Domů > IT > Skupina AutoCont dokončila akvizici společnosti versity

Skupina AutoCont dokončila akvizici společnosti versity

Bratislava (únor 2012) – AutoCont Holding a.s. oznámil dohodu o završení akvizice společnosti versity, jednoho z  lídrů v oblasti ICT na Slovensku. V souvislosti s  dokončením akvizice došlo počátkem roku také ke změně ve vrcholovém managementu společnosti a představenstvu.

Akvizice byla započata v únoru 2011, kdy AutoCont Holding koupil 70 % akcií společnosti versity. V průběhu roku 2011 obě společnosti intenzivně pracovaly na integraci versity do skupiny AutoCont. „Jsem rád, že se nám v těchto časech významných změn podařilo meziročně zlepšit dosáhnutou marži i hospodářský výsledek. Bylo realizováno mnoho aktivit k přenosu odborného know-how z AutoContu do versity a zároveň byly některé produkty versity zařazeny do portfolia AutoContu,“ uvádí ke změnám ve versity její nově jmenovaný generální ředitel Milan Futák (foto).
Vzhledem k tomu, že výše uvedené proběhlo úspěšně a rychleji, než se obě strany v počátku domnívaly, navrhl AutoCont Holding minoritním akcionářům odkoupení jejich zbývajících podílů. Ti tento návrh přijali a AutoCont Holding se tak stává 100% vlastníkem versity. „Tento krok je  vyjádření důvěry a optimismu ze strany holdingu AutoCont ve schopnosti společnosti versity naplnit naše plány na slovenském trhu,“ řekl Martin Grigar (foto), předseda představenstva AutoCont Holding.

V souvislosti s dokončením akvizice se novým generálním ředitelem společnosti versity k 1. 1. 2012 stal Milan Futák, dosavadní ředitel divize IT infrastruktura. Dosavadní generální ředitel a minoritní vlastník Boris Kekeši (foto) ze společnosti odchází. Změny ve vedení společnosti jsou plánované a souvisejí s majetkovými změnami a ukončením angažmá minoritních akcionářů.

 „Velice si vážím šance, která mi byla akcionáři versity nabídnuta. Doufám, že pod mým vedením se z versity stane ještě silnější hráč na poli ICT na Slovensku, což by se nám mohlo podařit právě dokončenou akvizicí do skupiny AutoCont. Věřím, že díky sounáležitosti s tak velkým hráčem na trhu ICT a jeho know-how v oblasti infrastrukturních aplikací a podnikových aplikací a služeb zvýšíme postavení versity na slovenském trhu,“ komentuje svůj nástup do funkce generálního ředitele versity Milan Futák.