Případné zvýšení celkového ohodnocení bylo spíše formou bonusů a odměn,“ upřesňuje Kučera. 

VÝSLEDKY PLATOVÉHO PRŮZKUMU DLE JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ

IT a Telekomunikace

Oblast IT je dlouhodobě výrazně zatížena potřebou a zejména nedostatkem kvalitních odborníků. Poptávka firem dále roste, a to nejen v Praze a Brně, řada nových míst vzniká i v dalších městech jako je Ostrava, Liberec nebo Plzeň. Nejžádanějšími jsou vývojáři .NET, Java a C++, s ideálně 3-5ti letou zkušeností. Nedostatek těchto uchazečů na lokálním trhu nutí firmy oslovovat odborníky v zahraničí, a to v zemích, kde může Česká republika konkurovat výší mzdy – Slovensko, Polsko, Itálie, Španělsko. Firmy se také staví aktivněji k náboru absolventů, vyžadují však praxi při studiu.

Mzdy v sektoru IT vzrostly v průměru o 5%, mimo to se firmy častěji snaží vyjít kandidátům vstříc ohledně home office, který je v sektoru IT nejžádanějším benefitem.

Přehled ohodnocení na nejobsazovanějších IT pozicích:Výroba a strojírenství

Vzhledem k rozmachu výrobních společností a výrobního průmyslu se poptávka po technicky zdatných specialistech stále zvyšuje. V České republice, stejně jako ve většině evropských ekonomik je však uchazečů kritický nedostatek.

V posledním roce vnímáme snahu firem, které jsou nedostatkem uchazečů zasaženy nejvíce, upravovat nabídky dle individuálních potřeb uchazečů. Mzdy v sektoru vzrostly o 5-10% v závislosti na pozici – i zde si nejvíce polepšili juniorní uchazeči s délkou praxe do tří let. Často poptávaní jsou lidé do oblasti kvality nebo designéři, technologové výroby či procesní inženýři. Kromě mezd firmy obohacují nabídku benefitů, žádané jsou příspěvky na dopravu či služební vůz, příspěvky a možnost stravování v místě pracoviště, dny dovolené navíc či další vzdělávání.

Vývoj ohodnocení na nejobsazovanější pozici v oblasti kvality:
Centra sdílených služeb – Business Service Centra

Oblast Business Service center je jeden z nejrychleji rostoucích oborů v regionu střední a východní Evropy. Přestože v minulém roce nebylo tolik nových investic, jako v roce předchozím, stávající centra se dále rozvíjela a co do počtu zaměstnanců vyrostla o 19%. Business Service společnosti jsou typické poptávkou po jazykově schopných uchazečích, s plynulou znalostí alespoň dvou cizích jazyků.

V letošním roce se centra mají v plánu rozrůst o dalších více než 20% a v souvislosti s tím jsme zaznamenali plošný  nárůst mezd v sektoru o 10-15%.  Výši mzdy významně ovlivňuje právě jazyková vybavenost uchazeče – vedle angličtiny také německý, francouzský či holandský jazyk znamená vyšší mzdu až o 20% oproti uchazečům, kteří hovoří pouze anglicky. Pomalu se také stírá regionální odlišnost mzdy v rámci republiky, například Praha a Brno jsou nyní na velmi srovnatelné úrovni.

Vývoj mzdy v business centru zaměřeném na finanční operace dle seniority: 

Obchod a marketing

V uplynulém roce rostla poptávka po zaměstnancích v oblasti obchodu napříč segmenty. Tyto společnosti jsou pak otevřeny uchazečům různé seniority, důležitá je znalost daného segmentu, zákazníků či proaktivita. Firmy oceňují nové nápady a inovativní přístup, což opět nahrává juniorním uchazečům. Těm, disponují-li správnou motivací, odpovídajícím vzděláním a jazykovými schopnostmi, firmy zejména v oblasti ICT nebo techniky nabízí základní nástupní mzdy v rozmezí 30-40,000Kč. Obecně v sektoru rostly mzdy v rozmezí 10-15% a nejvíce si polepšili junioři a specializovaní obchodníci s 2-5ti letou praxí.

Retailové společnosti masivně zintenzivnily nábory a právě pro ně je vzhledem k vysoké konkurenci rychlost výběru kritická. Mzdy zde rostly přibližně kolem 5 procent.

