Domů > Telekomunikace > Předání daru ČVUT

Předání daru ČVUT

Jiri_Vodrazka_eprofilDne 9. listopadu proběhlo na Katedře telekomunikační techniky, Elektrotechnické fakulty  ČVUT  v Praze předání věcného daru v podobě dvou kusů Analyzátorů Anritsu MP1552B pro rozhraní STM-1/4/16 sítí SDH. Zařízení bude využito v Laboratoři přenosové techniky a doplní vybavení pro diagnostiku laboratorní sítě SDH využité pro výuku budoucích odborníků na oblast telekomunikací. Součástí laboratoře je i DWDM systém (dodaný společností RLC Praha, a.s.), systém pasivní optické sítě a systémy metalické přístupové sítě ADSL/VDSL.

Dar předávali do rukou Doc. Ing. Jiřího Vodrážky, Ph.D. zástupci společnosti RLC Praha a.s. pan Jaromír Šíma (jednatel společnosti) a paní Marcela Kucbelová (obchodní ředitelka).

Anritsu_MP1552BProstředky optických komunikací jsou náplní studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, zejména oboru Sítě elektronických komunikací a Komunikační technika. V těchto oborech se vzdělávají bakaláři a inženýři pro praxi v oblasti telekomunikací, sítí a obecně sdělovací techniky. Uvedenou oblastí se na Katedře telekomunikační techniky zabývá pracovní skupina Přenosová média a systémy http://www.fel.cvut.cz/vv/tymy/prenosy.html.

RLC Praha a.s. je středně velkou, ryze českou firmou působící na trhu komunikačních technologií od roku 1993 a své aktivity orientuje do oblasti dodávek a zajištění provozu systémů komunikační infrastruktury se speciálním zaměřením na optické spoje (www.rlc.cz).

Foto: Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL.