Domů > Software > Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

Softwarová firma Aquasoft pomáhá vývojářům pracujícím na napojení agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů (ISZR) uveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů.

Od července tohoto roku mají instituce povinnost využívat pro získání referenčních údajů obyvatel a osob ISZR, který Aquasoft velmi dobře zná. Do podzimu minulého roku firma působila jako architekt ISZR a v současné době pracuje na řadě projektů implementace komunikace konkrétního agendového informačního systému s ISZR. Vzhledem k velikosti a komplexnosti rozhraní ISZR, které dnes obsahuje více jak 170 služeb, firma očekávala, že bude zveřejněna oficiální knihovna podporující komunikaci jednotlivých informačních systémů s ISZR. Bohužel se tak nestalo. Aquasoft se proto rozhodl, že využije svých dlouhodobých znalostí a zkušeností s vývojem integračních informačních systémů a pomůže ostatním vývojářům vytvořením knihovny, kterou poskytne k dalšímu využití pod licencí GNU Lesser General Public License (LGPL).

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit knihovnu umožňující typové volání všech služeb rozhraní ISZR, jednoduše pochopitelné pro každého vývojáře, který kdy v MS Visual Studiu přidal referenci na jakoukoli webovou službu. Knihovna umožňuje volat kteroukoli z více než 170 stávajících služeb rozhraní ISZR, pracovat s rozhraním ISZR na obecné úrovni, například využít sdílení datových typů mezi službami, dále pak jednotný způsob volání všech služeb, sjednocení různých tříd se stejným významem pomocí rozhraní (interfaces), typovou práci s XsdChoices a další. To jsou hlavní přidané hodnoty této knihovny,“ doplňuje Milan Kolář (foto), vývojář knihovny, Aquasoft.

Knihovna je na stránkách: http://aquasoft4iszr.codeplex.com.