Srovnání mzdy na pozici obchodního reprezentanta dle segmentů: 

Stavebnictví a reality

V uplynulém roce firmy poptávaly přibližně o 15% uchazečů více, než v roce předchozím. Sektor však naráží na problémy s dlouhými schvalovacími procesy, lokální trh rovněž nenabízí dostatek projektů / pozemků, které by společnosti mohly koupit. Proto byli v hledáčku zaměstnavatelů především odborníci na expanzi a akvizice a zkušené projektové manažery. U těchto vysoce poptávaných profilů došlo k růstu mezd až o 15%. Pro sektor jsou typické také lákavé částky, které si mohou zaměstnanci vydělat na bonusech – v ročním úhrnu se jedná o dva až šest měsíčních platů, ve výjimečných případech však může činit až 12 měsíčních platů. 

Finance a účetnictví, banky

Výrazné zrychlení trhu v oblasti financí je patrné již od roku 2015, v minulém roce však bylo ještě razantnější. Otevřených pozic přibylo, zejména juniorních – tedy mnoho příležitostí pro absolventy a uchazeče s krátkou praxí.

Oblast financí a účetnictví patří mezi méně kritické sektory, uchazečů je relativní dostatek  a firmy obvykle nemívají problémy svá místa obsadit. Jsou otevřeny i absolventům, požadují však praxi při studiu, dobrou jazykovou vybavenost a vysoké pracovní nasazení. Splňuje-li uchazeč tyto podmínky, na nástupním platu nyní dostane přibližně o 10-15% více, než v roce předchozím – dle délky zkušeností 30-38 000 měsíčně. Nejžádanějšími byli kandidáti na pozici účetní, naopak nižší poptávku vidíme v oblasti controllingu.

Oblast bankovnictví výraznější nárůst mezd nezaznamenala, držel se na úrovni pěti procent, přestože instituce řešily přibližně o pětinu více náborů, než v roce předchozím.

Vývoj mezd na pozici účetní s růstem zkušeností – meziroční srovnání: 

Administrativa, HR a právo

Vzhledem ke zvýšené aktivitě firem se výrazně rozrůstaly i podpůrné týmy. Komplexní seniornější role obsahující řadu dílčích aktivit se rozdělují a vzniká tak řada nových pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu vzniká vysoká poptávka po juniorních uchazečích a absolventech, kteří se uplatní, jak v oblasti administrativy, tak i v lidských zdrojích či jako právní podpora. Poptávka v závislosti na konkrétním oboru vzrostla až o 20%, což mělo za důsledek i zvyšování  mezd. V průměru mzdy rostly o 10%, ale dle urgence konkrétní potřeby firmy se v individuálních případech zvýšily až o 25%.

Oblast HR zaznamenala nové trendy, stále je poptávána role HR Business Partnera, společnosti však nově zakládají interní „sourcing“ týmy, které aktivně vyhledávají a oslovují potenciální uchazeče.

Life Sciences

V České republice i CEE regionu obecně pokračuje úbytek realizovaných klinických studií a v souvislosti s ním poklesla i poptávka po těchto zaměstnancích. CRO společnosti hledají převážně opět juniorní uchazeče s praxí do dvou let a investují do jejich rozvoje a tréninků. Sektor Life Sciences je jeden z nejvíce ohrožených ve smyslu dlouhých výběrových řízení a potenciální ztráty talentů. Uchazeči se rozhodují zejména podle jména firmy, benefitů a dle rychlosti, s jakou je firma schopna poskytnout nabídku. Mzdy rostly jen mírně, především u obchodníků a specialistů Medical Devices. Navýšení kolem 10% pak pozorujeme u obchodních a marketingových pozic ve specifických oblastech vyžadujících unikátní znalosti.

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ

V doplňujícím průzkumu se společnost Hays zaměřila na motivaci pracovníků a jejich vnímání efektivity v pracovním prostředí a zúčastnilo se jej 700 uchazečů. Z tohoto průzkumu vyplývá, že stále více zaměstnanců se snaží najít tu správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pravidelnou potřebu práce přesčas uvádí pouze 27% oslovených. Zaměstnanci rovněž přiznávají, že pracovním činnostem nevěnují plnou pracovní dobu – 11% dotázaných, tedy více než každý desátý stráví efektivní prací během pracovní doby méně než 50% času.

Většina oslovených zaměstnanců se domnívá, že má k dispozici vše potřebné, co k efektivní práci potřebují. 43% lidí, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí, si pak nejčastěji stěžuje na nedostatečně fungující vedení (49%), neodpovídající pracovní nástroje (34%), týmovou komunikaci, organizaci práce a málo příležitostí k dalšímu vzdělávání (shodně 33%)*.

Motivací k lepším pracovním výkonům je dle tvrzení uchazečů zvýšení mzdy (75%), pochvala nadřízeného (56%) a flexibilita v podobě volné pracovní doby nebo home office (54%).*
Celkem 57% oslovených uchazečů tvrdí, že se necítí být v aktuálním zaměstnání dobře motivováni a jsou v letošním roce potenciálně otevřeni pracovní změně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close