Domů > Software > Spolupráce IFS Czech a 3E Praha Engineering

Spolupráce IFS Czech a 3E Praha Engineering

Zdenek_Fous_eprofilPraha, 21. listopadu  2011 - V poslední době je integrace CAD/CAM systémů do kontextu podnikových informačních systémů stále více diskutovaným tématem. Tyto systémy bývají v celopodnikovém systému zpravidla podporovány, ne vždy však úplně vyhovujícím způsobem. Stále více je proto žádoucí integrace CAD/CAM systémů přímo do podnikového IS. Propojením IFS Aplikací s produkty poskytovanými společností 3E Praha Engineering tak IFS přichází s uceleným komplexním řešením pro konstrukční a výrobní společnosti.

Společnost IFS navázala spolupráci s akciovou společností 3E Praha Engineering, která je v současné době jedním z předních a největších dodavatelů CAD/CAM/PDM systémů v České republice a na Slovensku. Do standardní nabídky produktů této společnosti patří softwarové systémy pro podporu strojírenského konstrukčního procesu a souvisejících inženýrských činností (CAD), dále softwarové produkty pro řízení těchto procesů a související dokumentace (PDM) a produkty pro řízení CNC technologií (CAM).

Data, která vzniknou při vývoji a konstrukci, po převedení do podnikového IS slouží k dalšímu plánování a řízení výroby. Konstruktér odvede svou práci v CAD systému, a po vytvoření výkresové dokumentace a kusovníku jednoduše nové položky převede – vytvoří – v ERP systému, kde je možné okamžitě doplnit další data, a následně ihned naplánovat a realizovat výrobu například prototypu nebo série. Čas od započetí vývoje po dokončení výroby se tedy podstatně zkracuje, a navíc je na minimum eliminována pravděpodobnost chyb při přenosu dat.

„Naším cílem je poskytnout zákazníkům z řad konstrukčních a výrobních organizací větší komfort při vytváření  výkresové dokumentace výrobků, 3D modelů, provádění výpočtů a simulací, a v neposlední řadě také seznamů položek jednotlivých sestav – tzv. kusovníků,“ uvádí k tomu Zdeněk Fous (foto), výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku.

Hlavní přínosy

  • Zjednodušení práce konstruktéra – pro konstruktéry znamená jednoduše předat výkresy a data k dalšímu zpracování s možností zobrazení základních převedených dat přímo v ERP systému.
  • Plynulejší plánování a řízení výroby – pro pracovníky výroby a logistiky zejména odpadá nutnost zadávat nová data ručně podle zpracovaných podkladů v konstrukci a možnost zobrazovat a pracovat s výkresy, pokud jsou připojené k položkám či kusovníkům.
  • Minimalizace chyb způsobených přenosem a převodem dat – využití propojení CAD/CAM s ERP systémem přináší možnost ukládat všechna data jednotně na definovaná úložiště, kde jsou data k dispozici všem oprávněným uživatelům, a to i při vzdáleném přístupu.
  • Zkrácení času potřebného na přenos dat – vývojové oddělení může být jedno centrální, data převedená do ERP se mohou dále využívat v pobočkách, které jsou kdekoliv jinde.

Integrací podnikového informačního systému IFS Aplikace s produkty společnosti 3E Praha Engineering je tak možné vyřešit hned několik problémů zároveň. Po vytvoření příslušné dokumentace nezbytné pro plánování výroby, je možné ji uložit na definovaném místě a připojit k ní i ostatní související dokumenty a soubory například z oblasti logistiky, sledování skladových zásob, souvisejících ekonomických systémů atp. Díky tomu je i v případě opakované výroby snadné jen několikrát kliknout a začít opět vyrábět.