Domů > IT > Robot NAO – nový přítel pro lidi s autismem a seniory

Robot NAO – nový přítel pro lidi s autismem a seniory

Humanoidní robot se zaměřuje na zlepšení řeči a motorických dovedností u dětí s autismem

Brno, 1. srpna 2012 – S pokračujícím stárnutím populace a rostoucím počtem dětí se speciálními potřebami vyžaduje stále více lidí každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvláštní pozornost vyžadují například lidé postižení autismem. V České republice se v roce 2011 narodilo téměř 109 tisíc dětí. Zhruba u 500* z nich se ve vývoji projeví porucha autistického spektra. Sen o osobním robotovi, který dokáže nabídnout pomoc i společnost, se stává skutečností díky francouzské společnosti Aldebaran Robotics. Humanoidní robot NAO byl vyvinut pro pomoc starším lidem a osobám s autismem, které vyžadují speciální péči a pozornost.

NAO je kompletní platformou, která může být využívána pro získávání praktických zkušeností, v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů i při výzkumu v oblastech robotiky, interakce mezi člověkem a robotem, psychologie a medicíny. NAO je využíván na více než 350 prestižních univerzitách a v laboratořích po celém světě, včetně Harvard University či Stanford University. Výzkumné programy na University of Notre Dame a University of Connecticut v Americe dosáhly úspěšných výsledků využitím robotů NAO při nácviku napodobování u dětí s autismem

Dr. Murat Sarisoy, psycholog a autor řady studií týkajících se dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami, je humanoidním robotem fascinován. Myslí si, že se okouzlující vzhled robota NAO zalíbí mnoha dětem s autismem, které se často zajímají o elektronické a mechanické nástroje, nebo jsou jimi dokonce posedlé. „Věřím, že NAO bude dětem s autismem užitečný při vývoji jazykových a komunikačních schopností, jako jsou rozvoj slovní zásoby, relevantního a smysluplného používání slov a výrazů i doby trvání očního kontaktu. Může dokonce pomoci rodinám a komukoli dalšímu při vývoji jemné motoriky, a to díky své schopnosti držet míč.“

„České děti s autismem by mohly být humanoidním robotem fascinovány. Počítače nebo tablety se ukázaly při výuce dětí s autismem také jako velmi užitečné. Přístroje se – na rozdíl od lidí – chovají předvídatelně a nejsou unaveny z mnohočetného opakování, které osoby s autismem potřebují,“ říká Kateřina Thorová, psycholožka a autorka řady publikací týkající se autismu. „Věřím, že NAO by u dětí s autismem našel svoje využití. Mohl by jim pomoci rozvíjet komunikační a napodobovací schopnosti, slovní zásobu nebo třeba oční kontakt. Sociální chování lidí je velmi složité, u robotů ho lze rozčlenit na dílčí elementy, což by dětem s autismem velmi pomohlo v učení například sociální reciprocitě.“

Robot NAO byl navržen s využitím špičkového konstrukčního softwaru SolidWorks®, který využívají i přední strojírenské a výrobní podniky v České republice. NAO, jehož se prodalo již více než 2 000 kusů ve 40 různých zemích, je zajímavým technologickým výrobkem s 1,6GHz procesorem Intel Atom. Dokáže rozpoznávat tváře a snadno rozlišovat objekty díky svým dvěma HD kamerám. Obsahuje také funkce pro rozpoznávání hlasu, které mu umožňují mluvit a odpovídat na otázky. NAO může chodit, držet a přenášet lehké objekty. Vzhledem k zásadním hardwarovým a softwarovým vylepšením poslední generace může NAO Next Gen dokonce sám vstát, pokud upadne.

Pro osoby s autismem a seniory bude snadnější vést plnohodnotný život právě díky práci na podobných projektech, které patří mezi jedny z nejdůležitějších v následujících desetiletích. Nakonec se NAO vyvine v robota pomáhajícího široké veřejnosti. Zastane prospěšnou roli v domácnosti – pomůže nejen s každodenními činnostmi, ale poskytne také pobavení a společnost.

* Podle údajů specializovaného Portálu o poruchách autistického spektra – www.autismus.cz.

O společnosti SolidWorks

3D aplikace SolidWorks jsou založeny na platformě Dassault Systèmes 3DExperience Platform a pomáhají milionům inženýrů a konstruktérů k úspěchu díky inovacím. Umožňují intuitivní práci v oblasti navrhování výrobků, simulací, publikování, správy dat a hodnocení dopadů na životní prostředí. Nejnovější zprávy, informace a online ukázky naleznete na našem webu http://www.solidworks.cz/, případně můžete zavolat na telefonní číslo +420 543 216 642.

O společnosti Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, divize 3D Experience Company, poskytuje svým obchodním partnerům virtuální světy pro lepší promýšlení inovací beroucích ohled na životní prostředí. Její špičková řešení zásadně mění způsob navrhování, výroby a podpory výrobků. Řešení společnosti Dassault Systèmes pro spolupráci podporují sociální inovace a rozšiřují možnosti virtuálních světů pro zlepšení světa skutečného.  Skupina přináší ceněná řešení více než 150 000 zákazníků všech velikostí ze všech oborů ve více než 80 zemích. Více informací najdete na webových stránkách http://www.3ds.com/.

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM a 3DVIA jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček v USA a dalších zemích. Další značky a názvy produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků. © 2012 Dassault Systèmes SolidWorks Corp.